جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای چم منیع

مشراگه | رامشیر | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز چم منیع

اذان صبح: ٠٤:٣٩:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٤٤
اذان ظهر: ١٣:١٧:٠٦
غروب آفتاب: ٢٠:١٩:١٦
اذان مغرب: ٢٠:٣٨:٤٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٩:٤١

سه شنبه ١٧ تیر ١٣٩٩
١٥ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چم منیع (شهرستان رامشیر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ تیر ٩٩ روستای چم منیع)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای چم منیع)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چم منیع)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

؟
همواره به یاد داشته باشید كه نیاز، سبب آفرینش و نوآوری است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چم منیع

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چم منیع در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چم منیع ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای چم منیع (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چم منیع ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چم منیع
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٢:٥٦٠٦:٤٥:٢٧١٣:١٢:٢٢١٩:٣٩:٤٦١٩:٥٧:٢٠٠٠:٣٠:٤٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢١:٣٥٠٦:٤٤:١٨١٣:١٢:٠٧١٩:٤٠:٢٥١٩:٥٨:٠٢٠٠:٣٠:٢٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٠:١٥٠٦:٤٣:١٠١٣:١١:٥٣١٩:٤١:٠٥١٩:٥٨:٤٣٠٠:٣٠:٠٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٨:٥٥٠٦:٤٢:٠٣١٣:١١:٣٩١٩:٤١:٤٤١٩:٥٩:٢٥٠٠:٢٩:٤٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٧:٣٥٠٦:٤٠:٥٦١٣:١١:٢٦١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠٠:٠٦٠٠:٢٩:٢٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٦:١٦٠٦:٣٩:٥٠١٣:١١:١٣١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠٠:٤٨٠٠:٢٩:٠١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٤:٥٧٠٦:٣٨:٤٥١٣:١١:٠٠١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠١:٣٠٠٠:٢٨:٤١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:٣٩٠٦:٣٧:٤٠١٣:١٠:٤٨١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٢:١٢٠٠:٢٨:٢٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٢١٠٦:٣٦:٣٧١٣:١٠:٣٦١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٢:٥٤٠٠:٢٨:٠٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١١:٠٤٠٦:٣٥:٣٤١٣:١٠:٢٥١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٣:٣٦٠٠:٢٧:٤٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٤٨٠٦:٣٤:٣١١٣:١٠:١٤١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٤:١٩٠٠:٢٧:٢٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٣٢٠٦:٣٣:٣٠١٣:١٠:٠٣١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٥:٠١٠٠:٢٧:١٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:١٦٠٦:٣٢:٢٩١٣:٠٩:٥٣١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٥:٤٤٠٠:٢٦:٥٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٣١:٣٠١٣:٠٩:٤٤١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٦:٢٧٠٠:٢٦:٣٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٣٠:٣١١٣:٠٩:٣٥١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٧:١٠٠٠:٢٦:٢٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٢٩:٣٣١٣:٠٩:٢٦١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٧:٥٣٠٠:٢٦:٠٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٢٨:٣٧١٣:٠٩:١٨١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٨:٣٦٠٠:٢٥:٤٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:١١٠٦:٢٧:٤١١٣:٠٩:١١١٩:٥١:٠٨٢٠:٠٩:١٩٠٠:٢٥:٣٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢٦:٤٦١٣:٠٩:٠٤١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:٠٢٠٠:٢٥:١٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢٥:٥٢١٣:٠٨:٥٨١٩:٥٢:٢٩٢٠:١٠:٤٦٠٠:٢٥:٠٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٢٥:٠٠١٣:٠٨:٥٢١٩:٥٣:١٠٢٠:١١:٢٩٠٠:٢٤:٥٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٤:٠٨١٣:٠٨:٤٧١٩:٥٣:٥١٢٠:١٢:١٣٠٠:٢٤:٣٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٢٧٠٦:٢٣:١٨١٣:٠٨:٤٢١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٢:٥٦٠٠:٢٤:٢٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٢٢٠٦:٢٢:٢٩١٣:٠٨:٣٨١٩:٥٥:١٣٢٠:١٣:٤٠٠٠:٢٤:١٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٣:١٧٠٦:٢١:٤١١٣:٠٨:٣٥١٩:٥٥:٥٤٢٠:١٤:٢٣٠٠:٢٤:٠٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٢:١٤٠٦:٢٠:٥٤١٣:٠٨:٣٢١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٥:٠٦٠٠:٢٣:٥٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥١:١٢٠٦:٢٠:٠٨١٣:٠٨:٣٠١٩:٥٧:١٦٢٠:١٥:٥٠٠٠:٢٣:٤٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٠:١١٠٦:١٩:٢٤١٣:٠٨:٢٨١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٦:٣٣٠٠:٢٣:٣٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:١١٠٦:١٨:٤١١٣:٠٨:٢٧١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٧:١٦٠٠:٢٣:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چم منیع

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چم منیع در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چم منیع بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چم منیع

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای چم منیع

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چم منیع قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چم منیع دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای چم منیع

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای چم منیع

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای چم منیع در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای چم منیع بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چم منیع را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چم منیع برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چم منیع

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای چم منیع قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چم منیع دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چم منیع

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای چم منیع

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چم منیع روستای چم منیع در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چم منیع روستای چم منیع بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای چم منیع را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چم منیع برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چم منیع

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای چم منیع قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چم منیع دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چم منیع

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٧٠٦:٠٨:٥٦١٣:١٣:٥٨٢٠:١٩:٠١٢٠:٣٨:٤٢٠٠:٢٥:٤٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٩:١٠١٣:١٤:١٢٢٠:١٩:١٢٢٠:٣٨:٥٤٠٠:٢٦:٠٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٨٠٦:٠٩:٢٥١٣:١٤:٢٥٢٠:١٩:٢٣٢٠:٣٩:٠٤٠٠:٢٦:١٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٦٠٦:٠٩:٤١١٣:١٤:٣٨٢٠:١٩:٣٢٢٠:٣٩:١٢٠٠:٢٦:٢٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٥٠٦:٠٩:٥٨١٣:١٤:٥٠٢٠:١٩:٣٩٢٠:٣٩:١٩٠٠:٢٦:٤٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٧٠٦:١٠:١٧١٣:١٥:٠٣٢٠:١٩:٤٥٢٠:٣٩:٢٥٠٠:٢٦:٥٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٠٠٦:١٠:٣٦١٣:١٥:١٥٢٠:١٩:٥٠٢٠:٣٩:٢٩٠٠:٢٧:١٢
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٥٠٦:١٠:٥٧١٣:١٥:٢٨٢٠:١٩:٥٣٢٠:٣٩:٣١٠٠:٢٧:٢٧
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠١٠٦:١١:١٩١٣:١٥:٤٠٢٠:١٩:٥٥٢٠:٣٩:٣٢٠٠:٢٧:٤٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٠٠٦:١١:٤١١٣:١٥:٥٢٢٠:١٩:٥٥٢٠:٣٩:٣٢٠٠:٢٧:٥٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٩٠٦:١٢:٠٥١٣:١٦:٠٣٢٠:١٩:٥٤٢٠:٣٩:٢٩٠٠:٢٨:١٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٠٠٦:١٢:٢٩١٣:١٦:١٤٢٠:١٩:٥١٢٠:٣٩:٢٦٠٠:٢٨:٢٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٣٠٦:١٢:٥٤١٣:١٦:٢٥٢٠:١٩:٤٧٢٠:٣٩:٢٠٠٠:٢٨:٤٢
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٧٠٦:١٣:٢٠١٣:١٦:٣٦٢٠:١٩:٤٢٢٠:٣٩:١٤٠٠:٢٨:٥٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٣٠٦:١٣:٤٧١٣:١٦:٤٦٢٠:١٩:٣٥٢٠:٣٩:٠٥٠٠:٢٩:١٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٩٠٦:١٤:١٥١٣:١٦:٥٦٢٠:١٩:٢٦٢٠:٣٨:٥٥٠٠:٢٩:٢٧
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٨٠٦:١٤:٤٤١٣:١٧:٠٦٢٠:١٩:١٦٢٠:٣٨:٤٤٠٠:٢٩:٤١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٧٠٦:١٥:١٣١٣:١٧:١٥٢٠:١٩:٠٤٢٠:٣٨:٣٠٠٠:٢٩:٥٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٧٠٦:١٥:٤٣١٣:١٧:٢٤٢٠:١٨:٥١٢٠:٣٨:١٦٠٠:٣٠:١٠
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٩٠٦:١٦:١٤١٣:١٧:٣٢٢٠:١٨:٣٧٢٠:٣٧:٥٩٠٠:٣٠:٢٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٢٠٦:١٦:٤٥١٣:١٧:٤٠٢٠:١٨:٢١٢٠:٣٧:٤٢٠٠:٣٠:٣٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٦٠٦:١٧:١٧١٣:١٧:٤٧٢٠:١٨:٠٣٢٠:٣٧:٢٢٠٠:٣٠:٥٢
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤١٠٦:١٧:٤٩١٣:١٧:٥٤٢٠:١٧:٤٤٢٠:٣٧:٠١٠٠:٣١:٠٥
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٧٠٦:١٨:٢٢١٣:١٨:٠١٢٠:١٧:٢٤٢٠:٣٦:٣٩٠٠:٣١:١٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٤٠٦:١٨:٥٦١٣:١٨:٠٧٢٠:١٧:٠٢٢٠:٣٦:١٥٠٠:٣١:٣١
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠١٠٦:١٩:٣٠١٣:١٨:١٣٢٠:١٦:٣٨٢٠:٣٥:٤٩٠٠:٣١:٤٤
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٠٠٦:٢٠:٠٥١٣:١٨:١٨٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٥:٢٢٠٠:٣١:٥٦
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٩٠٦:٢٠:٤٠١٣:١٨:٢٢٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٤:٥٤٠٠:٣٢:٠٨
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٩٠٦:٢١:١٥١٣:١٨:٢٦٢٠:١٥:١٩٢٠:٣٤:٢٤٠٠:٣٢:١٩
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٩٠٦:٢١:٥١١٣:١٨:٣٠٢٠:١٤:٥٠٢٠:٣٣:٥٢٠٠:٣٢:٣٠
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٠٠٦:٢٢:٢٧١٣:١٨:٣٣٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٣:١٩٠٠:٣٢:٤٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای چم منیع

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چم منیع روستای چم منیع در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چم منیع روستای چم منیع بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چم منیع را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چم منیع برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چم منیع

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چم منیع موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چم منیع برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چم منیع

روستای چم منیع بر روی نقشه

روستای چم منیع بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چم منیع

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چم منیع است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چم منیع
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای چم منیع + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای چم منیع + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای چم منیع + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چم منیع + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای چم منیع + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چم منیع

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چم منیع رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چم منیع ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق چم منیع
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چم منیع
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چم منیع
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چم منیع دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق چم منیع ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق چم منیع
زمان پخش اذان آنلاین به افق چم منیع

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چم منیع یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو