جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر چنانه

شوش | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز چنانه


اذان صبح: ٠٤:٥٢:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:١٦
اذان ظهر: ١٣:٢٤:٣٩
غروب آفتاب: ٢٠:٢٢:٤٢
اذان مغرب: ٢٠:٤١:٥٩
نیمه شب: ٠٠:٣٧:٥٥

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چنانه (شهرستان شوش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ شهر چنانه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر چنانه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چنانه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مایك مورداك
برای اینكه با افراد فوق‌العاده باشید، هر بهایی كه نیاز است، بپردازید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر چنانه

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چنانه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چنانه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر چنانه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چنانه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چنانه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:٢٦٠٦:٣٧:٥٠١٣:١٦:٠٧١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٣:٠٧٠٠:٣٢:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٠٨٠٦:٣٦:٤٧١٣:١٥:٥٨١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٣:٥٢٠٠:٣٢:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٣٥:٤٥١٣:١٥:٤٨١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٤:٣٨٠٠:٣١:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٣٤٠٦:٣٤:٤٥١٣:١٥:٤٠١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٥:٢٣٠٠:٣١:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:١٨٠٦:٣٣:٤٥١٣:١٥:٣١١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٦:٠٩٠٠:٣١:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٣٢:٤٦١٣:١٥:٢٤١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٦:٥٤٠٠:٣١:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٤٨٠٦:٣١:٤٩١٣:١٥:١٧١٩:٥٩:١٢٢٠:١٧:٤٠٠٠:٣٠:٥٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٣٠:٥٢١٣:١٥:١٠١٩:٥٩:٥٥٢٠:١٨:٢٥٠٠:٣٠:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢٩:٥٧١٣:١٥:٠٤٢٠:٠٠:٣٨٢٠:١٩:١١٠٠:٣٠:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٠:١٠٠٦:٢٩:٠٢١٣:١٤:٥٨٢٠:٠١:٢١٢٠:١٩:٥٧٠٠:٣٠:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٢٨:٠٩١٣:١٤:٥٣٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢٠:٤٢٠٠:٢٩:٥٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٥٠٠٦:٢٧:١٦١٣:١٤:٤٨٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢١:٢٨٠٠:٢٩:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٤١٠٦:٢٦:٢٥١٣:١٤:٤٤٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٢:١٣٠٠:٢٩:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:٣٤٠٦:٢٥:٣٥١٣:١٤:٤١٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٢:٥٩٠٠:٢٩:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:٢٨٠٦:٢٤:٤٧١٣:١٤:٣٨٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٣:٤٤٠٠:٢٩:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٣:٢٣٠٦:٢٣:٥٩١٣:١٤:٣٦٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٤:٢٩٠٠:٢٨:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٢:١٩٠٦:٢٣:١٣١٣:١٤:٣٤٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٥:١٥٠٠:٢٨:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥١:١٦٠٦:٢٢:٢٨١٣:١٤:٣٣٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٦:٠٠٠٠:٢٨:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٠:١٥٠٦:٢١:٤٤١٣:١٤:٣٣٢٠:٠٧:٤٥٢٠:٢٦:٤٤٠٠:٢٨:٣٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٩:١٥٠٦:٢١:٠٢١٣:١٤:٣٣٢٠:٠٨:٢٧٢٠:٢٧:٢٩٠٠:٢٨:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٨:١٧٠٦:٢٠:٢١١٣:١٤:٣٤٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٨:١٤٠٠:٢٨:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١٩:٤٢١٣:١٤:٣٥٢٠:٠٩:٥١٢٠:٢٨:٥٨٠٠:٢٨:٠٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٦:٢٥٠٦:١٩:٠٤١٣:١٤:٣٧٢٠:١٠:٣٢٢٠:٢٩:٤٢٠٠:٢٨:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٥:٣١٠٦:١٨:٢٧١٣:١٤:٣٩٢٠:١١:١٤٢٠:٣٠:٢٦٠٠:٢٧:٥٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٧:٥١١٣:١٤:٤٢٢٠:١١:٥٤٢٠:٣١:٠٩٠٠:٢٧:٥١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٣:٤٨٠٦:١٧:١٧١٣:١٤:٤٦٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣١:٥٢٠٠:٢٧:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:٥٨٠٦:١٦:٤٥١٣:١٤:٥٠٢٠:١٣:١٥٢٠:٣٢:٣٥٠٠:٢٧:٤٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:١١٠٦:١٦:١٤١٣:١٤:٥٤٢٠:١٣:٥٥٢٠:٣٣:١٧٠٠:٢٧:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤١:٢٥٠٦:١٥:٤٤١٣:١٤:٥٩٢٠:١٤:٣٤٢٠:٣٣:٥٩٠٠:٢٧:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چنانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چنانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چنانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چنانه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر چنانه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر چنانه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چنانه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر چنانه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر چنانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر چنانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر چنانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چنانه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چنانه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر چنانه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر چنانه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چنانه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر چنانه

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٧٠٦:١٢:١٣١٣:٢٠:٠٨٢٠:٢٨:٠١٢٠:٤٨:٠٣٠٠:٣٠:٥٢
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٢٠٦:١٢:٢٨١٣:٢٠:٢١٢٠:٢٨:١٢٢٠:٤٨:١٣٠٠:٣١:٠٥
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٨٠٦:١٢:٤٣١٣:٢٠:٣٤٢٠:٢٨:٢٢٢٠:٤٨:٢٣٠٠:٣١:١٩
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٧٠٦:١٣:٠٠١٣:٢٠:٤٦٢٠:٢٨:٣٠٢٠:٤٨:٣٠٠٠:٣١:٣٤
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٨٠٦:١٣:١٧١٣:٢٠:٥٩٢٠:٢٨:٣٧٢٠:٤٨:٣٧٠٠:٣١:٤٨
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٠٠٦:١٣:٣٧١٣:٢١:١٢٢٠:٢٨:٤٢٢٠:٤٨:٤٢٠٠:٣٢:٠٣
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٤٠٦:١٣:٥٧١٣:٢١:٢٤٢٠:٢٨:٤٦٢٠:٤٨:٤٥٠٠:٣٢:١٨
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٠٠٦:١٤:١٨١٣:٢١:٣٦٢٠:٢٨:٤٩٢٠:٤٨:٤٧٠٠:٣٢:٣٣
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٨٠٦:١٤:٤٠١٣:٢١:٤٨٢٠:٢٨:٥٠٢٠:٤٨:٤٧٠٠:٣٢:٤٩
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٨٠٦:١٥:٠٤١٣:٢٢:٠٠٢٠:٢٨:٤٩٢٠:٤٨:٤٥٠٠:٣٣:٠٤
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٩٠٦:١٥:٢٨١٣:٢٢:١٢٢٠:٢٨:٤٧٢٠:٤٨:٤٢٠٠:٣٣:٢٠
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٢٠٦:١٥:٥٤١٣:٢٢:٢٣٢٠:٢٨:٤٤٢٠:٤٨:٣٧٠٠:٣٣:٣٥
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٦٠٦:١٦:٢٠١٣:٢٢:٣٤٢٠:٢٨:٣٩٢٠:٤٨:٣١٠٠:٣٣:٥١
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٢٠٦:١٦:٤٧١٣:٢٢:٤٥٢٠:٢٨:٣٢٢٠:٤٨:٢٣٠٠:٣٤:٠٦
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٠٠٦:١٧:١٥١٣:٢٢:٥٥٢٠:٢٨:٢٤٢٠:٤٨:١٤٠٠:٣٤:٢١
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٩٠٦:١٧:٤٤١٣:٢٣:٠٥٢٠:٢٨:١٤٢٠:٤٨:٠٢٠٠:٣٤:٣٧
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٩٠٦:١٨:١٤١٣:٢٣:١٥٢٠:٢٨:٠٣٢٠:٤٧:٥٠٠٠:٣٤:٥٢
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٠٠٦:١٨:٤٥١٣:٢٣:٢٤٢٠:٢٧:٥٠٢٠:٤٧:٣٥٠٠:٣٥:٠٧
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١٩:١٦١٣:٢٣:٣٣٢٠:٢٧:٣٦٢٠:٤٧:١٩٠٠:٣٥:٢١
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٩:٤٨١٣:٢٣:٤١٢٠:٢٧:٢٠٢٠:٤٧:٠١٠٠:٣٥:٣٦
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٢٠٦:٢٠:٢١١٣:٢٣:٤٩٢٠:٢٧:٠٢٢٠:٤٦:٤١٠٠:٣٥:٥٠
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٨٠٦:٢٠:٥٤١٣:٢٣:٥٦٢٠:٢٦:٤٣٢٠:٤٦:٢٠٠٠:٣٦:٠٤
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٦٠٦:٢١:٢٨١٣:٢٤:٠٣٢٠:٢٦:٢٢٢٠:٤٥:٥٧٠٠:٣٦:١٨
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٤٠٦:٢٢:٠٢١٣:٢٤:٠٩٢٠:٢٦:٠٠٢٠:٤٥:٣٣٠٠:٣٦:٣١
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٣٠٦:٢٢:٣٧١٣:٢٤:١٥٢٠:٢٥:٣٦٢٠:٤٥:٠٧٠٠:٣٦:٤٥
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٣٠٦:٢٣:١٢١٣:٢٤:٢١٢٠:٢٥:١١٢٠:٤٤:٤٠٠٠:٣٦:٥٧
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٤٠٦:٢٣:٤٨١٣:٢٤:٢٥٢٠:٢٤:٤٤٢٠:٤٤:١٠٠٠:٣٧:١٠
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٥٠٦:٢٤:٢٥١٣:٢٤:٣٠٢٠:٢٤:١٦٢٠:٤٣:٤٠٠٠:٣٧:٢٢
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٨٠٦:٢٥:٠١١٣:٢٤:٣٣٢٠:٢٣:٤٦٢٠:٤٣:٠٨٠٠:٣٧:٣٣
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢١٠٦:٢٥:٣٩١٣:٢٤:٣٧٢٠:٢٣:١٥٢٠:٤٢:٣٤٠٠:٣٧:٤٤
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٤٠٦:٢٦:١٦١٣:٢٤:٣٩٢٠:٢٢:٤٢٢٠:٤١:٥٩٠٠:٣٧:٥٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر چنانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر چنانه شهر چنانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر چنانه شهر چنانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چنانه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چنانه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر چنانه

دهستان چنانه نام دهستانی در بخش فتح‌المبین شهرستان شوش، استان خوزستان در ایران است. بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۵۸۴۹ نفر (۸۱۴ خانوار) بوده‌است

شهر چنانه در ویکیپدیا

شهر چنانه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چنانه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چنانه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چنانه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چنانه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چنانه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چنانه
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر چنانه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر چنانه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چنانه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چنانه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چنانه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چنانه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چنانه
زمان پخش اذان مستقیم به افق چنانه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چنانه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چنانه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق چنانه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چنانه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ چنانه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چنانه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو