جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای چقورچشمه

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز چقورچشمه


اذان صبح: ٠٤:٢٣:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:١٦
اذان ظهر: ١٣:٠٢:١٢
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٢٠
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٥٥
نیمه شب: ٠٠:١٤:١٥

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چقورچشمه (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای چقورچشمه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای چقورچشمه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چقورچشمه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

دیل كارنگی
برای زندگی فكر كنید، اما غصه نخورید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چقورچشمه

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چقورچشمه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چقورچشمه ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای چقورچشمه (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چقورچشمه ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چقورچشمه ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٥١٠٦:٣٦:٥٢١٣:٠٤:١٤١٩:٣٢:٠٥١٩:٤٩:٤٦٠٠:٢٢:١٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٢٩٠٦:٣٥:٤٢١٣:٠٣:٥٩١٩:٣٢:٤٦١٩:٥٠:٢٨٠٠:٢١:٥٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٠٧٠٦:٣٤:٣٣١٣:٠٣:٤٥١٩:٣٣:٢٦١٩:٥١:١١٠٠:٢١:٣٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٤٦٠٦:٣٣:٢٥١٣:٠٣:٣١١٩:٣٤:٠٧١٩:٥١:٥٣٠٠:٢١:١٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٣٢:١٧١٣:٠٣:١٨١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٢:٣٦٠٠:٢٠:٥٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٣١:١٠١٣:٠٣:٠٥١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٣:١٩٠٠:٢٠:٣٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٣٠:٠٤١٣:٠٢:٥٢١٩:٣٦:١٠١٩:٥٤:٠٢٠٠:٢٠:١٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٢٨:٥٨١٣:٠٢:٤٠١٩:٣٦:٥١١٩:٥٤:٤٥٠٠:١٩:٥٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٢٧:٥٣١٣:٠٢:٢٨١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٥:٢٨٠٠:١٩:٣٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٤٧٠٦:٢٦:٤٩١٣:٠٢:١٧١٩:٣٨:١٣١٩:٥٦:١٢٠٠:١٩:٢١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٥:٤٦١٣:٠٢:٠٦١٩:٣٨:٥٤١٩:٥٦:٥٥٠٠:١٩:٠٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:١٢٠٦:٢٤:٤٤١٣:٠١:٥٥١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٧:٣٩٠٠:١٨:٤٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٢٣:٤٢١٣:٠١:٤٥١٩:٤٠:١٦١٩:٥٨:٢٢٠٠:١٨:٢٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٣٩٠٦:٢٢:٤٢١٣:٠١:٣٦١٩:٤٠:٥٨١٩:٥٩:٠٦٠٠:١٨:١١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٢١:٤٢١٣:٠١:٢٧١٩:٤١:٣٩١٩:٥٩:٥٠٠٠:١٧:٥٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٩٠٦:٢٠:٤٣١٣:٠١:١٨١٩:٤٢:٢١٢٠:٠٠:٣٤٠٠:١٧:٣٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٥٦٠٦:١٩:٤٦١٣:٠١:١٠١٩:٤٣:٠٣٢٠:٠١:١٨٠٠:١٧:٢٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٤٣٠٦:١٨:٤٩١٣:٠١:٠٣١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠٢:٠٢٠٠:١٧:٠٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٣١٠٦:١٧:٥٣١٣:٠٠:٥٦١٩:٤٤:٢٦٢٠:٠٢:٤٦٠٠:١٦:٥٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٢٠٠٦:١٦:٥٩١٣:٠٠:٥٠١٩:٤٥:٠٨٢٠:٠٣:٣١٠٠:١٦:٣٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:١٠٠٦:١٦:٠٥١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٥:٥٠٢٠:٠٤:١٥٠٠:١٦:٢٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٠١٠٦:١٥:١٣١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٥:٠٠٠٠:١٦:١٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٥٣٠٦:١٤:٢٢١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٥:٤٤٠٠:١٦:٠٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٤٦٠٦:١٣:٣١١٣:٠٠:٣٠١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٦:٢٨٠٠:١٥:٤٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٤٠٠٦:١٢:٤٣١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٧:١٣٠٠:١٥:٣٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٣٥٠٦:١١:٥٥١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٧:٥٧٠٠:١٥:٢٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٣٢٠٦:١١:٠٨١٣:٠٠:٢٢١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:٤١٠٠:١٥:١٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٣٠٠٦:١٠:٢٣١٣:٠٠:٢٠١٩:٥٠:٤٢٢٠:٠٩:٢٦٠٠:١٥:٠٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٢٩٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠٠:١٩١٩:٥١:٢٤٢٠:١٠:١٠٠٠:١٤:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چقورچشمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چقورچشمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چقورچشمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چقورچشمه

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای چقورچشمه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چقورچشمه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چقورچشمه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای چقورچشمه

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای چقورچشمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای چقورچشمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای چقورچشمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چقورچشمه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چقورچشمه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چقورچشمه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای چقورچشمه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چقورچشمه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چقورچشمه

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١١٠٦:٠٣:٥٥١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٦:٤٥٠٠:١٤:٠١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٦٠٦:٠٣:٢٥١٣:٠٠:٤٠١٩:٥٨:١٥٢٠:١٧:٢٧٠٠:١٣:٥٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤١٠٦:٠٢:٥٦١٣:٠٠:٤٥١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٨:٠٧٠٠:١٣:٥٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٩٠٦:٠٢:٢٩١٣:٠٠:٥١١٩:٥٩:٣٢٢٠:١٨:٤٨٠٠:١٣:٥٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٨٠٦:٠٢:٠٣١٣:٠٠:٥٧٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٩:٢٧٠٠:١٣:٥٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٩٠٦:٠١:٣٩١٣:٠١:٠٤٢٠:٠٠:٤٦٢٠:٢٠:٠٧٠٠:١٣:٥٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠١٠٦:٠١:١٦١٣:٠١:١١٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢٠:٤٥٠٠:١٣:٥٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٦٠٦:٠٠:٥٤١٣:٠١:١٨٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢١:٢٣٠٠:١٣:٥٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٢٠٦:٠٠:٣٤١٣:٠١:٢٦٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢٢:٠٠٠٠:١٣:٥٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٠٠٦:٠٠:١٦١٣:٠١:٣٤٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢٢:٣٧٠٠:١٣:٥٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٠٠٥:٥٩:٥٩١٣:٠١:٤٣٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٣:١٣٠٠:١٤:٠٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٢٠٥:٥٩:٤٣١٣:٠١:٥٢٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٣:٤٨٠٠:١٤:٠٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٦٠٥:٥٩:٢٩١٣:٠٢:٠٢٢٠:٠٤:٤٨٢٠:٢٤:٢٢٠٠:١٤:١٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٢٠٥:٥٩:١٦١٣:٠٢:١٢٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٤:٥٥٠٠:١٤:١٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٠٠٥:٥٩:٠٥١٣:٠٢:٢٢٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٥:٢٨٠٠:١٤:٢٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٠٠٥:٥٨:٥٥١٣:٠٢:٣٢٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٥:٥٩٠٠:١٤:٢٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣١٠٥:٥٨:٤٧١٣:٠٢:٤٣٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٦:٣٠٠٠:١٤:٣٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٥٠٥:٥٨:٤٠١٣:٠٢:٥٤٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٦:٥٩٠٠:١٤:٤٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠١٠٥:٥٨:٣٥١٣:٠٣:٠٦٢٠:٠٧:٤٦٢٠:٢٧:٢٨٠٠:١٤:٤٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٩٠٥:٥٨:٣١١٣:٠٣:١٧٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٧:٥٦٠٠:١٤:٥٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٩٠٥:٥٨:٢٩١٣:٠٣:٢٩٢٠:٠٨:٣٨٢٠:٢٨:٢٢٠٠:١٥:٠٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣١٠٥:٥٨:٢٨١٣:٠٣:٤١٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٢٨:٤٨٠٠:١٥:١٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٥٠٥:٥٨:٢٨١٣:٠٣:٥٤٢٠:٠٩:٢٦٢٠:٢٩:١٢٠٠:١٥:٢٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢١٠٥:٥٨:٣٠١٣:٠٤:٠٦٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٩:٣٥٠٠:١٥:٣٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٩٠٥:٥٨:٣٤١٣:٠٤:١٩٢٠:١٠:٠٩٢٠:٢٩:٥٧٠٠:١٥:٤٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٠٠٥:٥٨:٣٨١٣:٠٤:٣٢٢٠:١٠:٢٩٢٠:٣٠:١٨٠٠:١٥:٥٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٢٠٥:٥٨:٤٥١٣:٠٤:٤٥٢٠:١٠:٤٨٢٠:٣٠:٣٧٠٠:١٦:٠٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٦٠٥:٥٨:٥٢١٣:٠٤:٥٨٢٠:١١:٠٦٢٠:٣٠:٥٥٠٠:١٦:١٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥٩:٠١١٣:٠٥:١١٢٠:١١:٢٣٢٠:٣١:١٢٠٠:١٦:٣٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤١٠٥:٥٩:١١١٣:٠٥:٢٤٢٠:١١:٣٨٢٠:٣١:٢٨٠٠:١٦:٤٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥١٠٥:٥٩:٢٣١٣:٠٥:٣٧٢٠:١١:٥٢٢٠:٣١:٤٢٠٠:١٦:٥٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای چقورچشمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چقورچشمه روستای چقورچشمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چقورچشمه روستای چقورچشمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چقورچشمه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چقورچشمه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چقورچشمه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چقورچشمه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چقورچشمه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چقورچشمه

روستای چقورچشمه بر روی نقشه

روستای چقورچشمه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چقورچشمه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چقورچشمه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چقورچشمه
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای چقورچشمه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای چقورچشمه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چقورچشمه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چقورچشمه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چقورچشمه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چقورچشمه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ چقورچشمه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق چقورچشمه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چقورچشمه
جدول اوقات شرعی امروز فردا چقورچشمه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ چقورچشمه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا چقورچشمه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چقورچشمه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چقورچشمه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو