جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای چغاهروشی

کرگاه غربی | خرم آباد | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز چغاهروشی

اذان صبح: ٠٤:٣٣:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٤٣
اذان ظهر: ١٣:٢٢:٠١
غروب آفتاب: ٢٠:٣٠:٠٥
اذان مغرب: ٢٠:٥٠:١٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٢:٢١

سه شنبه ١٧ تیر ١٣٩٩
١٥ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چغاهروشی (شهرستان خرم آباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ تیر ٩٩ روستای چغاهروشی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای چغاهروشی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چغاهروشی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
دانایی بسیار داشتن ما را جوان نگه می دارد، اما بایستی این را نیز برتابیم كه از این بابت ما را پیرتر از آنچه هستیم بپندارند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چغاهروشی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چغاهروشی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چغاهروشی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای چغاهروشی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چغاهروشی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چغاهروشی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٢:٤٩٠٦:٤٨:٠٠١٣:١٧:١٧١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٥:١٠٠٠:٣٤:١٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢١:٢٢٠٦:٤٦:٤٦١٣:١٧:٠٢١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٥:٥٧٠٠:٣٣:٥٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٩:٥٥٠٦:٤٥:٣٣١٣:١٦:٤٨١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٦:٤٤٠٠:٣٣:٣١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٨:٢٨٠٦:٤٤:٢١١٣:١٦:٣٤١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٧:٣١٠٠:٣٣:١٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٧:٠١٠٦:٤٣:٠٩١٣:١٦:٢١١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٨:١٨٠٠:٣٢:٥٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٥:٣٥٠٦:٤١:٥٨١٣:١٦:٠٨١٩:٥٠:٤٩٢٠:٠٩:٠٥٠٠:٣٢:٢٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٤:١٠٠٦:٤٠:٤٧١٣:١٥:٥٥١٩:٥١:٣٥٢٠:٠٩:٥٣٠٠:٣٢:٠٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٢:٤٤٠٦:٣٩:٣٧١٣:١٥:٤٣١٩:٥٢:٢٠٢٠:١٠:٤٠٠٠:٣١:٥٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:٢٠٠٦:٣٨:٢٨١٣:١٥:٣١١٩:٥٣:٠٥٢٠:١١:٢٧٠٠:٣١:٣٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٥٥٠٦:٣٧:٢٠١٣:١٥:٢٠١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٢:١٥٠٠:٣١:١١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:٣٢٠٦:٣٦:١٣١٣:١٥:٠٩١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:٠٣٠٠:٣٠:٥٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٣٥:٠٧١٣:١٤:٥٨١٩:٥٥:٢١٢٠:١٣:٥١٠٠:٣٠:٣٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٣٤:٠١١٣:١٤:٤٨١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٤:٣٩٠٠:٣٠:١٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٣٢:٥٦١٣:١٤:٣٩١٩:٥٦:٥١٢٠:١٥:٢٦٠٠:٢٩:٥٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٣١:٥٣١٣:١٤:٣٠١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٦:١٥٠٠:٢٩:٤٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٤٤٠٦:٣٠:٥٠١٣:١٤:٢١١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٧:٠٣٠٠:٢٩:٢٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٢٩:٤٩١٣:١٤:١٣١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٧:٥١٠٠:٢٩:٠٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢٨:٤٨١٣:١٤:٠٦١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٨:٣٩٠٠:٢٨:٥١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢٧:٤٨١٣:١٣:٥٩٢٠:٠٠:٣٩٢٠:١٩:٢٧٠٠:٢٨:٣٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢٦:٥٠١٣:١٣:٥٣٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢٠:١٦٠٠:٢٨:٢٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:١٦٠٦:٢٥:٥٣١٣:١٣:٤٧٢٠:٠٢:١٠٢٠:٢١:٠٤٠٠:٢٨:٠٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٠١٠٦:٢٤:٥٧١٣:١٣:٤٢٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢١:٥٢٠٠:٢٧:٥٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٤٨٠٦:٢٤:٠٢١٣:١٣:٣٧٢٠:٠٣:٤١٢٠:٢٢:٤١٠٠:٢٧:٣٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٣٥٠٦:٢٣:٠٨١٣:١٣:٣٣٢٠:٠٤:٢٧٢٠:٢٣:٢٩٠٠:٢٧:٢٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٢٤٠٦:٢٢:١٥١٣:١٣:٣٠٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٤:١٧٠٠:٢٧:١٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:١٤٠٦:٢١:٢٤١٣:١٣:٢٧٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٢٧:٠١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٠٥٠٦:٢٠:٣٤١٣:١٣:٢٥٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٥:٥٣٠٠:٢٦:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٥٧٠٦:١٩:٤٥١٣:١٣:٢٣٢٠:٠٧:٢٨٢٠:٢٦:٤١٠٠:٢٦:٣٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٥١٠٦:١٨:٥٨١٣:١٣:٢٢٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٧:٢٩٠٠:٢٦:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چغاهروشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چغاهروشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چغاهروشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چغاهروشی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای چغاهروشی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چغاهروشی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چغاهروشی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای چغاهروشی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای چغاهروشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای چغاهروشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای چغاهروشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چغاهروشی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چغاهروشی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چغاهروشی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای چغاهروشی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چغاهروشی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چغاهروشی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای چغاهروشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چغاهروشی روستای چغاهروشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چغاهروشی روستای چغاهروشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای چغاهروشی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چغاهروشی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چغاهروشی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای چغاهروشی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چغاهروشی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چغاهروشی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٣٠٦:٠٧:٣٨١٣:١٨:٥٤٢٠:٣٠:٠٨٢٠:٥٠:٣٤٠٠:٢٨:١٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٧٠٦:٠٧:٥٢١٣:١٩:٠٧٢٠:٣٠:٢٠٢٠:٥٠:٤٥٠٠:٢٨:٣٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٤٠٦:٠٨:٠٨١٣:١٩:٢٠٢٠:٣٠:٣٠٢٠:٥٠:٥٥٠٠:٢٨:٤٦
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٢٠٦:٠٨:٢٤١٣:١٩:٣٣٢٠:٣٠:٣٨٢٠:٥١:٠٣٠٠:٢٩:٠١
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٣٠٦:٠٨:٤٢١٣:١٩:٤٥٢٠:٣٠:٤٥٢٠:٥١:٠٩٠٠:٢٩:١٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٦٠٦:٠٩:٠١١٣:١٩:٥٨٢٠:٣٠:٥٠٢٠:٥١:١٤٠٠:٢٩:٣٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٠٠٦:٠٩:٢٢١٣:٢٠:١١٢٠:٣٠:٥٤٢٠:٥١:١٧٠٠:٢٩:٤٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٧٠٦:٠٩:٤٣١٣:٢٠:٢٣٢٠:٣٠:٥٦٢٠:٥١:١٨٠٠:٣٠:٠١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٥٠٦:١٠:٠٦١٣:٢٠:٣٥٢٠:٣٠:٥٧٢٠:٥١:١٨٠٠:٣٠:١٦
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٥٠٦:١٠:٢٩١٣:٢٠:٤٧٢٠:٣٠:٥٦٢٠:٥١:١٦٠٠:٣٠:٣٢
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٧٠٦:١٠:٥٤١٣:٢٠:٥٨٢٠:٣٠:٥٤٢٠:٥١:١٣٠٠:٣٠:٤٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤١٠٦:١١:٢٠١٣:٢١:٠٩٢٠:٣٠:٥٠٢٠:٥١:٠٧٠٠:٣١:٠٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٧٠٦:١١:٤٧١٣:٢١:٢٠٢٠:٣٠:٤٤٢٠:٥١:٠٠٠٠:٣١:١٩
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٤٠٦:١٢:١٤١٣:٢١:٣١٢٠:٣٠:٣٧٢٠:٥٠:٥٢٠٠:٣١:٣٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٢٠٦:١٢:٤٣١٣:٢١:٤١٢٠:٣٠:٢٨٢٠:٥٠:٤١٠٠:٣١:٥٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٣٠٦:١٣:١٣١٣:٢١:٥١٢٠:٣٠:١٧٢٠:٥٠:٢٩٠٠:٣٢:٠٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٤٠٦:١٣:٤٣١٣:٢٢:٠١٢٠:٣٠:٠٥٢٠:٥٠:١٥٠٠:٣٢:٢١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٨٠٦:١٤:١٥١٣:٢٢:١٠٢٠:٢٩:٥١٢٠:٥٠:٠٠٠٠:٣٢:٣٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٢٠٦:١٤:٤٧١٣:٢٢:١٩٢٠:٢٩:٣٦٢٠:٤٩:٤٣٠٠:٣٢:٥٢
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٨٠٦:١٥:٢٠١٣:٢٢:٢٧٢٠:٢٩:١٩٢٠:٤٩:٢٤٠٠:٣٣:٠٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٥٠٦:١٥:٥٣١٣:٢٢:٣٥٢٠:٢٩:٠١٢٠:٤٩:٠٣٠٠:٣٣:٢٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٤٠٦:١٦:٢٨١٣:٢٢:٤٢٢٠:٢٨:٤٠٢٠:٤٨:٤١٠٠:٣٣:٣٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٣٠٦:١٧:٠٣١٣:٢٢:٤٩٢٠:٢٨:١٩٢٠:٤٨:١٧٠٠:٣٣:٥١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٤٠٦:١٧:٣٩١٣:٢٢:٥٦٢٠:٢٧:٥٥٢٠:٤٧:٥٢٠٠:٣٤:٠٦
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٦٠٦:١٨:١٥١٣:٢٣:٠٢٢٠:٢٧:٣١٢٠:٤٧:٢٤٠٠:٣٤:٢٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٩٠٦:١٨:٥٢١٣:٢٣:٠٨٢٠:٢٧:٠٤٢٠:٤٦:٥٦٠٠:٣٤:٣٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٢٠٦:١٩:٣٠١٣:٢٣:١٣٢٠:٢٦:٣٦٢٠:٤٦:٢٥٠٠:٣٤:٤٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٧٠٦:٢٠:٠٨١٣:٢٣:١٧٢٠:٢٦:٠٧٢٠:٤٥:٥٣٠٠:٣٥:٠٠
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٢٠٦:٢٠:٤٧١٣:٢٣:٢٢٢٠:٢٥:٣٥٢٠:٤٥:٢٠٠٠:٣٥:١٢
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٩٠٦:٢١:٢٦١٣:٢٣:٢٥٢٠:٢٥:٠٣٢٠:٤٤:٤٤٠٠:٣٥:٢٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٦٠٦:٢٢:٠٥١٣:٢٣:٢٨٢٠:٢٤:٢٩٢٠:٤٤:٠٨٠٠:٣٥:٣٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای چغاهروشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چغاهروشی روستای چغاهروشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چغاهروشی روستای چغاهروشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چغاهروشی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چغاهروشی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چغاهروشی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چغاهروشی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چغاهروشی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چغاهروشی

روستای چغاهروشی بر روی نقشه

روستای چغاهروشی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چغاهروشی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چغاهروشی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چغاهروشی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای چغاهروشی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای چغاهروشی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای چغاهروشی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چغاهروشی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای چغاهروشی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چغاهروشی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چغاهروشی رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چغاهروشی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چغاهروشی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چغاهروشی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چغاهروشی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق چغاهروشی
زمان پخش اذان زنده به افق چغاهروشی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چغاهروشی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چغاهروشی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چغاهروشی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو