جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چولانک علیا

رقیچه | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز چولانک علیا


اذان صبح: ٠٣:٤٩:١٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٣١:١٨
اذان ظهر: ١٢:٤٠:٢٠
غروب آفتاب: ١٩:٤٩:٠٠
اذان مغرب: ٢٠:٠٩:٣٢
نیمه شب: ٢٣:٤٩:٣٩

پنج شنبه ٢٧ تیر ١٣٩٨
١٤ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٨ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چولانک علیا (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ تیر ٩٨ روستای چولانک علیا)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای چولانک علیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چولانک علیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتوان دوسنت اگزوپری
شكوه و بزرگی یك پیشه، شاید پیش از هر چیز، در یكی شدن روح‌هاست و این، یك شكوه راستین است؛ شكوه مناسبات روابط انسانی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چولانک علیا

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چولانک علیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چولانک علیا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چولانک علیا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چولانک علیا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چولانک علیا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٧:٢٩٠٥:٤٨:٤٢١٢:٣٢:٠٣١٩:١٥:٥٧١٩:٣٥:٠٢٢٣:٤٥:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٥٩٠٥:٤٧:٣٢١٢:٣١:٥٣١٩:١٦:٤٨١٩:٣٥:٥٦٢٣:٤٥:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٣١٠٥:٤٦:٢٣١٢:٣١:٤٤١٩:١٧:٣٨١٩:٣٦:٤٩٢٣:٤٥:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٠٣٠٥:٤٥:١٥١٢:٣١:٣٥١٩:١٨:٢٩١٩:٣٧:٤٢٢٣:٤٥:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١١:٣٥٠٥:٤٤:٠٧١٢:٣١:٢٧١٩:١٩:١٩١٩:٣٨:٣٦٢٣:٤٤:٤٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٠:٠٩٠٥:٤٣:٠١١٢:٣١:١٩١٩:٢٠:١٠١٩:٣٩:٢٩٢٣:٤٤:٢٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٤٤٠٥:٤١:٥٦١٢:٣١:١٢١٩:٢١:٠٠١٩:٤٠:٢٢٢٣:٤٤:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٧:١٩٠٥:٤٠:٥٢١٢:٣١:٠٥١٩:٢١:٥٠١٩:٤١:١٦٢٣:٤٣:٥٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٥:٥٥٠٥:٣٩:٤٩١٢:٣٠:٥٩١٩:٢٢:٤١١٩:٤٢:٠٩٢٣:٤٣:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٣٢٠٥:٣٨:٤٨١٢:٣٠:٥٣١٩:٢٣:٣١١٩:٤٣:٠٢٢٣:٤٣:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٣:١١٠٥:٣٧:٤٧١٢:٣٠:٤٨١٩:٢٤:٢١١٩:٤٣:٥٥٢٣:٤٣:٠٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠١:٥٠٠٥:٣٦:٤٨١٢:٣٠:٤٤١٩:٢٥:١١١٩:٤٤:٤٨٢٣:٤٢:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٠:٣٠٠٥:٣٥:٥٠١٢:٣٠:٤٠١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٥:٤١٢٣:٤٢:٣٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٩:١٢٠٥:٣٤:٥٣١٢:٣٠:٣٦١٩:٢٦:٥٠١٩:٤٦:٣٤٢٣:٤٢:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:٥٥٠٥:٣٣:٥٧١٢:٣٠:٣٣١٩:٢٧:٤٠١٩:٤٧:٢٦٢٣:٤٢:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٦:٣٩٠٥:٣٣:٠٣١٢:٣٠:٣١١٩:٢٨:٢٩١٩:٤٨:١٩٢٣:٤١:٥٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٥:٢٤٠٥:٣٢:١٠١٢:٣٠:٢٩١٩:٢٩:١٨١٩:٤٩:١١٢٣:٤١:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٤:١١٠٥:٣١:١٩١٢:٣٠:٢٨١٩:٣٠:٠٧١٩:٥٠:٠٣٢٣:٤١:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٢:٥٩٠٥:٣٠:٢٩١٢:٣٠:٢٨١٩:٣٠:٥٥١٩:٥٠:٥٥٢٣:٤١:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥١:٤٨٠٥:٢٩:٤٠١٢:٣٠:٢٨١٩:٣١:٤٤١٩:٥١:٤٦٢٣:٤١:١٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٠:٣٩٠٥:٢٨:٥٣١٢:٣٠:٢٩١٩:٣٢:٣٢١٩:٥٢:٣٧٢٣:٤١:٠٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٩:٣٢٠٥:٢٨:٠٧١٢:٣٠:٣٠١٩:٣٣:٢٠١٩:٥٣:٢٨٢٣:٤٠:٥٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٨:٢٦٠٥:٢٧:٢٣١٢:٣٠:٣٢١٩:٣٤:٠٧١٩:٥٤:١٩٢٣:٤٠:٤٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٧:٢٢٠٥:٢٦:٤٠١٢:٣٠:٣٤١٩:٣٤:٥٤١٩:٥٥:٠٩٢٣:٤٠:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٦:١٩٠٥:٢٥:٥٩١٢:٣٠:٣٧١٩:٣٥:٤١١٩:٥٥:٥٨٢٣:٤٠:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٥:١٨٠٥:٢٥:١٩١٢:٣٠:٤٠١٩:٣٦:٢٧١٩:٥٦:٤٧٢٣:٤٠:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٤:١٩٠٥:٢٤:٤١١٢:٣٠:٤٥١٩:٣٧:١٢١٩:٥٧:٣٦٢٣:٤٠:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٣:٢٢٠٥:٢٤:٠٥١٢:٣٠:٤٩١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٨:٢٤٢٣:٤٠:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٢:٢٦٠٥:٢٣:٣٠١٢:٣٠:٥٤١٩:٣٨:٤٢١٩:٥٩:١١٢٣:٤٠:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چولانک علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چولانک علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چولانک علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چولانک علیا

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای چولانک علیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چولانک علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چولانک علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای چولانک علیا

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای چولانک علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای چولانک علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای چولانک علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چولانک علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چولانک علیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای چولانک علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای چولانک علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چولانک علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای چولانک علیا

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٥٠٠٥:١٨:٣٨١٢:٣٦:٠٢١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٤:٣٩٢٣:٤٢:٤٦
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:٠٥٠٥:١٨:٥٢١٢:٣٦:١٥١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٤:٥٠٢٣:٤٣:٠٠
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:٢٣٠٥:١٩:٠٨١٢:٣٦:٢٨١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٤:٥٩٢٣:٤٣:١٤
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:٤٢٠٥:١٩:٢٥١٢:٣٦:٤١١٩:٥٣:٥٤٢٠:١٥:٠٦٢٣:٤٣:٢٩
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٠٤٠٥:١٩:٤٣١٢:٣٦:٥٤١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٥:١١٢٣:٤٣:٤٤
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٢٩٠٥:٢٠:٠٣١٢:٣٧:٠٦١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٥:١٥٢٣:٤٤:٠٠
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٥٥٠٥:٢٠:٢٥١٢:٣٧:١٩١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٥:١٧٢٣:٤٤:١٥
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٢٤٠٥:٢٠:٤٧١٢:٣٧:٣١١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٥:١٧٢٣:٤٤:٣١
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٥٥٠٥:٢١:١١١٢:٣٧:٤٣١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٥:١٥٢٣:٤٤:٤٨
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:٢٨٠٥:٢١:٣٦١٢:٣٧:٥٥١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٥:١١٢٣:٤٥:٠٤
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:٠٣٠٥:٢٢:٠٣١٢:٣٨:٠٧١٩:٥٤:٠١٢٠:١٥:٠٦٢٣:٤٥:٢١
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:٤١٠٥:٢٢:٣٠١٢:٣٨:١٨١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٤:٥٩٢٣:٤٥:٣٧
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:٢٠٠٥:٢٢:٥٩١٢:٣٨:٢٩١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٤:٥٠٢٣:٤٥:٥٤
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:٠١٠٥:٢٣:٢٩١٢:٣٨:٤٠١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٤:٣٩٢٣:٤٦:١١
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:٤٤٠٥:٢٤:٠٠١٢:٣٨:٥٠١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٤:٢٦٢٣:٤٦:٢٨
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٩:٢٨٠٥:٢٤:٣٢١٢:٣٩:٠٠١٩:٥٣:١٥٢٠:١٤:١٢٢٣:٤٦:٤٥
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:١٥٠٥:٢٥:٠٤١٢:٣٩:١٠١٩:٥٣:٠٠٢٠:١٣:٥٦٢٣:٤٧:٠١
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤١:٠٣٠٥:٢٥:٣٨١٢:٣٩:١٩١٩:٥٢:٤٤٢٠:١٣:٣٧٢٣:٤٧:١٨
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤١:٥٢٠٥:٢٦:١٣١٢:٣٩:٢٨١٩:٥٢:٢٦٢٠:١٣:١٧٢٣:٤٧:٣٥
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:٤٣٠٥:٢٦:٤٨١٢:٣٩:٣٦١٩:٥٢:٠٦٢٠:١٢:٥٥٢٣:٤٧:٥١
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:٣٦٠٥:٢٧:٢٥١٢:٣٩:٤٤١٩:٥١:٤٥٢٠:١٢:٣٢٢٣:٤٨:٠٧
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:٢٩٠٥:٢٨:٠٢١٢:٣٩:٥١١٩:٥١:٢٢٢٠:١٢:٠٦٢٣:٤٨:٢٣
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:٢٤٠٥:٢٨:٤٠١٢:٣٩:٥٨١٩:٥٠:٥٧٢٠:١١:٣٩٢٣:٤٨:٣٩
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:٢١٠٥:٢٩:١٨١٢:٤٠:٠٤١٩:٥٠:٣٠٢٠:١١:١٠٢٣:٤٨:٥٤
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٧:١٨٠٥:٢٩:٥٨١٢:٤٠:١٠١٩:٥٠:٠٢٢٠:١٠:٣٩٢٣:٤٩:٠٩
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:١٧٠٥:٣٠:٣٨١٢:٤٠:١٦١٩:٤٩:٣٢٢٠:١٠:٠٦٢٣:٤٩:٢٤
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:١٦٠٥:٣١:١٨١٢:٤٠:٢٠١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٩:٣٢٢٣:٤٩:٣٩
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:١٧٠٥:٣٢:٠٠١٢:٤٠:٢٥١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٨:٥٦٢٣:٤٩:٥٣
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٥١:١٨٠٥:٣٢:٤١١٢:٤٠:٢٨١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٨:١٨٢٣:٥٠:٠٦
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٢٠٠٥:٣٣:٢٤١٢:٤٠:٣٢١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٧:٣٩٢٣:٥٠:٢٠
٣١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٢٤٠٥:٣٤:٠٧١٢:٤٠:٣٤١٩:٤٦:٣٨٢٠:٠٦:٥٨٢٣:٥٠:٣٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چولانک علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای چولانک علیا روستای چولانک علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای چولانک علیا روستای چولانک علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چولانک علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چولانک علیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای چولانک علیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چولانک علیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چولانک علیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چولانک علیا

روستای چولانک علیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چولانک علیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چولانک علیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چولانک علیا
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای چولانک علیا + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای چولانک علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چولانک علیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چولانک علیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چولانک علیا رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چولانک علیا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چولانک علیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ چولانک علیا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چولانک علیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چولانک علیا دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا چولانک علیا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق چولانک علیا
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ چولانک علیا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چولانک علیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو