جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر چناران

چناران | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز چناران


اذان صبح: ٠٤:٤٦:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٣٣
اذان ظهر: ١١:٤٦:٤٠
غروب آفتاب: ١٧:٢٣:١٩
اذان مغرب: ١٧:٤١:٥٢
نیمه شب: ٢٣:٠٤:٠٤

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چناران (شهرستان چناران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ شهر چناران)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر چناران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چناران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
چيزي با چيزي نياميخته است كه بهتر از حلم با علم باشد .

اوقات شرعی ماه جاری شهر چناران

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چناران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چناران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر چناران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چناران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چناران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:١٥:٣١٠٥:٤٧:٥٣١٢:٣١:٣٧١٩:١٥:٥٦١٩:٣٥:١٤٢٣:٤٤:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٣:٥٧٠٥:٤٦:٤٠١٢:٣١:٢٧١٩:١٦:٤٩١٩:٣٦:١٠٢٣:٤٤:٣٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٢:٢٥٠٥:٤٥:٢٨١٢:٣١:١٧١٩:١٧:٤٢١٩:٣٧:٠٥٢٣:٤٤:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٠:٥٣٠٥:٤٤:١٦١٢:٣١:٠٨١٩:١٨:٣٤١٩:٣٨:٠١٢٣:٤٣:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٠٩:٢٢٠٥:٤٣:٠٦١٢:٣٠:٥٩١٩:١٩:٢٧١٩:٣٨:٥٧٢٣:٤٣:٣٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٧:٥١٠٥:٤١:٥٧١٢:٣٠:٥١١٩:٢٠:٢٠١٩:٣٩:٥٢٢٣:٤٣:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٦:٢١٠٥:٤٠:٤٨١٢:٣٠:٤٣١٩:٢١:١٢١٩:٤٠:٤٨٢٣:٤٣:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٤:٥٢٠٥:٣٩:٤١١٢:٣٠:٣٦١٩:٢٢:٠٥١٩:٤١:٤٤٢٣:٤٢:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٣:٢٤٠٥:٣٨:٣٥١٢:٣٠:٢٩١٩:٢٢:٥٧١٩:٤٢:٣٩٢٣:٤٢:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠١:٥٧٠٥:٣٧:٣٠١٢:٣٠:٢٣١٩:٢٣:٤٩١٩:٤٣:٣٥٢٣:٤٢:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٠:٣١٠٥:٣٦:٢٦١٢:٣٠:١٧١٩:٢٤:٤٢١٩:٤٤:٣٠٢٣:٤١:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٥٩:٠٦٠٥:٣٥:٢٤١٢:٣٠:١٢١٩:٢٥:٣٤١٩:٤٥:٢٥٢٣:٤١:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٧:٤٢٠٥:٣٤:٢٢١٢:٣٠:٠٨١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٦:٢٠٢٣:٤١:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٦:١٩٠٥:٣٣:٢٢١٢:٣٠:٠٤١٩:٢٧:١٧١٩:٤٧:١٥٢٣:٤١:٠٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٤:٥٧٠٥:٣٢:٢٤١٢:٣٠:٠٠١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٨:١٠٢٣:٤٠:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٣:٣٧٠٥:٣١:٢٦١٢:٢٩:٥٧١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٩:٠٥٢٣:٤٠:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٢:١٧٠٥:٣٠:٣٠١٢:٢٩:٥٥١٩:٢٩:٥٢١٩:٤٩:٥٩٢٣:٤٠:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٠:٥٩٠٥:٢٩:٣٥١٢:٢٩:٥٤١٩:٣٠:٤٣١٩:٥٠:٥٤٢٣:٤٠:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٤٩:٤٣٠٥:٢٨:٤٢١٢:٢٩:٥٢١٩:٣١:٣٣١٩:٥١:٤٨٢٣:٤٠:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٨:٢٧٠٥:٢٧:٥٠١٢:٢٩:٥٢١٩:٣٢:٢٤١٩:٥٢:٤١٢٣:٣٩:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٧:١٤٠٥:٢٦:٥٩١٢:٢٩:٥٢١٩:٣٣:١٤١٩:٥٣:٣٥٢٣:٣٩:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٦:٠١٠٥:٢٦:١٠١٢:٢٩:٥٣١٩:٣٤:٠٤١٩:٥٤:٢٨٢٣:٣٩:٢٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٤:٥١٠٥:٢٥:٢٣١٢:٢٩:٥٤١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٥:٢٠٢٣:٣٩:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٣:٤١٠٥:٢٤:٣٧١٢:٢٩:٥٦١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٦:١٣٢٣:٣٩:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٢:٣٤٠٥:٢٣:٥٣١٢:٢٩:٥٨١٩:٣٦:٣١١٩:٥٧:٠٥٢٣:٣٩:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤١:٢٨٠٥:٢٣:١٠١٢:٣٠:٠١١٩:٣٧:١٩١٩:٥٧:٥٦٢٣:٣٨:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٠:٢٤٠٥:٢٢:٢٨١٢:٣٠:٠٥١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٨:٤٧٢٣:٣٨:٤٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٣٩:٢٢٠٥:٢١:٤٩١٢:٣٠:٠٩١٩:٣٨:٥٤١٩:٥٩:٣٧٢٣:٣٨:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٣٨:٢٢٠٥:٢١:١١١٢:٣٠:١٣١٩:٣٩:٤١٢٠:٠٠:٢٧٢٣:٣٨:٣٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٧:٢٣٠٥:٢٠:٣٤١٢:٣٠:١٨١٩:٤٠:٢٧٢٠:٠١:١٦٢٣:٣٨:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چناران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چناران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چناران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چناران

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر چناران

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر چناران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چناران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر چناران

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٤:٤٦:٠٤٠٦:١٠:٣٣١١:٤٦:٤٠١٧:٢٣:١٩١٧:٤١:٥٢٢٣:٠٤:٠٤
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٤:٤٤:٥٠٠٦:٠٩:١٥١١:٤٦:٣١١٧:٢٤:١٨١٧:٤٢:٤٩٢٣:٠٣:٥٦
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٤:٤٣:٣٥٠٦:٠٧:٥٧١١:٤٦:٢١١٧:٢٥:١٦١٧:٤٣:٤٦٢٣:٠٣:٤٧
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٤:٤٢:١٨٠٦:٠٦:٣٨١١:٤٦:١٠١٧:٢٦:١٥١٧:٤٤:٤٣٢٣:٠٣:٣٨
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٤:٤١:٠١٠٦:٠٥:١٨١١:٤٥:٥٩١٧:٢٧:١٢١٧:٤٥:٤٠٢٣:٠٣:٢٨
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٤:٣٩:٤٣٠٦:٠٣:٥٨١١:٤٥:٤٨١٧:٢٨:١٠١٧:٤٦:٣٦٢٣:٠٣:١٧
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٤:٣٨:٢٣٠٦:٠٢:٣٧١١:٤٥:٣٥١٧:٢٩:٠٧١٧:٤٧:٣٢٢٣:٠٣:٠٥
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٤:٣٧:٠٣٠٦:٠١:١٥١١:٤٥:٢٣١٧:٣٠:٠٤١٧:٤٨:٢٨٢٣:٠٢:٥٢
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٤:٣٥:٤١٠٥:٥٩:٥٣١١:٤٥:١٠١٧:٣١:٠٠١٧:٤٩:٢٣٢٣:٠٢:٣٩
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٤:٣٤:١٩٠٥:٥٨:٣٠١١:٤٤:٥٦١٧:٣١:٥٦١٧:٥٠:١٩٢٣:٠٢:٢٦
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٤:٣٢:٥٥٠٥:٥٧:٠٦١١:٤٤:٤٢١٧:٣٢:٥٢١٧:٥١:١٤٢٣:٠٢:١٢
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٤:٣١:٣١٠٥:٥٥:٤٢١١:٤٤:٢٨١٧:٣٣:٤٨١٧:٥٢:٠٨٢٣:٠١:٥٧
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٤:٣٠:٠٦٠٥:٥٤:١٧١١:٤٤:١٣١٧:٣٤:٤٣١٧:٥٣:٠٣٢٣:٠١:٤١
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٤:٢٨:٤٠٠٥:٥٢:٥٢١١:٤٣:٥٨١٧:٣٥:٣٨١٧:٥٣:٥٧٢٣:٠١:٢٥
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٤:٢٧:١٣٠٥:٥١:٢٧١١:٤٣:٤٣١٧:٣٦:٣٣١٧:٥٤:٥٢٢٣:٠١:٠٩
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٤:٢٥:٤٥٠٥:٥٠:٠١١١:٤٣:٢٧١٧:٣٧:٢٧١٧:٥٥:٤٦٢٣:٠٠:٥٢
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٤:٢٤:١٧٠٥:٤٨:٣٤١١:٤٣:١١١٧:٣٨:٢٢١٧:٥٦:٤٠٢٣:٠٠:٣٥
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:٢٢:٤٧٠٥:٤٧:٠٨١١:٤٢:٥٤١٧:٣٩:١٦١٧:٥٧:٣٤٢٣:٠٠:١٧
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:٢١:١٨٠٥:٤٥:٤١١١:٤٢:٣٨١٧:٤٠:١٠١٧:٥٨:٢٧٢٢:٥٩:٥٨
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:١٩:٤٧٠٥:٤٤:١٣١١:٤٢:٢١١٧:٤١:٠٣١٧:٥٩:٢١٢٢:٥٩:٤٠
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:١٨:١٦٠٥:٤٢:٤٦١١:٤٢:٠٤١٧:٤١:٥٧١٨:٠٠:١٤٢٢:٥٩:٢٠
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:١٦:٤٤٠٥:٤١:١٨١١:٤١:٤٧١٧:٤٢:٥٠١٨:٠١:٠٨٢٢:٥٩:٠١
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:١٥:١٢٠٥:٣٩:٥٠١١:٤١:٢٩١٧:٤٣:٤٣١٨:٠٢:٠١٢٢:٥٨:٤١
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:١٣:٣٩٠٥:٣٨:٢٢١١:٤١:١٢١٧:٤٤:٣٦١٨:٠٢:٥٥٢٢:٥٨:٢١
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:١٢:٠٥٠٥:٣٦:٥٤١١:٤٠:٥٤١٧:٤٥:٢٩١٨:٠٣:٤٨٢٣:٢٨:٠٠
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:١٠:٣١٠٦:٣٥:٢٦١٢:٤٠:٣٦١٨:٤٦:٢٢١٩:٠٤:٤١٢٣:٥٧:٣٩
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٣٣:٥٨١٢:٤٠:١٨١٨:٤٧:١٥١٩:٠٥:٣٤٢٣:٥٧:١٨
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٠٧:٢١٠٦:٣٢:٢٩١٢:٤٠:٠٠١٨:٤٨:٠٨١٩:٠٦:٢٧٢٣:٥٦:٥٧
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٣١:٠١١٢:٣٩:٤٢١٨:٤٩:٠٠١٩:٠٧:٢١٢٣:٥٦:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر چناران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر چناران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر چناران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چناران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چناران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر چناران

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر چناران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چناران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر چناران

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٥٠٦:١٦:٤٦١١:٤٧:١٨١٧:١٨:٢٠١٧:٣٧:٠١٢٣:٠٤:٣٤
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١٥:٣٣١١:٤٧:١١١٧:١٩:٢١١٧:٣٨:٠٠٢٣:٠٤:٣٠
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٤:١٩١١:٤٧:٠٥١٧:٢٠:٢١١٧:٣٨:٥٨٢٣:٠٤:٢٤
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٨٠٦:١٣:٠٥١١:٤٦:٥٧١٧:٢١:٢١١٧:٣٩:٥٦٢٣:٠٤:١٩
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٦٠٦:١١:٤٩١١:٤٦:٤٩١٧:٢٢:٢٠١٧:٤٠:٥٤٢٣:٠٤:١٢
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٤٠٦:١٠:٣٣١١:٤٦:٤٠١٧:٢٣:١٩١٧:٤١:٥٢٢٣:٠٤:٠٤
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٠٠٦:٠٩:١٥١١:٤٦:٣١١٧:٢٤:١٨١٧:٤٢:٤٩٢٣:٠٣:٥٦
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٥٠٦:٠٧:٥٧١١:٤٦:٢١١٧:٢٥:١٦١٧:٤٣:٤٦٢٣:٠٣:٤٧
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٨٠٦:٠٦:٣٨١١:٤٦:١٠١٧:٢٦:١٥١٧:٤٤:٤٣٢٣:٠٣:٣٨
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٠١٠٦:٠٥:١٨١١:٤٥:٥٩١٧:٢٧:١٢١٧:٤٥:٤٠٢٣:٠٣:٢٨
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٣٠٦:٠٣:٥٨١١:٤٥:٤٨١٧:٢٨:١٠١٧:٤٦:٣٦٢٣:٠٣:١٧
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٣٠٦:٠٢:٣٧١١:٤٥:٣٥١٧:٢٩:٠٧١٧:٤٧:٣٢٢٣:٠٣:٠٥
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٣٠٦:٠١:١٥١١:٤٥:٢٣١٧:٣٠:٠٤١٧:٤٨:٢٨٢٣:٠٢:٥٢
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤١٠٥:٥٩:٥٣١١:٤٥:١٠١٧:٣١:٠٠١٧:٤٩:٢٣٢٣:٠٢:٣٩
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٩٠٥:٥٨:٣٠١١:٤٤:٥٦١٧:٣١:٥٦١٧:٥٠:١٩٢٣:٠٢:٢٦
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٥٠٥:٥٧:٠٦١١:٤٤:٤٢١٧:٣٢:٥٢١٧:٥١:١٤٢٣:٠٢:١٢
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:٣١٠٥:٥٥:٤٢١١:٤٤:٢٨١٧:٣٣:٤٨١٧:٥٢:٠٨٢٣:٠١:٥٧
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٦٠٥:٥٤:١٧١١:٤٤:١٣١٧:٣٤:٤٣١٧:٥٣:٠٣٢٣:٠١:٤١
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٠٠٥:٥٢:٥٢١١:٤٣:٥٨١٧:٣٥:٣٨١٧:٥٣:٥٧٢٣:٠١:٢٥
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٣٠٥:٥١:٢٧١١:٤٣:٤٣١٧:٣٦:٣٣١٧:٥٤:٥٢٢٣:٠١:٠٩
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٥٠٥:٥٠:٠١١١:٤٣:٢٧١٧:٣٧:٢٧١٧:٥٥:٤٦٢٣:٠٠:٥٢
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٧٠٥:٤٨:٣٤١١:٤٣:١١١٧:٣٨:٢٢١٧:٥٦:٤٠٢٣:٠٠:٣٥
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٧٠٥:٤٧:٠٨١١:٤٢:٥٤١٧:٣٩:١٦١٧:٥٧:٣٤٢٣:٠٠:١٧
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢١:١٨٠٥:٤٥:٤١١١:٤٢:٣٨١٧:٤٠:١٠١٧:٥٨:٢٧٢٢:٥٩:٥٨
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٧٠٥:٤٤:١٣١١:٤٢:٢١١٧:٤١:٠٣١٧:٥٩:٢١٢٢:٥٩:٤٠
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٨:١٦٠٥:٤٢:٤٦١١:٤٢:٠٤١٧:٤١:٥٧١٨:٠٠:١٤٢٢:٥٩:٢٠
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٦:٤٤٠٥:٤١:١٨١١:٤١:٤٧١٧:٤٢:٥٠١٨:٠١:٠٨٢٢:٥٩:٠١
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٥:١٢٠٥:٣٩:٥٠١١:٤١:٢٩١٧:٤٣:٤٣١٨:٠٢:٠١٢٢:٥٨:٤١
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٣:٣٩٠٥:٣٨:٢٢١١:٤١:١٢١٧:٤٤:٣٦١٨:٠٢:٥٥٢٢:٥٨:٢١

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر چناران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر چناران شهر چناران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر چناران شهر چناران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چناران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چناران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چناران

چناران مرکز شهرستان چناران و از شهرهای استان خراسان رضوی می‌باشد که در فاصله ۵۰ کیلومتری شمال غربی مشهد واقع شده‌است. چناران در ۴۵ کیلومتری شمال غربی شهر شاندیز واقع شده‌است

شهر چناران در ویکیپدیا

شهر چناران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چناران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چناران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چناران بر روی نقشه

شهر چناران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چناران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چناران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چناران
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر چناران + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر چناران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چناران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چناران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چناران رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا چناران دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چناران
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چناران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ چناران دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق چناران
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چناران دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چناران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چناران

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چناران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو