جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر چقابل

رومشکان | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز چقابل

اذان صبح: ٠٤:٤٢:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٠:٢٦
اذان ظهر: ١٣:٢٥:٤٤
غروب آفتاب: ٢٠:٣٠:٤٥
اذان مغرب: ٢٠:٥٠:٣٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٦:٥٧

دوشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٩
٢١ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٣ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چقابل (شهرستان رومشکان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ تیر ٩٩ شهر چقابل)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر چقابل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چقابل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز گفتوگو و تعامل سازنده با جهان

حضرت محمد (ص)
زمانی بر مردم می‌آید كه در آن مؤمن از گوسفندش ذلیل‌تر است. (آن چنان كه به گوسفند و گوشت و شیر و خرید و فروش آن اهمیت می‌دهند و به آن می رسند، به مؤمن اهمیت نمی‌دهند)

اوقات شرعی ماه جاری شهر چقابل

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چقابل در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چقابل ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر چقابل (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چقابل ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چقابل
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٦:٠٩٠٦:٥١:٠٦١٣:٢٠:١١١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٧:٥٠٠٠:٣٧:١٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٤:٤٢٠٦:٤٩:٥٣١٣:١٩:٥٦١٩:٥٠:٣٢٢٠:٠٨:٣٦٠٠:٣٦:٥٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٣:١٥٠٦:٤٨:٤٠١٣:١٩:٤٢١٩:٥١:١٦٢٠:٠٩:٢٣٠٠:٣٦:٣٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢١:٤٩٠٦:٤٧:٢٨١٣:١٩:٢٨١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:٠٩٠٠:٣٦:١٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٠:٢٣٠٦:٤٦:١٦١٣:١٩:١٥١٩:٥٢:٤٥٢٠:١٠:٥٦٠٠:٣٥:٥١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٨:٥٨٠٦:٤٥:٠٦١٣:١٩:٠٢١٩:٥٣:٣٠٢٠:١١:٤٣٠٠:٣٥:٣١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٧:٣٢٠٦:٤٣:٥٥١٣:١٨:٤٩١٩:٥٤:١٤٢٠:١٢:٣٠٠٠:٣٥:١١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٦:٠٨٠٦:٤٢:٤٦١٣:١٨:٣٧١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٣:١٧٠٠:٣٤:٥١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٤:٤٤٠٦:٤١:٣٨١٣:١٨:٢٥١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٤:٠٤٠٠:٣٤:٣٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٣:٢٠٠٦:٤٠:٣٠١٣:١٨:١٤١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٤:٥١٠٠:٣٤:١٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١١:٥٧٠٦:٣٩:٢٣١٣:١٨:٠٣١٩:٥٧:١٣٢٠:١٥:٣٨٠٠:٣٣:٥٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٠:٣٥٠٦:٣٨:١٧١٣:١٧:٥٢١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٦:٢٥٠٠:٣٣:٣٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:١٣٠٦:٣٧:١٢١٣:١٧:٤٢١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٧:١٣٠٠:٣٣:١٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٣٦:٠٨١٣:١٧:٣٣١٩:٥٩:٢٨٢٠:١٨:٠٠٠٠:٣٣:٠٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٣٥:٠٥١٣:١٧:٢٤٢٠:٠٠:١٣٢٠:١٨:٤٨٠٠:٣٢:٤٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:١٢٠٦:٣٤:٠٢١٣:١٧:١٥٢٠:٠٠:٥٨٢٠:١٩:٣٦٠٠:٣٢:٢٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٥٣٠٦:٣٣:٠١١٣:١٧:٠٧٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢٠:٢٣٠٠:٣٢:٠٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٣٢:٠١١٣:١٧:٠٠٢٠:٠٢:٢٩٢٠:٢١:١١٠٠:٣١:٥٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠١:١٨٠٦:٣١:٠٢١٣:١٦:٥٣٢٠:٠٣:١٤٢٠:٢١:٥٩٠٠:٣١:٣٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٣٠:٠٤١٣:١٦:٤٧٢٠:٠٣:٥٩٢٠:٢٢:٤٧٠٠:٣١:٢٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٢٩:٠٧١٣:١٦:٤١٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٣:٣٥٠٠:٣١:٠٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٢٨:١١١٣:١٦:٣٦٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٤:٢٣٠٠:٣٠:٥٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٢٠٠٦:٢٧:١٧١٣:١٦:٣٢٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٥:١١٠٠:٣٠:٤٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٠٩٠٦:٢٦:٢٣١٣:١٦:٢٨٢٠:٠٧:٠٠٢٠:٢٥:٥٩٠٠:٣٠:٢٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٥٨٠٦:٢٥:٣١١٣:١٦:٢٤٢٠:٠٧:٤٥٢٠:٢٦:٤٧٠٠:٣٠:١٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٤٨٠٦:٢٤:٤٠١٣:١٦:٢١٢٠:٠٨:٣٠٢٠:٢٧:٣٤٠٠:٣٠:٠٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٤٠٠٦:٢٣:٥١١٣:١٦:١٩٢٠:٠٩:١٥٢٠:٢٨:٢٢٠٠:٢٩:٥٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٣٣٠٦:٢٣:٠٢١٣:١٦:١٨٢٠:٠٩:٥٩٢٠:٢٩:٠٩٠٠:٢٩:٤٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٢٧٠٦:٢٢:١٥١٣:١٦:١٦٢٠:١٠:٤٤٢٠:٢٩:٥٧٠٠:٢٩:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چقابل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چقابل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چقابل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چقابل

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر چقابل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر چقابل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چقابل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر چقابل

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر چقابل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر چقابل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر چقابل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چقابل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چقابل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر چقابل

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر چقابل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چقابل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر چقابل

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر چقابل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر چقابل شهر چقابل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر چقابل شهر چقابل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر چقابل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چقابل برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر چقابل

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر چقابل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چقابل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر چقابل

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٣٠٦:١١:٠٤١٣:٢١:٤٨٢٠:٣٢:٣٢٢٠:٥٢:٥٣٠٠:٣١:٢٥
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٨٠٦:١١:١٨١٣:٢٢:٠١٢٠:٣٢:٤٣٢٠:٥٣:٠٤٠٠:٣١:٣٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٤٠٦:١١:٣٣١٣:٢٢:١٤٢٠:٣٢:٥٣٢٠:٥٣:١٤٠٠:٣١:٥٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٣٠٦:١١:٥٠١٣:٢٢:٢٧٢٠:٣٣:٠١٢٠:٥٣:٢٢٠٠:٣٢:٠٧
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٣٠٦:١٢:٠٧١٣:٢٢:٤٠٢٠:٣٣:٠٨٢٠:٥٣:٢٩٠٠:٣٢:٢٢
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٦٠٦:١٢:٢٦١٣:٢٢:٥٢٢٠:٣٣:١٤٢٠:٥٣:٣٣٠٠:٣٢:٣٧
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٠٠٦:١٢:٤٧١٣:٢٣:٠٥٢٠:٣٣:١٨٢٠:٥٣:٣٧٠٠:٣٢:٥٢
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٧٠٦:١٣:٠٨١٣:٢٣:١٧٢٠:٣٣:٢٠٢٠:٥٣:٣٨٠٠:٣٣:٠٧
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٥٠٦:١٣:٣١١٣:٢٣:٢٩٢٠:٣٣:٢١٢٠:٥٣:٣٨٠٠:٣٣:٢٣
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٥٠٦:١٣:٥٤١٣:٢٣:٤١٢٠:٣٣:٢٠٢٠:٥٣:٣٦٠٠:٣٣:٣٨
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٧٠٦:١٤:١٩١٣:٢٣:٥٢٢٠:٣٣:١٨٢٠:٥٣:٣٣٠٠:٣٣:٥٤
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٠٠٦:١٤:٤٤١٣:٢٤:٠٤٢٠:٣٣:١٤٢٠:٥٣:٢٨٠٠:٣٤:١٠
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٥٠٦:١٥:١١١٣:٢٤:١٥٢٠:٣٣:٠٨٢٠:٥٣:٢١٠٠:٣٤:٢٥
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٢٠٦:١٥:٣٩١٣:٢٤:٢٥٢٠:٣٣:٠١٢٠:٥٣:١٢٠٠:٣٤:٤١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢١٠٦:١٦:٠٧١٣:٢٤:٣٥٢٠:٣٢:٥٢٢٠:٥٣:٠٢٠٠:٣٤:٥٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠١٠٦:١٦:٣٧١٣:٢٤:٤٥٢٠:٣٢:٤٢٢٠:٥٢:٥٠٠٠:٣٥:١٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٢٠٦:١٧:٠٧١٣:٢٤:٥٥٢٠:٣٢:٣٠٢٠:٥٢:٣٦٠٠:٣٥:٢٧
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٥٠٦:١٧:٣٨١٣:٢٥:٠٤٢٠:٣٢:١٦٢٠:٥٢:٢١٠٠:٣٥:٤٣
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٩٠٦:١٨:١٠١٣:٢٥:١٣٢٠:٣٢:٠١٢٠:٥٢:٠٤٠٠:٣٥:٥٨
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٥٠٦:١٨:٤٣١٣:٢٥:٢١٢٠:٣١:٤٤٢٠:٥١:٤٥٠٠:٣٦:١٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٢٠٦:١٩:١٧١٣:٢٥:٢٩٢٠:٣١:٢٦٢٠:٥١:٢٥٠٠:٣٦:٢٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٠٠٦:١٩:٥١١٣:٢٥:٣٧٢٠:٣١:٠٦٢٠:٥١:٠٣٠٠:٣٦:٤٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٩٠٦:٢٠:٢٦١٣:٢٥:٤٤٢٠:٣٠:٤٥٢٠:٥٠:٣٩٠٠:٣٦:٥٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٢١:٠١١٣:٢٥:٥٠٢٠:٣٠:٢٢٢٠:٥٠:١٤٠٠:٣٧:١١
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠١٠٦:٢١:٣٨١٣:٢٥:٥٦٢٠:٢٩:٥٧٢٠:٤٩:٤٧٠٠:٣٧:٢٥
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٣٠٦:٢٢:١٤١٣:٢٦:٠٢٢٠:٢٩:٣١٢٠:٤٩:١٩٠٠:٣٧:٣٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٦٠٦:٢٢:٥٢١٣:٢٦:٠٧٢٠:٢٩:٠٣٢٠:٤٨:٤٩٠٠:٣٧:٥٢
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٠٠٦:٢٣:٣٠١٣:٢٦:١٢٢٠:٢٨:٣٤٢٠:٤٨:١٧٠٠:٣٨:٠٥
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٥٠٦:٢٤:٠٨١٣:٢٦:١٦٢٠:٢٨:٠٣٢٠:٤٧:٤٤٠٠:٣٨:١٧
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣١٠٦:٢٤:٤٧١٣:٢٦:١٩٢٠:٢٧:٣٠٢٠:٤٧:٠٩٠٠:٣٨:٢٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٧٠٦:٢٥:٢٦١٣:٢٦:٢٢٢٠:٢٦:٥٧٢٠:٤٦:٣٢٠٠:٣٨:٤٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر چقابل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر چقابل شهر چقابل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر چقابل شهر چقابل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چقابل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چقابل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چقابل

چَقابَل (چَغابَل) یکی از شهرهای استان لرستان در جنوب غرب ایران است. این شهر مرکز شهرستان رومشکان است. جمعیت شهر چقابل نسبت به روستای های اطراف آن کمتر می باشد . و روستاهای قاطرچی و رومیانی هرکدام به جدا گانه جمعیت آنها از شهر چقابل بیشتر می باشند

شهر چقابل در ویکیپدیا

شهر چقابل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چقابل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چقابل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چقابل بر روی نقشه

شهر چقابل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چقابل

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چقابل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چقابل
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر چقابل + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر چقابل + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر چقابل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چقابل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر چقابل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چقابل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چقابل رسیده اید.

جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ چقابل دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق چقابل
جدول اوقات شرعی امروز فردا چقابل دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق چقابل ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چقابل ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چقابل دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا چقابل دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چقابل

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چقابل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو