جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر چورته

رامسر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز چورته

اذان صبح: ٠٤:٣٦:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:٣٦
اذان ظهر: ١١:٥٨:٠٥
غروب آفتاب: ١٧:٥٣:٥٨
اذان مغرب: ١٨:١٢:١٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٥:٥٤

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چورته (شهرستان رامسر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر چورته)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر چورته)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چورته)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

ضرب المثل فرانسوی
اگر [ تا به حال ] داماد نشده ای، از یک شب شادمانی و عمری بداخلاقی محروم گشته ای.

اوقات شرعی ماه جاری شهر چورته

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چورته در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چورته ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر چورته (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چورته ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چورته
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٤:١٧٠٦:٣٤:٠٢١٣:٠٧:٥٤١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠١:١٨٠٠:٢٢:٣١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٣٢:٤١١٣:٠٧:٤٠١٩:٤٣:١٥٢٠:٠٢:١٣٠٠:٢٢:٠٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠١:٠٢٠٦:٣١:٢١١٣:٠٧:٢٦١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٣:٠٨٠٠:٢١:٤٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٣٠:٠١١٣:٠٧:١٣١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٤:٠٤٠٠:٢١:٢٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢٨:٤٢١٣:٠٧:٠٠١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٤:٥٩٠٠:٢١:٠٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٦:١١٠٦:٢٧:٢٤١٣:٠٦:٤٧١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٥:٥٤٠٠:٢٠:٤٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٤:٣٥٠٦:٢٦:٠٧١٣:٠٦:٣٥١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٦:٥٠٠٠:٢٠:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٣:٠٠٠٦:٢٤:٥٠١٣:٠٦:٢٣١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٧:٤٥٠٠:١٩:٥٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥١:٢٤٠٦:٢٣:٣٥١٣:٠٦:١١١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٨:٤١٠٠:١٩:٣٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٩:٥٠٠٦:٢٢:٢٠١٣:٠٦:٠٠١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٩:٣٦٠٠:١٩:١٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٨:١٦٠٦:٢١:٠٦١٣:٠٥:٥٠١٩:٥١:١٠٢٠:١٠:٣٢٠٠:١٨:٥٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١٩:٥٣١٣:٠٥:٤٠١٩:٥٢:٠٢٢٠:١١:٢٨٠٠:١٨:٣٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:١٠٠٦:١٨:٤١١٣:٠٥:٣٠١٩:٥٢:٥٥٢٠:١٢:٢٣٠٠:١٨:١٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٣٨٠٦:١٧:٣٠١٣:٠٥:٢٢١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٣:١٩٠٠:١٧:٥٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٠٧٠٦:١٦:٢٠١٣:٠٥:١٣١٩:٥٤:٤١٢٠:١٤:١٥٠٠:١٧:٣٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٣٦٠٦:١٥:١١١٣:٠٥:٠٥١٩:٥٥:٣٣٢٠:١٥:١١٠٠:١٧:٢٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٩:٠٧٠٦:١٤:٠٣١٣:٠٤:٥٨١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٦:٠٧٠٠:١٧:٠٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٣٨٠٦:١٢:٥٧١٣:٠٤:٥١١٩:٥٧:١٩٢٠:١٧:٠٢٠٠:١٦:٤٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٦:١٠٠٦:١١:٥١١٣:٠٤:٤٥١٩:٥٨:١٢٢٠:١٧:٥٨٠٠:١٦:٢٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٤٤٠٦:١٠:٤٧١٣:٠٤:٣٩١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٨:٥٤٠٠:١٦:١١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٣:١٨٠٦:٠٩:٤٤١٣:٠٤:٣٤١٩:٥٩:٥٧٢٠:١٩:٥٠٠٠:١٥:٥٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣١:٥٣٠٦:٠٨:٤٢١٣:٠٤:٢٩٢٠:٠٠:٤٩٢٠:٢٠:٤٥٠٠:١٥:٣٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٣٠٠٦:٠٧:٤٢١٣:٠٤:٢٥٢٠:٠١:٤١٢٠:٢١:٤١٠٠:١٥:٢٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٠٧٠٦:٠٦:٤٢١٣:٠٤:٢٢٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢٢:٣٦٠٠:١٥:١٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٤٦٠٦:٠٥:٤٥١٣:٠٤:١٩٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٣:٣١٠٠:١٤:٥٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:٢٦٠٦:٠٤:٤٨١٣:٠٤:١٧٢٠:٠٤:١٧٢٠:٢٤:٢٦٠٠:١٤:٤٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٠٧٠٦:٠٣:٥٣١٣:٠٤:١٥٢٠:٠٥:٠٨٢٠:٢٥:٢١٠٠:١٤:٢٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٥٠٠٦:٠٢:٥٩١٣:٠٤:١٤٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٦:١٦٠٠:١٤:١٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:٣٤٠٦:٠٢:٠٧١٣:٠٤:١٤٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٧:١٠٠٠:١٤:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چورته

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چورته در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چورته بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چورته

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر چورته

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر چورته قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چورته دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر چورته

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر چورته

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر چورته در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر چورته بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چورته را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چورته برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چورته

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر چورته قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چورته دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چورته

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر چورته

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چورته شهر چورته در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چورته شهر چورته بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر چورته را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چورته برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر چورته

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر چورته قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چورته دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر چورته

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٢٠٥:٥٥:٥٢١٢:٠٠:٢٩١٨:٠٤:٣٠١٨:٢٢:٤٨٢٣:١٨:٠٣
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٧٠٥:٥٦:٤١١٢:٠٠:٠٧١٨:٠٢:٥٩١٨:٢١:١٧٢٣:١٧:٤٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣١٠٥:٥٧:٣٠١١:٥٩:٤٧١٨:٠١:٢٨١٨:١٩:٤٦٢٣:١٧:٢٧
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٥٠٥:٥٨:١٩١١:٥٩:٢٦١٧:٥٩:٥٨١٨:١٨:١٦٢٣:١٧:٠٨
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٨٠٥:٥٩:٠٨١١:٥٩:٠٥١٧:٥٨:٢٨١٨:١٦:٤٥٢٣:١٦:٥٠
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٢٠٥:٥٩:٥٧١١:٥٨:٤٥١٧:٥٦:٥٨١٨:١٥:١٥٢٣:١٦:٣١
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٥٠٦:٠٠:٤٧١١:٥٨:٢٥١٧:٥٥:٢٨١٨:١٣:٤٥٢٣:١٦:١٣
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٨٠٦:٠١:٣٦١١:٥٨:٠٥١٧:٥٣:٥٨١٨:١٢:١٦٢٣:١٥:٥٤
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥١٠٦:٠٢:٢٦١١:٥٧:٤٥١٧:٥٢:٢٩١٨:١٠:٤٧٢٣:١٥:٣٦
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٣٠٦:٠٣:١٧١١:٥٧:٢٥١٧:٥١:٠٠١٨:٠٩:١٨٢٣:١٥:١٨
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٦٠٦:٠٤:٠٧١١:٥٧:٠٦١٧:٤٩:٣١١٨:٠٧:٥٠٢٣:١٥:٠٠
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٨٠٦:٠٤:٥٨١١:٥٦:٤٧١٧:٤٨:٠٣١٨:٠٦:٢٣٢٣:١٤:٤٢
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٠٠٦:٠٥:٤٨١١:٥٦:٢٩١٧:٤٦:٣٥١٨:٠٤:٥٥٢٣:١٤:٢٤
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٢٠٦:٠٦:٤٠١١:٥٦:١١١٧:٤٥:٠٨١٨:٠٣:٢٩٢٣:١٤:٠٦
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٤٠٦:٠٧:٣١١١:٥٥:٥٣١٧:٤٣:٤١١٨:٠٢:٠٣٢٣:١٣:٤٩
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٦٠٦:٠٨:٢٣١١:٥٥:٣٦١٧:٤٢:١٥١٨:٠٠:٣٧٢٣:١٣:٣٢
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٨٠٦:٠٩:١٥١١:٥٥:١٩١٧:٤٠:٤٩١٧:٥٩:١٣٢٣:١٣:١٥
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٠٠٦:١٠:٠٧١١:٥٥:٠٢١٧:٣٩:٢٤١٧:٥٧:٤٨٢٣:١٢:٥٨
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٢٠٦:١١:٠٠١١:٥٤:٤٦١٧:٣٨:٠٠١٧:٥٦:٢٥٢٣:١٢:٤٢
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١١:٥٣١١:٥٤:٣١١٧:٣٦:٣٦١٧:٥٥:٠٢٢٣:١٢:٢٦
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٥٠٦:١٢:٤٧١١:٥٤:١٦١٧:٣٥:١٣١٧:٥٣:٤٠٢٣:١٢:١٠
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٧٠٦:١٣:٤١١١:٥٤:٠١١٧:٣٣:٥٠١٧:٥٢:١٩٢٣:١١:٥٥
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٩٠٦:١٤:٣٥١١:٥٣:٤٨١٧:٣٢:٢٩١٧:٥٠:٥٩٢٣:١١:٤٠
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥١٠٦:١٥:٢٩١١:٥٣:٣٤١٧:٣١:٠٨١٧:٤٩:٣٩٢٣:١١:٢٥
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٣٠٦:١٦:٢٤١١:٥٣:٢٢١٧:٢٩:٤٧١٧:٤٨:٢٠٢٣:١١:١١
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٥٠٦:١٧:١٩١١:٥٣:٠٩١٧:٢٨:٢٨١٧:٤٧:٠٣٢٣:١٠:٥٧
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٧٠٦:١٨:١٥١١:٥٢:٥٨١٧:٢٧:١٠١٧:٤٥:٤٦٢٣:١٠:٤٤
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٩٠٦:١٩:١١١١:٥٢:٤٧١٧:٢٥:٥٢١٧:٤٤:٣٠٢٣:١٠:٣١
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١١٠٦:٢٠:٠٧١١:٥٢:٣٧١٧:٢٤:٣٥١٧:٤٣:١٥٢٣:١٠:١٩
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٣٠٦:٢١:٠٤١١:٥٢:٢٧١٧:٢٣:٢٠١٧:٤٢:٠١٢٣:١٠:٠٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر چورته

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر چورته شهر چورته در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر چورته شهر چورته بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چورته را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چورته برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چورته

چورته، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان رامسر در استان مازندران ایران

شهر چورته در ویکیپدیا

شهر چورته

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چورته موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چورته برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چورته بر روی نقشه

شهر چورته بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چورته

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چورته است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چورته
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر چورته + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر چورته + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر چورته + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چورته + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر چورته + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چورته

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چورته رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چورته دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چورته
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چورته دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق چورته
جدول اوقات شرعی امروز فردا چورته دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چورته
افق شرعی امروز فردا چورته دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق چورته

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چورته یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو