جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چهارسنگزی

رقیچه | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز چهارسنگزی


اذان صبح: ٠٤:٢٦:١٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٤٠
اذان ظهر: ١٢:٣٦:٤٨
غروب آفتاب: ١٩:١٦:٢١
اذان مغرب: ١٩:٣٥:١٣
نیمه شب: ٢٣:٥١:٥٠

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چهارسنگزی (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای چهارسنگزی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای چهارسنگزی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چهارسنگزی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

ویلیام شكسپیر
آنان كه توان آزردن دارند و هیچ كس را نمی آزارند به درستی كه وارثان شكوه ملكوتند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چهارسنگزی

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چهارسنگزی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چهارسنگزی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چهارسنگزی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چهارسنگزی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چهارسنگزی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٦:٥٧٠٥:٤٨:١٠١٢:٣١:٢٩١٩:١٥:٢٢١٩:٣٤:٢٧٢٣:٤٥:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٢٨٠٥:٤٦:٥٩١٢:٣١:١٩١٩:١٦:١٣١٩:٣٥:٢٠٢٣:٤٥:٠٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٣:٥٩٠٥:٤٥:٥٠١٢:٣١:١٠١٩:١٧:٠٣١٩:٣٦:١٤٢٣:٤٤:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٣١٠٥:٤٤:٤٢١٢:٣١:٠١١٩:١٧:٥٤١٩:٣٧:٠٧٢٣:٤٤:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١١:٠٤٠٥:٤٣:٣٥١٢:٣٠:٥٣١٩:١٨:٤٤١٩:٣٨:٠٠٢٣:٤٤:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٩:٣٨٠٥:٤٢:٢٩١٢:٣٠:٤٥١٩:١٩:٣٤١٩:٣٨:٥٤٢٣:٤٣:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٨:١٢٠٥:٤١:٢٤١٢:٣٠:٣٨١٩:٢٠:٢٥١٩:٣٩:٤٧٢٣:٤٣:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٦:٤٨٠٥:٤٠:٢٠١٢:٣٠:٣١١٩:٢١:١٥١٩:٤٠:٤٠٢٣:٤٣:٢٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٥:٢٤٠٥:٣٩:١٧١٢:٣٠:٢٥١٩:٢٢:٠٥١٩:٤١:٣٤٢٣:٤٣:٠٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٠١٠٥:٣٨:١٥١٢:٣٠:١٩١٩:٢٢:٥٥١٩:٤٢:٢٧٢٣:٤٢:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٢:٣٩٠٥:٣٧:١٥١٢:٣٠:١٤١٩:٢٣:٤٥١٩:٤٣:٢٠٢٣:٤٢:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠١:١٩٠٥:٣٦:١٥١٢:٣٠:١٠١٩:٢٤:٣٥١٩:٤٤:١٣٢٣:٤٢:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٥٩٠٥:٣٥:١٧١٢:٣٠:٠٦١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٥:٠٦٢٣:٤٢:٠٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٤١٠٥:٣٤:٢٠١٢:٣٠:٠٢١٩:٢٦:١٥١٩:٤٥:٥٨٢٣:٤١:٤٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:٢٤٠٥:٣٣:٢٥١٢:٢٩:٥٩١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٦:٥١٢٣:٤١:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٦:٠٨٠٥:٣٢:٣١١٢:٢٩:٥٧١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٧:٤٣٢٣:٤١:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:٥٣٠٥:٣١:٣٨١٢:٢٩:٥٦١٩:٢٨:٤٣١٩:٤٨:٣٥٢٣:٤١:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٣:٤٠٠٥:٣٠:٤٦١٢:٢٩:٥٤١٩:٢٩:٣١١٩:٤٩:٢٧٢٣:٤١:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٢:٢٨٠٥:٢٩:٥٦١٢:٢٩:٥٤١٩:٣٠:٢٠١٩:٥٠:١٩٢٣:٤٠:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥١:١٧٠٥:٢٩:٠٨١٢:٢٩:٥٤١٩:٣١:٠٨١٩:٥١:١٠٢٣:٤٠:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٠:٠٨٠٥:٢٨:٢١١٢:٢٩:٥٥١٩:٣١:٥٦١٩:٥٢:٠٢٢٣:٤٠:٢٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٩:٠١٠٥:٢٧:٣٥١٢:٢٩:٥٦١٩:٣٢:٤٤١٩:٥٢:٥٢٢٣:٤٠:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٧:٥٥٠٥:٢٦:٥١١٢:٢٩:٥٨١٩:٣٣:٣١١٩:٥٣:٤٣٢٣:٤٠:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٦:٥١٠٥:٢٦:٠٨١٢:٣٠:٠٠١٩:٣٤:١٨١٩:٥٤:٣٣٢٣:٤٠:٠٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٥:٤٨٠٥:٢٥:٢٧١٢:٣٠:٠٣١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٥:٢٢٢٣:٣٩:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٤:٤٨٠٥:٢٤:٤٧١٢:٣٠:٠٧١٩:٣٥:٥١١٩:٥٦:١١٢٣:٣٩:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٣:٤٩٠٥:٢٤:٠٩١٢:٣٠:١١١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٧:٠٠٢٣:٣٩:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٢:٥١٠٥:٢٣:٣٣١٢:٣٠:١٥١٩:٣٧:٢٢١٩:٥٧:٤٨٢٣:٣٩:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤١:٥٦٠٥:٢٢:٥٨١٢:٣٠:٢٠١٩:٣٨:٠٦١٩:٥٨:٣٥٢٣:٣٩:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چهارسنگزی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چهارسنگزی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چهارسنگزی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چهارسنگزی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای چهارسنگزی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چهارسنگزی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چهارسنگزی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای چهارسنگزی

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای چهارسنگزی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای چهارسنگزی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای چهارسنگزی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چهارسنگزی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چهارسنگزی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای چهارسنگزی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای چهارسنگزی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چهارسنگزی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای چهارسنگزی

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٣:٥٧٠٥:٣٤:١٨١٢:٤٠:٠٢١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٥:٤٠٢٣:٥٠:١٢
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٥:٠١٠٥:٣٥:٠١١٢:٤٠:٠٤١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٤:٥٥٢٣:٥٠:٢٤
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٦:٠٧٠٥:٣٥:٤٦١٢:٤٠:٠٥١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٤:١٠٢٣:٥٠:٣٥
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:١٢٠٥:٣٦:٣٠١٢:٤٠:٠٥١٩:٤٣:١٤٢٠:٠٣:٢٢٢٣:٥٠:٤٦
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٨:١٨٠٥:٣٧:١٥١٢:٤٠:٠٥١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠٢:٣٤٢٣:٥٠:٥٧
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٩:٢٥٠٥:٣٨:٠٠١٢:٤٠:٠٤١٩:٤١:٤١٢٠:٠١:٤٣٢٣:٥١:٠٧
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٠:٣٢٠٥:٣٨:٤٦١٢:٤٠:٠٣١٩:٤٠:٥٢٢٠:٠٠:٥٢٢٣:٥١:١٦
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:٣٩٠٥:٣٩:٣٢١٢:٤٠:٠١١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٩:٥٨٢٣:٥١:٢٥
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٤٧٠٥:٤٠:١٨١٢:٣٩:٥٩١٩:٣٩:١١١٩:٥٩:٠٤٢٣:٥١:٣٣
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥٥٠٥:٤١:٠٤١٢:٣٩:٥٥١٩:٣٨:١٨١٩:٥٨:٠٨٢٣:٥١:٤٠
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠٣٠٥:٤١:٥١١٢:٣٩:٥٢١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٧:١٠٢٣:٥١:٤٧
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:١١٠٥:٤٢:٣٧١٢:٣٩:٤٧١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٦:١١٢٣:٥١:٥٣
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:١٩٠٥:٤٣:٢٤١٢:٣٩:٤٢١٩:٣٥:٣٠١٩:٥٥:١١٢٣:٥١:٥٩
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢٨٠٥:٤٤:١١١٢:٣٩:٣٧١٩:٣٤:٣٢١٩:٥٤:١٠٢٣:٥٢:٠٤
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٦٠٥:٤٤:٥٨١٢:٣٩:٣٠١٩:٣٣:٣٢١٩:٥٣:٠٧٢٣:٥٢:٠٨
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٤٠٥:٤٥:٤٥١٢:٣٩:٢٤١٩:٣٢:٣١١٩:٥٢:٠٣٢٣:٥٢:١٢
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٥٢٠٥:٤٦:٣٢١٢:٣٩:١٦١٩:٣١:٢٩١٩:٥٠:٥٨٢٣:٥٢:١٥
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٠٠٠٥:٤٧:١٩١٢:٣٩:٠٨١٩:٣٠:٢٦١٩:٤٩:٥١٢٣:٥٢:١٧
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٨٠٥:٤٨:٠٦١٢:٣٨:٥٩١٩:٢٩:٢١١٩:٤٨:٤٤٢٣:٥٢:١٨
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:١٥٠٥:٤٨:٥٣١٢:٣٨:٥٠١٩:٢٨:١٥١٩:٤٧:٣٥٢٣:٥٢:١٩
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٢٣٠٥:٤٩:٣٩١٢:٣٨:٤٠١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٦:٢٥٢٣:٥٢:١٩
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٠٠٥:٥٠:٢٦١٢:٣٨:٣٠١٩:٢٦:٠١١٩:٤٥:١٤٢٣:٥٢:١٩
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٣٧٠٥:٥١:١٣١٢:٣٨:١٩١٩:٢٤:٥٢١٩:٤٤:٠٢٢٣:٥٢:١٧
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٣٠٥:٥٢:٠٠١٢:٣٨:٠٧١٩:٢٣:٤٢١٩:٤٢:٤٩٢٣:٥٢:١٥
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٩٠٥:٥٢:٤٧١٢:٣٧:٥٥١٩:٢٢:٣٠١٩:٤١:٣٦٢٣:٥٢:١٣
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٥٠٥:٥٣:٣٤١٢:٣٧:٤٣١٩:٢١:١٨١٩:٤٠:٢١٢٣:٥٢:١٠
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠١٠٥:٥٤:٢٠١٢:٣٧:٣٠١٩:٢٠:٠٥١٩:٣٩:٠٥٢٣:٥٢:٠٦
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٦٠٥:٥٥:٠٧١٢:٣٧:١٦١٩:١٨:٥١١٩:٣٧:٤٨٢٣:٥٢:٠١
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:١١٠٥:٥٥:٥٤١٢:٣٧:٠٢١٩:١٧:٣٧١٩:٣٦:٣١٢٣:٥١:٥٦
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٦٠٥:٥٦:٤٠١٢:٣٦:٤٨١٩:١٦:٢١١٩:٣٥:١٣٢٣:٥١:٥٠
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٠٠٥:٥٧:٢٧١٢:٣٦:٣٣١٩:١٥:٠٤١٩:٣٣:٥٤٢٣:٥١:٤٤

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چهارسنگزی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای چهارسنگزی روستای چهارسنگزی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای چهارسنگزی روستای چهارسنگزی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چهارسنگزی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چهارسنگزی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چهارسنگزی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چهارسنگزی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چهارسنگزی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چهارسنگزی

روستای چهارسنگزی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چهارسنگزی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چهارسنگزی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چهارسنگزی
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای چهارسنگزی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای چهارسنگزی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چهارسنگزی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چهارسنگزی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چهارسنگزی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چهارسنگزی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چهارسنگزی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چهارسنگزی
جدول اوقات شرعی امروز فردا چهارسنگزی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق چهارسنگزی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چهارسنگزی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چهارسنگزی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چهارسنگزی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چهارسنگزی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو