جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای چماچار

شاندرمن | ماسال | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز چماچار

اذان صبح: ٠٤:٠٨:١٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:١٣
اذان ظهر: ١٣:١٧:٥٩
غروب آفتاب: ٢٠:٣٧:٣٢
اذان مغرب: ٢٠:٥٩:١١
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٣:١٧

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چماچار (شهرستان ماسال) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای چماچار)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای چماچار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چماچار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

توربز
درباره وقت خسیس باشیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چماچار

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چماچار در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چماچار ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای چماچار (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چماچار ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چماچار
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٤٠:٠٦١٣:١٣:٣٥١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٦:٤٦٠٠:٢٧:٥٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٥٨٠٦:٣٨:٤٢١٣:١٣:٢٠١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٧:٤٢٠٠:٢٧:٢٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:١٨٠٦:٣٧:٢٠١٣:١٣:٠٦١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٨:٣٩٠٠:٢٧:٠٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٣٥:٥٨١٣:١٢:٥٢١٩:٥٠:٢٤٢٠:٠٩:٣٦٠٠:٢٦:٤١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٣٤:٣٦١٣:١٢:٣٩١٩:٥١:١٨٢٠:١٠:٣٣٠٠:٢٦:١٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:١٩٠٦:٣٣:١٦١٣:١٢:٢٦١٩:٥٢:١٣٢٠:١١:٣٠٠٠:٢٥:٥٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٣١:٥٦١٣:١٢:١٣١٩:٥٣:٠٧٢٠:١٢:٢٧٠٠:٢٥:٣٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٠٢٠٦:٣٠:٣٧١٣:١٢:٠١١٩:٥٤:٠١٢٠:١٣:٢٤٠٠:٢٥:١٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٢٤٠٦:٢٩:١٩١٣:١١:٤٩١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٤:٢١٠٠:٢٤:٥١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢٨:٠١١٣:١١:٣٧١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٥:١٨٠٠:٢٤:٣٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:١٠٠٦:٢٦:٤٥١٣:١١:٢٦١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٦:١٦٠٠:٢٤:٠٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٣٣٠٦:٢٥:٣٠١٣:١١:١٦١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٧:١٣٠٠:٢٣:٤٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٥٧٠٦:٢٤:١٥١٣:١١:٠٦١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٨:١٠٠٠:٢٣:٢٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٢٢٠٦:٢٣:٠١١٣:١٠:٥٧١٩:٥٩:٢٨٢٠:١٩:٠٨٠٠:٢٣:٠٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٤٨٠٦:٢١:٤٩١٣:١٠:٤٨٢٠:٠٠:٢٢٢٠:٢٠:٠٥٠٠:٢٢:٤٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:١٤٠٦:٢٠:٣٧١٣:١٠:٣٩٢٠:٠١:١٦٢٠:٢١:٠٣٠٠:٢٢:٢٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٤١٠٦:١٩:٢٧١٣:١٠:٣١٢٠:٠٢:١١٢٠:٢٢:٠٠٠٠:٢٢:١٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١٨:١٨١٣:١٠:٢٤٢٠:٠٣:٠٥٢٠:٢٢:٥٨٠٠:٢١:٥٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٣٨٠٦:١٧:١٠١٣:١٠:١٧٢٠:٠٣:٥٩٢٠:٢٣:٥٥٠٠:٢١:٣٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٠٨٠٦:١٦:٠٣١٣:١٠:١١٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٤:٥٣٠٠:٢١:١٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٣٩٠٦:١٤:٥٧١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٥:٤٧٢٠:٢٥:٥٠٠٠:٢٠:٥٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٦:١٠٠٦:١٣:٥٢١٣:١٠:٠٠٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٦:٤٧٠٠:٢٠:٤٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٤٣٠٦:١٢:٤٩١٣:٠٩:٥٥٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٧:٤٤٠٠:٢٠:٢٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:١٧٠٦:١١:٤٧١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٨:٤١٠٠:٢٠:١٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٥٢٠٦:١٠:٤٦١٣:٠٩:٤٨٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٢٩:٣٨٠٠:١٩:٥٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٢٨٠٦:٠٩:٤٧١٣:٠٩:٤٥٢٠:١٠:١٦٢٠:٣٠:٣٥٠٠:١٩:٤١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٠٦٠٦:٠٨:٤٩١٣:٠٩:٤٣٢٠:١١:٠٩٢٠:٣١:٣٢٠٠:١٩:٢٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٤٥٠٦:٠٧:٥٣١٣:٠٩:٤١٢٠:١٢:٠٢٢٠:٣٢:٢٨٠٠:١٩:١٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٢٥٠٦:٠٦:٥٧١٣:٠٩:٤٠٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٣:٢٤٠٠:١٩:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چماچار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چماچار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چماچار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چماچار

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای چماچار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چماچار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چماچار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای چماچار

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای چماچار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای چماچار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای چماچار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چماچار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چماچار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چماچار

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای چماچار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چماچار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چماچار

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای چماچار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چماچار روستای چماچار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چماچار روستای چماچار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای چماچار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چماچار برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چماچار

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای چماچار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چماچار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چماچار

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٣٠٥:٥٢:٤٤١٣:١٥:١١٢٠:٣٧:٣٨٢٠:٥٩:٣٣٠٠:١٩:٢٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:١٧٠٥:٥٢:٥٨١٣:١٥:٢٥٢٠:٣٧:٤٩٢٠:٥٩:٤٤٠٠:١٩:٤٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٥٠٥:٥٣:١٤١٣:١٥:٣٨٢٠:٣٧:٥٩٢٠:٥٩:٥٣٠٠:١٩:٥٧
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٥٠٥:٥٣:٣١١٣:١٥:٥٠٢٠:٣٨:٠٦٢١:٠٠:٠٠٠٠:٢٠:١٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٧٠٥:٥٣:٥٠١٣:١٦:٠٣٢٠:٣٨:١٢٢١:٠٠:٠٥٠٠:٢٠:٢٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٢٠٥:٥٤:١٠١٣:١٦:١٦٢٠:٣٨:١٦٢١:٠٠:٠٨٠٠:٢٠:٤٣
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٠٠٥:٥٤:٣٢١٣:١٦:٢٨٢٠:٣٨:١٨٢١:٠٠:١٠٠٠:٢٠:٥٩
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٠٠٥:٥٤:٥٥١٣:١٦:٤١٢٠:٣٨:١٩٢١:٠٠:٠٩٠٠:٢١:١٦
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٢٠٥:٥٥:١٩١٣:١٦:٥٣٢٠:٣٨:١٨٢١:٠٠:٠٧٠٠:٢١:٣٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٧٠٥:٥٥:٤٥١٣:١٧:٠٥٢٠:٣٨:١٥٢١:٠٠:٠٢٠٠:٢١:٤٩
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٤٠٥:٥٦:١٢١٣:١٧:١٦٢٠:٣٨:١٠٢٠:٥٩:٥٦٠٠:٢٢:٠٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٣٠٥:٥٦:٤٠١٣:١٧:٢٧٢٠:٣٨:٠٣٢٠:٥٩:٤٨٠٠:٢٢:٢٤
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٥٠٥:٥٧:١٠١٣:١٧:٣٨٢٠:٣٧:٥٤٢٠:٥٩:٣٧٠٠:٢٢:٤١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٨٠٥:٥٧:٤١١٣:١٧:٤٩٢٠:٣٧:٤٤٢٠:٥٩:٢٥٠٠:٢٢:٥٩
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٤٠٥:٥٨:١٣١٣:١٧:٥٩٢٠:٣٧:٣٢٢٠:٥٩:١١٠٠:٢٣:١٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٢٠٥:٥٨:٤٦١٣:١٨:٠٩٢٠:٣٧:١٨٢٠:٥٨:٥٥٠٠:٢٣:٣٤
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥١٠٥:٥٩:٢٠١٣:١٨:١٩٢٠:٣٧:٠٢٢٠:٥٨:٣٧٠٠:٢٣:٥٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٣٠٥:٥٩:٥٥١٣:١٨:٢٨٢٠:٣٦:٤٤٢٠:٥٨:١٧٠٠:٢٤:١٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٦٠٦:٠٠:٣١١٣:١٨:٣٦٢٠:٣٦:٢٤٢٠:٥٧:٥٥٠٠:٢٤:٢٨
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣١٠٦:٠١:٠٨١٣:١٨:٤٥٢٠:٣٦:٠٣٢٠:٥٧:٣٢٠٠:٢٤:٤٥
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٧٠٦:٠١:٤٧١٣:١٨:٥٣٢٠:٣٥:٤٠٢٠:٥٧:٠٦٠٠:٢٥:٠٣
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٥٠٦:٠٢:٢٦١٣:١٩:٠٠٢٠:٣٥:١٥٢٠:٥٦:٣٩٠٠:٢٥:٢٠
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٥٠٦:٠٣:٠٦١٣:١٩:٠٧٢٠:٣٤:٤٨٢٠:٥٦:٠٩٠٠:٢٥:٣٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٦٠٦:٠٣:٤٧١٣:١٩:١٤٢٠:٣٤:٢٠٢٠:٥٥:٣٨٠٠:٢٥:٥٤
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٨٠٦:٠٤:٢٨١٣:١٩:٢٠٢٠:٣٣:٥٠٢٠:٥٥:٠٥٠٠:٢٦:١١
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٢٠٦:٠٥:١١١٣:١٩:٢٦٢٠:٣٣:١٨٢٠:٥٤:٣٠٠٠:٢٦:٢٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٧٠٦:٠٥:٥٤١٣:١٩:٣١٢٠:٣٢:٤٤٢٠:٥٣:٥٤٠٠:٢٦:٤٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٣٠٦:٠٦:٣٨١٣:١٩:٣٥٢٠:٣٢:٠٩٢٠:٥٣:١٥٠٠:٢٦:٥٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٠٠٦:٠٧:٢٢١٣:١٩:٣٩٢٠:٣١:٣٢٢٠:٥٢:٣٥٠٠:٢٧:١٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٨٠٦:٠٨:٠٨١٣:١٩:٤٣٢٠:٣٠:٥٣٢٠:٥١:٥٣٠٠:٢٧:٣٠
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٧٠٦:٠٨:٥٣١٣:١٩:٤٦٢٠:٣٠:١٢٢٠:٥١:١٠٠٠:٢٧:٤٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای چماچار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چماچار روستای چماچار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چماچار روستای چماچار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چماچار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چماچار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چماچار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چماچار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چماچار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چماچار

روستای چماچار بر روی نقشه

روستای چماچار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چماچار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چماچار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چماچار
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای چماچار + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای چماچار + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای چماچار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چماچار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای چماچار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چماچار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چماچار رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق چماچار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چماچار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چماچار دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق چماچار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا چماچار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ چماچار دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق چماچار
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چماچار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چماچار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو