جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر چهارمله

ایوان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز چهارمله


اذان صبح: ٠٥:٣٠:١٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٤:٤٦
اذان ظهر: ١٢:٠٩:٠٢
غروب آفتاب: ١٧:٢٢:٥٧
اذان مغرب: ١٧:٤١:٤٥
نیمه شب: ٢٣:٢٦:٥٩

چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨
١٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چهارمله (شهرستان ایوان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ آبان ٩٨ شهر چهارمله)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر چهارمله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چهارمله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جفری كروكشنك
در پناه كسی بودن، به راستی، زیباست؛ ولی از آن هم زیباتر، بودن در پناه كسی‌ست كه ما را دوست دارد و همیشه در كنار ماست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر چهارمله

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چهارمله در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چهارمله ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر چهارمله (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چهارمله ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چهارمله ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١١:٥٧٠٦:٤٠:٥٤١٣:٢٢:٣٦٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٣:٢٩٠٠:٣٧:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٠:٣٤٠٦:٣٩:٤٩١٣:٢٢:٢٧٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٤:١٩٠٠:٣٧:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:١٢٠٦:٣٨:٤٤١٣:٢٢:١٨٢٠:٠٦:٢٣٢٠:٢٥:٠٨٠٠:٣٧:٠٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٣٧:٤١١٣:٢٢:١٠٢٠:٠٧:٠٩٢٠:٢٥:٥٧٠٠:٣٦:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٦:٣٠٠٦:٣٦:٣٩١٣:٢٢:٠٢٢٠:٠٧:٥٦٢٠:٢٦:٤٧٠٠:٣٦:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٥:١٠٠٦:٣٥:٣٨١٣:٢١:٥٥٢٠:٠٨:٤٢٢٠:٢٧:٣٦٠٠:٣٦:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٣٤:٣٧١٣:٢١:٤٨٢٠:٠٩:٢٩٢٠:٢٨:٢٥٠٠:٣٦:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٣٣:٣٨١٣:٢١:٤٢٢٠:١٠:١٥٢٠:٢٩:١٥٠٠:٣٥:٤٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠١:١٧٠٦:٣٢:٤٠١٣:٢١:٣٦٢٠:١١:٠٢٢٠:٣٠:٠٤٠٠:٣٥:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٠١٠٦:٣١:٤٤١٣:٢١:٣١٢٠:١١:٤٨٢٠:٣٠:٥٣٠٠:٣٥:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٣٠:٤٨١٣:٢١:٢٧٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣١:٤٢٠٠:٣٥:٠٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٧:٣٢٠٦:٢٩:٥٣١٣:٢١:٢٣٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٢:٣١٠٠:٣٤:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٦:٢٠٠٦:٢٩:٠٠١٣:٢١:١٩٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٣:٢٠٠٠:٣٤:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٠٨٠٦:٢٨:٠٨١٣:٢١:١٧٢٠:١٤:٥٣٢٠:٣٤:٠٩٠٠:٣٤:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٣:٥٨٠٦:٢٧:١٨١٣:٢١:١٤٢٠:١٥:٣٩٢٠:٣٤:٥٨٠٠:٣٤:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٢:٤٩٠٦:٢٦:٢٨١٣:٢١:١٣٢٠:١٦:٢٤٢٠:٣٥:٤٦٠٠:٣٤:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥١:٤٢٠٦:٢٥:٤٠١٣:٢١:١٢٢٠:١٧:١٠٢٠:٣٦:٣٥٠٠:٣٣:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٠:٣٦٠٦:٢٤:٥٣١٣:٢١:١١٢٠:١٧:٥٥٢٠:٣٧:٢٣٠٠:٣٣:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٩:٣١٠٦:٢٤:٠٨١٣:٢١:١١٢٠:١٨:٤٠٢٠:٣٨:١١٠٠:٣٣:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٨:٢٨٠٦:٢٣:٢٤١٣:٢١:١٢٢٠:١٩:٢٥٢٠:٣٨:٥٨٠٠:٣٣:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٧:٢٦٠٦:٢٢:٤٢١٣:٢١:١٣٢٠:٢٠:١٠٢٠:٣٩:٤٦٠٠:٣٣:١٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٦:٢٥٠٦:٢٢:٠١١٣:٢١:١٥٢٠:٢٠:٥٤٢٠:٤٠:٣٣٠٠:٣٣:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٥:٢٧٠٦:٢١:٢١١٣:٢١:١٧٢٠:٢١:٣٨٢٠:٤١:٢٠٠٠:٣٣:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٤:٣٠٠٦:٢٠:٤٣١٣:٢١:٢٠٢٠:٢٢:٢٢٢٠:٤٢:٠٦٠٠:٣٢:٥٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٣:٣٤٠٦:٢٠:٠٦١٣:٢١:٢٤٢٠:٢٣:٠٥٢٠:٤٢:٥٢٠٠:٣٢:٥٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١٩:٣١١٣:٢١:٢٨٢٠:٢٣:٤٨٢٠:٤٣:٣٧٠٠:٣٢:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:٤٨٠٦:١٨:٥٧١٣:٢١:٣٣٢٠:٢٤:٣٠٢٠:٤٤:٢٢٠٠:٣٢:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٥٨٠٦:١٨:٢٥١٣:٢١:٣٨٢٠:٢٥:١٢٢٠:٤٥:٠٧٠٠:٣٢:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٤٠:١٠٠٦:١٧:٥٤١٣:٢١:٤٣٢٠:٢٥:٥٣٢٠:٤٥:٥٠٠٠:٣٢:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چهارمله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چهارمله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چهارمله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چهارمله

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر چهارمله

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر چهارمله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چهارمله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر چهارمله

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر چهارمله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر چهارمله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر چهارمله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چهارمله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چهارمله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر چهارمله

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر چهارمله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چهارمله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر چهارمله

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٣٠٦:٣٥:٥٤١٢:٠٩:١٢١٧:٤٢:٠٢١٨:٠٠:٠٦٢٣:٢٨:١٦
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٩٠٦:٣٦:٤٥١٢:٠٩:٠٤١٧:٤٠:٥٥١٧:٥٩:٠١٢٣:٢٨:٠٥
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:١٥٠٦:٣٧:٣٦١٢:٠٨:٥٦١٧:٣٩:٤٩١٧:٥٧:٥٧٢٣:٢٧:٥٥
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٠١٠٦:٣٨:٢٨١٢:٠٨:٥٠١٧:٣٨:٤٥١٧:٥٦:٥٤٢٣:٢٧:٤٦
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٧٠٦:٣٩:٢٠١٢:٠٨:٤٤١٧:٣٧:٤١١٧:٥٥:٥٢٢٣:٢٧:٣٧
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٤٠٦:٤٠:١٢١٢:٠٨:٣٨١٧:٣٦:٣٩١٧:٥٤:٥٢٢٣:٢٧:٣٠
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٠٠٦:٤١:٠٤١٢:٠٨:٣٤١٧:٣٥:٣٧١٧:٥٣:٥٢٢٣:٢٧:٢٢
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٧٠٦:٤١:٥٧١٢:٠٨:٣٠١٧:٣٤:٣٧١٧:٥٢:٥٤٢٣:٢٧:١٦
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٤٠٦:٤٢:٥١١٢:٠٨:٢٧١٧:٣٣:٣٩١٧:٥١:٥٧٢٣:٢٧:١٠
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤١٠٦:٤٣:٤٤١٢:٠٨:٢٥١٧:٣٢:٤١١٧:٥١:٠٢٢٣:٢٧:٠٤
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٨٠٦:٤٤:٣٨١٢:٠٨:٢٤١٧:٣١:٤٤١٧:٥٠:٠٨٢٣:٢٧:٠٠
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٥٠٦:٤٥:٣٢١٢:٠٨:٢٣١٧:٣٠:٤٩١٧:٤٩:١٥٢٣:٢٦:٥٦
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٢٠٦:٤٦:٢٧١٢:٠٨:٢٣١٧:٢٩:٥٦١٧:٤٨:٢٣٢٣:٢٦:٥٣
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٠٠٦:٤٧:٢١١٢:٠٨:٢٤١٧:٢٩:٠٣١٧:٤٧:٣٣٢٣:٢٦:٥٠
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٧٠٦:٤٨:١٦١٢:٠٨:٢٦١٧:٢٨:١٢١٧:٤٦:٤٤٢٣:٢٦:٤٩
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٥٠٦:٤٩:١١١٢:٠٨:٢٩١٧:٢٧:٢٣١٧:٤٥:٥٧٢٣:٢٦:٤٨
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٣٠٦:٥٠:٠٧١٢:٠٨:٣٢١٧:٢٦:٣٥١٧:٤٥:١١٢٣:٢٦:٤٨
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠١٠٦:٥١:٠٢١٢:٠٨:٣٦١٧:٢٥:٤٨١٧:٤٤:٢٧٢٣:٢٦:٤٨
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٩٠٦:٥١:٥٨١٢:٠٨:٤١١٧:٢٥:٠٣١٧:٤٣:٤٤٢٣:٢٦:٥٠
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٧٠٦:٥٢:٥٤١٢:٠٨:٤٧١٧:٢٤:١٩١٧:٤٣:٠٢٢٣:٢٦:٥٢
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٥٠٦:٥٣:٥٠١٢:٠٨:٥٤١٧:٢٣:٣٧١٧:٤٢:٢٣٢٣:٢٦:٥٥
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٣٠٦:٥٤:٤٦١٢:٠٩:٠٢١٧:٢٢:٥٧١٧:٤١:٤٥٢٣:٢٦:٥٩
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٣١:٠١٠٦:٥٥:٤٣١٢:٠٩:١٠١٧:٢٢:١٨١٧:٤١:٠٨٢٣:٢٧:٠٤
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٠٠٦:٥٦:٣٩١٢:٠٩:٢٠١٧:٢١:٤٠١٧:٤٠:٣٣٢٣:٢٧:٠٩
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٨٠٦:٥٧:٣٥١٢:٠٩:٣٠١٧:٢١:٠٥١٧:٤٠:٠٠٢٣:٢٧:١٦
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٦٠٦:٥٨:٣٢١٢:٠٩:٤١١٧:٢٠:٣١١٧:٣٩:٢٨٢٣:٢٧:٢٣
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٥٠٦:٥٩:٢٨١٢:٠٩:٥٣١٧:١٩:٥٩١٧:٣٨:٥٩٢٣:٢٧:٣١
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٣٠٧:٠٠:٢٥١٢:١٠:٠٦١٧:١٩:٢٩١٧:٣٨:٣٠٢٣:٢٧:٤٠
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٢٠٧:٠١:٢١١٢:١٠:١٩١٧:١٩:٠٠١٧:٣٨:٠٤٢٣:٢٧:٥٠
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٠٠٧:٠٢:١٧١٢:١٠:٣٤١٧:١٨:٣٣١٧:٣٧:٤٠٢٣:٢٨:٠١

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر چهارمله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر چهارمله شهر چهارمله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر چهارمله شهر چهارمله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چهارمله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چهارمله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چهارمله

چهارمله، روستایی از توابع بخش زرنه شهرستان ایوان در استان ایلام ایران است

شهر چهارمله در ویکیپدیا

شهر چهارمله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چهارمله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چهارمله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چهارمله بر روی نقشه

شهر چهارمله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چهارمله

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چهارمله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چهارمله
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر چهارمله + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر چهارمله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چهارمله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چهارمله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چهارمله رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق چهارمله
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چهارمله دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا چهارمله دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چهارمله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ چهارمله دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا چهارمله دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چهارمله دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چهارمله

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چهارمله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو