جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر چنداب

پاکدشت | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز چنداب

اذان صبح: ٠٤:٠٨:٣١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٣:٠١
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٠٢
غروب آفتاب: ٢٠:٢٠:٥٠
اذان مغرب: ٢٠:٤١:٤٢
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٥:٠٢

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چنداب (شهرستان پاکدشت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ شهر چنداب)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر چنداب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چنداب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

امام علی (ع)
بهترین وسیله‌ای كه توسّل‌كنندگان به خداوند- سبحانه و تعالی- انتخاب نموده‌اند، ایمان به او، و به فرستاده‌ی او، و جهاد در راه اوست. زیرا جهاد در راه خدا، مقام اعلای اسلام است، و كلمه‌ی اخلاص، مبنای فطرت اصلی انسان بر آن است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر چنداب

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چنداب در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چنداب ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر چنداب (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چنداب ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چنداب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٣١:٢٣١٣:٠٢:٣٧١٩:٣٤:٢٦١٩:٥٢:٥٨٠٠:١٨:٢١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٢:١٦٠٦:٣٠:٠٥١٣:٠٢:٢٣١٩:٣٥:١٥١٩:٥٣:٥٠٠٠:١٧:٥٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٢٨:٤٧١٣:٠٢:٠٩١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٤:٤١٠٠:١٧:٣٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢٧:٣٠١٣:٠١:٥٥١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٥:٣٣٠٠:١٧:١٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٧:٣٧٠٦:٢٦:١٤١٣:٠١:٤١١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٦:٢٤٠٠:١٦:٥٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٤:٥٨١٣:٠١:٢٨١٩:٣٨:٣٣١٩:٥٧:١٦٠٠:١٦:٣٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٤:٣٣٠٦:٢٣:٤٤١٣:٠١:١٦١٩:٣٩:٢٢١٩:٥٨:٠٨٠٠:١٦:١٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٣:٠٢٠٦:٢٢:٣٠١٣:٠١:٠٣١٩:٤٠:١١١٩:٥٩:٠٠٠٠:١٥:٥١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥١:٣١٠٦:٢١:١٦١٣:٠٠:٥٢١٩:٤١:٠١١٩:٥٩:٥٢٠٠:١٥:٣١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٠:٠١٠٦:٢٠:٠٤١٣:٠٠:٤٠١٩:٤١:٥٠٢٠:٠٠:٤٤٠٠:١٥:١١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٨:٣١٠٦:١٨:٥٢١٣:٠٠:٢٩١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠١:٣٦٠٠:١٤:٥١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٧:٠٢٠٦:١٧:٤٢١٣:٠٠:١٩١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠٢:٢٩٠٠:١٤:٣٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٣٤٠٦:١٦:٣٢١٣:٠٠:٠٩١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٣:٢١٠٠:١٤:١٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٠٦٠٦:١٥:٢٣١٢:٥٩:٥٩١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٤:١٣٠٠:١٣:٥٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٣٩٠٦:١٤:١٥١٢:٥٩:٥٠١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٥:٠٦٠٠:١٣:٣٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤١:١٣٠٦:١٣:٠٩١٢:٥٩:٤٢١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٥:٥٨٠٠:١٣:١٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٤٧٠٦:١٢:٠٣١٢:٥٩:٣٤١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٦:٥١٠٠:١٣:٠٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٨:٢٢٠٦:١٠:٥٨١٢:٥٩:٢٧١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٧:٤٣٠٠:١٢:٤٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٥٩٠٦:٠٩:٥٥١٢:٥٩:٢٠١٩:٤٩:١٧٢٠:٠٨:٣٦٠٠:١٢:٢٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٣٦٠٦:٠٨:٥٢١٢:٥٩:١٣١٩:٥٠:٠٦٢٠:٠٩:٢٨٠٠:١٢:١٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠٧:٥١١٢:٥٩:٠٨١٩:٥٠:٥٦٢٠:١٠:٢١٠٠:١١:٥٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٥٣٠٦:٠٦:٥١١٢:٥٩:٠٣١٩:٥١:٤٥٢٠:١١:١٣٠٠:١١:٣٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣١:٣٣٠٦:٠٥:٥٢١٢:٥٨:٥٨١٩:٥٢:٣٥٢٠:١٢:٠٦٠٠:١١:٢٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٠:١٥٠٦:٠٤:٥٤١٢:٥٨:٥٤١٩:٥٣:٢٤٢٠:١٢:٥٨٠٠:١١:١١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٥٧٠٦:٠٣:٥٨١٢:٥٨:٥١١٩:٥٤:١٣٢٠:١٣:٥٠٠٠:١٠:٥٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٤١٠٦:٠٣:٠٣١٢:٥٨:٤٨١٩:٥٥:٠٢٢٠:١٤:٤٣٠٠:١٠:٤٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:٢٦٠٦:٠٢:٠٩١٢:٥٨:٤٦١٩:٥٥:٥١٢٠:١٥:٣٥٠٠:١٠:٣٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٥:١٢٠٦:٠١:١٧١٢:٥٨:٤٤١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٦:٢٦٠٠:١٠:٢٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٠٠٠٦:٠٠:٢٦١٢:٥٨:٤٣١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٧:١٨٠٠:١٠:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چنداب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چنداب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چنداب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چنداب

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر چنداب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر چنداب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چنداب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر چنداب

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر چنداب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر چنداب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر چنداب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چنداب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چنداب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر چنداب

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر چنداب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چنداب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر چنداب

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر چنداب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر چنداب شهر چنداب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر چنداب شهر چنداب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر چنداب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چنداب برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر چنداب

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر چنداب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چنداب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر چنداب

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٤٩٠٥:٤٧:٤٥١٣:٠٤:١٤٢٠:٢٠:٤٣٢٠:٤١:٤٨٠٠:١١:٢٣
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٤٠٥:٤٧:٥٩١٣:٠٤:٢٧٢٠:٢٠:٥٤٢٠:٤١:٥٩٠٠:١١:٣٧
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢١٠٥:٤٨:١٥١٣:٠٤:٤٠٢٠:٢١:٠٣٢٠:٤٢:٠٨٠٠:١١:٥٢
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٠٠٥:٤٨:٣٢١٣:٠٤:٥٣٢٠:٢١:١١٢٠:٤٢:١٦٠٠:١٢:٠٦
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠١٠٥:٤٨:٥٠١٣:٠٥:٠٦٢٠:٢١:١٨٢٠:٤٢:٢٢٠٠:١٢:٢١
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٥٠٥:٤٩:١٠١٣:٠٥:١٩٢٠:٢١:٢٣٢٠:٤٢:٢٦٠٠:١٢:٣٧
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥١٠٥:٤٩:٣٠١٣:٠٥:٣١٢٠:٢١:٢٦٢٠:٤٢:٢٨٠٠:١٢:٥٢
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٩٠٥:٤٩:٥٣١٣:٠٥:٤٣٢٠:٢١:٢٧٢٠:٤٢:٢٩٠٠:١٣:٠٨
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٩٠٥:٥٠:١٦١٣:٠٥:٥٥٢٠:٢١:٢٧٢٠:٤٢:٢٨٠٠:١٣:٢٤
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢١٠٥:٥٠:٤١١٣:٠٦:٠٧٢٠:٢١:٢٥٢٠:٤٢:٢٥٠٠:١٣:٤٠
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٥٠٥:٥١:٠٦١٣:٠٦:١٩٢٠:٢١:٢٢٢٠:٤٢:٢٠٠٠:١٣:٥٦
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣١٠٥:٥١:٣٣١٣:٠٦:٣٠٢٠:٢١:١٦٢٠:٤٢:١٣٠٠:١٤:١٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٩٠٥:٥٢:٠١١٣:٠٦:٤١٢٠:٢١:٠٩٢٠:٤٢:٠٥٠٠:١٤:٢٩
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٩٠٥:٥٢:٣١١٣:٠٦:٥١٢٠:٢١:٠١٢٠:٤١:٥٤٠٠:١٤:٤٦
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣١٠٥:٥٣:٠١١٣:٠٧:٠٢٢٠:٢٠:٥٠٢٠:٤١:٤٢٠٠:١٥:٠٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٤٠٥:٥٣:٣٢١٣:٠٧:١٢٢٠:٢٠:٣٨٢٠:٤١:٢٨٠٠:١٥:١٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٠٠٥:٥٤:٠٤١٣:٠٧:٢١٢٠:٢٠:٢٤٢٠:٤١:١٣٠٠:١٥:٣٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٦٠٥:٥٤:٣٧١٣:٠٧:٣٠٢٠:٢٠:٠٩٢٠:٤٠:٥٥٠٠:١٥:٥٢
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٥٠٥:٥٥:١١١٣:٠٧:٣٩٢٠:١٩:٥١٢٠:٤٠:٣٦٠٠:١٦:٠٨
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٤٠٥:٥٥:٤٦١٣:٠٧:٤٧٢٠:١٩:٣٢٢٠:٤٠:١٥٠٠:١٦:٢٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٦٠٥:٥٦:٢٢١٣:٠٧:٥٥٢٠:١٩:١٢٢٠:٣٩:٥٢٠٠:١٦:٤٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٨٠٥:٥٦:٥٩١٣:٠٨:٠٣٢٠:١٨:٤٩٢٠:٣٩:٢٧٠٠:١٦:٥٦
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٢٠٥:٥٧:٣٦١٣:٠٨:١٠٢٠:١٨:٢٥٢٠:٣٩:٠١٠٠:١٧:١٢
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٨٠٥:٥٨:١٤١٣:٠٨:١٧٢٠:١٨:٠٠٢٠:٣٨:٣٣٠٠:١٧:٢٧
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٤٠٥:٥٨:٥٣١٣:٠٨:٢٣٢٠:١٧:٣٢٢٠:٣٨:٠٣٠٠:١٧:٤٢
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٢٠٥:٥٩:٣٣١٣:٠٨:٢٨٢٠:١٧:٠٣٢٠:٣٧:٣١٠٠:١٧:٥٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٠٠٦:٠٠:١٣١٣:٠٨:٣٣٢٠:١٦:٣٣٢٠:٣٦:٥٨٠٠:١٨:١١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٠٠٦:٠٠:٥٤١٣:٠٨:٣٨٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٦:٢٣٠٠:١٨:٢٥
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥١٠٦:٠١:٣٥١٣:٠٨:٤٢٢٠:١٥:٢٧٢٠:٣٥:٤٧٠٠:١٨:٣٩
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٢٠٦:٠٢:١٧١٣:٠٨:٤٦٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٥:٠٨٠٠:١٨:٥٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٤٠٦:٠٢:٥٩١٣:٠٨:٤٩٢٠:١٤:١٤٢٠:٣٤:٢٨٠٠:١٩:٠٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر چنداب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر چنداب شهر چنداب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر چنداب شهر چنداب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چنداب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چنداب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چنداب

چندآب، روستایی از توابع بخش ایوانکی شهرستان گرمسار در استان سمنان ایران است.

شهر چنداب در ویکیپدیا

شهر چنداب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چنداب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چنداب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چنداب بر روی نقشه

شهر چنداب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چنداب

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چنداب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چنداب
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر چنداب + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر چنداب + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر چنداب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چنداب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر چنداب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چنداب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چنداب رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چنداب دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق چنداب
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چنداب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چنداب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چنداب
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ چنداب دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق چنداب
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق چنداب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چنداب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو