جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چل کیرا

دنباله رود شمالی | ایذه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز چل کیرا


اذان صبح: ٠٤:٤٥:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٨:٣٨
اذان ظهر: ١٣:١٥:٥٦
غروب آفتاب: ٢٠:١٢:٥٤
اذان مغرب: ٢٠:٣٢:٠٣
نیمه شب: ٠٠:٢٩:٣٦

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چل کیرا (شهرستان ایذه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ روستای چل کیرا)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای چل کیرا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چل کیرا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل فارسی
دشمن دانا از دوست نادان بهتر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چل کیرا

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چل کیرا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چل کیرا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چل کیرا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چل کیرا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چل کیرا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٢٩:٤٨١٣:٠٧:٢٤١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٣:٣٥٠٠:٢٤:٠٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٢٨:٤٧١٣:٠٧:١٤١٩:٤٦:١١٢٠:٠٤:١٩٠٠:٢٣:٥٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٧:٤٦١٣:٠٧:٠٥١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٥:٠٣٠٠:٢٣:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:١٣٠٦:٢٦:٤٦١٣:٠٦:٥٧١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٥:٤٨٠٠:٢٣:١٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٥٩٠٦:٢٥:٤٨١٣:٠٦:٤٨١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٦:٣٢٠٠:٢٣:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٤:٥٠١٣:٠٦:٤١١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٧:١٧٠٠:٢٢:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢٣:٥٣١٣:٠٦:٣٣١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٨:٠١٠٠:٢٢:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٢٠٠٦:٢٢:٥٨١٣:٠٦:٢٧١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٨:٤٦٠٠:٢٢:١٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٠٩٠٦:٢٢:٠٣١٣:٠٦:٢٠١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٣٠٠٠:٢٢:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٥٩٠٦:٢١:١٠١٣:٠٦:١٥١٩:٥١:٤٧٢٠:١٠:١٥٠٠:٢١:٤٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٤٩٠٦:٢٠:١٧١٣:٠٦:١٠١٩:٥٢:٢٩٢٠:١١:٠٠٠٠:٢١:٣٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٤١٠٦:١٩:٢٦١٣:٠٦:٠٥١٩:٥٣:١١٢٠:١١:٤٤٠٠:٢١:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٣٤٠٦:١٨:٣٦١٣:٠٦:٠١١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٢:٢٩٠٠:٢١:١٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٢٨٠٦:١٧:٤٧١٣:٠٥:٥٨١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:١٣٠٠:٢٠:٥٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١٦:٥٩١٣:٠٥:٥٥١٩:٥٥:١٦٢٠:١٣:٥٧٠٠:٢٠:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٦:١٢١٣:٠٥:٥٣١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٤:٤٢٠٠:٢٠:٣٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:١٧٠٦:١٥:٢٧١٣:٠٥:٥١١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٥:٢٦٠٠:٢٠:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٤:٤٣١٣:٠٥:٥٠١٩:٥٧:٢١٢٠:١٦:١٠٠٠:٢٠:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:١٦٠٦:١٤:٠٠١٣:٠٥:٥٠١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٦:٥٤٠٠:٢٠:١٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:١٨٠٦:١٣:١٩١٣:٠٥:٥٠١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٧:٣٨٠٠:٢٠:٠٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٢١٠٦:١٢:٣٩١٣:٠٥:٥٠١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٨:٢٢٠٠:١٩:٥٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٢٥٠٦:١٢:٠٠١٣:٠٥:٥٢٢٠:٠٠:٠٦٢٠:١٩:٠٥٠٠:١٩:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٣١٠٦:١١:٢٣١٣:٠٥:٥٣٢٠:٠٠:٤٦٢٠:١٩:٤٨٠٠:١٩:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٣٨٠٦:١٠:٤٧١٣:٠٥:٥٦٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢٠:٣١٠٠:١٩:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٤٧٠٦:١٠:١٢١٣:٠٥:٥٩٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢١:١٣٠٠:١٩:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٥٧٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠٦:٠٢٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢١:٥٦٠٠:١٩:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:١٠٠٦:٠٩:٠٧١٣:٠٦:٠٦٢٠:٠٣:٢٦٢٠:٢٢:٣٨٠٠:١٩:٢٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٢٣٠٦:٠٨:٣٧١٣:٠٦:١١٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٣:١٩٠٠:١٩:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٣٩٠٦:٠٨:٠٨١٣:٠٦:١٦٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٤:٠٠٠٠:١٩:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چل کیرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چل کیرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چل کیرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چل کیرا

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای چل کیرا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چل کیرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چل کیرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای چل کیرا

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای چل کیرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای چل کیرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای چل کیرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چل کیرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چل کیرا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای چل کیرا

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای چل کیرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چل کیرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای چل کیرا

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٩٠٦:٠٤:٤٧١٣:١١:٢٤٢٠:١٨:٠١٢٠:٣٧:٥٣٠٠:٢٢:٣٨
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٤٠٦:٠٥:٠١١٣:١١:٣٧٢٠:١٨:١٢٢٠:٣٨:٠٤٠٠:٢٢:٥١
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣١٠٦:٠٥:١٧١٣:١١:٥٠٢٠:١٨:٢٢٢٠:٣٨:١٣٠٠:٢٣:٠٥
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٩٠٦:٠٥:٣٣١٣:١٢:٠٣٢٠:١٨:٣٠٢٠:٣٨:٢١٠٠:٢٣:٢٠
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٩٠٦:٠٥:٥١١٣:١٢:١٦٢٠:١٨:٣٧٢٠:٣٨:٢٨٠٠:٢٣:٣٤
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٢٠٦:٠٦:١٠١٣:١٢:٢٨٢٠:١٨:٤٢٢٠:٣٨:٣٣٠٠:٢٣:٤٩
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٦٠٦:٠٦:٣٠١٣:١٢:٤١٢٠:١٨:٤٧٢٠:٣٨:٣٦٠٠:٢٤:٠٤
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢١٠٦:٠٦:٥١١٣:١٢:٥٣٢٠:١٨:٤٩٢٠:٣٨:٣٨٠٠:٢٤:١٩
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٩٠٦:٠٧:١٣١٣:١٣:٠٥٢٠:١٨:٥١٢٠:٣٨:٣٨٠٠:٢٤:٣٤
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٨٠٦:٠٧:٣٦١٣:١٣:١٧٢٠:١٨:٥٠٢٠:٣٨:٣٧٠٠:٢٤:٤٩
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٩٠٦:٠٨:٠١١٣:١٣:٢٩٢٠:١٨:٤٩٢٠:٣٨:٣٥٠٠:٢٥:٠٥
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢١٠٦:٠٨:٢٦١٣:١٣:٤٠٢٠:١٨:٤٥٢٠:٣٨:٣٠٠٠:٢٥:٢٠
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٥٠٦:٠٨:٥٢١٣:١٣:٥١٢٠:١٨:٤١٢٠:٣٨:٢٤٠٠:٢٥:٣٦
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٠٠٦:٠٩:١٩١٣:١٤:٠٢٢٠:١٨:٣٥٢٠:٣٨:١٧٠٠:٢٥:٥١
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٧٠٦:٠٩:٤٧١٣:١٤:١٢٢٠:١٨:٢٧٢٠:٣٨:٠٨٠٠:٢٦:٠٦
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٥٠٦:١٠:١٥١٣:١٤:٢٢٢٠:١٨:١٨٢٠:٣٧:٥٧٠٠:٢٦:٢١
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٥٠٦:١٠:٤٤١٣:١٤:٣٢٢٠:١٨:٠٧٢٠:٣٧:٤٤٠٠:٢٦:٣٦
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٥٠٦:١١:١٥١٣:١٤:٤١٢٠:١٧:٥٤٢٠:٣٧:٣٠٠٠:٢٦:٥١
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٧٠٦:١١:٤٥١٣:١٤:٥٠٢٠:١٧:٤٠٢٠:٣٧:١٥٠٠:٢٧:٠٥
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٠٠٦:١٢:١٧١٣:١٤:٥٨٢٠:١٧:٢٥٢٠:٣٦:٥٧٠٠:٢٧:٢٠
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٥٠٦:١٢:٤٩١٣:١٥:٠٦٢٠:١٧:٠٨٢٠:٣٦:٣٨٠٠:٢٧:٣٤
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٠٠٦:١٣:٢٢١٣:١٥:١٣٢٠:١٦:٤٩٢٠:٣٦:١٨٠٠:٢٧:٤٨
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٦٠٦:١٣:٥٥١٣:١٥:٢٠٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٥:٥٦٠٠:٢٨:٠١
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٣٠٦:١٤:٢٩١٣:١٥:٢٦٢٠:١٦:٠٧٢٠:٣٥:٣٢٠٠:٢٨:١٤
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢١٠٦:١٥:٠٣١٣:١٥:٣٢٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٥:٠٧٠٠:٢٨:٢٧
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٠٠٦:١٥:٣٨١٣:١٥:٣٧٢٠:١٥:١٩٢٠:٣٤:٤٠٠٠:٢٨:٤٠
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٦:١٣١٣:١٥:٤٢٢٠:١٤:٥٣٢٠:٣٤:١١٠٠:٢٨:٥٢
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٠٠٦:١٦:٤٩١٣:١٥:٤٦٢٠:١٤:٢٦٢٠:٣٣:٤١٠٠:٢٩:٠٤
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٢٠٦:١٧:٢٥١٣:١٥:٥٠٢٠:١٣:٥٦٢٠:٣٣:١٠٠٠:٢٩:١٥
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٣٠٦:١٨:٠١١٣:١٥:٥٣٢٠:١٣:٢٦٢٠:٣٢:٣٧٠٠:٢٩:٢٦
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٦٠٦:١٨:٣٨١٣:١٥:٥٦٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٢:٠٣٠٠:٢٩:٣٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چل کیرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای چل کیرا روستای چل کیرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای چل کیرا روستای چل کیرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چل کیرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چل کیرا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای چل کیرا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چل کیرا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چل کیرا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چل کیرا

روستای چل کیرا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چل کیرا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چل کیرا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چل کیرا
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای چل کیرا + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای چل کیرا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چل کیرا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چل کیرا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چل کیرا رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چل کیرا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا چل کیرا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چل کیرا
زمان پخش اذان زنده به افق چل کیرا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چل کیرا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چل کیرا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چل کیرا
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ چل کیرا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چل کیرا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو