جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چغادوسر

خیبر | دزفول | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز چغادوسر


اذان صبح: ٠٥:٢٥:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٩:٣٣
اذان ظهر: ١٢:٠١:٣٦
غروب آفتاب: ١٧:١٣:٢٢
اذان مغرب: ١٧:٣٢:٠١
نیمه شب: ٢٣:١٩:٥٦

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چغادوسر (شهرستان دزفول) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ روستای چغادوسر)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای چغادوسر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چغادوسر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آرتور شوپنهاور
ما مردان هر گاه احساساتمان برانگیخته می شوند در اهمیت امور قدری اغراق می كنیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چغادوسر

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چغادوسر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چغادوسر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چغادوسر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چغادوسر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چغادوسر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٠٣٠٦:٣٤:٣٥١٣:١٣:٣٨١٩:٥٣:١٠٢٠:١١:٢٤٠٠:٢٩:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٣٣:٣٤١٣:١٣:٢٩١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٢:٠٩٠٠:٢٩:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٣٢:٣٣١٣:١٣:٢٠١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٢:٥٤٠٠:٢٩:٢٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:١٣٠٦:٣١:٣٤١٣:١٣:١٢١٩:٥٥:١٨٢٠:١٣:٤٠٠٠:٢٩:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٣٠:٣٥١٣:١٣:٠٤١٩:٥٦:٠١٢٠:١٤:٢٥٠٠:٢٨:٥٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٤٤٠٦:٢٩:٣٨١٣:١٢:٥٧١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٥:١٠٠٠:٢٨:٣٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٣١٠٦:٢٨:٤١١٣:١٢:٥٠١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٥:٥٦٠٠:٢٨:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٩:١٨٠٦:٢٧:٤٦١٣:١٢:٤٤١٩:٥٨:١٠٢٠:١٦:٤١٠٠:٢٨:٠٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٠٧٠٦:٢٦:٥١١٣:١٢:٣٨١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٧:٢٧٠٠:٢٧:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٥٦٠٦:٢٥:٥٨١٣:١٢:٣٣١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٨:١٢٠٠:٢٧:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٤٧٠٦:٢٥:٠٦١٣:١٢:٢٩٢٠:٠٠:١٨٢٠:١٨:٥٧٠٠:٢٧:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٣٩٠٦:٢٤:١٥١٣:١٢:٢٥٢٠:٠١:٠١٢٠:١٩:٤٣٠٠:٢٧:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٣٢٠٦:٢٣:٢٥١٣:١٢:٢١٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢٠:٢٨٠٠:٢٧:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٢٦٠٦:٢٢:٣٧١٣:١٢:١٩٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢١:١٣٠٠:٢٦:٥٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٢١٠٦:٢١:٥٠١٣:١٢:١٦٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢١:٥٨٠٠:٢٦:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:١٧٠٦:٢١:٠٤١٣:١٢:١٥٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٢:٤٣٠٠:٢٦:٣٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:١٥٠٦:٢٠:١٩١٣:١٢:١٤٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٣:٢٨٠٠:٢٦:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:١٤٠٦:١٩:٣٥١٣:١٢:١٣٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٤:١٣٠٠:٢٦:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:١٥٠٦:١٨:٥٣١٣:١٢:١٣٢٠:٠٥:٥٧٢٠:٢٤:٥٨٠٠:٢٦:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:١٦٠٦:١٨:١٢١٣:١٢:١٤٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٥:٤٢٠٠:٢٥:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٢٠٠٦:١٧:٣٣١٣:١٢:١٥٢٠:٠٧:٢٠٢٠:٢٦:٢٦٠٠:٢٥:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٢٤٠٦:١٦:٥٥١٣:١٢:١٧٢٠:٠٨:٠٢٢٠:٢٧:١٠٠٠:٢٥:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:٣١٠٦:١٦:١٨١٣:١٢:١٩٢٠:٠٨:٤٣٢٠:٢٧:٥٣٠٠:٢٥:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:٣٩٠٦:١٥:٤٣١٣:١٢:٢٢٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٨:٣٧٠٠:٢٥:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:٤٨٠٦:١٥:٠٩١٣:١٢:٢٦٢٠:١٠:٠٤٢٠:٢٩:١٩٠٠:٢٥:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:٥٩٠٦:١٤:٣٧١٣:١٢:٣٠٢٠:١٠:٤٤٢٠:٣٠:٠٢٠٠:٢٥:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:١٢٠٦:١٤:٠٦١٣:١٢:٣٥٢٠:١١:٢٤٢٠:٣٠:٤٤٠٠:٢٥:٢٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٢٦٠٦:١٣:٣٦١٣:١٢:٤٠٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣١:٢٦٠٠:٢٥:٢٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٨:٤٢٠٦:١٣:٠٨١٣:١٢:٤٥٢٠:١٢:٤١٢٠:٣٢:٠٧٠٠:٢٥:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چغادوسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چغادوسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چغادوسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چغادوسر

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای چغادوسر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چغادوسر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چغادوسر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای چغادوسر

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای چغادوسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای چغادوسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای چغادوسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چغادوسر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چغادوسر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای چغادوسر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای چغادوسر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چغادوسر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای چغادوسر

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٢٤:٥٦١٢:٠٠:١٤١٧:٣٥:٠٦١٧:٥٢:٤٧٢٣:٢٠:٠٧
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٢٥:٤٣١٢:٠٠:٠٦١٧:٣٤:٠٣١٧:٥١:٤٦٢٣:١٩:٥٧
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٠٠٦:٢٦:٣٠١١:٥٩:٥٨١٧:٣٣:٠٢١٧:٥٠:٤٦٢٣:١٩:٤٧
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٢٧:١٧١١:٥٩:٥٢١٧:٣٢:٠١١٧:٤٩:٤٧٢٣:١٩:٣٨
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٤٠٦:٢٨:٠٥١١:٥٩:٤٦١٧:٣١:٠١١٧:٤٨:٤٩٢٣:١٩:٢٩
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٧٠٦:٢٨:٥٣١١:٥٩:٤٠١٧:٣٠:٠٣١٧:٤٧:٥٢٢٣:١٩:٢١
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٢٩:٤٢١١:٥٩:٣٦١٧:٢٩:٠٦١٧:٤٦:٥٧٢٣:١٩:١٤
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٣٠:٣١١١:٥٩:٣٢١٧:٢٨:٠٩١٧:٤٦:٠٣٢٣:١٩:٠٨
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٦٠٦:٣١:٢٠١١:٥٩:٢٩١٧:٢٧:١٤١٧:٤٥:٠٩٢٣:١٩:٠٢
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٩٠٦:٣٢:١٠١١:٥٩:٢٧١٧:٢٦:٢١١٧:٤٤:١٨٢٣:١٨:٥٧
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٣٣٠٦:٣٣:٠٠١١:٥٩:٢٦١٧:٢٥:٢٨١٧:٤٣:٢٧٢٣:١٨:٥٢
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:١٦٠٦:٣٣:٥٠١١:٥٩:٢٥١٧:٢٤:٣٧١٧:٤٢:٣٨٢٣:١٨:٤٨
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٠٠٦:٣٤:٤١١١:٥٩:٢٥١٧:٢٣:٤٧١٧:٤١:٥٠٢٣:١٨:٤٥
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٤٠٦:٣٥:٣٢١١:٥٩:٢٦١٧:٢٢:٥٨١٧:٤١:٠٣٢٣:١٨:٤٣
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٨٠٦:٣٦:٢٣١١:٥٩:٢٨١٧:٢٢:١١١٧:٤٠:١٨٢٣:١٨:٤٢
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:١٢٠٦:٣٧:١٥١١:٥٩:٣١١٧:٢١:٢٥١٧:٣٩:٣٤٢٣:١٨:٤١
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٧٠٦:٣٨:٠٦١١:٥٩:٣٤١٧:٢٠:٤٠١٧:٣٨:٥٢٢٣:١٨:٤١
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٢٠٦:٣٨:٥٨١١:٥٩:٣٨١٧:١٩:٥٧١٧:٣٨:١١٢٣:١٨:٤٢
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٦٠٦:٣٩:٥١١١:٥٩:٤٣١٧:١٩:١٦١٧:٣٧:٣٢٢٣:١٨:٤٣
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:١١٠٦:٤٠:٤٣١١:٥٩:٤٩١٧:١٨:٣٥١٧:٣٦:٥٤٢٣:١٨:٤٦
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٦٠٦:٤١:٣٦١١:٥٩:٥٦١٧:١٧:٥٧١٧:٣٦:١٧٢٣:١٨:٤٩
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٤١٠٦:٤٢:٢٨١٢:٠٠:٠٤١٧:١٧:٢٠١٧:٣٥:٤٢٢٣:١٨:٥٣
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٦٠٦:٤٣:٢١١٢:٠٠:١٢١٧:١٦:٤٤١٧:٣٥:٠٩٢٣:١٨:٥٨
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:١٢٠٦:٤٤:١٤١٢:٠٠:٢٢١٧:١٦:١٠١٧:٣٤:٣٧٢٣:١٩:٠٤
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٧٠٦:٤٥:٠٧١٢:٠٠:٣٢١٧:١٥:٣٨١٧:٣٤:٠٧٢٣:١٩:١٠
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٣٠٦:٤٦:٠١١٢:٠٠:٤٣١٧:١٥:٠٧١٧:٣٣:٣٩٢٣:١٩:١٨
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٨٠٦:٤٦:٥٤١٢:٠٠:٥٥١٧:١٤:٣٨١٧:٣٣:١٢٢٣:١٩:٢٦
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٤٠٦:٤٧:٤٧١٢:٠١:٠٨١٧:١٤:١١١٧:٣٢:٤٧٢٣:١٩:٣٥
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٠٠٦:٤٨:٤٠١٢:٠١:٢١١٧:١٣:٤٥١٧:٣٢:٢٣٢٣:١٩:٤٥
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٥٠٦:٤٩:٣٣١٢:٠١:٣٦١٧:١٣:٢٢١٧:٣٢:٠١٢٣:١٩:٥٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چغادوسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای چغادوسر روستای چغادوسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای چغادوسر روستای چغادوسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چغادوسر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چغادوسر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چغادوسر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چغادوسر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چغادوسر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چغادوسر

روستای چغادوسر بر روی نقشه

روستای چغادوسر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چغادوسر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چغادوسر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چغادوسر
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای چغادوسر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای چغادوسر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چغادوسر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چغادوسر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چغادوسر رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چغادوسر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق چغادوسر
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چغادوسر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق چغادوسر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چغادوسر
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ چغادوسر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا چغادوسر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ چغادوسر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چغادوسر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو