جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چنارستان

فردو | قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز چنارستان


اذان صبح: ٠٥:١٥:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:٤٤
اذان ظهر: ١١:٥١:٠٧
غروب آفتاب: ١٧:٠١:١٠
اذان مغرب: ١٧:٢٠:١٣
نیمه شب: ٢٣:٠٨:٣٦

یکشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٨
١٩ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٧ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چنارستان (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ آبان ٩٨ روستای چنارستان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای چنارستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چنارستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گاندی
بی‌اعتمادی، نشانی از ناتوانی‌ست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چنارستان

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چنارستان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چنارستان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چنارستان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چنارستان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چنارستان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:١٥٠٦:٢١:٤٥١٣:٠٤:٠٢١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٥:٣٦٠٠:١٨:٥٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٥١٠٦:٢٠:٣٩١٣:٠٣:٥٢١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٦:٢٦٠٠:١٨:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٢٧٠٦:١٩:٣٤١٣:٠٣:٤٤١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٧:١٦٠٠:١٨:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٨:٣٠١٣:٠٣:٣٦١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٨:٠٧٠٠:١٧:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١٧:٢٧١٣:٠٣:٢٨١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:٥٧٠٠:١٧:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٢٢٠٦:١٦:٢٥١٣:٠٣:٢١١٩:٥٠:٤٧٢٠:٠٩:٤٧٠٠:١٧:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٠٢٠٦:١٥:٢٤١٣:٠٣:١٤١٩:٥١:٣٥٢٠:١٠:٣٧٠٠:١٧:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٤٣٠٦:١٤:٢٤١٣:٠٣:٠٨١٩:٥٢:٢٢٢٠:١١:٢٧٠٠:١٦:٥٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤١:٢٥٠٦:١٣:٢٥١٣:٠٣:٠٢١٩:٥٣:٠٩٢٠:١٢:١٧٠٠:١٦:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٠٨٠٦:١٢:٢٧١٣:٠٢:٥٧١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٣:٠٨٠٠:١٦:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٨:٥٢٠٦:١١:٣١١٣:٠٢:٥٢١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٣:٥٧٠٠:١٦:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٣٧٠٦:١٠:٣٥١٣:٠٢:٤٨١٩:٥٥:٣١٢٠:١٤:٤٧٠٠:١٥:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٢٣٠٦:٠٩:٤١١٣:٠٢:٤٥١٩:٥٦:١٧٢٠:١٥:٣٧٠٠:١٥:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:١٠٠٦:٠٨:٤٩١٣:٠٢:٤٢١٩:٥٧:٠٤٢٠:١٦:٢٧٠٠:١٥:٣١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٥٩٠٦:٠٧:٥٧١٣:٠٢:٤٠١٩:٥٧:٥١٢٠:١٧:١٦٠٠:١٥:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٤٩٠٦:٠٧:٠٧١٣:٠٢:٣٨١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٨:٠٦٠٠:١٥:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:٤٠٠٦:٠٦:١٨١٣:٠٢:٣٧١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٨:٥٥٠٠:١٤:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٠:٣٢٠٦:٠٥:٣١١٣:٠٢:٣٧٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٩:٤٤٠٠:١٤:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٩:٢٦٠٦:٠٤:٤٥١٣:٠٢:٣٧٢٠:٠٠:٥٥٢٠:٢٠:٣٢٠٠:١٤:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٨:٢٢٠٦:٠٤:٠٠١٣:٠٢:٣٧٢٠:٠١:٤١٢٠:٢١:٢١٠٠:١٤:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٧:١٩٠٦:٠٣:١٧١٣:٠٢:٣٩٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢٢:٠٩٠٠:١٤:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٦:١٧٠٦:٠٢:٣٥١٣:٠٢:٤١٢٠:٠٣:١١٢٠:٢٢:٥٧٠٠:١٤:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٥:١٧٠٦:٠١:٥٥١٣:٠٢:٤٣٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٣:٤٤٠٠:١٤:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٤:١٩٠٦:٠١:١٦١٣:٠٢:٤٦٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٤:٣١٠٠:١٤:٠١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٣:٢٣٠٦:٠٠:٣٩١٣:٠٢:٤٩٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٥:١٨٠٠:١٣:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٢:٢٨٠٦:٠٠:٠٣١٣:٠٢:٥٤٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٦:٠٤٠٠:١٣:٥١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢١:٣٥٠٥:٥٩:٢٩١٣:٠٢:٥٨٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٦:٥٠٠٠:١٣:٤٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٥٨:٥٦١٣:٠٣:٠٣٢٠:٠٧:٣٣٢٠:٢٧:٣٥٠٠:١٣:٤٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٩:٥٤٠٥:٥٨:٢٥١٣:٠٣:٠٩٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٨:١٩٠٠:١٣:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چنارستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چنارستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چنارستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چنارستان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای چنارستان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چنارستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چنارستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای چنارستان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای چنارستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای چنارستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای چنارستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چنارستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چنارستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای چنارستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای چنارستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چنارستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای چنارستان

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٢٠٦:١٧:٤٦١١:٥٠:٣٨١٧:٢٣:٠١١٧:٤١:١٠٢٣:٠٩:٣٠
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٩٠٦:١٨:٣٨١١:٥٠:٢٩١٧:٢١:٥٤١٧:٤٠:٠٤٢٣:٠٩:٢٠
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٥٠٦:١٩:٣٠١١:٥٠:٢٢١٧:٢٠:٤٧١٧:٣٩:٠٠٢٣:٠٩:١٠
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٢٠٦:٢٠:٢٢١١:٥٠:١٥١٧:١٩:٤٢١٧:٣٧:٥٦٢٣:٠٩:٠٠
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٩٠٦:٢١:١٥١١:٥٠:٠٩١٧:١٨:٣٧١٧:٣٦:٥٣٢٣:٠٨:٥٢
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٢٢:٠٨١١:٥٠:٠٤١٧:١٧:٣٤١٧:٣٥:٥٢٢٣:٠٨:٤٤
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٤٠٦:٢٣:٠١١١:٥٠:٠٠١٧:١٦:٣٢١٧:٣٤:٥٢٢٣:٠٨:٣٧
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤١٠٦:٢٣:٥٥١١:٤٩:٥٦١٧:١٥:٣١١٧:٣٣:٥٣٢٣:٠٨:٣٠
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٤:٤٩١١:٤٩:٥٣١٧:١٤:٣١١٧:٣٢:٥٥٢٣:٠٨:٢٤
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٥:٤٤١١:٤٩:٥١١٧:١٣:٣٢١٧:٣١:٥٩٢٣:٠٨:١٩
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٢٦:٣٨١١:٤٩:٤٩١٧:١٢:٣٥١٧:٣١:٠٤٢٣:٠٨:١٤
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٣٠٦:٢٧:٣٣١١:٤٩:٤٩١٧:١١:٣٩١٧:٣٠:١٠٢٣:٠٨:١٠
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤١٠٦:٢٨:٢٩١١:٤٩:٤٩١٧:١٠:٤٥١٧:٢٩:١٨٢٣:٠٨:٠٧
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٢٩:٢٤١١:٤٩:٥٠١٧:٠٩:٥١١٧:٢٨:٢٧٢٣:٠٨:٠٤
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٧٠٦:٣٠:٢٠١١:٤٩:٥٢١٧:٠٩:٠٠١٧:٢٧:٣٧٢٣:٠٨:٠٣
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٣١:١٦١١:٤٩:٥٤١٧:٠٨:٠٩١٧:٢٦:٤٩٢٣:٠٨:٠٢
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٣٢:١٢١١:٤٩:٥٨١٧:٠٧:٢٠١٧:٢٦:٠٢٢٣:٠٨:٠٢
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٣٠٦:٣٣:٠٨١١:٥٠:٠٢١٧:٠٦:٣٣١٧:٢٥:١٧٢٣:٠٨:٠٢
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٢٠٦:٣٤:٠٥١١:٥٠:٠٧١٧:٠٥:٤٧١٧:٢٤:٣٣٢٣:٠٨:٠٤
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٠٠٦:٣٥:٠٢١١:٥٠:١٣١٧:٠٥:٠٢١٧:٢٣:٥١٢٣:٠٨:٠٦
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٠٩٠٦:٣٥:٥٩١١:٥٠:٢٠١٧:٠٤:١٩١٧:٢٣:١١٢٣:٠٨:٠٩
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٥٨٠٦:٣٦:٥٥١١:٥٠:٢٧١٧:٠٣:٣٨١٧:٢٢:٣٢٢٣:٠٨:١٣
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٧٠٦:٣٧:٥٢١١:٥٠:٣٦١٧:٠٢:٥٩١٧:٢١:٥٥٢٣:٠٨:١٧
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٦٠٦:٣٨:٥٠١١:٥٠:٤٥١٧:٠٢:٢١١٧:٢١:١٩٢٣:٠٨:٢٣
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٥٠٦:٣٩:٤٧١١:٥٠:٥٥١٧:٠١:٤٤١٧:٢٠:٤٥٢٣:٠٨:٢٩
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:١٤٠٦:٤٠:٤٤١١:٥١:٠٧١٧:٠١:١٠١٧:٢٠:١٣٢٣:٠٨:٣٦
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٣٠٦:٤١:٤١١١:٥١:١٨١٧:٠٠:٣٧١٧:١٩:٤٢٢٣:٠٨:٤٤
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٢٠٦:٤٢:٣٨١١:٥١:٣١١٧:٠٠:٠٦١٧:١٩:١٤٢٣:٠٨:٥٣
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٤١٠٦:٤٣:٣٥١١:٥١:٤٥١٦:٥٩:٣٦١٧:١٨:٤٧٢٣:٠٩:٠٣
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٠٠٦:٤٤:٣٢١١:٥١:٥٩١٦:٥٩:٠٩١٧:١٨:٢١٢٣:٠٩:١٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چنارستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای چنارستان روستای چنارستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای چنارستان روستای چنارستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چنارستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چنارستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چنارستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چنارستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چنارستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چنارستان

روستای چنارستان بر روی نقشه

روستای چنارستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چنارستان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چنارستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چنارستان
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای چنارستان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای چنارستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چنارستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چنارستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چنارستان رسیده اید.

افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ چنارستان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چنارستان
افق شرعی امروز فردا چنارستان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چنارستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چنارستان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چنارستان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چنارستان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چنارستان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چنارستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو