جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای چهواز

مهرگان | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز چهواز

اذان صبح: ٠٥:٠٩:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٩:٢٣
اذان ظهر: ١٢:٥٥:٤١
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٢٣
اذان مغرب: ١٩:٣٩:٢١
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٥:٣٤

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چهواز (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ روستای چهواز)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای چهواز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چهواز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

حضرت محمد (ص)
سپاس و تشكر بر نعمت (نزد خداوند) آن را از نابودی در امان می‌دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چهواز

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چهواز در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چهواز ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای چهواز (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چهواز ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چهواز
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٤:٣٤٠٦:٣٣:٢١١٢:٥٦:٣٧١٩:٢٠:١٧١٩:٣٧:٠٩٠٠:١٦:٥٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٢٤٠٦:٣٢:٢١١٢:٥٦:٢٢١٩:٢٠:٤٨١٩:٣٧:٤١٠٠:١٦:٣١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:١٤٠٦:٣١:٢١١٢:٥٦:٠٨١٩:٢١:١٩١٩:٣٨:١٤٠٠:١٦:١٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:٠٤٠٦:٣٠:٢٢١٢:٥٥:٥٤١٩:٢١:٥١١٩:٣٨:٤٨٠٠:١٥:٥٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٢٩:٢٣١٢:٥٥:٤١١٩:٢٢:٢٣١٩:٣٩:٢١٠٠:١٥:٣٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٢٨:٢٦١٢:٥٥:٢٨١٩:٢٢:٥٤١٩:٣٩:٥٤٠٠:١٥:١٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٢٧:٢٨١٢:٥٥:١٥١٩:٢٣:٢٦١٩:٤٠:٢٨٠٠:١٤:٥٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٢٦:٣٢١٢:٥٥:٠٣١٩:٢٣:٥٨١٩:٤١:٠٢٠٠:١٤:٤٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:٢٢٠٦:٢٥:٣٦١٢:٥٤:٥١١٩:٢٤:٣٠١٩:٤١:٣٦٠٠:١٤:٢٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٤:١٥٠٦:٢٤:٤١١٢:٥٤:٤٠١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٢:١٠٠٠:١٤:٠٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٢٣:٤٦١٢:٥٤:٢٩١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٢:٤٤٠٠:١٣:٤٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٢٢:٥٣١٢:٥٤:١٨١٩:٢٦:٠٧١٩:٤٣:١٩٠٠:١٣:٣٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢٢:٠٠١٢:٥٤:٠٨١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٣:٥٣٠٠:١٣:١٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢١:٠٨١٢:٥٣:٥٩١٩:٢٧:١٣١٩:٤٤:٢٨٠٠:١٣:٠١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٠:١٧١٢:٥٣:٥٠١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٥:٠٣٠٠:١٢:٤٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٤٦٠٦:١٩:٢٧١٢:٥٣:٤١١٩:٢٨:١٩١٩:٤٥:٣٨٠٠:١٢:٣١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٤٤٠٦:١٨:٣٧١٢:٥٣:٣٣١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٦:١٤٠٠:١٢:١٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:٤٣٠٦:١٧:٤٩١٢:٥٣:٢٦١٩:٢٩:٢٥١٩:٤٦:٤٩٠٠:١٢:٠٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٤٢٠٦:١٧:٠٢١٢:٥٣:١٩١٩:٢٩:٥٩١٩:٤٧:٢٥٠٠:١١:٥١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٤٣٠٦:١٦:١٥١٢:٥٣:١٣١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٨:٠٠٠٠:١١:٣٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٤٤٠٦:١٥:٣٠١٢:٥٣:٠٧١٩:٣١:٠٦١٩:٤٨:٣٦٠٠:١١:٢٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:٤٦٠٦:١٤:٤٦١٢:٥٣:٠٢١٩:٣١:٤٠١٩:٤٩:١٢٠٠:١١:١٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٥٠٠٦:١٤:٠٢١٢:٥٢:٥٧١٩:٣٢:١٤١٩:٤٩:٤٨٠٠:١١:٠٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٥٤٠٦:١٣:٢٠١٢:٥٢:٥٤١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٠:٢٥٠٠:١٠:٥٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٥٩٠٦:١٢:٣٩١٢:٥٢:٥٠١٩:٣٣:٢٢١٩:٥١:٠١٠٠:١٠:٤٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١١:٥٩١٢:٥٢:٤٧١٩:٣٣:٥٦١٩:٥١:٣٧٠٠:١٠:٣٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:١٣٠٦:١١:٢٠١٢:٥٢:٤٥١٩:٣٤:٣٠١٩:٥٢:١٤٠٠:١٠:٢٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٢٢٠٦:١٠:٤٢١٢:٥٢:٤٣١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٢:٥٠٠٠:١٠:١٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٣٢٠٦:١٠:٠٦١٢:٥٢:٤٢١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٣:٢٦٠٠:١٠:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چهواز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چهواز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چهواز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چهواز

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای چهواز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چهواز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چهواز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای چهواز

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
روستای چهواز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای چهواز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای چهواز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چهواز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چهواز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای چهواز

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م روستای چهواز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چهواز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای چهواز

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای چهواز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای چهواز روستای چهواز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای چهواز روستای چهواز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای چهواز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چهواز برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای چهواز

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش روستای چهواز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چهواز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای چهواز

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٣:١٠٠٥:٥٩:١٦١٢:٠٣:٣٠١٨:٠٨:٠٩١٨:٢٤:٣٨٢٣:٥٥:٠٥
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٢:٠٠٠٦:٥٨:١٠١٣:٠٣:١٢١٩:٠٨:٣٩١٩:٢٥:٠٩٠٠:٢٤:٤٥
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٠:٥٠٠٦:٥٧:٠٣١٣:٠٢:٥٤١٩:٠٩:١٠١٩:٢٥:٤٠٠٠:٢٤:٢٥
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٩:٤٠٠٦:٥٥:٥٧١٣:٠٢:٣٦١٩:٠٩:٤٠١٩:٢٦:١١٠٠:٢٤:٠٤
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٨:٢٩٠٦:٥٤:٥٠١٣:٠٢:١٨١٩:١٠:١٠١٩:٢٦:٤١٠٠:٢٣:٤٤
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٧:١٨٠٦:٥٣:٤٤١٣:٠٢:٠٠١٩:١٠:٤٠١٩:٢٧:١٢٠٠:٢٣:٢٣
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٦:٠٦٠٦:٥٢:٣٧١٣:٠١:٤٢١٩:١١:١١١٩:٢٧:٤٢٠٠:٢٣:٠٣
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٤:٥٥٠٦:٥١:٣١١٣:٠١:٢٣١٩:١١:٤٠١٩:٢٨:١٣٠٠:٢٢:٤٢
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٣:٤٣٠٦:٥٠:٢٥١٣:٠١:٠٥١٩:١٢:١٠١٩:٢٨:٤٤٠٠:٢٢:٢١
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٢:٣١٠٦:٤٩:١٩١٣:٠٠:٤٧١٩:١٢:٤٠١٩:٢٩:١٤٠٠:٢٢:٠٠
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣١:١٩٠٦:٤٨:١٣١٣:٠٠:٢٩١٩:١٣:١٠١٩:٢٩:٤٥٠٠:٢١:٣٩
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٠:٠٧٠٦:٤٧:٠٧١٣:٠٠:١١١٩:١٣:٤٠١٩:٣٠:١٦٠٠:٢١:١٨
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٨:٥٥٠٦:٤٦:٠١١٢:٥٩:٥٣١٩:١٤:١٠١٩:٣٠:٤٧٠٠:٢٠:٥٦
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٧:٤٣٠٦:٤٤:٥٦١٢:٥٩:٣٦١٩:١٤:٤٠١٩:٣١:١٨٠٠:٢٠:٣٥
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٦:٣٠٠٦:٤٣:٥١١٢:٥٩:١٨١٩:١٥:١١١٩:٣١:٤٩٠٠:٢٠:١٤
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٥:١٨٠٦:٤٢:٤٦١٢:٥٩:٠١١٩:١٥:٤١١٩:٣٢:٢٠٠٠:١٩:٥٣
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:٠٦٠٦:٤١:٤٢١٢:٥٨:٤٤١٩:١٦:١١١٩:٣٢:٥٢٠٠:١٩:٣٢
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٢:٥٤٠٦:٤٠:٣٨١٢:٥٨:٢٧١٩:١٦:٤١١٩:٣٣:٢٣٠٠:١٩:١٢
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢١:٤٢٠٦:٣٩:٣٤١٢:٥٨:١١١٩:١٧:١٢١٩:٣٣:٥٥٠٠:١٨:٥١
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٠:٣٠٠٦:٣٨:٣١١٢:٥٧:٥٤١٩:١٧:٤٢١٩:٣٤:٢٧٠٠:١٨:٣٠
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٩:١٨٠٦:٣٧:٢٨١٢:٥٧:٣٨١٩:١٨:١٣١٩:٣٤:٥٩٠٠:١٨:١٠
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:٠٧٠٦:٣٦:٢٦١٢:٥٧:٢٢١٩:١٨:٤٤١٩:٣٥:٣١٠٠:١٧:٥٠
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٦:٥٦٠٦:٣٥:٢٤١٢:٥٧:٠٧١٩:١٩:١٥١٩:٣٦:٠٤٠٠:١٧:٣٠
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٥:٤٥٠٦:٣٤:٢٢١٢:٥٦:٥٢١٩:١٩:٤٦١٩:٣٦:٣٦٠٠:١٧:١٠
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٤:٣٤٠٦:٣٣:٢١١٢:٥٦:٣٧١٩:٢٠:١٧١٩:٣٧:٠٩٠٠:١٦:٥٠
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٣:٢٤٠٦:٣٢:٢١١٢:٥٦:٢٢١٩:٢٠:٤٨١٩:٣٧:٤١٠٠:١٦:٣١
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٢:١٤٠٦:٣١:٢١١٢:٥٦:٠٨١٩:٢١:١٩١٩:٣٨:١٤٠٠:١٦:١٢
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:٠٤٠٦:٣٠:٢٢١٢:٥٥:٥٤١٩:٢١:٥١١٩:٣٨:٤٨٠٠:١٥:٥٣
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٢٩:٢٣١٢:٥٥:٤١١٩:٢٢:٢٣١٩:٣٩:٢١٠٠:١٥:٣٤
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٢٨:٢٦١٢:٥٥:٢٨١٩:٢٢:٥٤١٩:٣٩:٥٤٠٠:١٥:١٦
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٢٧:٢٨١٢:٥٥:١٥١٩:٢٣:٢٦١٩:٤٠:٢٨٠٠:١٤:٥٨

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ روستای چهواز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای چهواز روستای چهواز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای چهواز روستای چهواز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چهواز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چهواز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چهواز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چهواز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چهواز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چهواز

روستای چهواز بر روی نقشه

روستای چهواز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چهواز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چهواز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چهواز
اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای چهواز + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ روستای چهواز + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای چهواز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چهواز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای چهواز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چهواز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چهواز رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چهواز
زمان پخش اذان مستقیم به افق چهواز
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چهواز
جدول اوقات شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ چهواز دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چهواز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چهواز دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا چهواز دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ چهواز دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چهواز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو