جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر چنانه

شوش | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز چنانه

اذان صبح: ٠٥:٠٥:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:٢٦
اذان ظهر: ١٢:٠٢:٤٦
غروب آفتاب: ١٧:٣٨:٤٠
اذان مغرب: ١٧:٥٦:٢٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٢:٣٩

چهارشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٩
٠٤ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چنانه (شهرستان شوش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مهر ٩٩ شهر چنانه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر چنانه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چنانه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
هر كه مسلمان فقیری را سبك شمارد حق خدا را سبك شمرده است و حق تعالی او را در قیامت سبك شمارد مگر آنكه توبه كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر چنانه

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چنانه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چنانه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر چنانه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چنانه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چنانه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٦:٤٤٠٦:٥٠:٢٧١٣:١٨:٢٨١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٤:٤٧٠٠:٣٦:٠٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:٢٠٠٦:٤٩:١٦١٣:١٨:١٣١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٥:٣١٠٠:٣٥:٤٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٣:٥٧٠٦:٤٨:٠٦١٣:١٧:٥٩١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٦:١٥٠٠:٣٥:٢٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٢:٣٤٠٦:٤٦:٥٦١٣:١٧:٤٥١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٦:٥٩٠٠:٣٥:٠٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢١:١١٠٦:٤٥:٤٧١٣:١٧:٣٢١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٧:٤٣٠٠:٣٤:٤٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٩:٤٨٠٦:٤٤:٣٩١٣:١٧:١٩١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٨:٢٧٠٠:٣٤:٢٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٨:٢٧٠٦:٤٣:٣١١٣:١٧:٠٦١٩:٥١:١١٢٠:٠٩:١٢٠٠:٣٤:٠٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٧:٠٥٠٦:٤٢:٢٤١٣:١٦:٥٤١٩:٥١:٥٣٢٠:٠٩:٥٦٠٠:٣٣:٤٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٥:٤٤٠٦:٤١:١٨١٣:١٦:٤٢١٩:٥٢:٣٦٢٠:١٠:٤١٠٠:٣٣:٣٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٤:٢٤٠٦:٤٠:١٢١٣:١٦:٣١١٩:٥٣:١٨٢٠:١١:٢٦٠٠:٣٣:١١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٣:٠٤٠٦:٣٩:٠٨١٣:١٦:٢٠١٩:٥٤:٠١٢٠:١٢:١٠٠٠:٣٢:٥٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١١:٤٥٠٦:٣٨:٠٤١٣:١٦:٠٩١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٢:٥٥٠٠:٣٢:٣٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٢٦٠٦:٣٧:٠١١٣:١٥:٥٩١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٣:٤٠٠٠:٣٢:١٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٠٨٠٦:٣٥:٥٩١٣:١٥:٥٠١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٤:٢٦٠٠:٣٢:٠٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٥١٠٦:٣٤:٥٩١٣:١٥:٤١١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٥:١١٠٠:٣١:٤٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٣٣:٥٩١٣:١٥:٣٢١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٥:٥٦٠٠:٣١:٢٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٥:١٩٠٦:٣٣:٠٠١٣:١٥:٢٤١٩:٥٨:١٧٢٠:١٦:٤٢٠٠:٣١:١١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٣٢:٠٢١٣:١٥:١٧١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٧:٢٧٠٠:٣٠:٥٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٥١٠٦:٣١:٠٥١٣:١٥:١٠١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٨:١٣٠٠:٣٠:٤١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠١:٣٨٠٦:٣٠:٠٩١٣:١٥:٠٤٢٠:٠٠:٢٦٢٠:١٨:٥٨٠٠:٣٠:٢٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٢٦٠٦:٢٩:١٤١٣:١٤:٥٨٢٠:٠١:٠٩٢٠:١٩:٤٤٠٠:٣٠:١٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٩:١٥٠٦:٢٨:٢٠١٣:١٤:٥٣٢٠:٠١:٥٣٢٠:٢٠:٣٠٠٠:٢٩:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٢٧:٢٨١٣:١٤:٤٨٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢١:١٦٠٠:٢٩:٤٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٥٧٠٦:٢٦:٣٧١٣:١٤:٤٤٢٠:٠٣:١٩٢٠:٢٢:٠١٠٠:٢٩:٣٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٥:٤٧١٣:١٤:٤١٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٢:٤٧٠٠:٢٩:٢٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٤٣٠٦:٢٤:٥٨١٣:١٤:٣٨٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٣:٣٣٠٠:٢٩:١١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٣٨٠٦:٢٤:١٠١٣:١٤:٣٦٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٤:١٨٠٠:٢٩:٠١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٣٤٠٦:٢٣:٢٤١٣:١٤:٣٤٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٥:٠٣٠٠:٢٨:٥١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٣١٠٦:٢٢:٣٩١٣:١٤:٣٣٢٠:٠٦:٥٣٢٠:٢٥:٤٩٠٠:٢٨:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چنانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چنانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چنانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چنانه

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر چنانه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر چنانه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چنانه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر چنانه

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر چنانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر چنانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر چنانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چنانه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چنانه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چنانه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر چنانه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چنانه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چنانه

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر چنانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چنانه شهر چنانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چنانه شهر چنانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر چنانه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چنانه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر چنانه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر چنانه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چنانه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر چنانه

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٨٠٦:٠٦:٣٠١٢:١٠:٤٨١٨:١٤:٣٦١٨:٣١:٥٥٢٣:٣٠:٤٣
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٠٠٦:٠٧:٠٨١٢:١٠:٢٧١٨:١٣:١٦١٨:٣٠:٣٥٢٣:٣٠:٢٤
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٢٠٦:٠٧:٤٦١٢:١٠:٠٦١٨:١١:٥٦١٨:٢٩:١٥٢٣:٣٠:٠٥
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٤٠٦:٠٨:٢٤١٢:٠٩:٤٥١٨:١٠:٣٧١٨:٢٧:٥٦٢٣:٢٩:٤٦
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٥٠٦:٠٩:٠٢١٢:٠٩:٢٤١٨:٠٩:١٧١٨:٢٦:٣٦٢٣:٢٩:٢٧
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٦٠٦:٠٩:٤٠١٢:٠٩:٠٤١٨:٠٧:٥٨١٨:٢٥:١٧٢٣:٢٩:٠٨
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٧٠٦:١٠:١٩١٢:٠٨:٤٤١٨:٠٦:٣٩١٨:٢٣:٥٩٢٣:٢٨:٤٩
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٨٠٦:١٠:٥٧١٢:٠٨:٢٤١٨:٠٥:٢١١٨:٢٢:٤٠٢٣:٢٨:٣٠
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٩٠٦:١١:٣٦١٢:٠٨:٠٤١٨:٠٤:٠٢١٨:٢١:٢٢٢٣:٢٨:١١
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٠٠٦:١٢:١٦١٢:٠٧:٤٤١٨:٠٢:٤٤١٨:٢٠:٠٤٢٣:٢٧:٥٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٠٠٦:١٢:٥٥١٢:٠٧:٢٥١٨:٠١:٢٧١٨:١٨:٤٧٢٣:٢٧:٣٤
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤١٠٦:١٣:٣٥١٢:٠٧:٠٦١٨:٠٠:١٠١٨:١٧:٣٠٢٣:٢٧:١٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢١٠٦:١٤:١٥١٢:٠٦:٤٨١٧:٥٨:٥٣١٨:١٦:١٤٢٣:٢٦:٥٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٢٠٦:١٤:٥٥١٢:٠٦:٣٠١٧:٥٧:٣٦١٨:١٤:٥٨٢٣:٢٦:٣٩
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٢٠٦:١٥:٣٥١٢:٠٦:١٢١٧:٥٦:٢٠١٨:١٣:٤٣٢٣:٢٦:٢٢
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٣٠٦:١٦:١٦١٢:٠٥:٥٥١٧:٥٥:٠٥١٨:١٢:٢٩٢٣:٢٦:٠٤
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٣٠٦:١٦:٥٧١٢:٠٥:٣٨١٧:٥٣:٥٠١٨:١١:١٥٢٣:٢٥:٤٧
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٤٠٦:١٧:٣٩١٢:٠٥:٢١١٧:٥٢:٣٦١٨:١٠:٠١٢٣:٢٥:٣٠
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٤٠٦:١٨:٢١١٢:٠٥:٠٥١٧:٥١:٢٢١٨:٠٨:٤٨٢٣:٢٥:١٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٥٠٦:١٩:٠٣١٢:٠٤:٥٠١٧:٥٠:٠٩١٨:٠٧:٣٦٢٣:٢٤:٥٧
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٦٠٦:١٩:٤٥١٢:٠٤:٣٥١٧:٤٨:٥٧١٨:٠٦:٢٥٢٣:٢٤:٤٢
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٦٠٦:٢٠:٢٨١٢:٠٤:٢١١٧:٤٧:٤٥١٨:٠٥:١٤٢٣:٢٤:٢٦
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٧٠٦:٢١:١٢١٢:٠٤:٠٧١٧:٤٦:٣٤١٨:٠٤:٠٥٢٣:٢٤:١١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٨٠٦:٢١:٥٥١٢:٠٣:٥٣١٧:٤٥:٢٤١٨:٠٢:٥٦٢٣:٢٣:٥٧
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٢٢:٤٠١٢:٠٣:٤١١٧:٤٤:١٥١٨:٠١:٤٨٢٣:٢٣:٤٣
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٠٠٦:٢٣:٢٤١٢:٠٣:٢٨١٧:٤٣:٠٦١٨:٠٠:٤٠٢٣:٢٣:٢٩
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٢٤:٠٩١٢:٠٣:١٧١٧:٤١:٥٩١٧:٥٩:٣٤٢٣:٢٣:١٦
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٣٠٦:٢٤:٥٤١٢:٠٣:٠٦١٧:٤٠:٥٢١٧:٥٨:٢٨٢٣:٢٣:٠٣
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٥٠٦:٢٥:٤٠١٢:٠٢:٥٦١٧:٣٩:٤٦١٧:٥٧:٢٤٢٣:٢٢:٥١
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٢٦:٢٦١٢:٠٢:٤٦١٧:٣٨:٤٠١٧:٥٦:٢٠٢٣:٢٢:٣٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر چنانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر چنانه شهر چنانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر چنانه شهر چنانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چنانه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چنانه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چنانه

دهستان چنانه نام دهستانی در بخش فتح‌المبین شهرستان شوش، استان خوزستان در ایران است. بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۵۸۴۹ نفر (۸۱۴ خانوار) بوده‌است

شهر چنانه در ویکیپدیا

شهر چنانه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چنانه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چنانه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چنانه بر روی نقشه

شهر چنانه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چنانه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چنانه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چنانه
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر چنانه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر چنانه + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر چنانه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چنانه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر چنانه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چنانه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چنانه رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چنانه
جدول اوقات شرعی امروز فردا چنانه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق چنانه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق چنانه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چنانه
زمان پخش اذان زنده به افق چنانه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چنانه
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ چنانه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چنانه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو