جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر چوار

ایلام | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز چوار

اذان صبح: ٠٥:٤٣:١٧
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٩:٤٣
اذان ظهر: ١٢:١٣:١٢
غروب آفتاب: ١٧:١٦:٢٨
اذان مغرب: ١٧:٣٥:٤٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٠:١٥

یکشنبه ٠٩ آذر ١٣٩٩
١٤ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٩ نوامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چوار (شهرستان ایلام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آذر ٩٩ شهر چوار)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر چوار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چوار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ مفید

افلاطون
نگهبانی نیرومندتر از عشق وجود ندارد؛ نه مال و جلال و نه قوم و خویش و در میان مردمان كاری را كه از توان عشق ساخته است نتواند كرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر چوار

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی نوامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چوار در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چوار ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر چوار (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چوار ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چوار
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٣٠:٠٦٠٦:٥٥:٣٣١٣:٢٥:٠٤١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٣:١٥٠٠:٤١:٥٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٨:٣٨٠٦:٥٤:١٩١٣:٢٤:٤٩١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٤:٠٢٠٠:٤١:٣١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٧:١٠٠٦:٥٣:٠٥١٣:٢٤:٣٥١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٤:٤٩٠٠:٤١:١٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٥:٤٢٠٦:٥١:٥٢١٣:٢٤:٢١١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٥:٣٧٠٠:٤٠:٤٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٤:١٥٠٦:٥٠:٤٠١٣:٢٤:٠٨١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٦:٢٤٠٠:٤٠:٢٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٢:٤٨٠٦:٤٩:٢٨١٣:٢٣:٥٥١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٧:١٢٠٠:٤٠:٠٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢١:٢٢٠٦:٤٨:١٧١٣:٢٣:٤٢١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٨:٠٠٠٠:٣٩:٤٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٩:٥٦٠٦:٤٧:٠٧١٣:٢٣:٣٠٢٠:٠٠:٢٤٢٠:١٨:٤٨٠٠:٣٩:٢٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٨:٣١٠٦:٤٥:٥٧١٣:٢٣:١٨٢٠:٠١:١٠٢٠:١٩:٣٦٠٠:٣٩:٠٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٧:٠٦٠٦:٤٤:٤٩١٣:٢٣:٠٦٢٠:٠١:٥٦٢٠:٢٠:٢٤٠٠:٣٨:٤٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٥:٤١٠٦:٤٣:٤١١٣:٢٢:٥٦٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢١:١٢٠٠:٣٨:٣٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٤:١٨٠٦:٤٢:٣٤١٣:٢٢:٤٥٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٢:٠١٠٠:٣٨:١١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٢:٥٥٠٦:٤١:٢٨١٣:٢٢:٣٥٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٢:٤٩٠٠:٣٧:٥٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١١:٣٢٠٦:٤٠:٢٣١٣:٢٢:٢٦٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٣:٣٨٠٠:٣٧:٣٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:١٠:١١٠٦:٣٩:١٩١٣:٢٢:١٧٢٠:٠٥:٤٥٢٠:٢٤:٢٦٠٠:٣٧:١٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٣٨:١٦١٣:٢٢:٠٨٢٠:٠٦:٣١٢٠:٢٥:١٥٠٠:٣٧:٠١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٣٧:١٣١٣:٢٢:٠٠٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٦:٠٤٠٠:٣٦:٤٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٦:١١٠٦:٣٦:١٢١٣:٢١:٥٣٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٦:٥٢٠٠:٣٦:٢٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٤:٥٣٠٦:٣٥:١٢١٣:٢١:٤٦٢٠:٠٨:٤٩٢٠:٢٧:٤١٠٠:٣٦:١٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٣٤:١٤١٣:٢١:٤٠٢٠:٠٩:٣٥٢٠:٢٨:٣٠٠٠:٣٥:٥٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٢:١٩٠٦:٣٣:١٦١٣:٢١:٣٤٢٠:١٠:٢١٢٠:٢٩:١٩٠٠:٣٥:٤٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠١:٠٤٠٦:٣٢:١٩١٣:٢١:٢٩٢٠:١١:٠٧٢٠:٣٠:٠٨٠٠:٣٥:٢٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٣١:٢٤١٣:٢١:٢٤٢٠:١١:٥٣٢٠:٣٠:٥٦٠٠:٣٥:١٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٣٠:٣٠١٣:٢١:٢٠٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣١:٤٥٠٠:٣٥:٠٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٢٩:٣٧١٣:٢١:١٧٢٠:١٣:٢٥٢٠:٣٢:٣٤٠٠:٣٤:٤٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٦:١٣٠٦:٢٨:٤٥١٣:٢١:١٤٢٠:١٤:١١٢٠:٣٣:٢٢٠٠:٣٤:٣٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٠٤٠٦:٢٧:٥٥١٣:٢١:١٢٢٠:١٤:٥٧٢٠:٣٤:١١٠٠:٣٤:٢٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٣:٥٥٠٦:٢٧:٠٦١٣:٢١:١٠٢٠:١٥:٤٢٢٠:٣٤:٥٩٠٠:٣٤:١٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٢:٤٨٠٦:٢٦:١٨١٣:٢١:٠٩٢٠:١٦:٢٧٢٠:٣٥:٤٧٠٠:٣٤:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چوار

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر چوار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر چوار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چوار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر چوار

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
شهر چوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر چوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر چوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چوار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چوار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چوار

در این قسمت جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ م شهر چوار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چوار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چوار

دسامبر
نوامبر ٢٠٢٠ م
اکتبر

دانلود اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر چوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چوار شهر چوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چوار شهر چوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر چوار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چوار برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر چوار

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش شهر چوار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چوار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر چوار

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٠٠٧:٠٢:٢٨١٢:١٠:٤٤١٧:١٨:٤٣١٧:٣٧:٤٨٢٣:٢٨:١٦
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:٤٨٠٧:٠٣:٢٤١٢:١١:٠٠١٧:١٨:٢٠١٧:٣٧:٢٧٢٣:٢٨:٢٨
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٨:٣٦٠٧:٠٤:١٩١٢:١١:١٧١٧:١٧:٥٨١٧:٣٧:٠٧٢٣:٢٨:٤١
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٩:٢٣٠٧:٠٥:١٤١٢:١١:٣٤١٧:١٧:٣٩١٧:٣٦:٥٠٢٣:٢٨:٥٤
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٠:١٠٠٧:٠٦:٠٩١٢:١١:٥٢١٧:١٧:٢١١٧:٣٦:٣٤٢٣:٢٩:٠٩
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٠:٥٧٠٧:٠٧:٠٣١٢:١٢:١١١٧:١٧:٠٥١٧:٣٦:٢٠٢٣:٢٩:٢٤
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٤١:٤٤٠٧:٠٧:٥٧١٢:١٢:٣١١٧:١٦:٥٠١٧:٣٦:٠٨٢٣:٢٩:٤١
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٢:٣١٠٧:٠٨:٥٠١٢:١٢:٥١١٧:١٦:٣٨١٧:٣٥:٥٧٢٣:٢٩:٥٧
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٣:١٧٠٧:٠٩:٤٣١٢:١٣:١٢١٧:١٦:٢٨١٧:٣٥:٤٩٢٣:٣٠:١٥
١٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٤:٠٣٠٧:١٠:٣٥١٢:١٣:٣٤١٧:١٦:١٩١٧:٣٥:٤٢٢٣:٣٠:٣٤
١١ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٤:٤٨٠٧:١١:٢٧١٢:١٣:٥٦١٧:١٦:١٢١٧:٣٥:٣٧٢٣:٣٠:٥٣
١٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٥:٣٣٠٧:١٢:١٨١٢:١٤:١٩١٧:١٦:٠٨١٧:٣٥:٣٤٢٣:٣١:١٣
١٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٦:١٨٠٧:١٣:٠٩١٢:١٤:٤٢١٧:١٦:٠٥١٧:٣٥:٣٣٢٣:٣١:٣٣
١٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٧:٠٢٠٧:١٣:٥٩١٢:١٥:٠٦١٧:١٦:٠٤١٧:٣٥:٣٣٢٣:٣١:٥٥
١٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٧:٤٦٠٧:١٤:٤٨١٢:١٥:٣١١٧:١٦:٠٥١٧:٣٥:٣٦٢٣:٣٢:١٧
١٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٨:٢٩٠٧:١٥:٣٦١٢:١٥:٥٦١٧:١٦:٠٧١٧:٣٥:٤٠٢٣:٣٢:٣٩
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٩:١٢٠٧:١٦:٢٤١٢:١٦:٢٢١٧:١٦:١٢١٧:٣٥:٤٦٢٣:٣٣:٠٣
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٩:٥٤٠٧:١٧:١٠١٢:١٦:٤٩١٧:١٦:١٩١٧:٣٥:٥٤٢٣:٣٣:٢٧
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٠:٣٥٠٧:١٧:٥٦١٢:١٧:١٥١٧:١٦:٢٧١٧:٣٦:٠٣٢٣:٣٣:٥١
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٥١:١٦٠٧:١٨:٤١١٢:١٧:٤٣١٧:١٦:٣٧١٧:٣٦:١٥٢٣:٣٤:١٧
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٥١:٥٦٠٧:١٩:٢٥١٢:١٨:١٠١٧:١٦:٤٩١٧:٣٦:٢٨٢٣:٣٤:٤٢
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٢:٣٥٠٧:٢٠:٠٧١٢:١٨:٣٨١٧:١٧:٠٣١٧:٣٦:٤٣٢٣:٣٥:٠٩
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٣:١٤٠٧:٢٠:٤٩١٢:١٩:٠٧١٧:١٧:١٩١٧:٣٧:٠٠٢٣:٣٥:٣٦
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٣:٥٢٠٧:٢١:٢٩١٢:١٩:٣٥١٧:١٧:٣٧١٧:٣٧:١٨٢٣:٣٦:٠٣
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٤:٢٩٠٧:٢٢:٠٩١٢:٢٠:٠٤١٧:١٧:٥٦١٧:٣٧:٣٨٢٣:٣٦:٣١
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٥:٠٥٠٧:٢٢:٤٧١٢:٢٠:٣٤١٧:١٨:١٧١٧:٣٨:٠٠٢٣:٣٦:٥٩
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٥:٤٠٠٧:٢٣:٢٣١٢:٢١:٠٣١٧:١٨:٤٠١٧:٣٨:٢٣٢٣:٣٧:٢٧
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٦:١٤٠٧:٢٣:٥٩١٢:٢١:٣٣١٧:١٩:٠٥١٧:٣٨:٤٨٢٣:٣٧:٥٦
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٦:٤٧٠٧:٢٤:٣٣١٢:٢٢:٠٢١٧:١٩:٣١١٧:٣٩:١٤٢٣:٣٨:٢٥
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٧:١٩٠٧:٢٥:٠٥١٢:٢٢:٣٢١٧:١٩:٥٩١٧:٣٩:٤٢٢٣:٣٨:٥٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر چوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر چوار شهر چوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر چوار شهر چوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چوار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چوار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چوار

چوار شهری در استان ایلام ایراناست. چوار مرکز بخش چوار شهرستان ایلام است و نیز دارای طبیعتی بسیار زیبا است

شهر چوار در ویکیپدیا

شهر چوار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چوار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چوار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چوار بر روی نقشه

شهر چوار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چوار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چوار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چوار
اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر چوار + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ شهر چوار + دانلود
اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر چوار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چوار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر چوار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چوار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چوار رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چوار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق چوار
افق شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ چوار دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چوار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چوار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا چوار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ چوار دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چوار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چوار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو