جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر چهارمله

ایوان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز چهارمله

اذان صبح: ٠٤:٥٤:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٦:٣٢
اذان ظهر: ١٢:١٥:٤٢
غروب آفتاب: ١٨:١٤:٢١
اذان مغرب: ١٨:٣٢:٠٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٤:٥٨

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چهارمله (شهرستان ایوان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ شهر چهارمله)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر چهارمله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چهارمله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

مثل فرانسوی
كسی كه به امید شانس زنده باشد، سالها قبل مرده است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر چهارمله

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چهارمله در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چهارمله ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر چهارمله (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چهارمله ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چهارمله
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٨:٠٧٠٦:٥٤:٠٦١٣:٢٤:٥١١٩:٥٦:١٠٢٠:١٤:٢٣٠٠:٤١:٢٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٦:٣٩٠٦:٥٢:٥٢١٣:٢٤:٣٧١٩:٥٦:٥٥٢٠:١٥:١١٠٠:٤١:٠٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٥:١٠٠٦:٥١:٣٨١٣:٢٤:٢٣١٩:٥٧:٤١٢٠:١٥:٥٩٠٠:٤٠:٤٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٣:٤٣٠٦:٥٠:٢٥١٣:٢٤:١٠١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٦:٤٧٠٠:٤٠:٢١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٢:١٥٠٦:٤٩:١٣١٣:٢٣:٥٧١٩:٥٩:١٣٢٠:١٧:٣٦٠٠:٤٠:٠١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢٠:٤٨٠٦:٤٨:٠١١٣:٢٣:٤٤٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٨:٢٤٠٠:٣٩:٤٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٩:٢١٠٦:٤٦:٥١١٣:٢٣:٣٢٢٠:٠٠:٤٦٢٠:١٩:١٣٠٠:٣٩:٢٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٧:٥٥٠٦:٤٥:٤١١٣:٢٣:٢٠٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢٠:٠١٠٠:٣٩:٠١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٦:٢٩٠٦:٤٤:٣١١٣:٢٣:٠٩٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢٠:٥٠٠٠:٣٨:٤١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٥:٠٤٠٦:٤٣:٢٣١٣:٢٢:٥٨٢٠:٠٣:٠٤٢٠:٢١:٣٩٠٠:٣٨:٢٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٣:٤٠٠٦:٤٢:١٦١٣:٢٢:٤٧٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٢:٢٨٠٠:٣٨:٠٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٢:١٦٠٦:٤١:٠٩١٣:٢٢:٣٧٢٠:٠٤:٣٧٢٠:٢٣:١٧٠٠:٣٧:٤٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٥٣٠٦:٤٠:٠٤١٣:٢٢:٢٨٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٤:٠٦٠٠:٣٧:٢٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:٣١٠٦:٣٨:٥٩١٣:٢٢:١٩٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٤:٥٥٠٠:٣٧:١٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٣٧:٥٥١٣:٢٢:١١٢٠:٠٦:٥٦٢٠:٢٥:٤٤٠٠:٣٦:٥٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٣٦:٥٣١٣:٢٢:٠٣٢٠:٠٧:٤٣٢٠:٢٦:٣٣٠٠:٣٦:٣٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٣٥:٥١١٣:٢١:٥٥٢٠:٠٨:٣٠٢٠:٢٧:٢٢٠٠:٣٦:٢٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٤:٠٩٠٦:٣٤:٥١١٣:٢١:٤٨٢٠:٠٩:١٦٢٠:٢٨:١٢٠٠:٣٦:٠٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٥١٠٦:٣٣:٥١١٣:٢١:٤٢٢٠:١٠:٠٣٢٠:٢٩:٠١٠٠:٣٥:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠١:٣٤٠٦:٣٢:٥٣١٣:٢١:٣٦٢٠:١٠:٤٩٢٠:٢٩:٥٠٠٠:٣٥:٣٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠٠:١٨٠٦:٣١:٥٦١٣:٢١:٣١٢٠:١١:٣٦٢٠:٣٠:٤٠٠٠:٣٥:١٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٩:٠٣٠٦:٣١:٠٠١٣:٢١:٢٧٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣١:٢٩٠٠:٣٥:٠٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٣٠:٠٦١٣:٢١:٢٣٢٠:١٣:٠٩٢٠:٣٢:١٨٠٠:٣٤:٥٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٢٩:١٢١٣:٢١:١٩٢٠:١٣:٥٥٢٠:٣٣:٠٧٠٠:٣٤:٤٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٥:٢٥٠٦:٢٨:٢٠١٣:٢١:١٧٢٠:١٤:٤١٢٠:٣٣:٥٧٠٠:٣٤:٢٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢٧:٢٩١٣:٢١:١٤٢٠:١٥:٢٧٢٠:٣٤:٤٥٠٠:٣٤:١٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٣:٠٦٠٦:٢٦:٤٠١٣:٢١:١٣٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٥:٣٤٠٠:٣٤:٠٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٥٨٠٦:٢٥:٥١١٣:٢١:١٢٢٠:١٦:٥٩٢٠:٣٦:٢٣٠٠:٣٣:٥٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٥١٠٦:٢٥:٠٤١٣:٢١:١١٢٠:١٧:٤٤٢٠:٣٧:١١٠٠:٣٣:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چهارمله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چهارمله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چهارمله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چهارمله

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر چهارمله

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر چهارمله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چهارمله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر چهارمله

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر چهارمله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر چهارمله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر چهارمله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چهارمله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چهارمله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چهارمله

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر چهارمله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چهارمله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چهارمله

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر چهارمله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چهارمله شهر چهارمله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چهارمله شهر چهارمله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر چهارمله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چهارمله برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر چهارمله

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر چهارمله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چهارمله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر چهارمله

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٩٠٦:١٣:٠٢١٢:١٧:٢٦١٨:٢١:١٨١٨:٣٨:٥٨٢٣:٣٦:٣٢
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٥٠٦:١٣:٤٤١٢:١٧:٠٥١٨:١٩:٥٤١٨:٣٧:٣٤٢٣:٣٦:١٣
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣١٠٦:١٤:٢٦١٢:١٦:٤٤١٨:١٨:٣١١٨:٣٦:١١٢٣:٣٥:٥٤
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٧٠٦:١٥:٠٨١٢:١٦:٢٣١٨:١٧:٠٧١٨:٣٤:٤٧٢٣:٣٥:٣٥
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٣٠٦:١٥:٥٠١٢:١٦:٠٣١٨:١٥:٤٤١٨:٣٣:٢٤٢٣:٣٥:١٦
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٩٠٦:١٦:٣٢١٢:١٥:٤٢١٨:١٤:٢١١٨:٣٢:٠٠٢٣:٣٤:٥٨
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٤٠٦:١٧:١٥١٢:١٥:٢٢١٨:١٢:٥٨١٨:٣٠:٣٨٢٣:٣٤:٣٩
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٠٠٦:١٧:٥٨١٢:١٥:٠٢١٨:١١:٣٥١٨:٢٩:١٥٢٣:٣٤:٢٠
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٥٠٦:١٨:٤١١٢:١٤:٤٢١٨:١٠:١٣١٨:٢٧:٥٣٢٣:٣٤:٠١
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٠٠٦:١٩:٢٤١٢:١٤:٢٣١٨:٠٨:٥١١٨:٢٦:٣١٢٣:٣٣:٤٣
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٢٠:٠٧١٢:١٤:٠٤١٨:٠٧:٢٩١٨:٢٥:١٠٢٣:٣٣:٢٤
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢٠:٥١١٢:١٣:٤٥١٨:٠٦:٠٨١٨:٢٣:٤٩٢٣:٣٣:٠٦
١٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٢١:٣٥١٢:١٣:٢٦١٨:٠٤:٤٧١٨:٢٢:٢٩٢٣:٣٢:٤٨
١٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٢٢:١٩١٢:١٣:٠٨١٨:٠٣:٢٧١٨:٢١:٠٩٢٣:٣٢:٣٠
١٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٤٠٦:٢٣:٠٤١٢:١٢:٥٠١٨:٠٢:٠٧١٨:١٩:٥٠٢٣:٣٢:١٣
١٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٩٠٦:٢٣:٤٩١٢:١٢:٣٣١٨:٠٠:٤٧١٨:١٨:٣٢٢٣:٣١:٥٥
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٢٤:٣٤١٢:١٢:١٦١٧:٥٩:٢٨١٨:١٧:١٤٢٣:٣١:٣٨
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٨٠٦:٢٥:١٩١٢:١٢:٠٠١٧:٥٨:١٠١٨:١٥:٥٦٢٣:٣١:٢١
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٣٠٦:٢٦:٠٥١٢:١١:٤٤١٧:٥٦:٥٣١٨:١٤:٣٩٢٣:٣١:٠٥
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٧٠٦:٢٦:٥٢١٢:١١:٢٨١٧:٥٥:٣٦١٨:١٣:٢٤٢٣:٣٠:٤٩
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٢٧:٣٨١٢:١١:١٣١٧:٥٤:١٩١٨:١٢:٠٨٢٣:٣٠:٣٣
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٧٠٦:٢٨:٢٥١٢:١٠:٥٩١٧:٥٣:٠٤١٨:١٠:٥٤٢٣:٣٠:١٨
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٢٩:١٢١٢:١٠:٤٥١٧:٥١:٤٩١٨:٠٩:٤٠٢٣:٣٠:٠٣
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٧٠٦:٣٠:٠٠١٢:١٠:٣٢١٧:٥٠:٣٥١٨:٠٨:٢٧٢٣:٢٩:٤٨
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٣٠:٤٨١٢:١٠:١٩١٧:٤٩:٢١١٨:٠٧:١٥٢٣:٢٩:٣٤
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٧٠٦:٣١:٣٧١٢:١٠:٠٧١٧:٤٨:٠٩١٨:٠٦:٠٤٢٣:٢٩:٢١
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٢٠٦:٣٢:٢٥١٢:٠٩:٥٥١٧:٤٦:٥٧١٨:٠٤:٥٤٢٣:٢٩:٠٧
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:١٨٠٦:٣٣:١٤١٢:٠٩:٤٤١٧:٤٥:٤٦١٨:٠٣:٤٥٢٣:٢٨:٥٥
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٣٠٦:٣٤:٠٤١٢:٠٩:٣٤١٧:٤٤:٣٦١٨:٠٢:٣٦٢٣:٢٨:٤٢
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٩٠٦:٣٤:٥٤١٢:٠٩:٢٤١٧:٤٣:٢٧١٨:٠١:٢٩٢٣:٢٨:٣١

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر چهارمله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر چهارمله شهر چهارمله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر چهارمله شهر چهارمله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چهارمله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چهارمله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چهارمله

چهارمله، روستایی از توابع بخش زرنه شهرستان ایوان در استان ایلام ایران است

شهر چهارمله در ویکیپدیا

شهر چهارمله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چهارمله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چهارمله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چهارمله بر روی نقشه

شهر چهارمله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چهارمله

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چهارمله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چهارمله
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر چهارمله + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر چهارمله + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر چهارمله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چهارمله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر چهارمله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چهارمله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چهارمله رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چهارمله ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ چهارمله دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق چهارمله
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق چهارمله
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چهارمله
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چهارمله
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چهارمله
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چهارمله دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چهارمله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو