جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای چمبره

سردشت | دزفول | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز چمبره


اذان صبح: ٠٤:٣٢:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٢٤
اذان ظهر: ١٣:١٢:٤٩
غروب آفتاب: ٢٠:١٦:٢٩
اذان مغرب: ٢٠:٣٦:١٣
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٢٦

شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
٠٧ شوال ١٤٤١ قمری
٣٠ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چمبره (شهرستان دزفول) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ خرداد ٩٩ روستای چمبره)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای چمبره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چمبره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

؟
عاشق محبوبش را مظهر تمام چیزهای برگزیده و نیكو می بیند و بتدریج، دایره عشق او از پرستش زیبایی در یك وجود تجاوز كرده، پرستش همه مظاهر طبیعت را آغاز می كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چمبره

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چمبره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چمبره ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای چمبره (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چمبره ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چمبره ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٣:١٤٠٦:٤٧:١٣١٣:١٥:٢٨١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٢:٠٥٠٠:٣٣:٠١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢١:٥٠٠٦:٤٦:٠٢١٣:١٥:١٣١٩:٤٤:٥٦٢٠:٠٢:٤٩٠٠:٣٢:٤٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٠:٢٥٠٦:٤٤:٥١١٣:١٤:٥٩١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٣:٣٤٠٠:٣٢:٢٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٩:٠٢٠٦:٤٣:٤١١٣:١٤:٤٥١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٤:١٨٠٠:٣١:٥٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٧:٣٨٠٦:٤٢:٣١١٣:١٤:٣٢١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٥:٠٣٠٠:٣١:٣٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٦:١٥٠٦:٤١:٢٢١٣:١٤:١٩١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٥:٤٨٠٠:٣١:١٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٤:٥٢٠٦:٤٠:١٤١٣:١٤:٠٦١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٦:٣٣٠٠:٣١:٠٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:٣٠٠٦:٣٩:٠٦١٣:١٣:٥٤١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٧:١٨٠٠:٣٠:٤٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٠٩٠٦:٣٨:٠٠١٣:١٣:٤٢١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٨:٠٣٠٠:٣٠:٢١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٤٨٠٦:٣٦:٥٤١٣:١٣:٣١١٩:٥٠:٣٨٢٠:٠٨:٤٨٠٠:٣٠:٠٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣٥:٤٩١٣:١٣:٢٠١٩:٥١:٢١٢٠:٠٩:٣٤٠٠:٢٩:٤٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٠٧٠٦:٣٤:٤٥١٣:١٣:٠٩١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٠:١٩٠٠:٢٩:٢٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٣٣:٤١١٣:١٢:٥٩١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:٠٥٠٠:٢٩:٠٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٣٢:٣٩١٣:١٢:٥٠١٩:٥٣:٣٠٢٠:١١:٥١٠٠:٢٨:٥١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:١١٠٦:٣١:٣٧١٣:١٢:٤١١٩:٥٤:١٤٢٠:١٢:٣٦٠٠:٢٨:٣٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٣٠:٣٧١٣:١٢:٣٢١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٣:٢٢٠٠:٢٨:١٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠١:٣٨٠٦:٢٩:٣٧١٣:١٢:٢٥١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٤:٠٨٠٠:٢٨:٠٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢٨:٣٩١٣:١٢:١٧١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٤:٥٤٠٠:٢٧:٤٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٠٨٠٦:٢٧:٤٢١٣:١٢:١٠١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٥:٤٠٠٠:٢٧:٣١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٢٦:٤٥١٣:١٢:٠٤١٩:٥٧:٥١٢٠:١٦:٢٦٠٠:٢٧:١٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٤٢٠٦:٢٥:٥٠١٣:١١:٥٨١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٧:١٣٠٠:٢٧:٠٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٣١٠٦:٢٤:٥٦١٣:١١:٥٣١٩:٥٩:١٨٢٠:١٧:٥٩٠٠:٢٦:٤٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٢٠٠٦:٢٤:٠٣١٣:١١:٤٩٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٨:٤٥٠٠:٢٦:٣٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:١١٠٦:٢٣:١١١٣:١١:٤٥٢٠:٠٠:٤٥٢٠:١٩:٣١٠٠:٢٦:٢٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٠٣٠٦:٢٢:٢١١٣:١١:٤١٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢٠:١٧٠٠:٢٦:١٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٥٥٠٦:٢١:٣١١٣:١١:٣٨٢٠:٠٢:١٢٢٠:٢١:٠٣٠٠:٢٦:٠١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٥٠٠٦:٢٠:٤٣١٣:١١:٣٦٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢١:٤٩٠٠:٢٥:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٩:٥٦١٣:١١:٣٥٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٢:٣٥٠٠:٢٥:٤٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٤١٠٦:١٩:١١١٣:١١:٣٤٢٠:٠٤:٢١٢٠:٢٣:٢١٠٠:٢٥:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چمبره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چمبره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چمبره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چمبره

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای چمبره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چمبره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چمبره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای چمبره

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای چمبره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای چمبره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای چمبره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چمبره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چمبره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چمبره

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای چمبره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چمبره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چمبره

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٣٠٦:١٣:١٤١٣:١١:٥٠٢٠:١٠:٤٧٢٠:٣٠:١١٠٠:٢٤:٣١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٥٠٦:١٢:٤٢١٣:١١:٥٤٢٠:١١:٢٧٢٠:٣٠:٥٣٠٠:٢٤:٢٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٨٠٦:١٢:١٢١٣:١٢:٠٠٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣١:٣٥٠٠:٢٤:٢٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٤٠٦:١١:٤٤١٣:١٢:٠٥٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٢:١٧٠٠:٢٤:٢٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠١٠٦:١١:١٧١٣:١٢:١١٢٠:١٣:٢٥٢٠:٣٢:٥٨٠٠:٢٤:٢٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٠٠٦:١٠:٥١١٣:١٢:١٨٢٠:١٤:٠٣٢٠:٣٣:٣٨٠٠:٢٤:٢٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٠٠٦:١٠:٢٧١٣:١٢:٢٥٢٠:١٤:٤١٢٠:٣٤:١٨٠٠:٢٤:٢٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٣٠٦:١٠:٠٥١٣:١٢:٣٣٢٠:١٥:١٨٢٠:٣٤:٥٧٠٠:٢٤:٢٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٨٠٦:٠٩:٤٤١٣:١٢:٤٠٢٠:١٥:٥٤٢٠:٣٥:٣٥٠٠:٢٤:٢٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٤٠٦:٠٩:٢٤١٣:١٢:٤٩٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٦:١٣٠٠:٢٤:٢٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٢٠٦:٠٩:٠٦١٣:١٢:٥٨٢٠:١٧:٠٤٢٠:٣٦:٥٠٠٠:٢٤:٢٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٣٠٦:٠٨:٥٠١٣:١٣:٠٧٢٠:١٧:٣٨٢٠:٣٧:٢٦٠٠:٢٤:٣٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٥٠٦:٠٨:٣٤١٣:١٣:١٦٢٠:١٨:١٢٢٠:٣٨:٠١٠٠:٢٤:٣٥
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٩٠٦:٠٨:٢١١٣:١٣:٢٦٢٠:١٨:٤٤٢٠:٣٨:٣٥٠٠:٢٤:٤٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٦٠٦:٠٨:٠٩١٣:١٣:٣٦٢٠:١٩:١٦٢٠:٣٩:٠٨٠٠:٢٤:٤٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٤٠٦:٠٧:٥٩١٣:١٣:٤٧٢٠:١٩:٤٧٢٠:٣٩:٤١٠٠:٢٤:٥١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٤٠٦:٠٧:٥٠١٣:١٣:٥٨٢٠:٢٠:١٧٢٠:٤٠:١٢٠٠:٢٤:٥٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٧:٤٢١٣:١٤:٠٩٢٠:٢٠:٤٦٢٠:٤٠:٤٢٠٠:٢٥:٠٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٧:٣٦١٣:١٤:٢٠٢٠:٢١:١٤٢٠:٤١:١٢٠٠:٢٥:١١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٩٠٦:٠٧:٣٢١٣:١٤:٣٢٢٠:٢١:٤١٢٠:٤١:٤٠٠٠:٢٥:١٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٨٠٦:٠٧:٢٩١٣:١٤:٤٤٢٠:٢٢:٠٧٢٠:٤٢:٠٧٠٠:٢٥:٢٨
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٩٠٦:٠٧:٢٨١٣:١٤:٥٦٢٠:٢٢:٣١٢٠:٤٢:٣٣٠٠:٢٥:٣٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٢٠٦:٠٧:٢٨١٣:١٥:٠٨٢٠:٢٢:٥٥٢٠:٤٢:٥٨٠٠:٢٥:٤٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٧٠٦:٠٧:٢٩١٣:١٥:٢١٢٠:٢٣:١٨٢٠:٤٣:٢١٠٠:٢٥:٥٦
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٥٠٦:٠٧:٣٢١٣:١٥:٣٣٢٠:٢٣:٤٠٢٠:٤٣:٤٣٠٠:٢٦:٠٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٥٠٦:٠٧:٣٧١٣:١٥:٤٦٢٠:٢٤:٠٠٢٠:٤٤:٠٤٠٠:٢٦:١٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٦٠٦:٠٧:٤٣١٣:١٥:٥٩٢٠:٢٤:١٩٢٠:٤٤:٢٤٠٠:٢٦:٣٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٠٠٦:٠٧:٥٠١٣:١٦:١٢٢٠:٢٤:٣٧٢٠:٤٤:٤٣٠٠:٢٦:٤٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٦٠٦:٠٧:٥٩١٣:١٦:٢٥٢٠:٢٤:٥٤٢٠:٤٥:٠٠٠٠:٢٦:٥٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠٨:٠٩١٣:١٦:٣٨٢٠:٢٥:١٠٢٠:٤٥:١٥٠٠:٢٧:٠٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٥٠٦:٠٨:٢٠١٣:١٦:٥٢٢٠:٢٥:٢٤٢٠:٤٥:٢٩٠٠:٢٧:٢٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای چمبره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چمبره روستای چمبره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چمبره روستای چمبره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چمبره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چمبره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چمبره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چمبره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چمبره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چمبره

روستای چمبره بر روی نقشه

روستای چمبره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چمبره

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چمبره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چمبره
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای چمبره + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای چمبره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چمبره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چمبره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چمبره رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ چمبره دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چمبره دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا چمبره دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق چمبره
زمان پخش اذان زنده به افق چمبره
زمان پخش اذان مستقیم به افق چمبره
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ چمبره دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چمبره دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چمبره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو