جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چمبره

سردشت | دزفول | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز چمبره


اذان صبح: ٠٥:٢٢:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٥:٥٨
اذان ظهر: ١٢:٠٠:٠٣
غروب آفتاب: ١٧:١٣:٤٩
اذان مغرب: ١٧:٣٢:٢٥
نیمه شب: ٢٣:١٨:٢٨

یکشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٨
١٩ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٧ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چمبره (شهرستان دزفول) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ آبان ٩٨ روستای چمبره)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای چمبره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چمبره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص) ‌
دعا، همان (نوعی) عبادت است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چمبره

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چمبره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چمبره ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چمبره (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چمبره ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چمبره ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٣٣:٢٧١٣:١٢:٥٨١٩:٥٢:٥٨٢٠:١١:١٧٠٠:٢٩:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:١١٠٦:٣٢:٢٥١٣:١٢:٤٩١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٢:٠٣٠٠:٢٨:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٣١:٢٤١٣:١٢:٤٠١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٢:٤٩٠٠:٢٨:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٣٠:٢٣١٣:١٢:٣٢١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٣:٣٥٠٠:٢٨:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:٢١٠٦:٢٩:٢٤١٣:١٢:٢٤١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٤:٢١٠٠:٢٧:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٢٨:٢٦١٣:١٢:١٧١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:٠٧٠٠:٢٧:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢٧:٢٩١٣:١٢:١٠١٩:٥٧:١٩٢٠:١٥:٥٣٠٠:٢٧:٢٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٢٦:٣٣١٣:١٢:٠٤١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٦:٣٩٠٠:٢٧:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٢٦٠٦:٢٥:٣٨١٣:١١:٥٨١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٧:٢٥٠٠:٢٧:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:١٥٠٦:٢٤:٤٤١٣:١١:٥٣١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:١١٠٠:٢٦:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٠٤٠٦:٢٣:٥١١٣:١١:٤٩٢٠:٠٠:١٣٢٠:١٨:٥٧٠٠:٢٦:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٥٥٠٦:٢٣:٠٠١٣:١١:٤٥٢٠:٠٠:٥٦٢٠:١٩:٤٣٠٠:٢٦:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥١:٤٧٠٦:٢٢:٠٩١٣:١١:٤١٢٠:٠١:٤٠٢٠:٢٠:٢٩٠٠:٢٦:١٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٤٠٠٦:٢١:٢٠١٣:١١:٣٨٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢١:١٥٠٠:٢٥:٥٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٣٤٠٦:٢٠:٣٢١٣:١١:٣٦٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢٢:٠١٠٠:٢٥:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٣٠٠٦:١٩:٤٦١٣:١١:٣٥٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٢:٤٦٠٠:٢٥:٣٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١٩:٠٠١٣:١١:٣٣٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٣:٣٢٠٠:٢٥:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٢٥٠٦:١٨:١٦١٣:١١:٣٣٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٤:١٧٠٠:٢٥:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٢٤٠٦:١٧:٣٤١٣:١١:٣٣٢٠:٠٥:٥٧٢٠:٢٥:٠٢٠٠:٢٥:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٢٥٠٦:١٦:٥٢١٣:١١:٣٤٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٥:٤٧٠٠:٢٥:٠٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١٦:١٢١٣:١١:٣٥٢٠:٠٧:٢١٢٠:٢٦:٣٢٠٠:٢٤:٥٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٢:٣٢٠٦:١٥:٣٤١٣:١١:٣٧٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٧:١٦٠٠:٢٤:٥٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤١:٣٧٠٦:١٤:٥٦١٣:١١:٣٩٢٠:٠٨:٤٥٢٠:٢٨:٠١٠٠:٢٤:٤٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:٤٤٠٦:١٤:٢١١٣:١١:٤٢٢٠:٠٩:٢٦٢٠:٢٨:٤٤٠٠:٢٤:٣٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:٥٣٠٦:١٣:٤٦١٣:١١:٤٦٢٠:١٠:٠٧٢٠:٢٩:٢٨٠٠:٢٤:٣٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٩:٠٣٠٦:١٣:١٤١٣:١١:٥٠٢٠:١٠:٤٧٢٠:٣٠:١١٠٠:٢٤:٣١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٨:١٥٠٦:١٢:٤٢١٣:١١:٥٤٢٠:١١:٢٧٢٠:٣٠:٥٣٠٠:٢٤:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٧:٢٨٠٦:١٢:١٢١٣:١٢:٠٠٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣١:٣٥٠٠:٢٤:٢٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٦:٤٤٠٦:١١:٤٤١٣:١٢:٠٥٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٢:١٧٠٠:٢٤:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چمبره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چمبره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چمبره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چمبره

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای چمبره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چمبره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چمبره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای چمبره

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای چمبره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای چمبره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای چمبره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چمبره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چمبره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای چمبره

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای چمبره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چمبره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای چمبره

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٢٤:٣٧١١:٥٩:٣٤١٧:٣٤:٠٤١٧:٥١:٤٩٢٣:١٩:١٨
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٢٠٦:٢٥:٢٥١١:٥٩:٢٦١٧:٣٣:٠١١٧:٥٠:٤٧٢٣:١٩:٠٨
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٥٠٦:٢٦:١٢١١:٥٩:١٨١٧:٣١:٥٨١٧:٤٩:٤٧٢٣:١٨:٥٨
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٢٧:٠١١١:٥٩:١١١٧:٣٠:٥٧١٧:٤٨:٤٧٢٣:١٨:٤٩
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤١٠٦:٢٧:٤٩١١:٥٩:٠٥١٧:٢٩:٥٧١٧:٤٧:٤٨٢٣:١٨:٤٠
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٤٠٦:٢٨:٣٨١١:٥٩:٠٠١٧:٢٨:٥٨١٧:٤٦:٥١٢٣:١٨:٣٣
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٧٠٦:٢٩:٢٧١١:٥٨:٥٦١٧:٢٨:٠٠١٧:٤٥:٥٥٢٣:١٨:٢٥
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥١٠٦:٣٠:١٧١١:٥٨:٥٢١٧:٢٧:٠٣١٧:٤٥:٠٠٢٣:١٨:١٩
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٥٠٦:٣١:٠٧١١:٥٨:٤٩١٧:٢٦:٠٧١٧:٤٤:٠٦٢٣:١٨:١٣
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:١٩٠٦:٣١:٥٨١١:٥٨:٤٧١٧:٢٥:١٣١٧:٤٣:١٤٢٣:١٨:٠٨
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٠٣٠٦:٣٢:٤٨١١:٥٨:٤٦١٧:٢٤:١٩١٧:٤٢:٢٣٢٣:١٨:٠٣
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٤٧٠٦:٣٣:٣٩١١:٥٨:٤٥١٧:٢٣:٢٧١٧:٤١:٣٣٢٣:١٨:٠٠
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٢٠٦:٣٤:٣١١١:٥٨:٤٥١٧:٢٢:٣٧١٧:٤٠:٤٤٢٣:١٧:٥٦
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:١٦٠٦:٣٥:٢٢١١:٥٨:٤٦١٧:٢١:٤٧١٧:٣٩:٥٧٢٣:١٧:٥٤
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٠١٠٦:٣٦:١٤١١:٥٨:٤٨١٧:٢٠:٥٩١٧:٣٩:١١٢٣:١٧:٥٣
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٦٠٦:٣٧:٠٦١١:٥٨:٥٠١٧:٢٠:١٣١٧:٣٨:٢٧٢٣:١٧:٥٢
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٣١٠٦:٣٧:٥٩١١:٥٨:٥٤١٧:١٩:٢٨١٧:٣٧:٤٤٢٣:١٧:٥٢
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:١٦٠٦:٣٨:٥١١١:٥٨:٥٨١٧:١٨:٤٤١٧:٣٧:٠٢٢٣:١٧:٥٣
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٠١٠٦:٣٩:٤٤١١:٥٩:٠٣١٧:١٨:٠٢١٧:٣٦:٢٢٢٣:١٧:٥٤
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٧٠٦:٤٠:٣٧١١:٥٩:٠٩١٧:١٧:٢١١٧:٣٥:٤٣٢٣:١٧:٥٧
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٢٠٦:٤١:٣٠١١:٥٩:١٦١٧:١٦:٤٢١٧:٣٥:٠٦٢٣:١٨:٠٠
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:١٨٠٦:٤٢:٢٤١١:٥٩:٢٤١٧:١٦:٠٤١٧:٣٤:٣١٢٣:١٨:٠٤
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٤٠٦:٤٣:١٧١١:٥٩:٣٢١٧:١٥:٢٨١٧:٣٣:٥٧٢٣:١٨:٠٩
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٠٠٦:٤٤:١١١١:٥٩:٤٢١٧:١٤:٥٣١٧:٣٣:٢٥٢٣:١٨:١٤
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٦٠٦:٤٥:٠٤١١:٥٩:٥٢١٧:١٤:٢٠١٧:٣٢:٥٤٢٣:١٨:٢١
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٢٠٦:٤٥:٥٨١٢:٠٠:٠٣١٧:١٣:٤٩١٧:٣٢:٢٥٢٣:١٨:٢٨
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٨٠٦:٤٦:٥٢١٢:٠٠:١٥١٧:١٣:٢٠١٧:٣١:٥٨٢٣:١٨:٣٧
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٤٠٦:٤٧:٤٦١٢:٠٠:٢٨١٧:١٢:٥٢١٧:٣١:٣٢٢٣:١٨:٤٦
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٠٠٦:٤٨:٤٠١٢:٠٠:٤١١٧:١٢:٢٦١٧:٣١:٠٨٢٣:١٨:٥٦
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٦٠٦:٤٩:٣٣١٢:٠٠:٥٦١٧:١٢:٠١١٧:٣٠:٤٦٢٣:١٩:٠٧

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چمبره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای چمبره روستای چمبره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای چمبره روستای چمبره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چمبره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چمبره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چمبره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چمبره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چمبره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چمبره

روستای چمبره بر روی نقشه

روستای چمبره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چمبره

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چمبره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چمبره
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای چمبره + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای چمبره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چمبره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چمبره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چمبره رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق چمبره
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چمبره
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ چمبره دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چمبره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق چمبره
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چمبره دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چمبره دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چمبره

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چمبره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو