جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چل قورمه

چنار | دنا | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز چل قورمه


اذان صبح: ٠٤:٢٨:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٣١
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٤١
غروب آفتاب: ٢٠:١٢:٤٨
اذان مغرب: ٢٠:٣٢:٢٣
نیمه شب: ٠٠:٢٠:٤٩

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چل قورمه (شهرستان دنا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای چل قورمه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای چل قورمه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چل قورمه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

دام راس
تردیدهای خود را بپذیرید و به حرفهای آنها گوش كنید؛ آنگاه می توانید راهی برای آنها بیابید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چل قورمه

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چل قورمه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چل قورمه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چل قورمه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چل قورمه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چل قورمه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٢٧:١٠١٣:٠٣:٣٧١٩:٤٠:٣٢١٩:٥٨:٢٧٠٠:٢٠:٥١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٠٩٠٦:٢٦:١٠١٣:٠٣:٢٧١٩:٤١:١٢١٩:٥٩:٠٩٠٠:٢٠:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٢٥:١٢١٣:٠٣:١٨١٩:٤١:٥٢١٩:٥٩:٥٢٠٠:٢٠:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٢٤:١٤١٣:٠٣:٠٩١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠٠:٣٤٠٠:٢٠:٠١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٢٣:١٧١٣:٠٣:٠١١٩:٤٣:١٣٢٠:٠١:١٧٠٠:١٩:٤٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:١٩٠٦:٢٢:٢١١٣:٠٢:٥٤١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٢:٠٠٠٠:١٩:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٠٨٠٦:٢١:٢٦١٣:٠٢:٤٦١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٢:٤٣٠٠:١٩:١٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢٠:٣٢١٣:٠٢:٤٠١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٣:٢٥٠٠:١٩:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٥٠٠٦:١٩:٣٩١٣:٠٢:٣٣١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٤:٠٨٠٠:١٨:٤٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٤٢٠٦:١٨:٤٧١٣:٠٢:٢٨١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٤:٥١٠٠:١٨:٣٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٧:٥٦١٣:٠٢:٢٣١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٥:٣٤٠٠:١٨:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٢٩٠٦:١٧:٠٦١٣:٠٢:١٨١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٦:١٧٠٠:١٨:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٢٤٠٦:١٦:١٧١٣:٠٢:١٤١٩:٤٨:٣٦٢٠:٠٧:٠٠٠٠:١٧:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٢١٠٦:١٥:٣٠١٣:٠٢:١١١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٧:٤٣٠٠:١٧:٤٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:١٨٠٦:١٤:٤٤١٣:٠٢:٠٨١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:٢٥٠٠:١٧:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:١٧٠٦:١٣:٥٩١٣:٠٢:٠٦١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٩:٠٨٠٠:١٧:٢٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٣:١٥١٣:٠٢:٠٤١٩:٥١:١٧٢٠:٠٩:٥١٠٠:١٧:١٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:١٨٠٦:١٢:٣٢١٣:٠٢:٠٣١٩:٥١:٥٧٢٠:١٠:٣٣٠٠:١٧:٠٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١١:٥١١٣:٠٢:٠٢١٩:٥٢:٣٧٢٠:١١:١٦٠٠:١٧:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:٢٤٠٦:١١:١١١٣:٠٢:٠٣١٩:٥٣:١٧٢٠:١١:٥٨٠٠:١٦:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٢٩٠٦:١٠:٣٢١٣:٠٢:٠٣١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٢:٤٠٠٠:١٦:٤٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٣٥٠٦:٠٩:٥٥١٣:٠٢:٠٤١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٣:٢٢٠٠:١٦:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٤٣٠٦:٠٩:١٩١٣:٠٢:٠٦١٩:٥٥:١٥٢٠:١٤:٠٤٠٠:١٦:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٥٣٠٦:٠٨:٤٤١٣:٠٢:٠٩١٩:٥٥:٥٤٢٠:١٤:٤٥٠٠:١٦:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٠٤٠٦:٠٨:١١١٣:٠٢:١٢١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٥:٢٧٠٠:١٦:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:١٦٠٦:٠٧:٣٩١٣:٠٢:١٥١٩:٥٧:١٢٢٠:١٦:٠٨٠٠:١٦:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٣٠٠٦:٠٧:٠٨١٣:٠٢:١٩١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٦:٤٨٠٠:١٦:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٤٦٠٦:٠٦:٣٩١٣:٠٢:٢٤١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٧:٢٨٠٠:١٦:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٠٣٠٦:٠٦:١١١٣:٠٢:٢٩١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٨:٠٨٠٠:١٦:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چل قورمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چل قورمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چل قورمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چل قورمه

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای چل قورمه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چل قورمه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چل قورمه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای چل قورمه

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای چل قورمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای چل قورمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای چل قورمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چل قورمه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چل قورمه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای چل قورمه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای چل قورمه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چل قورمه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای چل قورمه

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٥٠٦:٠٣:٠٩١٣:٠٧:٣٧٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣١:٤٣٠٠:١٩:٣٧
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٩٠٦:٠٣:٢٣١٣:٠٧:٥٠٢٠:١٢:١٧٢٠:٣١:٥٤٠٠:١٩:٥١
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٦٠٦:٠٣:٣٨١٣:٠٨:٠٣٢٠:١٢:٢٦٢٠:٣٢:٠٣٠٠:٢٠:٠٥
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٤٠٦:٠٣:٥٤١٣:٠٨:١٦٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣٢:١١٠٠:٢٠:١٩
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٤٠٦:٠٤:١٢١٣:٠٨:٢٩٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣٢:١٨٠٠:٢٠:٣٤
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٦٠٦:٠٤:٣١١٣:٠٨:٤١٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٢:٢٣٠٠:٢٠:٤٩
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٩٠٦:٠٤:٥٠١٣:٠٨:٥٤٢٠:١٢:٥٢٢٠:٣٢:٢٧٠٠:٢١:٠٣
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٤٠٦:٠٥:١١١٣:٠٩:٠٦٢٠:١٢:٥٥٢٠:٣٢:٣٠٠٠:٢١:١٨
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤١٠٦:٠٥:٣٣١٣:٠٩:١٨٢٠:١٢:٥٧٢٠:٣٢:٣٠٠٠:٢١:٣٣
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٠٠٦:٠٥:٥٦١٣:٠٩:٣٠٢٠:١٢:٥٧٢٠:٣٢:٣٠٠٠:٢١:٤٨
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٠٠٦:٠٦:٢٠١٣:٠٩:٤٢٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣٢:٢٧٠٠:٢٢:٠٤
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١١٠٦:٠٦:٤٤١٣:٠٩:٥٣٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٢:٢٤٠٠:٢٢:١٩
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٤٠٦:٠٧:١٠١٣:١٠:٠٤٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٢:١٨٠٠:٢٢:٣٤
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٩٠٦:٠٧:٣٦١٣:١٠:١٥٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣٢:١١٠٠:٢٢:٤٩
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٤٠٦:٠٨:٠٣١٣:١٠:٢٥٢٠:١٢:٣٦٢٠:٣٢:٠٣٠٠:٢٣:٠٤
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣١٠٦:٠٨:٣١١٣:١٠:٣٥٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣١:٥٣٠٠:٢٣:١٩
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٩٠٦:٠٩:٠٠١٣:١٠:٤٥٢٠:١٢:١٨٢٠:٣١:٤١٠٠:٢٣:٣٣
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٩٠٦:٠٩:٢٩١٣:١٠:٥٤٢٠:١٢:٠٦٢٠:٣١:٢٨٠٠:٢٣:٤٨
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٠٠٦:٠٩:٥٩١٣:١١:٠٢٢٠:١١:٥٣٢٠:٣١:١٣٠٠:٢٤:٠٢
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١١٠٦:١٠:٣٠١٣:١١:١١٢٠:١١:٣٨٢٠:٣٠:٥٧٠٠:٢٤:١٦
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٤٠٦:١١:٠١١٣:١١:١٩٢٠:١١:٢٢٢٠:٣٠:٣٩٠٠:٢٤:٣٠
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٨٠٦:١١:٣٣١٣:١١:٢٦٢٠:١١:٠٤٢٠:٣٠:١٩٠٠:٢٤:٤٣
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٢٠٦:١٢:٠٥١٣:١١:٣٣٢٠:١٠:٤٥٢٠:٢٩:٥٨٠٠:٢٤:٥٦
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٨٠٦:١٢:٣٨١٣:١١:٣٩٢٠:١٠:٢٤٢٠:٢٩:٣٥٠٠:٢٥:٠٩
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٤٠٦:١٣:١١١٣:١١:٤٥٢٠:١٠:٠٢٢٠:٢٩:١١٠٠:٢٥:٢٢
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤١٠٦:١٣:٤٥١٣:١١:٥٠٢٠:٠٩:٣٨٢٠:٢٨:٤٥٠٠:٢٥:٣٤
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٩٠٦:١٤:١٩١٣:١١:٥٥٢٠:٠٩:١٣٢٠:٢٨:١٨٠٠:٢٥:٤٦
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٨٠٦:١٤:٥٤١٣:١١:٥٩٢٠:٠٨:٤٧٢٠:٢٧:٤٩٠٠:٢٥:٥٧
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٥:٢٩١٣:١٢:٠٣٢٠:٠٨:١٩٢٠:٢٧:١٩٠٠:٢٦:٠٨
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٧٠٦:١٦:٠٤١٣:١٢:٠٦٢٠:٠٧:٤٩٢٠:٢٦:٤٧٠٠:٢٦:١٨
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٨٠٦:١٦:٤٠١٣:١٢:٠٩٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٦:١٤٠٠:٢٦:٢٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چل قورمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای چل قورمه روستای چل قورمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای چل قورمه روستای چل قورمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چل قورمه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چل قورمه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای چل قورمه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چل قورمه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چل قورمه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چل قورمه

روستای چل قورمه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چل قورمه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چل قورمه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چل قورمه
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای چل قورمه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای چل قورمه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چل قورمه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چل قورمه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چل قورمه رسیده اید.

افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ چل قورمه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا چل قورمه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چل قورمه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چل قورمه
زمان پخش اذان مستقیم به افق چل قورمه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چل قورمه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چل قورمه
زمان پخش اذان زنده به افق چل قورمه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چل قورمه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو