جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر چوار

ایلام | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز چوار


اذان صبح: ٠٥:٣٧:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٩:٠١
اذان ظهر: ١٢:٣٧:٥٦
غروب آفتاب: ١٨:١٧:٢١
اذان مغرب: ١٨:٣٥:١٣
نیمه شب: ٢٣:٥٦:٥٣

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چوار (شهرستان ایلام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ شهر چوار)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر چوار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چوار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
چيزي با چيزي نياميخته است كه بهتر از حلم با علم باشد .

اوقات شرعی ماه جاری شهر چوار

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چوار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چوار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر چوار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چوار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چوار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٥:٢٢٠٦:٤٣:٢٥١٣:٢٢:٥٣٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢١:٢٥٠٠:٣٨:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٣:٥٨٠٦:٤٢:١٨١٣:٢٢:٤٣٢٠:٠٣:٣٩٢٠:٢٢:١٣٠٠:٣٨:٠٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٢:٣٥٠٦:٤١:١٣١٣:٢٢:٣٤٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٣:٠٢٠٠:٣٧:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١١:١٣٠٦:٤٠:٠٨١٣:٢٢:٢٤٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٣:٥١٠٠:٣٧:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٣٩:٠٤١٣:٢٢:١٦٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٤:٣٩٠٠:٣٧:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:٣١٠٦:٣٨:٠١١٣:٢٢:٠٧٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٥:٢٨٠٠:٣٦:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٧:١٢٠٦:٣٧:٠٠١٣:٢٢:٠٠٢٠:٠٧:٣٠٢٠:٢٦:١٧٠٠:٣٦:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٣٥:٥٩١٣:٢١:٥٢٢٠:٠٨:١٦٢٠:٢٧:٠٦٠٠:٣٦:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٣٤:٥٩١٣:٢١:٤٦٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٢٧:٥٥٠٠:٣٦:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:١٨٠٦:٣٤:٠١١٣:٢١:٤٠٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٨:٤٣٠٠:٣٥:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٣٣:٠٣١٣:٢١:٣٤٢٠:١٠:٣٤٢٠:٢٩:٣٢٠٠:٣٥:٤٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٣٢:٠٧١٣:٢١:٢٩٢٠:١١:٢٠٢٠:٣٠:٢١٠٠:٣٥:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٣١:١٢١٣:٢١:٢٤٢٠:١٢:٠٦٢٠:٣١:٠٩٠٠:٣٥:١٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:١٩٠٦:٣٠:١٨١٣:٢١:٢٠٢٠:١٢:٥١٢٠:٣١:٥٨٠٠:٣٤:٥٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٧:٠٨٠٦:٢٩:٢٥١٣:٢١:١٧٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٢:٤٦٠٠:٣٤:٤٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٥٧٠٦:٢٨:٣٣١٣:٢١:١٤٢٠:١٤:٢٣٢٠:٣٣:٣٥٠٠:٣٤:٣٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢٧:٤٣١٣:٢١:١٢٢٠:١٥:٠٨٢٠:٣٤:٢٣٠٠:٣٤:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٣٩٠٦:٢٦:٥٤١٣:٢١:١٠٢٠:١٥:٥٣٢٠:٣٥:١١٠٠:٣٤:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٣٣٠٦:٢٦:٠٧١٣:٢١:٠٩٢٠:١٦:٣٨٢٠:٣٥:٥٩٠٠:٣٤:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥١:٢٧٠٦:٢٥:٢٠١٣:٢١:٠٩٢٠:١٧:٢٣٢٠:٣٦:٤٧٠٠:٣٣:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٠:٢٣٠٦:٢٤:٣٥١٣:٢١:٠٩٢٠:١٨:٠٨٢٠:٣٧:٣٤٠٠:٣٣:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٩:٢٠٠٦:٢٣:٥٢١٣:٢١:١٠٢٠:١٨:٥٢٢٠:٣٨:٢١٠٠:٣٣:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:١٩٠٦:٢٣:١٠١٣:٢١:١١٢٠:١٩:٣٦٢٠:٣٩:٠٨٠٠:٣٣:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٧:٢٠٠٦:٢٢:٢٩١٣:٢١:١٣٢٠:٢٠:٢٠٢٠:٣٩:٥٥٠٠:٣٣:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٦:٢٢٠٦:٢١:٥٠١٣:٢١:١٥٢٠:٢١:٠٤٢٠:٤٠:٤١٠٠:٣٣:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٥:٢٥٠٦:٢١:١٢١٣:٢١:١٨٢٠:٢١:٤٧٢٠:٤١:٢٧٠٠:٣٣:٠٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٤:٣٠٠٦:٢٠:٣٦١٣:٢١:٢٢٢٠:٢٢:٣٠٢٠:٤٢:١٣٠٠:٣٣:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:٣٧٠٦:٢٠:٠١١٣:٢١:٢٦٢٠:٢٣:١٢٢٠:٤٢:٥٨٠٠:٣٢:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:٤٦٠٦:١٩:٢٨١٣:٢١:٣٠٢٠:٢٣:٥٤٢٠:٤٣:٤٢٠٠:٣٢:٥٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤١:٥٦٠٦:١٨:٥٦١٣:٢١:٣٥٢٠:٢٤:٣٦٢٠:٤٤:٢٦٠٠:٣٢:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چوار

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر چوار

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر چوار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چوار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر چوار

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٣٧:٣٢٠٦:٥٩:٠١١٢:٣٧:٥٦١٨:١٧:٢١١٨:٣٥:١٣٢٣:٥٦:٥٣
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٣٦:٢٥٠٦:٥٧:٥١١٢:٣٧:٤٧١٨:١٨:١٢١٨:٣٦:٠٣٢٣:٥٦:٤٥
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٣٥:١٧٠٦:٥٦:٤٠١٢:٣٧:٣٧١٨:١٩:٠٣١٨:٣٦:٥٣٢٣:٥٦:٣٦
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٣٤:٠٨٠٦:٥٥:٢٨١٢:٣٧:٢٧١٨:١٩:٥٤١٨:٣٧:٤٣٢٣:٥٦:٢٦
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:٣٢:٥٨٠٦:٥٤:١٦١٢:٣٧:١٦١٨:٢٠:٤٥١٨:٣٨:٣٢٢٣:٥٦:١٦
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:٣١:٤٧٠٦:٥٣:٠٢١٢:٣٧:٠٤١٨:٢١:٣٥١٨:٣٩:٢١٢٣:٥٦:٠٥
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:٣٠:٣٥٠٦:٥١:٤٨١٢:٣٦:٥٢١٨:٢٢:٢٥١٨:٤٠:١٠٢٣:٥٥:٥٣
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:٢٩:٢٢٠٦:٥٠:٣٤١٢:٣٦:٣٩١٨:٢٣:١٥١٨:٤٠:٥٩٢٣:٥٥:٤١
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:٢٨:٠٨٠٦:٤٩:١٩١٢:٣٦:٢٦١٨:٢٤:٠٤١٨:٤١:٤٧٢٣:٥٥:٢٨
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:٢٦:٥٣٠٦:٤٨:٠٣١٢:٣٦:١٣١٨:٢٤:٥٣١٨:٤٢:٣٥٢٣:٥٥:١٥
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:٢٥:٣٧٠٦:٤٦:٤٦١٢:٣٥:٥٩١٨:٢٥:٤١١٨:٤٣:٢٣٢٣:٥٥:٠١
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:٢٤:٢٠٠٦:٤٥:٣٠١٢:٣٥:٤٤١٨:٢٦:٢٩١٨:٤٤:١١٢٣:٥٤:٤٦
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:٢٣:٠٣٠٦:٤٤:١٢١٢:٣٥:٢٩١٨:٢٧:١٧١٨:٤٤:٥٨٢٣:٥٤:٣١
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:٢١:٤٤٠٦:٤٢:٥٤١٢:٣٥:١٤١٨:٢٨:٠٥١٨:٤٥:٤٥٢٣:٥٤:١٥
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:٢٠:٢٥٠٦:٤١:٣٦١٢:٣٤:٥٩١٨:٢٨:٥٣١٨:٤٦:٣٢٢٣:٥٣:٥٩
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:١٩:٠٥٠٦:٤٠:١٧١٢:٣٤:٤٣١٨:٢٩:٤٠١٨:٤٧:١٩٢٣:٥٣:٤٢
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:١٧:٤٥٠٦:٣٨:٥٨١٢:٣٤:٢٧١٨:٣٠:٢٧١٨:٤٨:٠٦٢٣:٥٣:٢٥
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٥:١٦:٢٣٠٦:٣٧:٣٩١٢:٣٤:١٠١٨:٣١:١٣١٨:٤٨:٥٢٢٣:٥٣:٠٧
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٥:١٥:٠٢٠٦:٣٦:١٩١٢:٣٣:٥٤١٨:٣٢:٠٠١٨:٤٩:٣٨٢٣:٥٢:٤٩
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٥:١٣:٣٩٠٦:٣٤:٥٩١٢:٣٣:٣٧١٨:٣٢:٤٦١٨:٥٠:٢٥٢٣:٥٢:٣١
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٥:١٢:١٦٠٦:٣٣:٣٩١٢:٣٣:٢٠١٨:٣٣:٣٢١٨:٥١:١١٢٣:٥٢:١٢
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٥:١٠:٥٢٠٦:٣٢:١٩١٢:٣٣:٠٣١٨:٣٤:١٩١٨:٥١:٥٧٢٣:٥١:٥٣
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٣٠:٥٨١٢:٣٢:٤٥١٨:٣٥:٠٤١٨:٥٢:٤٣٢٣:٥١:٣٤
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٥:٠٨:٠٣٠٦:٢٩:٣٧١٢:٣٢:٢٨١٨:٣٥:٥٠١٨:٥٣:٢٩٢٣:٥١:١٤
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٥:٠٦:٣٨٠٦:٢٨:١٧١٢:٣٢:١٠١٨:٣٦:٣٦١٨:٥٤:١٥٠٠:٢٠:٥٤
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٦:٠٥:١٢٠٧:٢٦:٥٦١٣:٣١:٥٢١٩:٣٧:٢١١٩:٥٥:٠١٠٠:٥٠:٣٣
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٦:٠٣:٤٦٠٧:٢٥:٣٥١٣:٣١:٣٥١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٥:٤٦٠٠:٥٠:١٣
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٦:٠٢:١٩٠٧:٢٤:١٤١٣:٣١:١٧١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٦:٣٢٠٠:٤٩:٥٢
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٦:٠٠:٥٢٠٧:٢٢:٥٢١٣:٣٠:٥٩١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٧:١٨٠٠:٤٩:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر چوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر چوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر چوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چوار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چوار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر چوار

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر چوار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چوار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر چوار

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٠٠٧:٠٤:٣٩١٢:٣٨:٣٤١٨:١٢:٥٧١٨:٣٠:٥٧٢٣:٥٧:٢٣
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٨٠٧:٠٣:٣٣١٢:٣٨:٢٨١٨:١٣:٥٠١٨:٣١:٤٩٢٣:٥٧:١٨
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٦٠٧:٠٢:٢٧١٢:٣٨:٢١١٨:١٤:٤٤١٨:٣٢:٤٠٢٣:٥٧:١٣
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٣٠٧:٠١:١٩١٢:٣٨:١٣١٨:١٥:٣٦١٨:٣٣:٣١٢٣:٥٧:٠٧
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٨٠٧:٠٠:١٠١٢:٣٨:٠٥١٨:١٦:٢٩١٨:٣٤:٢٢٢٣:٥٧:٠٠
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٢٠٦:٥٩:٠١١٢:٣٧:٥٦١٨:١٧:٢١١٨:٣٥:١٣٢٣:٥٦:٥٣
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٥٠٦:٥٧:٥١١٢:٣٧:٤٧١٨:١٨:١٢١٨:٣٦:٠٣٢٣:٥٦:٤٥
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٧٠٦:٥٦:٤٠١٢:٣٧:٣٧١٨:١٩:٠٣١٨:٣٦:٥٣٢٣:٥٦:٣٦
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٨٠٦:٥٥:٢٨١٢:٣٧:٢٧١٨:١٩:٥٤١٨:٣٧:٤٣٢٣:٥٦:٢٦
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٨٠٦:٥٤:١٦١٢:٣٧:١٦١٨:٢٠:٤٥١٨:٣٨:٣٢٢٣:٥٦:١٦
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٧٠٦:٥٣:٠٢١٢:٣٧:٠٤١٨:٢١:٣٥١٨:٣٩:٢١٢٣:٥٦:٠٥
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٥٠٦:٥١:٤٨١٢:٣٦:٥٢١٨:٢٢:٢٥١٨:٤٠:١٠٢٣:٥٥:٥٣
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٢٠٦:٥٠:٣٤١٢:٣٦:٣٩١٨:٢٣:١٥١٨:٤٠:٥٩٢٣:٥٥:٤١
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٨٠٦:٤٩:١٩١٢:٣٦:٢٦١٨:٢٤:٠٤١٨:٤١:٤٧٢٣:٥٥:٢٨
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٣٠٦:٤٨:٠٣١٢:٣٦:١٣١٨:٢٤:٥٣١٨:٤٢:٣٥٢٣:٥٥:١٥
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٧٠٦:٤٦:٤٦١٢:٣٥:٥٩١٨:٢٥:٤١١٨:٤٣:٢٣٢٣:٥٥:٠١
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٠٠٦:٤٥:٣٠١٢:٣٥:٤٤١٨:٢٦:٢٩١٨:٤٤:١١٢٣:٥٤:٤٦
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٣٠٦:٤٤:١٢١٢:٣٥:٢٩١٨:٢٧:١٧١٨:٤٤:٥٨٢٣:٥٤:٣١
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٤٠٦:٤٢:٥٤١٢:٣٥:١٤١٨:٢٨:٠٥١٨:٤٥:٤٥٢٣:٥٤:١٥
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٥٠٦:٤١:٣٦١٢:٣٤:٥٩١٨:٢٨:٥٣١٨:٤٦:٣٢٢٣:٥٣:٥٩
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٥٠٦:٤٠:١٧١٢:٣٤:٤٣١٨:٢٩:٤٠١٨:٤٧:١٩٢٣:٥٣:٤٢
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٥٠٦:٣٨:٥٨١٢:٣٤:٢٧١٨:٣٠:٢٧١٨:٤٨:٠٦٢٣:٥٣:٢٥
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٣٠٦:٣٧:٣٩١٢:٣٤:١٠١٨:٣١:١٣١٨:٤٨:٥٢٢٣:٥٣:٠٧
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٢٠٦:٣٦:١٩١٢:٣٣:٥٤١٨:٣٢:٠٠١٨:٤٩:٣٨٢٣:٥٢:٤٩
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٩٠٦:٣٤:٥٩١٢:٣٣:٣٧١٨:٣٢:٤٦١٨:٥٠:٢٥٢٣:٥٢:٣١
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:١٦٠٦:٣٣:٣٩١٢:٣٣:٢٠١٨:٣٣:٣٢١٨:٥١:١١٢٣:٥٢:١٢
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٢٠٦:٣٢:١٩١٢:٣٣:٠٣١٨:٣٤:١٩١٨:٥١:٥٧٢٣:٥١:٥٣
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٣٠:٥٨١٢:٣٢:٤٥١٨:٣٥:٠٤١٨:٥٢:٤٣٢٣:٥١:٣٤
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٣٠٦:٢٩:٣٧١٢:٣٢:٢٨١٨:٣٥:٥٠١٨:٥٣:٢٩٢٣:٥١:١٤

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر چوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر چوار شهر چوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر چوار شهر چوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چوار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چوار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چوار

چوار شهری در استان ایلام ایراناست. چوار مرکز بخش چوار شهرستان ایلام است و نیز دارای طبیعتی بسیار زیبا است

شهر چوار در ویکیپدیا

شهر چوار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چوار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چوار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چوار بر روی نقشه

شهر چوار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چوار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چوار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چوار
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر چوار + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر چوار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چوار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چوار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چوار رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چوار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چوار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چوار
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چوار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چوار
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چوار دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چوار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چوار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چوار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو