جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چهارباغ

شیرین سو | مانه و سملقان | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز چهارباغ


اذان صبح: ٠٤:٥٨:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٨:٥٤
اذان ظهر: ١١:٢٨:٢٩
غروب آفتاب: ١٦:٢٧:٤٥
اذان مغرب: ١٦:٤٧:٥٩
نیمه شب: ٢٢:٤٣:٤١

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چهارباغ (شهرستان مانه و سملقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ روستای چهارباغ)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای چهارباغ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چهارباغ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
روزه بگیرید،‌ تا سالم بمانید. (و ‌امروزه از نظر علم پزشكی سلامتی جسمی انسان به واسطه‌ی روزه به اثبات رسیده است.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای چهارباغ

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چهارباغ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چهارباغ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چهارباغ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چهارباغ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چهارباغ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٣٤٠٥:٥٢:٤٣١٢:٤٠:٣٢١٩:٢٨:٥٨١٩:٤٨:٤٤٢٣:٥٢:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٥:٥٧٠٥:٥١:٢٩١٢:٤٠:٢٣١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٩:٤٣٢٣:٥٢:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٤:٢١٠٥:٥٠:١٦١٢:٤٠:١٤١٩:٣٠:٤٩١٩:٥٠:٤٢٢٣:٥١:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٢:٤٦٠٥:٤٩:٠٣١٢:٤٠:٠٦١٩:٣١:٤٥١٩:٥١:٤٠٢٣:٥١:٢٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١١:١٢٠٥:٤٧:٥٢١٢:٣٩:٥٨١٩:٣٢:٤٠١٩:٥٢:٣٩٢٣:٥١:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٩:٣٨٠٥:٤٦:٤٢١٢:٣٩:٥١١٩:٣٣:٣٦١٩:٥٣:٣٨٢٣:٥٠:٥١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٨:٠٦٠٥:٤٥:٣٣١٢:٣٩:٤٤١٩:٣٤:٣١١٩:٥٤:٣٦٢٣:٥٠:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٦:٣٤٠٥:٤٤:٢٥١٢:٣٩:٣٨١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٥:٣٥٢٣:٥٠:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٥:٠٣٠٥:٤٣:١٩١٢:٣٩:٣٢١٩:٣٦:٢١١٩:٥٦:٣٣٢٣:٤٩:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٣:٣٣٠٥:٤٢:١٤١٢:٣٩:٢٧١٩:٣٧:١٦١٩:٥٧:٣١٢٣:٤٩:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٢:٠٤٠٥:٤١:١٠١٢:٣٩:٢٣١٩:٣٨:١٠١٩:٥٨:٢٩٢٣:٤٩:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٠:٣٧٠٥:٤٠:٠٧١٢:٣٩:١٩١٩:٣٩:٠٥١٩:٥٩:٢٧٢٣:٤٩:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٩:١٠٠٥:٣٩:٠٥١٢:٣٩:١٥١٩:٣٩:٥٩٢٠:٠٠:٢٥٢٣:٤٨:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:٤٥٠٥:٣٨:٠٥١٢:٣٩:١٣١٩:٤٠:٥٣٢٠:٠١:٢٢٢٣:٤٨:٣٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٦:٢١٠٥:٣٧:٠٦١٢:٣٩:١٠١٩:٤١:٤٧٢٠:٠٢:٢٠٢٣:٤٨:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:٥٨٠٥:٣٦:٠٩١٢:٣٩:٠٩١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠٣:١٧٢٣:٤٨:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٣:٣٧٠٥:٣٥:١٣١٢:٣٩:٠٨١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠٤:١٣٢٣:٤٧:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٢:١٧٠٥:٣٤:١٩١٢:٣٩:٠٧١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٥:١٠٢٣:٤٧:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٠:٥٨٠٥:٣٣:٢٦١٢:٣٩:٠٧١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٦:٠٦٢٣:٤٧:٣٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٩:٤٢٠٥:٣٢:٣٤١٢:٣٩:٠٨١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٧:٠٢٢٣:٤٧:١٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٨:٢٦٠٥:٣١:٤٥١٢:٣٩:٠٩١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٧:٥٧٢٣:٤٧:٠٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٧:١٢٠٥:٣٠:٥٦١٢:٣٩:١١١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٨:٥٢٢٣:٤٦:٥٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٦:٠٠٠٥:٣٠:١٠١٢:٣٩:١٣١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٩:٤٦٢٣:٤٦:٤٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٤:٥٠٠٥:٢٩:٢٤١٢:٣٩:١٦١٩:٤٩:٣٦٢٠:١٠:٤٠٢٣:٤٦:٣٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٣:٤٢٠٥:٢٨:٤١١٢:٣٩:٢٠١٩:٥٠:٢٦٢٠:١١:٣٣٢٣:٤٦:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٢:٣٥٠٥:٢٧:٥٩١٢:٣٩:٢٤١٩:٥١:١٥٢٠:١٢:٢٥٢٣:٤٦:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤١:٣٠٠٥:٢٧:١٩١٢:٣٩:٢٨١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٣:١٧٢٣:٤٦:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٠:٢٨٠٥:٢٦:٤٠١٢:٣٩:٣٤١٩:٥٢:٥٢٢٠:١٤:٠٩٢٣:٤٦:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٣٩:٢٧٠٥:٢٦:٠٤١٢:٣٩:٣٩١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٤:٥٩٢٣:٤٦:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چهارباغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چهارباغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چهارباغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چهارباغ

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای چهارباغ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چهارباغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چهارباغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای چهارباغ

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای چهارباغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای چهارباغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای چهارباغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چهارباغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چهارباغ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای چهارباغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای چهارباغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چهارباغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای چهارباغ

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٣٠٥:٥٨:٢٦١١:٢٧:٠٨١٦:٥٥:١٩١٧:١٤:٢٠٢٢:٤٤:٠٨
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٨٠٥:٥٩:٢٦١١:٢٧:٠٠١٦:٥٤:٠٣١٧:١٣:٠٦٢٢:٤٣:٥٨
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٣٠٦:٠٠:٢٦١١:٢٦:٥٢١٦:٥٢:٤٨١٧:١١:٥٣٢٢:٤٣:٤٨
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٨٠٦:٠١:٢٧١١:٢٦:٤٦١٦:٥١:٣٤١٧:١٠:٤١٢٢:٤٣:٣٨
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٣٠٦:٠٢:٢٨١١:٢٦:٤٠١٦:٥٠:٢١١٧:٠٩:٣٠٢٢:٤٣:٢٩
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٨٠٦:٠٣:٣٠١١:٢٦:٣٤١٦:٤٩:٠٩١٧:٠٨:٢١٢٢:٤٣:٢١
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٣٠٦:٠٤:٣٢١١:٢٦:٣٠١٦:٤٧:٥٩١٧:٠٧:١٢٢٢:٤٣:١٤
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٨٠٦:٠٥:٣٤١١:٢٦:٢٦١٦:٤٦:٥٠١٧:٠٦:٠٥٢٢:٤٣:٠٧
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٤٠٦:٠٦:٣٦١١:٢٦:٢٣١٦:٤٥:٤٢١٧:٠٥:٠٠٢٢:٤٣:٠٠
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٩٠٦:٠٧:٣٩١١:٢٦:٢١١٦:٤٤:٣٥١٧:٠٣:٥٦٢٢:٤٢:٥٥
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:١٤٠٦:٠٨:٤١١١:٢٦:٢٠١٦:٤٣:٣٠١٧:٠٢:٥٣٢٢:٤٢:٥٠
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٠٠٦:٠٩:٤٤١١:٢٦:١٩١٦:٤٢:٢٦١٧:٠١:٥١٢٢:٤٢:٤٥
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٥٠٦:١٠:٤٨١١:٢٦:١٩١٦:٤١:٢٣١٧:٠٠:٥١٢٢:٤٢:٤٢
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠١٠٦:١١:٥١١١:٢٦:٢٠١٦:٤٠:٢٢١٦:٥٩:٥٣٢٢:٤٢:٣٩
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٦٠٦:١٢:٥٥١١:٢٦:٢٢١٦:٣٩:٢٢١٦:٥٨:٥٦٢٢:٤٢:٣٧
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١٣:٥٩١١:٢٦:٢٤١٦:٣٨:٢٤١٦:٥٨:٠٠٢٢:٤٢:٣٦
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٧٠٦:١٥:٠٣١١:٢٦:٢٨١٦:٣٧:٢٧١٦:٥٧:٠٦٢٢:٤٢:٣٥
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٣٠٦:١٦:٠٧١١:٢٦:٣٢١٦:٣٦:٣٢١٦:٥٦:١٤٢٢:٤٢:٣٥
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٨٠٦:١٧:١١١١:٢٦:٣٧١٦:٣٥:٣٩١٦:٥٥:٢٣٢٢:٤٢:٣٦
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٣٠٦:١٨:١٥١١:٢٦:٤٣١٦:٣٤:٤٧١٦:٥٤:٣٤٢٢:٤٢:٣٨
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٩٠٦:١٩:١٩١١:٢٦:٥٠١٦:٣٣:٥٧١٦:٥٣:٤٦٢٢:٤٢:٤٠
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٤٠٦:٢٠:٢٣١١:٢٦:٥٨١٦:٣٣:٠٨١٦:٥٣:٠٠٢٢:٤٢:٤٤
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٩٠٦:٢١:٢٧١١:٢٧:٠٦١٦:٣٢:٢١١٦:٥٢:١٦٢٢:٤٢:٤٨
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٤٠٦:٢٢:٣٢١١:٢٧:١٥١٦:٣١:٣٦١٦:٥١:٣٤٢٢:٤٢:٥٣
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٠٠٦:٢٣:٣٦١١:٢٧:٢٦١٦:٣٠:٥٣١٦:٥٠:٥٣٢٢:٤٢:٥٩
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٤٠٦:٢٤:٤٠١١:٢٧:٣٧١٦:٣٠:١٢١٦:٥٠:١٥٢٢:٤٣:٠٥
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٩٠٦:٢٥:٤٤١١:٢٧:٤٩١٦:٢٩:٣٢١٦:٤٩:٣٨٢٢:٤٣:١٣
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٢٦:٤٧١١:٢٨:٠١١٦:٢٨:٥٤١٦:٤٩:٠٣٢٢:٤٣:٢١
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٢٧:٥١١١:٢٨:١٥١٦:٢٨:١٩١٦:٤٨:٣٠٢٢:٤٣:٣١
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٢٨:٥٤١١:٢٨:٢٩١٦:٢٧:٤٥١٦:٤٧:٥٩٢٢:٤٣:٤١

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چهارباغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای چهارباغ روستای چهارباغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای چهارباغ روستای چهارباغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چهارباغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چهارباغ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چهارباغ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چهارباغ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چهارباغ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چهارباغ

روستای چهارباغ بر روی نقشه

روستای چهارباغ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چهارباغ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چهارباغ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چهارباغ
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای چهارباغ + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای چهارباغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چهارباغ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چهارباغ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چهارباغ رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چهارباغ
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چهارباغ
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چهارباغ
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چهارباغ دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق چهارباغ
جدول اوقات شرعی امروز فردا چهارباغ دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا چهارباغ دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چهارباغ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چهارباغ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو