جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر چغازنبیل

شوش | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز چغازنبیل

اذان صبح: ٠٥:٠٩:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٠٠
اذان ظهر: ١١:٥٩:٣١
غروب آفتاب: ١٧:٢٧:٣٧
اذان مغرب: ١٧:٤٥:٣١
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٩:٠٧

جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩
١٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٣٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چغازنبیل (شهرستان شوش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آبان ٩٩ شهر چغازنبیل)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر چغازنبیل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چغازنبیل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان ماكسول
از آنچه در اختیار دارید مایه بگذارید، اما بیشتر از آن خیر.

اوقات شرعی ماه جاری شهر چغازنبیل

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چغازنبیل در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چغازنبیل ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر چغازنبیل (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چغازنبیل ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چغازنبیل
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٤:٥٠٠٦:٤٨:٢٠١٣:١٦:٠٨١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٢:١٣٠٠:٣٣:٥٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٢٧٠٦:٤٧:٠٩١٣:١٥:٥٤١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٢:٥٧٠٠:٣٣:٣٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٢:٠٤٠٦:٤٥:٥٩١٣:١٥:٤٠١٩:٤٥:٥٠٢٠:٠٣:٤٠٠٠:٣٣:١٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٤١٠٦:٤٤:٥٠١٣:١٥:٢٦١٩:٤٦:٣٢٢٠:٠٤:٢٤٠٠:٣٢:٥٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٩:١٩٠٦:٤٣:٤١١٣:١٥:١٣١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٥:٠٧٠٠:٣٢:٣٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٧:٥٧٠٦:٤٢:٣٣١٣:١٤:٥٩١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٥:٥١٠٠:٣٢:١٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٦:٣٦٠٦:٤١:٢٦١٣:١٤:٤٧١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٦:٣٥٠٠:٣١:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٥:١٥٠٦:٤٠:٢٠١٣:١٤:٣٥١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٧:١٩٠٠:٣١:٣٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٣:٥٥٠٦:٣٩:١٤١٣:١٤:٢٣١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٨:٠٣٠٠:٣١:١٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٢:٣٥٠٦:٣٨:٠٩١٣:١٤:١١١٩:٥٠:٤٣٢٠:٠٨:٤٨٠٠:٣٠:٥٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١١:١٦٠٦:٣٧:٠٥١٣:١٤:٠٠١٩:٥١:٢٥٢٠:٠٩:٣٢٠٠:٣٠:٤١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٥٧٠٦:٣٦:٠٢١٣:١٣:٥٠١٩:٥٢:٠٧٢٠:١٠:١٧٠٠:٣٠:٢٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٣٩٠٦:٣٤:٥٩١٣:١٣:٤٠١٩:٥٢:٥٠٢٠:١١:٠١٠٠:٣٠:٠٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٣٣:٥٨١٣:١٣:٣٠١٩:٥٣:٣٢٢٠:١١:٤٦٠٠:٢٩:٤٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٣٢:٥٧١٣:١٣:٢١١٩:٥٤:١٤٢٠:١٢:٣١٠٠:٢٩:٣٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٤٩٠٦:٣١:٥٨١٣:١٣:١٣١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٣:١٦٠٠:٢٩:١٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٣٠:٥٩١٣:١٣:٠٥١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:٠١٠٠:٢٩:٠٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٣٠:٠١١٣:١٢:٥٨١٩:٥٦:٢٢٢٠:١٤:٤٦٠٠:٢٨:٤٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠١:٠٧٠٦:٢٩:٠٥١٣:١٢:٥١١٩:٥٧:٠٤٢٠:١٥:٣١٠٠:٢٨:٣٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٥٥٠٦:٢٨:٠٩١٣:١٢:٤٥١٩:٥٧:٤٧٢٠:١٦:١٦٠٠:٢٨:١٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢٧:١٥١٣:١٢:٣٩١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٧:٠٢٠٠:٢٨:٠٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٢٦:٢٢١٣:١٢:٣٤١٩:٥٩:١٣٢٠:١٧:٤٧٠٠:٢٧:٤٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٢٤٠٦:٢٥:٣٠١٣:١٢:٢٩١٩:٥٩:٥٥٢٠:١٨:٣٢٠٠:٢٧:٣٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٥:١٦٠٦:٢٤:٣٩١٣:١٢:٢٥٢٠:٠٠:٣٨٢٠:١٩:١٨٠٠:٢٧:٢٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٠٩٠٦:٢٣:٤٩١٣:١٢:٢٢٢٠:٠١:٢١٢٠:٢٠:٠٣٠٠:٢٧:١٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٠٣٠٦:٢٣:٠١١٣:١٢:١٩٢٠:٠٢:٠٣٢٠:٢٠:٤٨٠٠:٢٧:٠١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٥٩٠٦:٢٢:١٣١٣:١٢:١٧٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢١:٣٣٠٠:٢٦:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٥٥٠٦:٢١:٢٧١٣:١٢:١٥٢٠:٠٣:٢٨٢٠:٢٢:١٨٠٠:٢٦:٤٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٥٣٠٦:٢٠:٤٢١٣:١٢:١٤٢٠:٠٤:١٠٢٠:٢٣:٠٣٠٠:٢٦:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چغازنبیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چغازنبیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چغازنبیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چغازنبیل

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر چغازنبیل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر چغازنبیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چغازنبیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر چغازنبیل

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر چغازنبیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر چغازنبیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر چغازنبیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چغازنبیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چغازنبیل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چغازنبیل

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر چغازنبیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چغازنبیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چغازنبیل

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر چغازنبیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چغازنبیل شهر چغازنبیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چغازنبیل شهر چغازنبیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر چغازنبیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چغازنبیل برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر چغازنبیل

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر چغازنبیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چغازنبیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر چغازنبیل

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٧٠٦:٢٤:٤٠١٢:٠٠:١٨١٧:٣٥:٣٠١٧:٥٣:٠٩٢٣:٢٠:١٤
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٢٥:٢٦١٢:٠٠:٠٩١٧:٣٤:٢٧١٧:٥٢:٠٨٢٣:٢٠:٠٤
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٢٦:١٣١٢:٠٠:٠٢١٧:٣٣:٢٦١٧:٥١:٠٨٢٣:١٩:٥٤
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٢٧:٠٠١١:٥٩:٥٥١٧:٣٢:٢٥١٧:٥٠:٠٩٢٣:١٩:٤٤
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٢٧:٤٧١١:٥٩:٤٨١٧:٣١:٢٥١٧:٤٩:١١٢٣:١٩:٣٥
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٢٨:٣٥١١:٥٩:٤٣١٧:٣٠:٢٦١٧:٤٨:١٤٢٣:١٩:٢٧
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٨٠٦:٢٩:٢٣١١:٥٩:٣٨١٧:٢٩:٢٩١٧:٤٧:١٨٢٣:١٩:٢٠
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:١١٠٦:٣٠:١٢١١:٥٩:٣٤١٧:٢٨:٣٣١٧:٤٦:٢٤٢٣:١٩:١٣
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٣٠٦:٣١:٠٠١١:٥٩:٣١١٧:٢٧:٣٧١٧:٤٥:٣١٢٣:١٩:٠٧
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٦٠٦:٣١:٥٠١١:٥٩:٢٨١٧:٢٦:٤٣١٧:٤٤:٣٩٢٣:١٩:٠١
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:١٩٠٦:٣٢:٣٩١١:٥٩:٢٦١٧:٢٥:٥١١٧:٤٣:٤٨٢٣:١٨:٥٧
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٢٠٦:٣٣:٢٩١١:٥٩:٢٦١٧:٢٤:٥٩١٧:٤٢:٥٨٢٣:١٨:٥٣
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٦٠٦:٣٤:١٩١١:٥٩:٢٥١٧:٢٤:٠٩١٧:٤٢:١٠٢٣:١٨:٤٩
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٠٠٦:٣٥:١٠١١:٥٩:٢٦١٧:٢٣:٢٠١٧:٤١:٢٤٢٣:١٨:٤٧
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:١٣٠٦:٣٦:٠١١١:٥٩:٢٨١٧:٢٢:٣٣١٧:٤٠:٣٨٢٣:١٨:٤٥
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٧٠٦:٣٦:٥٢١١:٥٩:٣٠١٧:٢١:٤٧١٧:٣٩:٥٤٢٣:١٨:٤٤
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٢٠٦:٣٧:٤٣١١:٥٩:٣٣١٧:٢١:٠٢١٧:٣٩:١٢٢٣:١٨:٤٤
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٦٠٦:٣٨:٣٥١١:٥٩:٣٨١٧:٢٠:١٩١٧:٣٨:٣١٢٣:١٨:٤٥
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:١١٠٦:٣٩:٢٧١١:٥٩:٤٣١٧:١٩:٣٧١٧:٣٧:٥١٢٣:١٨:٤٦
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٥٠٦:٤٠:١٩١١:٥٩:٤٨١٧:١٨:٥٧١٧:٣٧:١٣٢٣:١٨:٤٩
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٠٠٦:٤١:١٢١١:٥٩:٥٥١٧:١٨:١٨١٧:٣٦:٣٧٢٣:١٨:٥٢
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٥٠٦:٤٢:٠٥١٢:٠٠:٠٣١٧:١٧:٤١١٧:٣٦:٠٢٢٣:١٨:٥٦
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:١١٠٦:٤٢:٥٧١٢:٠٠:١١١٧:١٧:٠٦١٧:٣٥:٢٨٢٣:١٩:٠١
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٦٠٦:٤٣:٥٠١٢:٠٠:٢٠١٧:١٦:٣٢١٧:٣٤:٥٧٢٣:١٩:٠٦
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٤١٠٦:٤٤:٤٣١٢:٠٠:٣١١٧:١٥:٥٩١٧:٣٤:٢٦٢٣:١٩:١٣
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٧٠٦:٤٥:٣٧١٢:٠٠:٤٢١٧:١٥:٢٨١٧:٣٣:٥٨٢٣:١٩:٢٠
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٢٠٦:٤٦:٣٠١٢:٠٠:٥٣١٧:١٤:٥٩١٧:٣٣:٣١٢٣:١٩:٢٩
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٨٠٦:٤٧:٢٣١٢:٠١:٠٦١٧:١٤:٣٢١٧:٣٣:٠٦٢٣:١٩:٣٨
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤٤٠٦:٤٨:١٦١٢:٠١:٢٠١٧:١٤:٠٦١٧:٣٢:٤٢٢٣:١٩:٤٨
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٩٠٦:٤٩:٠٩١٢:٠١:٣٤١٧:١٣:٤٢١٧:٣٢:٢٠٢٣:١٩:٥٨

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر چغازنبیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر چغازنبیل شهر چغازنبیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر چغازنبیل شهر چغازنبیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چغازنبیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چغازنبیل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چغازنبیل

به ایلامی زیگورات دور اونتاش یا با نام امروزی چُغازَنبیل نیایشگاهی باستانی است که در زمان ایلام و در حدود ۱۲۵۰ پیش از میلاد ساخته شده است. چغازنبیل بخش به‌جا مانده از شهر دوراونتش است و در نزدیکی شوش در استان خوزستان قرار دارد

شهر چغازنبیل در ویکیپدیا

شهر چغازنبیل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چغازنبیل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چغازنبیل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چغازنبیل بر روی نقشه

شهر چغازنبیل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چغازنبیل

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چغازنبیل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چغازنبیل
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر چغازنبیل + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر چغازنبیل + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر چغازنبیل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چغازنبیل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر چغازنبیل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چغازنبیل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چغازنبیل رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ چغازنبیل دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق چغازنبیل
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ چغازنبیل دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق چغازنبیل
جدول اوقات شرعی امروز فردا چغازنبیل دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چغازنبیل
افق شرعی امروز فردا چغازنبیل دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق چغازنبیل

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چغازنبیل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو