جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چولک ریزک

سوسن غربی | ایذه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز چولک ریزک


اذان صبح: ٠٤:٥٤:١٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:١٩
اذان ظهر: ١١:٥٦:٠٩
غروب آفتاب: ١٧:٣٧:٣١
اذان مغرب: ١٧:٥٥:٠٢
نیمه شب: ٢٣:١٦:١٤

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چولک ریزک (شهرستان ایذه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ روستای چولک ریزک)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای چولک ریزک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چولک ریزک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

آنتونی رابینز
بدون هدف، همواره دستخوش نیروهای موافق [ =سازوار ] و مخالف و شرایط پیرامونتان خواهید بود، نه گزینش‌های خودتان.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چولک ریزک

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چولک ریزک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چولک ریزک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چولک ریزک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چولک ریزک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چولک ریزک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٣٠:١٧١٣:٠٨:٢٧١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٥:١٦٠٠:٢٤:٥٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٤٤٠٦:٢٩:١٥١٣:٠٨:١٧١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٦:٠١٠٠:٢٤:٣٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٨:١٤١٣:٠٨:٠٨١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٦:٤٦٠٠:٢٤:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:١٠٠٦:٢٧:١٣١٣:٠٧:٥٩١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٧:٣٢٠٠:٢٤:٠٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٢٦:١٤١٣:٠٧:٥١١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:١٧٠٠:٢٣:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٣٩٠٦:٢٥:١٥١٣:٠٧:٤٣١٩:٥٠:٣٩٢٠:٠٩:٠٢٠٠:٢٣:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٢٤:١٨١٣:٠٧:٣٦١٩:٥١:٢١٢٠:٠٩:٤٨٠٠:٢٣:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:١٢٠٦:٢٣:٢١١٣:٠٧:٢٩١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٠:٣٣٠٠:٢٣:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٢٢:٢٦١٣:٠٧:٢٣١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:١٨٠٠:٢٢:٤٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٤٨٠٦:٢١:٣٢١٣:٠٧:١٧١٩:٥٣:٣٠٢٠:١٢:٠٤٠٠:٢٢:٣٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٣٨٠٦:٢٠:٣٩١٣:٠٧:١٢١٩:٥٤:١٣٢٠:١٢:٤٩٠٠:٢٢:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٢٩٠٦:١٩:٤٦١٣:٠٧:٠٨١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٣:٣٤٠٠:٢٢:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٢٠٠٦:١٨:٥٦١٣:٠٧:٠٤١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٤:٢٠٠٠:٢١:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:١٣٠٦:١٨:٠٦١٣:٠٧:٠٠١٩:٥٦:٢١٢٠:١٥:٠٥٠٠:٢١:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١٧:١٧١٣:٠٦:٥٧١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٥:٥٠٠٠:٢١:٣٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١٦:٣٠١٣:٠٦:٥٥١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٦:٣٥٠٠:٢١:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٥٩٠٦:١٥:٤٤١٣:٠٦:٥٣١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٧:٢٠٠٠:٢١:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:٥٧٠٦:١٤:٥٩١٣:٠٦:٥٢١٩:٥٩:١٠٢٠:١٨:٠٥٠٠:٢١:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:٥٦٠٦:١٤:١٦١٣:٠٦:٥٢١٩:٥٩:٥٢٢٠:١٨:٥٠٠٠:٢٠:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:٥٦٠٦:١٣:٣٤١٣:٠٦:٥٢٢٠:٠٠:٣٤٢٠:١٩:٣٤٠٠:٢٠:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٥٨٠٦:١٢:٥٣١٣:٠٦:٥٣٢٠:٠١:١٦٢٠:٢٠:١٩٠٠:٢٠:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٠١٠٦:١٢:١٣١٣:٠٦:٥٤٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢١:٠٣٠٠:٢٠:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٠٦٠٦:١١:٣٥١٣:٠٦:٥٦٢٠:٠٢:٣٩٢٠:٢١:٤٧٠٠:٢٠:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:١٣٠٦:١٠:٥٩١٣:٠٦:٥٨٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٢:٣٠٠٠:٢٠:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٢٠٠٦:١٠:٢٤١٣:٠٧:٠١٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٣:١٣٠٠:٢٠:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٣٠٠٦:٠٩:٥٠١٣:٠٧:٠٥٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٣:٥٦٠٠:٢٠:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٤١٠٦:٠٩:١٧١٣:٠٧:٠٩٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٤:٣٩٠٠:٢٠:٠٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٥٤٠٦:٠٨:٤٦١٣:٠٧:١٣٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٥:٢١٠٠:٢٠:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٠٨٠٦:٠٨:١٧١٣:٠٧:١٨٢٠:٠٦:٤٠٢٠:٢٦:٠٢٠٠:٢٠:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چولک ریزک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چولک ریزک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چولک ریزک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چولک ریزک

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای چولک ریزک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چولک ریزک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چولک ریزک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای چولک ریزک

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای چولک ریزک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای چولک ریزک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای چولک ریزک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چولک ریزک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چولک ریزک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای چولک ریزک

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای چولک ریزک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چولک ریزک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای چولک ریزک

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٢٠٥:٥٨:٥٧١٢:٠٣:٠٠١٨:٠٦:٣٥١٨:٢٣:٥٣٢٣:٢٢:٥٩
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٣٠٥:٥٩:٣٤١٢:٠٢:٣٩١٨:٠٥:١٥١٨:٢٢:٣٣٢٣:٢٢:٤٠
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٥٠٦:٠٠:١٢١٢:٠٢:١٩١٨:٠٣:٥٦١٨:٢١:١٤٢٣:٢٢:٢١
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٦٠٦:٠٠:٥٠١٢:٠١:٥٨١٨:٠٢:٣٧١٨:١٩:٥٥٢٣:٢٢:٠٢
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٧٠٦:٠١:٢٨١٢:٠١:٣٨١٨:٠١:١٨١٨:١٨:٣٦٢٣:٢١:٤٣
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٨٠٦:٠٢:٠٦١٢:٠١:١٧١٧:٥٩:٥٩١٨:١٧:١٧٢٣:٢١:٢٤
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٩٠٦:٠٢:٤٥١٢:٠٠:٥٧١٧:٥٨:٤١١٨:١٥:٥٩٢٣:٢١:٠٥
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٠٠٦:٠٣:٢٤١٢:٠٠:٣٧١٧:٥٧:٢٢١٨:١٤:٤١٢٣:٢٠:٤٧
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:١١٠٦:٠٤:٠٣١٢:٠٠:١٨١٧:٥٦:٠٤١٨:١٣:٢٣٢٣:٢٠:٢٨
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٢٠٦:٠٤:٤٢١١:٥٩:٥٩١٧:٥٤:٤٧١٨:١٢:٠٦٢٣:٢٠:٠٩
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٢٠٦:٠٥:٢١١١:٥٩:٤٠١٧:٥٣:٣٠١٨:١٠:٤٩٢٣:١٩:٥١
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٣٠٦:٠٦:٠١١١:٥٩:٢١١٧:٥٢:١٣١٨:٠٩:٣٣٢٣:١٩:٣٣
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٣٠٦:٠٦:٤١١١:٥٩:٠٣١٧:٥٠:٥٦١٨:٠٨:١٧٢٣:١٩:١٥
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٣٠٦:٠٧:٢١١١:٥٨:٤٥١٧:٤٩:٤٠١٨:٠٧:٠١٢٣:١٨:٥٧
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٤٠٦:٠٨:٠١١١:٥٨:٢٧١٧:٤٨:٢٥١٨:٠٥:٤٧٢٣:١٨:٣٩
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٤٠٦:٠٨:٤٢١١:٥٨:١٠١٧:٤٧:١٠١٨:٠٤:٣٢٢٣:١٨:٢٢
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٤٠٦:٠٩:٢٣١١:٥٧:٥٣١٧:٤٥:٥٥١٨:٠٣:١٩٢٣:١٨:٠٥
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٤٠٦:١٠:٠٤١١:٥٧:٣٧١٧:٤٤:٤١١٨:٠٢:٠٦٢٣:١٧:٤٨
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٤٠٦:١٠:٤٦١١:٥٧:٢١١٧:٤٣:٢٨١٨:٠٠:٥٣٢٣:١٧:٣١
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٥٠٦:١١:٢٨١١:٥٧:٠٥١٧:٤٢:١٥١٧:٥٩:٤١٢٣:١٧:١٥
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٥٠٦:١٢:١٠١١:٥٦:٥٠١٧:٤١:٠٣١٧:٥٨:٣٠٢٣:١٦:٥٩
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٥٠٦:١٢:٥٣١١:٥٦:٣٦١٧:٣٩:٥٢١٧:٥٧:٢٠٢٣:١٦:٤٤
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٦٠٦:١٣:٣٦١١:٥٦:٢٢١٧:٣٨:٤١١٧:٥٦:١١٢٣:١٦:٢٩
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٧٠٦:١٤:١٩١١:٥٦:٠٩١٧:٣٧:٣١١٧:٥٥:٠٢٢٣:١٦:١٤
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٧٠٦:١٥:٠٣١١:٥٥:٥٦١٧:٣٦:٢٢١٧:٥٣:٥٤٢٣:١٦:٠٠
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٨٠٦:١٥:٤٧١١:٥٥:٤٤١٧:٣٥:١٤١٧:٥٢:٤٧٢٣:١٥:٤٧
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٩٠٦:١٦:٣٢١١:٥٥:٣٢١٧:٣٤:٠٧١٧:٥١:٤١٢٣:١٥:٣٣
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٠٠٦:١٧:١٦١١:٥٥:٢١١٧:٣٣:٠٠١٧:٥٠:٣٦٢٣:١٥:٢١
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤١٠٦:١٨:٠٢١١:٥٥:١١١٧:٣١:٥٤١٧:٤٩:٣٢٢٣:١٥:٠٩
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٣٠٦:١٨:٤٨١١:٥٥:٠٢١٧:٣٠:٥٠١٧:٤٨:٢٩٢٣:١٤:٥٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چولک ریزک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای چولک ریزک روستای چولک ریزک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای چولک ریزک روستای چولک ریزک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چولک ریزک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چولک ریزک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چولک ریزک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چولک ریزک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چولک ریزک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چولک ریزک

روستای چولک ریزک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چولک ریزک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چولک ریزک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چولک ریزک
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای چولک ریزک + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای چولک ریزک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چولک ریزک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چولک ریزک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چولک ریزک رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چولک ریزک
زمان پخش اذان زنده به افق چولک ریزک
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ چولک ریزک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چولک ریزک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چولک ریزک
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چولک ریزک دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا چولک ریزک دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چولک ریزک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چولک ریزک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو