جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر چهارزبر

کرمانشاه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز چهارزبر


اذان صبح: ٠٥:٤٣:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٦:٤١
اذان ظهر: ١٣:١٨:١٦
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:١٧
اذان مغرب: ١٩:٤٧:٠٤
نیمه شب: ٠٠:٣٦:٥٢

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چهارزبر (شهرستان کرمانشاه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ شهر چهارزبر)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر چهارزبر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چهارزبر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
مهربانی كن با مردم تا تو را دوست دارند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر چهارزبر

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چهارزبر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چهارزبر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر چهارزبر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چهارزبر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چهارزبر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٣٨:٥٥١٣:٢١:٠٢٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٢:٢٦٠٠:٣٥:٥٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٣٧:٤٩١٣:٢٠:٥٣٢٠:٠٤:٢٩٢٠:٢٣:١٦٠٠:٣٥:٣٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٣٦:٤٤١٣:٢٠:٤٤٢٠:٠٥:١٦٢٠:٢٤:٠٦٠٠:٣٥:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٣٥:٤٠١٣:٢٠:٣٦٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٤:٥٦٠٠:٣٥:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٣٤:٣٧١٣:٢٠:٢٨٢٠:٠٦:٥١٢٠:٢٥:٤٦٠٠:٣٤:٤٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٤٢٠٦:٣٣:٣٥١٣:٢٠:٢١٢٠:٠٧:٣٨٢٠:٢٦:٣٦٠٠:٣٤:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٢٢٠٦:٣٢:٣٤١٣:٢٠:١٥٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٧:٢٦٠٠:٣٤:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٣١:٣٥١٣:٢٠:٠٨٢٠:٠٩:١٢٢٠:٢٨:١٦٠٠:٣٣:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٣٠:٣٦١٣:٢٠:٠٣٢٠:٠٩:٥٩٢٠:٢٩:٠٦٠٠:٣٣:٤٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٢٩:٣٩١٣:١٩:٥٨٢٠:١٠:٤٦٢٠:٢٩:٥٦٠٠:٣٣:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:١٣٠٦:٢٨:٤٢١٣:١٩:٥٣٢٠:١١:٣٣٢٠:٣٠:٤٥٠٠:٣٣:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٥٨٠٦:٢٧:٤٧١٣:١٩:٤٩٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣١:٣٥٠٠:٣٣:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢٦:٥٤١٣:١٩:٤٦٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٢:٢٥٠٠:٣٢:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٣٣٠٦:٢٦:٠١١٣:١٩:٤٣٢٠:١٣:٥٣٢٠:٣٣:١٤٠٠:٣٢:٣٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٢٢٠٦:٢٥:١٠١٣:١٩:٤١٢٠:١٤:٤٠٢٠:٣٤:٠٣٠٠:٣٢:٢٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:١٢٠٦:٢٤:٢٠١٣:١٩:٣٩٢٠:١٥:٢٦٢٠:٣٤:٥٣٠٠:٣٢:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٠٣٠٦:٢٣:٣١١٣:١٩:٣٨٢٠:١٦:١٢٢٠:٣٥:٤٢٠٠:٣٢:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٧:٥٦٠٦:٢٢:٤٤١٣:١٩:٣٨٢٠:١٦:٥٨٢٠:٣٦:٣٠٠٠:٣١:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٦:٥١٠٦:٢١:٥٨١٣:١٩:٣٨٢٠:١٧:٤٣٢٠:٣٧:١٩٠٠:٣١:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٥:٤٦٠٦:٢١:١٤١٣:١٩:٣٨٢٠:١٨:٢٩٢٠:٣٨:٠٧٠٠:٣١:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٤:٤٤٠٦:٢٠:٣١١٣:١٩:٤٠٢٠:١٩:١٤٢٠:٣٨:٥٥٠٠:٣١:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:٤٣٠٦:١٩:٤٩١٣:١٩:٤١٢٠:١٩:٥٩٢٠:٣٩:٤٣٠٠:٣١:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:٤٣٠٦:١٩:٠٩١٣:١٩:٤٤٢٠:٢٠:٤٣٢٠:٤٠:٣٠٠٠:٣١:١٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٤٥٠٦:١٨:٣٠١٣:١٩:٤٧٢٠:٢١:٢٧٢٠:٤١:١٧٠٠:٣١:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:٤٩٠٦:١٧:٥٣١٣:١٩:٥٠٢٠:٢٢:١١٢٠:٤٢:٠٣٠٠:٣١:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٩:٥٤٠٦:١٧:١٨١٣:١٩:٥٤٢٠:٢٢:٥٤٢٠:٤٢:٤٩٠٠:٣٠:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٠١٠٦:١٦:٤٣١٣:١٩:٥٩٢٠:٢٣:٣٧٢٠:٤٣:٣٤٠٠:٣٠:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٨:١٠٠٦:١٦:١١١٣:٢٠:٠٤٢٠:٢٤:١٩٢٠:٤٤:١٩٠٠:٣٠:٥٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٧:٢١٠٦:١٥:٤٠١٣:٢٠:١٠٢٠:٢٥:٠١٢٠:٤٥:٠٣٠٠:٣٠:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چهارزبر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چهارزبر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چهارزبر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چهارزبر

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر چهارزبر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر چهارزبر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چهارزبر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر چهارزبر

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر چهارزبر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر چهارزبر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر چهارزبر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چهارزبر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چهارزبر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر چهارزبر

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر چهارزبر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چهارزبر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر چهارزبر

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٥٠٦:٤٩:٥٢١٣:٢٦:٠٠٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢٠:٠١٠٠:٤٢:٢٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٤٠٦:٥٠:٣٥١٣:٢٥:٤٤٢٠:٠٠:٢٢٢٠:١٨:٤٤٠٠:٤٢:١٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٢٠٦:٥١:١٨١٣:٢٥:٢٨١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٧:٢٧٠٠:٤٢:٠٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٠٠٦:٥٢:٠٠١٣:٢٥:١٢١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٦:٠٩٠٠:٤١:٥٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٨٠٦:٥٢:٤٣١٣:٢٤:٥٥١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٤:٥٠٠٠:٤١:٤٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٥٠٦:٥٣:٢٦١٣:٢٤:٣٧١٩:٥٥:١٦٢٠:١٣:٣٠٠٠:٤١:٣٤
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥١٠٦:٥٤:٠٨١٣:٢٤:١٩١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٢:١٠٠٠:٤١:٢٣
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٧٠٦:٥٤:٥١١٣:٢٤:٠١١٩:٥٢:٣٩٢٠:١٠:٥٠٠٠:٤١:١١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٣٠٦:٥٥:٣٣١٣:٢٣:٤٣١٩:٥١:٢٠٢٠:٠٩:٢٩٠٠:٤٠:٥٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٩٠٦:٥٦:١٥١٣:٢٣:٢٤١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:٠٧٠٠:٤٠:٤٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٤٠٦:٥٦:٥٧١٣:٢٣:٠٥١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٦:٤٥٠٠:٤٠:٣٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٨٠٦:٥٧:٣٩١٣:٢٢:٤٦١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٥:٢٢٠٠:٤٠:٢١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٢٠٦:٥٨:٢١١٣:٢٢:٢٦١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٤:٠٠٠٠:٤٠:٠٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٦٠٦:٥٩:٠٣١٣:٢٢:٠٦١٩:٤٤:٣٦٢٠:٠٢:٣٦٠٠:٣٩:٥٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٩٠٦:٥٩:٤٥١٣:٢١:٤٦١٩:٤٣:١٤٢٠:٠١:١٣٠٠:٣٩:٣٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٢٠٧:٠٠:٢٧١٣:٢١:٢٦١٩:٤١:٥٢١٩:٥٩:٤٩٠٠:٣٩:٢٣
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٤٠٧:٠١:٠٩١٣:٢١:٠٥١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٨:٢٥٠٠:٣٩:٠٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٦٠٧:٠١:٥٠١٣:٢٠:٤٤١٩:٣٩:٠٦١٩:٥٧:٠٠٠٠:٣٨:٥٢
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٧٠٧:٠٢:٣٢١٣:٢٠:٢٤١٩:٣٧:٤٢١٩:٥٥:٣٦٠٠:٣٨:٣٥
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٨٠٧:٠٣:١٣١٣:٢٠:٠٢١٩:٣٦:١٩١٩:٥٤:١١٠٠:٣٨:١٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٩٠٧:٠٣:٥٥١٣:١٩:٤١١٩:٣٤:٥٥١٩:٥٢:٤٦٠٠:٣٨:٠٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٩٠٧:٠٤:٣٧١٣:١٩:٢٠١٩:٣٣:٣٠١٩:٥١:٢٠٠٠:٣٧:٤٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٩٠٧:٠٥:١٨١٣:١٨:٥٨١٩:٣٢:٠٦١٩:٤٩:٥٥٠٠:٣٧:٢٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٩٠٧:٠٦:٠٠١٣:١٨:٣٧١٩:٣٠:٤٢١٩:٤٨:٣٠٠٠:٣٧:١٠
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٨٠٧:٠٦:٤١١٣:١٨:١٦١٩:٢٩:١٧١٩:٤٧:٠٤٠٠:٣٦:٥٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٧٠٧:٠٧:٢٣١٣:١٧:٥٤١٩:٢٧:٥٢١٩:٤٥:٣٩٠٠:٣٦:٣٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٦٠٧:٠٨:٠٥١٣:١٧:٣٢١٩:٢٦:٢٨١٩:٤٤:١٤٠٠:٣٦:١٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٤٠٧:٠٨:٤٧١٣:١٧:١١١٩:٢٥:٠٣١٩:٤٢:٤٨٠٠:٣٥:٥٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٣٠٧:٠٩:٢٩١٣:١٦:٥٠١٩:٢٣:٣٨١٩:٤١:٢٣٠٠:٣٥:٣٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤١٠٧:١٠:١١١٣:١٦:٢٨١٩:٢٢:١٣١٩:٣٩:٥٨٠٠:٠٥:٢١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٨٠٦:١٠:٥٣١٢:١٦:٠٧١٨:٢٠:٤٩١٨:٣٨:٣٣٢٣:٣٥:٠٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر چهارزبر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر چهارزبر شهر چهارزبر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر چهارزبر شهر چهارزبر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چهارزبر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چهارزبر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چهارزبر

چهارزبر علیا، روستایی از توابع بخش ماهیدشت شهرستان کرمانشاه در استان کرمانشاه ایران است

شهر چهارزبر در ویکیپدیا

شهر چهارزبر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چهارزبر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چهارزبر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چهارزبر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چهارزبر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چهارزبر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چهارزبر
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر چهارزبر + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر چهارزبر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چهارزبر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چهارزبر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چهارزبر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چهارزبر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا چهارزبر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چهارزبر
زمان پخش اذان زنده به افق چهارزبر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چهارزبر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چهارزبر
زمان پخش اذان آنلاین به افق چهارزبر
زمان پخش اذان مستقیم به افق چهارزبر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چهارزبر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو