جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چشمه کبود

ده پایین | ایلام | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز چشمه کبود


اذان صبح: ٠٥:٤٧:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٧:١٠:٢٦
اذان ظهر: ١٣:٢٧:٥٢
غروب آفتاب: ١٩:٤٥:٥١
اذان مغرب: ٢٠:٠٣:٣٨
نیمه شب: ٠٠:٤٥:٥٣

پنج شنبه ١٤ فروردین ١٣٩٩
٠٨ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٢ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چشمه کبود (شهرستان ایلام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ فروردین ٩٩ روستای چشمه کبود)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای چشمه کبود)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه کبود)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام (33 هـ ق)

مثل فارسی
كس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چشمه کبود

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چشمه کبود در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه کبود ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چشمه کبود (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه کبود ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چشمه کبود ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٣:٥٥٠٦:٤٢:٠٤١٣:٢٢:١٨٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢١:٣٥٠٠:٣٧:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٢:٣٢٠٦:٤٠:٥٩١٣:٢٢:٠٩٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٢:٢٤٠٠:٣٧:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١١:١١٠٦:٣٩:٥٥١٣:٢١:٥٩٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٣:١٢٠٠:٣٧:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٣٨:٥١١٣:٢١:٥١٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٤:٠٠٠٠:٣٦:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:٣٠٠٦:٣٧:٤٩١٣:٢١:٤٢٢٠:٠٦:٠٦٢٠:٢٤:٤٩٠٠:٣٦:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٧:١٠٠٦:٣٦:٤٧١٣:٢١:٣٥٢٠:٠٦:٥٢٢٠:٢٥:٣٧٠٠:٣٦:٢٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٥٢٠٦:٣٥:٤٧١٣:٢١:٢٧٢٠:٠٧:٣٨٢٠:٢٦:٢٦٠٠:٣٦:٠٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٣٤:٤٧١٣:٢١:٢١٢٠:٠٨:٢٤٢٠:٢٧:١٤٠٠:٣٥:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:١٧٠٦:٣٣:٤٩١٣:٢١:١٥٢٠:٠٩:١٠٢٠:٢٨:٠٣٠٠:٣٥:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٣٢:٥٢١٣:٢١:٠٩٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٢٨:٥١٠٠:٣٥:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٣١:٥٦١٣:٢١:٠٤٢٠:١٠:٤١٢٠:٢٩:٤٠٠٠:٣٥:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٣١:٠١١٣:٢٠:٥٩٢٠:١١:٢٧٢٠:٣٠:٢٨٠٠:٣٤:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٢١٠٦:٣٠:٠٧١٣:٢٠:٥٥٢٠:١٢:١٢٢٠:٣١:١٦٠٠:٣٤:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٧:٠٩٠٦:٢٩:١٤١٣:٢٠:٥٢٢٠:١٢:٥٧٢٠:٣٢:٠٥٠٠:٣٤:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٥٩٠٦:٢٨:٢٣١٣:٢٠:٤٩٢٠:١٣:٤٣٢٠:٣٢:٥٣٠٠:٣٤:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٥٠٠٦:٢٧:٣٣١٣:٢٠:٤٧٢٠:١٤:٢٨٢٠:٣٣:٤١٠٠:٣٤:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٤٢٠٦:٢٦:٤٤١٣:٢٠:٤٥٢٠:١٥:١٣٢٠:٣٤:٢٨٠٠:٣٣:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٣٦٠٦:٢٥:٥٧١٣:٢٠:٤٤٢٠:١٥:٥٨٢٠:٣٥:١٦٠٠:٣٣:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥١:٣١٠٦:٢٥:١١١٣:٢٠:٤٤٢٠:١٦:٤٢٢٠:٣٦:٠٤٠٠:٣٣:٣٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٠:٢٧٠٦:٢٤:٢٦١٣:٢٠:٤٤٢٠:١٧:٢٧٢٠:٣٦:٥١٠٠:٣٣:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٩:٢٥٠٦:٢٣:٤٣١٣:٢٠:٤٥٢٠:١٨:١١٢٠:٣٧:٣٨٠٠:٣٣:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:٢٤٠٦:٢٣:٠١١٣:٢٠:٤٦٢٠:١٨:٥٥٢٠:٣٨:٢٥٠٠:٣٣:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٧:٢٥٠٦:٢٢:٢١١٣:٢٠:٤٨٢٠:١٩:٣٩٢٠:٣٩:١١٠٠:٣٣:٠٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٦:٢٧٠٦:٢١:٤٢١٣:٢٠:٥٠٢٠:٢٠:٢٢٢٠:٣٩:٥٧٠٠:٣٢:٥٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٥:٣١٠٦:٢١:٠٤١٣:٢٠:٥٣٢٠:٢١:٠٥٢٠:٤٠:٤٣٠٠:٣٢:٥١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٤:٣٧٠٦:٢٠:٢٨١٣:٢٠:٥٧٢٠:٢١:٤٨٢٠:٤١:٢٨٠٠:٣٢:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:٤٤٠٦:١٩:٥٤١٣:٢١:٠١٢٠:٢٢:٣٠٢٠:٤٢:١٣٠٠:٣٢:٤١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:٥٣٠٦:١٩:٢٠١٣:٢١:٠٥٢٠:٢٣:١٢٢٠:٤٢:٥٧٠٠:٣٢:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٢:٠٤٠٦:١٨:٤٩١٣:٢١:١٠٢٠:٢٣:٥٣٢٠:٤٣:٤١٠٠:٣٢:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه کبود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه کبود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه کبود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چشمه کبود

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای چشمه کبود

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه کبود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه کبود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای چشمه کبود

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٧:٤٢٠٧:١٩:٤٨١٣:٢٩:٥٨١٩:٤٠:٤٠١٩:٥٨:٢٠٠٠:٤٨:٢٧
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٦:١٤٠٧:١٨:٢٧١٣:٢٩:٤٠١٩:٤١:٢٤١٩:٥٩:٠٦٠٠:٤٨:٠٥
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥٤:٤٦٠٧:١٧:٠٦١٣:٢٩:٢١١٩:٤٢:٠٩١٩:٥٩:٥١٠٠:٤٧:٤٤
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٥٣:١٨٠٧:١٥:٤٦١٣:٢٩:٠٣١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠٠:٣٧٠٠:٤٧:٢٢
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٥١:٥٠٠٧:١٤:٢٦١٣:٢٨:٤٦١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠١:٢٢٠٠:٤٦:٥٩
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٥٠:٢١٠٧:١٣:٠٦١٣:٢٨:٢٨١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٢:٠٧٠٠:٤٦:٣٧
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٨:٥٢٠٧:١١:٤٦١٣:٢٨:١٠١٩:٤٥:٠٦٢٠:٠٢:٥٣٠٠:٤٦:١٥
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٧:٢٣٠٧:١٠:٢٦١٣:٢٧:٥٢١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٣:٣٨٠٠:٤٥:٥٣
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤٥:٥٤٠٧:٠٩:٠٦١٣:٢٧:٣٥١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٤:٢٤٠٠:٤٥:٣٠
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٤٤:٢٥٠٧:٠٧:٤٧١٣:٢٧:١٧١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٥:٠٩٠٠:٤٥:٠٨
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٤٢:٥٦٠٧:٠٦:٢٨١٣:٢٧:٠٠١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٥:٥٥٠٠:٤٤:٤٥
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٤١:٢٧٠٧:٠٥:١٠١٣:٢٦:٤٣١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٦:٤١٠٠:٤٤:٢٣
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٩:٥٨٠٧:٠٣:٥٢١٣:٢٦:٢٦١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٧:٢٧٠٠:٤٤:٠٠
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٨:٢٩٠٧:٠٢:٣٤١٣:٢٦:٠٩١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٨:١٣٠٠:٤٣:٣٨
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٧:٠٠٠٧:٠١:١٧١٣:٢٥:٥٣١٩:٥١:٠١٢٠:٠٨:٥٩٠٠:٤٣:١٦
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٣٥:٣١٠٧:٠٠:٠٠١٣:٢٥:٣٧١٩:٥١:٤٥٢٠:٠٩:٤٥٠٠:٤٢:٥٤
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٣٤:٠٢٠٦:٥٨:٤٤١٣:٢٥:٢١١٩:٥٢:٣٠٢٠:١٠:٣١٠٠:٤٢:٣٢
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٣٢:٣٣٠٦:٥٧:٢٨١٣:٢٥:٠٥١٩:٥٣:١٥٢٠:١١:١٨٠٠:٤٢:١٠
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٣١:٠٥٠٦:٥٦:١٣١٣:٢٤:٥٠١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٢:٠٤٠٠:٤١:٤٨
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٩:٣٧٠٦:٥٤:٥٨١٣:٢٤:٣٥١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٢:٥١٠٠:٤١:٢٧
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٨:٠٩٠٦:٥٣:٤٤١٣:٢٤:٢١١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٣:٣٨٠٠:٤١:٠٥
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٢٦:٤٢٠٦:٥٢:٣١١٣:٢٤:٠٦١٩:٥٦:١٤٢٠:١٤:٢٥٠٠:٤٠:٤٤
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٢٥:١٥٠٦:٥١:١٨١٣:٢٣:٥٣١٩:٥٦:٥٩٢٠:١٥:١٢٠٠:٤٠:٢٤
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٢٣:٤٨٠٦:٥٠:٠٦١٣:٢٣:٣٩١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٦:٠٠٠٠:٤٠:٠٣
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٢٢:٢٢٠٦:٤٨:٥٥١٣:٢٣:٢٦١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٦:٤٧٠٠:٣٩:٤٣
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٢٠:٥٦٠٦:٤٧:٤٥١٣:٢٣:١٤١٩:٥٩:١٥٢٠:١٧:٣٥٠٠:٣٩:٢٣
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٩:٣٠٠٦:٤٦:٣٥١٣:٢٣:٠٢٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٨:٢٣٠٠:٣٩:٠٣
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١٨:٠٦٠٦:٤٥:٢٦١٣:٢٢:٥٠٢٠:٠٠:٤٦٢٠:١٩:١١٠٠:٣٨:٤٤
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:١٦:٤١٠٦:٤٤:١٨١٣:٢٢:٣٩٢٠:٠١:٣٢٢٠:١٩:٥٩٠٠:٣٨:٢٥
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٥:١٨٠٦:٤٣:١١١٣:٢٢:٢٨٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢٠:٤٧٠٠:٣٨:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای چشمه کبود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه کبود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه کبود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چشمه کبود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه کبود برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه کبود

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه کبود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه کبود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه کبود

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢١٠٦:٢٧:٥٢١٢:٣١:٤٥١٨:٣٦:١٠١٨:٥٣:٤٨٠٠:٢٠:٣٣
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٤:٥٥٠٧:٢٦:٣١١٣:٣١:٢٧١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٤:٣٣٠٠:٥٠:١٢
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٣:٢٩٠٧:٢٥:١١١٣:٣١:١٠١٩:٣٧:٤١١٩:٥٥:١٩٠٠:٤٩:٥٢
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٢:٠٣٠٧:٢٣:٥٠١٣:٣٠:٥٢١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٦:٠٤٠٠:٤٩:٣١
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٠:٣٦٠٧:٢٢:٢٩١٣:٣٠:٣٤١٩:٣٩:١٠١٩:٥٦:٥٠٠٠:٤٩:١٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٩:٠٩٠٧:٢١:٠٨١٣:٣٠:١٦١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٧:٣٥٠٠:٤٨:٤٩
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٧:٤٢٠٧:١٩:٤٨١٣:٢٩:٥٨١٩:٤٠:٤٠١٩:٥٨:٢٠٠٠:٤٨:٢٧
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٦:١٤٠٧:١٨:٢٧١٣:٢٩:٤٠١٩:٤١:٢٤١٩:٥٩:٠٦٠٠:٤٨:٠٥
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٤٦٠٧:١٧:٠٦١٣:٢٩:٢١١٩:٤٢:٠٩١٩:٥٩:٥١٠٠:٤٧:٤٤
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:١٨٠٧:١٥:٤٦١٣:٢٩:٠٣١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠٠:٣٧٠٠:٤٧:٢٢
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٥٠٠٧:١٤:٢٦١٣:٢٨:٤٦١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠١:٢٢٠٠:٤٦:٥٩
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٢١٠٧:١٣:٠٦١٣:٢٨:٢٨١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٢:٠٧٠٠:٤٦:٣٧
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٥٢٠٧:١١:٤٦١٣:٢٨:١٠١٩:٤٥:٠٦٢٠:٠٢:٥٣٠٠:٤٦:١٥
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٢٣٠٧:١٠:٢٦١٣:٢٧:٥٢١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٣:٣٨٠٠:٤٥:٥٣
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٥٤٠٧:٠٩:٠٦١٣:٢٧:٣٥١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٤:٢٤٠٠:٤٥:٣٠
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٢٥٠٧:٠٧:٤٧١٣:٢٧:١٧١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٥:٠٩٠٠:٤٥:٠٨
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٥٦٠٧:٠٦:٢٨١٣:٢٧:٠٠١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٥:٥٥٠٠:٤٤:٤٥
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٢٧٠٧:٠٥:١٠١٣:٢٦:٤٣١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٦:٤١٠٠:٤٤:٢٣
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٥٨٠٧:٠٣:٥٢١٣:٢٦:٢٦١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٧:٢٧٠٠:٤٤:٠٠
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٢٩٠٧:٠٢:٣٤١٣:٢٦:٠٩١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٨:١٣٠٠:٤٣:٣٨
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٠٠٧:٠١:١٧١٣:٢٥:٥٣١٩:٥١:٠١٢٠:٠٨:٥٩٠٠:٤٣:١٦
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٣١٠٧:٠٠:٠٠١٣:٢٥:٣٧١٩:٥١:٤٥٢٠:٠٩:٤٥٠٠:٤٢:٥٤
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠٢٠٦:٥٨:٤٤١٣:٢٥:٢١١٩:٥٢:٣٠٢٠:١٠:٣١٠٠:٤٢:٣٢
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٣٠٦:٥٧:٢٨١٣:٢٥:٠٥١٩:٥٣:١٥٢٠:١١:١٨٠٠:٤٢:١٠
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٠٥٠٦:٥٦:١٣١٣:٢٤:٥٠١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٢:٠٤٠٠:٤١:٤٨
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣٧٠٦:٥٤:٥٨١٣:٢٤:٣٥١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٢:٥١٠٠:٤١:٢٧
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٠٩٠٦:٥٣:٤٤١٣:٢٤:٢١١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٣:٣٨٠٠:٤١:٠٥
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤٢٠٦:٥٢:٣١١٣:٢٤:٠٦١٩:٥٦:١٤٢٠:١٤:٢٥٠٠:٤٠:٤٤
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٥٠٦:٥١:١٨١٣:٢٣:٥٣١٩:٥٦:٥٩٢٠:١٥:١٢٠٠:٤٠:٢٤
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤٨٠٦:٥٠:٠٦١٣:٢٣:٣٩١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٦:٠٠٠٠:٤٠:٠٣
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٢٠٦:٤٨:٥٥١٣:٢٣:٢٦١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٦:٤٧٠٠:٣٩:٤٣

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای چشمه کبود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه کبود روستای چشمه کبود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه کبود روستای چشمه کبود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چشمه کبود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه کبود برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چشمه کبود

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چشمه کبود موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چشمه کبود برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چشمه کبود

روستای چشمه کبود بر روی نقشه

روستای چشمه کبود بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چشمه کبود

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چشمه کبود است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چشمه کبود
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای چشمه کبود + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای چشمه کبود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه کبود + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چشمه کبود

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چشمه کبود رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چشمه کبود
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چشمه کبود ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چشمه کبود
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چشمه کبود ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا چشمه کبود دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ چشمه کبود دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چشمه کبود دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق چشمه کبود

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چشمه کبود یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو