جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای چنارستان

فردو | قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز چنارستان


اذان صبح: ٠٤:١٥:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٥:٥٠
اذان ظهر: ١٣:٠٣:٥٢
غروب آفتاب: ٢٠:١٢:١٢
اذان مغرب: ٢٠:٣٢:٣١
نیمه شب: ٠٠:١٣:٣٧

شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
٠٧ شوال ١٤٤١ قمری
٣٠ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چنارستان (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ خرداد ٩٩ روستای چنارستان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای چنارستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چنارستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

استیو چندلر
انسان، بدون توجه و آگاهی نسبت به مرگ، كه پایان بازی است، هرگز نمی‌تواند به زندگی خود، آن‌ گونه كه باید نزدیك شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چنارستان

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چنارستان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چنارستان ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای چنارستان (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چنارستان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چنارستان ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:١٠٠٦:٣٦:٢٣١٣:٠٦:٣٢١٩:٣٧:١٤١٩:٥٥:٣١٠٠:٢٢:٥٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣٥:٠٧١٣:٠٦:١٧١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٦:١٩٠٠:٢٢:٣٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:١٠٠٦:٣٣:٥٢١٣:٠٦:٠٣١٩:٣٨:٤٧١٩:٥٧:٠٨٠٠:٢٢:١٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٣٢:٣٨١٣:٠٥:٤٩١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٧:٥٧٠٠:٢١:٥٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:١١٠٦:٣١:٢٤١٣:٠٥:٣٦١٩:٤٠:٢١١٩:٥٨:٤٦٠٠:٢١:٣٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٢:٤٢٠٦:٣٠:١١١٣:٠٥:٢٣١٩:٤١:٠٨١٩:٥٩:٣٦٠٠:٢١:١١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠١:١٤٠٦:٢٨:٥٨١٣:٠٥:١٠١٩:٤١:٥٥٢٠:٠٠:٢٥٠٠:٢٠:٥٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٢٧:٤٦١٣:٠٤:٥٨١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠١:١٥٠٠:٢٠:٣٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٨:١٩٠٦:٢٦:٣٦١٣:٠٤:٤٦١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠٢:٠٤٠٠:٢٠:١٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٦:٥٢٠٦:٢٥:٢٦١٣:٠٤:٣٥١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٢:٥٤٠٠:١٩:٥١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٥:٢٥٠٦:٢٤:١٦١٣:٠٤:٢٤١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٣:٤٣٠٠:١٩:٣١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٢٣:٠٨١٣:٠٤:١٣١٩:٤٥:٥٠٢٠:٠٤:٣٣٠٠:١٩:١٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٣٥٠٦:٢٢:٠١١٣:٠٤:٠٣١٩:٤٦:٣٨٢٠:٠٥:٢٣٠٠:١٨:٥٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥١:١٠٠٦:٢٠:٥٤١٣:٠٣:٥٤١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٦:١٣٠٠:١٨:٣٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٤٧٠٦:١٩:٤٩١٣:٠٣:٤٥١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٧:٠٣٠٠:١٨:١٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٢٤٠٦:١٨:٤٤١٣:٠٣:٣٦١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٧:٥٣٠٠:١٨:٠١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٠٢٠٦:١٧:٤١١٣:٠٣:٢٨١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٨:٤٣٠٠:١٧:٤٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٥:٤١٠٦:١٦:٣٨١٣:٠٣:٢١١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٩:٣٣٠٠:١٧:٢٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٢٠٠٦:١٥:٣٧١٣:٠٣:١٤١٩:٥١:٢٢٢٠:١٠:٢٣٠٠:١٧:١١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٠١٠٦:١٤:٣٧١٣:٠٣:٠٨١٩:٥٢:٠٩٢٠:١١:١٤٠٠:١٦:٥٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤١:٤٣٠٦:١٣:٣٨١٣:٠٣:٠٢١٩:٥٢:٥٦٢٠:١٢:٠٤٠٠:١٦:٤١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٠:٢٥٠٦:١٢:٤٠١٣:٠٢:٥٧١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٢:٥٤٠٠:١٦:٢٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٩:٠٩٠٦:١١:٤٣١٣:٠٢:٥٢١٩:٥٤:٣١٢٠:١٣:٤٤٠٠:١٦:١٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٥٤٠٦:١٠:٤٨١٣:٠٢:٤٨١٩:٥٥:١٨٢٠:١٤:٣٤٠٠:١٥:٥٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٤٠٠٦:٠٩:٥٤١٣:٠٢:٤٥١٩:٥٦:٠٥٢٠:١٥:٢٤٠٠:١٥:٤٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٢٧٠٦:٠٩:٠١١٣:٠٢:٤٢١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٦:١٤٠٠:١٥:٣٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:١٥٠٦:٠٨:٠٩١٣:٠٢:٤٠١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٧:٠٤٠٠:١٥:٢٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٠٥٠٦:٠٧:١٩١٣:٠٢:٣٨١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٧:٥٣٠٠:١٥:١١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٥٦٠٦:٠٦:٣٠١٣:٠٢:٣٧١٩:٥٩:١٢٢٠:١٨:٤٣٠٠:١٥:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چنارستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چنارستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چنارستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چنارستان

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای چنارستان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چنارستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چنارستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای چنارستان

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای چنارستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای چنارستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای چنارستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چنارستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چنارستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چنارستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای چنارستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چنارستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چنارستان

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٨٠٦:٠٠:٠٣١٣:٠٢:٥٤٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٦:٠٤٠٠:١٣:٥١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٥٠٥:٥٩:٢٩١٣:٠٢:٥٨٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٦:٥٠٠٠:١٣:٤٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٥٨:٥٦١٣:٠٣:٠٣٢٠:٠٧:٣٣٢٠:٢٧:٣٥٠٠:١٣:٤٣
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٤٠٥:٥٨:٢٥١٣:٠٣:٠٩٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٨:١٩٠٠:١٣:٤٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٦٠٥:٥٧:٥٥١٣:٠٣:١٥٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٩:٠٣٠٠:١٣:٣٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٠٠٥:٥٧:٢٧١٣:٠٣:٢٢٢٠:٠٩:٣٦٢٠:٢٩:٤٦٠٠:١٣:٣٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٧٠٥:٥٧:٠٠١٣:٠٣:٢٩٢٠:١٠:١٦٢٠:٣٠:٢٨٠٠:١٣:٣٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٥٠٥:٥٦:٣٥١٣:٠٣:٣٦٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣١:١٠٠٠:١٣:٣٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:١٥٠٥:٥٦:١٢١٣:٠٣:٤٤٢٠:١١:٣٤٢٠:٣١:٥١٠٠:١٣:٣٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٧٠٥:٥٥:٥٠١٣:٠٣:٥٢٢٠:١٢:١٢٢٠:٣٢:٣١٠٠:١٣:٣٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٠١٠٥:٥٥:٣٠١٣:٠٤:٠١٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٣:١٠٠٠:١٣:٣٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٨٠٥:٥٥:١١١٣:٠٤:١٠٢٠:١٣:٢٥٢٠:٣٣:٤٨٠٠:١٣:٤١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٦٠٥:٥٤:٥٥١٣:٠٤:٢٠٢٠:١٤:٠٠٢٠:٣٤:٢٥٠٠:١٣:٤٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٧٠٥:٥٤:٣٩١٣:٠٤:٣٠٢٠:١٤:٣٥٢٠:٣٥:٠١٠٠:١٣:٤٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٠٠٥:٥٤:٢٥١٣:٠٤:٤٠٢٠:١٥:٠٨٢٠:٣٥:٣٧٠٠:١٣:٥٢
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٥٠٥:٥٤:١٣١٣:٠٤:٥٠٢٠:١٥:٤١٢٠:٣٦:١١٠٠:١٣:٥٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:١٢٠٥:٥٤:٠٣١٣:٠٥:٠١٢٠:١٦:١٢٢٠:٣٦:٤٤٠٠:١٤:٠٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٥٢٠٥:٥٣:٥٤١٣:٠٥:١٢٢٠:١٦:٤٢٢٠:٣٧:١٦٠٠:١٤:٠٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٣٤٠٥:٥٣:٤٦١٣:٠٥:٢٤٢٠:١٧:١٢٢٠:٣٧:٤٦٠٠:١٤:١٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:١٨٠٥:٥٣:٤١١٣:٠٥:٣٥٢٠:١٧:٤٠٢٠:٣٨:١٦٠٠:١٤:٢٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠٥٠٥:٥٣:٣٧١٣:٠٥:٤٧٢٠:١٨:٠٧٢٠:٣٨:٤٤٠٠:١٤:٣٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٤٠٥:٥٣:٣٤١٣:٠٥:٥٩٢٠:١٨:٣٣٢٠:٣٩:١١٠٠:١٤:٣٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٥٠٥:٥٣:٣٣١٣:٠٦:١٢٢٠:١٨:٥٨٢٠:٣٩:٣٧٠٠:١٤:٤٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٩٠٥:٥٣:٣٤١٣:٠٦:٢٤٢٠:١٩:٢١٢٠:٤٠:٠١٠٠:١٤:٥٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٤٠٥:٥٣:٣٦١٣:٠٦:٣٧٢٠:١٩:٤٤٢٠:٤٠:٢٥٠٠:١٥:٠٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٣٠٥:٥٣:٤٠١٣:٠٦:٥٠٢٠:٢٠:٠٥٢٠:٤٠:٤٦٠٠:١٥:١٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٣٠٥:٥٣:٤٥١٣:٠٧:٠٣٢٠:٢٠:٢٥٢٠:٤١:٠٧٠٠:١٥:٣٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٦٠٥:٥٣:٥٢١٣:٠٧:١٦٢٠:٢٠:٤٣٢٠:٤١:٢٥٠٠:١٥:٤٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٢٠٥:٥٤:٠٠١٣:٠٧:٢٩٢٠:٢١:٠٠٢٠:٤١:٤٣٠٠:١٥:٥٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٩٠٥:٥٤:١٠١٣:٠٧:٤٢٢٠:٢١:١٦٢٠:٤١:٥٩٠٠:١٦:٠٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٩٠٥:٥٤:٢١١٣:٠٧:٥٥٢٠:٢١:٣٠٢٠:٤٢:١٣٠٠:١٦:٢١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای چنارستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چنارستان روستای چنارستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چنارستان روستای چنارستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چنارستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چنارستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چنارستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چنارستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چنارستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چنارستان

روستای چنارستان بر روی نقشه

روستای چنارستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چنارستان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چنارستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چنارستان
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای چنارستان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای چنارستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چنارستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چنارستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چنارستان رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق چنارستان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چنارستان
زمان پخش اذان زنده به افق چنارستان
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ چنارستان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چنارستان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چنارستان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چنارستان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چنارستان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چنارستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو