جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای چهارگوشلی

بینالود | نیشابور | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز چهارگوشلی


اذان صبح: ٠٣:٣٤:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٠:١١
اذان ظهر: ١٢:٣٣:٣٧
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:٢٣
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:٢٧
نیمه شب: ٢٣:٤٠:٤٩

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چهارگوشلی (شهرستان نیشابور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ روستای چهارگوشلی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای چهارگوشلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چهارگوشلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
بزرگ‌ترین ظلم آن است كه شخصی، یك ذراع (به اندازه‌ی آرنج تا انگشتان) از زمین برادر (مسلمان) خود بردارد، چیزی از آن زمین را نمی‌گیرد، مگر این كه خداوند در روز قیامت، به صورت طوقی در گردن او می‌اندازد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چهارگوشلی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چهارگوشلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چهارگوشلی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای چهارگوشلی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چهارگوشلی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چهارگوشلی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٣٥٠٦:٠٣:٥١١٢:٣٦:٢٥١٩:٠٩:٣٥١٩:٢٨:٢٧٢٣:٥١:١٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٢:٥٧٠٦:٠٢:٣٠١٢:٣٦:١١١٩:١٠:٢٨١٩:٢٩:٢١٢٣:٥٠:٥٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣١:٢٠٠٦:٠١:٠٩١٢:٣٥:٥٦١٩:١١:٢٠١٩:٣٠:١٦٢٣:٥٠:٣١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٩:٤٣٠٥:٥٩:٤٩١٢:٣٥:٤٣١٩:١٢:١٢١٩:٣١:١١٢٣:٥٠:٠٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٨:٠٦٠٥:٥٨:٣٠١٢:٣٥:٢٩١٩:١٣:٠٥١٩:٣٢:٠٦٢٣:٤٩:٤٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٦:٣٠٠٥:٥٧:١١١٢:٣٥:١٦١٩:١٣:٥٧١٩:٣٣:٠٠٢٣:٤٩:٢٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٤:٥٤٠٥:٥٥:٥٤١٢:٣٥:٠٣١٩:١٤:٤٩١٩:٣٣:٥٥٢٣:٤٩:٠٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٣:١٨٠٥:٥٤:٣٧١٢:٣٤:٥١١٩:١٥:٤٢١٩:٣٤:٥٠٢٣:٤٨:٤٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢١:٤٣٠٥:٥٣:٢٠١٢:٣٤:٣٩١٩:١٦:٣٤١٩:٣٥:٤٦٢٣:٤٨:٢١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٠:٠٨٠٥:٥٢:٠٥١٢:٣٤:٢٨١٩:١٧:٢٧١٩:٣٦:٤١٢٣:٤٨:٠١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٨:٣٤٠٥:٥٠:٥٠١٢:٣٤:١٧١٩:١٨:١٩١٩:٣٧:٣٦٢٣:٤٧:٤٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٧:٠١٠٥:٤٩:٣٧١٢:٣٤:٠٧١٩:١٩:١٢١٩:٣٨:٣١٢٣:٤٧:٢٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٥:٢٨٠٥:٤٨:٢٤١٢:٣٣:٥٧١٩:٢٠:٠٤١٩:٣٩:٢٧٢٣:٤٧:٠٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٣:٥٦٠٥:٤٧:١٣١٢:٣٣:٤٧١٩:٢٠:٥٦١٩:٤٠:٢٢٢٣:٤٦:٤٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٢:٢٥٠٥:٤٦:٠٢١٢:٣٣:٣٨١٩:٢١:٤٩١٩:٤١:١٨٢٣:٤٦:٢١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٠:٥٤٠٥:٤٤:٥٢١٢:٣٣:٣٠١٩:٢٢:٤١١٩:٤٢:١٣٢٣:٤٦:٠٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٩:٢٤٠٥:٤٣:٤٤١٢:٣٣:٢٢١٩:٢٣:٣٤١٩:٤٣:٠٩٢٣:٤٥:٤٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٧:٥٥٠٥:٤٢:٣٦١٢:٣٣:١٤١٩:٢٤:٢٦١٩:٤٤:٠٤٢٣:٤٥:٢٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٦:٢٧٠٥:٤١:٣٠١٢:٣٣:٠٧١٩:٢٥:١٩١٩:٤٥:٠٠٢٣:٤٥:٠٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٤:٥٩٠٥:٤٠:٢٥١٢:٣٣:٠١١٩:٢٦:١١١٩:٤٥:٥٥٢٣:٤٤:٥٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٣:٣٣٠٥:٣٩:٢١١٢:٣٢:٥٥١٩:٢٧:٠٣١٩:٤٦:٥٠٢٣:٤٤:٣٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٢:٠٨٠٥:٣٨:١٨١٢:٣٢:٥٠١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٧:٤٦٢٣:٤٤:٢٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٠:٤٤٠٥:٣٧:١٦١٢:٣٢:٤٦١٩:٢٨:٤٧١٩:٤٨:٤١٢٣:٤٤:٠٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٩:٢١٠٥:٣٦:١٦١٢:٣٢:٤٢١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٩:٣٦٢٣:٤٣:٤٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٧:٥٩٠٥:٣٥:١٧١٢:٣٢:٣٨١٩:٣٠:٣١١٩:٥٠:٣١٢٣:٤٣:٣٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٦:٣٨٠٥:٣٤:١٩١٢:٣٢:٣٥١٩:٣١:٢٣١٩:٥١:٢٦٢٣:٤٣:٢١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٥:١٩٠٥:٣٣:٢٣١٢:٣٢:٣٣١٩:٣٢:١٤١٩:٥٢:٢١٢٣:٤٣:٠٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٤:٠٠٠٥:٣٢:٢٨١٢:٣٢:٣١١٩:٣٣:٠٥١٩:٥٣:١٥٢٣:٤٢:٥٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٢:٤٤٠٥:٣١:٣٥١٢:٣٢:٣٠١٩:٣٣:٥٦١٩:٥٤:١٠٢٣:٤٢:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چهارگوشلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چهارگوشلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چهارگوشلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چهارگوشلی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای چهارگوشلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چهارگوشلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چهارگوشلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای چهارگوشلی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای چهارگوشلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای چهارگوشلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای چهارگوشلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چهارگوشلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چهارگوشلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چهارگوشلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای چهارگوشلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چهارگوشلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چهارگوشلی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٠٦٠٥:٢٤:٢٩١٢:٣٢:٤٧١٩:٤١:٢٩٢٠:٠٢:١٢٢٣:٤١:١٧
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٠٥٠٥:٢٣:٥١١٢:٣٢:٥١١٩:٤٢:١٦٢٠:٠٣:٠١٢٣:٤١:١١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٠٧٠٥:٢٣:١٥١٢:٣٢:٥٦١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠٣:٥٠٢٣:٤١:٠٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:١١٠٥:٢٢:٤٠١٢:٣٣:٠٢١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠٤:٣٨٢٣:٤١:٠٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:١٦٠٥:٢٢:٠٧١٢:٣٣:٠٨١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٥:٢٦٢٣:٤٠:٥٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٢٤٠٥:٢١:٣٦١٢:٣٣:١٥١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٦:١٣٢٣:٤٠:٥٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٣٤٠٥:٢١:٠٦١٢:٣٣:٢٢١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٦:٥٨٢٣:٤٠:٥٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٤٥٠٥:٢٠:٣٨١٢:٣٣:٢٩١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٧:٤٣٢٣:٤٠:٥٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٥٩٠٥:٢٠:١١١٢:٣٣:٣٧١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٨:٢٧٢٣:٤٠:٤٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:١٦٠٥:١٩:٤٧١٢:٣٣:٤٥١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٩:١١٢٣:٤٠:٤٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٣٤٠٥:١٩:٢٤١٢:٣٣:٥٤١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٩:٥٣٢٣:٤٠:٤٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٥٥٠٥:١٩:٠٢١٢:٣٤:٠٣١٩:٤٩:٢٢٢٠:١٠:٣٤٢٣:٤٠:٥٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:١٨٠٥:١٨:٤٣١٢:٣٤:١٣١٩:٥٠:٠٠٢٠:١١:١٤٢٣:٤٠:٥١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٤٣٠٥:١٨:٢٥١٢:٣٤:٢٣١٩:٥٠:٣٦٢٠:١١:٥٣٢٣:٤٠:٥٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:١١٠٥:١٨:٠٩١٢:٣٤:٣٣١٩:٥١:١٢٢٠:١٢:٣٠٢٣:٤٠:٥٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٤١٠٥:١٧:٥٤١٢:٣٤:٤٣١٩:٥١:٤٧٢٠:١٣:٠٧٢٣:٤١:٠٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:١٤٠٥:١٧:٤٢١٢:٣٤:٥٤١٩:٥٢:٢٠٢٠:١٣:٤٢٢٣:٤١:٠٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٥٠٠٥:١٧:٣١١٢:٣٥:٠٥١٩:٥٢:٥٢٢٠:١٤:١٦٢٣:٤١:١٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٢٧٠٥:١٧:٢١١٢:٣٥:١٧١٩:٥٣:٢٤٢٠:١٤:٤٩٢٣:٤١:١٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٠٨٠٥:١٧:١٤١٢:٣٥:٢٨١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٥:٢٠٢٣:٤١:٢٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٥١٠٥:١٧:٠٨١٢:٣٥:٤٠١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٥:٥٠٢٣:٤١:٢٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٣٧٠٥:١٧:٠٤١٢:٣٥:٥٢١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٦:١٩٢٣:٤١:٣٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٢٥٠٥:١٧:٠٢١٢:٣٦:٠٥١٩:٥٥:١٥٢٠:١٦:٤٦٢٣:٤١:٤٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:١٦٠٥:١٧:٠١١٢:٣٦:١٧١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٧:١١٢٣:٤١:٥٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٠٩٠٥:١٧:٠٣١٢:٣٦:٣٠١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٧:٣٦٢٣:٤٢:٠٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٠٥٠٥:١٧:٠٥١٢:٣٦:٤٣١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٧:٥٨٢٣:٤٢:١٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٠٤٠٥:١٧:١٠١٢:٣٦:٥٦١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٨:١٩٢٣:٤٢:٢٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٠٦٠٥:١٧:١٦١٢:٣٧:٠٩١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٨:٣٩٢٣:٤٢:٣٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:١٠٠٥:١٧:٢٤١٢:٣٧:٢٢١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٨:٥٧٢٣:٤٢:٥٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:١٧٠٥:١٧:٣٣١٢:٣٧:٣٥١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٩:١٣٢٣:٤٣:٠٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٢٦٠٥:١٧:٤٤١٢:٣٧:٤٨١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٩:٢٧٢٣:٤٣:١٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای چهارگوشلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چهارگوشلی روستای چهارگوشلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چهارگوشلی روستای چهارگوشلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چهارگوشلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چهارگوشلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چهارگوشلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چهارگوشلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چهارگوشلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چهارگوشلی

روستای چهارگوشلی بر روی نقشه

روستای چهارگوشلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چهارگوشلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چهارگوشلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چهارگوشلی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای چهارگوشلی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای چهارگوشلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چهارگوشلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چهارگوشلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چهارگوشلی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چهارگوشلی
زمان پخش اذان مستقیم به افق چهارگوشلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چهارگوشلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چهارگوشلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا چهارگوشلی دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ چهارگوشلی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق چهارگوشلی
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چهارگوشلی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چهارگوشلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو