جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای چقاپوکه(اشرف آباد)

زرین دشت | دره شهر | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز چقاپوکه(اشرف آباد)

اذان صبح: ٠٥:٠٥:١٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٦:٣٢
اذان ظهر: ١٣:٢٦:٣١
غروب آفتاب: ٢٠:١٦:٠١
اذان مغرب: ٢٠:٣٤:٥٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:٤١:٠٩

چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩
١٥ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٥ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چقاپوکه(اشرف آباد) (شهرستان دره شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ مرداد ٩٩ روستای چقاپوکه(اشرف آباد))، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای چقاپوکه(اشرف آباد))، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چقاپوکه(اشرف آباد))، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام علی النقی الهادی علیهالسلام (212 ه ق)

امام علی النقی(ع)
امام هادی(ع) به یکی از دوستانش فرمود: فلانی را توبیخ کن و به او بگو: خداوند چون خیر بنده‌ای خواهد، هر گاه توبیخ شود، بپذیرد (و در صد جبران نقص براید).

اوقات شرعی ماه جاری روستای چقاپوکه(اشرف آباد)

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چقاپوکه(اشرف آباد) در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چقاپوکه(اشرف آباد) ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای چقاپوکه(اشرف آباد) (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چقاپوکه(اشرف آباد) ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چقاپوکه(اشرف آباد)
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٧:٠٠٠٦:٥١:٥٠١٣:٢٠:٤٨١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٨:١٩٠٠:٣٧:٥٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:٣٤٠٦:٥٠:٣٧١٣:٢٠:٣٤١٩:٥١:٠٢٢٠:٠٩:٠٥٠٠:٣٧:٣٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٤:٠٨٠٦:٤٩:٢٤١٣:٢٠:١٩١٩:٥١:٤٦٢٠:٠٩:٥١٠٠:٣٧:١٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٢:٤٢٠٦:٤٨:١٢١٣:٢٠:٠٦١٩:٥٢:٣٠٢٠:١٠:٣٨٠٠:٣٦:٥٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢١:١٦٠٦:٤٧:٠١١٣:١٩:٥٢١٩:٥٣:١٥٢٠:١١:٢٤٠٠:٣٦:٣٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٩:٥١٠٦:٤٥:٥١١٣:١٩:٣٩١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٢:١١٠٠:٣٦:١٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٨:٢٦٠٦:٤٤:٤١١٣:١٩:٢٦١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٢:٥٧٠٠:٣٥:٥٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٧:٠٢٠٦:٤٣:٣٢١٣:١٩:١٤١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٣:٤٤٠٠:٣٥:٣٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٥:٣٨٠٦:٤٢:٢٣١٣:١٩:٠٢١٩:٥٦:١٢٢٠:١٤:٣١٠٠:٣٥:١٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٤:١٥٠٦:٤١:١٦١٣:١٨:٥١١٩:٥٦:٥٧٢٠:١٥:١٨٠٠:٣٤:٥٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٢:٥٢٠٦:٤٠:٠٩١٣:١٨:٤٠١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٦:٠٥٠٠:٣٤:٣٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١١:٣٠٠٦:٣٩:٠٤١٣:١٨:٣٠١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٦:٥٢٠٠:٣٤:١٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٠٨٠٦:٣٧:٥٩١٣:١٨:٢٠١٩:٥٩:١١٢٠:١٧:٣٩٠٠:٣٣:٥٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٣٦:٥٥١٣:١٨:١٠١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٨:٢٦٠٠:٣٣:٤٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٢٨٠٦:٣٥:٥٢١٣:١٨:٠١٢٠:٠٠:٤٠٢٠:١٩:١٤٠٠:٣٣:٢٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٠٩٠٦:٣٤:٥٠١٣:١٧:٥٣٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢٠:٠١٠٠:٣٣:٠٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٣٣:٤٩١٣:١٧:٤٥٢٠:٠٢:١٠٢٠:٢٠:٤٩٠٠:٣٢:٥١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٣:٣٣٠٦:٣٢:٤٩١٣:١٧:٣٧٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢١:٣٦٠٠:٣٢:٣٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٢:١٦٠٦:٣١:٥٠١٣:١٧:٣١٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٢:٢٤٠٠:٣٢:٢٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠١:٠٠٠٦:٣٠:٥٢١٣:١٧:٢٤٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٣:١٢٠٠:٣٢:٠٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٢٩:٥٦١٣:١٧:١٩٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٣:٥٩٠٠:٣١:٥١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٢٩:٠٠١٣:١٧:١٣٢٠:٠٥:٥٥٢٠:٢٤:٤٧٠٠:٣١:٣٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٧:١٩٠٦:٢٨:٠٦١٣:١٧:٠٩٢٠:٠٦:٤٠٢٠:٢٥:٣٥٠٠:٣١:٢٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٠٨٠٦:٢٧:١٣١٣:١٧:٠٥٢٠:٠٧:٢٥٢٠:٢٦:٢٢٠٠:٣١:١١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٥٧٠٦:٢٦:٢١١٣:١٧:٠٢٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٧:١٠٠٠:٣٠:٥٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٤٨٠٦:٢٥:٣٠١٣:١٦:٥٩٢٠:٠٨:٥٥٢٠:٢٧:٥٧٠٠:٣٠:٤٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٤٠٠٦:٢٤:٤٠١٣:١٦:٥٦٢٠:٠٩:٣٩٢٠:٢٨:٤٥٠٠:٣٠:٣٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥١:٣٣٠٦:٢٣:٥٢١٣:١٦:٥٥٢٠:١٠:٢٤٢٠:٢٩:٣٢٠٠:٣٠:٢٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٢٨٠٦:٢٣:٠٥١٣:١٦:٥٤٢٠:١١:٠٨٢٠:٣٠:١٩٠٠:٣٠:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چقاپوکه(اشرف آباد)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چقاپوکه(اشرف آباد) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چقاپوکه(اشرف آباد) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چقاپوکه(اشرف آباد)

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای چقاپوکه(اشرف آباد)

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چقاپوکه(اشرف آباد) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چقاپوکه(اشرف آباد) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای چقاپوکه(اشرف آباد)

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای چقاپوکه(اشرف آباد)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای چقاپوکه(اشرف آباد) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای چقاپوکه(اشرف آباد) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چقاپوکه(اشرف آباد) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چقاپوکه(اشرف آباد) برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای چقاپوکه(اشرف آباد)

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای چقاپوکه(اشرف آباد) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چقاپوکه(اشرف آباد) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای چقاپوکه(اشرف آباد)

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای چقاپوکه(اشرف آباد)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای چقاپوکه(اشرف آباد) روستای چقاپوکه(اشرف آباد) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای چقاپوکه(اشرف آباد) روستای چقاپوکه(اشرف آباد) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای چقاپوکه(اشرف آباد) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چقاپوکه(اشرف آباد) برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چقاپوکه(اشرف آباد)

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای چقاپوکه(اشرف آباد) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چقاپوکه(اشرف آباد) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چقاپوکه(اشرف آباد)

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٨٠٦:٢٦:٥٨١٣:٢٧:٠٢٢٠:٢٦:٤٤٢٠:٤٦:١٥٠٠:٣٩:٣٥
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٥٠٦:٢٧:٣٧١٣:٢٧:٠٤٢٠:٢٦:٠٧٢٠:٤٥:٣٦٠٠:٣٩:٤٥
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٣٠٦:٢٨:١٨١٣:٢٧:٠٥٢٠:٢٥:٢٩٢٠:٤٤:٥٥٠٠:٣٩:٥٥
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢١٠٦:٢٨:٥٨١٣:٢٧:٠٥٢٠:٢٤:٤٩٢٠:٤٤:١٣٠٠:٤٠:٠٥
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٠٠٦:٢٩:٣٨١٣:٢٧:٠٥٢٠:٢٤:٠٨٢٠:٤٣:٢٩٠٠:٤٠:١٣
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٩٠٦:٣٠:١٩١٣:٢٧:٠٥٢٠:٢٣:٢٦٢٠:٤٢:٤٤٠٠:٤٠:٢٢
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٨٠٦:٣١:٠٠١٣:٢٧:٠٣٢٠:٢٢:٤٢٢٠:٤١:٥٧٠٠:٤٠:٢٩
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٧٠٦:٣١:٤١١٣:٢٧:٠١٢٠:٢١:٥٦٢٠:٤١:٠٩٠٠:٤٠:٣٧
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٧٠٦:٣٢:٢٣١٣:٢٦:٥٩٢٠:٢١:١٠٢٠:٤٠:١٩٠٠:٤٠:٤٣
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٧٠٦:٣٣:٠٤١٣:٢٦:٥٦٢٠:٢٠:٢١٢٠:٣٩:٢٨٠٠:٤٠:٤٩
١١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:١٧٠٦:٣٣:٤٦١٣:٢٦:٥٢٢٠:١٩:٣٢٢٠:٣٨:٣٦٠٠:٤٠:٥٤
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٦٠٦:٣٤:٢٧١٣:٢٦:٤٧٢٠:١٨:٤١٢٠:٣٧:٤٣٠٠:٤٠:٥٩
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٦٠٦:٣٥:٠٩١٣:٢٦:٤٢٢٠:١٧:٤٩٢٠:٣٦:٤٨٠٠:٤١:٠٣
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٧٠٦:٣٥:٥٠١٣:٢٦:٣٧٢٠:١٦:٥٦٢٠:٣٥:٥٢٠٠:٤١:٠٦
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٧٠٦:٣٦:٣٢١٣:٢٦:٣١٢٠:١٦:٠١٢٠:٣٤:٥٥٠٠:٤١:٠٩
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٦٠٦:٣٧:١٤١٣:٢٦:٢٤٢٠:١٥:٠٦٢٠:٣٣:٥٦٠٠:٤١:١١
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٦٠٦:٣٧:٥٦١٣:٢٦:١٦٢٠:١٤:٠٩٢٠:٣٢:٥٧٠٠:٤١:١٣
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٦٠٦:٣٨:٣٨١٣:٢٦:٠٨٢٠:١٣:١١٢٠:٣١:٥٦٠٠:٤١:١٣
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٦٠٦:٣٩:١٩١٣:٢٦:٠٠٢٠:١٢:١٢٢٠:٣٠:٥٤٠٠:٤١:١٤
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٠:١٥٠٦:٤٠:٠١١٣:٢٥:٥١٢٠:١١:١١٢٠:٢٩:٥١٠٠:٤١:١٣
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١١:١٥٠٦:٤٠:٤٣١٣:٢٥:٤١٢٠:١٠:١٠٢٠:٢٨:٤٧٠٠:٤١:١٢
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٢:١٤٠٦:٤١:٢٥١٣:٢٥:٣١٢٠:٠٩:٠٨٢٠:٢٧:٤٢٠٠:٤١:١٠
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٣:١٣٠٦:٤٢:٠٦١٣:٢٥:٢٠٢٠:٠٨:٠٥٢٠:٢٦:٣٧٠٠:٤١:٠٨
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٤:١١٠٦:٤٢:٤٨١٣:٢٥:٠٩٢٠:٠٧:٠٠٢٠:٢٥:٣٠٠٠:٤١:٠٥
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٥:١٠٠٦:٤٣:٣٠١٣:٢٤:٥٧٢٠:٠٥:٥٥٢٠:٢٤:٢٢٠٠:٤١:٠١
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٨٠٦:٤٤:١١١٣:٢٤:٤٥٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٣:١٣٠٠:٤٠:٥٧
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٦٠٦:٤٤:٥٢١٣:٢٤:٣٢٢٠:٠٣:٤١٢٠:٢٢:٠٤٠٠:٤٠:٥٢
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٣٠٦:٤٥:٣٤١٣:٢٤:١٩٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٤٠:٤٧
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٩:٠١٠٦:٤٦:١٥١٣:٢٤:٠٥٢٠:٠١:٢٥٢٠:١٩:٤٢٠٠:٤٠:٤١
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٩:٥٧٠٦:٤٦:٥٦١٣:٢٣:٥١٢٠:٠٠:١٥٢٠:١٨:٣٠٠٠:٤٠:٣٤
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٤٠٦:٤٧:٣٧١٣:٢٣:٣٦١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٧:١٧٠٠:٤٠:٢٧

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای چقاپوکه(اشرف آباد)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چقاپوکه(اشرف آباد) روستای چقاپوکه(اشرف آباد) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چقاپوکه(اشرف آباد) روستای چقاپوکه(اشرف آباد) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چقاپوکه(اشرف آباد) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چقاپوکه(اشرف آباد) برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چقاپوکه(اشرف آباد)

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چقاپوکه(اشرف آباد) موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چقاپوکه(اشرف آباد) برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چقاپوکه(اشرف آباد)

روستای چقاپوکه(اشرف آباد) بر روی نقشه

روستای چقاپوکه(اشرف آباد) بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چقاپوکه(اشرف آباد)

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چقاپوکه(اشرف آباد) است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چقاپوکه(اشرف آباد)
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای چقاپوکه(اشرف آباد) + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای چقاپوکه(اشرف آباد) + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای چقاپوکه(اشرف آباد) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چقاپوکه(اشرف آباد) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای چقاپوکه(اشرف آباد) + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چقاپوکه(اشرف آباد)

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چقاپوکه(اشرف آباد) رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چقاپوکه(اشرف آباد)
زمان پخش اذان زنده به افق چقاپوکه(اشرف آباد)
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چقاپوکه(اشرف آباد) ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چقاپوکه(اشرف آباد) دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق چقاپوکه(اشرف آباد)
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ چقاپوکه(اشرف آباد) دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چقاپوکه(اشرف آباد)
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چقاپوکه(اشرف آباد) ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چقاپوکه(اشرف آباد) یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو