جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چنگیه قجر

میش خاص | ایلام | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز چنگیه قجر


اذان صبح: ٠٥:٤٤:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٦:٥٤
اذان ظهر: ١٢:٣٨:٠٣
غروب آفتاب: ١٨:٠٩:٣٨
اذان مغرب: ١٨:٢٧:٤١
نیمه شب: ٢٣:٥٦:٤٩

دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٨
٢٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٧ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چنگیه قجر (شهرستان ایلام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ بهمن ٩٨ روستای چنگیه قجر)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای چنگیه قجر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چنگیه قجر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام سجاد (ع)
چنانچه مردم منافع و فضایل تحصیل علوم را مى دانستند هر آینه آن را تحصیل مى كردند گرچه با ریخته شدن و یا فرو رفتن زیر آب ها در گرداب هاى خطرناك باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چنگیه قجر

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چنگیه قجر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چنگیه قجر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چنگیه قجر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چنگیه قجر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چنگیه قجر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٤:٥٧٠٦:٤٢:٥٠١٣:٢٢:٠٧٢٠:٠١:٥٦٢٠:٢٠:٢٥٠٠:٣٧:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٣:٣٤٠٦:٤١:٤٤١٣:٢١:٥٧٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢١:١٣٠٠:٣٧:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٢:١٢٠٦:٤٠:٣٨١٣:٢١:٤٧٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٢:٠٢٠٠:٣٧:٠٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٠:٥٠٠٦:٣٩:٣٤١٣:٢١:٣٨٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٢:٥٠٠٠:٣٦:٥١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٢٩٠٦:٣٨:٣٠١٣:٢١:٢٩٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٣:٣٨٠٠:٣٦:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٣٧:٢٨١٣:٢١:٢١٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٤:٢٧٠٠:٣٦:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٣٦:٢٦١٣:٢١:١٣٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٥:١٥٠٠:٣٦:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٣٢٠٦:٣٥:٢٦١٣:٢١:٠٦٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٦:٠٤٠٠:٣٥:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:١٤٠٦:٣٤:٢٧١٣:٢٠:٥٩٢٠:٠٨:٠٢٢٠:٢٦:٥٢٠٠:٣٥:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٣٣:٢٨١٣:٢٠:٥٣٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٧:٤١٠٠:٣٥:١٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠١:٤٢٠٦:٣٢:٣١١٣:٢٠:٤٨٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٨:٢٩٠٠:٣٥:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٣١:٣٥١٣:٢٠:٤٣٢٠:١٠:١٩٢٠:٢٩:١٨٠٠:٣٤:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:١٣٠٦:٣٠:٤٠١٣:٢٠:٣٨٢٠:١١:٠٤٢٠:٣٠:٠٦٠٠:٣٤:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٠١٠٦:٢٩:٤٦١٣:٢٠:٣٤٢٠:١١:٥٠٢٠:٣٠:٥٤٠٠:٣٤:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٢٨:٥٤١٣:٢٠:٣١٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣١:٤٢٠٠:٣٤:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٣٩٠٦:٢٨:٠٣١٣:٢٠:٢٨٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٢:٣١٠٠:٣٣:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٢٧:١٣١٣:٢٠:٢٦٢٠:١٤:٠٦٢٠:٣٣:١٨٠٠:٣٣:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٢٢٠٦:٢٦:٢٤١٣:٢٠:٢٤٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٤:٠٦٠٠:٣٣:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:١٦٠٦:٢٥:٣٧١٣:٢٠:٢٣٢٠:١٥:٣٦٢٠:٣٤:٥٤٠٠:٣٣:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥١:١١٠٦:٢٤:٥٠١٣:٢٠:٢٢٢٠:١٦:٢٠٢٠:٣٥:٤١٠٠:٣٣:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٠:٠٧٠٦:٢٤:٠٦١٣:٢٠:٢٢٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٦:٢٩٠٠:٣٣:٠٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٩:٠٥٠٦:٢٣:٢٣١٣:٢٠:٢٣٢٠:١٧:٤٩٢٠:٣٧:١٦٠٠:٣٢:٥٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:٠٤٠٦:٢٢:٤١١٣:٢٠:٢٤٢٠:١٨:٣٣٢٠:٣٨:٠٢٠٠:٣٢:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٧:٠٥٠٦:٢٢:٠٠١٣:٢٠:٢٦٢٠:١٩:١٦٢٠:٣٨:٤٩٠٠:٣٢:٤٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٦:٠٧٠٦:٢١:٢١١٣:٢٠:٢٩٢٠:٢٠:٠٠٢٠:٣٩:٣٥٠٠:٣٢:٣٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٥:١١٠٦:٢٠:٤٤١٣:٢٠:٣٢٢٠:٢٠:٤٣٢٠:٤٠:٢٠٠٠:٣٢:٣٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٤:١٧٠٦:٢٠:٠٨١٣:٢٠:٣٥٢٠:٢١:٢٥٢٠:٤١:٠٦٠٠:٣٢:٢٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:٢٤٠٦:١٩:٣٣١٣:٢٠:٣٩٢٠:٢٢:٠٨٢٠:٤١:٥٠٠٠:٣٢:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:٣٣٠٦:١٩:٠٠١٣:٢٠:٤٤٢٠:٢٢:٤٩٢٠:٤٢:٣٥٠٠:٣٢:١٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤١:٤٤٠٦:١٨:٢٨١٣:٢٠:٤٩٢٠:٢٣:٣١٢٠:٤٣:١٩٠٠:٣٢:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چنگیه قجر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چنگیه قجر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چنگیه قجر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چنگیه قجر

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای چنگیه قجر

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای چنگیه قجر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چنگیه قجر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای چنگیه قجر

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٩:٢٥٠٧:٢٣:٥٤١٢:٣٦:٣٨١٧:٤٩:٤٢١٨:٠٨:٣١٢٣:٥٤:٢١
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٨:٥٩٠٧:٢٣:٢٠١٢:٣٦:٥٠١٧:٥٠:٤١١٨:٠٩:٢٧٢٣:٥٤:٣٦
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٨:٣٢٠٧:٢٢:٤٥١٢:٣٧:٠٢١٧:٥١:٣٩١٨:١٠:٢٣٢٣:٥٤:٥١
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٨:٠٣٠٧:٢٢:٠٨١٢:٣٧:١٢١٧:٥٢:٣٨١٨:١١:١٩٢٣:٥٥:٠٥
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٧:٣٢٠٧:٢١:٢٩١٢:٣٧:٢٢١٧:٥٣:٣٦١٨:١٢:١٥٢٣:٥٥:١٨
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٧:٠٠٠٧:٢٠:٤٩١٢:٣٧:٣١١٧:٥٤:٣٥١٨:١٣:١١٢٣:٥٥:٣٠
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٦:٢٦٠٧:٢٠:٠٧١٢:٣٧:٣٩١٧:٥٥:٣٣١٨:١٤:٠٧٢٣:٥٥:٤٢
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٥٥:٥١٠٧:١٩:٢٤١٢:٣٧:٤٦١٧:٥٦:٣١١٨:١٥:٠٣٢٣:٥٥:٥٢
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٥٥:١٤٠٧:١٨:٣٩١٢:٣٧:٥٢١٧:٥٧:٢٩١٨:١٥:٥٩٢٣:٥٦:٠٢
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٥٤:٣٥٠٧:١٧:٥٣١٢:٣٧:٥٨١٧:٥٨:٢٦١٨:١٦:٥٤٢٣:٥٦:١١
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٥٣:٥٥٠٧:١٧:٠٥١٢:٣٨:٠٣١٧:٥٩:٢٤١٨:١٧:٤٩٢٣:٥٦:١٨
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٥٣:١٣٠٧:١٦:١٦١٢:٣٨:٠٦١٨:٠٠:٢١١٨:١٨:٤٤٢٣:٥٦:٢٥
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٥٢:٣٠٠٧:١٥:٢٥١٢:٣٨:١٠١٨:٠١:١٨١٨:١٩:٣٩٢٣:٥٦:٣٢
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٥١:٤٥٠٧:١٤:٣٤١٢:٣٨:١٢١٨:٠٢:١٥١٨:٢٠:٣٤٢٣:٥٦:٣٧
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٥٠:٥٩٠٧:١٣:٤٠١٢:٣٨:١٣١٨:٠٣:١١١٨:٢١:٢٨٢٣:٥٦:٤١
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٥٠:١١٠٧:١٢:٤٦١٢:٣٨:١٤١٨:٠٤:٠٧١٨:٢٢:٢٢٢٣:٥٦:٤٥
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤٩:٢٢٠٧:١١:٥٠١٢:٣٨:١٤١٨:٠٥:٠٣١٨:٢٣:١٦٢٣:٥٦:٤٨
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٨:٣٢٠٧:١٠:٥٣١٢:٣٨:١٣١٨:٠٥:٥٩١٨:٢٤:١٠٢٣:٥٦:٥٠
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤٧:٤٠٠٧:٠٩:٥٥١٢:٣٨:١٢١٨:٠٦:٥٤١٨:٢٥:٠٣٢٣:٥٦:٥١
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٤٦:٤٧٠٧:٠٨:٥٦١٢:٣٨:٠٩١٨:٠٧:٤٩١٨:٢٥:٥٦٢٣:٥٦:٥١
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٤٥:٥٣٠٧:٠٧:٥٦١٢:٣٨:٠٧١٨:٠٨:٤٤١٨:٢٦:٤٩٢٣:٥٦:٥٠
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٤٤:٥٧٠٧:٠٦:٥٤١٢:٣٨:٠٣١٨:٠٩:٣٨١٨:٢٧:٤١٢٣:٥٦:٤٩
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٤٤:٠٠٠٧:٠٥:٥٢١٢:٣٧:٥٩١٨:١٠:٣٢١٨:٢٨:٣٤٢٣:٥٦:٤٧
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٤٣:٠٢٠٧:٠٤:٤٨١٢:٣٧:٥٤١٨:١١:٢٦١٨:٢٩:٢٦٢٣:٥٦:٤٤
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٤٢:٠٢٠٧:٠٣:٤٤١٢:٣٧:٤٨١٨:١٢:١٩١٨:٣٠:١٨٢٣:٥٦:٤٠
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٤١:٠١٠٧:٠٢:٣٩١٢:٣٧:٤٢١٨:١٣:١٣١٨:٣١:٠٩٢٣:٥٦:٣٦
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٩:٥٩٠٧:٠١:٣٢١٢:٣٧:٣٥١٨:١٤:٠٥١٨:٣٢:٠٠٢٣:٥٦:٣١
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣٨:٥٦٠٧:٠٠:٢٥١٢:٣٧:٢٧١٨:١٤:٥٨١٨:٣٢:٥١٢٣:٥٦:٢٥
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣٧:٥٢٠٦:٥٩:١٧١٢:٣٧:١٩١٨:١٥:٥٠١٨:٣٣:٤٢٢٣:٥٦:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای چنگیه قجر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای چنگیه قجر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای چنگیه قجر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چنگیه قجر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چنگیه قجر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای چنگیه قجر

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای چنگیه قجر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چنگیه قجر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای چنگیه قجر

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:٢٤٠٧:٢٦:٤٢١٢:٣٥:٠٨١٧:٤٣:٥٢١٨:٠٢:٥٤٢٣:٥٢:٣٠
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:٠٨٠٧:٢٦:١٨١٢:٣٥:٢٥١٧:٤٤:٥٠١٨:٠٣:٥٠٢٣:٥٢:٥١
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٥١٠٧:٢٥:٥٣١٢:٣٥:٤١١٧:٤٥:٤٨١٨:٠٤:٤٦٢٣:٥٣:١٠
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٣٢٠٧:٢٥:٢٦١٢:٣٥:٥٧١٧:٤٦:٤٧١٨:٠٥:٤٢٢٣:٥٣:٢٩
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:١١٠٧:٢٤:٥٧١٢:٣٦:١١١٧:٤٧:٤٥١٨:٠٦:٣٨٢٣:٥٣:٤٧
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٤٩٠٧:٢٤:٢٦١٢:٣٦:٢٥١٧:٤٨:٤٤١٨:٠٧:٣٤٢٣:٥٤:٠٤
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٢٥٠٧:٢٣:٥٤١٢:٣٦:٣٨١٧:٤٩:٤٢١٨:٠٨:٣١٢٣:٥٤:٢١
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٥٩٠٧:٢٣:٢٠١٢:٣٦:٥٠١٧:٥٠:٤١١٨:٠٩:٢٧٢٣:٥٤:٣٦
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٢٠٧:٢٢:٤٥١٢:٣٧:٠٢١٧:٥١:٣٩١٨:١٠:٢٣٢٣:٥٤:٥١
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٣٠٧:٢٢:٠٨١٢:٣٧:١٢١٧:٥٢:٣٨١٨:١١:١٩٢٣:٥٥:٠٥
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٣٢٠٧:٢١:٢٩١٢:٣٧:٢٢١٧:٥٣:٣٦١٨:١٢:١٥٢٣:٥٥:١٨
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٠٠٠٧:٢٠:٤٩١٢:٣٧:٣١١٧:٥٤:٣٥١٨:١٣:١١٢٣:٥٥:٣٠
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٦٠٧:٢٠:٠٧١٢:٣٧:٣٩١٧:٥٥:٣٣١٨:١٤:٠٧٢٣:٥٥:٤٢
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥١٠٧:١٩:٢٤١٢:٣٧:٤٦١٧:٥٦:٣١١٨:١٥:٠٣٢٣:٥٥:٥٢
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:١٤٠٧:١٨:٣٩١٢:٣٧:٥٢١٧:٥٧:٢٩١٨:١٥:٥٩٢٣:٥٦:٠٢
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٣٥٠٧:١٧:٥٣١٢:٣٧:٥٨١٧:٥٨:٢٦١٨:١٦:٥٤٢٣:٥٦:١١
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٥٠٧:١٧:٠٥١٢:٣٨:٠٣١٧:٥٩:٢٤١٨:١٧:٤٩٢٣:٥٦:١٨
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٣٠٧:١٦:١٦١٢:٣٨:٠٦١٨:٠٠:٢١١٨:١٨:٤٤٢٣:٥٦:٢٥
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٠٠٧:١٥:٢٥١٢:٣٨:١٠١٨:٠١:١٨١٨:١٩:٣٩٢٣:٥٦:٣٢
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٥٠٧:١٤:٣٤١٢:٣٨:١٢١٨:٠٢:١٥١٨:٢٠:٣٤٢٣:٥٦:٣٧
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥٩٠٧:١٣:٤٠١٢:٣٨:١٣١٨:٠٣:١١١٨:٢١:٢٨٢٣:٥٦:٤١
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:١١٠٧:١٢:٤٦١٢:٣٨:١٤١٨:٠٤:٠٧١٨:٢٢:٢٢٢٣:٥٦:٤٥
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٢٠٧:١١:٥٠١٢:٣٨:١٤١٨:٠٥:٠٣١٨:٢٣:١٦٢٣:٥٦:٤٨
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٢٠٧:١٠:٥٣١٢:٣٨:١٣١٨:٠٥:٥٩١٨:٢٤:١٠٢٣:٥٦:٥٠
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٠٠٧:٠٩:٥٥١٢:٣٨:١٢١٨:٠٦:٥٤١٨:٢٥:٠٣٢٣:٥٦:٥١
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٧٠٧:٠٨:٥٦١٢:٣٨:٠٩١٨:٠٧:٤٩١٨:٢٥:٥٦٢٣:٥٦:٥١
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٣٠٧:٠٧:٥٦١٢:٣٨:٠٧١٨:٠٨:٤٤١٨:٢٦:٤٩٢٣:٥٦:٥٠
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٧٠٧:٠٦:٥٤١٢:٣٨:٠٣١٨:٠٩:٣٨١٨:٢٧:٤١٢٣:٥٦:٤٩
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٠٠٧:٠٥:٥٢١٢:٣٧:٥٩١٨:١٠:٣٢١٨:٢٨:٣٤٢٣:٥٦:٤٧
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٢٠٧:٠٤:٤٨١٢:٣٧:٥٤١٨:١١:٢٦١٨:٢٩:٢٦٢٣:٥٦:٤٤

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چنگیه قجر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای چنگیه قجر روستای چنگیه قجر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای چنگیه قجر روستای چنگیه قجر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چنگیه قجر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چنگیه قجر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چنگیه قجر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چنگیه قجر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چنگیه قجر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چنگیه قجر

روستای چنگیه قجر بر روی نقشه

روستای چنگیه قجر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چنگیه قجر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چنگیه قجر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چنگیه قجر
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای چنگیه قجر + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای چنگیه قجر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چنگیه قجر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چنگیه قجر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چنگیه قجر رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چنگیه قجر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا چنگیه قجر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چنگیه قجر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چنگیه قجر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چنگیه قجر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چنگیه قجر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چنگیه قجر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق چنگیه قجر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چنگیه قجر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو