جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای چلویر

سوسن غربی | ایذه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز چلویر


اذان صبح: ٠٤:٢٧:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٣٢
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٢٧
غروب آفتاب: ٢٠:١٤:٣٤
اذان مغرب: ٢٠:٣٤:٢٢
نیمه شب: ٠٠:٢٠:٥١

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چلویر (شهرستان ایذه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای چلویر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای چلویر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چلویر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
مهم نیست كه چند بار شكست بخورید؛ دیگر بار برخیزید و از نو آغاز كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چلویر

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چلویر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چلویر ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای چلویر (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چلویر ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چلویر ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٩:٤٠٠٦:٤٣:١٥١٣:١١:٠٨١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٧:١٩٠٠:٢٨:٥٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:١٦٠٦:٤٢:٠٤١٣:١٠:٥٤١٩:٤٠:١٤١٩:٥٨:٠٣٠٠:٢٨:٣٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٦:٥٣٠٦:٤٠:٥٤١٣:١٠:٤٠١٩:٤٠:٥٦١٩:٥٨:٤٦٠٠:٢٨:١٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٥:٣٠٠٦:٣٩:٤٥١٣:١٠:٢٦١٩:٤١:٣٧١٩:٥٩:٣٠٠٠:٢٧:٥٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٠٨٠٦:٣٨:٣٦١٣:١٠:١٣١٩:٤٢:١٩٢٠:٠٠:١٤٠٠:٢٧:٣٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٢:٤٦٠٦:٣٧:٢٨١٣:٠٩:٥٩١٩:٤٣:٠١٢٠:٠٠:٥٨٠٠:٢٧:١٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:٢٤٠٦:٣٦:٢٠١٣:٠٩:٤٧١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠١:٤٢٠٠:٢٦:٥٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٠٣٠٦:٣٥:١٤١٣:٠٩:٣٥١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٢:٢٧٠٠:٢٦:٣٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٤٢٠٦:٣٤:٠٨١٣:٠٩:٢٣١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٣:١١٠٠:٢٦:١٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٣٣:٠٣١٣:٠٩:١١١٩:٤٥:٥٠٢٠:٠٣:٥٦٠٠:٢٥:٥٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٣١:٥٨١٣:٠٩:٠٠١٩:٤٦:٣٢٢٠:٠٤:٤٠٠٠:٢٥:٣٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٤٤٠٦:٣٠:٥٥١٣:٠٨:٥٠١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٥:٢٥٠٠:٢٥:٢٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٢٩:٥٢١٣:٠٨:٤٠١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٦:١٠٠٠:٢٥:٠٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٢٨:٥٠١٣:٠٨:٣٠١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٦:٥٥٠٠:٢٤:٤٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٥١٠٦:٢٧:٥٠١٣:٠٨:٢١١٩:٤٩:٢٢٢٠:٠٧:٤٠٠٠:٢٤:٢٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٢٦:٥٠١٣:٠٨:١٣١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٨:٢٥٠٠:٢٤:١٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٢٥:٥١١٣:٠٨:٠٥١٩:٥٠:٤٧٢٠:٠٩:١٠٠٠:٢٣:٥٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٢٤:٥٣١٣:٠٧:٥٨١٩:٥١:٣٠٢٠:٠٩:٥٥٠٠:٢٣:٤١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٥٢٠٦:٢٣:٥٧١٣:٠٧:٥١١٩:٥٢:١٣٢٠:١٠:٤١٠٠:٢٣:٢٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٤٠٠٦:٢٣:٠١١٣:٠٧:٤٥١٩:٥٢:٥٦٢٠:١١:٢٦٠٠:٢٣:١٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٢٨٠٦:٢٢:٠٧١٣:٠٧:٣٩١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٢:١١٠٠:٢٢:٥٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:١٨٠٦:٢١:١٣١٣:٠٧:٣٤١٩:٥٤:٢١٢٠:١٢:٥٧٠٠:٢٢:٤٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٠٨٠٦:٢٠:٢١١٣:٠٧:٢٩١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٣:٤٢٠٠:٢٢:٣٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٠٠٠٦:١٩:٣٠١٣:٠٧:٢٥١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٤:٢٨٠٠:٢٢:٢٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٥٣٠٦:١٨:٤٠١٣:٠٧:٢٢١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٥:١٣٠٠:٢٢:٠٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٤٧٠٦:١٧:٥١١٣:٠٧:١٩١٩:٥٧:١٢٢٠:١٥:٥٩٠٠:٢١:٥٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٤٢٠٦:١٧:٠٤١٣:٠٧:١٧١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٦:٤٤٠٠:٢١:٤٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٣٨٠٦:١٦:١٨١٣:٠٧:١٥١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٧:٢٩٠٠:٢١:٣٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٣٦٠٦:١٥:٣٣١٣:٠٧:١٤١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٨:١٤٠٠:٢١:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چلویر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چلویر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چلویر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چلویر

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای چلویر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چلویر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چلویر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای چلویر

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای چلویر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای چلویر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای چلویر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چلویر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چلویر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چلویر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای چلویر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چلویر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چلویر

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٦٠٦:٠٩:٤١١٣:٠٧:٣٠٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٤:٥٨٠٠:٢٠:٣٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٨٠٦:٠٩:١٠١٣:٠٧:٣٥٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٥:٤٠٠٠:٢٠:٢٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٣٠٦:٠٨:٤٠١٣:٠٧:٤٠٢٠:٠٦:٥٩٢٠:٢٦:٢٢٠٠:٢٠:٢٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٩٠٦:٠٨:١٢١٣:٠٧:٤٦٢٠:٠٧:٣٨٢٠:٢٧:٠٣٠٠:٢٠:٢٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٧٠٦:٠٧:٤٦١٣:٠٧:٥٢٢٠:٠٨:١٦٢٠:٢٧:٤٣٠٠:٢٠:٢٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٧٠٦:٠٧:٢١١٣:٠٧:٥٨٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٨:٢٣٠٠:٢٠:٢١
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٨٠٦:٠٦:٥٧١٣:٠٨:٠٦٢٠:٠٩:٣١٢٠:٢٩:٠٣٠٠:٢٠:٢١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٢٠٦:٠٦:٣٥١٣:٠٨:١٣٢٠:١٠:٠٨٢٠:٢٩:٤١٠٠:٢٠:٢٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٧٠٦:٠٦:١٤١٣:٠٨:٢١٢٠:١٠:٤٤٢٠:٣٠:١٩٠٠:٢٠:٢٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٥:٥٥١٣:٠٨:٢٩٢٠:١١:١٩٢٠:٣٠:٥٦٠٠:٢٠:٢٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٥:٣٨١٣:٠٨:٣٨٢٠:١١:٥٣٢٠:٣١:٣٣٠٠:٢٠:٢٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٤٠٦:٠٥:٢٢١٣:٠٨:٤٧٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣٢:٠٨٠٠:٢٠:٣٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٧٠٦:٠٥:٠٧١٣:٠٨:٥٧٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٢:٤٣٠٠:٢٠:٣٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٢٠٦:٠٤:٥٤١٣:٠٩:٠٧٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٣:١٧٠٠:٢٠:٤١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٩٠٦:٠٤:٤٢١٣:٠٩:١٧٢٠:١٤:٠٤٢٠:٣٣:٥٠٠٠:٢٠:٤٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٨٠٦:٠٤:٣٢١٣:٠٩:٢٧٢٠:١٤:٣٤٢٠:٣٤:٢٢٠٠:٢٠:٥١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٩٠٦:٠٤:٢٣١٣:٠٩:٣٨٢٠:١٥:٠٤٢٠:٣٤:٥٣٠٠:٢٠:٥٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٢٠٦:٠٤:١٦١٣:٠٩:٤٩٢٠:١٥:٣٢٢٠:٣٥:٢٣٠٠:٢١:٠٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٧٠٦:٠٤:١٠١٣:١٠:٠١٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٥:٥٢٠٠:٢١:١٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٤٠٦:٠٤:٠٦١٣:١٠:١٢٢٠:١٦:٢٧٢٠:٣٦:٢٠٠٠:٢١:٢٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٤٠٦:٠٤:٠٤١٣:١٠:٢٤٢٠:١٦:٥٣٢٠:٣٦:٤٧٠٠:٢١:٢٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٥٠٦:٠٤:٠٢١٣:١٠:٣٦٢٠:١٧:١٨٢٠:٣٧:١٢٠٠:٢١:٣٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٩٠٦:٠٤:٠٣١٣:١٠:٤٩٢٠:١٧:٤١٢٠:٣٧:٣٧٠٠:٢١:٤٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٤٠٦:٠٤:٠٤١٣:١١:٠١٢٠:١٨:٠٤٢٠:٣٨:٠٠٠٠:٢١:٥٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٢٠٦:٠٤:٠٨١٣:١١:١٤٢٠:١٨:٢٥٢٠:٣٨:٢٣٠٠:٢٢:٠٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٢٠٦:٠٤:١٢١٣:١١:٢٧٢٠:١٨:٤٦٢٠:٣٨:٤٣٠٠:٢٢:٢٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٤٠٦:٠٤:١٨١٣:١١:٤٠٢٠:١٩:٠٥٢٠:٣٩:٠٣٠٠:٢٢:٣٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٨٠٦:٠٤:٢٥١٣:١١:٥٣٢٠:١٩:٢٣٢٠:٣٩:٢١٠٠:٢٢:٤٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٥٠٦:٠٤:٣٤١٣:١٢:٠٦٢٠:١٩:٣٩٢٠:٣٩:٣٨٠٠:٢٢:٥٦
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٣٠٦:٠٤:٤٤١٣:١٢:١٩٢٠:١٩:٥٥٢٠:٣٩:٥٤٠٠:٢٣:٠٩
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٣٠٦:٠٤:٥٦١٣:١٢:٣٢٢٠:٢٠:٠٩٢٠:٤٠:٠٨٠٠:٢٣:٢٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای چلویر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چلویر روستای چلویر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چلویر روستای چلویر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چلویر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چلویر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چلویر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چلویر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چلویر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چلویر

روستای چلویر بر روی نقشه

روستای چلویر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چلویر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چلویر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چلویر
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای چلویر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای چلویر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چلویر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چلویر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چلویر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چلویر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق چلویر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چلویر
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چلویر دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ چلویر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق چلویر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چلویر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چلویر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چلویر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو