جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چهل بقر

چهارده سنخواست | جاجرم | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز چهل بقر


اذان صبح: ٠٤:٥٣:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٢:١٢
اذان ظهر: ١١:٢٧:١٨
غروب آفتاب: ١٦:٣٢:٠٣
اذان مغرب: ١٦:٥١:٤٨
نیمه شب: ٢٢:٤٣:٢٣

یکشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٨
١٩ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٧ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چهل بقر (شهرستان جاجرم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ آبان ٩٨ روستای چهل بقر)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای چهل بقر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چهل بقر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

وارن بنیس
رهبری، توانایی تبدیل دورنما به واقعیت است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چهل بقر

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چهل بقر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چهل بقر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چهل بقر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چهل بقر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چهل بقر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٥٤:٠١١٢:٤٠:١٤١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٦:٣٠٢٣:٥٣:٠٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٩:٠٢٠٥:٥٢:٤٩١٢:٤٠:٠٤١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٧:٢٦٢٣:٥٢:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٧:٢٩٠٥:٥١:٣٨١٢:٣٩:٥٦١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٨:٢٢٢٣:٥٢:٢٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٥٨٠٥:٥٠:٢٨١٢:٣٩:٤٧١٩:٢٩:٤١١٩:٤٩:١٨٢٣:٥٢:٠٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:٢٧٠٥:٤٩:١٩١٢:٣٩:٤٠١٩:٣٠:٣٤١٩:٥٠:١٥٢٣:٥١:٤٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٥٨٠٥:٤٨:١٢١٢:٣٩:٣٢١٩:٣١:٢٧١٩:٥١:١١٢٣:٥١:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٢٩٠٥:٤٧:٠٥١٢:٣٩:٢٦١٩:٣٢:٢٠١٩:٥٢:٠٧٢٣:٥١:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٠١٠٥:٤٦:٠٠١٢:٣٩:٢٠١٩:٣٣:١٣١٩:٥٣:٠٣٢٣:٥٠:٥٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٣٤٠٥:٤٤:٥٥١٢:٣٩:١٤١٩:٣٤:٠٦١٩:٥٣:٥٩٢٣:٥٠:٣٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٠٨٠٥:٤٣:٥٢١٢:٣٩:٠٩١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٤:٥٥٢٣:٥٠:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٥:٤٣٠٥:٤٢:٥٠١٢:٣٩:٠٤١٩:٣٥:٥١١٩:٥٥:٥٠٢٣:٥٠:٠٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٤:١٩٠٥:٤١:٥٠١٢:٣٩:٠٠١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٦:٤٦٢٣:٤٩:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٢:٥٦٠٥:٤٠:٥١١٢:٣٨:٥٧١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٧:٤١٢٣:٤٩:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠١:٣٥٠٥:٣٩:٥٣١٢:٣٨:٥٤١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٨:٣٦٢٣:٤٩:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٠:١٥٠٥:٣٨:٥٦١٢:٣٨:٥٢١٩:٣٩:١٩١٩:٥٩:٣١٢٣:٤٩:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٨:٥٦٠٥:٣٨:٠١١٢:٣٨:٥٠١٩:٤٠:١٠٢٠:٠٠:٢٦٢٣:٤٨:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٧:٣٨٠٥:٣٧:٠٧١٢:٣٨:٤٩١٩:٤١:٠٢٢٠:٠١:٢١٢٣:٤٨:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٦:٢٢٠٥:٣٦:١٤١٢:٣٨:٤٨١٩:٤١:٥٢٢٠:٠٢:١٥٢٣:٤٨:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٥:٠٨٠٥:٣٥:٢٤١٢:٣٨:٤٩١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠٣:٠٩٢٣:٤٨:١٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٣:٥٤٠٥:٣٤:٣٤١٢:٣٨:٤٩١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠٤:٠٢٢٣:٤٨:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٢:٤٣٠٥:٣٣:٤٦١٢:٣٨:٥٠١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٤:٥٦٢٣:٤٧:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥١:٣٣٠٥:٣٣:٠٠١٢:٣٨:٥٢١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٥:٤٨٢٣:٤٧:٤٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٠:٢٥٠٥:٣٢:١٥١٢:٣٨:٥٥١٩:٤٦:٠٢٢٠:٠٦:٤١٢٣:٤٧:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٩:١٨٠٥:٣١:٣٢١٢:٣٨:٥٨١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٧:٣٢٢٣:٤٧:٣٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٨:١٣٠٥:٣٠:٥٠١٢:٣٩:٠١١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٨:٢٤٢٣:٤٧:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٧:١٠٠٥:٣٠:١٠١٢:٣٩:٠٥١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٩:١٤٢٣:٤٧:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٦:٠٩٠٥:٢٩:٣١١٢:٣٩:١٠١٩:٤٩:١٣٢٠:١٠:٠٤٢٣:٤٧:١٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٥:١٠٠٥:٢٨:٥٥١٢:٣٩:١٥١٩:٥٠:٠٠٢٠:١٠:٥٤٢٣:٤٧:٠٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٤٤:١٣٠٥:٢٨:١٩١٢:٣٩:٢١١٩:٥٠:٤٦٢٠:١١:٤٢٢٣:٤٧:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چهل بقر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چهل بقر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چهل بقر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چهل بقر

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای چهل بقر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چهل بقر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چهل بقر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای چهل بقر

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای چهل بقر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای چهل بقر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای چهل بقر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چهل بقر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چهل بقر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای چهل بقر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای چهل بقر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چهل بقر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای چهل بقر

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٠٠٥:٥٦:٥٥١١:٢٦:٤٩١٦:٥٦:١٤١٧:١٤:٥٩٢٢:٤٤:٢٣
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٣٠٥:٥٧:٥٣١١:٢٦:٤١١٦:٥٥:٠٠١٧:١٣:٤٧٢٢:٤٤:١٣
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٥٠٥:٥٨:٥١١١:٢٦:٣٤١٦:٥٣:٤٧١٧:١٢:٣٧٢٢:٤٤:٠٣
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٨٠٥:٥٩:٤٩١١:٢٦:٢٧١٦:٥٢:٣٦١٧:١١:٢٧٢٢:٤٣:٥٣
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:١١٠٦:٠٠:٤٨١١:٢٦:٢١١٦:٥١:٢٥١٧:١٠:١٩٢٢:٤٣:٤٤
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٤٠٦:٠١:٤٧١١:٢٦:١٦١٦:٥٠:١٦١٧:٠٩:١٢٢٢:٤٣:٣٦
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٦٠٦:٠٢:٤٦١١:٢٦:١١١٦:٤٩:٠٨١٧:٠٨:٠٦٢٢:٤٣:٢٩
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٩٠٦:٠٣:٤٦١١:٢٦:٠٨١٦:٤٨:٠١١٧:٠٧:٠١٢٢:٤٣:٢٢
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٣٠٦:٠٤:٤٦١١:٢٦:٠٥١٦:٤٦:٥٦١٧:٠٥:٥٨٢٢:٤٣:١٦
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٦٠٦:٠٥:٤٦١١:٢٦:٠٢١٦:٤٥:٥١١٧:٠٤:٥٦٢٢:٤٣:١٠
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٩٠٦:٠٦:٤٦١١:٢٦:٠١١٦:٤٤:٤٨١٧:٠٣:٥٥٢٢:٤٣:٠٥
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٢٠٦:٠٧:٤٧١١:٢٦:٠٠١٦:٤٣:٤٧١٧:٠٢:٥٦٢٢:٤٣:٠١
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٦٠٦:٠٨:٤٨١١:٢٦:٠١١٦:٤٢:٤٦١٧:٠١:٥٨٢٢:٤٢:٥٨
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٠٩:٤٩١١:٢٦:٠٢١٦:٤١:٤٨١٧:٠١:٠٢٢٢:٤٢:٥٥
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٢٠٦:١٠:٥١١١:٢٦:٠٣١٦:٤٠:٥٠١٧:٠٠:٠٧٢٢:٤٢:٥٣
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٦٠٦:١١:٥٢١١:٢٦:٠٦١٦:٣٩:٥٤١٦:٥٩:١٣٢٢:٤٢:٥٢
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٩٠٦:١٢:٥٤١١:٢٦:٠٩١٦:٣٩:٠٠١٦:٥٨:٢١٢٢:٤٢:٥١
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١٣:٥٦١١:٢٦:١٤١٦:٣٨:٠٧١٦:٥٧:٣١٢٢:٤٢:٥٢
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٦٠٦:١٤:٥٨١١:٢٦:١٩١٦:٣٧:١٥١٦:٥٦:٤٢٢٢:٤٢:٥٣
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٠٠٦:١٥:٥٩١١:٢٦:٢٥١٦:٣٦:٢٦١٦:٥٥:٥٥٢٢:٤٢:٥٤
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١٧:٠٢١١:٢٦:٣١١٦:٣٥:٣٨١٦:٥٥:١٠٢٢:٤٢:٥٧
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٧٠٦:١٨:٠٤١١:٢٦:٣٩١٦:٣٤:٥١١٦:٥٤:٢٦٢٢:٤٣:٠١
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:١٠٠٦:١٩:٠٦١١:٢٦:٤٧١٦:٣٤:٠٧١٦:٥٣:٤٤٢٢:٤٣:٠٥
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٣٠٦:٢٠:٠٨١١:٢٦:٥٧١٦:٣٣:٢٤١٦:٥٣:٠٣٢٢:٤٣:١٠
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٧٠٦:٢١:١٠١١:٢٧:٠٧١٦:٣٢:٤٢١٦:٥٢:٢٥٢٢:٤٣:١٦
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٠٠٦:٢٢:١٢١١:٢٧:١٨١٦:٣٢:٠٣١٦:٥١:٤٨٢٢:٤٣:٢٣
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٣٠٦:٢٣:١٤١١:٢٧:٣٠١٦:٣١:٢٥١٦:٥١:١٣٢٢:٤٣:٣١
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٤:١٦١١:٢٧:٤٣١٦:٣٠:٤٩١٦:٥٠:٤٠٢٢:٤٣:٣٩
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٩٠٦:٢٥:١٧١١:٢٧:٥٦١٦:٣٠:١٦١٦:٥٠:٠٨٢٢:٤٣:٤٩
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢٦:١٩١١:٢٨:١١١٦:٢٩:٤٤١٦:٤٩:٣٩٢٢:٤٣:٥٩

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چهل بقر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای چهل بقر روستای چهل بقر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای چهل بقر روستای چهل بقر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چهل بقر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چهل بقر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چهل بقر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چهل بقر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چهل بقر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چهل بقر

روستای چهل بقر بر روی نقشه

روستای چهل بقر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چهل بقر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چهل بقر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چهل بقر
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای چهل بقر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای چهل بقر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چهل بقر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چهل بقر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چهل بقر رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چهل بقر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق چهل بقر
جدول اوقات شرعی امروز فردا چهل بقر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چهل بقر
زمان پخش اذان زنده به افق چهل بقر
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چهل بقر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چهل بقر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا چهل بقر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چهل بقر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو