جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای چهارباغ

کوهستان | چالوس | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز چهارباغ


اذان صبح: ٠٤:٠١:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٧:٥٤
اذان ظهر: ١٣:٠٣:٤٧
غروب آفتاب: ٢٠:١٩:٥٤
اذان مغرب: ٢٠:٤١:٠٦
نیمه شب: ٠٠:١٠:٣١

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چهارباغ (شهرستان چالوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای چهارباغ)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای چهارباغ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چهارباغ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جورج كلاسرن
پولی را كه با زحمت و تلاش به دست آورده‌اید، به آسانی به كسی هدیه نكنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چهارباغ

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چهارباغ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چهارباغ ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای چهارباغ (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چهارباغ ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چهارباغ ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٣٣:١٥١٣:٠٥:٢٨١٩:٣٨:١٧١٩:٥٧:٠٣٠٠:٢٠:٣٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٣١:٥٤١٣:٠٥:١٣١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٧:٥٧٠٠:٢٠:١١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠١:١٤٠٦:٣٠:٣٥١٣:٠٤:٥٩١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٨:٥٠٠٠:١٩:٤٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٩:١٥١٣:٠٤:٤٥١٩:٤٠:٥١١٩:٥٩:٤٤٠٠:١٩:٢٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٢٧:٥٧١٣:٠٤:٣٢١٩:٤١:٤٣٢٠:٠٠:٣٨٠٠:١٩:٠٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٢٦:٣٩١٣:٠٤:١٩١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠١:٣٢٠٠:١٨:٤٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٤:٥٣٠٦:٢٥:٢٢١٣:٠٤:٠٦١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠٢:٢٦٠٠:١٨:٢٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٣:١٨٠٦:٢٤:٠٦١٣:٠٣:٥٤١٩:٤٤:١٧٢٠:٠٣:٢١٠٠:١٨:٠١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥١:٤٤٠٦:٢٢:٥١١٣:٠٣:٤٢١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٤:١٥٠٠:١٧:٤٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٠:١١٠٦:٢١:٣٦١٣:٠٣:٣١١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٥:٠٩٠٠:١٧:١٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٨:٣٨٠٦:٢٠:٢٢١٣:٠٣:٢٠١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٦:٠٤٠٠:١٦:٥٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٧:٠٦٠٦:١٩:١٠١٣:٠٣:٠٩١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٦:٥٨٠٠:١٦:٣٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٣٤٠٦:١٧:٥٨١٣:٠٢:٥٩١٩:٤٨:٣٦٢٠:٠٧:٥٣٠٠:١٦:١٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٠٣٠٦:١٦:٤٧١٣:٠٢:٥٠١٩:٤٩:٢٧٢٠:٠٨:٤٧٠٠:١٦:٠٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٣٣٠٦:١٥:٣٧١٣:٠٢:٤١١٩:٥٠:١٩٢٠:٠٩:٤٢٠٠:١٥:٤١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٠٤٠٦:١٤:٢٨١٣:٠٢:٣٢١٩:٥١:١١٢٠:١٠:٣٦٠٠:١٥:٢٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٣٥٠٦:١٣:٢٠١٣:٠٢:٢٤١٩:٥٢:٠٢٢٠:١١:٣١٠٠:١٥:٠٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٨:٠٧٠٦:١٢:١٤١٣:٠٢:١٧١٩:٥٢:٥٤٢٠:١٢:٢٦٠٠:١٤:٤٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٤٠٠٦:١١:٠٨١٣:٠٢:١٠١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٣:٢١٠٠:١٤:٣٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٥:١٤٠٦:١٠:٠٤١٣:٠٢:٠٤١٩:٥٤:٣٧٢٠:١٤:١٥٠٠:١٤:١٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٤٩٠٦:٠٩:٠٠١٣:٠١:٥٨١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٥:١٠٠٠:١٣:٥٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٢٥٠٦:٠٧:٥٨١٣:٠١:٥٣١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٦:٠٤٠٠:١٣:٤١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣١:٠٢٠٦:٠٦:٥٨١٣:٠١:٤٩١٩:٥٧:١١٢٠:١٦:٥٩٠٠:١٣:٢٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٤٠٠٦:٠٥:٥٨١٣:٠١:٤٥١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٧:٥٣٠٠:١٣:١١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٢٠٠٦:٠٥:٠٠١٣:٠١:٤١١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٨:٤٨٠٠:١٢:٥٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٠٠٠٦:٠٤:٠٣١٣:٠١:٣٨١٩:٥٩:٤٥٢٠:١٩:٤٢٠٠:١٢:٤٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٤٢٠٦:٠٣:٠٧١٣:٠١:٣٦٢٠:٠٠:٣٥٢٠:٢٠:٣٦٠٠:١٢:٣٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٢٥٠٦:٠٢:١٣١٣:٠١:٣٤٢٠:٠١:٢٦٢٠:٢١:٢٩٠٠:١٢:١٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:١٠٠٦:٠١:٢٠١٣:٠١:٣٣٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢٢:٢٣٠٠:١٢:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چهارباغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چهارباغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چهارباغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چهارباغ

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای چهارباغ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چهارباغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چهارباغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای چهارباغ

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای چهارباغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای چهارباغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای چهارباغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چهارباغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چهارباغ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چهارباغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای چهارباغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چهارباغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چهارباغ

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٣٠٥:٥٤:٢١١٣:٠١:٥٠٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٣٠:١٨٠٠:١٠:٤٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٤٤٠٥:٥٣:٤٤١٣:٠١:٥٤٢٠:١٠:٢٩٢٠:٣١:٠٧٠٠:١٠:٣٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٧٠٥:٥٣:٠٨١٣:٠١:٥٩٢٠:١١:١٥٢٠:٣١:٥٦٠٠:١٠:٣٣
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥١٠٥:٥٢:٣٤١٣:٠٢:٠٥٢٠:١١:٥٩٢٠:٣٢:٤٣٠٠:١٠:٢٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٨٠٥:٥٢:٠١١٣:٠٢:١١٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٣:٣٠٠٠:١٠:٢٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٧٠٥:٥١:٣٠١٣:٠٢:١٨٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٤:١٦٠٠:١٠:٢٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٧٠٥:٥١:٠١١٣:٠٢:٢٥٢٠:١٤:١٠٢٠:٣٥:٠٢٠٠:١٠:٢٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٠٠٥:٥٠:٣٤١٣:٠٢:٣٢٢٠:١٤:٥٢٢٠:٣٥:٤٦٠٠:١٠:١٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٥٠٥:٥٠:٠٨١٣:٠٢:٤٠٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٦:٣٠٠٠:١٠:١٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٣٠٥:٤٩:٤٣١٣:٠٢:٤٩٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٧:١٢٠٠:١٠:١٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٢٠٥:٤٩:٢١١٣:٠٢:٥٧٢٠:١٦:٥٢٢٠:٣٧:٥٤٠٠:١٠:١٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٤٠٥:٤٩:٠٠١٣:٠٣:٠٦٢٠:١٧:٣٠٢٠:٣٨:٣٥٠٠:١٠:١٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٨٠٥:٤٨:٤١١٣:٠٣:١٦٢٠:١٨:٠٨٢٠:٣٩:١٤٠٠:١٠:٢١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٤٠٥:٤٨:٢٣١٣:٠٣:٢٦٢٠:١٨:٤٤٢٠:٣٩:٥٣٠٠:١٠:٢٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٣٠٥:٤٨:٠٨١٣:٠٣:٣٦٢٠:١٩:١٩٢٠:٤٠:٣٠٠٠:١٠:٢٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٤٠٥:٤٧:٥٤١٣:٠٣:٤٧٢٠:١٩:٥٤٢٠:٤١:٠٦٠٠:١٠:٣١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٧٠٥:٤٧:٤١١٣:٠٣:٥٧٢٠:٢٠:٢٧٢٠:٤١:٤١٠٠:١٠:٣٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤٣٠٥:٤٧:٣١١٣:٠٤:٠٨٢٠:٢٠:٥٩٢٠:٤٢:١٤٠٠:١٠:٤٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٢٠٥:٤٧:٢٢١٣:٠٤:٢٠٢٠:٢١:٣٠٢٠:٤٢:٤٧٠٠:١٠:٤٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٣٠٥:٤٧:١٥١٣:٠٤:٣٢٢٠:٢١:٥٩٢٠:٤٣:١٨٠٠:١٠:٥٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٤٧٠٥:٤٧:٠٩١٣:٠٤:٤٣٢٠:٢٢:٢٨٢٠:٤٣:٤٨٠٠:١١:٠٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٣٠٥:٤٧:٠٥١٣:٠٤:٥٦٢٠:٢٢:٥٥٢٠:٤٤:١٦٠٠:١١:٠٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٢٢٠٥:٤٧:٠٣١٣:٠٥:٠٨٢٠:٢٣:٢١٢٠:٤٤:٤٣٠٠:١١:١٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٣٠٥:٤٧:٠٣١٣:٠٥:٢٠٢٠:٢٣:٤٥٢٠:٤٥:٠٨٠٠:١١:٢٦
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٧٠٥:٤٧:٠٤١٣:٠٥:٣٣٢٠:٢٤:٠٨٢٠:٤٥:٣٢٠٠:١١:٣٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٤٠٥:٤٧:٠٧١٣:٠٥:٤٦٢٠:٢٤:٣٠٢٠:٤٥:٥٥٠٠:١١:٤٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٣٠٥:٤٧:١٢١٣:٠٥:٥٩٢٠:٢٤:٥٠٢٠:٤٦:١٦٠٠:١١:٥٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٥٠٥:٤٧:١٨١٣:٠٦:١٢٢٠:٢٥:٠٩٢٠:٤٦:٣٥٠٠:١٢:٠٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٩٠٥:٤٧:٢٦١٣:٠٦:٢٥٢٠:٢٥:٢٧٢٠:٤٦:٥٣٠٠:١٢:٢١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٦٠٥:٤٧:٣٦١٣:٠٦:٣٨٢٠:٢٥:٤٢٢٠:٤٧:٠٩٠٠:١٢:٣٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٢٦٠٥:٤٧:٤٧١٣:٠٦:٥١٢٠:٢٥:٥٧٢٠:٤٧:٢٣٠٠:١٢:٤٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای چهارباغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چهارباغ روستای چهارباغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چهارباغ روستای چهارباغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چهارباغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چهارباغ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چهارباغ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چهارباغ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چهارباغ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چهارباغ

روستای چهارباغ بر روی نقشه

روستای چهارباغ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چهارباغ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چهارباغ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چهارباغ
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای چهارباغ + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای چهارباغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چهارباغ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چهارباغ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چهارباغ رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا چهارباغ دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چهارباغ دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چهارباغ
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چهارباغ
افق شرعی امروز فردا چهارباغ دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چهارباغ
زمان پخش اذان آنلاین به افق چهارباغ
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چهارباغ ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چهارباغ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو