جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چم کبودملک جمشید

چم کبود | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز چم کبودملک جمشید


اذان صبح: ٠٥:٤٣:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٥:٠٣
اذان ظهر: ١٣:١٤:١١
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٤٨
اذان مغرب: ١٩:٤٠:١٧
نیمه شب: ٠٠:٣٣:٣٤

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چم کبودملک جمشید (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای چم کبودملک جمشید)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای چم کبودملک جمشید)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چم کبودملک جمشید)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

؟
ذهن مانند چتر نجات است؛ فقط زمانی به كنش می‌پردازد كه باز شده باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چم کبودملک جمشید

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چم کبودملک جمشید در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چم کبودملک جمشید ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چم کبودملک جمشید (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چم کبودملک جمشید ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چم کبودملک جمشید ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٥٥٠٦:٣٧:٢٩١٣:١٧:٤٠١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٦:٤٧٠٠:٣٣:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٣٥٠٦:٣٦:٢٦١٣:١٧:٣١١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٧:٣٤٠٠:٣٣:١١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:١٦٠٦:٣٥:٢٤١٣:١٧:٢٢١٩:٥٩:٥١٢٠:١٨:٢١٠٠:٣٢:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٣٤:٢٢١٣:١٧:١٤٢٠:٠٠:٣٥٢٠:١٩:٠٨٠٠:٣٢:٣٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٤١٠٦:٣٣:٢٢١٣:١٧:٠٧٢٠:٠١:٢٠٢٠:١٩:٥٥٠٠:٣٢:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٣٢:٢٣١٣:١٦:٥٩٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢٠:٤٢٠٠:٣٢:٠٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٣١:٢٥١٣:١٦:٥٣٢٠:٠٢:٤٩٢٠:٢١:٢٩٠٠:٣١:٥١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٣٠:٢٨١٣:١٦:٤٦٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٢:١٦٠٠:٣١:٣٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٩:٣٢١٣:١٦:٤١٢٠:٠٤:١٨٢٠:٢٣:٠٣٠٠:٣١:٢٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٢٨٠٦:٢٨:٣٧١٣:١٦:٣٦٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٣:٥٠٠٠:٣١:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:١٦٠٦:٢٧:٤٤١٣:١٦:٣١٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٤:٣٧٠٠:٣٠:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٦:٥١١٣:١٦:٢٧٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٥:٢٤٠٠:٣٠:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٥٦٠٦:٢٦:٠٠١٣:١٦:٢٤٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٦:١١٠٠:٣٠:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٤٨٠٦:٢٥:١٠١٣:١٦:٢١٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٦:٥٨٠٠:٣٠:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٤١٠٦:٢٤:٢١١٣:١٦:١٩٢٠:٠٨:٤٢٢٠:٢٧:٤٥٠٠:٣٠:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٣٥٠٦:٢٣:٣٤١٣:١٦:١٧٢٠:٠٩:٢٦٢٠:٢٨:٣١٠٠:٢٩:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٣٠٠٦:٢٢:٤٨١٣:١٦:١٦٢٠:١٠:١٠٢٠:٢٩:١٨٠٠:٢٩:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٢٧٠٦:٢٢:٠٣١٣:١٦:١٦٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣٠:٠٤٠٠:٢٩:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٢٥٠٦:٢١:١٩١٣:١٦:١٦٢٠:١١:٣٧٢٠:٣٠:٥٠٠٠:٢٩:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٢٥٠٦:٢٠:٣٧١٣:١٦:١٦٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣١:٣٦٠٠:٢٩:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٢٦٠٦:١٩:٥٦١٣:١٦:١٨٢٠:١٣:٠٣٢٠:٣٢:٢١٠٠:٢٩:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٢٩٠٦:١٩:١٧١٣:١٦:١٩٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٣:٠٦٠٠:٢٩:٠٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٣٣٠٦:١٨:٣٩١٣:١٦:٢٢٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٣:٥١٠٠:٢٩:٠٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٣٩٠٦:١٨:٠٣١٣:١٦:٢٥٢٠:١٥:٠٩٢٠:٣٤:٣٦٠٠:٢٨:٥٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٤٦٠٦:١٧:٢٨١٣:١٦:٢٨٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٥:٢٠٠٠:٢٨:٥٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٥٥٠٦:١٦:٥٤١٣:١٦:٣٢٢٠:١٦:٣٢٢٠:٣٦:٠٤٠٠:٢٨:٤٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:٠٦٠٦:١٦:٢٢١٣:١٦:٣٧٢٠:١٧:١٣٢٠:٣٦:٤٧٠٠:٢٨:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:١٨٠٦:١٥:٥١١٣:١٦:٤٢٢٠:١٧:٥٣٢٠:٣٧:٣٠٠٠:٢٨:٤٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٣٢٠٦:١٥:٢٢١٣:١٦:٤٨٢٠:١٨:٣٣٢٠:٣٨:١٢٠٠:٢٨:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چم کبودملک جمشید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چم کبودملک جمشید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چم کبودملک جمشید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چم کبودملک جمشید

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای چم کبودملک جمشید

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چم کبودملک جمشید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چم کبودملک جمشید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای چم کبودملک جمشید

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای چم کبودملک جمشید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای چم کبودملک جمشید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای چم کبودملک جمشید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چم کبودملک جمشید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چم کبودملک جمشید برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای چم کبودملک جمشید

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای چم کبودملک جمشید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چم کبودملک جمشید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای چم کبودملک جمشید

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٣٠٦:٤٨:٠٨١٣:٢٢:٣٨١٩:٥٦:٣٨٢٠:١٤:٤٥٠٠:٣٩:٤٨
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٨٠٦:٤٨:٤٨١٣:٢٢:٢٢١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٣:٣١٠٠:٣٩:٣٩
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٢٠٦:٤٩:٢٨١٣:٢٢:٠٦١٩:٥٤:١٤٢٠:١٢:١٦٠٠:٣٩:٣٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٦٠٦:٥٠:٠٨١٣:٢١:٥٠١٩:٥٣:٠١٢٠:١١:٠١٠٠:٣٩:٢٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٩٠٦:٥٠:٤٨١٣:٢١:٣٣١٩:٥١:٤٧٢٠:٠٩:٤٥٠٠:٣٩:١٠
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٢٠٦:٥١:٢٧١٣:٢١:١٥١٩:٥٠:٣٢٢٠:٠٨:٢٩٠٠:٣٨:٥٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٥٠٦:٥٢:٠٧١٣:٢٠:٥٧١٩:٤٩:١٧٢٠:٠٧:١٢٠٠:٣٨:٤٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٨٠٦:٥٢:٤٦١٣:٢٠:٣٩١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٥:٥٤٠٠:٣٨:٣٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٩٠٦:٥٣:٢٦١٣:٢٠:٢١١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٤:٣٦٠٠:٣٨:٢٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠١٠٦:٥٤:٠٥١٣:٢٠:٠٢١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٣:١٨٠٠:٣٨:١٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٢٠٦:٥٤:٤٤١٣:١٩:٤٣١٩:٤٤:١١٢٠:٠١:٥٩٠٠:٣٧:٥٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٣٠٦:٥٥:٢٣١٣:١٩:٢٤١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠٠:٣٩٠٠:٣٧:٤٣
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٣٠٦:٥٦:٠٢١٣:١٩:٠٤١٩:٤١:٣٥١٩:٥٩:٢٠٠٠:٣٧:٢٩
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٣٠٦:٥٦:٤١١٣:١٨:٤٤١٩:٤٠:١٧١٩:٥٧:٥٩٠٠:٣٧:١٤
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٢٠٦:٥٧:٢٠١٣:١٨:٢٤١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٦:٣٩٠٠:٣٦:٥٩
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠١٠٦:٥٧:٥٨١٣:١٨:٠٤١٩:٣٧:٣٨١٩:٥٥:١٨٠٠:٣٦:٤٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٠٠٦:٥٨:٣٧١٣:١٧:٤٣١٩:٣٦:١٨١٩:٥٣:٥٧٠٠:٣٦:٢٨
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٨٠٦:٥٩:١٦١٣:١٧:٢٣١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٢:٣٦٠٠:٣٦:١٢
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٥٠٦:٥٩:٥٤١٣:١٧:٠٢١٩:٣٣:٣٨١٩:٥١:١٤٠٠:٣٥:٥٥
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٣٠٧:٠٠:٣٣١٣:١٦:٤٠١٩:٣٢:١٧١٩:٤٩:٥٢٠٠:٣٥:٣٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٠٠٧:٠١:١١١٣:١٦:١٩١٩:٣٠:٥٦١٩:٤٨:٣١٠٠:٣٥:٢١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٦٠٧:٠١:٥٠١٣:١٥:٥٨١٩:٢٩:٣٥١٩:٤٧:٠٨٠٠:٣٥:٠٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٣٠٧:٠٢:٢٨١٣:١٥:٣٧١٩:٢٨:١٤١٩:٤٥:٤٦٠٠:٣٤:٤٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:١٩٠٧:٠٣:٠٧١٣:١٥:١٥١٩:٢٦:٥٢١٩:٤٤:٢٤٠٠:٣٤:٢٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٤٠٧:٠٣:٤٥١٣:١٤:٥٤١٩:٢٥:٣١١٩:٤٣:٠٢٠٠:٣٤:١٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٠٠٧:٠٤:٢٤١٣:١٤:٣٢١٩:٢٤:٠٩١٩:٤١:٤٠٠٠:٣٣:٥٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٥٠٧:٠٥:٠٣١٣:١٤:١١١٩:٢٢:٤٨١٩:٤٠:١٧٠٠:٣٣:٣٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٠٠٧:٠٥:٤٢١٣:١٣:٤٩١٩:٢١:٢٦١٩:٣٨:٥٥٠٠:٣٣:١٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٤٠٧:٠٦:٢٠١٣:١٣:٢٨١٩:٢٠:٠٤١٩:٣٧:٣٣٠٠:٣٢:٥٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٩٠٧:٠٦:٥٩١٣:١٣:٠٦١٩:١٨:٤٣١٩:٣٦:١١٠٠:٠٢:٣٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٣٠٦:٠٧:٣٩١٢:١٢:٤٥١٨:١٧:٢١١٨:٣٤:٤٩٢٣:٣٢:١٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چم کبودملک جمشید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای چم کبودملک جمشید روستای چم کبودملک جمشید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای چم کبودملک جمشید روستای چم کبودملک جمشید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چم کبودملک جمشید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چم کبودملک جمشید برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چم کبودملک جمشید

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چم کبودملک جمشید موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چم کبودملک جمشید برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چم کبودملک جمشید

روستای چم کبودملک جمشید بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چم کبودملک جمشید

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چم کبودملک جمشید است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چم کبودملک جمشید
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای چم کبودملک جمشید + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای چم کبودملک جمشید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چم کبودملک جمشید + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چم کبودملک جمشید

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چم کبودملک جمشید رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چم کبودملک جمشید
زمان پخش اذان مستقیم به افق چم کبودملک جمشید
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ چم کبودملک جمشید دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا چم کبودملک جمشید دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق چم کبودملک جمشید
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چم کبودملک جمشید
زمان پخش اذان زنده به افق چم کبودملک جمشید
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ چم کبودملک جمشید دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چم کبودملک جمشید یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو