جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چم منیع

مشراگه | رامشیر | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز چم منیع


اذان صبح: ٠٥:٢٠:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٣:٤٣
اذان ظهر: ١١:٥٧:٤٩
غروب آفتاب: ١٧:١١:٣٩
اذان مغرب: ١٧:٣٠:٠٥
نیمه شب: ٢٣:١٦:٣٨

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چم منیع (شهرستان رامشیر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ روستای چم منیع)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای چم منیع)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چم منیع)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
برای شخص فاسق (كسی كه آشكارا گناه می‌كند) غیبتی نیست. (پشت سر چنین فردی می‌توان از او بدگویی كرد.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای چم منیع

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چم منیع در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چم منیع ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چم منیع (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چم منیع ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چم منیع ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٣٢:١٦١٣:٠٩:٥٢١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٥:٥٥٠٠:٢٦:٥٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٣١:١٦١٣:٠٩:٤٢١٩:٤٨:٣٦٢٠:٠٦:٣٨٠٠:٢٦:٣٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٣١٠٦:٣٠:١٨١٣:٠٩:٣٤١٩:٤٩:١٧٢٠:٠٧:٢١٠٠:٢٦:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:١٨٠٦:٢٩:٢١١٣:٠٩:٢٥١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٨:٠٥٠٠:٢٦:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٢٨:٢٤١٣:٠٩:١٨١٩:٥٠:٣٨٢٠:٠٨:٤٨٠٠:٢٥:٤٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٢٧:٢٩١٣:٠٩:١٠١٩:٥١:١٩٢٠:٠٩:٣١٠٠:٢٥:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٢٦:٣٤١٣:٠٩:٠٤١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:١٤٠٠:٢٥:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٢٥:٤١١٣:٠٨:٥٨١٩:٥٢:٤١٢٠:١٠:٥٨٠٠:٢٥:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٤:٤٨١٣:٠٨:٥٢١٩:٥٣:٢١٢٠:١١:٤١٠٠:٢٤:٥٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:١٩٠٦:٢٣:٥٧١٣:٠٨:٤٧١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٢:٢٤٠٠:٢٤:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:١٢٠٦:٢٣:٠٧١٣:٠٨:٤٢١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٣:٠٨٠٠:٢٤:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢٢:١٨١٣:٠٨:٣٨١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٣:٥١٠٠:٢٤:١٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٠٣٠٦:٢١:٣٠١٣:٠٨:٣٥١٩:٥٦:٠٥٢٠:١٤:٣٤٠٠:٢٤:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٥٩٠٦:٢٠:٤٣١٣:٠٨:٣٢١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٥:١٧٠٠:٢٣:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٥٧٠٦:١٩:٥٨١٣:٠٨:٣٠١٩:٥٧:٢٦٢٠:١٦:٠١٠٠:٢٣:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٥٧٠٦:١٩:١٤١٣:٠٨:٢٨١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٦:٤٤٠٠:٢٣:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١٨:٣١١٣:٠٨:٢٧١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٧:٢٧٠٠:٢٣:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١٧:٤٩١٣:٠٨:٢٧١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٨:١٠٠٠:٢٣:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٠٢٠٦:١٧:٠٩١٣:٠٨:٢٧٢٠:٠٠:٠٨٢٠:١٨:٥٢٠٠:٢٣:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٠٧٠٦:١٦:٣٠١٣:٠٨:٢٧٢٠:٠٠:٤٨٢٠:١٩:٣٥٠٠:٢٣:٠٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:١٣٠٦:١٥:٥٢١٣:٠٨:٢٩٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢٠:١٧٠٠:٢٢:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٢٠٠٦:١٥:١٦١٣:٠٨:٣١٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢٠:٥٩٠٠:٢٢:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٤:٤٠١٣:٠٨:٣٣٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢١:٤١٠٠:٢٢:٤٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:٣٩٠٦:١٤:٠٧١٣:٠٨:٣٦٢٠:٠٣:٢٦٢٠:٢٢:٢٣٠٠:٢٢:٣٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:٥١٠٦:١٣:٣٥١٣:٠٨:٣٩٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٣:٠٤٠٠:٢٢:٣٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٠٥٠٦:١٣:٠٤١٣:٠٨:٤٤٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٣:٤٥٠٠:٢٢:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٢٠٠٦:١٢:٣٤١٣:٠٨:٤٨٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٤:٢٥٠٠:٢٢:٢٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٣٧٠٦:١٢:٠٦١٣:٠٨:٥٣٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٢٢:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٨:٥٥٠٦:١١:٤٠١٣:٠٨:٥٩٢٠:٠٦:٣٦٢٠:٢٥:٤٥٠٠:٢٢:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چم منیع

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چم منیع در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چم منیع بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چم منیع

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای چم منیع

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چم منیع قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چم منیع دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای چم منیع

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای چم منیع

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای چم منیع در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای چم منیع بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چم منیع را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چم منیع برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای چم منیع

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای چم منیع قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چم منیع دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای چم منیع

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢٠:٠٤١١:٥٦:٢٧١٧:٣٢:٢٧١٧:٤٩:٥٦٢٣:١٦:٤٦
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٦٠٦:٢٠:٤٨١١:٥٦:١٩١٧:٣١:٢٦١٧:٤٨:٥٧٢٣:١٦:٣٦
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٦٠٦:٢١:٣٣١١:٥٦:١٢١٧:٣٠:٢٧١٧:٤٧:٥٩٢٣:١٦:٢٦
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٢٢:١٨١١:٥٦:٠٥١٧:٢٩:٢٨١٧:٤٧:٠٢٢٣:١٦:١٧
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٢٣:٠٤١١:٥٥:٥٩١٧:٢٨:٣١١٧:٤٦:٠٦٢٣:١٦:٠٩
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٢٣:٥٠١١:٥٥:٥٤١٧:٢٧:٣٤١٧:٤٥:١٢٢٣:١٦:٠١
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٢٤:٣٦١١:٥٥:٤٩١٧:٢٦:٣٩١٧:٤٤:١٨٢٣:١٥:٥٤
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٢٥:٢٣١١:٥٥:٤٦١٧:٢٥:٤٥١٧:٤٣:٢٦٢٣:١٥:٤٧
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٠٠٦:٢٦:١٠١١:٥٥:٤٣١٧:٢٤:٥٢١٧:٤٢:٣٥٢٣:١٥:٤٢
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣١٠٦:٢٦:٥٨١١:٥٥:٤١١٧:٢٤:٠١١٧:٤١:٤٥٢٣:١٥:٣٧
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٢٠٦:٢٧:٤٦١١:٥٥:٣٩١٧:٢٣:١٠١٧:٤٠:٥٧٢٣:١٥:٣٢
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٢٨:٣٤١١:٥٥:٣٩١٧:٢٢:٢١١٧:٤٠:٠٩٢٣:١٥:٢٨
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٦٠٦:٢٩:٢٣١١:٥٥:٣٩١٧:٢١:٣٣١٧:٣٩:٢٤٢٣:١٥:٢٦
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٨٠٦:٣٠:١٢١١:٥٥:٤٠١٧:٢٠:٤٦١٧:٣٨:٣٩٢٣:١٥:٢٣
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٠٠٦:٣١:٠١١١:٥٥:٤٢١٧:٢٠:٠١١٧:٣٧:٥٦٢٣:١٥:٢٢
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٣٠٦:٣١:٥٠١١:٥٥:٤٤١٧:١٩:١٧١٧:٣٧:١٤٢٣:١٥:٢١
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٢٥٠٦:٣٢:٤٠١١:٥٥:٤٨١٧:١٨:٣٥١٧:٣٦:٣٣٢٣:١٥:٢١
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٨٠٦:٣٣:٣٠١١:٥٥:٥٢١٧:١٧:٥٣١٧:٣٥:٥٤٢٣:١٥:٢٢
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٥١٠٦:٣٤:٢٠١١:٥٥:٥٧١٧:١٧:١٤١٧:٣٥:١٧٢٣:١٥:٢٤
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٤٠٦:٣٥:١١١١:٥٦:٠٣١٧:١٦:٣٦١٧:٣٤:٤٠٢٣:١٥:٢٦
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:١٧٠٦:٣٦:٠١١١:٥٦:١٠١٧:١٥:٥٩١٧:٣٤:٠٦٢٣:١٥:٣٠
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٠١٠٦:٣٦:٥٢١١:٥٦:١٧١٧:١٥:٢٤١٧:٣٣:٣٣٢٣:١٥:٣٤
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٤٠٦:٣٧:٤٣١١:٥٦:٢٦١٧:١٤:٥٠١٧:٣٣:٠١٢٣:١٥:٣٩
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٨٠٦:٣٨:٣٤١١:٥٦:٣٥١٧:١٤:١٨١٧:٣٢:٣١٢٣:١٥:٤٥
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:١٢٠٦:٣٩:٢٦١١:٥٦:٤٥١٧:١٣:٤٧١٧:٣٢:٠٣٢٣:١٥:٥٢
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٦٠٦:٤٠:١٧١١:٥٦:٥٦١٧:١٣:١٨١٧:٣١:٣٦٢٣:١٥:٥٩
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٠٠٦:٤١:٠٩١١:٥٧:٠٨١٧:١٢:٥١١٧:٣١:١١٢٣:١٦:٠٧
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٤٠٦:٤٢:٠٠١١:٥٧:٢١١٧:١٢:٢٥١٧:٣٠:٤٧٢٣:١٦:١٧
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٨٠٦:٤٢:٥٢١١:٥٧:٣٥١٧:١٢:٠١١٧:٣٠:٢٥٢٣:١٦:٢٧
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٢٠٦:٤٣:٤٣١١:٥٧:٤٩١٧:١١:٣٩١٧:٣٠:٠٥٢٣:١٦:٣٨

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چم منیع

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای چم منیع روستای چم منیع در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای چم منیع روستای چم منیع بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چم منیع را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چم منیع برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چم منیع

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چم منیع موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چم منیع برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چم منیع

روستای چم منیع بر روی نقشه

روستای چم منیع بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چم منیع

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چم منیع است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چم منیع
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای چم منیع + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای چم منیع + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چم منیع + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چم منیع

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چم منیع رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چم منیع ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا چم منیع دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چم منیع
زمان پخش اذان آنلاین به افق چم منیع
زمان پخش اذان زنده به افق چم منیع
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چم منیع دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چم منیع
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چم منیع

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چم منیع یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو