جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر چمستان

نور | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز چمستان


اذان صبح: ٠٤:٢٤:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٨:٥٣
اذان ظهر: ١١:٥٤:٢٢
غروب آفتاب: ١٧:٥٩:١٥
اذان مغرب: ١٨:١٧:٢٩
نیمه شب: ٢٣:١٢:٠٤

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چمستان (شهرستان نور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر چمستان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر چمستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چمستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

حضرت محمد (ص)
(‌سرنوشت) انسان بدبخت و خوشبخت به قلم رفته است. (یعنی نوشته شده است.)‌

اوقات شرعی ماه جاری شهر چمستان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چمستان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چمستان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر چمستان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چمستان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چمستان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:٥٦٠٦:١٣:٤٣١٢:٥٩:١٧١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٤:٤٧٠٠:١٢:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:٢٥٠٦:١٢:٣٢١٢:٥٩:٠٨١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٥:٤٢٠٠:١٢:٠٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:٥٤٠٦:١١:٢٢١٢:٥٨:٥٩١٩:٤٧:١١٢٠:٠٦:٣٨٠٠:١١:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٢٤٠٦:١٠:١٣١٢:٥٨:٥١١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٧:٣٣٠٠:١١:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:٥٥٠٦:٠٩:٠٥١٢:٥٨:٤٣١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٨:٢٨٠٠:١١:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٢٧٠٦:٠٧:٥٨١٢:٥٨:٣٦١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٩:٢٣٠٠:١٠:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٥٩٠٦:٠٦:٥٢١٢:٥٨:٢٩١٩:٥٠:٣٩٢٠:١٠:١٨٠٠:١٠:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٣٣٠٦:٠٥:٤٨١٢:٥٨:٢٣١٩:٥١:٣١٢٠:١١:١٣٠٠:١٠:١٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٠٧٠٦:٠٤:٤٤١٢:٥٨:١٧١٩:٥٢:٢٣٢٠:١٢:٠٨٠٠:١٠:٠٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٧:٤٣٠٦:٠٣:٤٢١٢:٥٨:١٢١٩:٥٣:١٥٢٠:١٣:٠٣٠٠:٠٩:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٦:١٩٠٦:٠٢:٤١١٢:٥٨:٠٨١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٣:٥٨٠٠:٠٩:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٤:٥٧٠٦:٠١:٤٢١٢:٥٨:٠٤١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٤:٥٣٠٠:٠٩:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٣:٣٦٠٦:٠٠:٤٣١٢:٥٨:٠٠١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٥:٤٧٠٠:٠٩:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٢:١٦٠٥:٥٩:٤٦١٢:٥٧:٥٧١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٦:٤١٠٠:٠٨:٤٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٥٧٠٥:٥٨:٥٠١٢:٥٧:٥٥١٩:٥٧:٣١٢٠:١٧:٣٥٠٠:٠٨:٣٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٩:٤٠٠٥:٥٧:٥٦١٢:٥٧:٥٤١٩:٥٨:٢١٢٠:١٨:٢٩٠٠:٠٨:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٨:٢٤٠٥:٥٧:٠٣١٢:٥٧:٥٢١٩:٥٩:١٢٢٠:١٩:٢٣٠٠:٠٨:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٧:٠٩٠٥:٥٦:١١١٢:٥٧:٥٢٢٠:٠٠:٠٢٢٠:٢٠:١٦٠٠:٠٧:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٥:٥٦٠٥:٥٥:٢١١٢:٥٧:٥٢٢٠:٠٠:٥٢٢٠:٢١:٠٩٠٠:٠٧:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٤:٤٥٠٥:٥٤:٣٣١٢:٥٧:٥٣٢٠:٠١:٤١٢٠:٢٢:٠٢٠٠:٠٧:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٣:٣٤٠٥:٥٣:٤٥١٢:٥٧:٥٤٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢٢:٥٤٠٠:٠٧:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٢:٢٦٠٥:٥٣:٠٠١٢:٥٧:٥٦٢٠:٠٣:١٩٢٠:٢٣:٤٦٠٠:٠٧:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١١:١٩٠٥:٥٢:١٦١٢:٥٧:٥٨٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٤:٣٨٠٠:٠٧:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٠:١٤٠٥:٥١:٣٣١٢:٥٨:٠١٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٥:٢٩٠٠:٠٧:٠٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٩:١١٠٥:٥٠:٥٢١٢:٥٨:٠٥٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٦:١٩٠٠:٠٦:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٨:٠٩٠٥:٥٠:١٣١٢:٥٨:٠٩٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٧:٠٩٠٠:٠٦:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٧:٠٩٠٥:٤٩:٣٥١٢:٥٨:١٣٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٧:٥٨٠٠:٠٦:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٦:١٢٠٥:٤٨:٥٩١٢:٥٨:١٨٢٠:٠٨:٠٢٢٠:٢٨:٤٧٠٠:٠٦:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٥:١٦٠٥:٤٨:٢٥١٢:٥٨:٢٤٢٠:٠٨:٤٧٢٠:٢٩:٣٥٠٠:٠٦:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چمستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چمستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چمستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چمستان

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر چمستان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر چمستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چمستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر چمستان

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر چمستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر چمستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر چمستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چمستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چمستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر چمستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر چمستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چمستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر چمستان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:١١٠٦:٢٥:٠٩١٣:٠٤:١٥١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠١:٤٤٠٠:١٩:٠١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٧٠٦:٢٥:٥٨١٣:٠٣:٥٩١٩:٤١:٢٥٢٠:٠٠:٢٢٠٠:١٨:٥٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٢٠٦:٢٦:٤٦١٣:٠٣:٤٣١٩:٤٠:٠٤١٩:٥٨:٥٩٠٠:١٨:٤٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٢٧:٣٤١٣:٠٣:٢٦١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٧:٣٥٠٠:١٨:٣٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٢٨:٢٢١٣:٠٣:٠٩١٩:٣٧:٢١١٩:٥٦:١١٠٠:١٨:٢٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٢٩:١٠١٣:٠٢:٥٢١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٤:٤٦٠٠:١٨:١٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٢٩:٥٨١٣:٠٢:٣٤١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٣:٢٠٠٠:١٨:٠٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٤٠٦:٣٠:٤٥١٣:٠٢:١٦١٩:٣٣:١١١٩:٥١:٥٤٠٠:١٧:٥٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٣١:٣٣١٣:٠١:٥٨١٩:٣١:٤٦١٩:٥٠:٢٧٠٠:١٧:٤٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٣٢:٢١١٣:٠١:٣٩١٩:٣٠:٢١١٩:٤٩:٠٠٠٠:١٧:٣٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥١٠٦:٣٣:٠٨١٣:٠١:٢٠١٩:٢٨:٥٦١٩:٤٧:٣٣٠٠:١٧:٢٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٣٣:٥٦١٣:٠١:٠١١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٦:٠٥٠٠:١٧:١٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٣٤:٤٣١٣:٠٠:٤١١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٤:٣٦٠٠:١٦:٥٩
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٣٥:٣٠١٣:٠٠:٢١١٩:٢٤:٣٦١٩:٤٣:٠٨٠٠:١٦:٤٥
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٥٠٦:٣٦:١٨١٣:٠٠:٠١١٩:٢٣:٠٨١٩:٤١:٣٨٠٠:١٦:٣١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٣٧:٠٥١٢:٥٩:٤١١٩:٢١:٤٠١٩:٤٠:٠٩٠٠:١٦:١٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٣٠٦:٣٧:٥٢١٢:٥٩:٢٠١٩:٢٠:١٢١٩:٣٨:٣٩٠٠:١٦:٠٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٥٢٠٦:٣٨:٣٩١٢:٥٨:٥٩١٩:١٨:٤٣١٩:٣٧:٠٩٠٠:١٥:٤٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٠٠٦:٣٩:٢٦١٢:٥٨:٣٨١٩:١٧:١٥١٩:٣٥:٣٩٠٠:١٥:٣١
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٨٠٦:٤٠:١٣١٢:٥٨:١٧١٩:١٥:٤٥١٩:٣٤:٠٨٠٠:١٥:١٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٥٠٦:٤١:٠٠١٢:٥٧:٥٦١٩:١٤:١٦١٩:٣٢:٣٨٠٠:١٤:٥٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٢٠٦:٤١:٤٧١٢:٥٧:٣٥١٩:١٢:٤٦١٩:٣١:٠٧٠٠:١٤:٤٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٩٠٦:٤٢:٣٤١٢:٥٧:١٣١٩:١١:١٦١٩:٢٩:٣٦٠٠:١٤:٢٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٥٠٦:٤٣:٢١١٢:٥٦:٥٢١٩:٠٩:٤٧١٩:٢٨:٠٥٠٠:١٤:٠٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣١٠٦:٤٤:٠٩١٢:٥٦:٣٠١٩:٠٨:١٦١٩:٢٦:٣٤٠٠:١٣:٥٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٧٠٦:٤٤:٥٦١٢:٥٦:٠٩١٩:٠٦:٤٦١٩:٢٥:٠٣٠٠:١٣:٣٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٢٠٦:٤٥:٤٣١٢:٥٥:٤٧١٩:٠٥:١٦١٩:٢٣:٣٢٠٠:١٣:١٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١٧٠٦:٤٦:٣٠١٢:٥٥:٢٦١٩:٠٣:٤٦١٩:٢٢:٠٢٠٠:١٢:٥٩
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١١٠٦:٤٧:١٨١٢:٥٥:٠٤١٩:٠٢:١٦١٩:٢٠:٣١٠٠:١٢:٤١
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٦٠٦:٤٨:٠٦١٢:٥٤:٤٣١٩:٠٠:٤٥١٩:١٩:٠٠٢٣:٤٢:٢٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٤٨:٥٣١١:٥٤:٢٢١٧:٥٩:١٥١٨:١٧:٢٩٢٣:١٢:٠٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر چمستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر چمستان شهر چمستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر چمستان شهر چمستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چمستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چمستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چمستان

چَمِستان یکی از شهرهای استان مازندران است. این شهر مرکز بخش چمستان از شهرستان نور می‌باشد. جاده‌ای به شکل نیم‌دایره چمستان را به نور و آمل وصل می‌کند

شهر چمستان در ویکیپدیا

شهر چمستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چمستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چمستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چمستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چمستان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چمستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چمستان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر چمستان + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر چمستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چمستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چمستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چمستان رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چمستان
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ چمستان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چمستان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چمستان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چمستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا چمستان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چمستان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق چمستان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چمستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو