جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چم شالان

مورموری | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز چم شالان


اذان صبح: ٠٥:٥٣:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٧:١٧:٣٠
اذان ظهر: ١٢:٣٠:٣٦
غروب آفتاب: ١٧:٤٣:٥٩
اذان مغرب: ١٨:٠٢:٣٩
نیمه شب: ٢٣:٤٨:٣٩

شنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٨
٢٩ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٥ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چم شالان (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ بهمن ٩٨ روستای چم شالان)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای چم شالان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چم شالان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اشو
انسان، آزاد به دنیا می آید؛ او هیچ سرنوشتی ندارد. اگر سرنوشتی وجود داشت، آزادی انسان از بین می رفت و او تبدیل به یك دستگاه می شد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چم شالان

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چم شالان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چم شالان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چم شالان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چم شالان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چم شالان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١١:٥٣٠٦:٣٨:٣٢١٣:١٦:٣١١٩:٥٥:٠١٢٠:١٣:١٧٠٠:٣٢:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٣٢٠٦:٣٧:٢٨١٣:١٦:٢١١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٤:٠٣٠٠:٣٢:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:١٣٠٦:٣٦:٢٤١٣:١٦:١١١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٤:٤٩٠٠:٣٢:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٣٥:٢٢١٣:١٦:٠٢١٩:٥٧:١٢٢٠:١٥:٣٥٠٠:٣١:٥٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٣٤:٢٠١٣:١٥:٥٤١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٦:٢٢٠٠:٣١:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:١٩٠٦:٣٣:٢٠١٣:١٥:٤٥١٩:٥٨:٤٠٢٠:١٧:٠٨٠٠:٣١:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٣٢:٢٠١٣:١٥:٣٨١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٧:٥٥٠٠:٣١:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٣١:٢٢١٣:١٥:٣٠٢٠:٠٠:٠٧٢٠:١٨:٤١٠٠:٣٠:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٣٢٠٦:٣٠:٢٤١٣:١٥:٢٤٢٠:٠٠:٥١٢٠:١٩:٢٨٠٠:٣٠:٣٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:١٨٠٦:٢٩:٢٨١٣:١٥:١٨٢٠:٠١:٣٥٢٠:٢٠:١٤٠٠:٣٠:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٢٨:٣٣١٣:١٥:١٢٢٠:٠٢:١٩٢٠:٢١:٠١٠٠:٣٠:٠٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٥٣٠٦:٢٧:٣٨١٣:١٥:٠٧٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢١:٤٧٠٠:٢٩:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٤٢٠٦:٢٦:٤٥١٣:١٥:٠٢٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٢:٣٣٠٠:٢٩:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٢٥:٥٣١٣:١٤:٥٨٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٣:٢٠٠٠:٢٩:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢٥:٠٣١٣:١٤:٥٥٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٤:٠٦٠٠:٢٩:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:١٦٠٦:٢٤:١٣١٣:١٤:٥٢٢٠:٠٥:٥٧٢٠:٢٤:٥٢٠٠:٢٩:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:١٠٠٦:٢٣:٢٥١٣:١٤:٥٠٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٥:٣٨٠٠:٢٨:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٠٥٠٦:٢٢:٣٨١٣:١٤:٤٨٢٠:٠٧:٢٤٢٠:٢٦:٢٤٠٠:٢٨:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٠٢٠٦:٢١:٥٢١٣:١٤:٤٧٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٧:١٠٠٠:٢٨:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٥٩٠٦:٢١:٠٨١٣:١٤:٤٧٢٠:٠٨:٥٠٢٠:٢٧:٥٦٠٠:٢٨:٢٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٥٨٠٦:٢٠:٢٥١٣:١٤:٤٧٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٨:٤١٠٠:٢٨:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١٩:٤٣١٣:١٤:٤٧٢٠:١٠:١٦٢٠:٢٩:٢٧٠٠:٢٨:٠٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٠١٠٦:١٩:٠٣١٣:١٤:٤٩٢٠:١٠:٥٨٢٠:٣٠:١٢٠٠:٢٨:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٠٤٠٦:١٨:٢٤١٣:١٤:٥٠٢٠:١١:٤٠٢٠:٣٠:٥٦٠٠:٢٧:٥٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٠٩٠٦:١٧:٤٧١٣:١٤:٥٣٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣١:٤١٠٠:٢٧:٤٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:١٥٠٦:١٧:١١١٣:١٤:٥٦٢٠:١٣:٠٣٢٠:٣٢:٢٥٠٠:٢٧:٤٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٢٤٠٦:١٦:٣٦١٣:١٤:٥٩٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٣:٠٩٠٠:٢٧:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٣٣٠٦:١٦:٠٣١٣:١٥:٠٣٢٠:١٤:٢٥٢٠:٣٣:٥٢٠٠:٢٧:٣٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٤٥٠٦:١٥:٣١١٣:١٥:٠٨٢٠:١٥:٠٦٢٠:٣٤:٣٥٠٠:٢٧:٣٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٥٨٠٦:١٥:٠١١٣:١٥:١٣٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٥:١٧٠٠:٢٧:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چم شالان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چم شالان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چم شالان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چم شالان

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای چم شالان

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای چم شالان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چم شالان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای چم شالان

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٢:٤٠٠٧:١٩:١١١٢:١٩:٤٥١٧:٢٠:٢٣١٧:٣٩:٤٧٢٣:٣٦:٤٢
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٣:٠٢٠٧:١٩:٣١١٢:٢٠:١٤١٧:٢١:٠٣١٧:٤٠:٢٦٢٣:٣٧:١٣
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٣:٢٣٠٧:١٩:٤٩١٢:٢٠:٤٤١٧:٢١:٤٣١٧:٤١:٠٦٢٣:٣٧:٤٣
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٣:٤٢٠٧:٢٠:٠٦١٢:٢١:١٣١٧:٢٢:٢٥١٧:٤١:٤٧٢٣:٣٨:١٣
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٤:٠١٠٧:٢٠:٢١١٢:٢١:٤١١٧:٢٣:٠٨١٧:٤٢:٢٩٢٣:٣٨:٤٣
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٤:١٨٠٧:٢٠:٣٤١٢:٢٢:١٠١٧:٢٣:٥٢١٧:٤٣:١٢٢٣:٣٩:١٢
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٤:٣٣٠٧:٢٠:٤٦١٢:٢٢:٣٨١٧:٢٤:٣٧١٧:٤٣:٥٦٢٣:٣٩:٤٢
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٤:٤٧٠٧:٢٠:٥٥١٢:٢٣:٠٥١٧:٢٥:٢٣١٧:٤٤:٤١٢٣:٤٠:١١
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٥:٠٠٠٧:٢١:٠٣١٢:٢٣:٣٢١٧:٢٦:١٠١٧:٤٥:٢٧٢٣:٤٠:٤٠
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٥:١١٠٧:٢١:١٠١٢:٢٣:٥٩١٧:٢٦:٥٨١٧:٤٦:١٣٢٣:٤١:٠٩
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٥:٢٠٠٧:٢١:١٤١٢:٢٤:٢٥١٧:٢٧:٤٦١٧:٤٧:٠٠٢٣:٤١:٣٧
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٥:٢٨٠٧:٢١:١٧١٢:٢٤:٥١١٧:٢٨:٣٦١٧:٤٧:٤٨٢٣:٤٢:٠٥
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٥:٣٤٠٧:٢١:١٧١٢:٢٥:١٦١٧:٢٩:٢٦١٧:٤٨:٣٧٢٣:٤٢:٣٣
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٥:٣٩٠٧:٢١:١٧١٢:٢٥:٤١١٧:٣٠:١٧١٧:٤٩:٢٦٢٣:٤٣:٠٠
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٥:٤٢٠٧:٢١:١٤١٢:٢٦:٠٥١٧:٣١:٠٩١٧:٥٠:١٦٢٣:٤٣:٢٦
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٥:٤٤٠٧:٢١:٠٩١٢:٢٦:٢٩١٧:٣٢:٠١١٧:٥١:٠٧٢٣:٤٣:٥٣
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٥:٤٤٠٧:٢١:٠٣١٢:٢٦:٥٢١٧:٣٢:٥٤١٧:٥١:٥٨٢٣:٤٤:١٨
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٥:٤٣٠٧:٢٠:٥٥١٢:٢٧:١٤١٧:٣٣:٤٧١٧:٥٢:٤٩٢٣:٤٤:٤٣
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٥:٤٠٠٧:٢٠:٤٥١٢:٢٧:٣٦١٧:٣٤:٤١١٧:٥٣:٤١٢٣:٤٥:٠٨
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٥:٣٥٠٧:٢٠:٣٣١٢:٢٧:٥٧١٧:٣٥:٣٥١٧:٥٤:٣٤٢٣:٤٥:٣٢
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٥:٢٩٠٧:٢٠:٢٠١٢:٢٨:١٨١٧:٣٦:٣٠١٧:٥٥:٢٧٢٣:٤٥:٥٥
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٥:٢١٠٧:٢٠:٠٥١٢:٢٨:٣٧١٧:٣٧:٢٥١٧:٥٦:٢٠٢٣:٤٦:١٨
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٥:١١٠٧:١٩:٤٨١٢:٢٨:٥٦١٧:٣٨:٢١١٧:٥٧:١٣٢٣:٤٦:٤١
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٥:٠٠٠٧:١٩:٢٩١٢:٢٩:١٥١٧:٣٩:١٧١٧:٥٨:٠٧٢٣:٤٧:٠٢
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٤:٤٧٠٧:١٩:٠٩١٢:٢٩:٣٢١٧:٤٠:١٣١٧:٥٩:٠١٢٣:٤٧:٢٣
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٤:٣٣٠٧:١٨:٤٧١٢:٢٩:٤٩١٧:٤١:٠٩١٧:٥٩:٥٥٢٣:٤٧:٤٣
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٤:١٧٠٧:١٨:٢٣١٢:٣٠:٠٦١٧:٤٢:٠٦١٨:٠٠:٥٠٢٣:٤٨:٠٣
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٣:٥٩٠٧:١٧:٥٧١٢:٣٠:٢١١٧:٤٣:٠٣١٨:٠١:٤٤٢٣:٤٨:٢١
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٣:٤٠٠٧:١٧:٣٠١٢:٣٠:٣٦١٧:٤٣:٥٩١٨:٠٢:٣٩٢٣:٤٨:٣٩
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٣:١٩٠٧:١٧:٠١١٢:٣٠:٤٩١٧:٤٤:٥٦١٨:٠٣:٣٤٢٣:٤٨:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای چم شالان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای چم شالان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای چم شالان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چم شالان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چم شالان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای چم شالان

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای چم شالان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چم شالان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای چم شالان

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٧٠٧:١٩:٠٩١٢:٢٩:٣٢١٧:٤٠:١٣١٧:٥٩:٠١٢٣:٤٧:٢٣
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٣٣٠٧:١٨:٤٧١٢:٢٩:٤٩١٧:٤١:٠٩١٧:٥٩:٥٥٢٣:٤٧:٤٣
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:١٧٠٧:١٨:٢٣١٢:٣٠:٠٦١٧:٤٢:٠٦١٨:٠٠:٥٠٢٣:٤٨:٠٣
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٩٠٧:١٧:٥٧١٢:٣٠:٢١١٧:٤٣:٠٣١٨:٠١:٤٤٢٣:٤٨:٢١
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٤٠٠٧:١٧:٣٠١٢:٣٠:٣٦١٧:٤٣:٥٩١٨:٠٢:٣٩٢٣:٤٨:٣٩
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٩٠٧:١٧:٠١١٢:٣٠:٤٩١٧:٤٤:٥٦١٨:٠٣:٣٤٢٣:٤٨:٥٦
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٦٠٧:١٦:٣١١٢:٣١:٠٢١٧:٤٥:٥٣١٨:٠٤:٢٨٢٣:٤٩:١٣
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٢٠٧:١٥:٥٩١٢:٣١:١٤١٧:٤٦:٥٠١٨:٠٥:٢٣٢٣:٤٩:٢٨
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٦٠٧:١٥:٢٥١٢:٣١:٢٦١٧:٤٧:٤٧١٨:٠٦:١٧٢٣:٤٩:٤٣
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٩٠٧:١٤:٥٠١٢:٣١:٣٦١٧:٤٨:٤٤١٨:٠٧:١٢٢٣:٤٩:٥٧
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:١٠٠٧:١٤:١٣١٢:٣١:٤٦١٧:٤٩:٤٠١٨:٠٨:٠٦٢٣:٥٠:١٠
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٣٩٠٧:١٣:٣٤١٢:٣١:٥٥١٧:٥٠:٣٧١٨:٠٩:٠١٢٣:٥٠:٢٢
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠٧٠٧:١٢:٥٤١٢:٣٢:٠٣١٧:٥١:٣٣١٨:٠٩:٥٥٢٣:٥٠:٣٣
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣٣٠٧:١٢:١٣١٢:٣٢:١٠١٧:٥٢:٢٩١٨:١٠:٤٩٢٣:٥٠:٤٤
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥٨٠٧:١١:٣٠١٢:٣٢:١٧١٧:٥٣:٢٥١٨:١١:٤٢٢٣:٥٠:٥٣
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢١٠٧:١٠:٤٦١٢:٣٢:٢٢١٧:٥٤:٢١١٨:١٢:٣٦٢٣:٥١:٠٢
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٣٠٧:١٠:٠٠١٢:٣٢:٢٧١٧:٥٥:١٦١٨:١٣:٢٩٢٣:٥١:١٠
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٣٠٧:٠٩:١٣١٢:٣٢:٣١١٧:٥٦:١٢١٨:١٤:٢٣٢٣:٥١:١٧
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٢٠٧:٠٨:٢٤١٢:٣٢:٣٤١٧:٥٧:٠٧١٨:١٥:١٥٢٣:٥١:٢٣
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٩٠٧:٠٧:٣٤١٢:٣٢:٣٦١٧:٥٨:٠١١٨:١٦:٠٨٢٣:٥١:٢٨
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٥٠٧:٠٦:٤٣١٢:٣٢:٣٨١٧:٥٨:٥٦١٨:١٧:٠٠٢٣:٥١:٣٢
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٩٠٧:٠٥:٥١١٢:٣٢:٣٨١٧:٥٩:٥٠١٨:١٧:٥٣٢٣:٥١:٣٦
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٢٠٧:٠٤:٥٧١٢:٣٢:٣٨١٨:٠٠:٤٤١٨:١٨:٤٤٢٣:٥١:٣٩
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٣٠٧:٠٤:٠٢١٢:٣٢:٣٧١٨:٠١:٣٧١٨:١٩:٣٦٢٣:٥١:٤٠
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٣٠٧:٠٣:٠٦١٢:٣٢:٣٦١٨:٠٢:٣١١٨:٢٠:٢٧٢٣:٥١:٤١
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٢٠٧:٠٢:٠٩١٢:٣٢:٣٤١٨:٠٣:٢٤١٨:٢١:١٩٢٣:٥١:٤٢
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٠٠٧:٠١:١١١٢:٣٢:٣١١٨:٠٤:١٦١٨:٢٢:٠٩٢٣:٥١:٤١
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٦٠٧:٠٠:١٢١٢:٣٢:٢٧١٨:٠٥:٠٩١٨:٢٣:٠٠٢٣:٥١:٤٠
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:١١٠٦:٥٩:١١١٢:٣٢:٢٣١٨:٠٦:٠١١٨:٢٣:٥٠٢٣:٥١:٣٨
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٥٠٦:٥٨:١٠١٢:٣٢:١٨١٨:٠٦:٥٢١٨:٢٤:٤٠٢٣:٥١:٣٥

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چم شالان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای چم شالان روستای چم شالان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای چم شالان روستای چم شالان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چم شالان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چم شالان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چم شالان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چم شالان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چم شالان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چم شالان

روستای چم شالان بر روی نقشه

روستای چم شالان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چم شالان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چم شالان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چم شالان
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای چم شالان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای چم شالان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چم شالان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چم شالان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چم شالان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چم شالان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ چم شالان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق چم شالان
زمان پخش اذان آنلاین به افق چم شالان
زمان پخش اذان مستقیم به افق چم شالان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چم شالان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا چم شالان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چم شالان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چم شالان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو