جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر چمستان

نور | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز چمستان

اذان صبح: ٠٤:٣٠:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٤:٢٢
اذان ظهر: ١١:٥٢:٠٣
غروب آفتاب: ١٧:٤٩:١٠
اذان مغرب: ١٨:٠٧:٢٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٠:٠١

دوشنبه ٠٧ مهر ١٣٩٩
١٠ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٨ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چمستان (شهرستان نور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ مهر ٩٩ شهر چمستان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر چمستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چمستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس
شهادت سرداران اسلام: فلاحی، فکوری، نامجو، کلاهدوز و جهانآرا (1360 هـ ش)
روز آتشنشانی و ایمنی
روز بزرگداشت شمس

آلبرت انیشتین
پی بردن به اسرار اتم برای من آسانتر از درك مكنونات [ =نهان داشته های ] یك زن است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر چمستان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چمستان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چمستان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر چمستان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چمستان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چمستان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٨:٤١٠٦:٢٨:٠١١٣:٠١:٣٢١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٤:٣٢٠٠:١٦:٢٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٧:٠٤٠٦:٢٦:٤١١٣:٠١:١٨١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٥:٢٦٠٠:١٦:٠٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٥:٢٧٠٦:٢٥:٢١١٣:٠١:٠٤١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٦:٢٠٠٠:١٥:٣٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٣:٥١٠٦:٢٤:٠٢١٣:٠٠:٥١١٩:٣٨:١٦١٩:٥٧:١٥٠٠:١٥:١٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٢:١٥٠٦:٢٢:٤٤١٣:٠٠:٣٨١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٨:٠٩٠٠:١٤:٥٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٠:٤٠٠٦:٢١:٢٦١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٩:٠٤٠٠:١٤:٣٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٩:٠٥٠٦:٢٠:١٠١٣:٠٠:١٣١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٩:٥٨٠٠:١٤:١١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٧:٣٠٠٦:١٨:٥٤١٣:٠٠:٠١١٩:٤١:٤٤٢٠:٠٠:٥٣٠٠:١٣:٥٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٧:٣٩١٢:٥٩:٥٠١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠١:٤٨٠٠:١٣:٢٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٦:٢٥١٢:٥٩:٣٩١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠٢:٤٣٠٠:١٣:٠٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٢:٥٠٠٦:١٥:١١١٢:٥٩:٢٨١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٣:٣٨٠٠:١٢:٤٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤١:١٧٠٦:١٣:٥٩١٢:٥٩:١٨١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٤:٣٣٠٠:١٢:٢٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:٤٦٠٦:١٢:٤٨١٢:٥٩:٠٩١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٥:٢٨٠٠:١٢:١٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:١٥٠٦:١١:٣٨١٢:٥٩:٠٠١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٦:٢٣٠٠:١١:٥١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٤٥٠٦:١٠:٢٨١٢:٥٨:٥١١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٧:١٨٠٠:١١:٣٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٥:١٥٠٦:٠٩:٢٠١٢:٥٨:٤٤١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٨:١٣٠٠:١١:١٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٣:٤٧٠٦:٠٨:١٣١٢:٥٨:٣٦١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٩:٠٨٠٠:١٠:٥٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٢:١٩٠٦:٠٧:٠٧١٢:٥٨:٢٩١٩:٥٠:٢٥٢٠:١٠:٠٣٠٠:١٠:٣٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٥٣٠٦:٠٦:٠٢١٢:٥٨:٢٣١٩:٥١:١٧٢٠:١٠:٥٩٠٠:١٠:٢٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠٤:٥٩١٢:٥٨:١٧١٩:٥٢:٠٩٢٠:١١:٥٤٠٠:١٠:٠٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٠٢٠٦:٠٣:٥٦١٢:٥٨:١٢١٩:٥٣:٠١٢٠:١٢:٤٩٠٠:٠٩:٥٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٦:٣٩٠٦:٠٢:٥٥١٢:٥٨:٠٨١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٣:٤٤٠٠:٠٩:٣٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٥:١٦٠٦:٠١:٥٥١٢:٥٨:٠٤١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٤:٣٨٠٠:٠٩:٢٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٥٥٠٦:٠٠:٥٦١٢:٥٨:٠٠١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٥:٣٣٠٠:٠٩:٠٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٢:٣٥٠٥:٥٩:٥٩١٢:٥٧:٥٧١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٦:٢٨٠٠:٠٨:٥١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢١:١٦٠٥:٥٩:٠٣١٢:٥٧:٥٥١٩:٥٧:١٨٢٠:١٧:٢٢٠٠:٠٨:٣٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٩:٥٨٠٥:٥٨:٠٩١٢:٥٧:٥٤١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٨:١٦٠٠:٠٨:٢٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٨:٤٢٠٥:٥٧:١٥١٢:٥٧:٥٢١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٩:١٠٠٠:٠٨:١٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٧:٢٧٠٥:٥٦:٢٤١٢:٥٧:٥٢١٩:٥٩:٥٠٢٠:٢٠:٠٣٠٠:٠٨:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چمستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چمستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چمستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چمستان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر چمستان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر چمستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چمستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر چمستان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر چمستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر چمستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر چمستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چمستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چمستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چمستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر چمستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چمستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چمستان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر چمستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چمستان شهر چمستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چمستان شهر چمستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر چمستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چمستان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر چمستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر چمستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چمستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر چمستان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٤٩:٣١١١:٥٤:٠٧١٧:٥٨:٠٨١٨:١٦:٢٢٢٣:١١:٥٢
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٦٠٥:٥٠:١٩١١:٥٣:٤٦١٧:٥٦:٣٨١٨:١٤:٥١٢٣:١١:٣٣
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٩٠٥:٥١:٠٨١١:٥٣:٢٥١٧:٥٥:٠٨١٨:١٣:٢١٢٣:١١:١٥
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٢٠٥:٥١:٥٦١١:٥٣:٠٤١٧:٥٣:٣٨١٨:١١:٥٢٢٣:١٠:٥٧
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٥٠٥:٥٢:٤٤١١:٥٢:٤٤١٧:٥٢:٠٩١٨:١٠:٢٢٢٣:١٠:٣٨
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٧٠٥:٥٣:٣٣١١:٥٢:٢٣١٧:٥٠:٣٩١٨:٠٨:٥٣٢٣:١٠:١٩
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٠٠٥:٥٤:٢٢١١:٥٢:٠٣١٧:٤٩:١٠١٨:٠٧:٢٤٢٣:١٠:٠١
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٢٠٥:٥٥:١١١١:٥١:٤٣١٧:٤٧:٤١١٨:٠٥:٥٥٢٣:٠٩:٤٣
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٤٠٥:٥٦:٠٠١١:٥١:٢٣١٧:٤٦:١٣١٨:٠٤:٢٧٢٣:٠٩:٢٤
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٦٠٥:٥٦:٤٩١١:٥١:٠٤١٧:٤٤:٤٤١٨:٠٢:٥٩٢٣:٠٩:٠٦
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٧٠٥:٥٧:٣٩١١:٥٠:٤٥١٧:٤٣:١٧١٨:٠١:٣١٢٣:٠٨:٤٨
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٩٠٥:٥٨:٢٩١١:٥٠:٢٦١٧:٤١:٤٩١٨:٠٠:٠٤٢٣:٠٨:٣٠
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٠٠٥:٥٩:١٩١١:٥٠:٠٧١٧:٤٠:٢٢١٧:٥٨:٣٨٢٣:٠٨:١٢
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠١٠٦:٠٠:١٠١١:٤٩:٤٩١٧:٣٨:٥٦١٧:٥٧:١٢٢٣:٠٧:٥٤
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٣٠٦:٠١:٠٠١١:٤٩:٣١١٧:٣٧:٢٩١٧:٥٥:٤٧٢٣:٠٧:٣٧
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٤٠٦:٠١:٥١١١:٤٩:١٤١٧:٣٦:٠٤١٧:٥٤:٢٢٢٣:٠٧:١٩
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٥٠٦:٠٢:٤٣١١:٤٨:٥٧١٧:٣٤:٣٩١٧:٥٢:٥٨٢٣:٠٧:٠٢
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٦٠٦:٠٣:٣٤١١:٤٨:٤١١٧:٣٣:١٥١٧:٥١:٣٤٢٣:٠٦:٤٦
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٧٠٦:٠٤:٢٦١١:٤٨:٢٥١٧:٣١:٥١١٧:٥٠:١٢٢٣:٠٦:٢٩
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٨٠٦:٠٥:١٩١١:٤٨:٠٩١٧:٣٠:٢٨١٧:٤٨:٥٠٢٣:٠٦:١٣
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٩٠٦:٠٦:١٢١١:٤٧:٥٤١٧:٢٩:٠٥١٧:٤٧:٢٨٢٣:٠٥:٥٨
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٠٠٦:٠٧:٠٥١١:٤٧:٤٠١٧:٢٧:٤٣١٧:٤٦:٠٨٢٣:٠٥:٤٢
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤١٠٦:٠٧:٥٨١١:٤٧:٢٦١٧:٢٦:٢٢١٧:٤٤:٤٨٢٣:٠٥:٢٧
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٣٠٦:٠٨:٥٢١١:٤٧:١٣١٧:٢٥:٠٢١٧:٤٣:٢٩٢٣:٠٥:١٣
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٤٠٦:٠٩:٤٦١١:٤٧:٠٠١٧:٢٣:٤٣١٧:٤٢:١١٢٣:٠٤:٥٩
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٥٠٦:١٠:٤٠١١:٤٦:٤٨١٧:٢٢:٢٤١٧:٤٠:٥٤٢٣:٠٤:٤٥
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٦٠٦:١١:٣٥١١:٤٦:٣٦١٧:٢١:٠٦١٧:٣٩:٣٨٢٣:٠٤:٣٢
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٧٠٦:١٢:٣٠١١:٤٦:٢٥١٧:١٩:٥٠١٧:٣٨:٢٣٢٣:٠٤:١٩
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٩٠٦:١٣:٢٦١١:٤٦:١٥١٧:١٨:٣٤١٧:٣٧:٠٩٢٣:٠٤:٠٧
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٠٠٦:١٤:٢٢١١:٤٦:٠٥١٧:١٧:١٩١٧:٣٥:٥٥٢٣:٠٣:٥٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر چمستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر چمستان شهر چمستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر چمستان شهر چمستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چمستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چمستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چمستان

چَمِستان یکی از شهرهای استان مازندران است. این شهر مرکز بخش چمستان از شهرستان نور می‌باشد. جاده‌ای به شکل نیم‌دایره چمستان را به نور و آمل وصل می‌کند

شهر چمستان در ویکیپدیا

شهر چمستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چمستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چمستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چمستان بر روی نقشه

شهر چمستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چمستان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چمستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چمستان
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر چمستان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر چمستان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر چمستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چمستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر چمستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چمستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چمستان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا چمستان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چمستان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ چمستان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چمستان
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ چمستان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چمستان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چمستان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق چمستان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چمستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو