جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چولک ریزک

سوسن غربی | ایذه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز چولک ریزک


اذان صبح: ٠٤:٤٢:١٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٦:٥٧
اذان ظهر: ١٣:١٦:٤٩
غروب آفتاب: ٢٠:١٦:٢١
اذان مغرب: ٢٠:٣٥:٤٤
نیمه شب: ٠٠:٢٩:٤٦

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چولک ریزک (شهرستان ایذه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای چولک ریزک)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای چولک ریزک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چولک ریزک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

مثل ژاپنی
وقتی از اخلاق یك فرد سر در نمی آوری به دوستانش نگاه كن.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چولک ریزک

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چولک ریزک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چولک ریزک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چولک ریزک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چولک ریزک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چولک ریزک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٣٠:١٧١٣:٠٨:٢٧١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٥:١٦٠٠:٢٤:٥٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٤٤٠٦:٢٩:١٥١٣:٠٨:١٧١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٦:٠١٠٠:٢٤:٣٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٨:١٤١٣:٠٨:٠٨١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٦:٤٦٠٠:٢٤:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:١٠٠٦:٢٧:١٣١٣:٠٧:٥٩١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٧:٣٢٠٠:٢٤:٠٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٢٦:١٤١٣:٠٧:٥١١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:١٧٠٠:٢٣:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٣٩٠٦:٢٥:١٥١٣:٠٧:٤٣١٩:٥٠:٣٩٢٠:٠٩:٠٢٠٠:٢٣:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٢٤:١٨١٣:٠٧:٣٦١٩:٥١:٢١٢٠:٠٩:٤٨٠٠:٢٣:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:١٢٠٦:٢٣:٢١١٣:٠٧:٢٩١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٠:٣٣٠٠:٢٣:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٢٢:٢٦١٣:٠٧:٢٣١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:١٨٠٠:٢٢:٤٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٤٨٠٦:٢١:٣٢١٣:٠٧:١٧١٩:٥٣:٣٠٢٠:١٢:٠٤٠٠:٢٢:٣٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٣٨٠٦:٢٠:٣٩١٣:٠٧:١٢١٩:٥٤:١٣٢٠:١٢:٤٩٠٠:٢٢:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٢٩٠٦:١٩:٤٦١٣:٠٧:٠٨١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٣:٣٤٠٠:٢٢:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٢٠٠٦:١٨:٥٦١٣:٠٧:٠٤١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٤:٢٠٠٠:٢١:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:١٣٠٦:١٨:٠٦١٣:٠٧:٠٠١٩:٥٦:٢١٢٠:١٥:٠٥٠٠:٢١:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١٧:١٧١٣:٠٦:٥٧١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٥:٥٠٠٠:٢١:٣٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١٦:٣٠١٣:٠٦:٥٥١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٦:٣٥٠٠:٢١:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٥٩٠٦:١٥:٤٤١٣:٠٦:٥٣١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٧:٢٠٠٠:٢١:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:٥٧٠٦:١٤:٥٩١٣:٠٦:٥٢١٩:٥٩:١٠٢٠:١٨:٠٥٠٠:٢١:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:٥٦٠٦:١٤:١٦١٣:٠٦:٥٢١٩:٥٩:٥٢٢٠:١٨:٥٠٠٠:٢٠:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:٥٦٠٦:١٣:٣٤١٣:٠٦:٥٢٢٠:٠٠:٣٤٢٠:١٩:٣٤٠٠:٢٠:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٥٨٠٦:١٢:٥٣١٣:٠٦:٥٣٢٠:٠١:١٦٢٠:٢٠:١٩٠٠:٢٠:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٠١٠٦:١٢:١٣١٣:٠٦:٥٤٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢١:٠٣٠٠:٢٠:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٠٦٠٦:١١:٣٥١٣:٠٦:٥٦٢٠:٠٢:٣٩٢٠:٢١:٤٧٠٠:٢٠:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:١٣٠٦:١٠:٥٩١٣:٠٦:٥٨٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٢:٣٠٠٠:٢٠:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٢٠٠٦:١٠:٢٤١٣:٠٧:٠١٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٣:١٣٠٠:٢٠:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٣٠٠٦:٠٩:٥٠١٣:٠٧:٠٥٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٣:٥٦٠٠:٢٠:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٤١٠٦:٠٩:١٧١٣:٠٧:٠٩٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٤:٣٩٠٠:٢٠:٠٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٥٤٠٦:٠٨:٤٦١٣:٠٧:١٣٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٥:٢١٠٠:٢٠:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٠٨٠٦:٠٨:١٧١٣:٠٧:١٨٢٠:٠٦:٤٠٢٠:٢٦:٠٢٠٠:٢٠:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چولک ریزک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چولک ریزک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چولک ریزک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چولک ریزک

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای چولک ریزک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چولک ریزک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چولک ریزک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای چولک ریزک

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای چولک ریزک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای چولک ریزک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای چولک ریزک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چولک ریزک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چولک ریزک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای چولک ریزک

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای چولک ریزک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چولک ریزک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای چولک ریزک

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٤٠٦:٠٤:٤٨١٣:١٢:٢٧٢٠:٢٠:٠٥٢٠:٤٠:٠٤٠٠:٢٣:١٧
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٨٠٦:٠٥:٠٢١٣:١٢:٤٠٢٠:٢٠:١٦٢٠:٤٠:١٥٠٠:٢٣:٣٠
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٥٠٦:٠٥:١٨١٣:١٢:٥٣٢٠:٢٠:٢٥٢٠:٤٠:٢٤٠٠:٢٣:٤٥
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٤٠٦:٠٥:٣٤١٣:١٣:٠٥٢٠:٢٠:٣٤٢٠:٤٠:٣٢٠٠:٢٣:٥٩
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٤٠٦:٠٥:٥٢١٣:١٣:١٨٢٠:٢٠:٤٠٢٠:٤٠:٣٨٠٠:٢٤:١٣
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٦٠٦:٠٦:١١١٣:١٣:٣١٢٠:٢٠:٤٦٢٠:٤٠:٤٣٠٠:٢٤:٢٨
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١١٠٦:٠٦:٣١١٣:١٣:٤٣٢٠:٢٠:٥٠٢٠:٤٠:٤٧٠٠:٢٤:٤٣
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٧٠٦:٠٦:٥٣١٣:١٣:٥٥٢٠:٢٠:٥٢٢٠:٤٠:٤٨٠٠:٢٤:٥٨
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٤٠٦:٠٧:١٥١٣:١٤:٠٨٢٠:٢٠:٥٤٢٠:٤٠:٤٩٠٠:٢٥:١٤
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٧:٣٨١٣:١٤:١٩٢٠:٢٠:٥٣٢٠:٤٠:٤٧٠٠:٢٥:٢٩
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠٨:٠٣١٣:١٤:٣١٢٠:٢٠:٥١٢٠:٤٠:٤٤٠٠:٢٥:٤٥
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٨٠٦:٠٨:٢٨١٣:١٤:٤٢٢٠:٢٠:٤٨٢٠:٤٠:٤٠٠٠:٢٦:٠٠
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٢٠٦:٠٨:٥٤١٣:١٤:٥٣٢٠:٢٠:٤٣٢٠:٤٠:٣٣٠٠:٢٦:١٥
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٨٠٦:٠٩:٢٢١٣:١٥:٠٤٢٠:٢٠:٣٦٢٠:٤٠:٢٥٠٠:٢٦:٣١
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٥٠٦:٠٩:٥٠١٣:١٥:١٤٢٠:٢٠:٢٨٢٠:٤٠:١٦٠٠:٢٦:٤٦
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٤٠٦:١٠:١٨١٣:١٥:٢٤٢٠:٢٠:١٩٢٠:٤٠:٠٥٠٠:٢٧:٠١
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٤٠٦:١٠:٤٨١٣:١٥:٣٤٢٠:٢٠:٠٧٢٠:٣٩:٥٢٠٠:٢٧:١٦
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٦٠٦:١١:١٩١٣:١٥:٤٣٢٠:١٩:٥٥٢٠:٣٩:٣٨٠٠:٢٧:٣١
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٨٠٦:١١:٥٠١٣:١٥:٥٢٢٠:١٩:٤٠٢٠:٣٩:٢١٠٠:٢٧:٤٦
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٢٠٦:١٢:٢٢١٣:١٦:٠٠٢٠:١٩:٢٤٢٠:٣٩:٠٤٠٠:٢٨:٠١
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٧٠٦:١٢:٥٤١٣:١٦:٠٨٢٠:١٩:٠٧٢٠:٣٨:٤٤٠٠:٢٨:١٥
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٣٠٦:١٣:٢٧١٣:١٦:١٥٢٠:١٨:٤٨٢٠:٣٨:٢٣٠٠:٢٨:٢٩
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٠٠٦:١٤:٠١١٣:١٦:٢٢٢٠:١٨:٢٧٢٠:٣٨:٠١٠٠:٢٨:٤٣
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٨٠٦:١٤:٣٥١٣:١٦:٢٩٢٠:١٨:٠٥٢٠:٣٧:٣٧٠٠:٢٨:٥٦
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٧٠٦:١٥:١٠١٣:١٦:٣٤٢٠:١٧:٤١٢٠:٣٧:١١٠٠:٢٩:٠٩
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٦٠٦:١٥:٤٥١٣:١٦:٤٠٢٠:١٧:١٦٢٠:٣٦:٤٣٠٠:٢٩:٢٢
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٧٠٦:١٦:٢١١٣:١٦:٤٥٢٠:١٦:٥٠٢٠:٣٦:١٤٠٠:٢٩:٣٤
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٨٠٦:١٦:٥٧١٣:١٦:٤٩٢٠:١٦:٢١٢٠:٣٥:٤٤٠٠:٢٩:٤٦
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٠٠٦:١٧:٣٤١٣:١٦:٥٣٢٠:١٥:٥٢٢٠:٣٥:١٢٠٠:٢٩:٥٧
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٣٠٦:١٨:١١١٣:١٦:٥٦٢٠:١٥:٢٠٢٠:٣٤:٣٨٠٠:٣٠:٠٨
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٧٠٦:١٨:٤٨١٣:١٦:٥٨٢٠:١٤:٤٨٢٠:٣٤:٠٣٠٠:٣٠:١٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چولک ریزک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای چولک ریزک روستای چولک ریزک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای چولک ریزک روستای چولک ریزک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چولک ریزک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چولک ریزک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای چولک ریزک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چولک ریزک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چولک ریزک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چولک ریزک

روستای چولک ریزک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چولک ریزک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چولک ریزک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چولک ریزک
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای چولک ریزک + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای چولک ریزک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چولک ریزک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چولک ریزک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چولک ریزک رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا چولک ریزک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ چولک ریزک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چولک ریزک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چولک ریزک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چولک ریزک
زمان پخش اذان زنده به افق چولک ریزک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چولک ریزک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چولک ریزک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چولک ریزک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو