جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر چمن بید

مانه و سملقان | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز چمن بید

اذان صبح: ٠٤:١٤:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٩:٢١
اذان ظهر: ١١:٣٣:١٨
غروب آفتاب: ١٧:٢٦:٤١
اذان مغرب: ١٧:٤٥:٠٩
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥٠:٤٩

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چمن بید (شهرستان مانه و سملقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر چمن بید)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر چمن بید)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چمن بید)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

حضرت محمد (ص)
وای به حال كسی كه مسلمانی را معطّل كند (بی‌جهت او را نگه دارد) تا حقّش از بین برود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر چمن بید

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چمن بید در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چمن بید ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر چمن بید (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چمن بید ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چمن بید
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٨:٢٧٠٦:٠٩:١١١٢:٤٣:٤٧١٩:١٩:٠١١٩:٣٨:٠٨٢٣:٥٧:٥٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٦:٤٧٠٦:٠٧:٤٨١٢:٤٣:٣٣١٩:١٩:٥٥١٩:٣٩:٠٤٢٣:٥٧:٣١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٥:٠٧٠٦:٠٦:٢٦١٢:٤٣:١٩١٩:٢٠:٤٩١٩:٤٠:٠١٢٣:٥٧:٠٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٣:٢٨٠٦:٠٥:٠٥١٢:٤٣:٠٦١٩:٢١:٤٤١٩:٤٠:٥٨٢٣:٥٦:٤٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣١:٤٩٠٦:٠٣:٤٤١٢:٤٢:٥٣١٩:٢٢:٣٨١٩:٤١:٥٥٢٣:٥٦:٢٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٠:١٠٠٦:٠٢:٢٥١٢:٤٢:٤٠١٩:٢٣:٣٢١٩:٤٢:٥٢٢٣:٥٦:٠٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٨:٣١٠٦:٠١:٠٦١٢:٤٢:٢٨١٩:٢٤:٢٧١٩:٤٣:٤٩٢٣:٥٥:٤٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٦:٥٣٠٥:٥٩:٤٧١٢:٤٢:١٦١٩:٢٥:٢١١٩:٤٤:٤٦٢٣:٥٥:١٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٥:١٦٠٥:٥٨:٣٠١٢:٤٢:٠٤١٩:٢٦:١٦١٩:٤٥:٤٤٢٣:٥٤:٥٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٣:٣٩٠٥:٥٧:١٤١٢:٤١:٥٣١٩:٢٧:١٠١٩:٤٦:٤١٢٣:٥٤:٣٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٢:٠٢٠٥:٥٥:٥٨١٢:٤١:٤٣١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٧:٣٨٢٣:٥٤:١٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٢٧٠٥:٥٤:٤٤١٢:٤١:٣٣١٩:٢٨:٥٩١٩:٤٨:٣٦٢٣:٥٣:٥٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٥٢٠٥:٥٣:٣٠١٢:٤١:٢٣١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٩:٣٣٢٣:٥٣:٣٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٧:١٧٠٥:٥٢:١٧١٢:٤١:١٤١٩:٣٠:٤٧١٩:٥٠:٣٠٢٣:٥٣:١٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٤٣٠٥:٥١:٠٦١٢:٤١:٠٦١٩:٣١:٤٢١٩:٥١:٢٨٢٣:٥٢:٥٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:١١٠٥:٤٩:٥٥١٢:٤٠:٥٨١٩:٣٢:٣٦١٩:٥٢:٢٥٢٣:٥٢:٣٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٢:٣٩٠٥:٤٨:٤٦١٢:٤٠:٥١١٩:٣٣:٣٠١٩:٥٣:٢٣٢٣:٥٢:١٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١١:٠٧٠٥:٤٧:٣٨١٢:٤٠:٤٤١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٤:٢٠٢٣:٥٢:٠١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٩:٣٧٠٥:٤٦:٣١١٢:٤٠:٣٧١٩:٣٥:١٩١٩:٥٥:١٨٢٣:٥١:٤٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٨:٠٨٠٥:٤٥:٢٥١٢:٤٠:٣٢١٩:٣٦:١٣١٩:٥٦:١٥٢٣:٥١:٢٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٦:٤٠٠٥:٤٤:٢١١٢:٤٠:٢٧١٩:٣٧:٠٧١٩:٥٧:١٢٢٣:٥١:٠٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٥:١٢٠٥:٤٣:١٧١٢:٤٠:٢٢١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٨:١٠٢٣:٥٠:٥٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٣:٤٦٠٥:٤٢:١٥١٢:٤٠:١٨١٩:٣٨:٥٤١٩:٥٩:٠٧٢٣:٥٠:٣٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٢:٢١٠٥:٤١:١٥١٢:٤٠:١٥١٩:٣٩:٤٨٢٠:٠٠:٠٤٢٣:٥٠:٢٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٠:٥٨٠٥:٤٠:١٥١٢:٤٠:١٢١٩:٤٠:٤١٢٠:٠١:٠٠٢٣:٥٠:٠٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٩:٣٥٠٥:٣٩:١٧١٢:٤٠:١٠١٩:٤١:٣٤٢٠:٠١:٥٧٢٣:٤٩:٥٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٨:١٤٠٥:٣٨:٢١١٢:٤٠:٠٨١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠٢:٥٣٢٣:٤٩:٤٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٦:٥٤٠٥:٣٧:٢٦١٢:٤٠:٠٧١٩:٤٣:١٩٢٠:٠٣:٤٩٢٣:٤٩:٢٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٥٥:٣٦٠٥:٣٦:٣٢١٢:٤٠:٠٦١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٤:٤٥٢٣:٤٩:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چمن بید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چمن بید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چمن بید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چمن بید

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر چمن بید

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر چمن بید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چمن بید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر چمن بید

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر چمن بید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر چمن بید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر چمن بید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چمن بید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چمن بید برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چمن بید

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر چمن بید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چمن بید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چمن بید

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر چمن بید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چمن بید شهر چمن بید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چمن بید شهر چمن بید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر چمن بید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چمن بید برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر چمن بید

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر چمن بید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چمن بید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر چمن بید

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٤٠٥:٣١:٤١١١:٣٦:٢٢١٧:٤٠:٢٦١٧:٥٨:٥٤٢٢:٥٣:٣٣
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٠٠٥:٣٢:٣١١١:٣٦:٠١١٧:٣٨:٥٤١٧:٥٧:٢١٢٢:٥٣:١٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٦٠٥:٣٣:٢٢١١:٣٥:٤٠١٧:٣٧:٢٢١٧:٥٥:٤٩٢٢:٥٢:٥٧
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٢٠٥:٣٤:١٣١١:٣٥:١٩١٧:٣٥:٤٩١٧:٥٤:١٧٢٢:٥٢:٣٨
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٨٠٥:٣٥:٠٤١١:٣٤:٥٨١٧:٣٤:١٧١٧:٥٢:٤٥٢٢:٥٢:٢٠
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٣٠٥:٣٥:٥٥١١:٣٤:٣٨١٧:٣٢:٤٦١٧:٥١:١٣٢٢:٥٢:٠٢
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:١٨٠٥:٣٦:٤٦١١:٣٤:١٨١٧:٣١:١٤١٧:٤٩:٤١٢٢:٥١:٤٣
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٣٠٥:٣٧:٣٧١١:٣٣:٥٨١٧:٢٩:٤٣١٧:٤٨:١٠٢٢:٥١:٢٥
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٧٠٥:٣٨:٢٩١١:٣٣:٣٨١٧:٢٨:١٢١٧:٤٦:٤٠٢٢:٥١:٠٧
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٢٠٥:٣٩:٢١١١:٣٣:١٨١٧:٢٦:٤١١٧:٤٥:٠٩٢٢:٥٠:٤٩
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٦٠٥:٤٠:١٣١١:٣٢:٥٩١٧:٢٥:١١١٧:٤٣:٣٩٢٢:٥٠:٣١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٠٠٥:٤١:٠٥١١:٣٢:٤٠١٧:٢٣:٤١١٧:٤٢:١٠٢٢:٥٠:١٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٤٠٥:٤١:٥٨١١:٣٢:٢٢١٧:٢٢:١٢١٧:٤٠:٤١٢٢:٤٩:٥٥
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٨٠٥:٤٢:٥١١١:٣٢:٠٤١٧:٢٠:٤٣١٧:٣٩:١٣٢٢:٤٩:٣٧
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٢٠٥:٤٣:٤٤١١:٣١:٤٦١٧:١٩:١٤١٧:٣٧:٤٥٢٢:٤٩:٢٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٦٠٥:٤٤:٣٧١١:٣١:٢٩١٧:١٧:٤٦١٧:٣٦:١٨٢٢:٤٩:٠٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٩٠٥:٤٥:٣١١١:٣١:١٢١٧:١٦:١٩١٧:٣٤:٥٢٢٢:٤٨:٤٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٣٠٥:٤٦:٢٥١١:٣٠:٥٥١٧:١٤:٥٢١٧:٣٣:٢٦٢٢:٤٨:٢٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٦٠٥:٤٧:٢٠١١:٣٠:٣٩١٧:١٣:٢٦١٧:٣٢:٠١٢٢:٤٨:١٣
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٠٠٥:٤٨:١٤١١:٣٠:٢٤١٧:١٢:٠٠١٧:٣٠:٣٦٢٢:٤٧:٥٧
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٣٠٥:٤٩:٠٩١١:٣٠:٠٩١٧:١٠:٣٥١٧:٢٩:١٣٢٢:٤٧:٤١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٧٠٥:٥٠:٠٥١١:٢٩:٥٥١٧:٠٩:١١١٧:٢٧:٥٠٢٢:٤٧:٢٦
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٠٠٥:٥١:٠١١١:٢٩:٤١١٧:٠٧:٤٨١٧:٢٦:٢٨٢٢:٤٧:١١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٥١:٥٧١١:٢٩:٢٧١٧:٠٦:٢٥١٧:٢٥:٠٦٢٢:٤٦:٥٦
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٧٠٥:٥٢:٥٣١١:٢٩:١٥١٧:٠٥:٠٣١٧:٢٣:٤٦٢٢:٤٦:٤٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢١٠٥:٥٣:٥٠١١:٢٩:٠٢١٧:٠٣:٤٢١٧:٢٢:٢٧٢٢:٤٦:٢٩
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٥٠٥:٥٤:٤٨١١:٢٨:٥١١٧:٠٢:٢٢١٧:٢١:٠٨٢٢:٤٦:١٥
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٨٠٥:٥٥:٤٥١١:٢٨:٤٠١٧:٠١:٠٣١٧:١٩:٥١٢٢:٤٦:٠٢
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٢٠٥:٥٦:٤٣١١:٢٨:٣٠١٦:٥٩:٤٥١٧:١٨:٣٤٢٢:٤٥:٥٠
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٦٠٥:٥٧:٤١١١:٢٨:٢٠١٦:٥٨:٢٧١٧:١٧:١٩٢٢:٤٥:٣٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر چمن بید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر چمن بید شهر چمن بید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر چمن بید شهر چمن بید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چمن بید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چمن بید برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چمن بید

چمن بید روستایی در دهستان آلمه بخش سملقان شهرستان مانه و سملقان استان خراسان شمالی ایران است.

شهر چمن بید در ویکیپدیا

شهر چمن بید

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چمن بید موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چمن بید برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چمن بید بر روی نقشه

شهر چمن بید بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چمن بید

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چمن بید است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چمن بید
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر چمن بید + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر چمن بید + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر چمن بید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چمن بید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر چمن بید + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چمن بید

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چمن بید رسیده اید.

افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ چمن بید دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق چمن بید
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چمن بید دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چمن بید ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق چمن بید
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ چمن بید دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق چمن بید ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق چمن بید

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چمن بید یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو