جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای چم محمدزمان

امامزاده جعفر | گچساران | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز چم محمدزمان

اذان صبح: ٠٤:٣٧:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٥٠
اذان ظهر: ١٣:١١:٠٥
غروب آفتاب: ٢٠:١١:٠٩
اذان مغرب: ٢٠:٣٠:٢٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٤:٢٥

سه شنبه ١٧ تیر ١٣٩٩
١٥ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چم محمدزمان (شهرستان گچساران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ تیر ٩٩ روستای چم محمدزمان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای چم محمدزمان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چم محمدزمان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جبران خلیل جبران
انسان خردمند با مشعـل دانش و حكمت، پیش رفته و راه بشریت را روشن می سازد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چم محمدزمان

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چم محمدزمان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چم محمدزمان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای چم محمدزمان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چم محمدزمان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چم محمدزمان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٨:٤٠٠٦:٤٠:١٧١٣:٠٦:٢١١٩:٣٢:٥٣١٩:٥٠:١٨٠٠:٢٥:٠٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٧:٢٢٠٦:٣٩:١٠١٣:٠٦:٠٧١٩:٣٣:٣١١٩:٥٠:٥٧٠٠:٢٤:٤٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٦:٠٤٠٦:٣٨:٠٤١٣:٠٥:٥٢١٩:٣٤:٠٨١٩:٥١:٣٦٠٠:٢٤:٢٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٤:٤٧٠٦:٣٦:٥٩١٣:٠٥:٣٩١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٢:١٦٠٠:٢٤:٠٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٣:٢٩٠٦:٣٥:٥٤١٣:٠٥:٢٥١٩:٣٥:٢٤١٩:٥٢:٥٦٠٠:٢٣:٤٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٢:١٣٠٦:٣٤:٥٠١٣:٠٥:١٢١٩:٣٦:٠٢١٩:٥٣:٣٦٠٠:٢٣:٢٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٠:٥٦٠٦:٣٣:٤٦١٣:٠٤:٥٩١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٤:١٦٠٠:٢٣:١٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٤٠٠٦:٣٢:٤٤١٣:٠٤:٤٧١٩:٣٧:١٨١٩:٥٤:٥٦٠٠:٢٢:٥٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٣١:٤٢١٣:٠٤:٣٥١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٥:٣٦٠٠:٢٢:٣٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:١٠٠٦:٣٠:٤٠١٣:٠٤:٢٤١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٦:١٦٠٠:٢٢:١٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٢٩:٤٠١٣:٠٤:١٣١٩:٣٩:١٣١٩:٥٦:٥٧٠٠:٢١:٥٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٢٨:٤٠١٣:٠٤:٠٣١٩:٣٩:٥١١٩:٥٧:٣٨٠٠:٢١:٤٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٢٧:٤٢١٣:٠٣:٥٣١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٨:١٨٠٠:٢١:٢٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٦:٤٤١٣:٠٣:٤٣١٩:٤١:٠٩١٩:٥٨:٥٩٠٠:٢١:٠٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٠٦٠٦:٢٥:٤٧١٣:٠٣:٣٤١٩:٤١:٤٧١٩:٥٩:٤٠٠٠:٢٠:٥١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٥٥٠٦:٢٤:٥١١٣:٠٣:٢٦١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠٠:٢٢٠٠:٢٠:٣٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢٣:٥٦١٣:٠٣:١٨١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠١:٠٣٠٠:٢٠:٢١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٢٣:٠٢١٣:٠٣:١٠١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠١:٤٤٠٠:٢٠:٠٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٢٨٠٦:٢٢:٠٩١٣:٠٣:٠٣١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٢:٢٦٠٠:١٩:٥٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٢١٠٦:٢١:١٧١٣:٠٢:٥٧١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٣:٠٧٠٠:١٩:٣٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:١٤٠٦:٢٠:٢٦١٣:٠٢:٥١١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٣:٤٩٠٠:١٩:٢٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٩:٣٦١٣:٠٢:٤٦١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٤:٣١٠٠:١٩:١٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٠٥٠٦:١٨:٤٧١٣:٠٢:٤٢١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٥:١٣٠٠:١٩:٠١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٠١٠٦:١٨:٠٠١٣:٠٢:٣٨١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٥:٥٤٠٠:١٨:٥٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٥٩٠٦:١٧:١٣١٣:٠٢:٣٤١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٦:٣٦٠٠:١٨:٣٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١٦:٢٨١٣:٠٢:٣٢١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٧:١٨٠٠:١٨:٢٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٥:٤٤١٣:٠٢:٢٩١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٨:٠٠٠٠:١٨:١٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٥:٠١١٣:٠٢:٢٨١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٨:٤١٠٠:١٨:١٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١٤:١٩١٣:٠٢:٢٧١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:٢٣٠٠:١٨:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چم محمدزمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چم محمدزمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چم محمدزمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چم محمدزمان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای چم محمدزمان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چم محمدزمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چم محمدزمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای چم محمدزمان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای چم محمدزمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای چم محمدزمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای چم محمدزمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چم محمدزمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چم محمدزمان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چم محمدزمان

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای چم محمدزمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چم محمدزمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چم محمدزمان

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای چم محمدزمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چم محمدزمان روستای چم محمدزمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چم محمدزمان روستای چم محمدزمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای چم محمدزمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چم محمدزمان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چم محمدزمان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای چم محمدزمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چم محمدزمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چم محمدزمان

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٣٠٦:٠٥:٠٨١٣:٠٧:٥٨٢٠:١٠:٤٨٢٠:٣٠:١٤٠٠:٢٠:٣٣
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٨٠٦:٠٥:٢١١٣:٠٨:١١٢٠:١٠:٥٩٢٠:٣٠:٢٦٠٠:٢٠:٤٦
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٤٠٦:٠٥:٣٧١٣:٠٨:٢٤٢٠:١١:١٠٢٠:٣٠:٣٦٠٠:٢١:٠٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥١٠٦:٠٥:٥٣١٣:٠٨:٣٧٢٠:١١:١٩٢٠:٣٠:٤٤٠٠:٢١:١٥
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١١٠٦:٠٦:١٠١٣:٠٨:٥٠٢٠:١١:٢٦٢٠:٣٠:٥٢٠٠:٢١:٢٩
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٢٠٦:٠٦:٢٨١٣:٠٩:٠٢٢٠:١١:٣٣٢٠:٣٠:٥٨٠٠:٢١:٤٤
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٥٠٦:٠٦:٤٧١٣:٠٩:١٥٢٠:١١:٣٨٢٠:٣١:٠٢٠٠:٢١:٥٨
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٩٠٦:٠٧:٠٨١٣:٠٩:٢٧٢٠:١١:٤١٢٠:٣١:٠٥٠٠:٢٢:١٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٥٠٦:٠٧:٢٩١٣:٠٩:٣٩٢٠:١١:٤٣٢٠:٣١:٠٦٠٠:٢٢:٢٨
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٢٠٦:٠٧:٥١١٣:٠٩:٥١٢٠:١١:٤٤٢٠:٣١:٠٦٠٠:٢٢:٤٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤١٠٦:٠٨:١٤١٣:١٠:٠٢٢٠:١١:٤٣٢٠:٣١:٠٤٠٠:٢٢:٥٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١١٠٦:٠٨:٣٨١٣:١٠:١٤٢٠:١١:٤١٢٠:٣١:٠١٠٠:٢٣:١٢
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٣٠٦:٠٩:٠٣١٣:١٠:٢٥٢٠:١١:٣٨٢٠:٣٠:٥٧٠٠:٢٣:٢٧
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٦٠٦:٠٩:٢٨١٣:١٠:٣٥٢٠:١١:٣٣٢٠:٣٠:٥٠٠٠:٢٣:٤٢
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥١٠٦:٠٩:٥٥١٣:١٠:٤٥٢٠:١١:٢٦٢٠:٣٠:٤٣٠٠:٢٣:٥٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٦٠٦:١٠:٢٢١٣:١٠:٥٥٢٠:١١:١٨٢٠:٣٠:٣٣٠٠:٢٤:١١
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٣٠٦:١٠:٥٠١٣:١١:٠٥٢٠:١١:٠٩٢٠:٣٠:٢٣٠٠:٢٤:٢٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤١٠٦:١١:١٨١٣:١١:١٤٢٠:١٠:٥٨٢٠:٣٠:١٠٠٠:٢٤:٣٩
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢١٠٦:١١:٤٧١٣:١١:٢٣٢٠:١٠:٤٦٢٠:٢٩:٥٦٠٠:٢٤:٥٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠١٠٦:١٢:١٧١٣:١١:٣١٢٠:١٠:٣٢٢٠:٢٩:٤١٠٠:٢٥:٠٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٢٠٦:١٢:٤٨١٣:١١:٣٩٢٠:١٠:١٧٢٠:٢٩:٢٤٠٠:٢٥:٢١
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٥٠٦:١٣:١٩١٣:١١:٤٧٢٠:١٠:٠١٢٠:٢٩:٠٦٠٠:٢٥:٣٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٨٠٦:١٣:٥٠١٣:١١:٥٤٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٢٨:٤٦٠٠:٢٥:٤٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٢٠٦:١٤:٢٢١٣:١٢:٠٠٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٨:٢٤٠٠:٢٦:٠٠
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٧٠٦:١٤:٥٥١٣:١٢:٠٦٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٢٨:٠٢٠٠:٢٦:١٣
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٣٠٦:١٥:٢٨١٣:١٢:١٢٢٠:٠٨:٤٠٢٠:٢٧:٣٧٠٠:٢٦:٢٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٠٠٦:١٦:٠٢١٣:١٢:١٧٢٠:٠٨:١٦٢٠:٢٧:١١٠٠:٢٦:٣٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٧٠٦:١٦:٣٥١٣:١٢:٢٢٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٦:٤٤٠٠:٢٦:٤٨
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٥٠٦:١٧:١٠١٣:١٢:٢٦٢٠:٠٧:٢٤٢٠:٢٦:١٥٠٠:٢٦:٥٩
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١٧:٤٤١٣:١٢:٢٩٢٠:٠٦:٥٦٢٠:٢٥:٤٥٠٠:٢٧:٠٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١٨:١٩١٣:١٢:٣٢٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٥:١٣٠٠:٢٧:٢٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای چم محمدزمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چم محمدزمان روستای چم محمدزمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چم محمدزمان روستای چم محمدزمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چم محمدزمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چم محمدزمان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چم محمدزمان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چم محمدزمان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چم محمدزمان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چم محمدزمان

روستای چم محمدزمان بر روی نقشه

روستای چم محمدزمان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چم محمدزمان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چم محمدزمان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چم محمدزمان
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای چم محمدزمان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای چم محمدزمان + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای چم محمدزمان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چم محمدزمان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای چم محمدزمان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چم محمدزمان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چم محمدزمان رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق چم محمدزمان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چم محمدزمان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق چم محمدزمان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا چم محمدزمان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق چم محمدزمان
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ چم محمدزمان دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ چم محمدزمان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چم محمدزمان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چم محمدزمان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو