جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر چویلی

قوچان | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز چویلی

اذان صبح: ٠٤:٠٤:١٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٩:٣٧
اذان ظهر: ١١:٢٥:٥٨
غروب آفتاب: ١٧:٢١:٤٤
اذان مغرب: ١٧:٤٠:١١
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤٣:٢٦

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چویلی (شهرستان قوچان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر چویلی)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر چویلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چویلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

ریچارد تمپلر
شما وظیفه دارید در برابر پدر و مادر خود، با ادب، سنجیده، شكیبا و دارای روحیه ی همكاری باشید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر چویلی

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چویلی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چویلی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر چویلی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چویلی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چویلی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٠:٣١٠٦:٠١:١٣١٢:٣٥:٤٧١٩:١٠:٥٩١٩:٣٠:٠٥٢٣:٤٩:٥٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٢٨:٥١٠٥:٥٩:٥٠١٢:٣٥:٣٣١٩:١١:٥٣١٩:٣١:٠٢٢٣:٤٩:٣٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٧:١١٠٥:٥٨:٢٨١٢:٣٥:١٩١٩:١٢:٤٨١٩:٣١:٥٩٢٣:٤٩:١٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٥:٣٢٠٥:٥٧:٠٧١٢:٣٥:٠٦١٩:١٣:٤٢١٩:٣٢:٥٦٢٣:٤٨:٤٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٣:٥٣٠٥:٥٥:٤٦١٢:٣٤:٥٣١٩:١٤:٣٦١٩:٣٣:٥٣٢٣:٤٨:٢٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٢:١٤٠٥:٥٤:٢٧١٢:٣٤:٤٠١٩:١٥:٣٠١٩:٣٤:٥٠٢٣:٤٨:٠٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٥٣:٠٨١٢:٣٤:٢٨١٩:١٦:٢٥١٩:٣٥:٤٧٢٣:٤٧:٤١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:١٨:٥٨٠٥:٥١:٥٠١٢:٣٤:١٦١٩:١٧:١٩١٩:٣٦:٤٤٢٣:٤٧:٢٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٧:٢٠٠٥:٥٠:٣٢١٢:٣٤:٠٤١٩:١٨:١٣١٩:٣٧:٤١٢٣:٤٦:٥٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٥:٤٣٠٥:٤٩:١٦١٢:٣٣:٥٤١٩:١٩:٠٨١٩:٣٨:٣٨٢٣:٤٦:٣٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٤:٠٧٠٥:٤٨:٠٠١٢:٣٣:٤٣١٩:٢٠:٠٢١٩:٣٩:٣٦٢٣:٤٦:١٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٢:٣١٠٥:٤٦:٤٦١٢:٣٣:٣٣١٩:٢٠:٥٦١٩:٤٠:٣٣٢٣:٤٥:٥٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٠:٥٦٠٥:٤٥:٣٢١٢:٣٣:٢٤١٩:٢١:٥١١٩:٤١:٣٠٢٣:٤٥:٣٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٠٩:٢٢٠٥:٤٤:٢٠١٢:٣٣:١٤١٩:٢٢:٤٥١٩:٤٢:٢٨٢٣:٤٥:١٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٠٧:٤٨٠٥:٤٣:٠٨١٢:٣٣:٠٦١٩:٢٣:٣٩١٩:٤٣:٢٥٢٣:٤٤:٥٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٦:١٥٠٥:٤١:٥٨١٢:٣٢:٥٨١٩:٢٤:٣٤١٩:٤٤:٢٣٢٣:٤٤:٣٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٤:٤٣٠٥:٤٠:٤٩١٢:٣٢:٥١١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٥:٢٠٢٣:٤٤:٢٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٣:١٢٠٥:٣٩:٤١١٢:٣٢:٤٤١٩:٢٦:٢٢١٩:٤٦:١٧٢٣:٤٤:٠٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠١:٤٢٠٥:٣٨:٣٤١٢:٣٢:٣٨١٩:٢٧:١٦١٩:٤٧:١٥٢٣:٤٣:٤٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٠:١٣٠٥:٣٧:٢٨١٢:٣٢:٣٢١٩:٢٨:١٠١٩:٤٨:١٢٢٣:٤٣:٢٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٣:٥٨:٤٥٠٥:٣٦:٢٣١٢:٣٢:٢٧١٩:٢٩:٠٤١٩:٤٩:٠٩٢٣:٤٣:١١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٥٧:١٨٠٥:٣٥:٢٠١٢:٣٢:٢٢١٩:٢٩:٥٨١٩:٥٠:٠٦٢٣:٤٢:٥٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٥:٥٢٠٥:٣٤:١٨١٢:٣٢:١٨١٩:٣٠:٥١١٩:٥١:٠٣٢٣:٤٢:٣٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٤:٢٧٠٥:٣٣:١٨١٢:٣٢:١٥١٩:٣١:٤٥١٩:٥٢:٠٠٢٣:٤٢:٢٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٣:٠٣٠٥:٣٢:١٨١٢:٣٢:١٢١٩:٣٢:٣٨١٩:٥٢:٥٧٢٣:٤٢:٠٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥١:٤١٠٥:٣١:٢٠١٢:٣٢:١٠١٩:٣٣:٣١١٩:٥٣:٥٣٢٣:٤١:٥٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٠:٢٠٠٥:٣٠:٢٤١٢:٣٢:٠٨١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٤:٥٠٢٣:٤١:٤٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٤٩:٠٠٠٥:٢٩:٢٩١٢:٣٢:٠٧١٩:٣٥:١٦١٩:٥٥:٤٥٢٣:٤١:٢٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٤٧:٤١٠٥:٢٨:٣٥١٢:٣٢:٠٦١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٦:٤١٢٣:٤١:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چویلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چویلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چویلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چویلی

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر چویلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر چویلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چویلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر چویلی

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر چویلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر چویلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر چویلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چویلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چویلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چویلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر چویلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چویلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چویلی

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر چویلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چویلی شهر چویلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چویلی شهر چویلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر چویلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چویلی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر چویلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر چویلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چویلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر چویلی

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٥٠٥:٢٣:٤١١١:٢٨:٢٢١٧:٣٢:٢٧١٧:٥٠:٥٤٢٢:٤٥:٣٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤١٠٥:٢٤:٣١١١:٢٨:٠١١٧:٣٠:٥٤١٧:٤٩:٢٢٢٢:٤٥:١٦
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٧٠٥:٢٥:٢٢١١:٢٧:٤٠١٧:٢٩:٢٢١٧:٤٧:٤٩٢٢:٤٤:٥٨
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٣٣٠٥:٢٦:١٢١١:٢٧:١٩١٧:٢٧:٥٠١٧:٤٦:١٧٢٢:٤٤:٣٩
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٩٠٥:٢٧:٠٣١١:٢٦:٥٨١٧:٢٦:١٨١٧:٤٤:٤٥٢٢:٤٤:٢١
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٤٠٥:٢٧:٥٤١١:٢٦:٣٨١٧:٢٤:٤٦١٧:٤٣:١٣٢٢:٤٤:٠٣
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٩٠٥:٢٨:٤٥١١:٢٦:١٨١٧:٢٣:١٥١٧:٤١:٤٢٢٢:٤٣:٤٤
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٤٠٥:٢٩:٣٧١١:٢٥:٥٨١٧:٢١:٤٤١٧:٤٠:١١٢٢:٤٣:٢٦
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٨٠٥:٣٠:٢٨١١:٢٥:٣٨١٧:٢٠:١٣١٧:٣٨:٤٠٢٢:٤٣:٠٨
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٣٠٥:٣١:٢٠١١:٢٥:١٩١٧:١٨:٤٢١٧:٣٧:١٠٢٢:٤٢:٤٩
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٧٠٥:٣٢:١٢١١:٢٤:٥٩١٧:١٧:١٢١٧:٣٥:٤٠٢٢:٤٢:٣١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥١٠٥:٣٣:٠٤١١:٢٤:٤١١٧:١٥:٤٢١٧:٣٤:١١٢٢:٤٢:١٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٥٠٥:٣٣:٥٧١١:٢٤:٢٢١٧:١٤:١٣١٧:٣٢:٤٢٢٢:٤١:٥٦
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٩٠٥:٣٤:٥٠١١:٢٤:٠٤١٧:١٢:٤٤١٧:٣١:١٤٢٢:٤١:٣٨
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٢٠٥:٣٥:٤٣١١:٢٣:٤٦١٧:١١:١٥١٧:٢٩:٤٦٢٢:٤١:٢١
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٢٦٠٥:٣٦:٣٦١١:٢٣:٢٩١٧:٠٩:٤٧١٧:٢٨:١٩٢٢:٤١:٠٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٠٠٥:٣٧:٣٠١١:٢٣:١٢١٧:٠٨:٢٠١٧:٢٦:٥٢٢٢:٤٠:٤٧
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٣٠٥:٣٨:٢٤١١:٢٢:٥٥١٧:٠٦:٥٣١٧:٢٥:٢٧٢٢:٤٠:٣٠
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٧٠٥:٣٩:١٨١١:٢٢:٣٩١٧:٠٥:٢٧١٧:٢٤:٠٢٢٢:٤٠:١٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٠٠٥:٤٠:١٣١١:٢٢:٢٤١٧:٠٤:٠٢١٧:٢٢:٣٧٢٢:٣٩:٥٨
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٣٠٥:٤١:٠٨١١:٢٢:٠٩١٧:٠٢:٣٧١٧:٢١:١٤٢٢:٣٩:٤٢
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٧٠٥:٤٢:٠٤١١:٢١:٥٥١٧:٠١:١٣١٧:١٩:٥١٢٢:٣٩:٢٧
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٠٠٥:٤٢:٥٩١١:٢١:٤١١٦:٥٩:٤٩١٧:١٨:٢٩٢٢:٣٩:١٢
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٤٠٥:٤٣:٥٥١١:٢١:٢٧١٦:٥٨:٢٧١٧:١٧:٠٨٢٢:٣٨:٥٧
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٧٠٥:٤٤:٥٢١١:٢١:١٥١٦:٥٧:٠٥١٧:١٥:٤٧٢٢:٣٨:٤٣
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢١٠٥:٤٥:٤٩١١:٢١:٠٢١٦:٥٥:٤٤١٧:١٤:٢٨٢٢:٣٨:٢٩
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٤٠٥:٤٦:٤٦١١:٢٠:٥١١٦:٥٤:٢٤١٧:١٣:١٠٢٢:٣٨:١٦
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٨٠٥:٤٧:٤٣١١:٢٠:٤٠١٦:٥٣:٠٥١٧:١١:٥٢٢٢:٣٨:٠٣
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٢٠٥:٤٨:٤١١١:٢٠:٣٠١٦:٥١:٤٧١٧:١٠:٣٦٢٢:٣٧:٥١
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٥٠٥:٤٩:٣٩١١:٢٠:٢٠١٦:٥٠:٢٩١٧:٠٩:٢٠٢٢:٣٧:٣٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر چویلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر چویلی شهر چویلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر چویلی شهر چویلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چویلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چویلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چویلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چویلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چویلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چویلی

شهر چویلی بر روی نقشه

شهر چویلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چویلی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چویلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چویلی
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر چویلی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر چویلی + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر چویلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چویلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر چویلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چویلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چویلی رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا چویلی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق چویلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چویلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ چویلی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق چویلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چویلی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چویلی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق چویلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چویلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو