جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چم خلیل

چم کبود | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز چم خلیل


اذان صبح: ٠٥:٤٣:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٥:٠٢
اذان ظهر: ١٣:١٤:٠٩
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٤٦
اذان مغرب: ١٩:٤٠:١٦
نیمه شب: ٠٠:٣٣:٣٣

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چم خلیل (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای چم خلیل)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای چم خلیل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چم خلیل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

حضرت محمد (ص)
صدقه دادن پنهانی، خشم خداوند را فرو می‌نشاند و همانا پیوند با خویشاوندان،‌ عمر را زیاد می‌كند و انجام كارهای خوب انسان را از حوادث بد،‌ محفوظ می‌دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چم خلیل

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چم خلیل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چم خلیل ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چم خلیل (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چم خلیل ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چم خلیل ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٥٦٠٦:٣٧:٢٨١٣:١٧:٣٩١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٦:٤٥٠٠:٣٣:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٣٦٠٦:٣٦:٢٥١٣:١٧:٣٠١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٧:٣٢٠٠:٣٣:١١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:١٧٠٦:٣٥:٢٣١٣:١٧:٢١١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٨:١٩٠٠:٣٢:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٣٤:٢٢١٣:١٧:١٣٢٠:٠٠:٣٣٢٠:١٩:٠٦٠٠:٣٢:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٣٣:٢٢١٣:١٧:٠٥٢٠:٠١:١٨٢٠:١٩:٥٣٠٠:٣٢:٢١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٣٢:٢٣١٣:١٦:٥٨٢٠:٠٢:٠٢٢٠:٢٠:٤٠٠٠:٣٢:٠٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:١٠٠٦:٣١:٢٥١٣:١٦:٥١٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢١:٢٧٠٠:٣١:٥١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٣٠:٢٨١٣:١٦:٤٥٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٢:١٤٠٠:٣١:٣٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٤١٠٦:٢٩:٣٢١٣:١٦:٤٠٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٣:٠١٠٠:٣١:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٨:٣٧١٣:١٦:٣٤٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٣:٤٨٠٠:٣١:٠٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:١٧٠٦:٢٧:٤٤١٣:١٦:٣٠٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٤:٣٥٠٠:٣٠:٥٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٠٦٠٦:٢٦:٥١١٣:١٦:٢٦٢٠:٠٦:٢٨٢٠:٢٥:٢٢٠٠:٣٠:٤٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٥٧٠٦:٢٦:٠٠١٣:١٦:٢٣٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٦:٠٩٠٠:٣٠:٣٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٤٩٠٦:٢٥:١٠١٣:١٦:٢٠٢٠:٠٧:٥٦٢٠:٢٦:٥٥٠٠:٣٠:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٤٢٠٦:٢٤:٢١١٣:١٦:١٧٢٠:٠٨:٤٠٢٠:٢٧:٤٢٠٠:٣٠:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٣٦٠٦:٢٣:٣٤١٣:١٦:١٦٢٠:٠٩:٢٤٢٠:٢٨:٢٨٠٠:٢٩:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٣١٠٦:٢٢:٤٨١٣:١٦:١٥٢٠:١٠:٠٧٢٠:٢٩:١٥٠٠:٢٩:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٢٨٠٦:٢٢:٠٣١٣:١٦:١٤٢٠:١٠:٥١٢٠:٣٠:٠١٠٠:٢٩:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٢٦٠٦:٢١:١٩١٣:١٦:١٤٢٠:١١:٣٤٢٠:٣٠:٤٧٠٠:٢٩:٣٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٢٦٠٦:٢٠:٣٧١٣:١٦:١٥٢٠:١٢:١٧٢٠:٣١:٣٣٠٠:٢٩:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١٩:٥٧١٣:١٦:١٦٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٢:١٨٠٠:٢٩:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١٩:١٧١٣:١٦:١٨٢٠:١٣:٤٣٢٠:٣٣:٠٣٠٠:٢٩:٠٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٣٤٠٦:١٨:٣٩١٣:١٦:٢١٢٠:١٤:٢٥٢٠:٣٣:٤٨٠٠:٢٩:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٤٠٠٦:١٨:٠٣١٣:١٦:٢٤٢٠:١٥:٠٧٢٠:٣٤:٣٣٠٠:٢٨:٥٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٤٧٠٦:١٧:٢٨١٣:١٦:٢٧٢٠:١٥:٤٨٢٠:٣٥:١٧٠٠:٢٨:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٥٦٠٦:١٦:٥٤١٣:١٦:٣١٢٠:١٦:٣٠٢٠:٣٦:٠١٠٠:٢٨:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:٠٧٠٦:١٦:٢٢١٣:١٦:٣٦٢٠:١٧:١٠٢٠:٣٦:٤٤٠٠:٢٨:٤٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٢٠٠٦:١٥:٥٢١٣:١٦:٤١٢٠:١٧:٥١٢٠:٣٧:٢٧٠٠:٢٨:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٣٤٠٦:١٥:٢٢١٣:١٦:٤٦٢٠:١٨:٣٠٢٠:٣٨:٠٩٠٠:٢٨:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چم خلیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چم خلیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چم خلیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چم خلیل

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای چم خلیل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چم خلیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چم خلیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای چم خلیل

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای چم خلیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای چم خلیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای چم خلیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چم خلیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چم خلیل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای چم خلیل

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای چم خلیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چم خلیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای چم خلیل

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٣٠٦:٤٨:٠٨١٣:٢٢:٣٧١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٤:٤٢٠٠:٣٩:٤٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٨٠٦:٤٨:٤٨١٣:٢٢:٢١١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٣:٢٨٠٠:٣٩:٣٨
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٢٠٦:٤٩:٢٧١٣:٢٢:٠٥١٩:٥٤:١٢٢٠:١٢:١٤٠٠:٣٩:٢٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٦٠٦:٥٠:٠٧١٣:٢١:٤٨١٩:٥٢:٥٩٢٠:١٠:٥٩٠٠:٣٩:١٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٠٠٦:٥٠:٤٧١٣:٢١:٣١١٩:٥١:٤٥٢٠:٠٩:٤٣٠٠:٣٩:٠٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٣٠٦:٥١:٢٧١٣:٢١:١٤١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٨:٢٧٠٠:٣٨:٥٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٥٠٦:٥٢:٠٦١٣:٢٠:٥٦١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٧:١٠٠٠:٣٨:٤٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٨٠٦:٥٢:٤٦١٣:٢٠:٣٨١٩:٤٨:٠٠٢٠:٠٥:٥٢٠٠:٣٨:٣٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٠٠٦:٥٣:٢٥١٣:٢٠:٢٠١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٤:٣٤٠٠:٣٨:٢٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠١٠٦:٥٤:٠٤١٣:٢٠:٠١١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٣:١٦٠٠:٣٨:٠٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٢٠٦:٥٤:٤٣١٣:١٩:٤٢١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠١:٥٧٠٠:٣٧:٥٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٣٠٦:٥٥:٢٢١٣:١٩:٢٣١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠٠:٣٧٠٠:٣٧:٤٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٣٠٦:٥٦:٠١١٣:١٩:٠٣١٩:٤١:٣٣١٩:٥٩:١٨٠٠:٣٧:٢٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٣٠٦:٥٦:٤٠١٣:١٨:٤٣١٩:٤٠:١٥١٩:٥٧:٥٨٠٠:٣٧:١٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٢٠٦:٥٧:١٩١٣:١٨:٢٣١٩:٣٨:٥٦١٩:٥٦:٣٧٠٠:٣٦:٥٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠١٠٦:٥٧:٥٨١٣:١٨:٠٣١٩:٣٧:٣٦١٩:٥٥:١٦٠٠:٣٦:٤٣
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٩٠٦:٥٨:٣٦١٣:١٧:٤٢١٩:٣٦:١٧١٩:٥٣:٥٥٠٠:٣٦:٢٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٧٠٦:٥٩:١٥١٣:١٧:٢١١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٢:٣٤٠٠:٣٦:١١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٥٠٦:٥٩:٥٣١٣:١٧:٠٠١٩:٣٣:٣٦١٩:٥١:١٢٠٠:٣٥:٥٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٣٠٧:٠٠:٣٢١٣:١٦:٣٩١٩:٣٢:١٥١٩:٤٩:٥١٠٠:٣٥:٣٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٠٠٧:٠١:١٠١٣:١٦:١٨١٩:٣٠:٥٥١٩:٤٨:٢٩٠٠:٣٥:٢٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٦٠٧:٠١:٤٩١٣:١٥:٥٧١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٧:٠٧٠٠:٣٥:٠٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٢٠٧:٠٢:٢٧١٣:١٥:٣٥١٩:٢٨:١٢١٩:٤٥:٤٥٠٠:٣٤:٤٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:١٨٠٧:٠٣:٠٦١٣:١٥:١٤١٩:٢٦:٥١١٩:٤٤:٢٢٠٠:٣٤:٢٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٤٠٧:٠٣:٤٤١٣:١٤:٥٢١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٣:٠٠٠٠:٣٤:٠٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٩٠٧:٠٤:٢٣١٣:١٤:٣١١٩:٢٤:٠٨١٩:٤١:٣٨٠٠:٣٣:٥١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٥٠٧:٠٥:٠٢١٣:١٤:٠٩١٩:٢٢:٤٦١٩:٤٠:١٦٠٠:٣٣:٣٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٩٠٧:٠٥:٤٠١٣:١٣:٤٨١٩:٢١:٢٤١٩:٣٨:٥٤٠٠:٣٣:١٤
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٤٠٧:٠٦:١٩١٣:١٣:٢٦١٩:٢٠:٠٣١٩:٣٧:٣١٠٠:٣٢:٥٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٨٠٧:٠٦:٥٨١٣:١٣:٠٥١٩:١٨:٤١١٩:٣٦:٠٩٠٠:٠٢:٣٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٢٠٦:٠٧:٣٧١٢:١٢:٤٤١٨:١٧:٢٠١٨:٣٤:٤٧٢٣:٣٢:١٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چم خلیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای چم خلیل روستای چم خلیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای چم خلیل روستای چم خلیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چم خلیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چم خلیل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چم خلیل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چم خلیل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چم خلیل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چم خلیل

روستای چم خلیل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چم خلیل

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چم خلیل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چم خلیل
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای چم خلیل + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای چم خلیل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چم خلیل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چم خلیل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چم خلیل رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ چم خلیل دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا چم خلیل دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق چم خلیل
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چم خلیل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ چم خلیل دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چم خلیل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا چم خلیل دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چم خلیل دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چم خلیل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو