جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای چغاچشمه

خیبر | دزفول | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز چغاچشمه


اذان صبح: ٠٤:٣٤:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٥٤
اذان ظهر: ١٣:١٣:٣٧
غروب آفتاب: ٢٠:١٦:٣٥
اذان مغرب: ٢٠:٣٦:١٤
نیمه شب: ٠٠:٢٥:٣٠

شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
٠٧ شوال ١٤٤١ قمری
٣٠ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چغاچشمه (شهرستان دزفول) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ خرداد ٩٩ روستای چغاچشمه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای چغاچشمه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چغاچشمه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
زمانی كه خداوند خوبی بنده‌ای را بخواهد، برای او پند دهنده‌ای در درونش قرار می‌دهد تا او را (به كارهای خوب) امر كرده و (از كارهای بد) نهی نماید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چغاچشمه

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چغاچشمه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چغاچشمه ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای چغاچشمه (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چغاچشمه ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چغاچشمه ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٤:٣٩٠٦:٤٨:١٩١٣:١٦:١٦١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٢:٣٢٠٠:٣٤:٠٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:١٦٠٦:٤٧:٠٨١٣:١٦:٠٢١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٣:١٥٠٠:٣٣:٣٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:٥٢٠٦:٤٥:٥٨١٣:١٥:٤٧١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٣:٥٩٠٠:٣٣:١٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٢٩٠٦:٤٤:٤٨١٣:١٥:٣٤١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٤:٤٣٠٠:٣٢:٥٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٩:٠٧٠٦:٤٣:٣٩١٣:١٥:٢٠١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٥:٢٧٠٠:٣٢:٣٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٧:٤٤٠٦:٤٢:٣١١٣:١٥:٠٧١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٦:١١٠٠:٣٢:١٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٦:٢٣٠٦:٤١:٢٣١٣:١٤:٥٤١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٦:٥٦٠٠:٣١:٥٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٥:٠١٠٦:٤٠:١٦١٣:١٤:٤٢١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٧:٤٠٠٠:٣١:٣٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٣:٤١٠٦:٣٩:١٠١٣:١٤:٣٠١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٨:٢٤٠٠:٣١:٢٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٢:٢٠٠٦:٣٨:٠٥١٣:١٤:١٩١٩:٥١:٠٢٢٠:٠٩:٠٩٠٠:٣١:٠٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١١:٠١٠٦:٣٧:٠١١٣:١٤:٠٨١٩:٥١:٤٥٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٣٠:٤٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٣٥:٥٧١٣:١٣:٥٨١٩:٥٢:٢٧٢٠:١٠:٣٩٠٠:٣٠:٢٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٣٤:٥٤١٣:١٣:٤٨١٩:٥٣:١٠٢٠:١١:٢٤٠٠:٣٠:٠٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٣٣:٥٣١٣:١٣:٣٨١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٢:٠٩٠٠:٢٩:٥١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٣٢:٥٢١٣:١٣:٢٩١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٢:٥٤٠٠:٢٩:٣٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٣٢٠٦:٣١:٥٢١٣:١٣:٢١١٩:٥٥:١٨٢٠:١٣:٣٩٠٠:٢٩:١٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٣:١٧٠٦:٣٠:٥٣١٣:١٣:١٣١٩:٥٦:٠١٢٠:١٤:٢٤٠٠:٢٩:٠٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٢٩:٥٥١٣:١٣:٠٥١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٥:١٠٠٠:٢٨:٤٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٢٨:٥٨١٣:١٢:٥٨١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٥:٥٥٠٠:٢٨:٣١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢٨:٠٢١٣:١٢:٥٢١٩:٥٨:١٠٢٠:١٦:٤١٠٠:٢٨:١٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٧:٠٨١٣:١٢:٤٧١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٧:٢٦٠٠:٢٨:٠٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٧:١٤٠٦:٢٦:١٤١٣:١٢:٤١١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٨:١٢٠٠:٢٧:٥٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٠٤٠٦:٢٥:٢٢١٣:١٢:٣٧٢٠:٠٠:١٨٢٠:١٨:٥٨٠٠:٢٧:٣٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٥٦٠٦:٢٤:٣١١٣:١٢:٣٣٢٠:٠١:٠١٢٠:١٩:٤٣٠٠:٢٧:٢٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٤٨٠٦:٢٣:٤١١٣:١٢:٢٩٢٠:٠١:٤٤٢٠:٢٠:٢٩٠٠:٢٧:١٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٤٢٠٦:٢٢:٥٢١٣:١٢:٢٧٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢١:١٤٠٠:٢٧:٠٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٣٧٠٦:٢٢:٠٤١٣:١٢:٢٤٢٠:٠٣:١٠٢٠:٢٢:٠٠٠٠:٢٦:٥١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٣٣٠٦:٢١:١٨١٣:١٢:٢٣٢٠:٠٣:٥٣٢٠:٢٢:٤٥٠٠:٢٦:٤١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٣٠٠٦:٢٠:٣٣١٣:١٢:٢٢٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٣:٣٠٠٠:٢٦:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چغاچشمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چغاچشمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چغاچشمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چغاچشمه

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای چغاچشمه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چغاچشمه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چغاچشمه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای چغاچشمه

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای چغاچشمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای چغاچشمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای چغاچشمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چغاچشمه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چغاچشمه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چغاچشمه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای چغاچشمه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چغاچشمه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چغاچشمه

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٩٠٦:١٤:٤٠١٣:١٢:٣٨٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣٠:١٥٠٠:٢٥:٣٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٢٠٦:١٤:٠٩١٣:١٢:٤٣٢٠:١١:٣٦٢٠:٣٠:٥٧٠٠:٢٥:٣١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٦٠٦:١٣:٤٠١٣:١٢:٤٨٢٠:١٢:١٦٢٠:٣١:٣٩٠٠:٢٥:٢٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٢٠٦:١٣:١٢١٣:١٢:٥٣٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٢:٢٠٠٠:٢٥:٢٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٠٠٦:١٢:٤٥١٣:١٣:٠٠٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٣:٠١٠٠:٢٥:٢٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٩٠٦:١٢:٢٠١٣:١٣:٠٦٢٠:١٤:١٠٢٠:٣٣:٤١٠٠:٢٥:٢٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤١٠٦:١١:٥٦١٣:١٣:١٣٢٠:١٤:٤٨٢٠:٣٤:٢٠٠٠:٢٥:٢٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٤٠٦:١١:٣٤١٣:١٣:٢١٢٠:١٥:٢٤٢٠:٣٤:٥٩٠٠:٢٥:٢٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٩٠٦:١١:١٣١٣:١٣:٢٩٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٥:٣٧٠٠:٢٥:٢٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٦٠٦:١٠:٥٤١٣:١٣:٣٧٢٠:١٦:٣٥٢٠:٣٦:١٤٠٠:٢٥:٣٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٥٠٦:١٠:٣٧١٣:١٣:٤٦٢٠:١٧:١٠٢٠:٣٦:٥٠٠٠:٢٥:٣٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٦٠٦:١٠:٢٠١٣:١٣:٥٥٢٠:١٧:٤٤٢٠:٣٧:٢٦٠٠:٢٥:٣٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٩٠٦:١٠:٠٦١٣:١٤:٠٤٢٠:١٨:١٧٢٠:٣٨:٠١٠٠:٢٥:٤٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٤٠٦:٠٩:٥٢١٣:١٤:١٤٢٠:١٨:٤٩٢٠:٣٨:٣٥٠٠:٢٥:٤٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٠٠٦:٠٩:٤١١٣:١٤:٢٤٢٠:١٩:٢٠٢٠:٣٩:٠٨٠٠:٢٥:٥٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٩٠٦:٠٩:٣٠١٣:١٤:٣٥٢٠:١٩:٥١٢٠:٣٩:٤٠٠٠:٢٥:٥٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٠٠٦:٠٩:٢٢١٣:١٤:٤٦٢٠:٢٠:٢١٢٠:٤٠:١١٠٠:٢٦:٠٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٣٠٦:٠٩:١٥١٣:١٤:٥٧٢٠:٢٠:٤٩٢٠:٤٠:٤١٠٠:٢٦:٠٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٨٠٦:٠٩:٠٩١٣:١٥:٠٨٢٠:٢١:١٧٢٠:٤١:١٠٠٠:٢٦:١٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٩:٠٥١٣:١٥:٢٠٢٠:٢١:٤٤٢٠:٤١:٣٨٠٠:٢٦:٢٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٥٠٦:٠٩:٠٢١٣:١٥:٣٢٢٠:٢٢:١٠٢٠:٤٢:٠٥٠٠:٢٦:٣٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٦٠٦:٠٩:٠١١٣:١٥:٤٤٢٠:٢٢:٣٥٢٠:٤٢:٣١٠٠:٢٦:٤٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٠٠٦:٠٩:٠١١٣:١٥:٥٦٢٠:٢٢:٥٨٢٠:٤٢:٥٥٠٠:٢٦:٥٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٥٠٦:٠٩:٠٣١٣:١٦:٠٩٢٠:٢٣:٢١٢٠:٤٣:١٩٠٠:٢٧:٠٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٣٠٦:٠٩:٠٦١٣:١٦:٢٢٢٠:٢٣:٤٣٢٠:٤٣:٤١٠٠:٢٧:١٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٣٠٦:٠٩:١٠١٣:١٦:٣٤٢٠:٢٤:٠٣٢٠:٤٤:٠٢٠٠:٢٧:٢٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٥٠٦:٠٩:١٦١٣:١٦:٤٧٢٠:٢٤:٢٢٢٠:٤٤:٢١٠٠:٢٧:٣٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٩٠٦:٠٩:٢٤١٣:١٧:٠٠٢٠:٢٤:٤٠٢٠:٤٤:٤٠٠٠:٢٧:٤٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٥٠٦:٠٩:٣٢١٣:١٧:١٤٢٠:٢٤:٥٧٢٠:٤٤:٥٧٠٠:٢٨:٠٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٤٠٦:٠٩:٤٢١٣:١٧:٢٧٢٠:٢٥:١٢٢٠:٤٥:١٢٠٠:٢٨:١٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٤٠٦:٠٩:٥٤١٣:١٧:٤٠٢٠:٢٥:٢٦٢٠:٤٥:٢٦٠٠:٢٨:٢٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای چغاچشمه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چغاچشمه روستای چغاچشمه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چغاچشمه روستای چغاچشمه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چغاچشمه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چغاچشمه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چغاچشمه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چغاچشمه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چغاچشمه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چغاچشمه

روستای چغاچشمه بر روی نقشه

روستای چغاچشمه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چغاچشمه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چغاچشمه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چغاچشمه
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای چغاچشمه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای چغاچشمه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چغاچشمه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چغاچشمه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چغاچشمه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چغاچشمه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چغاچشمه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چغاچشمه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا چغاچشمه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چغاچشمه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چغاچشمه
افق شرعی امروز فردا چغاچشمه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ چغاچشمه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چغاچشمه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو