جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چلویر

سوسن غربی | ایذه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز چلویر


اذان صبح: ٠٥:١٣:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:٤٩
اذان ظهر: ١٣:١٤:٠٧
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:٥٥
اذان مغرب: ٢٠:٠٦:٥٥
نیمه شب: ٠٠:٣١:٣١

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چلویر (شهرستان ایذه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای چلویر)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای چلویر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چلویر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

نیچه
توان انتقاد كردن و حفظ وجدان صادق در مخالفت با آنچه كه همیشگی، سنتی و مقدس است، هنری والاتر از تحمل و تحریك انتقاد است و این هنر در فرهنگ ما به راستی بزرگ، نو و شگفت آور است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چلویر

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چلویر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چلویر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چلویر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چلویر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چلویر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٣٠:٤٠١٣:٠٨:٤٨١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٥:٣٧٠٠:٢٥:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٢٩:٣٨١٣:٠٨:٣٨١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٦:٢٢٠٠:٢٤:٥٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٥٠٠٦:٢٨:٣٧١٣:٠٨:٢٩١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٧:٠٧٠٠:٢٤:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٢٧:٣٦١٣:٠٨:٢١١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٧:٥٢٠٠:٢٤:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:١٨٠٦:٢٦:٣٧١٣:٠٨:١٢١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٨:٣٧٠٠:٢٤:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٢٥:٣٨١٣:٠٨:٠٥١٩:٥٠:٥٩٢٠:٠٩:٢٢٠٠:٢٣:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٢٤:٤١١٣:٠٧:٥٧١٩:٥١:٤٢٢٠:١٠:٠٨٠٠:٢٣:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٣:٤٤١٣:٠٧:٥١١٩:٥٢:٢٥٢٠:١٠:٥٣٠٠:٢٣:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢٢:٤٩١٣:٠٧:٤٤١٩:٥٣:٠٧٢٠:١١:٣٩٠٠:٢٣:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:١٢٠٦:٢١:٥٥١٣:٠٧:٣٩١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٢:٢٤٠٠:٢٢:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٠٢٠٦:٢١:٠١١٣:٠٧:٣٤١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٣:٠٩٠٠:٢٢:٤٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٥٣٠٦:٢٠:٠٩١٣:٠٧:٢٩١٩:٥٥:١٦٢٠:١٣:٥٥٠٠:٢٢:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٤٤٠٦:١٩:١٩١٣:٠٧:٢٥١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٤:٤٠٠٠:٢٢:١٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٣٧٠٦:١٨:٢٩١٣:٠٧:٢٢١٩:٥٦:٤١٢٠:١٥:٢٥٠٠:٢٢:٠٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٣١٠٦:١٧:٤٠١٣:٠٧:١٩١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٦:١٠٠٠:٢١:٥٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١٦:٥٣١٣:٠٧:١٧١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٦:٥٥٠٠:٢١:٤٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٢٣٠٦:١٦:٠٧١٣:٠٧:١٥١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٧:٤٠٠٠:٢١:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٢١٠٦:١٥:٢٢١٣:٠٧:١٤١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:٢٥٠٠:٢١:٢٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٢٠٠٦:١٤:٣٩١٣:٠٧:١٤٢٠:٠٠:١٢٢٠:١٩:١٠٠٠:٢١:١٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٢١٠٦:١٣:٥٧١٣:٠٧:١٤٢٠:٠٠:٥٤٢٠:١٩:٥٤٠٠:٢١:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٢٣٠٦:١٣:١٦١٣:٠٧:١٤٢٠:٠١:٣٦٢٠:٢٠:٣٩٠٠:٢١:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٢٦٠٦:١٢:٣٧١٣:٠٧:١٦٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢١:٢٣٠٠:٢٠:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٣١٠٦:١١:٥٩١٣:٠٧:١٧٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢٢:٠٦٠٠:٢٠:٤٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٣٧٠٦:١١:٢٢١٣:٠٧:٢٠٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٢:٥٠٠٠:٢٠:٤٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٤٥٠٦:١٠:٤٧١٣:٠٧:٢٣٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٣:٣٣٠٠:٢٠:٣٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٥٤٠٦:١٠:١٣١٣:٠٧:٢٦٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٤:١٦٠٠:٢٠:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٠٦٠٦:٠٩:٤١١٣:٠٧:٣٠٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٤:٥٨٠٠:٢٠:٣٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:١٨٠٦:٠٩:١٠١٣:٠٧:٣٥٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٥:٤٠٠٠:٢٠:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٣٣٠٦:٠٨:٤٠١٣:٠٧:٤٠٢٠:٠٦:٥٩٢٠:٢٦:٢٢٠٠:٢٠:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چلویر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چلویر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چلویر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چلویر

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای چلویر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چلویر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چلویر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای چلویر

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای چلویر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای چلویر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای چلویر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چلویر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چلویر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای چلویر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای چلویر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چلویر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای چلویر

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٥٠٦:١٩:٤٩١٣:١٧:٢٢٢٠:١٤:٣٤٢٠:٣٣:٤٦٠٠:٣٠:٥٢
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٠٠٦:٢٠:٢٨١٣:١٧:٢٤٢٠:١٣:٥٨٢٠:٣٣:٠٨٠٠:٣١:٠١
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٤٠٦:٢١:٠٦١٣:١٧:٢٥٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٢:٢٩٠٠:٣١:١١
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٠٠٦:٢١:٤٥١٣:١٧:٢٥٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣١:٤٨٠٠:٣١:١٩
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٦٠٦:٢٢:٢٣١٣:١٧:٢٥٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣١:٠٦٠٠:٣١:٢٧
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٢٠٦:٢٣:٠٢١٣:١٧:٢٤٢٠:١١:٢٢٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٣١:٣٥
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٨٠٦:٢٣:٤٢١٣:١٧:٢٣٢٠:١٠:٤٠٢٠:٢٩:٣٧٠٠:٣١:٤٢
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٥٠٦:٢٤:٢١١٣:١٧:٢١٢٠:٠٩:٥٦٢٠:٢٨:٥١٠٠:٣١:٤٩
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤١٠٦:٢٥:٠١١٣:١٧:١٨٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٨:٠٣٠٠:٣١:٥٥
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٨٠٦:٢٥:٤٠١٣:١٧:١٥٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٧:١٤٠٠:٣٢:٠٠
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٥٠٦:٢٦:٢٠١٣:١٧:١١٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٦:٢٤٠٠:٣٢:٠٥
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢٧:٠٠١٣:١٧:٠٧٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٥:٣٢٠٠:٣٢:٠٩
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٢٧:٤٠١٣:١٧:٠٢٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٤:٣٩٠٠:٣٢:١٢
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٨:٢٠١٣:١٦:٥٦٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٣:٤٥٠٠:٣٢:١٥
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٩:٠٠١٣:١٦:٥٠٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٢:٥٠٠٠:٣٢:١٧
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٩:٤٠١٣:١٦:٤٣٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢١:٥٤٠٠:٣٢:١٩
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١٧٠٦:٣٠:١٩١٣:١٦:٣٥٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢٠:٥٦٠٠:٣٢:١٩
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٤٠٦:٣٠:٥٩١٣:١٦:٢٧٢٠:٠١:٢٩٢٠:١٩:٥٧٠٠:٣٢:٢٠
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١١٠٦:٣١:٣٩١٣:١٦:١٩٢٠:٠٠:٣١٢٠:١٨:٥٧٠٠:٣٢:١٩
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٣٢:١٨١٣:١٦:٠٩١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٧:٥٧٠٠:٣٢:١٨
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٣٢:٥٨١٣:١٦:٠٠١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٦:٥٥٠٠:٣٢:١٦
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٣٣:٣٧١٣:١٥:٤٩١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٥:٥٢٠٠:٣٢:١٤
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٣٤:١٧١٣:١٥:٣٨١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٤:٤٨٠٠:٣٢:١١
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٣٤:٥٦١٣:١٥:٢٧١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٣:٤٣٠٠:٣٢:٠٧
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٣٥:٣٥١٣:١٥:١٥١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٢:٣٧٠٠:٣٢:٠٢
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٣٦:١٤١٣:١٥:٠٢١٩:٥٣:٢١٢٠:١١:٣٠٠٠:٣١:٥٧
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٣٠٦:٣٦:٥٣١٣:١٤:٤٩١٩:٥٢:١٦٢٠:١٠:٢٣٠٠:٣١:٥٢
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:١١:٢٧٠٦:٣٧:٣٢١٣:١٤:٣٥١٩:٥١:١٠٢٠:٠٩:١٥٠٠:٣١:٤٦
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٢:٢١٠٦:٣٨:١٠١٣:١٤:٢١١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:٠٥٠٠:٣١:٣٩
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٣:١٤٠٦:٣٨:٤٩١٣:١٤:٠٧١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٦:٥٥٠٠:٣١:٣١
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٧٠٦:٣٩:٢٧١٣:١٣:٥٢١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٥:٤٥٠٠:٣١:٢٤

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چلویر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای چلویر روستای چلویر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای چلویر روستای چلویر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چلویر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چلویر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چلویر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چلویر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چلویر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چلویر

روستای چلویر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چلویر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چلویر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چلویر
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای چلویر + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای چلویر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چلویر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چلویر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چلویر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ چلویر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چلویر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چلویر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چلویر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چلویر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چلویر
افق شرعی امروز فردا چلویر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چلویر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چلویر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو