جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چمسار

ارکوازی | ایلام | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز چمسار


اذان صبح: ٠٥:٤٨:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٧:١١:٢٨
اذان ظهر: ١٣:٢٨:٥٥
غروب آفتاب: ١٩:٤٦:٥٤
اذان مغرب: ٢٠:٠٤:٤٢
نیمه شب: ٠٠:٤٦:٥٥

پنج شنبه ١٤ فروردین ١٣٩٩
٠٨ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٢ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چمسار (شهرستان ایلام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ فروردین ٩٩ روستای چمسار)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای چمسار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چمسار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام (33 هـ ق)

برادلی
اشتباه نیز جزیی از زندگی است، پس وقت خودت را تلف نكن و خودت را برای اشتباههای گذشته سرزنش نكن.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چمسار

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چمسار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چمسار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چمسار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چمسار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چمسار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٤:٥٣٠٦:٤٣:٠٥١٣:٢٣:٢١٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٢:٤٠٠٠:٣٨:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٣:٣١٠٦:٤٢:٠٠١٣:٢٣:١١٢٠:٠٤:٥٤٢٠:٢٣:٢٩٠٠:٣٨:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٢:٠٩٠٦:٤٠:٥٥١٣:٢٣:٠٢٢٠:٠٥:٤٠٢٠:٢٤:١٧٠٠:٣٨:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:١٠:٤٨٠٦:٣٩:٥٢١٣:٢٢:٥٣٢٠:٠٦:٢٦٢٠:٢٥:٠٦٠٠:٣٧:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٣٨:٤٩١٣:٢٢:٤٥٢٠:٠٧:١١٢٠:٢٥:٥٤٠٠:٣٧:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٣٧:٤٨١٣:٢٢:٣٧٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٦:٤٣٠٠:٣٧:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٣٦:٤٧١٣:٢٢:٣٠٢٠:٠٨:٤٣٢٠:٢٧:٣١٠٠:٣٧:٠٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٥:٣٢٠٦:٣٥:٤٨١٣:٢٢:٢٤٢٠:٠٩:٢٩٢٠:٢٨:٢٠٠٠:٣٦:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٤:١٦٠٦:٣٤:٤٩١٣:٢٢:١٧٢٠:١٠:١٥٢٠:٢٩:٠٨٠٠:٣٦:٣٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٣٣:٥٢١٣:٢٢:١٢٢٠:١١:٠١٢٠:٢٩:٥٧٠٠:٣٦:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠١:٤٥٠٦:٣٢:٥٦١٣:٢٢:٠٧٢٠:١١:٤٦٢٠:٣٠:٤٥٠٠:٣٦:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٥:٠٠:٣١٠٦:٣٢:٠١١٣:٢٢:٠٢٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣١:٣٤٠٠:٣٥:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٩:١٩٠٦:٣١:٠٧١٣:٢١:٥٨٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٢:٢٢٠٠:٣٥:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٨:٠٧٠٦:٣٠:١٥١٣:٢١:٥٥٢٠:١٤:٠٣٢٠:٣٣:١٠٠٠:٣٥:٣٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٦:٥٧٠٦:٢٩:٢٣١٣:٢١:٥٢٢٠:١٤:٤٨٢٠:٣٣:٥٩٠٠:٣٥:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٨:٣٣١٣:٢١:٥٠٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٤:٤٧٠٠:٣٥:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٤:٤٠٠٦:٢٧:٤٤١٣:٢١:٤٨٢٠:١٦:١٨٢٠:٣٥:٣٤٠٠:٣٤:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٣:٣٣٠٦:٢٦:٥٧١٣:٢١:٤٧٢٠:١٧:٠٣٢٠:٣٦:٢٢٠٠:٣٤:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٢:٢٨٠٦:٢٦:١١١٣:٢١:٤٦٢٠:١٧:٤٨٢٠:٣٧:١٠٠٠:٣٤:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥١:٢٤٠٦:٢٥:٢٦١٣:٢١:٤٧٢٠:١٨:٣٢٢٠:٣٧:٥٧٠٠:٣٤:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٥٠:٢٢٠٦:٢٤:٤٣١٣:٢١:٤٧٢٠:١٩:١٧٢٠:٣٨:٤٤٠٠:٣٤:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٩:٢١٠٦:٢٤:٠١١٣:٢١:٤٩٢٠:٢٠:٠١٢٠:٣٩:٣١٠٠:٣٤:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٨:٢٢٠٦:٢٣:٢٠١٣:٢١:٥٠٢٠:٢٠:٤٤٢٠:٤٠:١٧٠٠:٣٤:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٧:٢٤٠٦:٢٢:٤١١٣:٢١:٥٣٢٠:٢١:٢٨٢٠:٤١:٠٣٠٠:٣٣:٥٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٦:٢٨٠٦:٢٢:٠٤١٣:٢١:٥٦٢٠:٢٢:١١٢٠:٤١:٤٩٠٠:٣٣:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٥:٣٤٠٦:٢١:٢٨١٣:٢١:٥٩٢٠:٢٢:٥٤٢٠:٤٢:٣٤٠٠:٣٣:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٤:٤١٠٦:٢٠:٥٣١٣:٢٢:٠٣٢٠:٢٣:٣٦٢٠:٤٣:١٩٠٠:٣٣:٤٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٢٠:٢٠١٣:٢٢:٠٨٢٠:٢٤:١٨٢٠:٤٤:٠٣٠٠:٣٣:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٣:٠١٠٦:١٩:٤٨١٣:٢٢:١٣٢٠:٢٤:٥٩٢٠:٤٤:٤٧٠٠:٣٣:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چمسار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چمسار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چمسار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چمسار

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای چمسار

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای چمسار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چمسار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای چمسار

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٨:٤٣٠٧:٢٠:٥٠١٣:٣١:٠٠١٩:٤١:٤٣١٩:٥٩:٢٤٠٠:٤٩:٢٩
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٧:١٥٠٧:١٩:٢٩١٣:٣٠:٤٢١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠٠:٠٩٠٠:٤٩:٠٧
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥٥:٤٧٠٧:١٨:٠٩١٣:٣٠:٢٤١٩:٤٣:١٢٢٠:٠٠:٥٥٠٠:٤٨:٤٦
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٥٤:١٩٠٧:١٦:٤٨١٣:٣٠:٠٦١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠١:٤٠٠٠:٤٨:٢٤
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٥٢:٥٠٠٧:١٥:٢٨١٣:٢٩:٤٨١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٢:٢٦٠٠:٤٨:٠١
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٥١:٢٢٠٧:١٤:٠٨١٣:٢٩:٣٠١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٣:١١٠٠:٤٧:٣٩
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٩:٥٣٠٧:١٢:٤٨١٣:٢٩:١٣١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٣:٥٧٠٠:٤٧:١٧
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٨:٢٤٠٧:١١:٢٨١٣:٢٨:٥٥١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٤:٤٢٠٠:٤٦:٥٥
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤٦:٥٥٠٧:١٠:٠٨١٣:٢٨:٣٧١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٥:٢٨٠٠:٤٦:٣٢
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٤٥:٢٥٠٧:٠٨:٤٩١٣:٢٨:٢٠١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٦:١٣٠٠:٤٦:١٠
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٤٣:٥٦٠٧:٠٧:٣٠١٣:٢٨:٠٢١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٦:٥٩٠٠:٤٥:٤٧
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٤٢:٢٧٠٧:٠٦:١٢١٣:٢٧:٤٥١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٧:٤٥٠٠:٤٥:٢٥
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٤٠:٥٨٠٧:٠٤:٥٣١٣:٢٧:٢٨١٩:٥٠:٣٦٢٠:٠٨:٣١٠٠:٤٥:٠٢
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٩:٢٩٠٧:٠٣:٣٦١٣:٢٧:١٢١٩:٥١:٢٠٢٠:٠٩:١٧٠٠:٤٤:٤٠
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٧:٥٩٠٧:٠٢:١٨١٣:٢٦:٥٥١٩:٥٢:٠٥٢٠:١٠:٠٣٠٠:٤٤:١٨
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٣٦:٣١٠٧:٠١:٠١١٣:٢٦:٣٩١٩:٥٢:٤٩٢٠:١٠:٤٩٠٠:٤٣:٥٦
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٣٥:٠٢٠٦:٥٩:٤٥١٣:٢٦:٢٣١٩:٥٣:٣٤٢٠:١١:٣٦٠٠:٤٣:٣٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٣٣:٣٣٠٦:٥٨:٢٩١٣:٢٦:٠٨١٩:٥٤:١٩٢٠:١٢:٢٢٠٠:٤٣:١٢
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٣٢:٠٥٠٦:٥٧:١٤١٣:٢٥:٥٣١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٣:٠٩٠٠:٤٢:٥٠
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٣٠:٣٧٠٦:٥٥:٥٩١٣:٢٥:٣٨١٩:٥٥:٤٨٢٠:١٣:٥٦٠٠:٤٢:٢٩
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٩:٠٩٠٦:٥٤:٤٥١٣:٢٥:٢٣١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٤:٤٣٠٠:٤٢:٠٧
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٢٧:٤١٠٦:٥٣:٣٢١٣:٢٥:٠٩١٩:٥٧:١٨٢٠:١٥:٣٠٠٠:٤١:٤٦
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٢٦:١٤٠٦:٥٢:١٩١٣:٢٤:٥٥١٩:٥٨:٠٤٢٠:١٦:١٧٠٠:٤١:٢٥
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٢٤:٤٧٠٦:٥١:٠٧١٣:٢٤:٤٢١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٧:٠٥٠٠:٤١:٠٥
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٢٣:٢١٠٦:٤٩:٥٦١٣:٢٤:٢٩١٩:٥٩:٣٤٢٠:١٧:٥٢٠٠:٤٠:٤٥
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٢١:٥٥٠٦:٤٨:٤٥١٣:٢٤:١٧٢٠:٠٠:٢٠٢٠:١٨:٤٠٠٠:٤٠:٢٥
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٢٠:٢٩٠٦:٤٧:٣٦١٣:٢٤:٠٥٢٠:٠١:٠٥٢٠:١٩:٢٨٠٠:٤٠:٠٥
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١٩:٠٥٠٦:٤٦:٢٧١٣:٢٣:٥٣٢٠:٠١:٥١٢٠:٢٠:١٦٠٠:٣٩:٤٦
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:١٧:٤٠٠٦:٤٥:١٩١٣:٢٣:٤٢٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢١:٠٤٠٠:٣٩:٢٦
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٦:١٧٠٦:٤٤:١٢١٣:٢٣:٣١٢٠:٠٣:٢٢٢٠:٢١:٥٢٠٠:٣٩:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای چمسار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای چمسار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای چمسار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چمسار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چمسار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای چمسار

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای چمسار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چمسار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای چمسار

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٢٨:٥٥١٢:٣٢:٤٨١٨:٣٧:١٣١٨:٥٤:٥١٠٠:٢١:٣٥
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٥:٥٦٠٧:٢٧:٣٤١٣:٣٢:٣٠١٩:٣٧:٥٨١٩:٥٥:٣٦٠٠:٥١:١٤
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٤:٣٠٠٧:٢٦:١٣١٣:٣٢:١٢١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٦:٢٢٠٠:٥٠:٥٤
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٣:٠٤٠٧:٢٤:٥٢١٣:٣١:٥٤١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٧:٠٧٠٠:٥٠:٣٣
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠١:٣٧٠٧:٢٣:٣١١٣:٣١:٣٦١٩:٤٠:١٣١٩:٥٧:٥٣٠٠:٥٠:١٢
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٠:١٠٠٧:٢٢:١١١٣:٣١:١٨١٩:٤٠:٥٨١٩:٥٨:٣٨٠٠:٤٩:٥١
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٨:٤٣٠٧:٢٠:٥٠١٣:٣١:٠٠١٩:٤١:٤٣١٩:٥٩:٢٤٠٠:٤٩:٢٩
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٧:١٥٠٧:١٩:٢٩١٣:٣٠:٤٢١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠٠:٠٩٠٠:٤٩:٠٧
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٥:٤٧٠٧:١٨:٠٩١٣:٣٠:٢٤١٩:٤٣:١٢٢٠:٠٠:٥٥٠٠:٤٨:٤٦
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:١٩٠٧:١٦:٤٨١٣:٣٠:٠٦١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠١:٤٠٠٠:٤٨:٢٤
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٥٠٠٧:١٥:٢٨١٣:٢٩:٤٨١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٢:٢٦٠٠:٤٨:٠١
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٢٢٠٧:١٤:٠٨١٣:٢٩:٣٠١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٣:١١٠٠:٤٧:٣٩
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٥٣٠٧:١٢:٤٨١٣:٢٩:١٣١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٣:٥٧٠٠:٤٧:١٧
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٢٤٠٧:١١:٢٨١٣:٢٨:٥٥١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٤:٤٢٠٠:٤٦:٥٥
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٥٥٠٧:١٠:٠٨١٣:٢٨:٣٧١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٥:٢٨٠٠:٤٦:٣٢
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٢٥٠٧:٠٨:٤٩١٣:٢٨:٢٠١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٦:١٣٠٠:٤٦:١٠
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٥٦٠٧:٠٧:٣٠١٣:٢٨:٠٢١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٦:٥٩٠٠:٤٥:٤٧
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٢٧٠٧:٠٦:١٢١٣:٢٧:٤٥١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٧:٤٥٠٠:٤٥:٢٥
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٥٨٠٧:٠٤:٥٣١٣:٢٧:٢٨١٩:٥٠:٣٦٢٠:٠٨:٣١٠٠:٤٥:٠٢
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٢٩٠٧:٠٣:٣٦١٣:٢٧:١٢١٩:٥١:٢٠٢٠:٠٩:١٧٠٠:٤٤:٤٠
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٥٩٠٧:٠٢:١٨١٣:٢٦:٥٥١٩:٥٢:٠٥٢٠:١٠:٠٣٠٠:٤٤:١٨
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٣١٠٧:٠١:٠١١٣:٢٦:٣٩١٩:٥٢:٤٩٢٠:١٠:٤٩٠٠:٤٣:٥٦
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٠٢٠٦:٥٩:٤٥١٣:٢٦:٢٣١٩:٥٣:٣٤٢٠:١١:٣٦٠٠:٤٣:٣٤
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣٣٠٦:٥٨:٢٩١٣:٢٦:٠٨١٩:٥٤:١٩٢٠:١٢:٢٢٠٠:٤٣:١٢
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٠٥٠٦:٥٧:١٤١٣:٢٥:٥٣١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٣:٠٩٠٠:٤٢:٥٠
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٣٧٠٦:٥٥:٥٩١٣:٢٥:٣٨١٩:٥٥:٤٨٢٠:١٣:٥٦٠٠:٤٢:٢٩
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٩٠٦:٥٤:٤٥١٣:٢٥:٢٣١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٤:٤٣٠٠:٤٢:٠٧
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤١٠٦:٥٣:٣٢١٣:٢٥:٠٩١٩:٥٧:١٨٢٠:١٥:٣٠٠٠:٤١:٤٦
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٤٠٦:٥٢:١٩١٣:٢٤:٥٥١٩:٥٨:٠٤٢٠:١٦:١٧٠٠:٤١:٢٥
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤٧٠٦:٥١:٠٧١٣:٢٤:٤٢١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٧:٠٥٠٠:٤١:٠٥
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢١٠٦:٤٩:٥٦١٣:٢٤:٢٩١٩:٥٩:٣٤٢٠:١٧:٥٢٠٠:٤٠:٤٥

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای چمسار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای چمسار روستای چمسار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای چمسار روستای چمسار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چمسار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چمسار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چمسار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چمسار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چمسار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چمسار

روستای چمسار بر روی نقشه

روستای چمسار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چمسار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چمسار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چمسار
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای چمسار + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای چمسار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چمسار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چمسار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چمسار رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا چمسار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چمسار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چمسار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چمسار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چمسار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا چمسار دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق چمسار
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چمسار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چمسار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو