جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای چهل بقر

چهارده سنخواست | جاجرم | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز چهل بقر


اذان صبح: ٠٣:٣٩:١٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٥:٢٤
اذان ظهر: ١٢:٤٠:٠٤
غروب آفتاب: ١٩:٥٥:٠٤
اذان مغرب: ٢٠:١٦:١٧
نیمه شب: ٢٣:٤٦:٤٧

شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
٠٧ شوال ١٤٤١ قمری
٣٠ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چهل بقر (شهرستان جاجرم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ خرداد ٩٩ روستای چهل بقر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای چهل بقر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چهل بقر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
هر كه در خانه‌ی او گوسفند شیر ده یا بز شیر ده یا گاو شیر ده باشد باعث بركت خانه‌ی او می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چهل بقر

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چهل بقر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چهل بقر ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای چهل بقر (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چهل بقر ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چهل بقر ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٠:١٤٠٦:٠٩:٥٣١٢:٤٢:٤٤١٩:١٦:١٢١٩:٣٥:٠٧٢٣:٥٧:٢٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٨:٣٥٠٦:٠٨:٣١١٢:٤٢:٢٩١٩:١٧:٠٤١٩:٣٦:٠٢٢٣:٥٧:٠١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٦:٥٧٠٦:٠٧:٠٩١٢:٤٢:١٥١٩:١٧:٥٧١٩:٣٦:٥٨٢٣:٥٦:٣٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٥:١٩٠٦:٠٥:٤٩١٢:٤٢:٠١١٩:١٨:٥٠١٩:٣٧:٥٣٢٣:٥٦:١٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٣:٤٢٠٦:٠٤:٢٩١٢:٤١:٤٨١٩:١٩:٤٣١٩:٣٨:٤٩٢٣:٥٥:٥٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٢:٠٤٠٦:٠٣:١٠١٢:٤١:٣٥١٩:٢٠:٣٦١٩:٣٩:٤٤٢٣:٥٥:٣٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٠:٢٧٠٦:٠١:٥١١٢:٤١:٢٢١٩:٢١:٢٩١٩:٤٠:٤٠٢٣:٥٥:١٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٨:٥١٠٦:٠٠:٣٣١٢:٤١:١٠١٩:٢٢:٢٢١٩:٤١:٣٥٢٣:٥٤:٤٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٧:١٥٠٥:٥٩:١٧١٢:٤٠:٥٨١٩:٢٣:١٥١٩:٤٢:٣١٢٣:٥٤:٢٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٥:٣٩٠٥:٥٨:٠١١٢:٤٠:٤٧١٩:٢٤:٠٩١٩:٤٣:٢٧٢٣:٥٤:٠٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٤:٠٤٠٥:٥٦:٤٥١٢:٤٠:٣٦١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٤:٢٣٢٣:٥٣:٤٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٥٥:٣١١٢:٤٠:٢٥١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٥:١٩٢٣:٥٣:٢٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٥٦٠٥:٥٤:١٨١٢:٤٠:١٥١٩:٢٦:٤٨١٩:٤٦:١٥٢٣:٥٣:٠٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٩:٢٣٠٥:٥٣:٠٦١٢:٤٠:٠٦١٩:٢٧:٤١١٩:٤٧:١١٢٣:٥٢:٤٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٥١٠٥:٥١:٥٤١٢:٣٩:٥٧١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٨:٠٧٢٣:٥٢:٢٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٦:١٩٠٥:٥٠:٤٤١٢:٣٩:٤٨١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٩:٠٣٢٣:٥٢:٠٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:٤٨٠٥:٤٩:٣٥١٢:٣٩:٤٠١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٩:٥٩٢٣:٥١:٤٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٣:١٨٠٥:٤٨:٢٧١٢:٣٩:٣٣١٩:٣١:١٣١٩:٥٠:٥٥٢٣:٥١:٣١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١١:٤٩٠٥:٤٧:٢٠١٢:٣٩:٢٦١٩:٣٢:٠٦١٩:٥١:٥٢٢٣:٥١:١٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٢١٠٥:٤٦:١٤١٢:٣٩:٢٠١٩:٣٢:٥٩١٩:٥٢:٤٨٢٣:٥٠:٥٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٨:٥٤٠٥:٤٥:١٠١٢:٣٩:١٤١٩:٣٣:٥٢١٩:٥٣:٤٤٢٣:٥٠:٤٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٧:٢٨٠٥:٤٤:٠٦١٢:٣٩:٠٩١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٤:٤٠٢٣:٥٠:٢٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٦:٠٢٠٥:٤٣:٠٤١٢:٣٩:٠٤١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٥:٣٦٢٣:٥٠:٠٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٤:٣٨٠٥:٤٢:٠٣١٢:٣٩:٠٠١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٦:٣١٢٣:٤٩:٥٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٣:١٦٠٥:٤١:٠٤١٢:٣٨:٥٧١٩:٣٧:٢٢١٩:٥٧:٢٧٢٣:٤٩:٣٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠١:٥٤٠٥:٤٠:٠٦١٢:٣٨:٥٤١٩:٣٨:١٤١٩:٥٨:٢٢٢٣:٤٩:٢٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٠:٣٣٠٥:٣٩:٠٩١٢:٣٨:٥٢١٩:٣٩:٠٦١٩:٥٩:١٨٢٣:٤٩:١٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٩:١٤٠٥:٣٨:١٤١٢:٣٨:٥٠١٩:٣٩:٥٨٢٠:٠٠:١٣٢٣:٤٨:٥٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٧:٥٧٠٥:٣٧:١٩١٢:٣٨:٤٩١٩:٤٠:٤٩٢٠:٠١:٠٧٢٣:٤٨:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چهل بقر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چهل بقر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چهل بقر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چهل بقر

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای چهل بقر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چهل بقر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چهل بقر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای چهل بقر

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای چهل بقر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای چهل بقر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای چهل بقر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چهل بقر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چهل بقر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چهل بقر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای چهل بقر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چهل بقر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چهل بقر

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:١٠٠٥:٣٠:١٠١٢:٣٩:٠٥١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٩:١٤٢٣:٤٧:١٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٠٩٠٥:٢٩:٣١١٢:٣٩:١٠١٩:٤٩:١٣٢٠:١٠:٠٤٢٣:٤٧:١٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٠٠٥:٢٨:٥٥١٢:٣٩:١٥١٩:٥٠:٠٠٢٠:١٠:٥٤٢٣:٤٧:٠٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٣٠٥:٢٨:١٩١٢:٣٩:٢١١٩:٥٠:٤٦٢٠:١١:٤٢٢٣:٤٧:٠١
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٧٠٥:٢٧:٤٦١٢:٣٩:٢٧١٩:٥١:٣١٢٠:١٢:٣٠٢٣:٤٦:٥٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٢٤٠٥:٢٧:١٤١٢:٣٩:٣٣١٩:٥٢:١٥٢٠:١٣:١٧٢٣:٤٦:٥٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٣٣٠٥:٢٦:٤٤١٢:٣٩:٤٠١٩:٥٢:٥٨٢٠:١٤:٠٤٢٣:٤٦:٥١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٤٤٠٥:٢٦:١٥١٢:٣٩:٤٨١٩:٥٣:٤١٢٠:١٤:٤٩٢٣:٤٦:٤٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٥٧٠٥:٢٥:٤٩١٢:٣٩:٥٦١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٥:٣٤٢٣:٤٦:٤٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:١٣٠٥:٢٥:٢٤١٢:٤٠:٠٤١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٦:١٧٢٣:٤٦:٤٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٣١٠٥:٢٥:٠٠١٢:٤٠:١٣١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٧:٠٠٢٣:٤٦:٤٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٥١٠٥:٢٤:٣٩١٢:٤٠:٢٢١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٧:٤١٢٣:٤٦:٤٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:١٣٠٥:٢٤:١٩١٢:٤٠:٣١١٩:٥٧:٠١٢٠:١٨:٢١٢٣:٤٦:٥٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٣٨٠٥:٢٤:٠١١٢:٤٠:٤١١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٩:٠٠٢٣:٤٦:٥٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٠٥٠٥:٢٣:٤٤١٢:٤٠:٥١١٩:٥٨:١٤٢٠:١٩:٣٨٢٣:٤٦:٥٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٣٥٠٥:٢٣:٢٩١٢:٤١:٠٢١٩:٥٨:٤٩٢٠:٢٠:١٥٢٣:٤٦:٥٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٠٧٠٥:٢٣:١٧١٢:٤١:١٣١٩:٥٩:٢٣٢٠:٢٠:٥١٢٣:٤٧:٠٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٤٢٠٥:٢٣:٠٥١٢:٤١:٢٤١٩:٥٩:٥٥٢٠:٢١:٢٥٢٣:٤٧:٠٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:١٩٠٥:٢٢:٥٦١٢:٤١:٣٥٢٠:٠٠:٢٦٢٠:٢١:٥٨٢٣:٤٧:١٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٥٩٠٥:٢٢:٤٨١٢:٤١:٤٧٢٠:٠٠:٥٧٢٠:٢٢:٢٩٢٣:٤٧:١٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٤٢٠٥:٢٢:٤٢١٢:٤١:٥٩٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢٣:٠٠٢٣:٤٧:٢٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٢٧٠٥:٢٢:٣٨١٢:٤٢:١١٢٠:٠١:٥٣٢٠:٢٣:٢٨٢٣:٤٧:٣٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:١٥٠٥:٢٢:٣٦١٢:٤٢:٢٣٢٠:٠٢:١٩٢٠:٢٣:٥٦٢٣:٤٧:٤٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٠٥٠٥:٢٢:٣٥١٢:٤٢:٣٦٢٠:٠٢:٤٤٢٠:٢٤:٢١٢٣:٤٧:٥١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٥٩٠٥:٢٢:٣٦١٢:٤٢:٤٩٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢٤:٤٦٢٣:٤٨:٠١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٥٥٠٥:٢٢:٣٩١٢:٤٣:٠١٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٥:٠٨٢٣:٤٨:١١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٥٣٠٥:٢٢:٤٣١٢:٤٣:١٤٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٥:٣٠٢٣:٤٨:٢٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٥٥٠٥:٢٢:٤٩١٢:٤٣:٢٧٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٥:٤٩٢٣:٤٨:٣٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٥٩٠٥:٢٢:٥٧١٢:٤٣:٤١٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٦:٠٧٢٣:٤٨:٤٦
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٠٥٠٥:٢٣:٠٧١٢:٤٣:٥٤٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٦:٢٣٢٣:٤٨:٥٩
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:١٥٠٥:٢٣:١٨١٢:٤٤:٠٧٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٦:٣٧٢٣:٤٩:١٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای چهل بقر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چهل بقر روستای چهل بقر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چهل بقر روستای چهل بقر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چهل بقر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چهل بقر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چهل بقر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چهل بقر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چهل بقر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چهل بقر

روستای چهل بقر بر روی نقشه

روستای چهل بقر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چهل بقر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چهل بقر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چهل بقر
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای چهل بقر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای چهل بقر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چهل بقر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چهل بقر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چهل بقر رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چهل بقر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق چهل بقر
زمان پخش اذان زنده به افق چهل بقر
زمان پخش اذان آنلاین به افق چهل بقر
افق شرعی امروز فردا چهل بقر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ چهل بقر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا چهل بقر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چهل بقر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چهل بقر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو