جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر چغازنبیل

شوش | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز چغازنبیل


اذان صبح: ٠٥:٢٨:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٨:٣٦
اذان ظهر: ١٢:٢٩:٠١
غروب آفتاب: ١٨:٠٩:٥٤
اذان مغرب: ١٨:٢٧:٢٥
نیمه شب: ٢٣:٤٨:٤٥

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چغازنبیل (شهرستان شوش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ شهر چغازنبیل)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر چغازنبیل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چغازنبیل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
چيزي با چيزي نياميخته است كه بهتر از حلم با علم باشد .

اوقات شرعی ماه جاری شهر چغازنبیل

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چغازنبیل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چغازنبیل ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر چغازنبیل (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چغازنبیل ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چغازنبیل ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٠:٥٧٠٦:٣٦:٥٠١٣:١٣:٥٨١٩:٥١:٣٦٢٠:٠٩:٤٤٠٠:٣٠:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٣٥:٤٧١٣:١٣:٤٨١٩:٥٢:١٨٢٠:١٠:٢٨٠٠:٣٠:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٤:٤٥١٣:١٣:٣٨١٩:٥٣:٠١٢٠:١١:١٣٠٠:٣٠:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٣٣:٤٤١٣:١٣:٢٩١٩:٥٣:٤٣٢٠:١١:٥٨٠٠:٢٩:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٣٢:٤٤١٣:١٣:٢٠١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٢:٤٣٠٠:٢٩:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٣٢٠٦:٣١:٤٤١٣:١٣:١٢١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٣:٢٨٠٠:٢٩:١٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٣:١٨٠٦:٣٠:٤٦١٣:١٣:٠٥١٩:٥٥:٥١٢٠:١٤:١٣٠٠:٢٨:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٢٩:٤٩١٣:١٢:٥٧١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٤:٥٩٠٠:٢٨:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٥١٠٦:٢٨:٥٢١٣:١٢:٥١١٩:٥٧:١٦٢٠:١٥:٤٤٠٠:٢٨:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢٧:٥٧١٣:١٢:٤٤١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٦:٢٩٠٠:٢٨:١٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٢٨٠٦:٢٧:٠٣١٣:١٢:٣٩١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:١٤٠٠:٢٨:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٧:١٨٠٦:٢٦:١٠١٣:١٢:٣٤١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٧:٥٩٠٠:٢٧:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٠٩٠٦:٢٥:١٨١٣:١٢:٢٩٢٠:٠٠:٠٧٢٠:١٨:٤٤٠٠:٢٧:٣٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٠١٠٦:٢٤:٢٧١٣:١٢:٢٥٢٠:٠٠:٤٩٢٠:١٩:٣٠٠٠:٢٧:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٥٤٠٦:٢٣:٣٨١٣:١٢:٢٢٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢٠:١٥٠٠:٢٧:١٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٤٨٠٦:٢٢:٥٠١٣:١٢:١٩٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢١:٠٠٠٠:٢٦:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٤٤٠٦:٢٢:٠٣١٣:١٢:١٧٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢١:٤٤٠٠:٢٦:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٤٠٠٦:٢١:١٧١٣:١٢:١٥٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٢:٢٩٠٠:٢٦:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٣٨٠٦:٢٠:٣٢١٣:١٢:١٤٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٣:١٤٠٠:٢٦:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٣٨٠٦:١٩:٤٩١٣:١٢:١٤٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٣:٥٨٠٠:٢٦:٢٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٣٨٠٦:١٩:٠٧١٣:١٢:١٤٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٤:٤٣٠٠:٢٦:١٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٨:٢٦١٣:١٢:١٤٢٠:٠٦:٢٦٢٠:٢٥:٢٧٠٠:٢٦:٠٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٤٤٠٦:١٧:٤٧١٣:١٢:١٦٢٠:٠٧:٠٧٢٠:٢٦:١١٠٠:٢٥:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٤٩٠٦:١٧:٠٩١٣:١٢:١٧٢٠:٠٧:٤٨٢٠:٢٦:٥٤٠٠:٢٥:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:٥٦٠٦:١٦:٣٣١٣:١٢:٢٠٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٧:٣٨٠٠:٢٥:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٠٤٠٦:١٥:٥٨١٣:١٢:٢٣٢٠:٠٩:١٠٢٠:٢٨:٢١٠٠:٢٥:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:١٤٠٦:١٥:٢٤١٣:١٢:٢٦٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٢٩:٠٤٠٠:٢٥:٣٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٢٥٠٦:١٤:٥٢١٣:١٢:٣٠٢٠:١٠:٣٠٢٠:٢٩:٤٦٠٠:٢٥:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٣٨٠٦:١٤:٢١١٣:١٢:٣٥٢٠:١١:٠٩٢٠:٣٠:٢٨٠٠:٢٥:٣١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٥٣٠٦:١٣:٥٢١٣:١٢:٤٠٢٠:١١:٤٨٢٠:٣١:٠٩٠٠:٢٥:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چغازنبیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چغازنبیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چغازنبیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چغازنبیل

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر چغازنبیل

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر چغازنبیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چغازنبیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر چغازنبیل

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٢٨:٣٩٠٦:٤٨:٣٦١٢:٢٩:٠١١٨:٠٩:٥٤١٨:٢٧:٢٥٢٣:٤٨:٤٥
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٢٧:٣٦٠٦:٤٧:٢٩١٢:٢٨:٥٢١٨:١٠:٤٢١٨:٢٨:١٢٢٣:٤٨:٣٧
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٢٦:٣٢٠٦:٤٦:٢٢١٢:٢٨:٤٢١٨:١١:٢٩١٨:٢٨:٥٨٢٣:٤٨:٢٨
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٢٥:٢٧٠٦:٤٥:١٤١٢:٢٨:٣١١٨:١٢:١٦١٨:٢٩:٤٤٢٣:٤٨:١٨
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:٢٤:٢١٠٦:٤٤:٠٦١٢:٢٨:٢٠١٨:١٣:٠٣١٨:٣٠:٢٩٢٣:٤٨:٠٨
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:٢٣:١٤٠٦:٤٢:٥٧١٢:٢٨:٠٩١٨:١٣:٤٩١٨:٣١:١٥٢٣:٤٧:٥٧
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:٢٢:٠٦٠٦:٤١:٤٧١٢:٢٧:٥٧١٨:١٤:٣٥١٨:٣٢:٠٠٢٣:٤٧:٤٦
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٤٠:٣٦١٢:٢٧:٤٤١٨:١٥:٢٠١٨:٣٢:٤٤٢٣:٤٧:٣٣
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:١٩:٤٧٠٦:٣٩:٢٥١٢:٢٧:٣١١٨:١٦:٠٦١٨:٣٣:٢٩٢٣:٤٧:٢١
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:١٨:٣٦٠٦:٣٨:١٣١٢:٢٧:١٧١٨:١٦:٥١١٨:٣٤:١٣٢٣:٤٧:٠٧
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:١٧:٢٤٠٦:٣٧:٠٠١٢:٢٧:٠٤١٨:١٧:٣٥١٨:٣٤:٥٧٢٣:٤٦:٥٣
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:١٦:١١٠٦:٣٥:٤٧١٢:٢٦:٤٩١٨:١٨:١٩١٨:٣٥:٤٠٢٣:٤٦:٣٩
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:١٤:٥٨٠٦:٣٤:٣٤١٢:٢٦:٣٤١٨:١٩:٠٣١٨:٣٦:٢٤٢٣:٤٦:٢٤
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:١٣:٤٤٠٦:٣٣:٢٠١٢:٢٦:١٩١٨:١٩:٤٧١٨:٣٧:٠٧٢٣:٤٦:٠٨
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:١٢:٢٩٠٦:٣٢:٠٦١٢:٢٦:٠٤١٨:٢٠:٣١١٨:٣٧:٥٠٢٣:٤٥:٥٢
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:١١:١٣٠٦:٣٠:٥١١٢:٢٥:٤٨١٨:٢١:١٤١٨:٣٨:٣٣٢٣:٤٥:٣٥
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:٠٩:٥٧٠٦:٢٩:٣٦١٢:٢٥:٣٢١٨:٢١:٥٧١٨:٣٩:١٥٢٣:٤٥:١٨
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٢٨:٢١١٢:٢٥:١٥١٨:٢٢:٣٩١٨:٣٩:٥٨٢٣:٤٥:٠١
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٢٧:٠٥١٢:٢٤:٥٩١٨:٢٣:٢٢١٨:٤٠:٤٠٢٣:٤٤:٤٣
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٢٥:٤٩١٢:٢٤:٤٢١٨:٢٤:٠٤١٨:٤١:٢٣٢٣:٤٤:٢٥
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٢٤:٣٣١٢:٢٤:٢٥١٨:٢٤:٤٧١٨:٤٢:٠٥٢٣:٤٤:٠٦
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٢٣:١٦١٢:٢٤:٠٨١٨:٢٥:٢٩١٨:٤٢:٤٧٢٣:٤٣:٤٧
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٢٢:٠٠١٢:٢٣:٥٠١٨:٢٦:١١١٨:٤٣:٢٩٢٣:٤٣:٢٨
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٢٠:٤٣١٢:٢٣:٣٣١٨:٢٦:٥٢١٨:٤٤:١١٢٣:٤٣:٠٨
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٥٩:٢٥٠٦:١٩:٢٦١٢:٢٣:١٥١٨:٢٧:٣٤١٨:٤٤:٥٣٠٠:١٢:٤٩
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٥٨:٠٣٠٧:١٨:٠٩١٣:٢٢:٥٧١٩:٢٨:١٥١٩:٤٥:٣٥٠٠:٤٢:٢٩
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٥٦:٤٢٠٧:١٦:٥٢١٣:٢٢:٣٩١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٦:١٦٠٠:٤٢:٠٨
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٥٥:٢٠٠٧:١٥:٣٥١٣:٢٢:٢٢١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٦:٥٨٠٠:٤١:٤٨
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٥٣:٥٧٠٧:١٤:١٨١٣:٢٢:٠٤١٩:٣٠:١٩١٩:٤٧:٤٠٠٠:٤١:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر چغازنبیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر چغازنبیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر چغازنبیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چغازنبیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چغازنبیل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر چغازنبیل

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر چغازنبیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چغازنبیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر چغازنبیل

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٧٠٦:٥٣:٥٥١٢:٢٩:٣٩١٨:٠٥:٥٠١٨:٢٣:٢٨٢٣:٤٩:١٥
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٠٠٦:٥٢:٥٣١٢:٢٩:٣٣١٨:٠٦:٣٩١٨:٢٤:١٦٢٣:٤٩:١٠
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٢٠٦:٥١:٥٠١٢:٢٩:٢٦١٨:٠٧:٢٨١٨:٢٥:٠٤٢٣:٤٩:٠٥
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٢٠٦:٥٠:٤٦١٢:٢٩:١٨١٨:٠٨:١٧١٨:٢٥:٥٢٢٣:٤٨:٥٩
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤١٠٦:٤٩:٤١١٢:٢٩:١٠١٨:٠٩:٠٦١٨:٢٦:٣٩٢٣:٤٨:٥٢
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٩٠٦:٤٨:٣٦١٢:٢٩:٠١١٨:٠٩:٥٤١٨:٢٧:٢٥٢٣:٤٨:٤٥
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٦٠٦:٤٧:٢٩١٢:٢٨:٥٢١٨:١٠:٤٢١٨:٢٨:١٢٢٣:٤٨:٣٧
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٢٠٦:٤٦:٢٢١٢:٢٨:٤٢١٨:١١:٢٩١٨:٢٨:٥٨٢٣:٤٨:٢٨
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٧٠٦:٤٥:١٤١٢:٢٨:٣١١٨:١٢:١٦١٨:٢٩:٤٤٢٣:٤٨:١٨
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢١٠٦:٤٤:٠٦١٢:٢٨:٢٠١٨:١٣:٠٣١٨:٣٠:٢٩٢٣:٤٨:٠٨
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٤٠٦:٤٢:٥٧١٢:٢٨:٠٩١٨:١٣:٤٩١٨:٣١:١٥٢٣:٤٧:٥٧
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٦٠٦:٤١:٤٧١٢:٢٧:٥٧١٨:١٤:٣٥١٨:٣٢:٠٠٢٣:٤٧:٤٦
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٤٠:٣٦١٢:٢٧:٤٤١٨:١٥:٢٠١٨:٣٢:٤٤٢٣:٤٧:٣٣
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٧٠٦:٣٩:٢٥١٢:٢٧:٣١١٨:١٦:٠٦١٨:٣٣:٢٩٢٣:٤٧:٢١
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٦٠٦:٣٨:١٣١٢:٢٧:١٧١٨:١٦:٥١١٨:٣٤:١٣٢٣:٤٧:٠٧
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٤٠٦:٣٧:٠٠١٢:٢٧:٠٤١٨:١٧:٣٥١٨:٣٤:٥٧٢٣:٤٦:٥٣
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:١١٠٦:٣٥:٤٧١٢:٢٦:٤٩١٨:١٨:١٩١٨:٣٥:٤٠٢٣:٤٦:٣٩
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٨٠٦:٣٤:٣٤١٢:٢٦:٣٤١٨:١٩:٠٣١٨:٣٦:٢٤٢٣:٤٦:٢٤
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٤٠٦:٣٣:٢٠١٢:٢٦:١٩١٨:١٩:٤٧١٨:٣٧:٠٧٢٣:٤٦:٠٨
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٩٠٦:٣٢:٠٦١٢:٢٦:٠٤١٨:٢٠:٣١١٨:٣٧:٥٠٢٣:٤٥:٥٢
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:١٣٠٦:٣٠:٥١١٢:٢٥:٤٨١٨:٢١:١٤١٨:٣٨:٣٣٢٣:٤٥:٣٥
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٧٠٦:٢٩:٣٦١٢:٢٥:٣٢١٨:٢١:٥٧١٨:٣٩:١٥٢٣:٤٥:١٨
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٢٨:٢١١٢:٢٥:١٥١٨:٢٢:٣٩١٨:٣٩:٥٨٢٣:٤٥:٠١
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٢٧:٠٥١٢:٢٤:٥٩١٨:٢٣:٢٢١٨:٤٠:٤٠٢٣:٤٤:٤٣
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٢٥:٤٩١٢:٢٤:٤٢١٨:٢٤:٠٤١٨:٤١:٢٣٢٣:٤٤:٢٥
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٢٤:٣٣١٢:٢٤:٢٥١٨:٢٤:٤٧١٨:٤٢:٠٥٢٣:٤٤:٠٦
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٢٣:١٦١٢:٢٤:٠٨١٨:٢٥:٢٩١٨:٤٢:٤٧٢٣:٤٣:٤٧
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٢٢:٠٠١٢:٢٣:٥٠١٨:٢٦:١١١٨:٤٣:٢٩٢٣:٤٣:٢٨
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٢٠:٤٣١٢:٢٣:٣٣١٨:٢٦:٥٢١٨:٤٤:١١٢٣:٤٣:٠٨

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر چغازنبیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر چغازنبیل شهر چغازنبیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر چغازنبیل شهر چغازنبیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چغازنبیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چغازنبیل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چغازنبیل

به ایلامی زیگورات دور اونتاش یا با نام امروزی چُغازَنبیل نیایشگاهی باستانی است که در زمان ایلام و در حدود ۱۲۵۰ پیش از میلاد ساخته شده است. چغازنبیل بخش به‌جا مانده از شهر دوراونتش است و در نزدیکی شوش در استان خوزستان قرار دارد

شهر چغازنبیل در ویکیپدیا

شهر چغازنبیل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چغازنبیل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چغازنبیل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چغازنبیل بر روی نقشه

شهر چغازنبیل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چغازنبیل

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چغازنبیل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چغازنبیل
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر چغازنبیل + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر چغازنبیل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چغازنبیل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چغازنبیل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چغازنبیل رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چغازنبیل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چغازنبیل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چغازنبیل
زمان پخش اذان زنده به افق چغازنبیل
زمان پخش اذان آنلاین به افق چغازنبیل
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چغازنبیل دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چغازنبیل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق چغازنبیل

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چغازنبیل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو