جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر چلگرد

کوهرنگ | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز چلگرد


اذان صبح: ٠٤:٢٣:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:٢٣
اذان ظهر: ١٣:١٠:٥٦
غروب آفتاب: ٢٠:١٩:٣٠
اذان مغرب: ٢٠:٣٩:٣٦
نیمه شب: ٠٠:٢١:٢٤

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چلگرد (شهرستان کوهرنگ) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ شهر چلگرد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر چلگرد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چلگرد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان. اف. كندی
تغییر، قانون زندگی است و كسانی كه فقط به گذشته یا اكنون می‌نگرند، بی‌شك، آینده را از دست می‌دهند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر چلگرد

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چلگرد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چلگرد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر چلگرد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چلگرد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چلگرد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٢٨:٤٣١٣:٠٧:٢٢١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٤:٤٧٠٠:٢٣:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٤١٠٦:٢٧:٤٠١٣:٠٧:١٢١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٥:٣٣٠٠:٢٣:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٦:٣٨١٣:٠٧:٠٣١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٦:١٩٠٠:٢٣:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢٥:٣٦١٣:٠٦:٥٤١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٧:٠٥٠٠:٢٢:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٢٤:٣٦١٣:٠٦:٤٦١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٧:٥١٠٠:٢٢:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٣٢٠٦:٢٣:٣٧١٣:٠٦:٣٨١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٨:٣٧٠٠:٢٢:١٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:١٧٠٦:٢٢:٣٩١٣:٠٦:٣١١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:٢٣٠٠:٢١:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٠٣٠٦:٢١:٤٢١٣:٠٦:٢٤١٩:٥١:٣٥٢٠:١٠:٠٩٠٠:٢١:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٤٩٠٦:٢٠:٤٥١٣:٠٦:١٨١٩:٥٢:١٩٢٠:١٠:٥٥٠٠:٢١:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٣٧٠٦:١٩:٥٠١٣:٠٦:١٢١٩:٥٣:٠٢٢٠:١١:٤١٠٠:٢١:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٨:٥٦١٣:٠٦:٠٧١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:٢٧٠٠:٢١:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:١٥٠٦:١٨:٠٤١٣:٠٦:٠٣١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٣:١٣٠٠:٢٠:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٠٦٠٦:١٧:١٢١٣:٠٥:٥٩١٩:٥٥:١٢٢٠:١٣:٥٩٠٠:٢٠:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٥٨٠٦:١٦:٢٢١٣:٠٥:٥٥١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٤:٤٥٠٠:٢٠:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٥١٠٦:١٥:٣٣١٣:٠٥:٥٣١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٥:٣١٠٠:٢٠:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٤٥٠٦:١٤:٤٥١٣:٠٥:٥٠١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٦:١٧٠٠:٢٠:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١٣:٥٨١٣:٠٥:٤٩١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٧:٠٣٠٠:١٩:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٣٧٠٦:١٣:١٣١٣:٠٥:٤٨١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٧:٤٨٠٠:١٩:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٣٥٠٦:١٢:٢٨١٣:٠٥:٤٧١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:٣٤٠٠:١٩:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٣٥٠٦:١١:٤٦١٣:٠٥:٤٧٢٠:٠٠:١٣٢٠:١٩:١٩٠٠:١٩:٢٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٣٦٠٦:١١:٠٤١٣:٠٥:٤٨٢٠:٠٠:٥٥٢٠:٢٠:٠٤٠٠:١٩:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٣٨٠٦:١٠:٢٤١٣:٠٥:٤٩٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢٠:٤٩٠٠:١٩:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٤٢٠٦:٠٩:٤٦١٣:٠٥:٥١٢٠:٠٢:١٩٢٠:٢١:٣٣٠٠:١٩:٠٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٤٧٠٦:٠٩:٠٨١٣:٠٥:٥٣٢٠:٠٣:٠١٢٠:٢٢:١٧٠٠:١٨:٥٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٥٤٠٦:٠٨:٣٣١٣:٠٥:٥٦٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٣:٠١٠٠:١٨:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٠٣٠٦:٠٧:٥٨١٣:٠٦:٠٠٢٠:٠٤:٢٣٢٠:٢٣:٤٤٠٠:١٨:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:١٣٠٦:٠٧:٢٥١٣:٠٦:٠٤٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٤:٢٧٠٠:١٨:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٢٥٠٦:٠٦:٥٤١٣:٠٦:٠٩٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٥:١٠٠٠:١٨:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٣٨٠٦:٠٦:٢٤١٣:٠٦:١٤٢٠:٠٦:٢٣٢٠:٢٥:٥٢٠٠:١٨:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چلگرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چلگرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چلگرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چلگرد

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر چلگرد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر چلگرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چلگرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر چلگرد

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر چلگرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر چلگرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر چلگرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چلگرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چلگرد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر چلگرد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر چلگرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چلگرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر چلگرد

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠١٠٦:٠٧:١٨١٣:٠٦:٠٥٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٤:٣٨٠٠:١٨:٤٣
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٤٠٦:٠٦:٤٧١٣:٠٦:١٠٢٠:٠٥:٥٣٢٠:٢٥:٢٠٠٠:١٨:٤٠
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٧٠٦:٠٦:١٧١٣:٠٦:١٥٢٠:٠٦:٣٣٢٠:٢٦:٠٢٠٠:١٨:٣٨
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٣٠٦:٠٥:٤٩١٣:٠٦:٢٠٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٦:٤٣٠٠:١٨:٣٦
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٠٠٦:٠٥:٢٢١٣:٠٦:٢٧٢٠:٠٧:٥٠٢٠:٢٧:٢٤٠٠:١٨:٣٥
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٤:٥٧١٣:٠٦:٣٣٢٠:٠٨:٢٨٢٠:٢٨:٠٤٠٠:١٨:٣٤
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤١٠٦:٠٤:٣٣١٣:٠٦:٤٠٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٨:٤٤٠٠:١٨:٣٥
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٤٠٦:٠٤:١١١٣:٠٦:٤٨٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٩:٢٣٠٠:١٨:٣٦
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٩٠٦:٠٣:٥٠١٣:٠٦:٥٦٢٠:١٠:١٨٢٠:٣٠:٠١٠٠:١٨:٣٧
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٦٠٦:٠٣:٣١١٣:٠٧:٠٥٢٠:١٠:٥٤٢٠:٣٠:٣٨٠٠:١٨:٣٩
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٥٠٦:٠٣:١٣١٣:٠٧:١٤٢٠:١١:٢٩٢٠:٣١:١٥٠٠:١٨:٤٢
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٥٠٦:٠٢:٥٧١٣:٠٧:٢٣٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣١:٥١٠٠:١٨:٤٦
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٨٠٦:٠٢:٤٣١٣:٠٧:٣٣٢٠:١٢:٣٦٢٠:٣٢:٢٦٠٠:١٨:٥٠
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٣٠٦:٠٢:٣٠١٣:٠٧:٤٣٢٠:١٣:٠٩٢٠:٣٣:٠٠٠٠:١٨:٥٤
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٠٠٦:٠٢:١٨١٣:٠٧:٥٣٢٠:١٣:٤١٢٠:٣٣:٣٤٠٠:١٩:٠٠
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٩٠٦:٠٢:٠٨١٣:٠٨:٠٤٢٠:١٤:١١٢٠:٣٤:٠٦٠٠:١٩:٠٦
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٠٠٦:٠٢:٠٠١٣:٠٨:١٥٢٠:١٤:٤١٢٠:٣٤:٣٧٠٠:١٩:١٢
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٣٠٦:٠١:٥٣١٣:٠٨:٢٦٢٠:١٥:١٠٢٠:٣٥:٠٨٠٠:١٩:١٩
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٩٠٦:٠١:٤٨١٣:٠٨:٣٨٢٠:١٥:٣٨٢٠:٣٥:٣٧٠٠:١٩:٢٧
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٦٠٦:٠١:٤٤١٣:٠٨:٥٠٢٠:١٦:٠٥٢٠:٣٦:٠٥٠٠:١٩:٣٥
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٦٠٦:٠١:٤١١٣:٠٩:٠٢٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٦:٣٢٠٠:١٩:٤٤
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٧٠٦:٠١:٤٠١٣:٠٩:١٤٢٠:١٦:٥٥٢٠:٣٦:٥٧٠٠:١٩:٥٣
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥١٠٦:٠١:٤٠١٣:٠٩:٢٦٢٠:١٧:١٩٢٠:٣٧:٢٢٠٠:٢٠:٠٣
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٧٠٦:٠١:٤٢١٣:٠٩:٣٩٢٠:١٧:٤١٢٠:٣٧:٤٥٠٠:٢٠:١٣
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٥٠٦:٠١:٤٦١٣:٠٩:٥٢٢٠:١٨:٠٢٢٠:٣٨:٠٧٠٠:٢٠:٢٤
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٥٠٦:٠١:٥٠١٣:١٠:٠٤٢٠:١٨:٢٣٢٠:٣٨:٢٧٠٠:٢٠:٣٥
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٧٠٦:٠١:٥٦١٣:١٠:١٧٢٠:١٨:٤١٢٠:٣٨:٤٧٠٠:٢٠:٤٦
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٢٠٦:٠٢:٠٤١٣:١٠:٣٠٢٠:١٨:٥٩٢٠:٣٩:٠٤٠٠:٢٠:٥٨
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٨٠٦:٠٢:١٣١٣:١٠:٤٣٢٠:١٩:١٥٢٠:٣٩:٢١٠٠:٢١:١١
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٧٠٦:٠٢:٢٣١٣:١٠:٥٦٢٠:١٩:٣٠٢٠:٣٩:٣٦٠٠:٢١:٢٤
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٧٠٦:٠٢:٣٥١٣:١١:٠٩٢٠:١٩:٤٤٢٠:٣٩:٥٠٠٠:٢١:٣٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر چلگرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر چلگرد شهر چلگرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر چلگرد شهر چلگرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چلگرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چلگرد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر چلگرد

چلگرد شهری در استان چهارمحال و بختیاری و مرکز شهرستان کوهرنگ است. ساکنان آن از ایل بختیاری و اغلب از طایفه بابادی هستند. مردم چلگرد لرزبان و از ایل بختیاری هستند

شهر چلگرد در ویکیپدیا

شهر چلگرد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چلگرد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چلگرد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چلگرد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چلگرد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چلگرد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چلگرد
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر چلگرد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر چلگرد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چلگرد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چلگرد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چلگرد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق چلگرد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چلگرد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چلگرد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چلگرد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چلگرد
جدول اوقات شرعی امروز فردا چلگرد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چلگرد
افق شرعی امروز فردا چلگرد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چلگرد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو