جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر چنانه

شوش | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز چنانه


اذان صبح: ٠٤:٣٦:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٥٨
اذان ظهر: ١٣:١٥:٤٩
غروب آفتاب: ٢٠:١٨:٥٥
اذان مغرب: ٢٠:٣٨:٣٤
نیمه شب: ٠٠:٢٧:٣٩

شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
٠٧ شوال ١٤٤١ قمری
٣٠ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چنانه (شهرستان شوش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ خرداد ٩٩ شهر چنانه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر چنانه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چنانه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام حسن مجتبی (ع)
هیچ قومى با همدیگر مشورت نكنند، مگر آنكه به رشد و كمالشان هدایت شوند

اوقات شرعی ماه جاری شهر چنانه

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چنانه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چنانه ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر چنانه (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چنانه ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چنانه ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٦:٤٤٠٦:٥٠:٢٧١٣:١٨:٢٨١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٤:٤٧٠٠:٣٦:٠٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:٢٠٠٦:٤٩:١٦١٣:١٨:١٣١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٥:٣١٠٠:٣٥:٤٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٣:٥٧٠٦:٤٨:٠٦١٣:١٧:٥٩١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٦:١٥٠٠:٣٥:٢٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٢:٣٤٠٦:٤٦:٥٦١٣:١٧:٤٥١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٦:٥٩٠٠:٣٥:٠٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢١:١١٠٦:٤٥:٤٧١٣:١٧:٣٢١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٧:٤٣٠٠:٣٤:٤٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٩:٤٨٠٦:٤٤:٣٩١٣:١٧:١٩١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٨:٢٧٠٠:٣٤:٢٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٨:٢٧٠٦:٤٣:٣١١٣:١٧:٠٦١٩:٥١:١١٢٠:٠٩:١٢٠٠:٣٤:٠٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٧:٠٥٠٦:٤٢:٢٤١٣:١٦:٥٤١٩:٥١:٥٣٢٠:٠٩:٥٦٠٠:٣٣:٤٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٥:٤٤٠٦:٤١:١٨١٣:١٦:٤٢١٩:٥٢:٣٦٢٠:١٠:٤١٠٠:٣٣:٣٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٤:٢٤٠٦:٤٠:١٢١٣:١٦:٣١١٩:٥٣:١٨٢٠:١١:٢٦٠٠:٣٣:١١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٣:٠٤٠٦:٣٩:٠٨١٣:١٦:٢٠١٩:٥٤:٠١٢٠:١٢:١٠٠٠:٣٢:٥٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١١:٤٥٠٦:٣٨:٠٤١٣:١٦:٠٩١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٢:٥٥٠٠:٣٢:٣٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٢٦٠٦:٣٧:٠١١٣:١٥:٥٩١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٣:٤٠٠٠:٣٢:١٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٠٨٠٦:٣٥:٥٩١٣:١٥:٥٠١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٤:٢٦٠٠:٣٢:٠٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٥١٠٦:٣٤:٥٩١٣:١٥:٤١١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٥:١١٠٠:٣١:٤٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٣٣:٥٩١٣:١٥:٣٢١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٥:٥٦٠٠:٣١:٢٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٥:١٩٠٦:٣٣:٠٠١٣:١٥:٢٤١٩:٥٨:١٧٢٠:١٦:٤٢٠٠:٣١:١١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٣٢:٠٢١٣:١٥:١٧١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٧:٢٧٠٠:٣٠:٥٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٥١٠٦:٣١:٠٥١٣:١٥:١٠١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٨:١٣٠٠:٣٠:٤١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠١:٣٨٠٦:٣٠:٠٩١٣:١٥:٠٤٢٠:٠٠:٢٦٢٠:١٨:٥٨٠٠:٣٠:٢٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٢٦٠٦:٢٩:١٤١٣:١٤:٥٨٢٠:٠١:٠٩٢٠:١٩:٤٤٠٠:٣٠:١٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٩:١٥٠٦:٢٨:٢٠١٣:١٤:٥٣٢٠:٠١:٥٣٢٠:٢٠:٣٠٠٠:٢٩:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٢٧:٢٨١٣:١٤:٤٨٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢١:١٦٠٠:٢٩:٤٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٥٧٠٦:٢٦:٣٧١٣:١٤:٤٤٢٠:٠٣:١٩٢٠:٢٢:٠١٠٠:٢٩:٣٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٥:٤٧١٣:١٤:٤١٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٢:٤٧٠٠:٢٩:٢٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٤٣٠٦:٢٤:٥٨١٣:١٤:٣٨٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٣:٣٣٠٠:٢٩:١١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٣٨٠٦:٢٤:١٠١٣:١٤:٣٦٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٤:١٨٠٠:٢٩:٠١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٣٤٠٦:٢٣:٢٤١٣:١٤:٣٤٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٥:٠٣٠٠:٢٨:٥١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٣١٠٦:٢٢:٣٩١٣:١٤:٣٣٢٠:٠٦:٥٣٢٠:٢٥:٤٩٠٠:٢٨:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر چنانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر چنانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر چنانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چنانه

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر چنانه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر چنانه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چنانه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر چنانه

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر چنانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر چنانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر چنانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چنانه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چنانه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر چنانه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر چنانه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چنانه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر چنانه

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٨٠٦:١٦:٤٥١٣:١٤:٥٠٢٠:١٣:١٥٢٠:٣٢:٣٥٠٠:٢٧:٤٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:١١٠٦:١٦:١٤١٣:١٤:٥٤٢٠:١٣:٥٥٢٠:٣٣:١٧٠٠:٢٧:٤٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٥٠٦:١٥:٤٤١٣:١٤:٥٩٢٠:١٤:٣٤٢٠:٣٣:٥٩٠٠:٢٧:٣٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤١٠٦:١٥:١٦١٣:١٥:٠٥٢٠:١٥:١٣٢٠:٣٤:٤٠٠٠:٢٧:٣٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٩٠٦:١٤:٤٩١٣:١٥:١١٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٥:٢٠٠٠:٢٧:٣٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٨٠٦:١٤:٢٤١٣:١٥:١٨٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٦:٠٠٠٠:٢٧:٣٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٩٠٦:١٤:٠٠١٣:١٥:٢٥٢٠:١٧:٠٧٢٠:٣٦:٤٠٠٠:٢٧:٣٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٣٠٦:١٣:٣٨١٣:١٥:٣٢٢٠:١٧:٤٣٢٠:٣٧:١٩٠٠:٢٧:٣٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٨٠٦:١٣:١٨١٣:١٥:٤٠٢٠:١٨:١٩٢٠:٣٧:٥٧٠٠:٢٧:٣٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٥٠٦:١٢:٥٨١٣:١٥:٤٩٢٠:١٨:٥٥٢٠:٣٨:٣٤٠٠:٢٧:٣٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٣٠٦:١٢:٤٠١٣:١٥:٥٧٢٠:١٩:٢٩٢٠:٣٩:١٠٠٠:٢٧:٤٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٤٠٦:١٢:٢٤١٣:١٦:٠٦٢٠:٢٠:٠٣٢٠:٣٩:٤٦٠٠:٢٧:٤٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٧٠٦:١٢:٠٩١٣:١٦:١٦٢٠:٢٠:٣٦٢٠:٤٠:٢١٠٠:٢٧:٤٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٢٠٦:١١:٥٦١٣:١٦:٢٦٢٠:٢١:٠٨٢٠:٤٠:٥٥٠٠:٢٧:٥٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٨٠٦:١١:٤٤١٣:١٦:٣٦٢٠:٢١:٤٠٢٠:٤١:٢٨٠٠:٢٧:٥٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٧٠٦:١١:٣٤١٣:١٦:٤٦٢٠:٢٢:١٠٢٠:٤٢:٠٠٠٠:٢٨:٠٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٨٠٦:١١:٢٥١٣:١٦:٥٧٢٠:٢٢:٤٠٢٠:٤٢:٣١٠٠:٢٨:١١
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤١٠٦:١١:١٨١٣:١٧:٠٨٢٠:٢٣:٠٩٢٠:٤٣:٠١٠٠:٢٨:١٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٦٠٦:١١:١٣١٣:١٧:٢٠٢٠:٢٣:٣٧٢٠:٤٣:٣٠٠٠:٢٨:٢٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٣٠٦:١١:٠٨١٣:١٧:٣٢٢٠:٢٤:٠٤٢٠:٤٣:٥٨٠٠:٢٨:٣٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٢٠٦:١١:٠٦١٣:١٧:٤٣٢٠:٢٤:٢٩٢٠:٤٤:٢٥٠٠:٢٨:٤٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٤٠٦:١١:٠٤١٣:١٧:٥٦٢٠:٢٤:٥٤٢٠:٤٤:٥١٠٠:٢٨:٥١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٧٠٦:١١:٠٤١٣:١٨:٠٨٢٠:٢٥:١٨٢٠:٤٥:١٦٠٠:٢٩:٠٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٣٠٦:١١:٠٦١٣:١٨:٢٠٢٠:٢٥:٤١٢٠:٤٥:٣٩٠٠:٢٩:١١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤١٠٦:١١:٠٩١٣:١٨:٣٣٢٠:٢٦:٠٢٢٠:٤٦:٠١٠٠:٢٩:٢١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٠٠٦:١١:١٤١٣:١٨:٤٦٢٠:٢٦:٢٣٢٠:٤٦:٢٢٠٠:٢٩:٣٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٢٠٦:١١:٢٠١٣:١٨:٥٩٢٠:٢٦:٤٢٢٠:٤٦:٤٢٠٠:٢٩:٤٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٦٠٦:١١:٢٧١٣:١٩:١٢٢٠:٢٧:٠٠٢٠:٤٧:٠٠٠٠:٢٩:٥٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٣٠٦:١١:٣٦١٣:١٩:٢٥٢٠:٢٧:١٦٢٠:٤٧:١٧٠٠:٣٠:٠٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠١٠٦:١١:٤٦١٣:١٩:٣٨٢٠:٢٧:٣٢٢٠:٤٧:٣٣٠٠:٣٠:٢٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١١٠٦:١١:٥٧١٣:١٩:٥١٢٠:٢٧:٤٦٢٠:٤٧:٤٧٠٠:٣٠:٣٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر چنانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر چنانه شهر چنانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر چنانه شهر چنانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چنانه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چنانه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چنانه

دهستان چنانه نام دهستانی در بخش فتح‌المبین شهرستان شوش، استان خوزستان در ایران است. بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۵۸۴۹ نفر (۸۱۴ خانوار) بوده‌است

شهر چنانه در ویکیپدیا

شهر چنانه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چنانه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چنانه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چنانه بر روی نقشه

شهر چنانه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چنانه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چنانه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چنانه
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر چنانه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر چنانه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چنانه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چنانه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چنانه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چنانه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چنانه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق چنانه
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ چنانه دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ چنانه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق چنانه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چنانه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چنانه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چنانه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو