جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر چناران

چناران | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز چناران

اذان صبح: ٠٤:٠١:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٦:٢٣
اذان ظهر: ١١:٢٤:٠٣
غروب آفتاب: ١٧:٢١:١٠
اذان مغرب: ١٧:٣٩:٢٦
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤١:٥٦

دوشنبه ٠٧ مهر ١٣٩٩
١٠ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٨ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چناران (شهرستان چناران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ مهر ٩٩ شهر چناران)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر چناران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چناران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس
شهادت سرداران اسلام: فلاحی، فکوری، نامجو، کلاهدوز و جهانآرا (1360 هـ ش)
روز آتشنشانی و ایمنی
روز بزرگداشت شمس

استیو چندلر
خودتان را از جرگه‌ی دوستانی كه شما را برای دستیابی به هدف‌هایتان پشتیبانی نمی‌كنند، با خوشرویی كنار بكشید، چرا كه دوستان نزدیك، همیشه می‌توانند در دگرگونی زندگی انسان كارساز باشند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر چناران

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چناران در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چناران ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر چناران (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چناران ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چناران
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٠:١٦٠٥:٥٩:٥١١٢:٣٣:٣٣١٩:٠٧:٥١١٩:٢٦:٤٥٢٣:٤٨:١٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٢٨:٣٩٠٥:٥٨:٣٠١٢:٣٣:١٩١٩:٠٨:٤٣١٩:٢٧:٤٠٢٣:٤٧:٥٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٧:٠٢٠٥:٥٧:١٠١٢:٣٣:٠٥١٩:٠٩:٣٦١٩:٢٨:٣٤٢٣:٤٧:٣٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٥:٢٥٠٥:٥٥:٥١١٢:٣٢:٥١١٩:١٠:٢٨١٩:٢٩:٢٩٢٣:٤٧:٠٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٣:٤٩٠٥:٥٤:٣٢١٢:٣٢:٣٨١٩:١١:٢١١٩:٣٠:٢٤٢٣:٤٦:٤٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٢:١٣٠٥:٥٣:١٤١٢:٣٢:٢٦١٩:١٢:١٣١٩:٣١:١٩٢٣:٤٦:٢٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٠:٣٧٠٥:٥١:٥٧١٢:٣٢:١٣١٩:١٣:٠٥١٩:٣٢:١٤٢٣:٤٦:٠٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:١٩:٠٢٠٥:٥٠:٤١١٢:٣٢:٠١١٩:١٣:٥٨١٩:٣٣:١٠٢٣:٤٥:٤٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٧:٢٧٠٥:٤٩:٢٥١٢:٣١:٥٠١٩:١٤:٥٠١٩:٣٤:٠٥٢٣:٤٥:٢٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٥:٥٣٠٥:٤٨:١١١٢:٣١:٣٩١٩:١٥:٤٣١٩:٣٥:٠٠٢٣:٤٥:٠١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٤:١٩٠٥:٤٦:٥٧١٢:٣١:٢٩١٩:١٦:٣٥١٩:٣٥:٥٦٢٣:٤٤:٤١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٢:٤٧٠٥:٤٥:٤٤١٢:٣١:١٩١٩:١٧:٢٨١٩:٣٦:٥١٢٣:٤٤:٢١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١١:١٤٠٥:٤٤:٣٣١٢:٣١:٠٩١٩:١٨:٢٠١٩:٣٧:٤٦٢٣:٤٤:٠٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٠٩:٤٣٠٥:٤٣:٢٢١٢:٣١:٠٠١٩:١٩:١٣١٩:٣٨:٤٢٢٣:٤٣:٤٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٠٨:١٢٠٥:٤٢:١٢١٢:٣٠:٥٢١٩:٢٠:٠٥١٩:٣٩:٣٧٢٣:٤٣:٢٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٦:٤٢٠٥:٤١:٠٤١٢:٣٠:٤٤١٩:٢٠:٥٨١٩:٤٠:٣٣٢٣:٤٣:٠٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٥:١٣٠٥:٣٩:٥٦١٢:٣٠:٣٦١٩:٢١:٥٠١٩:٤١:٢٩٢٣:٤٢:٤٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٣:٤٥٠٥:٣٨:٥٠١٢:٣٠:٢٩١٩:٢٢:٤٣١٩:٤٢:٢٤٢٣:٤٢:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٢:١٧٠٥:٣٧:٤٥١٢:٣٠:٢٣١٩:٢٣:٣٥١٩:٤٣:٢٠٢٣:٤٢:١٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٠:٥١٠٥:٣٦:٤١١٢:٣٠:١٧١٩:٢٤:٢٧١٩:٤٤:١٥٢٣:٤١:٥٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٣:٥٩:٢٦٠٥:٣٥:٣٨١٢:٣٠:١٢١٩:٢٥:٢٠١٩:٤٥:١١٢٣:٤١:٤٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٥٨:٠١٠٥:٣٤:٣٦١٢:٣٠:٠٨١٩:٢٦:١٢١٩:٤٦:٠٦٢٣:٤١:٢٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٦:٣٨٠٥:٣٣:٣٦١٢:٣٠:٠٤١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٧:٠١٢٣:٤١:١٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٥:١٦٠٥:٣٢:٣٧١٢:٣٠:٠٠١٩:٢٧:٥٦١٩:٤٧:٥٦٢٣:٤٠:٥٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٣:٥٥٠٥:٣١:٣٩١٢:٢٩:٥٧١٩:٢٨:٤٧١٩:٤٨:٥١٢٣:٤٠:٤٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٢:٣٦٠٥:٣٠:٤٣١٢:٢٩:٥٥١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٩:٤٦٢٣:٤٠:٢٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥١:١٨٠٥:٢٩:٤٨١٢:٢٩:٥٤١٩:٣٠:٣٠١٩:٥٠:٤٠٢٣:٤٠:١٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٠:٠١٠٥:٢٨:٥٤١٢:٢٩:٥٢١٩:٣١:٢١١٩:٥١:٣٥٢٣:٤٠:٠٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٤٨:٤٥٠٥:٢٨:٠٢١٢:٢٩:٥٢١٩:٣٢:١٢١٩:٥٢:٢٨٢٣:٣٩:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چناران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چناران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چناران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چناران

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر چناران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر چناران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چناران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر چناران

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر چناران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر چناران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر چناران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چناران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چناران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چناران

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر چناران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چناران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چناران

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر چناران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چناران شهر چناران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چناران شهر چناران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر چناران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چناران برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر چناران

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر چناران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چناران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر چناران

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٢٨٠٥:٢١:٣٠١١:٢٦:٠٧١٧:٣٠:١٠١٧:٤٨:٢٦٢٢:٤٣:٤٦
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢٣٠٥:٢٢:١٨١١:٢٥:٤٦١٧:٢٨:٤٠١٧:٤٦:٥٦٢٢:٤٣:٢٨
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:١٦٠٥:٢٣:٠٧١١:٢٥:٢٥١٧:٢٧:٠٩١٧:٤٥:٢٥٢٢:٤٣:١٠
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٠٠٥:٢٣:٥٦١١:٢٥:٠٥١٧:٢٥:٣٩١٧:٤٣:٥٥٢٢:٤٢:٥١
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٣٠٥:٢٤:٤٤١١:٢٤:٤٤١٧:٢٤:٠٩١٧:٤٢:٢٥٢٢:٤٢:٣٣
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٦٠٥:٢٥:٣٣١١:٢٤:٢٤١٧:٢٢:٣٩١٧:٤٠:٥٥٢٢:٤٢:١٤
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٤٩٠٥:٢٦:٢٣١١:٢٤:٠٣١٧:٢١:١٠١٧:٣٩:٢٦٢٢:٤١:٥٦
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٢٠٥:٢٧:١٢١١:٢٣:٤٣١٧:١٩:٤٠١٧:٣٧:٥٧٢٢:٤١:٣٧
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٤٠٥:٢٨:٠٢١١:٢٣:٢٤١٧:١٨:١١١٧:٣٦:٢٨٢٢:٤١:١٩
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٦٠٥:٢٨:٥٢١١:٢٣:٠٤١٧:١٦:٤٣١٧:٣٥:٠٠٢٢:٤١:٠١
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٨٠٥:٢٩:٤٢١١:٢٢:٤٥١٧:١٥:١٥١٧:٣٣:٣٢٢٢:٤٠:٤٢
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٠٠٥:٣٠:٣٢١١:٢٢:٢٦١٧:١٣:٤٧١٧:٣٢:٠٤٢٢:٤٠:٢٤
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٢٠٥:٣١:٢٣١١:٢٢:٠٨١٧:١٢:١٩١٧:٣٠:٣٧٢٢:٤٠:٠٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٤٠٥:٣٢:١٣١١:٢١:٥٠١٧:١٠:٥٢١٧:٢٩:١١٢٢:٣٩:٤٩
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٦٠٥:٣٣:٠٥١١:٢١:٣٢١٧:٠٩:٢٦١٧:٢٧:٤٥٢٢:٣٩:٣١
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٧٠٥:٣٣:٥٦١١:٢١:١٤١٧:٠٨:٠٠١٧:٢٦:٢٠٢٢:٣٩:١٤
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٩٠٥:٣٤:٤٨١١:٢٠:٥٨١٧:٠٦:٣٤١٧:٢٤:٥٦٢٢:٣٨:٥٧
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٢٠٠٥:٣٥:٤٠١١:٢٠:٤١١٧:٠٥:٠٩١٧:٢٣:٣٢٢٢:٣٨:٤١
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٢٠٥:٣٦:٣٢١١:٢٠:٢٥١٧:٠٣:٤٥١٧:٢٢:٠٩٢٢:٣٨:٢٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٣٠٥:٣٧:٢٥١١:٢٠:١٠١٧:٠٢:٢٢١٧:٢٠:٤٦٢٢:٣٨:٠٨
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٥٠٥:٣٨:١٨١١:١٩:٥٥١٧:٠٠:٥٩١٧:١٩:٢٤٢٢:٣٧:٥٣
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٦٠٥:٣٩:١٢١١:١٩:٤٠١٦:٥٩:٣٧١٧:١٨:٠٣٢٢:٣٧:٣٧
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٨٠٥:٤٠:٠٦١١:١٩:٢٦١٦:٥٨:١٥١٧:١٦:٤٣٢٢:٣٧:٢٢
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٩٠٥:٤١:٠٠١١:١٩:١٣١٦:٥٦:٥٤١٧:١٥:٢٤٢٢:٣٧:٠٨
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢١٠٥:٤١:٥٤١١:١٩:٠٠١٦:٥٥:٣٥١٧:١٤:٠٦٢٢:٣٦:٥٤
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:١٣٠٥:٤٢:٤٩١١:١٨:٤٨١٦:٥٤:١٦١٧:١٢:٤٨٢٢:٣٦:٤٠
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٤٠٥:٤٣:٤٥١١:١٨:٣٦١٦:٥٢:٥٧١٧:١١:٣٢٢٢:٣٦:٢٧
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٦٠٥:٤٤:٤٠١١:١٨:٢٦١٦:٥١:٤٠١٧:١٠:١٦٢٢:٣٦:١٤
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٤٥:٣٦١١:١٨:١٥١٦:٥٠:٢٤١٧:٠٩:٠١٢٢:٣٦:٠٢
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٠٠٥:٤٦:٣٢١١:١٨:٠٥١٦:٤٩:٠٨١٧:٠٧:٤٨٢٢:٣٥:٥٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر چناران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر چناران شهر چناران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر چناران شهر چناران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چناران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چناران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چناران

چناران مرکز شهرستان چناران و از شهرهای استان خراسان رضوی می‌باشد که در فاصله ۵۰ کیلومتری شمال غربی مشهد واقع شده‌است. چناران در ۴۵ کیلومتری شمال غربی شهر شاندیز واقع شده‌است

شهر چناران در ویکیپدیا

شهر چناران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چناران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چناران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چناران بر روی نقشه

شهر چناران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چناران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چناران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چناران
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر چناران + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر چناران + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر چناران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چناران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر چناران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چناران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چناران رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق چناران
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چناران
زمان پخش اذان مستقیم به افق چناران
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چناران
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چناران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چناران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چناران دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ چناران دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چناران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو