جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چشمه ییقی

طاقانک | شهرکرد | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز چشمه ییقی


اذان صبح: ٠٥:٣١:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٧:٤٧
اذان ظهر: ١٢:٠٠:١٥
غروب آفتاب: ١٧:٠٢:٣٦
اذان مغرب: ١٧:٢١:٥٠
نیمه شب: ٢٣:١٧:٣٤

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چشمه ییقی (شهرستان شهرکرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای چشمه ییقی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای چشمه ییقی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه ییقی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اریك نیوتن
هر نقاش فقط چیزهایی را می بیند كه می خواهد ببیند و فقط چیزهایی را می خواهد ببیند كه دوست می دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چشمه ییقی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چشمه ییقی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه ییقی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چشمه ییقی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه ییقی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چشمه ییقی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٢٦:٢٦١٣:٠٤:٤١١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠١:٣٨٠٠:٢١:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٢٥:٢٤١٣:٠٤:٣٢١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٢:٢٣٠٠:٢٠:٤٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٢٤:٢٢١٣:٠٤:٢٢١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٣:٠٨٠٠:٢٠:٣٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:١٣٠٦:٢٣:٢٢١٣:٠٤:١٤١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٣:٥٤٠٠:٢٠:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٥٧٠٦:٢٢:٢٢١٣:٠٤:٠٥١٩:٤٦:١٧٢٠:٠٤:٣٩٠٠:١٩:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٤٢٠٦:٢١:٢٤١٣:٠٣:٥٨١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٥:٢٤٠٠:١٩:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٢٨٠٦:٢٠:٢٦١٣:٠٣:٥٠١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٦:١٠٠٠:١٩:٢٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:١٤٠٦:١٩:٢٩١٣:٠٣:٤٤١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٦:٥٦٠٠:١٩:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٠٢٠٦:١٨:٣٤١٣:٠٣:٣٨١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٧:٤١٠٠:١٨:٥٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٥٠٠٦:١٧:٣٩١٣:٠٣:٣٢١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٨:٢٧٠٠:١٨:٤٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٤٠٠٦:١٦:٤٦١٣:٠٣:٢٧١٩:٥٠:٣٥٢٠:٠٩:١٢٠٠:١٨:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٣٠٠٦:١٥:٥٤١٣:٠٣:٢٢١٩:٥١:١٧٢٠:٠٩:٥٨٠٠:١٨:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٢٢٠٦:١٥:٠٣١٣:٠٣:١٨١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:٤٣٠٠:١٨:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:١٤٠٦:١٤:١٣١٣:٠٣:١٥١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:٢٨٠٠:١٧:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٠٨٠٦:١٣:٢٤١٣:٠٣:١٢١٩:٥٣:٢٦٢٠:١٢:١٤٠٠:١٧:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١٢:٣٧١٣:٠٣:١٠١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٢:٥٩٠٠:١٧:٣٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٠٠٠٦:١١:٥١١٣:٠٣:٠٨١٩:٥٤:٥١٢٠:١٣:٤٤٠٠:١٧:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١١:٠٦١٣:٠٣:٠٧١٩:٥٥:٣٣٢٠:١٤:٢٩٠٠:١٧:١٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٥٦٠٦:١٠:٢٢١٣:٠٣:٠٧١٩:٥٦:١٥٢٠:١٥:١٤٠٠:١٧:٠٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٥٦٠٦:٠٩:٤٠١٣:٠٣:٠٧١٩:٥٦:٥٧٢٠:١٥:٥٩٠٠:١٦:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٥٨٠٦:٠٨:٥٩١٣:٠٣:٠٧١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٦:٤٣٠٠:١٦:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٠١٠٦:٠٨:٢٠١٣:٠٣:٠٩١٩:٥٨:٢١٢٠:١٧:٢٧٠٠:١٦:٤٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٠٦٠٦:٠٧:٤٢١٣:٠٣:١٠١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٨:١١٠٠:١٦:٣٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:١٢٠٦:٠٧:٠٥١٣:٠٣:١٣١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٨:٥٥٠٠:١٦:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٢٠٠٦:٠٦:٢٩١٣:٠٣:١٦٢٠:٠٠:٢٤٢٠:١٩:٣٨٠٠:١٦:٢٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٢٩٠٦:٠٥:٥٥١٣:٠٣:١٩٢٠:٠١:٠٤٢٠:٢٠:٢١٠٠:١٦:٢٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٤٠٠٦:٠٥:٢٣١٣:٠٣:٢٣٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢١:٠٤٠٠:١٦:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٥٢٠٦:٠٤:٥٢١٣:٠٣:٢٨٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢١:٤٦٠٠:١٦:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٠٧٠٦:٠٤:٢٢١٣:٠٣:٣٣٢٠:٠٣:٠٤٢٠:٢٢:٢٧٠٠:١٦:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه ییقی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه ییقی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه ییقی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چشمه ییقی

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای چشمه ییقی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چشمه ییقی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه ییقی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای چشمه ییقی

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای چشمه ییقی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه ییقی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه ییقی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چشمه ییقی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه ییقی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه ییقی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای چشمه ییقی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه ییقی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه ییقی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٨٠٦:٤١:٢٧١١:٥٢:٤٤١٧:٠٣:٤٦١٧:٢٢:٢٩٢٣:١١:٠٠
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:١٤٠٦:٤٢:٢٠١١:٥٣:٠٠١٧:٠٣:٢٥١٧:٢٢:١٠٢٣:١١:١٢
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٩٠٦:٤٣:١٣١١:٥٣:١٧١٧:٠٣:٠٧١٧:٢١:٥٤٢٣:١١:٢٦
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٥٠٦:٤٤:٠٥١١:٥٣:٣٥١٧:٠٢:٥٠١٧:٢١:٣٩٢٣:١١:٤٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٠٠٦:٤٤:٥٨١١:٥٣:٥٣١٧:٠٢:٣٥١٧:٢١:٢٥٢٣:١١:٥٥
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:١٦٠٦:٤٥:٥٠١١:٥٤:١٣١٧:٠٢:٢١١٧:٢١:١٤٢٣:١٢:١١
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠١٠٦:٤٦:٤٢١١:٥٤:٣٣١٧:٠٢:١٠١٧:٢١:٠٤٢٣:١٢:٢٨
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٦٠٦:٤٧:٣٤١١:٥٤:٥٣١٧:٠٢:٠٠١٧:٢٠:٥٦٢٣:١٢:٤٥
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٠٠٦:٤٨:٢٥١١:٥٥:١٤١٧:٠١:٥٢١٧:٢٠:٥٠٢٣:١٣:٠٣
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٥٠٦:٤٩:١٥١١:٥٥:٣٦١٧:٠١:٤٦١٧:٢٠:٤٦٢٣:١٣:٢٢
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٩٠٦:٥٠:٠٥١١:٥٥:٥٩١٧:٠١:٤١١٧:٢٠:٤٣٢٣:١٣:٤٢
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٢٠٦:٥٠:٥٥١١:٥٦:٢٢١٧:٠١:٣٩١٧:٢٠:٤٢٢٣:١٤:٠٢
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٦٠٦:٥١:٤٤١١:٥٦:٤٦١٧:٠١:٣٨١٧:٢٠:٤٣٢٣:١٤:٢٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٩٠٦:٥٢:٣٢١١:٥٧:١٠١٧:٠١:٣٩١٧:٢٠:٤٥٢٣:١٤:٤٥
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥١٠٦:٥٣:١٩١١:٥٧:٣٥١٧:٠١:٤٢١٧:٢٠:٤٩٢٣:١٥:٠٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٣٠٦:٥٤:٠٦١١:٥٨:٠١١٧:٠١:٤٦١٧:٢٠:٥٥٢٣:١٥:٣٠
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٤٠٦:٥٤:٥٢١١:٥٨:٢٧١٧:٠١:٥٣١٧:٢١:٠٣٢٣:١٥:٥٤
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٥٠٦:٥٥:٣٧١١:٥٨:٥٣١٧:٠٢:٠١١٧:٢١:١٢٢٣:١٦:١٨
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٥٠٦:٥٦:٢٢١١:٥٩:٢٠١٧:٠٢:١١١٧:٢١:٢٣٢٣:١٦:٤٣
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:١٥٠٦:٥٧:٠٥١١:٥٩:٤٧١٧:٠٢:٢٢١٧:٢١:٣٦٢٣:١٧:٠٨
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٤٠٦:٥٧:٤٧١٢:٠٠:١٥١٧:٠٢:٣٦١٧:٢١:٥٠٢٣:١٧:٣٤
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٢٠٦:٥٨:٢٩١٢:٠٠:٤٢١٧:٠٢:٥١١٧:٢٢:٠٦٢٣:١٨:٠٠
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٠٠٦:٥٩:٠٩١٢:٠١:١١١٧:٠٣:٠٨١٧:٢٢:٢٤٢٣:١٨:٢٧
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٧٠٦:٥٩:٤٨١٢:٠١:٣٩١٧:٠٣:٢٦١٧:٢٢:٤٣٢٣:١٨:٥٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٣٠٧:٠٠:٢٧١٢:٠٢:٠٨١٧:٠٣:٤٧١٧:٢٣:٠٤٢٣:١٩:٢٢
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٨٠٧:٠١:٠٤١٢:٠٢:٣٧١٧:٠٤:٠٨١٧:٢٣:٢٦٢٣:١٩:٥٠
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٢٠٧:٠١:٣٩١٢:٠٣:٠٧١٧:٠٤:٣٢١٧:٢٣:٥٠٢٣:٢٠:١٩
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٥٠٧:٠٢:١٤١٢:٠٣:٣٦١٧:٠٤:٥٧١٧:٢٤:١٦٢٣:٢٠:٤٧
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٨٠٧:٠٢:٤٧١٢:٠٤:٠٦١٧:٠٥:٢٤١٧:٢٤:٤٢٢٣:٢١:١٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٩٠٧:٠٣:١٩١٢:٠٤:٣٦١٧:٠٥:٥٢١٧:٢٥:١١٢٣:٢١:٤٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چشمه ییقی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه ییقی روستای چشمه ییقی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه ییقی روستای چشمه ییقی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چشمه ییقی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه ییقی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چشمه ییقی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چشمه ییقی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چشمه ییقی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چشمه ییقی

روستای چشمه ییقی بر روی نقشه

روستای چشمه ییقی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چشمه ییقی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چشمه ییقی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چشمه ییقی
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای چشمه ییقی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای چشمه ییقی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه ییقی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چشمه ییقی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چشمه ییقی رسیده اید.

افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ چشمه ییقی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا چشمه ییقی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق چشمه ییقی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چشمه ییقی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چشمه ییقی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چشمه ییقی
زمان پخش اذان مستقیم به افق چشمه ییقی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چشمه ییقی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چشمه ییقی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو