جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چغاهروشی

کرگاه غربی | خرم آباد | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز چغاهروشی


اذان صبح: ٠٥:٢٨:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٣:٢٩
اذان ظهر: ١٢:٠٢:٤٤
غروب آفتاب: ١٧:١١:٤٢
اذان مغرب: ١٧:٣٠:٤٢
نیمه شب: ٢٣:٢٠:٢٥

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چغاهروشی (شهرستان خرم آباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ روستای چغاهروشی)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای چغاهروشی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چغاهروشی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
همانا خوش خلقی، گناه را از بین می‌برد، همان طوری كه آفتاب، یخ را ذوب می‌كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چغاهروشی

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چغاهروشی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چغاهروشی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چغاهروشی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چغاهروشی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چغاهروشی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٢٧٠٦:٣٣:٤٦١٣:١٤:٤٧١٩:٥٦:١٨٢٠:١٤:٥١٠٠:٣٠:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٣٢:٤٢١٣:١٤:٣٧١٩:٥٧:٠٤٢٠:١٥:٣٩٠٠:٢٩:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٣١:٣٨١٣:١٤:٢٩١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٦:٢٨٠٠:٢٩:٣٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:٢٥٠٦:٣٠:٣٦١٣:١٤:٢٠١٩:٥٨:٣٥٢٠:١٧:١٦٠٠:٢٩:٢١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٢٩:٣٥١٣:١٤:١٣١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٨:٠٤٠٠:٢٩:٠٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٤٨٠٦:٢٨:٣٥١٣:١٤:٠٦٢٠:٠٠:٠٦٢٠:١٨:٥٢٠٠:٢٨:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٣١٠٦:٢٧:٣٥١٣:١٣:٥٩٢٠:٠٠:٥٢٢٠:١٩:٤١٠٠:٢٨:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢٦:٣٧١٣:١٣:٥٣٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢٠:٢٩٠٠:٢٨:١٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٢٥:٤٠١٣:١٣:٤٧٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢١:١٧٠٠:٢٨:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢٤:٤٤١٣:١٣:٤٢٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢٢:٠٥٠٠:٢٧:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٣١٠٦:٢٣:٥٠١٣:١٣:٣٧٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٢:٥٤٠٠:٢٧:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:١٩٠٦:٢٢:٥٦١٣:١٣:٣٣٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٣:٤٢٠٠:٢٧:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٠٨٠٦:٢٢:٠٤١٣:١٣:٣٠٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٤:٣٠٠٠:٢٧:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٥٨٠٦:٢١:١٣١٣:١٣:٢٧٢٠:٠٦:٠٩٢٠:٢٥:١٨٠٠:٢٦:٥٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٤٩٠٦:٢٠:٢٣١٣:١٣:٢٥٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٦:٠٥٠٠:٢٦:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٤٢٠٦:١٩:٣٤١٣:١٣:٢٣٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٦:٥٣٠٠:٢٦:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٣٥٠٦:١٨:٤٧١٣:١٣:٢٢٢٠:٠٨:٢٤٢٠:٢٧:٤٠٠٠:٢٦:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٣١٠٦:١٨:٠١١٣:١٣:٢٢٢٠:٠٩:٠٨٢٠:٢٨:٢٨٠٠:٢٦:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٧:١٧١٣:١٣:٢٢٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٢٩:١٥٠٠:٢٦:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٢٥٠٦:١٦:٣٤١٣:١٣:٢٣٢٠:١٠:٣٦٢٠:٣٠:٠٢٠٠:٢٦:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٢٥٠٦:١٥:٥٢١٣:١٣:٢٤٢٠:١١:٢٠٢٠:٣٠:٤٨٠٠:٢٥:٥٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٢٦٠٦:١٥:١٢١٣:١٣:٢٦٢٠:١٢:٠٤٢٠:٣١:٣٤٠٠:٢٥:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٢٨٠٦:١٤:٣٣١٣:١٣:٢٨٢٠:١٢:٤٧٢٠:٣٢:٢٠٠٠:٢٥:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٣٣٠٦:١٣:٥٥١٣:١٣:٣١٢٠:١٣:٣٠٢٠:٣٣:٠٦٠٠:٢٥:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٣٨٠٦:١٣:١٩١٣:١٣:٣٥٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٣:٥١٠٠:٢٥:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٤٦٠٦:١٢:٤٥١٣:١٣:٣٩٢٠:١٤:٥٤٢٠:٣٤:٣٦٠٠:٢٥:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٥٥٠٦:١٢:١٢١٣:١٣:٤٣٢٠:١٥:٣٦٢٠:٣٥:٢٠٠٠:٢٥:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٠٦٠٦:١١:٤٠١٣:١٣:٤٨٢٠:١٦:١٧٢٠:٣٦:٠٣٠٠:٢٥:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٤:١٩٠٦:١١:١١١٣:١٣:٥٤٢٠:١٦:٥٨٢٠:٣٦:٤٦٠٠:٢٥:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چغاهروشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چغاهروشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چغاهروشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چغاهروشی

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای چغاهروشی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چغاهروشی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چغاهروشی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای چغاهروشی

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای چغاهروشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای چغاهروشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای چغاهروشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چغاهروشی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چغاهروشی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای چغاهروشی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای چغاهروشی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چغاهروشی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای چغاهروشی

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٢٧:٣٤١٢:٠١:٢٢١٧:٣٤:٤٤١٧:٥٢:٤٢٢٣:٢٠:٣٩
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٤٠٦:٢٨:٢٣١٢:٠١:١٤١٧:٣٣:٣٩١٧:٥١:٣٨٢٣:٢٠:٢٩
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٩٠٦:٢٩:١٣١٢:٠١:٠٧١٧:٣٢:٣٤١٧:٥٠:٣٥٢٣:٢٠:١٩
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٤٠٦:٣٠:٠٤١٢:٠١:٠٠١٧:٣١:٣٠١٧:٤٩:٣٣٢٣:٢٠:١٠
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٩٠٦:٣٠:٥٥١٢:٠٠:٥٤١٧:٣٠:٢٨١٧:٤٨:٣٣٢٣:٢٠:٠١
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٥٠٦:٣١:٤٦١٢:٠٠:٤٩١٧:٢٩:٢٦١٧:٤٧:٣٣٢٣:١٩:٥٣
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٠٠٦:٣٢:٣٧١٢:٠٠:٤٤١٧:٢٨:٢٦١٧:٤٦:٣٥٢٣:١٩:٤٦
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٠٦٠٦:٣٣:٢٩١٢:٠٠:٤١١٧:٢٧:٢٧١٧:٤٥:٣٨٢٣:١٩:٣٩
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٥٢٠٦:٣٤:٢٢١٢:٠٠:٣٨١٧:٢٦:٢٩١٧:٤٤:٤٢٢٣:١٩:٣٣
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٨٠٦:٣٥:١٤١٢:٠٠:٣٦١٧:٢٥:٣٣١٧:٤٣:٤٧٢٣:١٩:٢٨
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٤٠٦:٣٦:٠٧١٢:٠٠:٣٤١٧:٢٤:٣٧١٧:٤٢:٥٤٢٣:١٩:٢٤
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:١٠٠٦:٣٧:٠٠١٢:٠٠:٣٤١٧:٢٣:٤٣١٧:٤٢:٠٢٢٣:١٩:٢٠
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٧٠٦:٣٧:٥٤١٢:٠٠:٣٤١٧:٢٢:٥٠١٧:٤١:١١٢٣:١٩:١٧
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٣٠٦:٣٨:٤٧١٢:٠٠:٣٥١٧:٢١:٥٩١٧:٤٠:٢٢٢٣:١٩:١٤
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٠٠٦:٣٩:٤١١٢:٠٠:٣٧١٧:٢١:٠٩١٧:٣٩:٣٤٢٣:١٩:١٣
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:١٧٠٦:٤٠:٣٦١٢:٠٠:٣٩١٧:٢٠:٢٠١٧:٣٨:٤٨٢٣:١٩:١٢
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٤٠٦:٤١:٣٠١٢:٠٠:٤٣١٧:١٩:٣٣١٧:٣٨:٠٣٢٣:١٩:١٢
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٥١٠٦:٤٢:٢٥١٢:٠٠:٤٧١٧:١٨:٤٧١٧:٣٧:١٩٢٣:١٩:١٢
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٨٠٦:٤٣:٢٠١٢:٠٠:٥٢١٧:١٨:٠٣١٧:٣٦:٣٧٢٣:١٩:١٤
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٥٠٦:٤٤:١٥١٢:٠٠:٥٨١٧:١٧:٢٠١٧:٣٥:٥٧٢٣:١٩:١٦
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:١٢٠٦:٤٥:١٠١٢:٠١:٠٥١٧:١٦:٣٩١٧:٣٥:١٨٢٣:١٩:١٩
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٠٠٦:٤٦:٠٥١٢:٠١:١٢١٧:١٥:٥٩١٧:٣٤:٤١٢٣:١٩:٢٣
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٧٠٦:٤٧:٠٠١٢:٠١:٢١١٧:١٥:٢١١٧:٣٤:٠٥٢٣:١٩:٢٨
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٥٠٦:٤٧:٥٦١٢:٠١:٣٠١٧:١٤:٤٥١٧:٣٣:٣١٢٣:١٩:٣٤
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٢٠٦:٤٨:٥١١٢:٠١:٤١١٧:١٤:١٠١٧:٣٢:٥٨٢٣:١٩:٤٠
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٠٠٦:٤٩:٤٧١٢:٠١:٥٢١٧:١٣:٣٧١٧:٣٢:٢٨٢٣:١٩:٤٧
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٨٠٦:٥٠:٤٢١٢:٠٢:٠٤١٧:١٣:٠٦١٧:٣١:٥٩٢٣:١٩:٥٦
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٥٠٦:٥١:٣٨١٢:٠٢:١٦١٧:١٢:٣٦١٧:٣١:٣١٢٣:٢٠:٠٥
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٣٠٦:٥٢:٣٤١٢:٠٢:٣٠١٧:١٢:٠٩١٧:٣١:٠٦٢٣:٢٠:١٥
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢١٠٦:٥٣:٢٩١٢:٠٢:٤٤١٧:١١:٤٢١٧:٣٠:٤٢٢٣:٢٠:٢٥

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چغاهروشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای چغاهروشی روستای چغاهروشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای چغاهروشی روستای چغاهروشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چغاهروشی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چغاهروشی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چغاهروشی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چغاهروشی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چغاهروشی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چغاهروشی

روستای چغاهروشی بر روی نقشه

روستای چغاهروشی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چغاهروشی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چغاهروشی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چغاهروشی
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای چغاهروشی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای چغاهروشی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چغاهروشی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چغاهروشی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چغاهروشی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چغاهروشی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ چغاهروشی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چغاهروشی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چغاهروشی
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ چغاهروشی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چغاهروشی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چغاهروشی
زمان پخش اذان مستقیم به افق چغاهروشی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چغاهروشی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو