جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر چغلوندی(بیران شهر)

خرم آباد | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز چغلوندی(بیران شهر)


اذان صبح: ٠٥:٢٧:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٢:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٠١:٢٩
غروب آفتاب: ١٧:١٠:٠٥
اذان مغرب: ١٧:٢٩:٠٧
نیمه شب: ٢٣:١٩:٠٥

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چغلوندی(بیران شهر) (شهرستان خرم آباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ شهر چغلوندی(بیران شهر))، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر چغلوندی(بیران شهر))، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چغلوندی(بیران شهر))، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ماری كوری
در زندگی، از چیزی نباید ترسید، باید آن را درك كرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر چغلوندی(بیران شهر)

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چغلوندی(بیران شهر) در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چغلوندی(بیران شهر) ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر چغلوندی(بیران شهر) (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چغلوندی(بیران شهر) ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چغلوندی(بیران شهر) ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٣٢:١٥١٣:١٣:٣١١٩:٥٥:١٨٢٠:١٣:٥٤٠٠:٢٨:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٣١:١١١٣:١٣:٢٢١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٤:٤٣٠٠:٢٨:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٣٠:٠٧١٣:١٣:١٣١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٥:٣١٠٠:٢٨:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢٩:٠٤١٣:١٣:٠٥١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٦:٢٠٠٠:٢٧:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:١٩٠٦:٢٨:٠٣١٣:١٢:٥٧١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٧:٠٩٠٠:٢٧:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٠٠٠٦:٢٧:٠٢١٣:١٢:٥٠١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٧:٥٧٠٠:٢٧:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٦:٠٢١٣:١٢:٤٣١٩:٥٩:٥٤٢٠:١٨:٤٦٠٠:٢٧:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٢٥٠٦:٢٥:٠٤١٣:١٢:٣٧٢٠:٠٠:٤٠٢٠:١٩:٣٥٠٠:٢٦:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٠٩٠٦:٢٤:٠٦١٣:١٢:٣٢٢٠:٠١:٢٦٢٠:٢٠:٢٣٠٠:٢٦:٤٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٥٤٠٦:٢٣:١٠١٣:١٢:٢٧٢٠:٠٢:١٢٢٠:٢١:١٢٠٠:٢٦:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٤١٠٦:٢٢:١٥١٣:١٢:٢٢٢٠:٠٢:٥٧٢٠:٢٢:٠٠٠٠:٢٦:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٢٨٠٦:٢١:٢١١٣:١٢:١٨٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٢:٤٩٠٠:٢٦:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:١٦٠٦:٢٠:٢٨١٣:١٢:١٥٢٠:٠٤:٢٩٢٠:٢٣:٣٧٠٠:٢٥:٤٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٠٥٠٦:١٩:٣٧١٣:١٢:١٢٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٤:٢٥٠٠:٢٥:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٨:٤٧١٣:١٢:١٠٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٥:١٣٠٠:٢٥:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٤٨٠٦:١٧:٥٨١٣:١٢:٠٨٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٦:٠١٠٠:٢٥:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:٤٢٠٦:١٧:١١١٣:١٢:٠٧٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٦:٤٩٠٠:٢٥:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:٣٦٠٦:١٦:٢٤١٣:١٢:٠٦٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٧:٣٧٠٠:٢٤:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:٣٢٠٦:١٥:٤٠١٣:١٢:٠٦٢٠:٠٨:٥٩٢٠:٢٨:٢٤٠٠:٢٤:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٣٠٠٦:١٤:٥٦١٣:١٢:٠٧٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٢٩:١١٠٠:٢٤:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٢٩٠٦:١٤:١٤١٣:١٢:٠٨٢٠:١٠:٢٧٢٠:٢٩:٥٨٠٠:٢٤:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٢٩٠٦:١٣:٣٣١٣:١٢:١٠٢٠:١١:١١٢٠:٣٠:٤٥٠٠:٢٤:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٣١٠٦:١٢:٥٤١٣:١٢:١٣٢٠:١١:٥٥٢٠:٣١:٣١٠٠:٢٤:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٣٥٠٦:١٢:١٧١٣:١٢:١٦٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣٢:١٧٠٠:٢٤:٠٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٤٠٠٦:١١:٤٠١٣:١٢:١٩٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٣:٠٢٠٠:٢٤:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٤٨٠٦:١١:٠٦١٣:١٢:٢٣٢٠:١٤:٠٣٢٠:٣٣:٤٧٠٠:٢٤:٠٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٥٦٠٦:١٠:٣٢١٣:١٢:٢٨٢٠:١٤:٤٥٢٠:٣٤:٣٢٠٠:٢٣:٥٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٠٧٠٦:١٠:٠١١٣:١٢:٣٣٢٠:١٥:٢٦٢٠:٣٥:١٦٠٠:٢٣:٥٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٢:١٩٠٦:٠٩:٣١١٣:١٢:٣٩٢٠:١٦:٠٧٢٠:٣٥:٥٩٠٠:٢٣:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چغلوندی(بیران شهر)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چغلوندی(بیران شهر) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چغلوندی(بیران شهر) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چغلوندی(بیران شهر)

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر چغلوندی(بیران شهر)

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر چغلوندی(بیران شهر) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چغلوندی(بیران شهر) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر چغلوندی(بیران شهر)

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر چغلوندی(بیران شهر)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر چغلوندی(بیران شهر) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر چغلوندی(بیران شهر) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چغلوندی(بیران شهر) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چغلوندی(بیران شهر) برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر چغلوندی(بیران شهر)

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر چغلوندی(بیران شهر) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چغلوندی(بیران شهر) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر چغلوندی(بیران شهر)

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٢٦:٣٠١٢:٠٠:٠٧١٧:٣٣:١٧١٧:٥١:١٧٢٣:١٩:١٩
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢١٠٦:٢٧:٢٠١١:٥٩:٥٩١٧:٣٢:١١١٧:٥٠:١٣٢٣:١٩:٠٩
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٢٨:١٠١١:٥٩:٥٢١٧:٣١:٠٦١٧:٤٩:٠٩٢٣:١٨:٥٩
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥١٠٦:٢٩:٠١١١:٥٩:٤٥١٧:٣٠:٠٢١٧:٤٨:٠٧٢٣:١٨:٤٩
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٢٩:٥٣١١:٥٩:٣٩١٧:٢٨:٥٩١٧:٤٧:٠٦٢٣:١٨:٤١
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٣٠:٤٤١١:٥٩:٣٤١٧:٢٧:٥٧١٧:٤٦:٠٦٢٣:١٨:٣٣
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٩٠٦:٣١:٣٦١١:٥٩:٢٩١٧:٢٦:٥٧١٧:٤٥:٠٧٢٣:١٨:٢٦
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٥٠٦:٣٢:٢٨١١:٥٩:٢٥١٧:٢٥:٥٧١٧:٤٤:١٠٢٣:١٨:١٩
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٤١٠٦:٣٣:٢١١١:٥٩:٢٢١٧:٢٤:٥٩١٧:٤٣:١٤٢٣:١٨:١٣
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٢٧٠٦:٣٤:١٤١١:٥٩:٢٠١٧:٢٤:٠٢١٧:٤٢:١٩٢٣:١٨:٠٨
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:١٤٠٦:٣٥:٠٧١١:٥٩:١٩١٧:٢٣:٠٦١٧:٤١:٢٥٢٣:١٨:٠٣
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٠١٠٦:٣٦:٠١١١:٥٩:١٨١٧:٢٢:١٢١٧:٤٠:٣٣٢٣:١٧:٥٩
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٧٠٦:٣٦:٥٥١١:٥٩:١٨١٧:٢١:١٨١٧:٣٩:٤٢٢٣:١٧:٥٦
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٤٠٦:٣٧:٤٩١١:٥٩:١٩١٧:٢٠:٢٧١٧:٣٨:٥٢٢٣:١٧:٥٤
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٢١٠٦:٣٨:٤٣١١:٥٩:٢١١٧:١٩:٣٦١٧:٣٨:٠٤٢٣:١٧:٥٢
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٨٠٦:٣٩:٣٨١١:٥٩:٢٤١٧:١٨:٤٧١٧:٣٧:١٧٢٣:١٧:٥١
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٦٠٦:٤٠:٣٢١١:٥٩:٢٧١٧:١٨:٠٠١٧:٣٦:٣٢٢٣:١٧:٥١
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٣٠٦:٤١:٢٧١١:٥٩:٣٢١٧:١٧:١٤١٧:٣٥:٤٨٢٣:١٧:٥٢
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٠٠٦:٤٢:٢٣١١:٥٩:٣٧١٧:١٦:٢٩١٧:٣٥:٠٦٢٣:١٧:٥٣
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:١٨٠٦:٤٣:١٨١١:٥٩:٤٣١٧:١٥:٤٦١٧:٣٤:٢٥٢٣:١٧:٥٦
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٦٠٦:٤٤:١٣١١:٥٩:٤٩١٧:١٥:٠٤١٧:٣٣:٤٦٢٣:١٧:٥٩
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٤٥:٠٩١١:٥٩:٥٧١٧:١٤:٢٤١٧:٣٣:٠٨٢٣:١٨:٠٣
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٤١٠٦:٤٦:٠٥١٢:٠٠:٠٦١٧:١٣:٤٦١٧:٣٢:٣٢٢٣:١٨:٠٧
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٩٠٦:٤٧:٠٠١٢:٠٠:١٥١٧:١٣:٠٩١٧:٣١:٥٨٢٣:١٨:١٣
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٧٠٦:٤٧:٥٦١٢:٠٠:٢٥١٧:١٢:٣٤١٧:٣١:٢٥٢٣:١٨:٢٠
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٥٠٦:٤٨:٥٢١٢:٠٠:٣٦١٧:١٢:٠١١٧:٣٠:٥٤٢٣:١٨:٢٧
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٣٠٦:٤٩:٤٨١٢:٠٠:٤٨١٧:١١:٢٩١٧:٣٠:٢٥٢٣:١٨:٣٥
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤١٠٦:٥٠:٤٤١٢:٠١:٠١١٧:١٠:٥٩١٧:٢٩:٥٧٢٣:١٨:٤٤
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٩٠٦:٥١:٤٠١٢:٠١:١٤١٧:١٠:٣١١٧:٢٩:٣١٢٣:١٨:٥٤
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٦٠٦:٥٢:٣٥١٢:٠١:٢٩١٧:١٠:٠٥١٧:٢٩:٠٧٢٣:١٩:٠٥

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر چغلوندی(بیران شهر)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر چغلوندی(بیران شهر) شهر چغلوندی(بیران شهر) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر چغلوندی(بیران شهر) شهر چغلوندی(بیران شهر) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چغلوندی(بیران شهر) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چغلوندی(بیران شهر) برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چغلوندی(بیران شهر)

پیران‌شهر یکی از شهرهای استان لرستان است. این شهر مرکز بخش بیرانوند از توابع شهرستان خرم‌آباد است و در منطقه‌ای کوهستانی در مرکز لرستان و در شمال شرقی خرم‌آباد قرار گرفته است. تاریخ پیدایش این شهر به بیش از صد سال پیش بازمی‌گردد که اجداد ساکنین حاضر مبادرت به یکجانشینی کردند. بیشتر ساکنین این شهر از ایل بیرانوند هستند.

شهر چغلوندی(بیران شهر) در ویکیپدیا

شهر چغلوندی(بیران شهر)

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چغلوندی(بیران شهر) موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چغلوندی(بیران شهر) برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چغلوندی(بیران شهر) بر روی نقشه

شهر چغلوندی(بیران شهر) بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چغلوندی(بیران شهر)

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چغلوندی(بیران شهر) است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چغلوندی(بیران شهر)
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر چغلوندی(بیران شهر) + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر چغلوندی(بیران شهر) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چغلوندی(بیران شهر) + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چغلوندی(بیران شهر)

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چغلوندی(بیران شهر) رسیده اید.

افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ چغلوندی(بیران شهر) دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا چغلوندی(بیران شهر) دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چغلوندی(بیران شهر)
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ چغلوندی(بیران شهر) دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چغلوندی(بیران شهر) دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چغلوندی(بیران شهر) ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق چغلوندی(بیران شهر)
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چغلوندی(بیران شهر) دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چغلوندی(بیران شهر) یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو