جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر چوار

ایلام | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز چوار


اذان صبح: ٠٤:٥٠:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٢٨
اذان ظهر: ١٢:١٧:٣٨
غروب آفتاب: ١٨:٢٢:١٧
اذان مغرب: ١٨:٣٩:٥٥
نیمه شب: ٢٣:٣٦:٤٩

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چوار (شهرستان ایلام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر چوار)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر چوار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چوار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

الكساندر پوپ
احمق ها تحسین می كنند و خردمندان تایید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر چوار

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چوار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چوار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر چوار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چوار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چوار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٢:٣٥٠٦:٤١:١٣١٣:٢٢:٣٤٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٣:٠٢٠٠:٣٧:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١١:١٣٠٦:٤٠:٠٨١٣:٢٢:٢٤٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٣:٥١٠٠:٣٧:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٣٩:٠٤١٣:٢٢:١٦٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٤:٣٩٠٠:٣٧:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:٣١٠٦:٣٨:٠١١٣:٢٢:٠٧٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٥:٢٨٠٠:٣٦:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٧:١٢٠٦:٣٧:٠٠١٣:٢٢:٠٠٢٠:٠٧:٣٠٢٠:٢٦:١٧٠٠:٣٦:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٣٥:٥٩١٣:٢١:٥٢٢٠:٠٨:١٦٢٠:٢٧:٠٦٠٠:٣٦:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٣٤:٥٩١٣:٢١:٤٦٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٢٧:٥٥٠٠:٣٦:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:١٨٠٦:٣٤:٠١١٣:٢١:٤٠٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٨:٤٣٠٠:٣٥:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٣٣:٠٣١٣:٢١:٣٤٢٠:١٠:٣٤٢٠:٢٩:٣٢٠٠:٣٥:٤٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٣٢:٠٧١٣:٢١:٢٩٢٠:١١:٢٠٢٠:٣٠:٢١٠٠:٣٥:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٣١:١٢١٣:٢١:٢٤٢٠:١٢:٠٦٢٠:٣١:٠٩٠٠:٣٥:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:١٩٠٦:٣٠:١٨١٣:٢١:٢٠٢٠:١٢:٥١٢٠:٣١:٥٨٠٠:٣٤:٥٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٧:٠٨٠٦:٢٩:٢٥١٣:٢١:١٧٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٢:٤٦٠٠:٣٤:٤٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٥٧٠٦:٢٨:٣٣١٣:٢١:١٤٢٠:١٤:٢٣٢٠:٣٣:٣٥٠٠:٣٤:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢٧:٤٣١٣:٢١:١٢٢٠:١٥:٠٨٢٠:٣٤:٢٣٠٠:٣٤:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٣٩٠٦:٢٦:٥٤١٣:٢١:١٠٢٠:١٥:٥٣٢٠:٣٥:١١٠٠:٣٤:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٣٣٠٦:٢٦:٠٧١٣:٢١:٠٩٢٠:١٦:٣٨٢٠:٣٥:٥٩٠٠:٣٤:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥١:٢٧٠٦:٢٥:٢٠١٣:٢١:٠٩٢٠:١٧:٢٣٢٠:٣٦:٤٧٠٠:٣٣:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٠:٢٣٠٦:٢٤:٣٥١٣:٢١:٠٩٢٠:١٨:٠٨٢٠:٣٧:٣٤٠٠:٣٣:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٩:٢٠٠٦:٢٣:٥٢١٣:٢١:١٠٢٠:١٨:٥٢٢٠:٣٨:٢١٠٠:٣٣:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:١٩٠٦:٢٣:١٠١٣:٢١:١١٢٠:١٩:٣٦٢٠:٣٩:٠٨٠٠:٣٣:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٧:٢٠٠٦:٢٢:٢٩١٣:٢١:١٣٢٠:٢٠:٢٠٢٠:٣٩:٥٥٠٠:٣٣:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٦:٢٢٠٦:٢١:٥٠١٣:٢١:١٥٢٠:٢١:٠٤٢٠:٤٠:٤١٠٠:٣٣:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٥:٢٥٠٦:٢١:١٢١٣:٢١:١٨٢٠:٢١:٤٧٢٠:٤١:٢٧٠٠:٣٣:٠٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٤:٣٠٠٦:٢٠:٣٦١٣:٢١:٢٢٢٠:٢٢:٣٠٢٠:٤٢:١٣٠٠:٣٣:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:٣٧٠٦:٢٠:٠١١٣:٢١:٢٦٢٠:٢٣:١٢٢٠:٤٢:٥٨٠٠:٣٢:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:٤٦٠٦:١٩:٢٨١٣:٢١:٣٠٢٠:٢٣:٥٤٢٠:٤٣:٤٢٠٠:٣٢:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤١:٥٦٠٦:١٨:٥٦١٣:٢١:٣٥٢٠:٢٤:٣٦٢٠:٤٤:٢٦٠٠:٣٢:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٤١:٠٩٠٦:١٨:٢٦١٣:٢١:٤١٢٠:٢٥:١٧٢٠:٤٥:١٠٠٠:٣٢:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چوار

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر چوار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر چوار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چوار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر چوار

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر چوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر چوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر چوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چوار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چوار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر چوار

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر چوار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چوار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر چوار

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٨٠٦:٥٢:٠٣١٣:٢٧:٣١٢٠:٠٢:٢٩٢٠:٢٠:٤٦٠٠:٤٤:١٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٥٠٦:٥٢:٤٥١٣:٢٧:١٦٢٠:٠١:١٥٢٠:١٩:٣٠٠٠:٤٤:٠٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٢٠٦:٥٣:٢٦١٣:٢٦:٥٩٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٨:١٤٠٠:٤٣:٥٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٨٠٦:٥٤:٠٨١٣:٢٦:٤٣١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٦:٥٧٠٠:٤٣:٤٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٤٠٦:٥٤:٤٩١٣:٢٦:٢٦١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٥:٣٩٠٠:٤٣:٣٥
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٩٠٦:٥٥:٣١١٣:٢٦:٠٨١٩:٥٦:١٤٢٠:١٤:٢١٠٠:٤٣:٢٤
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٤٠٦:٥٦:١٢١٣:٢٥:٥١١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٣:٠٢٠٠:٤٣:١٣
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٩٠٦:٥٦:٥٣١٣:٢٥:٣٣١٩:٥٣:٤٠٢٠:١١:٤٣٠٠:٤٣:٠١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٣٠٦:٥٧:٣٥١٣:٢٥:١٤١٩:٥٢:٢٢٢٠:١٠:٢٣٠٠:٤٢:٤٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٧٠٦:٥٨:١٦١٣:٢٤:٥٥١٩:٥١:٠٣٢٠:٠٩:٠٣٠٠:٤٢:٣٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٠٠٦:٥٨:٥٧١٣:٢٤:٣٦١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٧:٤٢٠٠:٤٢:٢٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٣٠٦:٥٩:٣٧١٣:٢٤:١٧١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٦:٢١٠٠:٤٢:١٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٦٠٧:٠٠:١٨١٣:٢٣:٥٧١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٤:٥٩٠٠:٤١:٥٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٨٠٧:٠٠:٥٩١٣:٢٣:٣٨١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٣:٣٧٠٠:٤١:٤٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٩٠٧:٠١:٣٩١٣:٢٣:١٧١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٢:١٥٠٠:٤١:٢٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣١٠٧:٠٢:٢٠١٣:٢٢:٥٧١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠٠:٥٢٠٠:٤١:١٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢١٠٧:٠٣:٠٠١٣:٢٢:٣٦١٩:٤١:٤٠١٩:٥٩:٢٩٠٠:٤٠:٥٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٢٠٧:٠٣:٤١١٣:٢٢:١٦١٩:٤٠:١٨١٩:٥٨:٠٦٠٠:٤٠:٤٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٢٠٧:٠٤:٢١١٣:٢١:٥٥١٩:٣٨:٥٦١٩:٥٦:٤٢٠٠:٤٠:٢٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٥١٠٧:٠٥:٠٢١٣:٢١:٣٤١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٥:١٩٠٠:٤٠:٠٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤١٠٧:٠٥:٤٢١٣:٢١:١٢١٩:٣٦:١١١٩:٥٣:٥٥٠٠:٣٩:٥٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٩٠٧:٠٦:٢٢١٣:٢٠:٥١١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٢:٣١٠٠:٣٩:٣٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٨٠٧:٠٧:٠٣١٣:٢٠:٣٠١٩:٣٣:٢٥١٩:٥١:٠٧٠٠:٣٩:١٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٦٠٧:٠٧:٤٣١٣:٢٠:٠٨١٩:٣٢:٠٢١٩:٤٩:٤٣٠٠:٣٨:٥٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٤٠٧:٠٨:٢٣١٣:١٩:٤٧١٩:٣٠:٣٨١٩:٤٨:١٩٠٠:٣٨:٤٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤١٠٧:٠٩:٠٤١٣:١٩:٢٥١٩:٢٩:١٥١٩:٤٦:٥٥٠٠:٣٨:٢٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢٩٠٧:٠٩:٤٤١٣:١٩:٠٤١٩:٢٧:٥١١٩:٤٥:٣١٠٠:٣٨:٠٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٨:١٦٠٧:١٠:٢٥١٣:١٨:٤٢١٩:٢٦:٢٨١٩:٤٤:٠٧٠٠:٣٧:٤٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٢٠٧:١١:٠٦١٣:١٨:٢١١٩:٢٥:٠٤١٩:٤٢:٤٣٠٠:٣٧:٢٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤٩٠٧:١١:٤٧١٣:١٧:٥٩١٩:٢٣:٤١١٩:٤١:١٩٠٠:٠٧:٠٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٢:٢٨١٢:١٧:٣٨١٨:٢٢:١٧١٨:٣٩:٥٥٢٣:٣٦:٤٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر چوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر چوار شهر چوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر چوار شهر چوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چوار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چوار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چوار

چوار شهری در استان ایلام ایراناست. چوار مرکز بخش چوار شهرستان ایلام است و نیز دارای طبیعتی بسیار زیبا است

شهر چوار در ویکیپدیا

شهر چوار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چوار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چوار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چوار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چوار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چوار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چوار
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر چوار + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر چوار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چوار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چوار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چوار رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا چوار دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چوار
زمان پخش اذان مستقیم به افق چوار
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ چوار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ چوار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چوار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چوار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چوار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چوار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو