جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چغاچشمه

خیبر | دزفول | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز چغاچشمه


اذان صبح: ٠٥:٢٢:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٦:١٣
اذان ظهر: ١٢:٠٠:٥١
غروب آفتاب: ١٧:١٥:١١
اذان مغرب: ١٧:٣٣:٤٣
نیمه شب: ٢٣:١٩:٢٥

یکشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٨
١٩ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٧ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چغاچشمه (شهرستان دزفول) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ آبان ٩٨ روستای چغاچشمه)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای چغاچشمه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چغاچشمه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

رودلف فلش
اندیشه‌ی آفریننده، ممكن است فقط برای دریافتن این امر باشد كه دلیلی ندارد همان گونه رفتار كنیم كه پیش از این، رفتار می‌شده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چغاچشمه

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چغاچشمه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چغاچشمه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چغاچشمه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چغاچشمه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چغاچشمه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٠٥٠٦:٣٤:٤٠١٣:١٣:٤٦١٩:٥٣:٢١٢٠:١١:٣٦٠٠:٣٠:٠٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٣٣:٣٩١٣:١٣:٣٧١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٢:٢١٠٠:٢٩:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٣١٠٦:٣٢:٣٨١٣:١٣:٢٨١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٣:٠٦٠٠:٢٩:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:١٥٠٦:٣١:٣٩١٣:١٣:٢٠١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٣:٥٢٠٠:٢٩:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٣٠:٤٠١٣:١٣:١٢١٩:٥٦:١٣٢٠:١٤:٣٧٠٠:٢٨:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٤٦٠٦:٢٩:٤٢١٣:١٣:٠٥١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٥:٢٢٠٠:٢٨:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٢٨:٤٦١٣:١٢:٥٨١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٦:٠٨٠٠:٢٨:٢٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢٧:٥٠١٣:١٢:٥٢١٩:٥٨:٢١٢٠:١٦:٥٣٠٠:٢٨:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٢٦:٥٦١٣:١٢:٤٦١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٧:٣٩٠٠:٢٨:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٥٨٠٦:٢٦:٠٣١٣:١٢:٤١١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٨:٢٤٠٠:٢٧:٤٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٥:١٠١٣:١٢:٣٧٢٠:٠٠:٣٠٢٠:١٩:١٠٠٠:٢٧:٣٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٤٠٠٦:٢٤:١٩١٣:١٢:٣٣٢٠:٠١:١٣٢٠:١٩:٥٥٠٠:٢٧:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٣٣٠٦:٢٣:٣٠١٣:١٢:٣٠٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢٠:٤١٠٠:٢٧:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٢٧٠٦:٢٢:٤١١٣:١٢:٢٧٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢١:٢٦٠٠:٢٧:٠٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٢٢٠٦:٢١:٥٤١٣:١٢:٢٤٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٢:١١٠٠:٢٦:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:١٨٠٦:٢١:٠٨١٣:١٢:٢٣٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٢:٥٦٠٠:٢٦:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:١٦٠٦:٢٠:٢٣١٣:١٢:٢٢٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٣:٤١٠٠:٢٦:٣٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:١٥٠٦:١٩:٣٩١٣:١٢:٢١٢٠:٠٥:٢٨٢٠:٢٤:٢٦٠٠:٢٦:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:١٥٠٦:١٨:٥٧١٣:١٢:٢١٢٠:٠٦:٠٩٢٠:٢٥:١٠٠٠:٢٦:١٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:١٧٠٦:١٨:١٦١٣:١٢:٢٢٢٠:٠٦:٥١٢٠:٢٥:٥٥٠٠:٢٦:٠٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٢٠٠٦:١٧:٣٧١٣:١٢:٢٣٢٠:٠٧:٣٣٢٠:٢٦:٣٩٠٠:٢٥:٥٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٢٥٠٦:١٦:٥٩١٣:١٢:٢٥٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٧:٢٣٠٠:٢٥:٥٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:٣١٠٦:١٦:٢٢١٣:١٢:٢٧٢٠:٠٨:٥٥٢٠:٢٨:٠٧٠٠:٢٥:٤٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:٣٩٠٦:١٥:٤٧١٣:١٢:٣٠٢٠:٠٩:٣٦٢٠:٢٨:٥٠٠٠:٢٥:٤٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:٤٨٠٦:١٥:١٣١٣:١٢:٣٤٢٠:١٠:١٧٢٠:٢٩:٣٣٠٠:٢٥:٣٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:٥٩٠٦:١٤:٤٠١٣:١٢:٣٨٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣٠:١٥٠٠:٢٥:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:١٢٠٦:١٤:٠٩١٣:١٢:٤٣٢٠:١١:٣٦٢٠:٣٠:٥٧٠٠:٢٥:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٢٦٠٦:١٣:٤٠١٣:١٢:٤٨٢٠:١٢:١٦٢٠:٣١:٣٩٠٠:٢٥:٢٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٨:٤٢٠٦:١٣:١٢١٣:١٢:٥٣٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٢:٢٠٠٠:٢٥:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چغاچشمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چغاچشمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چغاچشمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چغاچشمه

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای چغاچشمه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چغاچشمه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چغاچشمه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای چغاچشمه

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای چغاچشمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای چغاچشمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای چغاچشمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چغاچشمه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چغاچشمه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای چغاچشمه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای چغاچشمه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چغاچشمه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای چغاچشمه

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٢٥:٠٦١٢:٠٠:٢٢١٧:٣٥:١٢١٧:٥٢:٥٣٢٣:٢٠:١٤
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٦٠٦:٢٥:٥٣١٢:٠٠:١٤١٧:٣٤:٠٩١٧:٥١:٥٢٢٣:٢٠:٠٤
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٢٦:٤٠١٢:٠٠:٠٦١٧:٣٣:٠٧١٧:٥٠:٥٢٢٣:١٩:٥٤
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤١٠٦:٢٧:٢٨١٢:٠٠:٠٠١٧:٣٢:٠٦١٧:٤٩:٥٣٢٣:١٩:٤٥
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٣٠٦:٢٨:١٦١١:٥٩:٥٤١٧:٣١:٠٧١٧:٤٨:٥٥٢٣:١٩:٣٦
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٢٩:٠٤١١:٥٩:٤٨١٧:٣٠:٠٨١٧:٤٧:٥٨٢٣:١٩:٢٨
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٩٠٦:٢٩:٥٣١١:٥٩:٤٤١٧:٢٩:١١١٧:٤٧:٠٣٢٣:١٩:٢١
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٢٠٦:٣٠:٤٢١١:٥٩:٤٠١٧:٢٨:١٥١٧:٤٦:٠٨٢٣:١٩:١٥
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:١٥٠٦:٣١:٣١١١:٥٩:٣٧١٧:٢٧:١٩١٧:٤٥:١٥٢٣:١٩:٠٩
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣٢:٢١١١:٥٩:٣٥١٧:٢٦:٢٦١٧:٤٤:٢٣٢٣:١٩:٠٤
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٤٢٠٦:٣٣:١١١١:٥٩:٣٤١٧:٢٥:٣٣١٧:٤٣:٣٣٢٣:١٨:٥٩
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٦٠٦:٣٤:٠٢١١:٥٩:٣٣١٧:٢٤:٤٢١٧:٤٢:٤٣٢٣:١٨:٥٦
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٩٠٦:٣٤:٥٢١١:٥٩:٣٣١٧:٢٣:٥٢١٧:٤١:٥٥٢٣:١٨:٥٣
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٣٠٦:٣٥:٤٣١١:٥٩:٣٤١٧:٢٣:٠٣١٧:٤١:٠٩٢٣:١٨:٥٠
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٨٠٦:٣٦:٣٥١١:٥٩:٣٦١٧:٢٢:١٥١٧:٤٠:٢٣٢٣:١٨:٤٩
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٢٠٦:٣٧:٢٦١١:٥٩:٣٩١٧:٢١:٢٩١٧:٣٩:٣٩٢٣:١٨:٤٨
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٧٠٦:٣٨:١٨١١:٥٩:٤٢١٧:٢٠:٤٥١٧:٣٨:٥٧٢٣:١٨:٤٨
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٥١٠٦:٣٩:١٠١١:٥٩:٤٦١٧:٢٠:٠٢١٧:٣٨:١٦٢٣:١٨:٤٩
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٦٠٦:٤٠:٠٢١١:٥٩:٥٢١٧:١٩:٢٠١٧:٣٧:٣٦٢٣:١٨:٥٠
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٢١٠٦:٤٠:٥٥١١:٥٩:٥٧١٧:١٨:٤٠١٧:٣٦:٥٨٢٣:١٨:٥٣
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٦٠٦:٤١:٤٧١٢:٠٠:٠٤١٧:١٨:٠١١٧:٣٦:٢٢٢٣:١٨:٥٦
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٥١٠٦:٤٢:٤٠١٢:٠٠:١٢١٧:١٧:٢٤١٧:٣٥:٤٧٢٣:١٩:٠٠
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٦٠٦:٤٣:٣٣١٢:٠٠:٢٠١٧:١٦:٤٨١٧:٣٥:١٤٢٣:١٩:٠٥
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٢٠٦:٤٤:٢٦١٢:٠٠:٣٠١٧:١٦:١٤١٧:٣٤:٤٢٢٣:١٩:١١
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٧٠٦:٤٥:١٩١٢:٠٠:٤٠١٧:١٥:٤٢١٧:٣٤:١٢٢٣:١٩:١٧
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٣٠٦:٤٦:١٣١٢:٠٠:٥١١٧:١٥:١١١٧:٣٣:٤٣٢٣:١٩:٢٥
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٨٠٦:٤٧:٠٦١٢:٠١:٠٣١٧:١٤:٤٢١٧:٣٣:١٦٢٣:١٩:٣٣
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٤٠٦:٤٧:٥٩١٢:٠١:١٦١٧:١٤:١٥١٧:٣٢:٥١٢٣:١٩:٤٢
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٠٠٦:٤٨:٥٣١٢:٠١:٢٩١٧:١٣:٤٩١٧:٣٢:٢٧٢٣:١٩:٥٢
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٦٠٦:٤٩:٤٦١٢:٠١:٤٤١٧:١٣:٢٥١٧:٣٢:٠٦٢٣:٢٠:٠٣

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چغاچشمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای چغاچشمه روستای چغاچشمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای چغاچشمه روستای چغاچشمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چغاچشمه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چغاچشمه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چغاچشمه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چغاچشمه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چغاچشمه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چغاچشمه

روستای چغاچشمه بر روی نقشه

روستای چغاچشمه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چغاچشمه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چغاچشمه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چغاچشمه
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای چغاچشمه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای چغاچشمه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چغاچشمه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چغاچشمه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چغاچشمه رسیده اید.

افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ چغاچشمه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چغاچشمه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق چغاچشمه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چغاچشمه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چغاچشمه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چغاچشمه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چغاچشمه
جدول اوقات شرعی امروز فردا چغاچشمه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چغاچشمه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو