جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر چنداب

پاکدشت | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز چنداب


اذان صبح: ٠٥:٣٣:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٣:٣٢
اذان ظهر: ١١:٥٧:١٥
غروب آفتاب: ١٦:٥٠:٥٤
اذان مغرب: ١٧:١١:٠٤
نیمه شب: ٢٣:١٢:٤٤

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چنداب (شهرستان پاکدشت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ شهر چنداب)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر چنداب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چنداب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

دكارت
من در هر چه شك كنم، در این شك نمی توانم كرد كه شك می كنم و چون شك می كنم، می اندیشم؛ می اندیشم، پس هستم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر چنداب

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چنداب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چنداب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر چنداب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چنداب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چنداب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٨:١٠٠٦:١٨:٣٦١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠١:٥٠٠٠:١٤:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٧:٢٥١٣:٠٠:١٧١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠٢:٤٢٠٠:١٤:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:١٣٠٦:١٦:١٦١٣:٠٠:٠٧١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٣:٣٥٠٠:١٤:٠٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٤٦٠٦:١٥:٠٧١٢:٥٩:٥٨١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٤:٢٧٠٠:١٣:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:١٩٠٦:١٤:٠٠١٢:٥٩:٤٩١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٥:٢٠٠٠:١٣:٣٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٥٣٠٦:١٢:٥٣١٢:٥٩:٤١١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٦:١٢٠٠:١٣:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٩:٢٧٠٦:١١:٤٨١٢:٥٩:٣٣١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٧:٠٥٠٠:١٢:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٠٣٠٦:١٠:٤٤١٢:٥٩:٢٦١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٧:٥٨٠٠:١٢:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٤٠٠٦:٠٩:٤٠١٢:٥٩:١٩١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٨:٥٠٠٠:١٢:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:١٧٠٦:٠٨:٣٨١٢:٥٩:١٣١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٩:٤٣٠٠:١٢:٠٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٥٥٠٦:٠٧:٣٧١٢:٥٩:٠٨١٩:٥١:٠٩٢٠:١٠:٣٥٠٠:١١:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٣٥٠٦:٠٦:٣٨١٢:٥٩:٠٣١٩:٥١:٥٩٢٠:١١:٢٧٠٠:١١:٣٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣١:١٥٠٦:٠٥:٣٩١٢:٥٨:٥٨١٩:٥٢:٤٨٢٠:١٢:٢٠٠٠:١١:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٥٧٠٦:٠٤:٤٢١٢:٥٨:٥٤١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٣:١٢٠٠:١١:٠٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٤٠٠٦:٠٣:٤٥١٢:٥٨:٥١١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٤:٠٤٠٠:١٠:٥٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٢٣٠٦:٠٢:٥١١٢:٥٨:٤٨١٩:٥٥:١٥٢٠:١٤:٥٦٠٠:١٠:٤٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٠٩٠٦:٠١:٥٧١٢:٥٨:٤٦١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٥:٤٧٠٠:١٠:٢٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٥٥٠٦:٠١:٠٥١٢:٥٨:٤٤١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٦:٣٩٠٠:١٠:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٣:٤٣٠٦:٠٠:١٤١٢:٥٨:٤٣١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٧:٣٠٠٠:١٠:٠٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٥٩:٢٥١٢:٥٨:٤٢١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٨:٢١٠٠:٠٩:٥٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢١:٢٣٠٥:٥٨:٣٧١٢:٥٨:٤٢١٩:٥٩:١٦٢٠:١٩:١٢٠٠:٠٩:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:١٥٠٥:٥٧:٥٠١٢:٥٨:٤٣٢٠:٠٠:٠٣٢٠:٢٠:٠٣٠٠:٠٩:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٠٩٠٥:٥٧:٠٥١٢:٥٨:٤٤٢٠:٠٠:٥٠٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٠٩:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٠٤٠٥:٥٦:٢١١٢:٥٨:٤٦٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢١:٤٢٠٠:٠٩:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٠١٠٥:٥٥:٣٩١٢:٥٨:٤٩٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢٢:٣٢٠٠:٠٩:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٥٩٠٥:٥٤:٥٩١٢:٥٨:٥٢٢٠:٠٣:١٠٢٠:٢٣:٢١٠٠:٠٩:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٥٩٠٥:٥٤:٢٠١٢:٥٨:٥٥٢٠:٠٣:٥٥٢٠:٢٤:٠٩٠٠:٠٨:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٠١٠٥:٥٣:٤٢١٢:٥٨:٥٩٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٤:٥٧٠٠:٠٨:٥٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٠٥٠٥:٥٣:٠٦١٢:٥٩:٠٤٢٠:٠٥:٢٥٢٠:٢٥:٤٤٠٠:٠٨:٤٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:١١٠٥:٥٢:٣٢١٢:٥٩:٠٩٢٠:٠٦:٠٩٢٠:٢٦:٣١٠٠:٠٨:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چنداب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چنداب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چنداب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چنداب

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر چنداب

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر چنداب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چنداب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر چنداب

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٢١:٢٩٠٦:٤٩:٣٥١١:٥٠:٠٨١٦:٥٠:٢٧١٧:١٠:١٢٢٣:٠٦:٢٢
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٢٢:١٨٠٦:٥٠:٣١١١:٥٠:٢٩١٦:٥٠:١٣١٧:١٠:٠٠٢٣:٠٦:٤٠
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٢٣:٠٦٠٦:٥١:٢٦١١:٥٠:٥٠١٦:٥٠:٠١١٧:٠٩:٥٠٢٣:٠٦:٥٧
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٢٣:٥٤٠٦:٥٢:٢٠١١:٥١:١٢١٦:٤٩:٥١١٧:٠٩:٤٢٢٣:٠٧:١٦
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٢٤:٤١٠٦:٥٣:١٤١١:٥١:٣٥١٦:٤٩:٤٢١٧:٠٩:٣٦٢٣:٠٧:٣٥
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٢٥:٢٨٠٦:٥٤:٠٧١١:٥١:٥٨١٦:٤٩:٣٦١٧:٠٩:٣١٢٣:٠٧:٥٥
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٢٦:١٤٠٦:٥٥:٠٠١١:٥٢:٢٢١٦:٤٩:٣٢١٧:٠٩:٢٩٢٣:٠٨:١٦
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٢٧:٠٠٠٦:٥٥:٥١١١:٥٢:٤٦١٦:٤٩:٣٠١٧:٠٩:٢٨٢٣:٠٨:٣٧
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٢٧:٤٥٠٦:٥٦:٤٢١١:٥٣:١١١٦:٤٩:٢٩١٧:٠٩:٢٩٢٣:٠٨:٥٩
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٢٨:٣٠٠٦:٥٧:٣٢١١:٥٣:٣٦١٦:٤٩:٣١١٧:٠٩:٣٣٢٣:٠٩:٢٢
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٢٩:١٣٠٦:٥٨:٢١١١:٥٤:٠٢١٦:٤٩:٣٥١٧:٠٩:٣٨٢٣:٠٩:٤٥
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٢٩:٥٦٠٦:٥٩:٠٩١١:٥٤:٢٩١٦:٤٩:٤٠١٧:٠٩:٤٤٢٣:١٠:٠٩
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٣٠:٣٩٠٦:٥٩:٥٥١١:٥٤:٥٥١٦:٤٩:٤٨١٧:٠٩:٥٣٢٣:١٠:٣٤
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٣١:٢٠٠٧:٠٠:٤١١١:٥٥:٢٣١٦:٤٩:٥٧١٧:١٠:٠٤٢٣:١٠:٥٩
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٣٢:٠١٠٧:٠١:٢٥١١:٥٥:٥٠١٦:٥٠:٠٨١٧:١٠:١٦٢٣:١١:٢٥
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٣٢:٤١٠٧:٠٢:٠٩١١:٥٦:١٨١٦:٥٠:٢٢١٧:١٠:٣٠٢٣:١١:٥١
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٣٣:٢٠٠٧:٠٢:٥١١١:٥٦:٤٦١٦:٥٠:٣٧١٧:١٠:٤٧٢٣:١٢:١٧
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٣٣:٥٨٠٧:٠٣:٣٢١١:٥٧:١٥١٦:٥٠:٥٤١٧:١١:٠٤٢٣:١٢:٤٤
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٣٤:٣٥٠٧:٠٤:١١١١:٥٧:٤٤١٦:٥١:١٣١٧:١١:٢٤٢٣:١٣:١٢
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٣٥:١١٠٧:٠٤:٤٩١١:٥٨:١٣١٦:٥١:٣٤١٧:١١:٤٥٢٣:١٣:٤٠
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٣٥:٤٦٠٧:٠٥:٢٦١١:٥٨:٤٢١٦:٥١:٥٦١٧:١٢:٠٨٢٣:١٤:٠٨
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٣٦:٢٠٠٧:٠٦:٠١١١:٥٩:١٢١٦:٥٢:٢١١٧:١٢:٣٣٢٣:١٤:٣٧
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٣٦:٥٣٠٧:٠٦:٣٥١١:٥٩:٤٢١٦:٥٢:٤٧١٧:١٣:٠٠٢٣:١٥:٠٦
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٣٧:٢٥٠٧:٠٧:٠٧١٢:٠٠:١١١٦:٥٣:١٥١٧:١٣:٢٨٢٣:١٥:٣٥
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٣٧:٥٦٠٧:٠٧:٣٨١٢:٠٠:٤١١٦:٥٣:٤٥١٧:١٣:٥٨٢٣:١٦:٠٥
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٣٨:٢٥٠٧:٠٨:٠٧١٢:٠١:١١١٦:٥٤:١٦١٧:١٤:٢٩٢٣:١٦:٣٥
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٣٨:٥٣٠٧:٠٨:٣٥١٢:٠١:٤١١٦:٥٤:٤٩١٧:١٥:٠٢٢٣:١٧:٠٥
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٣٩:٢٠٠٧:٠٩:٠١١٢:٠٢:١١١٦:٥٥:٢٤١٧:١٥:٣٦٢٣:١٧:٣٥
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٣٩:٤٦٠٧:٠٩:٢٥١٢:٠٢:٤١١٦:٥٦:٠٠١٧:١٦:١٢٢٣:١٨:٠٥
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٤٠:١٠٠٧:٠٩:٤٧١٢:٠٣:١١١٦:٥٦:٣٨١٧:١٦:٤٩٢٣:١٨:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر چنداب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر چنداب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر چنداب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چنداب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چنداب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر چنداب

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر چنداب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چنداب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر چنداب

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٢٠٦:٤٣:٥١١١:٤٨:٢٠١٦:٥٢:٣٢١٧:١٢:٠٣٢٣:٠٤:٥٧
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٢٠٦:٤٤:٤٩١١:٤٨:٣٦١٦:٥٢:٠٦١٧:١١:٤٠٢٣:٠٥:٠٩
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:١٢٠٦:٤٥:٤٧١١:٤٨:٥٣١٦:٥١:٤٢١٧:١١:١٩٢٣:٠٥:٢٢
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٢٠٦:٤٦:٤٤١١:٤٩:١١١٦:٥١:٢١١٧:١٠:٥٩٢٣:٠٥:٣٦
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٥١٠٦:٤٧:٤٢١١:٤٩:٢٩١٦:٥١:٠١١٧:١٠:٤٢٢٣:٠٥:٥١
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٠٠٦:٤٨:٣٨١١:٤٩:٤٨١٦:٥٠:٤٣١٧:١٠:٢٦٢٣:٠٦:٠٦
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٩٠٦:٤٩:٣٥١١:٥٠:٠٨١٦:٥٠:٢٧١٧:١٠:١٢٢٣:٠٦:٢٢
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٨٠٦:٥٠:٣١١١:٥٠:٢٩١٦:٥٠:١٣١٧:١٠:٠٠٢٣:٠٦:٤٠
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٦٠٦:٥١:٢٦١١:٥٠:٥٠١٦:٥٠:٠١١٧:٠٩:٥٠٢٣:٠٦:٥٧
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٤٠٦:٥٢:٢٠١١:٥١:١٢١٦:٤٩:٥١١٧:٠٩:٤٢٢٣:٠٧:١٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤١٠٦:٥٣:١٤١١:٥١:٣٥١٦:٤٩:٤٢١٧:٠٩:٣٦٢٣:٠٧:٣٥
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٨٠٦:٥٤:٠٧١١:٥١:٥٨١٦:٤٩:٣٦١٧:٠٩:٣١٢٣:٠٧:٥٥
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٤٠٦:٥٥:٠٠١١:٥٢:٢٢١٦:٤٩:٣٢١٧:٠٩:٢٩٢٣:٠٨:١٦
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٠٠٦:٥٥:٥١١١:٥٢:٤٦١٦:٤٩:٣٠١٧:٠٩:٢٨٢٣:٠٨:٣٧
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٥٠٦:٥٦:٤٢١١:٥٣:١١١٦:٤٩:٢٩١٧:٠٩:٢٩٢٣:٠٨:٥٩
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٠٠٦:٥٧:٣٢١١:٥٣:٣٦١٦:٤٩:٣١١٧:٠٩:٣٣٢٣:٠٩:٢٢
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٣٠٦:٥٨:٢١١١:٥٤:٠٢١٦:٤٩:٣٥١٧:٠٩:٣٨٢٣:٠٩:٤٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٦٠٦:٥٩:٠٩١١:٥٤:٢٩١٦:٤٩:٤٠١٧:٠٩:٤٤٢٣:١٠:٠٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٩٠٦:٥٩:٥٥١١:٥٤:٥٥١٦:٤٩:٤٨١٧:٠٩:٥٣٢٣:١٠:٣٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٠٠٧:٠٠:٤١١١:٥٥:٢٣١٦:٤٩:٥٧١٧:١٠:٠٤٢٣:١٠:٥٩
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠١٠٧:٠١:٢٥١١:٥٥:٥٠١٦:٥٠:٠٨١٧:١٠:١٦٢٣:١١:٢٥
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤١٠٧:٠٢:٠٩١١:٥٦:١٨١٦:٥٠:٢٢١٧:١٠:٣٠٢٣:١١:٥١
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٠٠٧:٠٢:٥١١١:٥٦:٤٦١٦:٥٠:٣٧١٧:١٠:٤٧٢٣:١٢:١٧
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٨٠٧:٠٣:٣٢١١:٥٧:١٥١٦:٥٠:٥٤١٧:١١:٠٤٢٣:١٢:٤٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٥٠٧:٠٤:١١١١:٥٧:٤٤١٦:٥١:١٣١٧:١١:٢٤٢٣:١٣:١٢
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:١١٠٧:٠٤:٤٩١١:٥٨:١٣١٦:٥١:٣٤١٧:١١:٤٥٢٣:١٣:٤٠
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٦٠٧:٠٥:٢٦١١:٥٨:٤٢١٦:٥١:٥٦١٧:١٢:٠٨٢٣:١٤:٠٨
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٠٠٧:٠٦:٠١١١:٥٩:١٢١٦:٥٢:٢١١٧:١٢:٣٣٢٣:١٤:٣٧
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٣٠٧:٠٦:٣٥١١:٥٩:٤٢١٦:٥٢:٤٧١٧:١٣:٠٠٢٣:١٥:٠٦
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٥٠٧:٠٧:٠٧١٢:٠٠:١١١٦:٥٣:١٥١٧:١٣:٢٨٢٣:١٥:٣٥

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر چنداب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر چنداب شهر چنداب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر چنداب شهر چنداب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چنداب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چنداب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چنداب

چندآب، روستایی از توابع بخش ایوانکی شهرستان گرمسار در استان سمنان ایران است.

شهر چنداب در ویکیپدیا

شهر چنداب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چنداب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چنداب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چنداب بر روی نقشه

شهر چنداب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چنداب

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چنداب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چنداب
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر چنداب + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر چنداب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چنداب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چنداب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چنداب رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق چنداب
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چنداب
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ چنداب دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا چنداب دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چنداب دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چنداب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چنداب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چنداب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چنداب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو