جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چنگالی

ندوشن | اشکذر (صدوق) | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز چنگالی


اذان صبح: ٠٥:٠٠:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٢٦
اذان ظهر: ١٢:٥٩:٠٢
غروب آفتاب: ١٩:٣٢:٠٩
اذان مغرب: ١٩:٥٠:٠٦
نیمه شب: ٠٠:١٦:٣٩

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چنگالی (شهرستان اشکذر (صدوق)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای چنگالی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای چنگالی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چنگالی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

وین دایر
بكوشید تا در برخورد با هر كس، او را به دیده ی یك آموزگار بنگرید و چیزی از او بیاموزید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چنگالی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چنگالی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چنگالی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چنگالی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چنگالی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چنگالی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٤١٠٦:١٦:٠١١٢:٥٤:١٤١٩:٣٢:٥٧١٩:٥١:٠٩٠٠:١٠:٤٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٢٣٠٦:١٤:٥٨١٢:٥٤:٠٤١٩:٣٣:٣٩١٩:٥١:٥٤٠٠:١٠:٢٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٠٦٠٦:١٣:٥٧١٢:٥٣:٥٥١٩:٣٤:٢٢١٩:٥٢:٣٩٠٠:١٠:٠٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٤٩٠٦:١٢:٥٦١٢:٥٣:٤٦١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٣:٢٤٠٠:٠٩:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٣٣٠٦:١١:٥٧١٢:٥٣:٣٨١٩:٣٥:٤٨١٩:٥٤:١٠٠٠:٠٩:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:١٨٠٦:١٠:٥٨١٢:٥٣:٣٠١٩:٣٦:٣١١٩:٥٤:٥٥٠٠:٠٩:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٠٤٠٦:١٠:٠١١٢:٥٣:٢٣١٩:٣٧:١٤١٩:٥٥:٤١٠٠:٠٩:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٥٠٠٦:٠٩:٠٤١٢:٥٣:١٧١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٦:٢٦٠٠:٠٨:٤٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٣٨٠٦:٠٨:٠٨١٢:٥٣:١٠١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٧:١٢٠٠:٠٨:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٢٦٠٦:٠٧:١٤١٢:٥٣:٠٥١٩:٣٩:٢٣١٩:٥٧:٥٧٠٠:٠٨:١٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٧:١٦٠٦:٠٦:٢١١٢:٥٣:٠٠١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٨:٤٣٠٠:٠٨:٠٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٦:٠٦٠٦:٠٥:٢٨١٢:٥٢:٥٥١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٩:٢٨٠٠:٠٧:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٤:٥٨٠٦:٠٤:٣٧١٢:٥٢:٥١١٩:٤١:٣١٢٠:٠٠:١٤٠٠:٠٧:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٣:٥٠٠٦:٠٣:٤٨١٢:٥٢:٤٨١٩:٤٢:١٤٢٠:٠٠:٥٩٠٠:٠٧:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٢:٤٤٠٦:٠٢:٥٩١٢:٥٢:٤٥١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠١:٤٤٠٠:٠٧:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣١:٣٩٠٦:٠٢:١٢١٢:٥٢:٤٣١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠٢:٣٠٠٠:٠٧:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:٣٦٠٦:٠١:٢٥١٢:٥٢:٤١١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٣:١٥٠٠:٠٦:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٠:٤١١٢:٥٢:٤٠١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٤:٠٠٠٠:٠٦:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٨:٣٢٠٥:٥٩:٥٧١٢:٥٢:٣٩١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٤:٤٤٠٠:٠٦:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٧:٣٢٠٥:٥٩:١٥١٢:٥٢:٣٩١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٥:٢٩٠٠:٠٦:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٥٨:٣٤١٢:٥٢:٤٠١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٦:١٣٠٠:٠٦:٢٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٥:٣٧٠٥:٥٧:٥٤١٢:٥٢:٤١١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٦:٥٨٠٠:٠٦:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٥٧:١٦١٢:٥٢:٤٣١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٧:٤٢٠٠:٠٦:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:٤٨٠٥:٥٦:٤٠١٢:٥٢:٤٦١٩:٤٩:١٤٢٠:٠٨:٢٥٠٠:٠٦:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٥٦٠٥:٥٦:٠٤١٢:٥٢:٤٩١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٩:٠٨٠٠:٠٦:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:٠٥٠٥:٥٥:٣٠١٢:٥٢:٥٢١٩:٥٠:٣٥٢٠:٠٩:٥١٠٠:٠٥:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:١٦٠٥:٥٤:٥٨١٢:٥٢:٥٦١٩:٥١:١٥٢٠:١٠:٣٤٠٠:٠٥:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٢٩٠٥:٥٤:٢٧١٢:٥٣:٠١١٩:٥١:٥٥٢٠:١١:١٦٠٠:٠٥:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٤٣٠٥:٥٣:٥٧١٢:٥٣:٠٦١٩:٥٢:٣٤٢٠:١١:٥٨٠٠:٠٥:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چنگالی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چنگالی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چنگالی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چنگالی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای چنگالی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چنگالی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چنگالی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای چنگالی

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای چنگالی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای چنگالی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای چنگالی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چنگالی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چنگالی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای چنگالی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای چنگالی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چنگالی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای چنگالی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٦٠٦:٢٥:٢٦١٢:٥٩:٠٢١٩:٣٢:٠٩١٩:٥٠:٠٦٠٠:١٦:٣٩
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٨٠٦:٢٦:٠٥١٢:٥٨:٤٧١٩:٣٠:٥٩١٩:٤٨:٥٣٠٠:١٦:٣٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٢٦:٤٣١٢:٥٨:٣٠١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٧:٤١٠٠:١٦:٢٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٢٠٦:٢٧:٢١١٢:٥٨:١٤١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٦:٢٧٠٠:١٦:١٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٣٠٦:٢٧:٥٩١٢:٥٧:٥٧١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٥:١٣٠٠:١٥:٥٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٢٨:٣٧١٢:٥٧:٣٩١٩:٢٦:١١١٩:٤٣:٥٨٠٠:١٥:٤٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٢٩:١٥١٢:٥٧:٢٢١٩:٢٤:٥٨١٩:٤٢:٤٣٠٠:١٥:٣٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٥٠٦:٢٩:٥٣١٢:٥٧:٠٤١٩:٢٣:٤٤١٩:٤١:٢٧٠٠:١٥:٢٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٣٠:٣١١٢:٥٦:٤٥١٩:٢٢:٣٠١٩:٤٠:١١٠٠:١٥:١٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٣١:٠٨١٢:٥٦:٢٦١٩:٢١:١٤١٩:٣٨:٥٤٠٠:١٤:٥٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٣٠٦:٣١:٤٦١٢:٥٦:٠٧١٩:١٩:٥٩١٩:٣٧:٣٧٠٠:١٤:٤٥
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٢٠٦:٣٢:٢٣١٢:٥٥:٤٨١٩:١٨:٤٣١٩:٣٦:١٩٠٠:١٤:٣١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٠٠٦:٣٣:٠٠١٢:٥٥:٢٨١٩:١٧:٢٦١٩:٣٥:٠١٠٠:١٤:١٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٧٠٦:٣٣:٣٨١٢:٥٥:٠٩١٩:١٦:٠٩١٩:٣٣:٤٣٠٠:١٤:٠٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٥٥٠٦:٣٤:١٥١٢:٥٤:٤٨١٩:١٤:٥٢١٩:٣٢:٢٤٠٠:١٣:٤٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٢٠٦:٣٤:٥٢١٢:٥٤:٢٨١٩:١٣:٣٤١٩:٣١:٠٥٠٠:١٣:٣١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٨٠٦:٣٥:٢٩١٢:٥٤:٠٧١٩:١٢:١٦١٩:٢٩:٤٦٠٠:١٣:١٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٤٠٦:٣٦:٠٥١٢:٥٣:٤٧١٩:١٠:٥٨١٩:٢٨:٢٦٠٠:١٢:٥٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٠٠٦:٣٦:٤٢١٢:٥٣:٢٦١٩:٠٩:٣٩١٩:٢٧:٠٦٠٠:١٢:٤٢
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٥٠٦:٣٧:١٩١٢:٥٣:٠٥١٩:٠٨:٢٠١٩:٢٥:٤٦٠٠:١٢:٢٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٠٠٦:٣٧:٥٦١٢:٥٢:٤٣١٩:٠٧:٠١١٩:٢٤:٢٦٠٠:١٢:٠٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٥٠٦:٣٨:٣٣١٢:٥٢:٢٢١٩:٠٥:٤١١٩:٢٣:٠٦٠٠:١١:٥٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٩٠٦:٣٩:٠٩١٢:٥٢:٠١١٩:٠٤:٢٢١٩:٢١:٤٥٠٠:١١:٣٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٣٠٦:٣٩:٤٦١٢:٥١:٣٩١٩:٠٣:٠٢١٩:٢٠:٢٥٠٠:١١:١٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٧٠٦:٤٠:٢٣١٢:٥١:١٨١٩:٠١:٤٢١٩:١٩:٠٤٠٠:١٠:٥٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٠٠٦:٤١:٠٠١٢:٥٠:٥٦١٩:٠٠:٢٢١٩:١٧:٤٤٠٠:١٠:٣٨
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٤١:٣٧١٢:٥٠:٣٥١٨:٥٩:٠٢١٩:١٦:٢٣٠٠:١٠:١٩
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٦٠٦:٤٢:١٤١٢:٥٠:١٣١٨:٥٧:٤٣١٩:١٥:٠٣٠٠:١٠:٠١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٩٠٦:٤٢:٥١١٢:٤٩:٥٢١٨:٥٦:٢٣١٩:١٣:٤٢٠٠:٠٩:٤٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠١٠٦:٤٣:٢٨١٢:٤٩:٣٠١٨:٥٥:٠٣١٩:١٢:٢٢٢٣:٣٩:٢٣
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٣٠٥:٤٤:٠٦١١:٤٩:٠٩١٧:٥٣:٤٣١٨:١١:٠٢٢٣:٠٩:٠٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چنگالی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای چنگالی روستای چنگالی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای چنگالی روستای چنگالی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چنگالی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چنگالی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چنگالی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چنگالی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چنگالی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چنگالی

روستای چنگالی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چنگالی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چنگالی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چنگالی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای چنگالی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای چنگالی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چنگالی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چنگالی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چنگالی رسیده اید.

افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ چنگالی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق چنگالی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چنگالی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چنگالی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چنگالی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ چنگالی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چنگالی
جدول اوقات شرعی امروز فردا چنگالی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چنگالی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو