جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چم کبود

چم کبود | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز چم کبود


اذان صبح: ٠٥:٤٣:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٥:٠٤
اذان ظهر: ١٣:١٤:١٢
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٤٩
اذان مغرب: ١٩:٤٠:١٩
نیمه شب: ٠٠:٣٣:٣٥

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چم کبود (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای چم کبود)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای چم کبود)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چم کبود)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

اُرد بزرگ
جز ناامیدی و افسردگی هیچ بن بستی در زندگی آدمی نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چم کبود

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چم کبود در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چم کبود ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چم کبود (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چم کبود ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چم کبود ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٥٥٠٦:٣٧:٣٠١٣:١٧:٤٢١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٦:٥٠٠٠:٣٣:٣٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٣٥٠٦:٣٦:٢٧١٣:١٧:٣٣١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٧:٣٧٠٠:٣٣:١٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:١٧٠٦:٣٥:٢٤١٣:١٧:٢٤١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٨:٢٤٠٠:٣٢:٥٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٣٤:٢٣١٣:١٧:١٦٢٠:٠٠:٣٨٢٠:١٩:١١٠٠:٣٢:٣٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٤١٠٦:٣٣:٢٣١٣:١٧:٠٨٢٠:٠١:٢٢٢٠:١٩:٥٨٠٠:٣٢:٢٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٣٢:٢٤١٣:١٧:٠١٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢٠:٤٥٠٠:٣٢:٠٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٣١:٢٦١٣:١٦:٥٤٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢١:٣٢٠٠:٣١:٥٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٣٠:٢٩١٣:١٦:٤٨٢٠:٠٣:٣٦٢٠:٢٢:١٩٠٠:٣١:٣٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٩:٣٣١٣:١٦:٤٢٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٣:٠٦٠٠:٣١:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٢٨٠٦:٢٨:٣٨١٣:١٦:٣٧٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٣:٥٣٠٠:٣١:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:١٦٠٦:٢٧:٤٥١٣:١٦:٣٣٢٠:٠٥:٤٩٢٠:٢٤:٤٠٠٠:٣٠:٥٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٦:٥٢١٣:١٦:٢٩٢٠:٠٦:٣٣٢٠:٢٥:٢٧٠٠:٣٠:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٥٦٠٦:٢٦:٠١١٣:١٦:٢٥٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٦:١٤٠٠:٣٠:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٤٧٠٦:٢٥:١١١٣:١٦:٢٣٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٧:٠١٠٠:٣٠:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٤٠٠٦:٢٤:٢٢١٣:١٦:٢٠٢٠:٠٨:٤٥٢٠:٢٧:٤٧٠٠:٣٠:١٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٣٥٠٦:٢٣:٣٤١٣:١٦:١٩٢٠:٠٩:٢٩٢٠:٢٨:٣٤٠٠:٢٩:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٣٠٠٦:٢٢:٤٨١٣:١٦:١٨٢٠:١٠:١٣٢٠:٢٩:٢٠٠٠:٢٩:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٢٧٠٦:٢٢:٠٣١٣:١٦:١٧٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣٠:٠٧٠٠:٢٩:٤١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٢٥٠٦:٢١:٢٠١٣:١٦:١٧٢٠:١١:٣٩٢٠:٣٠:٥٣٠٠:٢٩:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٢٥٠٦:٢٠:٣٨١٣:١٦:١٨٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣١:٣٨٠٠:٢٩:٢٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٢٦٠٦:١٩:٥٧١٣:١٦:١٩٢٠:١٣:٠٥٢٠:٣٢:٢٤٠٠:٢٩:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٢٨٠٦:١٩:١٨١٣:١٦:٢١٢٠:١٣:٤٨٢٠:٣٣:٠٩٠٠:٢٩:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٣٢٠٦:١٨:٤٠١٣:١٦:٢٣٢٠:١٤:٣٠٢٠:٣٣:٥٤٠٠:٢٩:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٣٨٠٦:١٨:٠٣١٣:١٦:٢٦٢٠:١٥:١٢٢٠:٣٤:٣٩٠٠:٢٨:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٤٦٠٦:١٧:٢٨١٣:١٦:٣٠٢٠:١٥:٥٤٢٠:٣٥:٢٣٠٠:٢٨:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٥٥٠٦:١٦:٥٤١٣:١٦:٣٤٢٠:١٦:٣٥٢٠:٣٦:٠٧٠٠:٢٨:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:٠٥٠٦:١٦:٢٢١٣:١٦:٣٩٢٠:١٧:١٦٢٠:٣٦:٥٠٠٠:٢٨:٤٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:١٨٠٦:١٥:٥٢١٣:١٦:٤٤٢٠:١٧:٥٦٢٠:٣٧:٣٣٠٠:٢٨:٤٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٣٢٠٦:١٥:٢٣١٣:١٦:٤٩٢٠:١٨:٣٦٢٠:٣٨:١٥٠٠:٢٨:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چم کبود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چم کبود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چم کبود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چم کبود

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای چم کبود

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چم کبود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چم کبود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای چم کبود

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای چم کبود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای چم کبود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای چم کبود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چم کبود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چم کبود برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای چم کبود

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای چم کبود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چم کبود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای چم کبود

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٣٠٦:٤٨:٠٩١٣:٢٢:٤٠١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٤:٤٧٠٠:٣٩:٤٩
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٨٠٦:٤٨:٤٩١٣:٢٢:٢٤١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٣:٣٣٠٠:٣٩:٤٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٢٠٦:٤٩:٢٩١٣:٢٢:٠٨١٩:٥٤:١٦٢٠:١٢:١٨٠٠:٣٩:٣١
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٦٠٦:٥٠:٠٩١٣:٢١:٥١١٩:٥٣:٠٣٢٠:١١:٠٣٠٠:٣٩:٢١
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٠٠٦:٥٠:٤٩١٣:٢١:٣٤١٩:٥١:٤٩٢٠:٠٩:٤٧٠٠:٣٩:١١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٣٠٦:٥١:٢٨١٣:٢١:١٧١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٨:٣١٠٠:٣٩:٠٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٦٠٦:٥٢:٠٨١٣:٢٠:٥٩١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٧:١٤٠٠:٣٨:٤٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٨٠٦:٥٢:٤٧١٣:٢٠:٤١١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٥:٥٦٠٠:٣٨:٣٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٠٠٦:٥٣:٢٧١٣:٢٠:٢٣١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٤:٣٨٠٠:٣٨:٢٤
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠١٠٦:٥٤:٠٦١٣:٢٠:٠٤١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٣:٢٠٠٠:٣٨:١٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٣٠٦:٥٤:٤٥١٣:١٩:٤٥١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٢:٠١٠٠:٣٧:٥٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٣٠٦:٥٥:٢٤١٣:١٩:٢٥١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠٠:٤٢٠٠:٣٧:٤٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٣٠٦:٥٦:٠٣١٣:١٩:٠٦١٩:٤١:٣٧١٩:٥٩:٢٢٠٠:٣٧:٣٠
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٣٠٦:٥٦:٤٢١٣:١٨:٤٦١٩:٤٠:١٩١٩:٥٨:٠٢٠٠:٣٧:١٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٣٠٦:٥٧:٢١١٣:١٨:٢٦١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٦:٤١٠٠:٣٧:٠١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٢٠٦:٥٨:٠٠١٣:١٨:٠٥١٩:٣٧:٤٠١٩:٥٥:٢٠٠٠:٣٦:٤٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٠٠٦:٥٨:٣٨١٣:١٧:٤٥١٩:٣٦:٢٠١٩:٥٣:٥٩٠٠:٣٦:٢٩
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٨٠٦:٥٩:١٧١٣:١٧:٢٤١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٢:٣٨٠٠:٣٦:١٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٦٠٦:٥٩:٥٦١٣:١٧:٠٣١٩:٣٣:٤٠١٩:٥١:١٦٠٠:٣٥:٥٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٤٠٧:٠٠:٣٤١٣:١٦:٤٢١٩:٣٢:١٩١٩:٤٩:٥٤٠٠:٣٥:٤٠
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠١٠٧:٠١:١٣١٣:١٦:٢١١٩:٣٠:٥٨١٩:٤٨:٣٢٠٠:٣٥:٢٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٧٠٧:٠١:٥١١٣:١٦:٠٠١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٧:١٠٠٠:٣٥:٠٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٤٠٧:٠٢:٣٠١٣:١٥:٣٨١٩:٢٨:١٦١٩:٤٥:٤٨٠٠:٣٤:٤٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٠٠٧:٠٣:٠٨١٣:١٥:١٧١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٤:٢٦٠٠:٣٤:٣٠
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٥٠٧:٠٣:٤٧١٣:١٤:٥٥١٩:٢٥:٣٣١٩:٤٣:٠٤٠٠:٣٤:١٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥١٠٧:٠٤:٢٥١٣:١٤:٣٤١٩:٢٤:١١١٩:٤١:٤١٠٠:٣٣:٥٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٦٠٧:٠٥:٠٤١٣:١٤:١٢١٩:٢٢:٤٩١٩:٤٠:١٩٠٠:٣٣:٣٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢١٠٧:٠٥:٤٣١٣:١٣:٥١١٩:٢١:٢٨١٩:٣٨:٥٧٠٠:٣٣:١٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٥٠٧:٠٦:٢٢١٣:١٣:٢٩١٩:٢٠:٠٦١٩:٣٧:٣٥٠٠:٣٢:٥٨
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٠٠٧:٠٧:٠١١٣:١٣:٠٨١٩:١٨:٤٤١٩:٣٦:١٣٠٠:٠٢:٣٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٤٠٦:٠٧:٤٠١٢:١٢:٤٧١٨:١٧:٢٣١٨:٣٤:٥١٢٣:٣٢:٢٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چم کبود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای چم کبود روستای چم کبود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای چم کبود روستای چم کبود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چم کبود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چم کبود برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چم کبود

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چم کبود موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چم کبود برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چم کبود

روستای چم کبود بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چم کبود

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چم کبود است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چم کبود
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای چم کبود + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای چم کبود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چم کبود + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چم کبود

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چم کبود رسیده اید.

افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ چم کبود دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق چم کبود
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چم کبود
افق شرعی امروز فردا چم کبود دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چم کبود ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چم کبود
جدول اوقات شرعی امروز فردا چم کبود دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ چم کبود دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چم کبود یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو