جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای چشمه ییقی

طاقانک | شهرکرد | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز چشمه ییقی

اذان صبح: ٠٤:٣٣:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٥٦
اذان ظهر: ١٣:١٢:٣٤
غروب آفتاب: ٢٠:١٤:٥٦
اذان مغرب: ٢٠:٣٤:٣٢
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٤:٤٩

دوشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٩
٢١ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٣ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چشمه ییقی (شهرستان شهرکرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ تیر ٩٩ روستای چشمه ییقی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای چشمه ییقی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چشمه ییقی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز گفتوگو و تعامل سازنده با جهان

بزرگمهر
همرزمان هوشیار برگزین و اگر خصم بر تو تیز گردید از او برمتاب. اما چون یقین كردی كه در برابر او تاب پایداری نداری به جنگ مكوش و با خصم پر توان میاشوب.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چشمه ییقی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چشمه ییقی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه ییقی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای چشمه ییقی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه ییقی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چشمه ییقی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:٢٢٠٦:٣٩:٠٤١٣:٠٧:٠٢١٩:٣٥:٣٠١٩:٥٣:١٨٠٠:٢٤:٤٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٥٩٠٦:٣٧:٥٣١٣:٠٦:٤٧١٩:٣٦:١٢١٩:٥٤:٠٢٠٠:٢٤:٢٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٣٥٠٦:٣٦:٤٢١٣:٠٦:٣٣١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٤:٤٦٠٠:٢٤:٠٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:١٢٠٦:٣٥:٣٣١٣:٠٦:١٩١٩:٣٧:٣٦١٩:٥٥:٣٠٠٠:٢٣:٤٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٣٤:٢٤١٣:٠٦:٠٦١٩:٣٨:١٨١٩:٥٦:١٤٠٠:٢٣:٢٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٣٣:١٥١٣:٠٥:٥٣١٩:٣٩:٠٠١٩:٥٦:٥٨٠٠:٢٣:٠٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٣٢:٠٨١٣:٠٥:٤٠١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٧:٤٣٠٠:٢٢:٤٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٣١:٠١١٣:٠٥:٢٨١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٨:٢٧٠٠:٢٢:٢٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٢٩:٥٥١٣:٠٥:١٦١٩:٤١:٠٧١٩:٥٩:١٢٠٠:٢٢:٠٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٢٨:٤٩١٣:٠٥:٠٤١٩:٤١:٤٩١٩:٥٩:٥٦٠٠:٢١:٤٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠١:٤٣٠٦:٢٧:٤٥١٣:٠٤:٥٤١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠٠:٤١٠٠:٢١:٢٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٢٦:٤١١٣:٠٤:٤٣١٩:٤٣:١٤٢٠:٠١:٢٦٠٠:٢١:١٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢٥:٣٨١٣:٠٤:٣٣١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠٢:١١٠٠:٢٠:٥٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢٤:٣٧١٣:٠٤:٢٤١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٢:٥٦٠٠:٢٠:٣٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٣١٠٦:٢٣:٣٦١٣:٠٤:١٥١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٣:٤١٠٠:٢٠:١٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:١٥٠٦:٢٢:٣٦١٣:٠٤:٠٦١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٤:٢٧٠٠:٢٠:٠٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢١:٣٧١٣:٠٣:٥٨١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٥:١٢٠٠:١٩:٤٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:٤٥٠٦:٢٠:٣٩١٣:٠٣:٥١١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٥:٥٧٠٠:١٩:٣١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥١:٣١٠٦:١٩:٤٢١٣:٠٣:٤٤١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٦:٤٣٠٠:١٩:١٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٠:١٨٠٦:١٨:٤٦١٣:٠٣:٣٨١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٧:٢٨٠٠:١٩:٠٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٠٦٠٦:١٧:٥١١٣:٠٣:٣٢١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٨:١٤٠٠:١٨:٤٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٥٦٠٦:١٦:٥٨١٣:٠٣:٢٧١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٩:٠٠٠٠:١٨:٣٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٤٦٠٦:١٦:٠٥١٣:٠٣:٢٢١٩:٥١:٠٦٢٠:٠٩:٤٥٠٠:١٨:٢٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٣٧٠٦:١٥:١٤١٣:٠٣:١٨١٩:٥١:٤٩٢٠:١٠:٣١٠٠:١٨:٠٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٣٠٠٦:١٤:٢٤١٣:٠٣:١٥١٩:٥٢:٣٢٢٠:١١:١٧٠٠:١٧:٥٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٢٣٠٦:١٣:٣٥١٣:٠٣:١٢١٩:٥٣:١٥٢٠:١٢:٠٢٠٠:١٧:٤٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:١٨٠٦:١٢:٤٨١٣:٠٣:١٠١٩:٥٣:٥٧٢٠:١٢:٤٨٠٠:١٧:٣٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤١:١٤٠٦:١٢:٠١١٣:٠٣:٠٨١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٣:٣٣٠٠:١٧:٢٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:١٢٠٦:١١:١٦١٣:٠٣:٠٧١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٤:١٨٠٠:١٧:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چشمه ییقی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چشمه ییقی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چشمه ییقی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چشمه ییقی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای چشمه ییقی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چشمه ییقی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه ییقی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای چشمه ییقی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای چشمه ییقی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه ییقی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه ییقی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چشمه ییقی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه ییقی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چشمه ییقی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای چشمه ییقی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه ییقی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چشمه ییقی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای چشمه ییقی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چشمه ییقی روستای چشمه ییقی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چشمه ییقی روستای چشمه ییقی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای چشمه ییقی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه ییقی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه ییقی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه ییقی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه ییقی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه ییقی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٦٠٦:٠٠:٤٩١٣:٠٨:٣٨٢٠:١٦:٢٨٢٠:٣٦:٢٨٠٠:١٩:٢٤
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٠٠٦:٠١:٠٣١٣:٠٨:٥١٢٠:١٦:٣٩٢٠:٣٦:٤٠٠٠:١٩:٣٨
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٦٠٦:٠١:١٨١٣:٠٩:٠٤٢٠:١٦:٤٩٢٠:٣٦:٤٩٠٠:١٩:٥٢
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٥٠٦:٠١:٣٤١٣:٠٩:١٧٢٠:١٦:٥٨٢٠:٣٦:٥٨٠٠:٢٠:٠٦
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٥٠٦:٠١:٥٢١٣:٠٩:٣٠٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٧:٠٥٠٠:٢٠:٢١
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٧٠٦:٠٢:١١١٣:٠٩:٤٣٢٠:١٧:١١٢٠:٣٧:١٠٠٠:٢٠:٣٦
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠١٠٦:٠٢:٣٠١٣:٠٩:٥٥٢٠:١٧:١٥٢٠:٣٧:١٣٠٠:٢٠:٥١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٦٠٦:٠٢:٥١١٣:١٠:٠٨٢٠:١٧:١٨٢٠:٣٧:١٥٠٠:٢١:٠٦
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٣٠٦:٠٣:١٣١٣:١٠:٢٠٢٠:١٧:١٩٢٠:٣٧:١٦٠٠:٢١:٢١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٢٠٦:٠٣:٣٧١٣:١٠:٣١٢٠:١٧:١٩٢٠:٣٧:١٥٠٠:٢١:٣٦
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٣٠٦:٠٤:٠١١٣:١٠:٤٣٢٠:١٧:١٧٢٠:٣٧:١٢٠٠:٢١:٥١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٥٠٦:٠٤:٢٦١٣:١٠:٥٤٢٠:١٧:١٤٢٠:٣٧:٠٧٠٠:٢٢:٠٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٩٠٦:٠٤:٥١١٣:١١:٠٥٢٠:١٧:٠٩٢٠:٣٧:٠١٠٠:٢٢:٢٢
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٥٠٦:٠٥:١٨١٣:١١:١٦٢٠:١٧:٠٣٢٠:٣٦:٥٤٠٠:٢٢:٣٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١١٠٦:٠٥:٤٦١٣:١١:٢٦٢٠:١٦:٥٥٢٠:٣٦:٤٤٠٠:٢٢:٥٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٠٠٦:٠٦:١٥١٣:١١:٣٦٢٠:١٦:٤٦٢٠:٣٦:٣٣٠٠:٢٣:٠٨
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٩٠٦:٠٦:٤٤١٣:١١:٤٥٢٠:١٦:٣٥٢٠:٣٦:٢١٠٠:٢٣:٢٣
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٠٠٦:٠٧:١٤١٣:١١:٥٥٢٠:١٦:٢٢٢٠:٣٦:٠٧٠٠:٢٣:٣٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٣٠٦:٠٧:٤٥١٣:١٢:٠٣٢٠:١٦:٠٨٢٠:٣٥:٥١٠٠:٢٣:٥٢
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٦٠٦:٠٨:١٧١٣:١٢:١٢٢٠:١٥:٥٢٢٠:٣٥:٣٤٠٠:٢٤:٠٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢١٠٦:٠٨:٤٩١٣:١٢:٢٠٢٠:١٥:٣٥٢٠:٣٥:١٤٠٠:٢٤:٢١
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٧٠٦:٠٩:٢٢١٣:١٢:٢٧٢٠:١٥:١٧٢٠:٣٤:٥٤٠٠:٢٤:٣٥
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٤٠٦:٠٩:٥٦١٣:١٢:٣٤٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٤:٣٢٠٠:٢٤:٤٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٢٠٦:١٠:٣٠١٣:١٢:٤١٢٠:١٤:٣٥٢٠:٣٤:٠٨٠٠:٢٥:٠٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣١٠٦:١١:٠٥١٣:١٢:٤٧٢٠:١٤:١١٢٠:٣٣:٤٢٠٠:٢٥:١٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢١٠٦:١١:٤١١٣:١٢:٥٣٢٠:١٣:٤٧٢٠:٣٣:١٥٠٠:٢٥:٢٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٢٠٦:١٢:١٧١٣:١٢:٥٨٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٢:٤٧٠٠:٢٥:٤٢
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٣٠٦:١٢:٥٣١٣:١٣:٠٢٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٢:١٧٠٠:٢٥:٥٤
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٥٠٦:١٣:٣٠١٣:١٣:٠٦٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣١:٤٥٠٠:٢٦:٠٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٨٠٦:١٤:٠٧١٣:١٣:١٠٢٠:١١:٥٣٢٠:٣١:١٢٠٠:٢٦:١٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٢٠٦:١٤:٤٥١٣:١٣:١٣٢٠:١١:٢٠٢٠:٣٠:٣٧٠٠:٢٦:٢٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای چشمه ییقی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه ییقی روستای چشمه ییقی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه ییقی روستای چشمه ییقی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چشمه ییقی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه ییقی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چشمه ییقی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چشمه ییقی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چشمه ییقی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چشمه ییقی

روستای چشمه ییقی بر روی نقشه

روستای چشمه ییقی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چشمه ییقی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چشمه ییقی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چشمه ییقی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای چشمه ییقی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای چشمه ییقی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای چشمه ییقی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چشمه ییقی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای چشمه ییقی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چشمه ییقی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چشمه ییقی رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق چشمه ییقی
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ چشمه ییقی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق چشمه ییقی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چشمه ییقی
جدول اوقات شرعی امروز فردا چشمه ییقی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چشمه ییقی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ چشمه ییقی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چشمه ییقی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چشمه ییقی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو