جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چقورچشمه

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز چقورچشمه


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٤٩
اذان ظهر: ١٣:١٠:٢٣
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:٣٦
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:٤٥
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٠٢

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چقورچشمه (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ روستای چقورچشمه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای چقورچشمه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چقورچشمه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام خمینی (ره)
آنهایی که خواب آمریکا را می بینند خدا بیدارشان کند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چقورچشمه

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چقورچشمه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چقورچشمه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چقورچشمه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چقورچشمه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چقورچشمه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٢٤:٢٩١٣:٠١:٥٣١٩:٣٩:٤٦١٩:٥٧:٥٠٠٠:١٨:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٣٧٠٦:٢٣:٢٨١٣:٠١:٤٤١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٨:٣٤٠٠:١٨:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٢:٢٨١٣:٠١:٣٤١٩:٤١:٠٩١٩:٥٩:١٨٠٠:١٨:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٠٧٠٦:٢١:٢٩١٣:٠١:٢٦١٩:٤١:٥١٢٠:٠٠:٠٢٠٠:١٧:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٥٢٠٦:٢٠:٣٠١٣:٠١:١٨١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠٠:٤٦٠٠:١٧:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١٩:٣٣١٣:٠١:١٠١٩:٤٣:١٤٢٠:٠١:٣٠٠٠:١٧:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٢٦٠٦:١٨:٣٦١٣:٠١:٠٣١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٢:١٥٠٠:١٧:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:١٥٠٦:١٧:٤١١٣:٠٠:٥٦١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٢:٥٩٠٠:١٦:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٠٤٠٦:١٦:٤٧١٣:٠٠:٥٠١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٣:٤٣٠٠:١٦:٣٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٥٤٠٦:١٥:٥٣١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٤:٢٧٠٠:١٦:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١٥:٠١١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٥:١٢٠٠:١٦:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٣٧٠٦:١٤:١٠١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٥:٥٦٠٠:١٥:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٣١٠٦:١٣:٢٠١٣:٠٠:٣٠١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٦:٤٠٠٠:١٥:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٢٥٠٦:١٢:٣٢١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٧:٢٤٠٠:١٥:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٢١٠٦:١١:٤٤١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٨:٠٨٠٠:١٥:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:١٧٠٦:١٠:٥٨١٣:٠٠:٢٢١٩:٥٠:١١٢٠:٠٨:٥٢٠٠:١٥:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:١٥٠٦:١٠:١٣١٣:٠٠:٢٠١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:٣٦٠٠:١٥:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:١٥٠٦:٠٩:٢٩١٣:٠٠:١٩١٩:٥١:٣٤٢٠:١٠:٢٠٠٠:١٤:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:١٥٠٦:٠٨:٤٦١٣:٠٠:١٩١٩:٥٢:١٥٢٠:١١:٠٤٠٠:١٤:٤٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:١٧٠٦:٠٨:٠٥١٣:٠٠:١٩١٩:٥٢:٥٦٢٠:١١:٤٨٠٠:١٤:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٢٠٠٦:٠٧:٢٥١٣:٠٠:١٩١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٢:٣١٠٠:١٤:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٢٥٠٦:٠٦:٤٧١٣:٠٠:٢١١٩:٥٤:١٧٢٠:١٣:١٤٠٠:١٤:٢٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٣١٠٦:٠٦:١٠١٣:٠٠:٢٣١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٣:٥٧٠٠:١٤:١٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٣٩٠٦:٠٥:٣٤١٣:٠٠:٢٥١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٤:٤٠٠٠:١٤:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٤٨٠٦:٠٤:٥٩١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٦:١٨٢٠:١٥:٢٢٠٠:١٤:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٥٩٠٦:٠٤:٢٦١٣:٠٠:٣١١٩:٥٦:٥٧٢٠:١٦:٠٤٠٠:١٤:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:١١٠٦:٠٣:٥٥١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٦:٤٥٠٠:١٤:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٢٦٠٦:٠٣:٢٥١٣:٠٠:٤٠١٩:٥٨:١٥٢٠:١٧:٢٧٠٠:١٣:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٤١٠٦:٠٢:٥٦١٣:٠٠:٤٥١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٨:٠٧٠٠:١٣:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چقورچشمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چقورچشمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چقورچشمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چقورچشمه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای چقورچشمه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چقورچشمه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چقورچشمه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای چقورچشمه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای چقورچشمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای چقورچشمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای چقورچشمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چقورچشمه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چقورچشمه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای چقورچشمه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای چقورچشمه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چقورچشمه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای چقورچشمه

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٧٠٥:٥٩:٣٩١٣:٠٥:٥٤٢٠:١٢:٠٨٢٠:٣١:٥٨٠٠:١٧:١٥
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٢٠٥:٥٩:٥٣١٣:٠٦:٠٧٢٠:١٢:١٩٢٠:٣٢:٠٨٠٠:١٧:٢٩
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٨٠٦:٠٠:٠٨١٣:٠٦:١٩٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣٢:١٨٠٠:١٧:٤٣
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٧٠٦:٠٠:٢٥١٣:٠٦:٣٢٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣٢:٢٦٠٠:١٧:٥٧
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٧٠٦:٠٠:٤٢١٣:٠٦:٤٥٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٢:٣٢٠٠:١٨:١٢
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٩٠٦:٠١:٠١١٣:٠٦:٥٨٢٠:١٢:٥٠٢٠:٣٢:٣٧٠٠:١٨:٢٦
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٣٠٦:٠١:٢١١٣:٠٧:١٠٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٢:٤١٠٠:١٨:٤١
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٩٠٦:٠١:٤٢١٣:٠٧:٢٢٢٠:١٢:٥٧٢٠:٣٢:٤٣٠٠:١٨:٥٦
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٦٠٦:٠٢:٠٤١٣:٠٧:٣٤٢٠:١٢:٥٨٢٠:٣٢:٤٣٠٠:١٩:١١
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٥٠٦:٠٢:٢٧١٣:٠٧:٤٦٢٠:١٢:٥٨٢٠:٣٢:٤٢٠٠:١٩:٢٧
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٦٠٦:٠٢:٥١١٣:٠٧:٥٨٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣٢:٤٠٠٠:١٩:٤٢
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٨٠٦:٠٣:١٧١٣:٠٨:٠٩٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٢:٣٥٠٠:١٩:٥٧
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٢٠٦:٠٣:٤٢١٣:٠٨:٢٠٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٢:٣٠٠٠:٢٠:١٣
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٧٠٦:٠٤:٠٩١٣:٠٨:٣١٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣٢:٢٢٠٠:٢٠:٢٨
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٣٠٦:٠٤:٣٧١٣:٠٨:٤١٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣٢:١٣٠٠:٢٠:٤٣
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥١٠٦:٠٥:٠٥١٣:٠٨:٥١٢٠:١٢:٢٦٢٠:٣٢:٠٢٠٠:٢٠:٥٨
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٠٠٦:٠٥:٣٥١٣:٠٩:٠١٢٠:١٢:١٥٢٠:٣١:٥٠٠٠:٢١:١٣
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١١٠٦:٠٦:٠٥١٣:٠٩:١٠٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣١:٣٦٠٠:٢١:٢٨
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٣٠٦:٠٦:٣٥١٣:٠٩:١٩٢٠:١١:٤٩٢٠:٣١:٢١٠٠:٢١:٤٢
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٦٠٦:٠٧:٠٧١٣:٠٩:٢٧٢٠:١١:٣٣٢٠:٣١:٠٤٠٠:٢١:٥٦
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٩٠٦:٠٧:٣٩١٣:٠٩:٣٥٢٠:١١:١٧٢٠:٣٠:٤٥٠٠:٢٢:١٠
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٤٠٦:٠٨:١١١٣:٠٩:٤٢٢٠:١٠:٥٨٢٠:٣٠:٢٤٠٠:٢٢:٢٤
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٠٠٦:٠٨:٤٤١٣:٠٩:٤٩٢٠:١٠:٣٨٢٠:٣٠:٠٢٠٠:٢٢:٣٨
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٧٠٦:٠٩:١٨١٣:٠٩:٥٥٢٠:١٠:١٧٢٠:٢٩:٣٩٠٠:٢٢:٥١
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٥٠٦:٠٩:٥٢١٣:١٠:٠١٢٠:٠٩:٥٤٢٠:٢٩:١٤٠٠:٢٣:٠٤
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٤٠٦:١٠:٢٧١٣:١٠:٠٧٢٠:٠٩:٢٩٢٠:٢٨:٤٧٠٠:٢٣:١٦
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٣٠٦:١١:٠٢١٣:١٠:١١٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٨:١٩٠٠:٢٣:٢٨
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٣٠٦:١١:٣٧١٣:١٠:١٦٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٧:٤٩٠٠:٢٣:٤٠
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٤٠٦:١٢:١٣١٣:١٠:١٩٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٧:١٨٠٠:٢٣:٥١
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٥٠٦:١٢:٤٩١٣:١٠:٢٣٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٦:٤٥٠٠:٢٤:٠٢
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٨٠٦:١٣:٢٦١٣:١٠:٢٥٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٦:١١٠٠:٢٤:١٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چقورچشمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای چقورچشمه روستای چقورچشمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای چقورچشمه روستای چقورچشمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چقورچشمه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چقورچشمه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای چقورچشمه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چقورچشمه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چقورچشمه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چقورچشمه

روستای چقورچشمه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چقورچشمه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چقورچشمه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چقورچشمه
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای چقورچشمه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای چقورچشمه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چقورچشمه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چقورچشمه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چقورچشمه رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق چقورچشمه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چقورچشمه
زمان پخش اذان زنده به افق چقورچشمه
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ چقورچشمه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چقورچشمه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ چقورچشمه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چقورچشمه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چقورچشمه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چقورچشمه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو