جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر چمن بید

مانه و سملقان | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز چمن بید


اذان صبح: ٠٥:٠١:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٧:٤١
اذان ظهر: ١٢:٣٨:٠٢
غروب آفتاب: ١٨:٤٧:٤٦
اذان مغرب: ١٩:٠٦:١٦
نیمه شب: ٢٣:٥٤:٥٧

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چمن بید (شهرستان مانه و سملقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ شهر چمن بید)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر چمن بید)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چمن بید)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

؟
دیگران عشقی را كه به خود دارم به من باز می گردانند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر چمن بید

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چمن بید در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چمن بید ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر چمن بید (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چمن بید ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چمن بید ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٠:٠٤٠٥:٥٤:٢٦١٢:٤١:٣١١٩:٢٩:١٣١٩:٤٨:٥١٢٣:٥٣:٥١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٨:٢٩٠٥:٥٣:١٣١٢:٤١:٢٢١٩:٣٠:٠٧١٩:٤٩:٤٨٢٣:٥٣:٣١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٥٥٠٥:٥٢:٠١١٢:٤١:١٣١٩:٣١:٠٢١٩:٥٠:٤٦٢٣:٥٣:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٢٢٠٥:٥٠:٥٠١٢:٤١:٠٥١٩:٣١:٥٦١٩:٥١:٤٣٢٣:٥٢:٥٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٣:٤٩٠٥:٤٩:٤٠١٢:٤٠:٥٧١٩:٣٢:٥١١٩:٥٢:٤١٢٣:٥٢:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:١٧٠٥:٤٨:٣١١٢:٤٠:٥٠١٩:٣٣:٤٥١٩:٥٣:٣٨٢٣:٥٢:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٠:٤٦٠٥:٤٧:٢٣١٢:٤٠:٤٤١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٤:٣٦٢٣:٥١:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٩:١٦٠٥:٤٦:١٦١٢:٤٠:٣٧١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٥:٣٣٢٣:٥١:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٧:٤٧٠٥:٤٥:١١١٢:٤٠:٣٢١٩:٣٦:٢٧١٩:٥٦:٣٠٢٣:٥١:٢٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٦:١٩٠٥:٤٤:٠٦١٢:٤٠:٢٧١٩:٣٧:٢١١٩:٥٧:٢٨٢٣:٥١:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٤:٥٢٠٥:٤٣:٠٣١٢:٤٠:٢٢١٩:٣٨:١٥١٩:٥٨:٢٥٢٣:٥٠:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٣:٢٦٠٥:٤٢:٠١١٢:٤٠:١٨١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٩:٢١٢٣:٥٠:٣٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٢:٠٢٠٥:٤١:٠١١٢:٤٠:١٥١٩:٤٠:٠١٢٠:٠٠:١٨٢٣:٥٠:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٠:٣٨٠٥:٤٠:٠٢١٢:٤٠:١٢١٩:٤٠:٥٤٢٠:٠١:١٤٢٣:٥٠:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٩:١٦٠٥:٣٩:٠٤١٢:٤٠:١٠١٩:٤١:٤٧٢٠:٠٢:١١٢٣:٤٩:٥١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٧:٥٥٠٥:٣٨:٠٨١٢:٤٠:٠٨١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠٣:٠٧٢٣:٤٩:٣٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٦:٣٥٠٥:٣٧:١٣١٢:٤٠:٠٧١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠٤:٠٢٢٣:٤٩:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٥:١٧٠٥:٣٦:١٩١٢:٤٠:٠٦١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٤:٥٨٢٣:٤٩:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٤:٠٠٠٥:٣٥:٢٧١٢:٤٠:٠٦١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٥:٥٣٢٣:٤٩:٠١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٢:٤٥٠٥:٣٤:٣٧١٢:٤٠:٠٧١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٦:٤٨٢٣:٤٨:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥١:٣٢٠٥:٣٣:٤٨١٢:٤٠:٠٨١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٧:٤٢٢٣:٤٨:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٠:٢٠٠٥:٣٣:٠٠١٢:٤٠:١٠١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٨:٣٦٢٣:٤٨:٢٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٩:٠٩٠٥:٣٢:١٤١٢:٤٠:١٣١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٩:٢٩٢٣:٤٨:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٨:٠١٠٥:٣١:٣٠١٢:٤٠:١٦١٩:٤٩:٢٨٢٠:١٠:٢٢٢٣:٤٨:١١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٦:٥٤٠٥:٣٠:٤٨١٢:٤٠:١٩١٩:٥٠:١٨٢٠:١١:١٤٢٣:٤٨:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٥:٤٩٠٥:٣٠:٠٦١٢:٤٠:٢٣١٩:٥١:٠٦٢٠:١٢:٠٦٢٣:٤٧:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٤:٤٦٠٥:٢٩:٢٧١٢:٤٠:٢٨١٩:٥١:٥٤٢٠:١٢:٥٧٢٣:٤٧:٥٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٣:٤٥٠٥:٢٨:٤٩١٢:٤٠:٣٣١٩:٥٢:٤١٢٠:١٣:٤٧٢٣:٤٧:٤٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٤٢:٤٦٠٥:٢٨:١٣١٢:٤٠:٣٨١٩:٥٣:٢٨٢٠:١٤:٣٧٢٣:٤٧:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چمن بید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چمن بید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چمن بید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چمن بید

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر چمن بید

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر چمن بید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چمن بید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر چمن بید

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر چمن بید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر چمن بید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر چمن بید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چمن بید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چمن بید برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر چمن بید

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر چمن بید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چمن بید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر چمن بید

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٧٠٦:٠٦:٠٦١٢:٤٦:٢٩١٩:٢٦:١٧١٩:٤٥:٣٢٠٠:٠٠:٣٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٧٠٦:٠٦:٥٦١٢:٤٦:١٤١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٤:٠٧٠٠:٠٠:٢٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٦٠٦:٠٧:٤٧١٢:٤٥:٥٧١٩:٢٣:٣١١٩:٤٢:٤١٠٠:٠٠:١٨
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٤٠٦:٠٨:٣٧١٢:٤٥:٤١١٩:٢٢:٠٨١٩:٤١:١٥٠٠:٠٠:١٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٢٠٦:٠٩:٢٧١٢:٤٥:٢٤١٩:٢٠:٤٣١٩:٣٩:٤٨٠٠:٠٠:٠٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٠٠٦:١٠:١٧١٢:٤٥:٠٦١٩:١٩:١٨١٩:٣٨:٢١٢٣:٥٩:٥٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٧٠٦:١١:٠٨١٢:٤٤:٤٩١٩:١٧:٥٣١٩:٣٦:٥٣٢٣:٥٩:٤٣
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٤٠٦:١١:٥٨١٢:٤٤:٣١١٩:١٦:٢٦١٩:٣٥:٢٥٢٣:٥٩:٣٣
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١٢:٤٨١٢:٤٤:١٢١٩:١٤:٥٩١٩:٣٣:٥٦٢٣:٥٩:٢٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٦٠٦:١٣:٣٨١٢:٤٣:٥٤١٩:١٣:٣٢١٩:٣٢:٢٦٢٣:٥٩:١١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥١٠٦:١٤:٢٨١٢:٤٣:٣٥١٩:١٢:٠٤١٩:٣٠:٥٦٢٣:٥٩:٠٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٥:١٨١٢:٤٣:١٥١٩:١٠:٣٥١٩:٢٩:٢٦٢٣:٥٨:٤٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٦:٠٧١٢:٤٢:٥٦١٩:٠٩:٠٦١٩:٢٧:٥٥٢٣:٥٨:٣٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١٦:٥٧١٢:٤٢:٣٦١٩:٠٧:٣٧١٩:٢٦:٢٣٢٣:٥٨:٢٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٧٠٦:١٧:٤٧١٢:٤٢:١٦١٩:٠٦:٠٧١٩:٢٤:٥٢٢٣:٥٨:٠٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٨:٣٦١٢:٤١:٥٥١٩:٠٤:٣٧١٩:٢٣:٢٠٢٣:٥٧:٥٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:١٢٠٦:١٩:٢٦١٢:٤١:٣٥١٩:٠٣:٠٦١٩:٢١:٤٨٢٣:٥٧:٤٠
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٣٠٦:٢٠:١٥١٢:٤١:١٤١٩:٠١:٣٥١٩:٢٠:١٥٢٣:٥٧:٢٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٥٠٦:٢١:٠٥١٢:٤٠:٥٣١٩:٠٠:٠٤١٩:١٨:٤٣٢٣:٥٧:١٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٦٠٦:٢١:٥٤١٢:٤٠:٣٢١٨:٥٨:٣٢١٩:١٧:١٠٢٣:٥٦:٥٤
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٦٠٦:٢٢:٤٤١٢:٤٠:١١١٨:٥٧:٠٠١٩:١٥:٣٧٢٣:٥٦:٣٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٦٠٦:٢٣:٣٣١٢:٣٩:٤٩١٨:٥٥:٢٨١٩:١٤:٠٣٢٣:٥٦:٢٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٦٠٦:٢٤:٢٣١٢:٣٩:٢٨١٨:٥٣:٥٦١٩:١٢:٣٠٢٣:٥٦:٠٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٥٠٦:٢٥:١٢١٢:٣٩:٠٦١٨:٥٢:٢٤١٩:١٠:٥٧٢٣:٥٥:٤٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٦:٠٢١٢:٣٨:٤٥١٨:٥٠:٥١١٩:٠٩:٢٣٢٣:٥٥:٣٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٢٠٦:٢٦:٥١١٢:٣٨:٢٣١٨:٤٩:١٩١٩:٠٧:٥٠٢٣:٥٥:١٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:١٠٠٦:٢٧:٤١١٢:٣٨:٠٢١٨:٤٧:٤٦١٩:٠٦:١٦٢٣:٥٤:٥٧
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٢٨:٣١١٢:٣٧:٤٠١٨:٤٦:١٣١٩:٠٤:٤٣٢٣:٥٤:٣٩
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٢٩:٢١١٢:٣٧:١٩١٨:٤٤:٤١١٩:٠٣:١٠٢٣:٥٤:٢٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٣٠:١١١٢:٣٦:٥٨١٨:٤٣:٠٨١٩:٠١:٣٧٢٣:٢٤:٠٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٤:٥٩٠٥:٣١:٠١١١:٣٦:٣٦١٧:٤١:٣٦١٨:٠٠:٠٤٢٢:٥٣:٤٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر چمن بید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر چمن بید شهر چمن بید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر چمن بید شهر چمن بید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چمن بید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چمن بید برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چمن بید

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چمن بید موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چمن بید برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چمن بید

شهر چمن بید بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چمن بید

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چمن بید است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چمن بید
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر چمن بید + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر چمن بید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چمن بید + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چمن بید

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چمن بید رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق چمن بید
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چمن بید ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چمن بید دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق چمن بید
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چمن بید ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا چمن بید دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق چمن بید
جدول اوقات شرعی امروز فردا چمن بید دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چمن بید یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو