جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر چناران

چناران | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز چناران


اذان صبح: ٠٤:٥٤:٥١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٠:٠٣
اذان ظهر: ١٢:٢٦:٤٣
غروب آفتاب: ١٨:٣٢:٤٨
اذان مغرب: ١٨:٥١:٠٥
نیمه شب: ٢٣:١٤:١٧

شنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٨
٢١ محرم ١٤٤١ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چناران (شهرستان چناران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٨ شهر چناران)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر چناران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چناران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

فلورانس اسكاول شین
هرچه بیشتر نفرت بورزید، بر دوام نفرت خود افزوده اید و در ذهن خود، شیاری از نفرت حك می كنید كه خود را در حالت همیشگی چهره تان نشان خواهد داد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر چناران

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چناران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چناران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر چناران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چناران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چناران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٢:٢٥٠٥:٤٥:٢٨١٢:٣١:١٧١٩:١٧:٤٢١٩:٣٧:٠٥٢٣:٤٤:١٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٠:٥٣٠٥:٤٤:١٦١٢:٣١:٠٨١٩:١٨:٣٤١٩:٣٨:٠١٢٣:٤٣:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٠٩:٢٢٠٥:٤٣:٠٦١٢:٣٠:٥٩١٩:١٩:٢٧١٩:٣٨:٥٧٢٣:٤٣:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٧:٥١٠٥:٤١:٥٧١٢:٣٠:٥١١٩:٢٠:٢٠١٩:٣٩:٥٢٢٣:٤٣:٢٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٦:٢١٠٥:٤٠:٤٨١٢:٣٠:٤٣١٩:٢١:١٢١٩:٤٠:٤٨٢٣:٤٣:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٤:٥٢٠٥:٣٩:٤١١٢:٣٠:٣٦١٩:٢٢:٠٥١٩:٤١:٤٤٢٣:٤٢:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٣:٢٤٠٥:٣٨:٣٥١٢:٣٠:٢٩١٩:٢٢:٥٧١٩:٤٢:٣٩٢٣:٤٢:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠١:٥٧٠٥:٣٧:٣٠١٢:٣٠:٢٣١٩:٢٣:٤٩١٩:٤٣:٣٥٢٣:٤٢:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٠:٣١٠٥:٣٦:٢٦١٢:٣٠:١٧١٩:٢٤:٤٢١٩:٤٤:٣٠٢٣:٤١:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٥٩:٠٦٠٥:٣٥:٢٤١٢:٣٠:١٢١٩:٢٥:٣٤١٩:٤٥:٢٥٢٣:٤١:٣٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٧:٤٢٠٥:٣٤:٢٢١٢:٣٠:٠٨١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٦:٢٠٢٣:٤١:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٦:١٩٠٥:٣٣:٢٢١٢:٣٠:٠٤١٩:٢٧:١٧١٩:٤٧:١٥٢٣:٤١:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٤:٥٧٠٥:٣٢:٢٤١٢:٣٠:٠٠١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٨:١٠٢٣:٤٠:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٣:٣٧٠٥:٣١:٢٦١٢:٢٩:٥٧١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٩:٠٥٢٣:٤٠:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٢:١٧٠٥:٣٠:٣٠١٢:٢٩:٥٥١٩:٢٩:٥٢١٩:٤٩:٥٩٢٣:٤٠:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٠:٥٩٠٥:٢٩:٣٥١٢:٢٩:٥٤١٩:٣٠:٤٣١٩:٥٠:٥٤٢٣:٤٠:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٤٩:٤٣٠٥:٢٨:٤٢١٢:٢٩:٥٢١٩:٣١:٣٣١٩:٥١:٤٨٢٣:٤٠:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٨:٢٧٠٥:٢٧:٥٠١٢:٢٩:٥٢١٩:٣٢:٢٤١٩:٥٢:٤١٢٣:٣٩:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٧:١٤٠٥:٢٦:٥٩١٢:٢٩:٥٢١٩:٣٣:١٤١٩:٥٣:٣٥٢٣:٣٩:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٦:٠١٠٥:٢٦:١٠١٢:٢٩:٥٣١٩:٣٤:٠٤١٩:٥٤:٢٨٢٣:٣٩:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٤:٥١٠٥:٢٥:٢٣١٢:٢٩:٥٤١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٥:٢٠٢٣:٣٩:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٣:٤١٠٥:٢٤:٣٧١٢:٢٩:٥٦١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٦:١٣٢٣:٣٩:٠٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٢:٣٤٠٥:٢٣:٥٣١٢:٢٩:٥٨١٩:٣٦:٣١١٩:٥٧:٠٥٢٣:٣٩:٠٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤١:٢٨٠٥:٢٣:١٠١٢:٣٠:٠١١٩:٣٧:١٩١٩:٥٧:٥٦٢٣:٣٨:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٠:٢٤٠٥:٢٢:٢٨١٢:٣٠:٠٥١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٨:٤٧٢٣:٣٨:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٣٩:٢٢٠٥:٢١:٤٩١٢:٣٠:٠٩١٩:٣٨:٥٤١٩:٥٩:٣٧٢٣:٣٨:٣٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٣٨:٢٢٠٥:٢١:١١١٢:٣٠:١٣١٩:٣٩:٤١٢٠:٠٠:٢٧٢٣:٣٨:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٧:٢٣٠٥:٢٠:٣٤١٢:٣٠:١٨١٩:٤٠:٢٧٢٠:٠١:١٦٢٣:٣٨:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٣٦:٢٧٠٥:١٩:٥٩١٢:٣٠:٢٤١٩:٤١:١٢٢٠:٠٢:٠٤٢٣:٣٨:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چناران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چناران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چناران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چناران

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر چناران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر چناران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چناران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر چناران

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر چناران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر چناران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر چناران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چناران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چناران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر چناران

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر چناران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چناران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر چناران

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٠٠٥:٥٦:٥٥١٢:٣٦:١٥١٩:١٥:٠٠١٩:٣٤:٠٢٢٣:٥٠:٥٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٧٠٥:٥٧:٤٣١٢:٣٥:٥٩١٩:١٣:٤٠١٩:٣٢:٣٩٢٣:٥٠:٤٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٣٠٥:٥٨:٣٢١٢:٣٥:٤٣١٩:١٢:١٩١٩:٣١:١٦٢٣:٥٠:٣٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٩٠٥:٥٩:٢٠١٢:٣٥:٢٧١٩:١٠:٥٧١٩:٢٩:٥٢٢٣:٥٠:٣٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٠:٠٩١٢:٣٥:١٠١٩:٠٩:٣٤١٩:٢٨:٢٧٢٣:٥٠:٢٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٩٠٦:٠٠:٥٧١٢:٣٤:٥٢١٩:٠٨:١١١٩:٢٧:٠١٢٣:٥٠:١٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٣٠٦:٠١:٤٥١٢:٣٤:٣٤١٩:٠٦:٤٨١٩:٢٥:٣٦٢٣:٥٠:٠٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٧٠٦:٠٢:٣٤١٢:٣٤:١٦١٩:٠٥:٢٣١٩:٢٤:٠٩٢٣:٤٩:٥٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢١٠٦:٠٣:٢٢١٢:٣٣:٥٨١٩:٠٣:٥٨١٩:٢٢:٤٢٢٣:٤٩:٤١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٤٠٦:٠٤:١٠١٢:٣٣:٣٩١٩:٠٢:٣٣١٩:٢١:١٤٢٣:٤٩:٣٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٦٠٦:٠٤:٥٨١٢:٣٣:٢٠١٩:٠١:٠٧١٩:١٩:٤٦٢٣:٤٩:١٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٩٠٦:٠٥:٤٦١٢:٣٣:٠١١٨:٥٩:٤٠١٩:١٨:١٨٢٣:٤٩:٠٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٠٠٦:٠٦:٣٣١٢:٣٢:٤١١٨:٥٨:١٣١٩:١٦:٤٩٢٣:٤٨:٥٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣١٠٦:٠٧:٢١١٢:٣٢:٢١١٨:٥٦:٤٦١٩:١٥:٢٠٢٣:٤٨:٣٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٢٠٦:٠٨:٠٩١٢:٣٢:٠١١٨:٥٥:١٨١٩:١٣:٥٠٢٣:٤٨:٢٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٢٠٦:٠٨:٥٦١٢:٣١:٤١١٨:٥٣:٤٩١٩:١٢:٢١٢٣:٤٨:١١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٢٠٦:٠٩:٤٤١٢:٣١:٢٠١٨:٥٢:٢١١٩:١٠:٥٠٢٣:٤٧:٥٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣١٠٦:١٠:٣١١٢:٣١:٠٠١٨:٥٠:٥٢١٩:٠٩:٢٠٢٣:٤٧:٤١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٠٠٦:١١:١٩١٢:٣٠:٣٩١٨:٤٩:٢٢١٩:٠٧:٤٩٢٣:٤٧:٢٥
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٨٠٦:١٢:٠٦١٢:٣٠:١٨١٨:٤٧:٥٣١٩:٠٦:١٨٢٣:٤٧:٠٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٦٠٦:١٢:٥٤١٢:٢٩:٥٦١٨:٤٦:٢٣١٩:٠٤:٤٧٢٣:٤٦:٥٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٤٠٦:١٣:٤١١٢:٢٩:٣٥١٨:٤٤:٥٣١٩:٠٣:١٦٢٣:٤٦:٣٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢١٠٦:١٤:٢٩١٢:٢٩:١٤١٨:٤٣:٢٣١٩:٠١:٤٥٢٣:٤٦:٢٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٨٠٦:١٥:١٦١٢:٢٨:٥٢١٨:٤١:٥٢١٩:٠٠:١٣٢٣:٤٦:٠٣
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٤٠٦:١٦:٠٤١٢:٢٨:٣١١٨:٤٠:٢٢١٨:٥٨:٤٢٢٣:٤٥:٤٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:١٠٠٦:١٦:٥٢١٢:٢٨:٠٩١٨:٣٨:٥١١٨:٥٧:١١٢٣:٤٥:٢٨
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٦٠٦:١٧:٣٩١٢:٢٧:٤٨١٨:٣٧:٢٠١٨:٥٥:٣٩٢٣:٤٥:١١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠١٠٦:١٨:٢٧١٢:٢٧:٢٦١٨:٣٥:٥٠١٨:٥٤:٠٨٢٣:٤٤:٥٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٦٠٦:١٩:١٥١٢:٢٧:٠٥١٨:٣٤:١٩١٨:٥٢:٣٧٢٣:٤٤:٣٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥١٠٦:٢٠:٠٣١٢:٢٦:٤٣١٨:٣٢:٤٨١٨:٥١:٠٥٢٣:١٤:١٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٣:٥٥:٤٦٠٥:٢٠:٥١١١:٢٦:٢٢١٧:٣١:١٨١٧:٤٩:٣٤٢٢:٤٣:٥٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر چناران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر چناران شهر چناران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر چناران شهر چناران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چناران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چناران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چناران

چناران مرکز شهرستان چناران و از شهرهای استان خراسان رضوی می‌باشد که در فاصله ۵۰ کیلومتری شمال غربی مشهد واقع شده‌است. چناران در ۴۵ کیلومتری شمال غربی شهر شاندیز واقع شده‌است

شهر چناران در ویکیپدیا

شهر چناران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چناران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چناران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چناران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چناران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چناران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چناران
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر چناران + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر چناران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چناران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چناران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چناران رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق چناران
زمان پخش اذان آنلاین به افق چناران
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چناران
جدول اوقات شرعی امروز فردا چناران دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چناران دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چناران
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ چناران دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق چناران

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چناران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو