جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چنگیه قجر

میش خاص | ایلام | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز چنگیه قجر


اذان صبح: ٠٥:٣٥:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٩:٣٩
اذان ظهر: ١٣:٢٥:١٥
غروب آفتاب: ١٩:٥١:٢٤
اذان مغرب: ٢٠:٠٩:٢٣
نیمه شب: ٠٠:٤٢:٣٣

جمعه ٢٢ فروردین ١٣٩٩
١٦ شعبان ١٤٤١ قمری
١٠ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چنگیه قجر (شهرستان ایلام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ فروردین ٩٩ روستای چنگیه قجر)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای چنگیه قجر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چنگیه قجر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (1358 هـ ش)

جیمی كارتر
خداوند همه ی دعاهای ما را برآورده می كند. گاهی پاسخ آن، آری است، گاهی نه، گاهی پاسخ این است كه نكند شوخی‌ات گرفته!

اوقات شرعی ماه جاری روستای چنگیه قجر

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چنگیه قجر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چنگیه قجر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چنگیه قجر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چنگیه قجر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چنگیه قجر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٣:٣٤٠٦:٤١:٤٤١٣:٢١:٥٧٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢١:١٣٠٠:٣٧:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٢:١٢٠٦:٤٠:٣٨١٣:٢١:٤٧٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٢:٠٢٠٠:٣٧:٠٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٠:٥٠٠٦:٣٩:٣٤١٣:٢١:٣٨٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٢:٥٠٠٠:٣٦:٥١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٢٩٠٦:٣٨:٣٠١٣:٢١:٢٩٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٣:٣٨٠٠:٣٦:٣٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٣٧:٢٨١٣:٢١:٢١٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٤:٢٧٠٠:٣٦:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٣٦:٢٦١٣:٢١:١٣٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٥:١٥٠٠:٣٦:٠١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٣٢٠٦:٣٥:٢٦١٣:٢١:٠٦٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٦:٠٤٠٠:٣٥:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:١٤٠٦:٣٤:٢٧١٣:٢٠:٥٩٢٠:٠٨:٠٢٢٠:٢٦:٥٢٠٠:٣٥:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٣٣:٢٨١٣:٢٠:٥٣٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٧:٤١٠٠:٣٥:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠١:٤٢٠٦:٣٢:٣١١٣:٢٠:٤٨٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٨:٢٩٠٠:٣٥:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٣١:٣٥١٣:٢٠:٤٣٢٠:١٠:١٩٢٠:٢٩:١٨٠٠:٣٤:٤٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:١٣٠٦:٣٠:٤٠١٣:٢٠:٣٨٢٠:١١:٠٤٢٠:٣٠:٠٦٠٠:٣٤:٣٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٠١٠٦:٢٩:٤٦١٣:٢٠:٣٤٢٠:١١:٥٠٢٠:٣٠:٥٤٠٠:٣٤:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٢٨:٥٤١٣:٢٠:٣١٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣١:٤٢٠٠:٣٤:٠٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٣٩٠٦:٢٨:٠٣١٣:٢٠:٢٨٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٢:٣١٠٠:٣٣:٥٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٢٧:١٣١٣:٢٠:٢٦٢٠:١٤:٠٦٢٠:٣٣:١٨٠٠:٣٣:٤٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٢٢٠٦:٢٦:٢٤١٣:٢٠:٢٤٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٤:٠٦٠٠:٣٣:٣٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:١٦٠٦:٢٥:٣٧١٣:٢٠:٢٣٢٠:١٥:٣٦٢٠:٣٤:٥٤٠٠:٣٣:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥١:١١٠٦:٢٤:٥٠١٣:٢٠:٢٢٢٠:١٦:٢٠٢٠:٣٥:٤١٠٠:٣٣:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٠:٠٧٠٦:٢٤:٠٦١٣:٢٠:٢٢٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٦:٢٩٠٠:٣٣:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٩:٠٥٠٦:٢٣:٢٣١٣:٢٠:٢٣٢٠:١٧:٤٩٢٠:٣٧:١٦٠٠:٣٢:٥٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:٠٤٠٦:٢٢:٤١١٣:٢٠:٢٤٢٠:١٨:٣٣٢٠:٣٨:٠٢٠٠:٣٢:٤٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٧:٠٥٠٦:٢٢:٠٠١٣:٢٠:٢٦٢٠:١٩:١٦٢٠:٣٨:٤٩٠٠:٣٢:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٦:٠٧٠٦:٢١:٢١١٣:٢٠:٢٩٢٠:٢٠:٠٠٢٠:٣٩:٣٥٠٠:٣٢:٣٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٥:١١٠٦:٢٠:٤٤١٣:٢٠:٣٢٢٠:٢٠:٤٣٢٠:٤٠:٢٠٠٠:٣٢:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٤:١٧٠٦:٢٠:٠٨١٣:٢٠:٣٥٢٠:٢١:٢٥٢٠:٤١:٠٦٠٠:٣٢:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:٢٤٠٦:١٩:٣٣١٣:٢٠:٣٩٢٠:٢٢:٠٨٢٠:٤١:٥٠٠٠:٣٢:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:٣٣٠٦:١٩:٠٠١٣:٢٠:٤٤٢٠:٢٢:٤٩٢٠:٤٢:٣٥٠٠:٣٢:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤١:٤٤٠٦:١٨:٢٨١٣:٢٠:٤٩٢٠:٢٣:٣١٢٠:٤٣:١٩٠٠:٣٢:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چنگیه قجر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چنگیه قجر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چنگیه قجر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چنگیه قجر

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای چنگیه قجر

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای چنگیه قجر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چنگیه قجر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای چنگیه قجر

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٧:٢١٠٧:١٩:٢٦١٣:٢٩:٣٦١٩:٤٠:١٨١٩:٥٧:٥٩٠٠:٤٨:٠٦
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٥:٥٤٠٧:١٨:٠٦١٣:٢٩:١٨١٩:٤١:٠٣١٩:٥٨:٤٤٠٠:٤٧:٤٤
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥٤:٢٦٠٧:١٦:٤٥١٣:٢٩:٠٠١٩:٤١:٤٧١٩:٥٩:٣٠٠٠:٤٧:٢٢
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٥٢:٥٧٠٧:١٥:٢٥١٣:٢٨:٤٢١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠٠:١٥٠٠:٤٧:٠٠
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٥١:٢٩٠٧:١٤:٠٤١٣:٢٨:٢٤١٩:٤٣:١٦٢٠:٠١:٠٠٠٠:٤٦:٣٨
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٥٠:٠٠٠٧:١٢:٤٤١٣:٢٨:٠٦١٩:٤٤:٠١٢٠:٠١:٤٦٠٠:٤٦:١٦
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٨:٣٢٠٧:١١:٢٤١٣:٢٧:٤٨١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٢:٣١٠٠:٤٥:٥٤
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٧:٠٣٠٧:١٠:٠٥١٣:٢٧:٣١١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٣:١٧٠٠:٤٥:٣١
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤٥:٣٤٠٧:٠٨:٤٥١٣:٢٧:١٣١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٤:٠٢٠٠:٤٥:٠٩
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٤٤:٠٥٠٧:٠٧:٢٦١٣:٢٦:٥٦١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٤:٤٨٠٠:٤٤:٤٧
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٤٢:٣٥٠٧:٠٦:٠٧١٣:٢٦:٣٨١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٥:٣٣٠٠:٤٤:٢٤
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٤١:٠٦٠٧:٠٤:٤٩١٣:٢٦:٢١١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٦:١٩٠٠:٤٤:٠٢
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٩:٣٧٠٧:٠٣:٣١١٣:٢٦:٠٤١٩:٤٩:١١٢٠:٠٧:٠٥٠٠:٤٣:٣٩
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٨:٠٨٠٧:٠٢:١٣١٣:٢٥:٤٨١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٧:٥١٠٠:٤٣:١٧
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٦:٣٩٠٧:٠٠:٥٦١٣:٢٥:٣١١٩:٥٠:٣٩٢٠:٠٨:٣٧٠٠:٤٢:٥٥
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٣٥:١٠٠٦:٥٩:٣٩١٣:٢٥:١٥١٩:٥١:٢٤٢٠:٠٩:٢٣٠٠:٤٢:٣٣
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٣٣:٤١٠٦:٥٨:٢٣١٣:٢٤:٥٩١٩:٥٢:٠٨٢٠:١٠:١٠٠٠:٤٢:١١
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٣٢:١٣٠٦:٥٧:٠٧١٣:٢٤:٤٤١٩:٥٢:٥٣٢٠:١٠:٥٦٠٠:٤١:٤٩
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٣٠:٤٥٠٦:٥٥:٥٢١٣:٢٤:٢٩١٩:٥٣:٣٨٢٠:١١:٤٣٠٠:٤١:٢٧
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٩:١٦٠٦:٥٤:٣٧١٣:٢٤:١٤١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٢:٢٩٠٠:٤١:٠٦
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٧:٤٩٠٦:٥٣:٢٣١٣:٢٣:٥٩١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٣:١٦٠٠:٤٠:٤٤
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٢٦:٢١٠٦:٥٢:١٠١٣:٢٣:٤٥١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٤:٠٣٠٠:٤٠:٢٣
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٢٤:٥٤٠٦:٥٠:٥٧١٣:٢٣:٣١١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٤:٥١٠٠:٤٠:٠٢
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٢٣:٢٧٠٦:٤٩:٤٥١٣:٢٣:١٨١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٥:٣٨٠٠:٣٩:٤٢
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٢٢:٠١٠٦:٤٨:٣٤١٣:٢٣:٠٥١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٦:٢٥٠٠:٣٩:٢٢
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٢٠:٣٥٠٦:٤٧:٢٤١٣:٢٢:٥٣١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٧:١٣٠٠:٣٩:٠٢
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٩:١٠٠٦:٤٦:١٤١٣:٢٢:٤١١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٨:٠١٠٠:٣٨:٤٢
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١٧:٤٥٠٦:٤٥:٠٥١٣:٢٢:٢٩٢٠:٠٠:٢٤٢٠:١٨:٤٩٠٠:٣٨:٢٣
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:١٦:٢١٠٦:٤٣:٥٧١٣:٢٢:١٨٢٠:٠١:١٠٢٠:١٩:٣٧٠٠:٣٨:٠٤
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٤:٥٧٠٦:٤٢:٥٠١٣:٢٢:٠٧٢٠:٠١:٥٦٢٠:٢٠:٢٥٠٠:٣٧:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای چنگیه قجر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای چنگیه قجر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای چنگیه قجر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چنگیه قجر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چنگیه قجر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای چنگیه قجر

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای چنگیه قجر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چنگیه قجر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای چنگیه قجر

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٢٧:٣١١٢:٣١:٢٤١٨:٣٥:٤٩١٨:٥٣:٢٦٠٠:٢٠:١٢
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٤:٣٤٠٧:٢٦:١٠١٣:٣١:٠٦١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٤:١٢٠٠:٤٩:٥١
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٣:٠٨٠٧:٢٤:٤٩١٣:٣٠:٤٨١٩:٣٧:١٩١٩:٥٤:٥٧٠٠:٤٩:٣١
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠١:٤٢٠٧:٢٣:٢٩١٣:٣٠:٣٠١٩:٣٨:٠٤١٩:٥٥:٤٣٠٠:٤٩:١٠
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٠:١٦٠٧:٢٢:٠٨١٣:٣٠:١٢١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٦:٢٨٠٠:٤٨:٤٩
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٨:٤٩٠٧:٢٠:٤٧١٣:٢٩:٥٤١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٧:١٣٠٠:٤٨:٢٧
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٧:٢١٠٧:١٩:٢٦١٣:٢٩:٣٦١٩:٤٠:١٨١٩:٥٧:٥٩٠٠:٤٨:٠٦
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٥:٥٤٠٧:١٨:٠٦١٣:٢٩:١٨١٩:٤١:٠٣١٩:٥٨:٤٤٠٠:٤٧:٤٤
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٢٦٠٧:١٦:٤٥١٣:٢٩:٠٠١٩:٤١:٤٧١٩:٥٩:٣٠٠٠:٤٧:٢٢
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٥٧٠٧:١٥:٢٥١٣:٢٨:٤٢١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠٠:١٥٠٠:٤٧:٠٠
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٢٩٠٧:١٤:٠٤١٣:٢٨:٢٤١٩:٤٣:١٦٢٠:٠١:٠٠٠٠:٤٦:٣٨
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٠٠٠٧:١٢:٤٤١٣:٢٨:٠٦١٩:٤٤:٠١٢٠:٠١:٤٦٠٠:٤٦:١٦
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٣٢٠٧:١١:٢٤١٣:٢٧:٤٨١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٢:٣١٠٠:٤٥:٥٤
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٠٣٠٧:١٠:٠٥١٣:٢٧:٣١١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٣:١٧٠٠:٤٥:٣١
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٣٤٠٧:٠٨:٤٥١٣:٢٧:١٣١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٤:٠٢٠٠:٤٥:٠٩
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٠٥٠٧:٠٧:٢٦١٣:٢٦:٥٦١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٤:٤٨٠٠:٤٤:٤٧
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٣٥٠٧:٠٦:٠٧١٣:٢٦:٣٨١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٥:٣٣٠٠:٤٤:٢٤
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٠٦٠٧:٠٤:٤٩١٣:٢٦:٢١١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٦:١٩٠٠:٤٤:٠٢
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٣٧٠٧:٠٣:٣١١٣:٢٦:٠٤١٩:٤٩:١١٢٠:٠٧:٠٥٠٠:٤٣:٣٩
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٠٨٠٧:٠٢:١٣١٣:٢٥:٤٨١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٧:٥١٠٠:٤٣:١٧
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٣٩٠٧:٠٠:٥٦١٣:٢٥:٣١١٩:٥٠:٣٩٢٠:٠٨:٣٧٠٠:٤٢:٥٥
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:١٠٠٦:٥٩:٣٩١٣:٢٥:١٥١٩:٥١:٢٤٢٠:٠٩:٢٣٠٠:٤٢:٣٣
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤١٠٦:٥٨:٢٣١٣:٢٤:٥٩١٩:٥٢:٠٨٢٠:١٠:١٠٠٠:٤٢:١١
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:١٣٠٦:٥٧:٠٧١٣:٢٤:٤٤١٩:٥٢:٥٣٢٠:١٠:٥٦٠٠:٤١:٤٩
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٤٥٠٦:٥٥:٥٢١٣:٢٤:٢٩١٩:٥٣:٣٨٢٠:١١:٤٣٠٠:٤١:٢٧
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:١٦٠٦:٥٤:٣٧١٣:٢٤:١٤١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٢:٢٩٠٠:٤١:٠٦
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٩٠٦:٥٣:٢٣١٣:٢٣:٥٩١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٣:١٦٠٠:٤٠:٤٤
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٢١٠٦:٥٢:١٠١٣:٢٣:٤٥١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٤:٠٣٠٠:٤٠:٢٣
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٥٤٠٦:٥٠:٥٧١٣:٢٣:٣١١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٤:٥١٠٠:٤٠:٠٢
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٧٠٦:٤٩:٤٥١٣:٢٣:١٨١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٥:٣٨٠٠:٣٩:٤٢
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠١٠٦:٤٨:٣٤١٣:٢٣:٠٥١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٦:٢٥٠٠:٣٩:٢٢

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای چنگیه قجر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای چنگیه قجر روستای چنگیه قجر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای چنگیه قجر روستای چنگیه قجر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چنگیه قجر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چنگیه قجر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چنگیه قجر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چنگیه قجر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چنگیه قجر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چنگیه قجر

روستای چنگیه قجر بر روی نقشه

روستای چنگیه قجر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چنگیه قجر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چنگیه قجر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چنگیه قجر
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای چنگیه قجر + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای چنگیه قجر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چنگیه قجر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چنگیه قجر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چنگیه قجر رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چنگیه قجر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چنگیه قجر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چنگیه قجر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق چنگیه قجر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چنگیه قجر
افق شرعی امروز فردا چنگیه قجر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چنگیه قجر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق چنگیه قجر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چنگیه قجر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو