جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چم کنار

هندیجان غربی | هندیجان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز چم کنار


اذان صبح: ٠٥:٢٠:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٢:٥٦
اذان ظهر: ١١:٥٧:١٨
غروب آفتاب: ١٧:١١:٢٦
اذان مغرب: ١٧:٢٩:٤٦
نیمه شب: ٢٣:١٦:١٩

شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٨
٢٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چم کنار (شهرستان هندیجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ آذر ٩٨ روستای چم کنار)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای چم کنار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چم کنار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مارك تواین
انسان تنها حیوانی است كه چهره اش از شرم سرخ می شود و یا باید بشود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چم کنار

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چم کنار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چم کنار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چم کنار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چم کنار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چم کنار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٣٢:١٤١٣:٠٨:٤٩١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٣:٤٢٠٠:٢٦:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٣١:١٦١٣:٠٨:٤٠١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٤:٢٤٠٠:٢٥:٥٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٣٠:١٩١٣:٠٨:٣١١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٥:٠٥٠٠:٢٥:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:١٣٠٦:٢٩:٢٣١٣:٠٨:٢٣١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٥:٤٧٠٠:٢٥:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٢٨:٢٨١٣:٠٨:١٥١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٦:٢٩٠٠:٢٥:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٥٣٠٦:٢٧:٣٤١٣:٠٨:٠٨١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٧:١١٠٠:٢٤:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٢٦:٤١١٣:٠٨:٠١١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٧:٥٢٠٠:٢٤:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٥:٤٩١٣:٠٧:٥٥١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٨:٣٤٠٠:٢٤:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٣١٠٦:٢٤:٥٨١٣:٠٧:٥٠١٩:٥١:٠٦٢٠:٠٩:١٦٠٠:٢٤:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٤:٠٨١٣:٠٧:٤٤١٩:٥١:٤٦٢٠:٠٩:٥٨٠٠:٢٤:٠٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٣:١٩١٣:٠٧:٤٠١٩:٥٢:٢٥٢٠:١٠:٤٠٠٠:٢٣:٥١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:١٨٠٦:٢٢:٣٢١٣:٠٧:٣٦١٩:٥٣:٠٥٢٠:١١:٢٢٠٠:٢٣:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢١:٤٥١٣:٠٧:٣٣١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٢:٠٤٠٠:٢٣:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:١٤٠٦:٢١:٠٠١٣:٠٧:٣٠١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٢:٤٦٠٠:٢٣:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:١٤٠٦:٢٠:١٥١٣:٠٧:٢٧١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٣:٢٧٠٠:٢٣:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:١٥٠٦:١٩:٣٢١٣:٠٧:٢٦١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٤:٠٩٠٠:٢٣:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:١٧٠٦:١٨:٥١١٣:٠٧:٢٥١٩:٥٦:٢١٢٠:١٤:٥١٠٠:٢٢:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٢١٠٦:١٨:١٠١٣:٠٧:٢٤١٩:٥٧:٠١٢٠:١٥:٣٢٠٠:٢٢:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١٧:٣١١٣:٠٧:٢٤١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٦:١٤٠٠:٢٢:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١٦:٥٣١٣:٠٧:٢٥١٩:٥٨:١٨٢٠:١٦:٥٥٠٠:٢٢:٢٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١٦:١٧١٣:٠٧:٢٦١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٧:٣٦٠٠:٢٢:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١٥:٤١١٣:٠٧:٢٨١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٨:١٧٠٠:٢٢:١٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٥:٠٠٠٦:١٥:٠٧١٣:٠٧:٣١٢٠:٠٠:١٤٢٠:١٨:٥٨٠٠:٢٢:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٤:١٢٠٦:١٤:٣٥١٣:٠٧:٣٤٢٠:٠٠:٥٢٢٠:١٩:٣٨٠٠:٢٢:٠٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٣:٢٦٠٦:١٤:٠٤١٣:٠٧:٣٧٢٠:٠١:٣٠٢٠:٢٠:١٨٠٠:٢٢:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:٤١٠٦:١٣:٣٤١٣:٠٧:٤١٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢٠:٥٨٠٠:٢٢:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:٥٨٠٦:١٣:٠٥١٣:٠٧:٤٦٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢١:٣٧٠٠:٢٢:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤١:١٧٠٦:١٢:٣٨١٣:٠٧:٥١٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٢:١٦٠٠:٢١:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٤٠:٣٧٠٦:١٢:١٣١٣:٠٧:٥٦٢٠:٠٣:٥٨٢٠:٢٢:٥٥٠٠:٢١:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چم کنار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چم کنار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چم کنار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چم کنار

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای چم کنار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چم کنار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چم کنار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای چم کنار

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای چم کنار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای چم کنار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای چم کنار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چم کنار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چم کنار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای چم کنار

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای چم کنار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چم کنار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای چم کنار

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٦٠٦:٤٢:٠٥١١:٥٧:٠٢١٧:١١:٤٤١٧:٣٠:٠٢٢٣:١٦:٠٦
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٩٠٦:٤٢:٥٦١١:٥٧:١٨١٧:١١:٢٦١٧:٢٩:٤٦٢٣:١٦:١٩
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:١٣٠٦:٤٣:٤٦١١:٥٧:٣٥١٧:١١:١٠١٧:٢٩:٣٢٢٣:١٦:٣٣
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٦٠٦:٤٤:٣٦١١:٥٧:٥٣١٧:١٠:٥٥١٧:٢٩:٢٠٢٣:١٦:٤٧
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٩٠٦:٤٥:٢٦١١:٥٨:١١١٧:١٠:٤٣١٧:٢٩:٠٩٢٣:١٧:٠٣
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٢٠٦:٤٦:١٦١١:٥٨:٣٠١٧:١٠:٣٢١٧:٢٩:٠٠٢٣:١٧:١٩
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٥٠٦:٤٧:٠٦١١:٥٨:٥٠١٧:١٠:٢٣١٧:٢٨:٥٢٢٣:١٧:٣٥
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٨٠٦:٤٧:٥٥١١:٥٩:١١١٧:١٠:١٥١٧:٢٨:٤٦٢٣:١٧:٥٣
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣١٠٦:٤٨:٤٤١١:٥٩:٣٢١٧:١٠:٠٩١٧:٢٨:٤٢٢٣:١٨:١١
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٤٠٦:٤٩:٣٢١١:٥٩:٥٤١٧:١٠:٠٥١٧:٢٨:٤٠٢٣:١٨:٣٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٦٠٦:٥٠:٢٠١٢:٠٠:١٧١٧:١٠:٠٣١٧:٢٨:٣٩٢٣:١٨:٥٠
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٨٠٦:٥١:٠٨١٢:٠٠:٤٠١٧:١٠:٠٢١٧:٢٨:٤٠٢٣:١٩:١١
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٠٠٦:٥١:٥٥١٢:٠١:٠٤١٧:١٠:٠٣١٧:٢٨:٤٢٢٣:١٩:٣٢
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠١٠٦:٥٢:٤١١٢:٠١:٢٨١٧:١٠:٠٦١٧:٢٨:٤٦٢٣:١٩:٥٤
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٢٠٦:٥٣:٢٧١٢:٠١:٥٣١٧:١٠:١٠١٧:٢٨:٥٢٢٣:٢٠:١٦
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٢٠٦:٥٤:١٢١٢:٠٢:١٨١٧:١٠:١٦١٧:٢٩:٠٠٢٣:٢٠:٣٩
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٢٠٦:٥٤:٥٧١٢:٠٢:٤٤١٧:١٠:٢٤١٧:٢٩:٠٩٢٣:٢١:٠٣
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٢٠٦:٥٥:٤٠١٢:٠٣:١١١٧:١٠:٣٤١٧:٢٩:١٩٢٣:٢١:٢٨
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢١٠٦:٥٦:٢٣١٢:٠٣:٣٧١٧:١٠:٤٥١٧:٢٩:٣١٢٣:٢١:٥٢
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٠٠٦:٥٧:٠٦١٢:٠٤:٠٥١٧:١٠:٥٨١٧:٢٩:٤٥٢٣:٢٢:١٨
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٨٠٦:٥٧:٤٧١٢:٠٤:٣٢١٧:١١:١٢١٧:٣٠:٠٠٢٣:٢٢:٤٤
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٥٠٦:٥٨:٢٧١٢:٠٥:٠٠١٧:١١:٢٨١٧:٣٠:١٧٢٣:٢٣:١٠
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٢٠٦:٥٩:٠٧١٢:٠٥:٢٩١٧:١١:٤٦١٧:٣٠:٣٦٢٣:٢٣:٣٧
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٨٠٦:٥٩:٤٥١٢:٠٥:٥٧١٧:١٢:٠٥١٧:٣٠:٥٦٢٣:٢٤:٠٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٤٠٧:٠٠:٢٣١٢:٠٦:٢٦١٧:١٢:٢٦١٧:٣١:١٧٢٣:٢٤:٣٢
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٨٠٧:٠٠:٥٩١٢:٠٦:٥٥١٧:١٢:٤٩١٧:٣١:٤٠٢٣:٢٥:٠٠
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٢٠٧:٠١:٣٤١٢:٠٧:٢٥١٧:١٣:١٢١٧:٣٢:٠٤٢٣:٢٥:٢٩
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٥٠٧:٠٢:٠٩١٢:٠٧:٥٤١٧:١٣:٣٨١٧:٣٢:٣٠٢٣:٢٥:٥٨
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٧٠٧:٠٢:٤٢١٢:٠٨:٢٤١٧:١٤:٠٥١٧:٣٢:٥٧٢٣:٢٦:٢٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٩٠٧:٠٣:١٣١٢:٠٨:٥٤١٧:١٤:٣٣١٧:٣٣:٢٦٢٣:٢٦:٥٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چم کنار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای چم کنار روستای چم کنار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای چم کنار روستای چم کنار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چم کنار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چم کنار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چم کنار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چم کنار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چم کنار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چم کنار

روستای چم کنار بر روی نقشه

روستای چم کنار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چم کنار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چم کنار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چم کنار
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای چم کنار + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای چم کنار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چم کنار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چم کنار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چم کنار رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق چم کنار
جدول اوقات شرعی امروز فردا چم کنار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چم کنار دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا چم کنار دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ چم کنار دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چم کنار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چم کنار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چم کنار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چم کنار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو