جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر چنارشاهیجان(قایمیه)

کازرون | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز چنارشاهیجان(قایمیه)


اذان صبح: ٠٥:٢٣:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٢:١٨
اذان ظهر: ١٢:١٧:٤٥
غروب آفتاب: ١٧:٥٣:٣٤
اذان مغرب: ١٨:١٠:٥٣
نیمه شب: ٢٣:٣٨:٠٨

دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٨
٢٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٧ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چنارشاهیجان(قایمیه) (شهرستان کازرون) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ بهمن ٩٨ شهر چنارشاهیجان(قایمیه))، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر چنارشاهیجان(قایمیه))، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چنارشاهیجان(قایمیه))، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بن بیكر
مردانی كه می كوشند زنها را درك كنند، فقط موفق می شوند با آنها ازدواج كنند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر چنارشاهیجان(قایمیه)

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چنارشاهیجان(قایمیه) در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چنارشاهیجان(قایمیه) ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر چنارشاهیجان(قایمیه) (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چنارشاهیجان(قایمیه) ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چنارشاهیجان(قایمیه) ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٢٧:٣٠١٣:٠١:٤٩١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٤:١٥٠٠:١٩:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٥٢٠٦:٢٦:٣١١٣:٠١:٣٩١٩:٣٧:١٣١٩:٥٤:٥٥٠٠:١٩:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٤٠٠٦:٢٥:٣٣١٣:٠١:٢٩١٩:٣٧:٥١١٩:٥٥:٣٦٠٠:١٩:١٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٤:٣٧١٣:٠١:٢٠١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٦:١٦٠٠:١٨:٥٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:١٩٠٦:٢٣:٤١١٣:٠١:١١١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٦:٥٧٠٠:١٨:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٢٢:٤٦١٣:٠١:٠٣١٩:٣٩:٤٦١٩:٥٧:٣٧٠٠:١٨:٢٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٠٠٠٦:٢١:٥١١٣:٠٠:٥٥١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٨:١٨٠٠:١٨:٠٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٥٢٠٦:٢٠:٥٨١٣:٠٠:٤٨١٩:٤١:٠٢١٩:٥٨:٥٩٠٠:١٧:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٤٥٠٦:٢٠:٠٦١٣:٠٠:٤١١٩:٤١:٤١١٩:٥٩:٤٠٠٠:١٧:٤٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٣٩٠٦:١٩:١٥١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٢:٢٠٢٠:٠٠:٢١٠٠:١٧:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٣٤٠٦:١٨:٢٥١٣:٠٠:٢٩١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠١:٠١٠٠:١٧:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٣٠٠٦:١٧:٣٦١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠١:٤٢٠٠:١٧:٠١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٢٦٠٦:١٦:٤٨١٣:٠٠:٢٠١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٢:٢٣٠٠:١٦:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٢٤٠٦:١٦:٠١١٣:٠٠:١٦١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٣:٠٤٠٠:١٦:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٢٣٠٦:١٥:١٦١٣:٠٠:١٢١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٣:٤٥٠٠:١٦:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١٤:٣١١٣:٠٠:٠٩١٩:٤٦:١١٢٠:٠٤:٢٦٠٠:١٦:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٢٤٠٦:١٣:٤٨١٣:٠٠:٠٧١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٥:٠٧٠٠:١٦:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٢٧٠٦:١٣:٠٦١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٧:٢٨٢٠:٠٥:٤٨٠٠:١٥:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٣٠٠٦:١٢:٢٥١٣:٠٠:٠٤١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٦:٢٩٠٠:١٥:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١١:٤٥١٣:٠٠:٠٤١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٧:١٠٠٠:١٥:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٤١٠٦:١١:٠٧١٣:٠٠:٠٤١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٧:٥٠٠٠:١٥:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٤٩٠٦:١٠:٣٠١٣:٠٠:٠٥١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٨:٣١٠٠:١٥:٢٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٥٨٠٦:٠٩:٥٤١٣:٠٠:٠٦١٩:٥٠:٣٩٢٠:٠٩:١١٠٠:١٥:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٠٨٠٦:٠٩:١٩١٣:٠٠:٠٨١٩:٥١:١٧٢٠:٠٩:٥١٠٠:١٥:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٢٠٠٦:٠٨:٤٦١٣:٠٠:١٠١٩:٥١:٥٤٢٠:١٠:٣١٠٠:١٥:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٣٣٠٦:٠٨:١٤١٣:٠٠:١٣١٩:٥٢:٣٢٢٠:١١:١١٠٠:١٥:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٤٨٠٦:٠٧:٤٤١٣:٠٠:١٧١٩:٥٣:٠٩٢٠:١١:٥٠٠٠:١٥:٠٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٠٤٠٦:٠٧:١٥١٣:٠٠:٢١١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:٢٩٠٠:١٥:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٢٢٠٦:٠٦:٤٧١٣:٠٠:٢٥١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٣:٠٨٠٠:١٥:٠٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٤٢٠٦:٠٦:٢٠١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٣:٤٦٠٠:١٥:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چنارشاهیجان(قایمیه)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چنارشاهیجان(قایمیه) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چنارشاهیجان(قایمیه) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چنارشاهیجان(قایمیه)

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر چنارشاهیجان(قایمیه)

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر چنارشاهیجان(قایمیه) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چنارشاهیجان(قایمیه) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر چنارشاهیجان(قایمیه)

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٣٥:٣٦٠٦:٥٦:٤٣١٢:١٦:٢٠١٧:٣٦:١٣١٧:٥٤:١٢٢٣:٣٥:٤٥
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٣٥:١٦٠٦:٥٦:١٦١٢:١٦:٣٢١٧:٣٧:٠٥١٧:٥٥:٠٢٢٣:٣٦:٠٠
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٣٤:٥٥٠٦:٥٥:٤٧١٢:١٦:٤٣١٧:٣٧:٥٧١٧:٥٥:٥٢٢٣:٣٦:١٥
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٣٤:٣٢٠٦:٥٥:١٧١٢:١٦:٥٤١٧:٣٨:٤٩١٧:٥٦:٤٢٢٣:٣٦:٢٨
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٣٤:٠٨٠٦:٥٤:٤٥١٢:١٧:٠٣١٧:٣٩:٤٠١٧:٥٧:٣٢٢٣:٣٦:٤١
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٣٣:٤٢٠٦:٥٤:١٢١٢:١٧:١٢١٧:٤٠:٣٢١٧:٥٨:٢١٢٣:٣٦:٥٣
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٣٣:١٤٠٦:٥٣:٣٧١٢:١٧:٢٠١٧:٤١:٢٣١٧:٥٩:١٠٢٣:٣٧:٠٤
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٣٢:٤٥٠٦:٥٣:٠١١٢:١٧:٢٧١٧:٤٢:١٤١٧:٥٩:٥٩٢٣:٣٧:١٤
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣٢:١٥٠٦:٥٢:٢٣١٢:١٧:٣٤١٧:٤٣:٠٤١٨:٠٠:٤٨٢٣:٣٧:٢٤
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣١:٤٣٠٦:٥١:٤٤١٢:١٧:٣٩١٧:٤٣:٥٥١٨:٠١:٣٦٢٣:٣٧:٣٢
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣١:١٠٠٦:٥١:٠٤١٢:١٧:٤٤١٧:٤٤:٤٥١٨:٠٢:٢٤٢٣:٣٧:٤٠
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٠:٣٥٠٦:٥٠:٢٢١٢:١٧:٤٨١٧:٤٥:٣٥١٨:٠٣:١٢٢٣:٣٧:٤٧
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٢٩:٥٩٠٦:٤٩:٣٩١٢:١٧:٥١١٧:٤٦:٢٤١٨:٠٣:٥٩٢٣:٣٧:٥٣
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٢٩:٢١٠٦:٤٨:٥٥١٢:١٧:٥٣١٧:٤٧:١٣١٨:٠٤:٤٧٢٣:٣٧:٥٨
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٢٨:٤٢٠٦:٤٨:٠٩١٢:١٧:٥٥١٧:٤٨:٠٢١٨:٠٥:٣٣٢٣:٣٨:٠٢
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٢٨:٠٢٠٦:٤٧:٢٣١٢:١٧:٥٦١٧:٤٨:٥٠١٨:٠٦:٢٠٢٣:٣٨:٠٥
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٢٧:٢٠٠٦:٤٦:٣٥١٢:١٧:٥٦١٧:٤٩:٣٩١٨:٠٧:٠٦٢٣:٣٨:٠٨
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٢٦:٣٧٠٦:٤٥:٤٦١٢:١٧:٥٥١٧:٥٠:٢٦١٨:٠٧:٥٢٢٣:٣٨:١٠
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٢٥:٥٣٠٦:٤٤:٥٥١٢:١٧:٥٣١٧:٥١:١٤١٨:٠٨:٣٨٢٣:٣٨:١٠
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٢٥:٠٧٠٦:٤٤:٠٤١٢:١٧:٥١١٧:٥٢:٠١١٨:٠٩:٢٣٢٣:٣٨:١١
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢٤:٢٠٠٦:٤٣:١٢١٢:١٧:٤٨١٧:٥٢:٤٨١٨:١٠:٠٩٢٣:٣٨:١٠
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٣:٣٢٠٦:٤٢:١٨١٢:١٧:٤٥١٧:٥٣:٣٤١٨:١٠:٥٣٢٣:٣٨:٠٨
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٢:٤٣٠٦:٤١:٢٤١٢:١٧:٤٠١٧:٥٤:٢٠١٨:١١:٣٨٢٣:٣٨:٠٦
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢١:٥٢٠٦:٤٠:٢٩١٢:١٧:٣٥١٧:٥٥:٠٦١٨:١٢:٢٢٢٣:٣٨:٠٣
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢١:٠١٠٦:٣٩:٣٢١٢:١٧:٣٠١٧:٥٥:٥١١٨:١٣:٠٦٢٣:٣٨:٠٠
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٠:٠٨٠٦:٣٨:٣٥١٢:١٧:٢٣١٧:٥٦:٣٦١٨:١٣:٤٩٢٣:٣٧:٥٥
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:١٩:١٤٠٦:٣٧:٣٧١٢:١٧:١٦١٧:٥٧:٢١١٨:١٤:٣٢٢٣:٣٧:٥٠
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:١٨:١٩٠٦:٣٦:٣٧١٢:١٧:٠٩١٧:٥٨:٠٥١٨:١٥:١٥٢٣:٣٧:٤٤
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١٧:٢٣٠٦:٣٥:٣٧١٢:١٧:٠١١٧:٥٨:٤٨١٨:١٥:٥٨٢٣:٣٧:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر چنارشاهیجان(قایمیه)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر چنارشاهیجان(قایمیه) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر چنارشاهیجان(قایمیه) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چنارشاهیجان(قایمیه) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چنارشاهیجان(قایمیه) برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر چنارشاهیجان(قایمیه)

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر چنارشاهیجان(قایمیه) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چنارشاهیجان(قایمیه) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر چنارشاهیجان(قایمیه)

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٣٠٦:٥٨:٥٤١٢:١٤:٥٠١٧:٣١:٠٠١٧:٤٩:١٢٢٣:٣٣:٥٦
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٢٠٦:٥٨:٣٦١٢:١٥:٠٧١٧:٣١:٥٢١٧:٥٠:٠٢٢٣:٣٤:١٦
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٠٠٦:٥٨:١٧١٢:١٥:٢٣١٧:٣٢:٤٤١٧:٥٠:٥٢٢٣:٣٤:٣٥
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٦٠٦:٥٧:٥٦١٢:١٥:٣٨١٧:٣٣:٣٧١٧:٥١:٤٢٢٣:٣٤:٥٤
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:١١٠٦:٥٧:٣٣١٢:١٥:٥٣١٧:٣٤:٢٩١٧:٥٢:٣٢٢٣:٣٥:١٢
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٥٠٦:٥٧:٠٩١٢:١٦:٠٧١٧:٣٥:٢١١٧:٥٣:٢٢٢٣:٣٥:٢٩
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٦٠٦:٥٦:٤٣١٢:١٦:٢٠١٧:٣٦:١٣١٧:٥٤:١٢٢٣:٣٥:٤٥
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٦٠٦:٥٦:١٦١٢:١٦:٣٢١٧:٣٧:٠٥١٧:٥٥:٠٢٢٣:٣٦:٠٠
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٥٠٦:٥٥:٤٧١٢:١٦:٤٣١٧:٣٧:٥٧١٧:٥٥:٥٢٢٣:٣٦:١٥
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٢٠٦:٥٥:١٧١٢:١٦:٥٤١٧:٣٨:٤٩١٧:٥٦:٤٢٢٣:٣٦:٢٨
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٨٠٦:٥٤:٤٥١٢:١٧:٠٣١٧:٣٩:٤٠١٧:٥٧:٣٢٢٣:٣٦:٤١
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٢٠٦:٥٤:١٢١٢:١٧:١٢١٧:٤٠:٣٢١٧:٥٨:٢١٢٣:٣٦:٥٣
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٤٠٦:٥٣:٣٧١٢:١٧:٢٠١٧:٤١:٢٣١٧:٥٩:١٠٢٣:٣٧:٠٤
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٥٠٦:٥٣:٠١١٢:١٧:٢٧١٧:٤٢:١٤١٧:٥٩:٥٩٢٣:٣٧:١٤
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٥٠٦:٥٢:٢٣١٢:١٧:٣٤١٧:٤٣:٠٤١٨:٠٠:٤٨٢٣:٣٧:٢٤
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٣٠٦:٥١:٤٤١٢:١٧:٣٩١٧:٤٣:٥٥١٨:٠١:٣٦٢٣:٣٧:٣٢
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:١٠٠٦:٥١:٠٤١٢:١٧:٤٤١٧:٤٤:٤٥١٨:٠٢:٢٤٢٣:٣٧:٤٠
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٥٠٦:٥٠:٢٢١٢:١٧:٤٨١٧:٤٥:٣٥١٨:٠٣:١٢٢٣:٣٧:٤٧
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٩٠٦:٤٩:٣٩١٢:١٧:٥١١٧:٤٦:٢٤١٨:٠٣:٥٩٢٣:٣٧:٥٣
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢١٠٦:٤٨:٥٥١٢:١٧:٥٣١٧:٤٧:١٣١٨:٠٤:٤٧٢٣:٣٧:٥٨
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٢٠٦:٤٨:٠٩١٢:١٧:٥٥١٧:٤٨:٠٢١٨:٠٥:٣٣٢٣:٣٨:٠٢
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٢٠٦:٤٧:٢٣١٢:١٧:٥٦١٧:٤٨:٥٠١٨:٠٦:٢٠٢٣:٣٨:٠٥
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٠٠٦:٤٦:٣٥١٢:١٧:٥٦١٧:٤٩:٣٩١٨:٠٧:٠٦٢٣:٣٨:٠٨
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٧٠٦:٤٥:٤٦١٢:١٧:٥٥١٧:٥٠:٢٦١٨:٠٧:٥٢٢٣:٣٨:١٠
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٣٠٦:٤٤:٥٥١٢:١٧:٥٣١٧:٥١:١٤١٨:٠٨:٣٨٢٣:٣٨:١٠
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٧٠٦:٤٤:٠٤١٢:١٧:٥١١٧:٥٢:٠١١٨:٠٩:٢٣٢٣:٣٨:١١
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٠٠٦:٤٣:١٢١٢:١٧:٤٨١٧:٥٢:٤٨١٨:١٠:٠٩٢٣:٣٨:١٠
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٢٠٦:٤٢:١٨١٢:١٧:٤٥١٧:٥٣:٣٤١٨:١٠:٥٣٢٣:٣٨:٠٨
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٣٠٦:٤١:٢٤١٢:١٧:٤٠١٧:٥٤:٢٠١٨:١١:٣٨٢٣:٣٨:٠٦
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٢٠٦:٤٠:٢٩١٢:١٧:٣٥١٧:٥٥:٠٦١٨:١٢:٢٢٢٣:٣٨:٠٣

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر چنارشاهیجان(قایمیه)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر چنارشاهیجان(قایمیه) شهر چنارشاهیجان(قایمیه) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر چنارشاهیجان(قایمیه) شهر چنارشاهیجان(قایمیه) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چنارشاهیجان(قایمیه) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چنارشاهیجان(قایمیه) برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چنارشاهیجان(قایمیه)

قائمیه (نامی بومی و پیشین:چِنارشاهیجان) شهری لر نشین در بخش چِنارشاهیجان شهرستان کازرون استان فارس در نیمروز (جنوب) ایران می‌باشد. چنارشاهیجان در محور مواصلاتی استان‌های فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان و تقاطع شهرهای شیراز و نورآباد ممسنی و کازرون واقع شده‌است. سال ۱۳۷۱ اسم قائمیه که برگرفته از نام قائم آل محمد می‌باشد را برای شهر برگزیدند. قومیتها و زبان و محل اسکان آن‌ها شهر قائمیه به دلیل مهاجرپذیر بودنش و اینکه از قومیت لر هستند و دارای فرهنگ‌های غنی می‌باشد که وجود این قومیت و فرهنگها در توسعه و پیشرفت فرهنگی شهر نقش بسزایی را داشته‌است. با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی و استراتژیکی بخش چنارشاهیجان و شهر قائمیه، رشد جمعیتی بسیار زیادی را بعد از انقلاب دارا بوده

شهر چنارشاهیجان(قایمیه) در ویکیپدیا

شهر چنارشاهیجان(قایمیه)

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چنارشاهیجان(قایمیه) موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چنارشاهیجان(قایمیه) برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چنارشاهیجان(قایمیه) بر روی نقشه

شهر چنارشاهیجان(قایمیه) بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چنارشاهیجان(قایمیه)

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چنارشاهیجان(قایمیه) است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چنارشاهیجان(قایمیه)
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر چنارشاهیجان(قایمیه) + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر چنارشاهیجان(قایمیه) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چنارشاهیجان(قایمیه) + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چنارشاهیجان(قایمیه)

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چنارشاهیجان(قایمیه) رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چنارشاهیجان(قایمیه) ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا چنارشاهیجان(قایمیه) دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا چنارشاهیجان(قایمیه) دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چنارشاهیجان(قایمیه) دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق چنارشاهیجان(قایمیه)
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چنارشاهیجان(قایمیه)
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چنارشاهیجان(قایمیه)
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ چنارشاهیجان(قایمیه) دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چنارشاهیجان(قایمیه) یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو