جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر چغلوندی(بیران شهر)

خرم آباد | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز چغلوندی(بیران شهر)

اذان صبح: ٠٤:٢٨:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٣٧
اذان ظهر: ١٣:١٩:٥٤
غروب آفتاب: ٢٠:٣٠:٠٢
اذان مغرب: ٢٠:٥٠:٢٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٩:٣٦

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چغلوندی(بیران شهر) (شهرستان خرم آباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ شهر چغلوندی(بیران شهر))، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر چغلوندی(بیران شهر))، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چغلوندی(بیران شهر))، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

پائولو كوئیلو
پول، چیزی جادویی است؛ با پول، انسان هیچ وقت كاملاً تنها نیست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر چغلوندی(بیران شهر)

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چغلوندی(بیران شهر) در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چغلوندی(بیران شهر) ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر چغلوندی(بیران شهر) (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چغلوندی(بیران شهر) ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چغلوندی(بیران شهر)
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢١:١١٠٦:٤٦:٣٤١٣:١٦:٠١١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٤:٠٨٠٠:٣٢:٥٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٤٣٠٦:٤٥:٢٠١٣:١٥:٤٧١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٤:٥٥٠٠:٣٢:٣٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:١٥٠٦:٤٤:٠٦١٣:١٥:٣٣١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٥:٤٣٠٠:٣٢:٠٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٤٨٠٦:٤٢:٥٣١٣:١٥:١٩١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٦:٣٠٠٠:٣١:٤٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٢١٠٦:٤١:٤١١٣:١٥:٠٥١٩:٤٩:٠٢٢٠:٠٧:١٨٠٠:٣١:٢٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٥٤٠٦:٤٠:٣٠١٣:١٤:٥٢١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٨:٠٥٠٠:٣١:٠٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٢٨٠٦:٣٩:١٩١٣:١٤:٤٠١٩:٥٠:٣٢٢٠:٠٨:٥٣٠٠:٣٠:٤٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٠٢٠٦:٣٨:٠٩١٣:١٤:٢٧١٩:٥١:١٨٢٠:٠٩:٤١٠٠:٣٠:٢٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٣٧٠٦:٣٦:٥٩١٣:١٤:١٦١٩:٥٢:٠٣٢٠:١٠:٢٩٠٠:٣٠:٠٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:١٢٠٦:٣٥:٥١١٣:١٤:٠٤١٩:٥٢:٤٩٢٠:١١:١٧٠٠:٢٩:٤٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٣٤:٤٣١٣:١٣:٥٣١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٢:٠٥٠٠:٢٩:٢٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٣٣:٣٦١٣:١٣:٤٣١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٢:٥٣٠٠:٢٩:١١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٠١٠٦:٣٢:٣٠١٣:١٣:٣٣١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٣:٤١٠٠:٢٨:٥٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٣١:٢٥١٣:١٣:٢٣١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٤:٣٠٠٠:٢٨:٣٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:١٨٠٦:٣٠:٢١١٣:١٣:١٤١٩:٥٦:٣٨٢٠:١٥:١٨٠٠:٢٨:١٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٢٩:١٨١٣:١٣:٠٦١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٦:٠٧٠٠:٢٨:٠٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٨:١٦١٣:١٢:٥٨١٩:٥٨:١٠٢٠:١٦:٥٥٠٠:٢٧:٤٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:١٨٠٦:٢٧:١٥١٣:١٢:٥٠١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٧:٤٤٠٠:٢٧:٢٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٠٠٠٦:٢٦:١٥١٣:١٢:٤٤١٩:٥٩:٤١٢٠:١٨:٣٣٠٠:٢٧:١٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٤٣٠٦:٢٥:١٧١٣:١٢:٣٧٢٠:٠٠:٢٧٢٠:١٩:٢١٠٠:٢٦:٥٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٢٧٠٦:٢٤:١٩١٣:١٢:٣٢٢٠:٠١:١٣٢٠:٢٠:١٠٠٠:٢٦:٤٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:١١٠٦:٢٣:٢٣١٣:١٢:٢٧٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢٠:٥٩٠٠:٢٦:٢٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٥٧٠٦:٢٢:٢٧١٣:١٢:٢٢٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢١:٤٧٠٠:٢٦:١٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٤٤٠٦:٢١:٣٣١٣:١٢:١٨٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٢:٣٦٠٠:٢٦:٠٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٣٢٠٦:٢٠:٤٠١٣:١٢:١٥٢٠:٠٤:١٧٢٠:٢٣:٢٥٠٠:٢٥:٤٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١٩:٤٩١٣:١٢:١٢٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٤:١٣٠٠:٢٥:٣٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:١٢٠٦:١٨:٥٨١٣:١٢:١٠٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٥:٠١٠٠:٢٥:٢٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٠٤٠٦:١٨:٠٩١٣:١٢:٠٨٢٠:٠٦:٣٣٢٠:٢٥:٥٠٠٠:٢٥:١٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٥٧٠٦:١٧:٢٢١٣:١٢:٠٧٢٠:٠٧:١٩٢٠:٢٦:٣٨٠٠:٢٥:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چغلوندی(بیران شهر)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چغلوندی(بیران شهر) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چغلوندی(بیران شهر) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چغلوندی(بیران شهر)

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر چغلوندی(بیران شهر)

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر چغلوندی(بیران شهر) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چغلوندی(بیران شهر) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر چغلوندی(بیران شهر)

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر چغلوندی(بیران شهر)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر چغلوندی(بیران شهر) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر چغلوندی(بیران شهر) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چغلوندی(بیران شهر) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چغلوندی(بیران شهر) برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر چغلوندی(بیران شهر)

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر چغلوندی(بیران شهر) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چغلوندی(بیران شهر) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر چغلوندی(بیران شهر)

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر چغلوندی(بیران شهر)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر چغلوندی(بیران شهر) شهر چغلوندی(بیران شهر) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر چغلوندی(بیران شهر) شهر چغلوندی(بیران شهر) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر چغلوندی(بیران شهر) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چغلوندی(بیران شهر) برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر چغلوندی(بیران شهر)

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر چغلوندی(بیران شهر) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چغلوندی(بیران شهر) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر چغلوندی(بیران شهر)

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٦٠٦:٠٥:٥٥١٣:١٧:٣٨٢٠:٢٩:٢١٢٠:٤٩:٥٠٠٠:٢٦:٥١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٠٠٦:٠٦:٠٩١٣:١٧:٥١٢٠:٢٩:٣٣٢٠:٥٠:٠١٠٠:٢٧:٠٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٧٠٦:٠٦:٢٤١٣:١٨:٠٤٢٠:٢٩:٤٢٢٠:٥٠:١١٠٠:٢٧:١٩
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٦٠٦:٠٦:٤١١٣:١٨:١٧٢٠:٢٩:٥١٢٠:٥٠:١٩٠٠:٢٧:٣٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٦٠٦:٠٦:٥٩١٣:١٨:٣٠٢٠:٢٩:٥٨٢٠:٥٠:٢٥٠٠:٢٧:٤٨
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٩٠٦:٠٧:١٨١٣:١٨:٤٣٢٠:٣٠:٠٣٢٠:٥٠:٣٠٠٠:٢٨:٠٣
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٤٠٦:٠٧:٣٨١٣:١٨:٥٥٢٠:٣٠:٠٧٢٠:٥٠:٣٣٠٠:٢٨:١٩
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٠٠٦:٠٨:٠٠١٣:١٩:٠٧٢٠:٣٠:٠٩٢٠:٥٠:٣٤٠٠:٢٨:٣٤
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٩٠٦:٠٨:٢٢١٣:١٩:١٩٢٠:٣٠:١٠٢٠:٥٠:٣٤٠٠:٢٨:٤٩
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٩٠٦:٠٨:٤٦١٣:١٩:٣١٢٠:٣٠:٠٩٢٠:٥٠:٣٢٠٠:٢٩:٠٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠١٠٦:٠٩:١١١٣:١٩:٤٣٢٠:٣٠:٠٦٢٠:٥٠:٢٨٠٠:٢٩:٢١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٥٠٦:٠٩:٣٧١٣:١٩:٥٤٢٠:٣٠:٠٢٢٠:٥٠:٢٣٠٠:٢٩:٣٦
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١١٠٦:١٠:٠٤١٣:٢٠:٠٥٢٠:٢٩:٥٦٢٠:٥٠:١٦٠٠:٢٩:٥٢
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٨٠٦:١٠:٣٢١٣:٢٠:١٦٢٠:٢٩:٤٩٢٠:٥٠:٠٧٠٠:٣٠:٠٨
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٧٠٦:١١:٠٠١٣:٢٠:٢٦٢٠:٢٩:٤٠٢٠:٤٩:٥٦٠٠:٣٠:٢٤
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٨٠٦:١١:٣٠١٣:٢٠:٣٦٢٠:٢٩:٢٩٢٠:٤٩:٤٤٠٠:٣٠:٣٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٠٠٦:١٢:٠١١٣:٢٠:٤٥٢٠:٢٩:١٧٢٠:٤٩:٣٠٠٠:٣٠:٥٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٣٠٦:١٢:٣٢١٣:٢٠:٥٤٢٠:٢٩:٠٣٢٠:٤٩:١٤٠٠:٣١:١١
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٨٠٦:١٣:٠٥١٣:٢١:٠٣٢٠:٢٨:٤٧٢٠:٤٨:٥٧٠٠:٣١:٢٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٥٠٦:١٣:٣٨١٣:٢١:١٢٢٠:٢٨:٣٠٢٠:٤٨:٣٨٠٠:٣١:٤١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٢٠٦:١٤:١٢١٣:٢١:٢٠٢٠:٢٨:١١٢٠:٤٨:١٧٠٠:٣١:٥٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤١٠٦:١٤:٤٦١٣:٢١:٢٧٢٠:٢٧:٥١٢٠:٤٧:٥٥٠٠:٣٢:١١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣١٠٦:١٥:٢٢١٣:٢١:٣٤٢٠:٢٧:٢٩٢٠:٤٧:٣١٠٠:٣٢:٢٦
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٢٠٦:١٥:٥٨١٣:٢١:٤١٢٠:٢٧:٠٦٢٠:٤٧:٠٥٠٠:٣٢:٤٠
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٤٠٦:١٦:٣٤١٣:٢١:٤٧٢٠:٢٦:٤١٢٠:٤٦:٣٨٠٠:٣٢:٥٤
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٨٠٦:١٧:١٢١٣:٢١:٥٢٢٠:٢٦:١٤٢٠:٤٦:٠٩٠٠:٣٣:٠٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٢٠٦:١٧:٥٠١٣:٢١:٥٧٢٠:٢٥:٤٦٢٠:٤٥:٣٨٠٠:٣٣:٢١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٧٠٦:١٨:٢٨١٣:٢٢:٠٢٢٠:٢٥:١٦٢٠:٤٥:٠٦٠٠:٣٣:٣٤
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٣٠٦:١٩:٠٧١٣:٢٢:٠٦٢٠:٢٤:٤٤٢٠:٤٤:٣٢٠٠:٣٣:٤٧
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٩٠٦:١٩:٤٦١٣:٢٢:١٠٢٠:٢٤:١٢٢٠:٤٣:٥٦٠٠:٣٣:٥٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٧٠٦:٢٠:٢٦١٣:٢٢:١٣٢٠:٢٣:٣٧٢٠:٤٣:١٩٠٠:٣٤:١١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر چغلوندی(بیران شهر)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر چغلوندی(بیران شهر) شهر چغلوندی(بیران شهر) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر چغلوندی(بیران شهر) شهر چغلوندی(بیران شهر) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چغلوندی(بیران شهر) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چغلوندی(بیران شهر) برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چغلوندی(بیران شهر)

پیران‌شهر یکی از شهرهای استان لرستان است. این شهر مرکز بخش بیرانوند از توابع شهرستان خرم‌آباد است و در منطقه‌ای کوهستانی در مرکز لرستان و در شمال شرقی خرم‌آباد قرار گرفته است. تاریخ پیدایش این شهر به بیش از صد سال پیش بازمی‌گردد که اجداد ساکنین حاضر مبادرت به یکجانشینی کردند. بیشتر ساکنین این شهر از ایل بیرانوند هستند.

شهر چغلوندی(بیران شهر) در ویکیپدیا

شهر چغلوندی(بیران شهر)

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چغلوندی(بیران شهر) موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چغلوندی(بیران شهر) برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چغلوندی(بیران شهر) بر روی نقشه

شهر چغلوندی(بیران شهر) بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چغلوندی(بیران شهر)

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چغلوندی(بیران شهر) است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چغلوندی(بیران شهر)
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر چغلوندی(بیران شهر) + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر چغلوندی(بیران شهر) + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر چغلوندی(بیران شهر) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چغلوندی(بیران شهر) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر چغلوندی(بیران شهر) + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چغلوندی(بیران شهر)

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چغلوندی(بیران شهر) رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چغلوندی(بیران شهر) ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چغلوندی(بیران شهر)
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چغلوندی(بیران شهر) ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق چغلوندی(بیران شهر)
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چغلوندی(بیران شهر)
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چغلوندی(بیران شهر)
افق شرعی امروز فردا چغلوندی(بیران شهر) دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ چغلوندی(بیران شهر) دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چغلوندی(بیران شهر) یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو