جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چندلا

سرخکلا | سوادکوه | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز چندلا


اذان صبح: ٠٥:٢٣:٠١
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٨:٢٤
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٤٦
غروب آفتاب: ١٩:١٧:٤٣
اذان مغرب: ١٩:٣٦:٠١
نیمه شب: ٠٠:١٩:٣٤

یکشنبه ١٠ فروردین ١٣٩٩
٠٤ شعبان ١٤٤١ قمری
٢٩ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چندلا (شهرستان سوادکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ فروردین ٩٩ روستای چندلا)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای چندلا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چندلا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام (26 هـ ق) و روز جانباز

امام سجاد (ع)
عبّاس را نزد خداوند منزلتى‏ است ‏که در روز قیامت همه‏ شهیدان بر آن رشک‏ مى ‏برند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چندلا

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چندلا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چندلا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چندلا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چندلا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چندلا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١١:٥٥١٢:٥٦:٠١١٩:٤٠:٤٠١٩:٥٩:٥٣٠٠:٠٩:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٢٦٠٦:١٠:٤٤١٢:٥٥:٥١١٩:٤١:٣٢٢٠:٠٠:٤٨٠٠:٠٩:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٥٦٠٦:٠٩:٣٤١٢:٥٥:٤٢١٩:٤٢:٢٣٢٠:٠١:٤٢٠٠:٠٨:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٢٦٠٦:٠٨:٢٥١٢:٥٥:٣٣١٩:٤٣:١٥٢٠:٠٢:٣٧٠٠:٠٨:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٥٧٠٦:٠٧:١٦١٢:٥٥:٢٥١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٣:٣١٠٠:٠٨:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٢٩٠٦:٠٦:٠٩١٢:٥٥:١٧١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٤:٢٦٠٠:٠٨:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٠٢٠٦:٠٥:٠٣١٢:٥٥:١٠١٩:٤٥:٥٠٢٠:٠٥:٢٠٠٠:٠٧:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٣٦٠٦:٠٣:٥٨١٢:٥٥:٠٣١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٦:١٥٠٠:٠٧:٢٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:١٠٠٦:٠٢:٥٤١٢:٥٤:٥٧١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٧:٠٩٠٠:٠٧:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٤٦٠٦:٠١:٥١١٢:٥٤:٥١١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٨:٠٣٠٠:٠٦:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٢٢٠٦:٠٠:٥٠١٢:٥٤:٤٦١٩:٤٩:١٤٢٠:٠٨:٥٨٠٠:٠٦:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٥٩:٤٩١٢:٥٤:٤٢١٩:٥٠:٠٥٢٠:٠٩:٥٢٠٠:٠٦:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٣٩٠٥:٥٨:٥٠١٢:٥٤:٣٨١٩:٥٠:٥٦٢٠:١٠:٤٦٠٠:٠٦:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:١٩٠٥:٥٧:٥٣١٢:٥٤:٣٤١٩:٥١:٤٧٢٠:١١:٣٩٠٠:٠٥:٥٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٠٠٠٥:٥٦:٥٦١٢:٥٤:٣١١٩:٥٢:٣٧٢٠:١٢:٣٣٠٠:٠٥:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:٤٢٠٥:٥٦:٠١١٢:٥٤:٢٩١٩:٥٣:٢٨٢٠:١٣:٢٧٠٠:٠٥:٢٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٢٦٠٥:٥٥:٠٧١٢:٥٤:٢٧١٩:٥٤:١٨٢٠:١٤:٢٠٠٠:٠٥:١٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:١١٠٥:٥٤:١٥١٢:٥٤:٢٦١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٥:١٣٠٠:٠٥:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٤:٥٧٠٥:٥٣:٢٤١٢:٥٤:٢٦١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٦:٠٥٠٠:٠٤:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:٤٥٠٥:٥٢:٣٤١٢:٥٤:٢٦١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٦:٥٨٠٠:٠٤:٤٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٢:٣٥٠٥:٥١:٤٦١٢:٥٤:٢٧١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٧:٥٠٠٠:٠٤:٣٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١١:٢٥٠٥:٥١:٠٠١٢:٥٤:٢٨١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٨:٤٢٠٠:٠٤:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٠:١٨٠٥:٥٠:١٤١٢:٥٤:٣٠١٩:٥٩:١٢٢٠:١٩:٣٣٠٠:٠٤:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٩:١٢٠٥:٤٩:٣١١٢:٥٤:٣٢٢٠:٠٠:٠٠٢٠:٢٠:٢٤٠٠:٠٤:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٨:٠٨٠٥:٤٨:٤٩١٢:٥٤:٣٥٢٠:٠٠:٤٧٢٠:٢١:١٤٠٠:٠٣:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٧:٠٦٠٥:٤٨:٠٨١٢:٥٤:٣٩٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢٢:٠٤٠٠:٠٣:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٦:٠٥٠٥:٤٧:٣٠١٢:٥٤:٤٣٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢٢:٥٤٠٠:٠٣:٤٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٥:٠٦٠٥:٤٦:٥٢١٢:٥٤:٤٧٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢٣:٤٢٠٠:٠٣:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:٠٩٠٥:٤٦:١٧١٢:٥٤:٥٢٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٤:٣١٠٠:٠٣:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چندلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چندلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چندلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چندلا

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای چندلا

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای چندلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چندلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای چندلا

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٧:٤٨٠٦:٥٢:٤٥١٣:٠٣:٤٠١٩:١٥:١٠١٩:٣٣:٢٦٠٠:٢٠:٤١
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٦:١٢٠٦:٥١:١٨١٣:٠٣:٢٢١٩:١٦:٠١١٩:٣٤:١٨٠٠:٢٠:١٩
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٤:٣٧٠٦:٤٩:٥١١٣:٠٣:٠٤١٩:١٦:٥٢١٩:٣٥:١٠٠٠:١٩:٥٧
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٣:٠١٠٦:٤٨:٢٤١٣:٠٢:٤٦١٩:١٧:٤٣١٩:٣٦:٠١٠٠:١٩:٣٤
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢١:٢٥٠٦:٤٦:٥٨١٣:٠٢:٢٨١٩:١٨:٣٤١٩:٣٦:٥٣٠٠:١٩:١١
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٩:٤٩٠٦:٤٥:٣١١٣:٠٢:١٠١٩:١٩:٢٥١٩:٣٧:٤٥٠٠:١٨:٤٨
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٨:١٢٠٦:٤٤:٠٥١٣:٠١:٥٢١٩:٢٠:١٥١٩:٣٨:٣٧٠٠:١٨:٢٥
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٦:٣٥٠٦:٤٢:٣٩١٣:٠١:٣٤١٩:٢١:٠٦١٩:٣٩:٢٩٠٠:١٨:٠٢
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٤:٥٨٠٦:٤١:١٣١٣:٠١:١٧١٩:٢١:٥٧١٩:٤٠:٢١٠٠:١٧:٣٩
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٣:٢١٠٦:٣٩:٤٨١٣:٠٠:٥٩١٩:٢٢:٤٧١٩:٤١:١٤٠٠:١٧:١٦
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١١:٤٤٠٦:٣٨:٢٢١٣:٠٠:٤٢١٩:٢٣:٣٨١٩:٤٢:٠٦٠٠:١٦:٥٣
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:١٠:٠٧٠٦:٣٦:٥٨١٣:٠٠:٢٥١٩:٢٤:٢٩١٩:٤٢:٥٨٠٠:١٦:٢٩
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٨:٣٠٠٦:٣٥:٣٣١٣:٠٠:٠٨١٩:٢٥:١٩١٩:٤٣:٥٠٠٠:١٦:٠٦
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٣٤:٠٩١٢:٥٩:٥١١٩:٢٦:١٠١٩:٤٤:٤٣٠٠:١٥:٤٣
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٥:١٦٠٦:٣٢:٤٦١٢:٥٩:٣٥١٩:٢٧:٠١١٩:٤٥:٣٥٠٠:١٥:٢٠
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٣:٣٩٠٦:٣١:٢٢١٢:٥٩:١٩١٩:٢٧:٥١١٩:٤٦:٢٨٠٠:١٤:٥٧
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٣٠:٠٠١٢:٥٩:٠٣١٩:٢٨:٤٢١٩:٤٧:٢١٠٠:١٤:٣٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٨:٣٨١٢:٥٨:٤٧١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٨:١٤٠٠:١٤:١١
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٧:١٧١٢:٥٨:٣٢١٩:٣٠:٢٤١٩:٤٩:٠٧٠٠:١٣:٤٨
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٧:١٢٠٦:٢٥:٥٦١٢:٥٨:١٧١٩:٣١:١٥١٩:٥٠:٠٠٠٠:١٣:٢٦
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٤:٣٦١٢:٥٨:٠٣١٩:٣٢:٠٦١٩:٥٠:٥٣٠٠:١٣:٠٣
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٢٣:١٦١٢:٥٧:٤٩١٩:٣٢:٥٧١٩:٥١:٤٧٠٠:١٢:٤١
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٢:٢٥٠٦:٢١:٥٧١٢:٥٧:٣٥١٩:٣٣:٤٨١٩:٥٢:٤٠٠٠:١٢:١٩
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٥٠٠٦:٢٠:٣٩١٢:٥٧:٢٢١٩:٣٤:٤٠١٩:٥٣:٣٤٠٠:١١:٥٧
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٩:١٥٠٦:١٩:٢٢١٢:٥٧:٠٩١٩:٣٥:٣١١٩:٥٤:٢٨٠٠:١١:٣٦
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٤١٠٦:١٨:٠٥١٢:٥٦:٥٦١٩:٣٦:٢٢١٩:٥٥:٢٢٠٠:١١:١٥
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:٠٧٠٦:١٦:٥٠١٢:٥٦:٤٤١٩:٣٧:١٤١٩:٥٦:١٦٠٠:١٠:٥٤
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:٣٤٠٦:١٥:٣٥١٢:٥٦:٣٣١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٧:١٠٠٠:١٠:٣٣
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٣:٠١٠٦:١٤:٢١١٢:٥٦:٢١١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٨:٠٤٠٠:١٠:١٣
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤١:٢٩٠٦:١٣:٠٨١٢:٥٦:١١١٩:٣٩:٤٩١٩:٥٨:٥٩٠٠:٠٩:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای چندلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای چندلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای چندلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چندلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چندلا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای چندلا

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای چندلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چندلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای چندلا

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٠٠٦:٠١:٢٨١٢:٠٥:٢٨١٨:١٠:٠٢١٨:٢٨:١٤٢٣:٥٢:٥٠
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٣٨٠٧:٠٠:٠١١٣:٠٥:١٠١٩:١٠:٥٤١٩:٢٩:٠٦٠٠:٢٢:٢٩
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠٥٠٦:٥٨:٣٤١٣:٠٤:٥٢١٩:١١:٤٥١٩:٢٩:٥٨٠٠:٢٢:٠٨
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣١٠٦:٥٧:٠٧١٣:٠٤:٣٤١٩:١٢:٣٧١٩:٣٠:٥٠٠٠:٢١:٤٧
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٧٠٦:٥٥:٤٠١٣:٠٤:١٦١٩:١٣:٢٨١٩:٣١:٤٢٠٠:٢١:٢٥
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٢٠٦:٥٤:١٢١٣:٠٣:٥٨١٩:١٤:١٩١٩:٣٢:٣٤٠٠:٢١:٠٣
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٨٠٦:٥٢:٤٥١٣:٠٣:٤٠١٩:١٥:١٠١٩:٣٣:٢٦٠٠:٢٠:٤١
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٢٠٦:٥١:١٨١٣:٠٣:٢٢١٩:١٦:٠١١٩:٣٤:١٨٠٠:٢٠:١٩
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٧٠٦:٤٩:٥١١٣:٠٣:٠٤١٩:١٦:٥٢١٩:٣٥:١٠٠٠:١٩:٥٧
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠١٠٦:٤٨:٢٤١٣:٠٢:٤٦١٩:١٧:٤٣١٩:٣٦:٠١٠٠:١٩:٣٤
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٥٠٦:٤٦:٥٨١٣:٠٢:٢٨١٩:١٨:٣٤١٩:٣٦:٥٣٠٠:١٩:١١
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٩٠٦:٤٥:٣١١٣:٠٢:١٠١٩:١٩:٢٥١٩:٣٧:٤٥٠٠:١٨:٤٨
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:١٢٠٦:٤٤:٠٥١٣:٠١:٥٢١٩:٢٠:١٥١٩:٣٨:٣٧٠٠:١٨:٢٥
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٥٠٦:٤٢:٣٩١٣:٠١:٣٤١٩:٢١:٠٦١٩:٣٩:٢٩٠٠:١٨:٠٢
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٨٠٦:٤١:١٣١٣:٠١:١٧١٩:٢١:٥٧١٩:٤٠:٢١٠٠:١٧:٣٩
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٢١٠٦:٣٩:٤٨١٣:٠٠:٥٩١٩:٢٢:٤٧١٩:٤١:١٤٠٠:١٧:١٦
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٤٤٠٦:٣٨:٢٢١٣:٠٠:٤٢١٩:٢٣:٣٨١٩:٤٢:٠٦٠٠:١٦:٥٣
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٧٠٦:٣٦:٥٨١٣:٠٠:٢٥١٩:٢٤:٢٩١٩:٤٢:٥٨٠٠:١٦:٢٩
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٠٠٦:٣٥:٣٣١٣:٠٠:٠٨١٩:٢٥:١٩١٩:٤٣:٥٠٠٠:١٦:٠٦
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٣٤:٠٩١٢:٥٩:٥١١٩:٢٦:١٠١٩:٤٤:٤٣٠٠:١٥:٤٣
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٦٠٦:٣٢:٤٦١٢:٥٩:٣٥١٩:٢٧:٠١١٩:٤٥:٣٥٠٠:١٥:٢٠
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٩٠٦:٣١:٢٢١٢:٥٩:١٩١٩:٢٧:٥١١٩:٤٦:٢٨٠٠:١٤:٥٧
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٣٠:٠٠١٢:٥٩:٠٣١٩:٢٨:٤٢١٩:٤٧:٢١٠٠:١٤:٣٤
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٨:٣٨١٢:٥٨:٤٧١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٨:١٤٠٠:١٤:١١
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٧:١٧١٢:٥٨:٣٢١٩:٣٠:٢٤١٩:٤٩:٠٧٠٠:١٣:٤٨
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٢٠٦:٢٥:٥٦١٢:٥٨:١٧١٩:٣١:١٥١٩:٥٠:٠٠٠٠:١٣:٢٦
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٤:٣٦١٢:٥٨:٠٣١٩:٣٢:٠٦١٩:٥٠:٥٣٠٠:١٣:٠٣
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٢٣:١٦١٢:٥٧:٤٩١٩:٣٢:٥٧١٩:٥١:٤٧٠٠:١٢:٤١
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٥٠٦:٢١:٥٧١٢:٥٧:٣٥١٩:٣٣:٤٨١٩:٥٢:٤٠٠٠:١٢:١٩
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٠٠٦:٢٠:٣٩١٢:٥٧:٢٢١٩:٣٤:٤٠١٩:٥٣:٣٤٠٠:١١:٥٧
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٥٠٦:١٩:٢٢١٢:٥٧:٠٩١٩:٣٥:٣١١٩:٥٤:٢٨٠٠:١١:٣٦

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای چندلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای چندلا روستای چندلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای چندلا روستای چندلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چندلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چندلا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چندلا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چندلا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چندلا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چندلا

روستای چندلا بر روی نقشه

روستای چندلا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چندلا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چندلا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چندلا
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای چندلا + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای چندلا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چندلا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چندلا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چندلا رسیده اید.

افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ چندلا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چندلا
افق شرعی امروز فردا چندلا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چندلا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چندلا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا چندلا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چندلا
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ چندلا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چندلا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو