جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای چم کنار

هندیجان غربی | هندیجان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز چم کنار

اذان صبح: ٠٤:٤٢:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٦:٢٤
اذان ظهر: ١٣:١٦:٢١
غروب آفتاب: ٢٠:١٦:٠٦
اذان مغرب: ٢٠:٣٥:١٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٩:٤٤

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چم کنار (شهرستان هندیجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای چم کنار)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای چم کنار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چم کنار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آرتور شوپنهاور
نابغه همنشین خود را فراموش می كند و بی توجه به اینكه آیا وی سخنان او را می فهمد یا نه، چنان به حرف زدن ادامه می دهد كه گویی كودكی با عروسكش سخن می گوید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چم کنار

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چم کنار در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چم کنار ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای چم کنار (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چم کنار ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چم کنار
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٣:٢٠٠٦:٤٥:٠٦١٣:١١:١٩١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٥:٢٧٠٠:٣٠:٠١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٢:٠٢٠٦:٤٣:٥٩١٣:١١:٠٥١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٦:٠٦٠٠:٢٩:٤١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٠:٤٣٠٦:٤٢:٥٣١٣:١٠:٥١١٩:٣٩:١٦١٩:٥٦:٤٦٠٠:٢٩:٢١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٩:٢٥٠٦:٤١:٤٧١٣:١٠:٣٧١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٧:٢٦٠٠:٢٩:٠١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:٠٨٠٦:٤٠:٤٢١٣:١٠:٢٣١٩:٤٠:٣٣١٩:٥٨:٠٦٠٠:٢٨:٤٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٦:٥١٠٦:٣٩:٣٧١٣:١٠:١٠١٩:٤١:١١١٩:٥٨:٤٦٠٠:٢٨:٢٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:٣٤٠٦:٣٨:٣٤١٣:٠٩:٥٨١٩:٤١:٤٩١٩:٥٩:٢٧٠٠:٢٨:٠٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٤:١٧٠٦:٣٧:٣١١٣:٠٩:٤٥١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠٠:٠٧٠٠:٢٧:٤٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٣:٠٢٠٦:٣٦:٢٨١٣:٠٩:٣٤١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠٠:٤٨٠٠:٢٧:٢٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١١:٤٧٠٦:٣٥:٢٧١٣:٠٩:٢٢١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠١:٢٨٠٠:٢٧:٠٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٠:٣٢٠٦:٣٤:٢٦١٣:٠٩:١١١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٢:٠٩٠٠:٢٦:٥١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:١٨٠٦:٣٣:٢٦١٣:٠٩:٠١١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٢:٥٠٠٠:٢٦:٣٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٠٥٠٦:٣٢:٢٧١٣:٠٨:٥١١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٣:٣١٠٠:٢٦:١٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٥٢٠٦:٣١:٢٩١٣:٠٨:٤١١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٤:١٣٠٠:٢٦:٠٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٣٠:٣٢١٣:٠٨:٣٢١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٤:٥٤٠٠:٢٥:٤٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٢٩:٣٥١٣:٠٨:٢٤١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٥:٣٦٠٠:٢٥:٢٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٣:١٩٠٦:٢٨:٤٠١٣:٠٨:١٦١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٦:١٧٠٠:٢٥:١٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٢٧:٤٦١٣:٠٨:٠٨١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٦:٥٩٠٠:٢٤:٥٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠١:٠٠٠٦:٢٦:٥٢١٣:٠٨:٠٢١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٧:٤١٠٠:٢٤:٤٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٦:٠٠١٣:٠٧:٥٥١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٨:٢٣٠٠:٢٤:٣١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢٥:٠٩١٣:٠٧:٥٠١٩:٥٠:٥٥٢٠:٠٩:٠٤٠٠:٢٤:١٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٢٤:١٩١٣:٠٧:٤٤١٩:٥١:٣٥٢٠:٠٩:٤٧٠٠:٢٤:٠٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٣:٣٠١٣:٠٧:٤٠١٩:٥٢:١٥٢٠:١٠:٢٩٠٠:٢٣:٥٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٣٢٠٦:٢٢:٤٢١٣:٠٧:٣٦١٩:٥٢:٥٤٢٠:١١:١١٠٠:٢٣:٤٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٢٩٠٦:٢١:٥٥١٣:٠٧:٣٣١٩:٥٣:٣٤٢٠:١١:٥٣٠٠:٢٣:٣١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٢٨٠٦:٢١:١٠١٣:٠٧:٣٠١٩:٥٤:١٣٢٠:١٢:٣٥٠٠:٢٣:٢١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٢٨٠٦:٢٠:٢٦١٣:٠٧:٢٨١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٣:١٧٠٠:٢٣:١١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥١:٢٩٠٦:١٩:٤٢١٣:٠٧:٢٦١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٣:٥٩٠٠:٢٣:٠٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٣١٠٦:١٩:٠٠١٣:٠٧:٢٥١٩:٥٦:١٢٢٠:١٤:٤١٠٠:٢٢:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چم کنار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چم کنار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چم کنار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چم کنار

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای چم کنار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چم کنار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چم کنار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای چم کنار

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای چم کنار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای چم کنار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای چم کنار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چم کنار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چم کنار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چم کنار

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای چم کنار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چم کنار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چم کنار

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای چم کنار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چم کنار روستای چم کنار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چم کنار روستای چم کنار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای چم کنار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چم کنار برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چم کنار

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای چم کنار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چم کنار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چم کنار

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٣٠٦:٠٩:٤٣١٣:١٢:٥٦٢٠:١٦:٠٩٢٠:٣٥:٣٨٠٠:٢٥:٢٣
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٧٠٦:٠٩:٥٧١٣:١٣:٠٩٢٠:١٦:٢٠٢٠:٣٥:٤٩٠٠:٢٥:٣٧
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٣٠٦:١٠:١٢١٣:١٣:٢٢٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٥:٥٩٠٠:٢٥:٥١
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١١٠٦:١٠:٢٨١٣:١٣:٣٥٢٠:١٦:٤٠٢٠:٣٦:٠٨٠٠:٢٦:٠٥
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٠٠٦:١٠:٤٥١٣:١٣:٤٨٢٠:١٦:٤٧٢٠:٣٦:١٥٠٠:٢٦:١٩
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٢٠٦:١١:٠٤١٣:١٤:٠١٢٠:١٦:٥٤٢٠:٣٦:٢١٠٠:٢٦:٣٤
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٤٠٦:١١:٢٣١٣:١٤:١٣٢٠:١٦:٥٨٢٠:٣٦:٢٥٠٠:٢٦:٤٩
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٩٠٦:١١:٤٣١٣:١٤:٢٥٢٠:١٧:٠٢٢٠:٣٦:٢٨٠٠:٢٧:٠٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٥٠٦:١٢:٠٥١٣:١٤:٣٧٢٠:١٧:٠٤٢٠:٣٦:٢٩٠٠:٢٧:١٨
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٢٠٦:١٢:٢٧١٣:١٤:٤٩٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٦:٢٩٠٠:٢٧:٣٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠١٠٦:١٢:٥٠١٣:١٥:٠١٢٠:١٧:٠٤٢٠:٣٦:٢٧٠٠:٢٧:٤٨
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٢٠٦:١٣:١٤١٣:١٥:١٢٢٠:١٧:٠٢٢٠:٣٦:٢٤٠٠:٢٨:٠٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٤٠٦:١٣:٣٩١٣:١٥:٢٣٢٠:١٦:٥٨٢٠:٣٦:١٩٠٠:٢٨:١٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٧٠٦:١٤:٠٤١٣:١٥:٣٣٢٠:١٦:٥٣٢٠:٣٦:١٣٠٠:٢٨:٣٢
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٢٠٦:١٤:٣١١٣:١٥:٤٤٢٠:١٦:٤٧٢٠:٣٦:٠٥٠٠:٢٨:٤٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٧٠٦:١٤:٥٨١٣:١٥:٥٤٢٠:١٦:٣٩٢٠:٣٥:٥٦٠٠:٢٩:٠٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٥٠٦:١٥:٢٦١٣:١٦:٠٣٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٥:٤٥٠٠:٢٩:١٦
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١٥:٥٥١٣:١٦:١٢٢٠:١٦:١٨٢٠:٣٥:٣٢٠٠:٢٩:٣٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٢٠٦:١٦:٢٤١٣:١٦:٢١٢٠:١٦:٠٦٢٠:٣٥:١٨٠٠:٢٩:٤٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٣٠٦:١٦:٥٤١٣:١٦:٢٩٢٠:١٥:٥٢٢٠:٣٥:٠٣٠٠:٢٩:٥٨
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٥٠٦:١٧:٢٥١٣:١٦:٣٧٢٠:١٥:٣٧٢٠:٣٤:٤٦٠٠:٣٠:١٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٧٠٦:١٧:٥٦١٣:١٦:٤٥٢٠:١٥:٢٠٢٠:٣٤:٢٧٠٠:٣٠:٢٥
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣١٠٦:١٨:٢٨١٣:١٦:٥٢٢٠:١٥:٠٢٢٠:٣٤:٠٧٠٠:٣٠:٣٨
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٥٠٦:١٩:٠٠١٣:١٦:٥٩٢٠:١٤:٤٢٢٠:٣٣:٤٦٠٠:٣٠:٥١
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠١٠٦:١٩:٣٣١٣:١٧:٠٥٢٠:١٤:٢١٢٠:٣٣:٢٣٠٠:٣١:٠٤
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٧٠٦:٢٠:٠٦١٣:١٧:١٠٢٠:١٣:٥٨٢٠:٣٢:٥٨٠٠:٣١:١٦
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٤٠٦:٢٠:٤٠١٣:١٧:١٥٢٠:١٣:٣٤٢٠:٣٢:٣٢٠٠:٣١:٢٨
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢١٠٦:٢١:١٤١٣:١٧:٢٠٢٠:١٣:٠٩٢٠:٣٢:٠٤٠٠:٣١:٣٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٠٠٦:٢١:٤٨١٣:١٧:٢٤٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣١:٣٥٠٠:٣١:٥٠
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٩٠٦:٢٢:٢٣١٣:١٧:٢٨٢٠:١٢:١٤٢٠:٣١:٠٥٠٠:٣٢:٠١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٨٠٦:٢٢:٥٨١٣:١٧:٣٠٢٠:١١:٤٤٢٠:٣٠:٣٣٠٠:٣٢:١١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای چم کنار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چم کنار روستای چم کنار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چم کنار روستای چم کنار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چم کنار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چم کنار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چم کنار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چم کنار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چم کنار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چم کنار

روستای چم کنار بر روی نقشه

روستای چم کنار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چم کنار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چم کنار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چم کنار
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای چم کنار + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای چم کنار + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای چم کنار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چم کنار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای چم کنار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چم کنار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چم کنار رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق چم کنار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا چم کنار دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چم کنار
زمان پخش اذان زنده به افق چم کنار
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چم کنار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق چم کنار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چم کنار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا چم کنار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چم کنار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو