جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر چهارزبر

کرمانشاه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز چهارزبر

اذان صبح: ٠٥:١٢:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٤:٣٠
اذان ظهر: ١٢:٠٧:٤٢
غروب آفتاب: ١٧:٤٠:٢٦
اذان مغرب: ١٧:٥٨:٣٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٦:٣٨

پنج شنبه ٠١ آبان ١٣٩٩
٠٥ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چهارزبر (شهرستان کرمانشاه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آبان ٩٩ شهر چهارزبر)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر چهارزبر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چهارزبر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آندره موروا
گاهی عامل زمان آنقدر مهم است كه باید تنها عامل روشن و فرضیه ی اساسی و اصلی برای پاسخ به مسأله قرار گیرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر چهارزبر

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چهارزبر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چهارزبر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر چهارزبر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چهارزبر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چهارزبر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٧:٢٤٠٦:٥٣:٣٠١٣:٢٣:٣٢١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٢:٢٤٠٠:٤٠:٠١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:٥٤٠٦:٥٢:١٤١٣:٢٣:١٨١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٣:١٢٠٠:٣٩:٤٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٤:٢٤٠٦:٥٠:٥٩١٣:٢٣:٠٤١٩:٥٥:٤١٢٠:١٤:٠١٠٠:٣٩:١٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٢:٥٥٠٦:٤٩:٤٥١٣:٢٢:٥٠١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٤:٥٠٠٠:٣٨:٥٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢١:٢٦٠٦:٤٨:٣١١٣:٢٢:٣٦١٩:٥٧:١٥٢٠:١٥:٣٩٠٠:٣٨:٣٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٩:٥٨٠٦:٤٧:١٨١٣:٢٢:٢٣١٩:٥٨:٠١٢٠:١٦:٢٨٠٠:٣٨:١٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٨:٣٠٠٦:٤٦:٠٦١٣:٢٢:١١١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٧:١٧٠٠:٣٧:٥٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٧:٠٢٠٦:٤٤:٥٥١٣:٢١:٥٨١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٨:٠٦٠٠:٣٧:٣٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٥:٣٥٠٦:٤٣:٤٤١٣:٢١:٤٧٢٠:٠٠:٢٢٢٠:١٨:٥٥٠٠:٣٧:١٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٤:٠٩٠٦:٤٢:٣٤١٣:٢١:٣٥٢٠:٠١:٠٩٢٠:١٩:٤٥٠٠:٣٦:٥٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٢:٤٣٠٦:٤١:٢٥١٣:٢١:٢٤٢٠:٠١:٥٦٢٠:٢٠:٣٤٠٠:٣٦:٣٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١١:١٧٠٦:٤٠:١٧١٣:٢١:١٤٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢١:٢٤٠٠:٣٦:١٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:٥٣٠٦:٣٩:١٠١٣:٢١:٠٤٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٢:١٣٠٠:٣٥:٥٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٣٨:٠٤١٣:٢٠:٥٤٢٠:٠٤:١٧٢٠:٢٣:٠٣٠٠:٣٥:٤١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٣٦:٥٨١٣:٢٠:٤٥٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٣:٥٣٠٠:٣٥:٢٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٣٥:٥٤١٣:٢٠:٣٧٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٤:٤٣٠٠:٣٥:٠٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٢١٠٦:٣٤:٥١١٣:٢٠:٢٩٢٠:٠٦:٣٨٢٠:٢٥:٣٣٠٠:٣٤:٤٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٣٣:٤٩١٣:٢٠:٢٢٢٠:٠٧:٢٥٢٠:٢٦:٢٢٠٠:٣٤:٣٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠١:٤٠٠٦:٣٢:٤٨١٣:٢٠:١٥٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٧:١٢٠٠:٣٤:١٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٢١٠٦:٣١:٤٨١٣:٢٠:٠٩٢٠:٠٨:٥٩٢٠:٢٨:٠٢٠٠:٣٤:٠١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٠٣٠٦:٣٠:٤٩١٣:٢٠:٠٣٢٠:٠٩:٤٧٢٠:٢٨:٥٢٠٠:٣٣:٤٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٢٩:٥١١٣:١٩:٥٨٢٠:١٠:٣٤٢٠:٢٩:٤٢٠٠:٣٣:٣٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٣٠٠٦:٢٨:٥٥١٣:١٩:٥٣٢٠:١١:٢١٢٠:٣٠:٣٢٠٠:٣٣:١٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٥:١٦٠٦:٢٨:٠٠١٣:١٩:٤٩٢٠:١٢:٠٨٢٠:٣١:٢٢٠٠:٣٣:٠٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٠٢٠٦:٢٧:٠٦١٣:١٩:٤٦٢٠:١٢:٥٥٢٠:٣٢:١٢٠٠:٣٢:٥٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٤٩٠٦:٢٦:١٣١٣:١٩:٤٣٢٠:١٣:٤١٢٠:٣٣:٠٢٠٠:٣٢:٤٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٣٨٠٦:٢٥:٢٢١٣:١٩:٤١٢٠:١٤:٢٨٢٠:٣٣:٥١٠٠:٣٢:٢٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٢٨٠٦:٢٤:٣١١٣:١٩:٣٩٢٠:١٥:١٤٢٠:٣٤:٤٠٠٠:٣٢:١٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:١٩٠٦:٢٣:٤٣١٣:١٩:٣٨٢٠:١٦:٠١٢٠:٣٥:٣٠٠٠:٣٢:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چهارزبر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چهارزبر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چهارزبر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چهارزبر

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر چهارزبر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر چهارزبر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چهارزبر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر چهارزبر

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر چهارزبر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر چهارزبر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر چهارزبر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چهارزبر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چهارزبر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چهارزبر

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر چهارزبر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چهارزبر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چهارزبر

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر چهارزبر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چهارزبر شهر چهارزبر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چهارزبر شهر چهارزبر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر چهارزبر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چهارزبر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر چهارزبر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر چهارزبر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چهارزبر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر چهارزبر

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٣٠٦:٣٤:٣٠١٢:٠٧:٤٢١٧:٤٠:٢٦١٧:٥٨:٣٣٢٣:٢٦:٣٨
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٩٠٦:٣٥:٢١١٢:٠٧:٣٣١٧:٣٩:١٨١٧:٥٧:٢٧٢٣:٢٦:٢٧
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٦٠٦:٣٦:١٣١٢:٠٧:٢٦١٧:٣٨:١٢١٧:٥٦:٢٢٢٣:٢٦:١٧
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٢٠٦:٣٧:٠٥١٢:٠٧:١٩١٧:٣٧:٠٦١٧:٥٥:١٨٢٣:٢٦:٠٧
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٩٠٦:٣٧:٥٧١٢:٠٧:١٢١٧:٣٦:٠١١٧:٥٤:١٦٢٣:٢٥:٥٩
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٦٠٦:٣٨:٤٩١٢:٠٧:٠٧١٧:٣٤:٥٨١٧:٥٣:١٤٢٣:٢٥:٥٠
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٣٠٦:٣٩:٤٢١٢:٠٧:٠٢١٧:٣٣:٥٦١٧:٥٢:١٤٢٣:٢٥:٤٣
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٠٠٦:٤٠:٣٦١٢:٠٦:٥٨١٧:٣٢:٥٤١٧:٥١:١٥٢٣:٢٥:٣٦
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:١٧٠٦:٤١:٢٩١٢:٠٦:٥٥١٧:٣١:٥٥١٧:٥٠:١٧٢٣:٢٥:٢٩
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٤٠٦:٤٢:٢٣١٢:٠٦:٥٢١٧:٣٠:٥٦١٧:٤٩:٢٠٢٣:٢٥:٢٤
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٥٢٠٦:٤٣:١٧١٢:٠٦:٥٠١٧:٢٩:٥٨١٧:٤٨:٢٥٢٣:٢٥:١٩
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٩٠٦:٤٤:١٢١٢:٠٦:٥٠١٧:٢٩:٠٢١٧:٤٧:٣١٢٣:٢٥:١٥
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٧٠٦:٤٥:٠٧١٢:٠٦:٤٩١٧:٢٨:٠٨١٧:٤٦:٣٩٢٣:٢٥:١١
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٥٠٦:٤٦:٠٢١٢:٠٦:٥٠١٧:٢٧:١٤١٧:٤٥:٤٧٢٣:٢٥:٠٩
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٣٠٦:٤٦:٥٨١٢:٠٦:٥٢١٧:٢٦:٢٢١٧:٤٤:٥٨٢٣:٢٥:٠٧
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥١٠٦:٤٧:٥٣١٢:٠٦:٥٤١٧:٢٥:٣٢١٧:٤٤:٠٩٢٣:٢٥:٠٦
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤٠٠٦:٤٨:٤٩١٢:٠٦:٥٧١٧:٢٤:٤٣١٧:٤٣:٢٣٢٣:٢٥:٠٥
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٨٠٦:٤٩:٤٥١٢:٠٧:٠٢١٧:٢٣:٥٥١٧:٤٢:٣٧٢٣:٢٥:٠٦
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٧٠٦:٥٠:٤٢١٢:٠٧:٠٧١٧:٢٣:٠٩١٧:٤١:٥٤٢٣:٢٥:٠٧
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:٠٥٠٦:٥١:٣٨١٢:٠٧:١٢١٧:٢٢:٢٤١٧:٤١:١١٢٣:٢٥:٠٩
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥٤٠٦:٥٢:٣٥١٢:٠٧:١٩١٧:٢١:٤٢١٧:٤٠:٣١٢٣:٢٥:١٢
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤٣٠٦:٥٣:٣٢١٢:٠٧:٢٧١٧:٢١:٠٠١٧:٣٩:٥٢٢٣:٢٥:١٦
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣٢٠٦:٥٤:٢٩١٢:٠٧:٣٥١٧:٢٠:٢١١٧:٣٩:١٥٢٣:٢٥:٢١
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢١٠٦:٥٥:٢٦١٢:٠٧:٤٥١٧:١٩:٤٣١٧:٣٨:٣٩٢٣:٢٥:٢٦
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٣١:١٠٠٦:٥٦:٢٣١٢:٠٧:٥٥١٧:١٩:٠٦١٧:٣٨:٠٥٢٣:٢٥:٣٣
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٣١:٥٩٠٦:٥٧:٢٠١٢:٠٨:٠٦١٧:١٨:٣٢١٧:٣٧:٣٣٢٣:٢٥:٤٠
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤٨٠٦:٥٨:١٧١٢:٠٨:١٨١٧:١٧:٥٩١٧:٣٧:٠٢٢٣:٢٥:٤٨
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣٧٠٦:٥٩:١٤١٢:٠٨:٣٠١٧:١٧:٢٧١٧:٣٦:٣٣٢٣:٢٥:٥٦
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٤:٢٦٠٧:٠٠:١١١٢:٠٨:٤٤١٧:١٦:٥٨١٧:٣٦:٠٦٢٣:٢٦:٠٦
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٥:١٤٠٧:٠١:٠٨١٢:٠٨:٥٨١٧:١٦:٣٠١٧:٣٥:٤١٢٣:٢٦:١٧

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر چهارزبر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر چهارزبر شهر چهارزبر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر چهارزبر شهر چهارزبر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چهارزبر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چهارزبر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چهارزبر

چهارزبر علیا، روستایی از توابع بخش ماهیدشت شهرستان کرمانشاه در استان کرمانشاه ایران است

شهر چهارزبر در ویکیپدیا

شهر چهارزبر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چهارزبر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چهارزبر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چهارزبر بر روی نقشه

شهر چهارزبر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چهارزبر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چهارزبر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چهارزبر
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر چهارزبر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر چهارزبر + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر چهارزبر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چهارزبر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر چهارزبر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چهارزبر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چهارزبر رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق چهارزبر
زمان پخش اذان مستقیم به افق چهارزبر
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ چهارزبر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا چهارزبر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا چهارزبر دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ چهارزبر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چهارزبر
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چهارزبر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چهارزبر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو