جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای چشمه نگهدار

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز چشمه نگهدار


اذان صبح: ٠٤:٢٤:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٥٧
اذان ظهر: ١٣:٠١:١٩
غروب آفتاب: ٢٠:٠٢:٥٧
اذان مغرب: ٢٠:٢٢:٢٦
نیمه شب: ٠٠:١٣:٤٣

شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
٠٧ شوال ١٤٤١ قمری
٣٠ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چشمه نگهدار (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ خرداد ٩٩ روستای چشمه نگهدار)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای چشمه نگهدار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چشمه نگهدار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اُرد بزرگ
آدم خودباور هیچ گاه برای رسیدن به مادیات، ارزشهای انسانی را زیر پا نمی گذارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چشمه نگهدار

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چشمه نگهدار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه نگهدار ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای چشمه نگهدار (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه نگهدار ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چشمه نگهدار ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٣٢٠٦:٣٦:٣٥١٣:٠٣:٥٩١٩:٣١:٥٢١٩:٤٩:٣٣٠٠:٢٢:٠١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:١٠٠٦:٣٥:٢٥١٣:٠٣:٤٤١٩:٣٢:٣٢١٩:٥٠:١٥٠٠:٢١:٤١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٤٩٠٦:٣٤:١٦١٣:٠٣:٣٠١٩:٣٣:١٣١٩:٥٠:٥٨٠٠:٢١:٢٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣٣:٠٨١٣:٠٣:١٦١٩:٣٣:٥٤١٩:٥١:٤٠٠٠:٢١:٠٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٣٢:٠٠١٣:٠٣:٠٣١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٢:٢٣٠٠:٢٠:٤٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٣٠:٥٣١٣:٠٢:٥٠١٩:٣٥:١٥١٩:٥٣:٠٦٠٠:٢٠:٢٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٢٩:٤٧١٣:٠٢:٣٧١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٣:٤٩٠٠:٢٠:٠١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٢٨:٤١١٣:٠٢:٢٥١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٤:٣٢٠٠:١٩:٤٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٢٧:٣٦١٣:٠٢:١٣١٩:٣٧:١٩١٩:٥٥:١٦٠٠:١٩:٢٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٢٨٠٦:٢٦:٣٢١٣:٠٢:٠٢١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٥:٥٩٠٠:١٩:٠٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:١٠٠٦:٢٥:٢٩١٣:٠١:٥١١٩:٣٨:٤١١٩:٥٦:٤٢٠٠:١٨:٤٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٤:٢٧١٣:٠١:٤٠١٩:٣٩:٢٢١٩:٥٧:٢٦٠٠:١٨:٢٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٢٣:٢٥١٣:٠١:٣٠١٩:٤٠:٠٤١٩:٥٨:١٠٠٠:١٨:١٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٢٠٠٦:٢٢:٢٤١٣:٠١:٢١١٩:٤٠:٤٥١٩:٥٨:٥٤٠٠:١٧:٥٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٠٤٠٦:٢١:٢٥١٣:٠١:١٢١٩:٤١:٢٧١٩:٥٩:٣٨٠٠:١٧:٣٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٥٠٠٦:٢٠:٢٦١٣:٠١:٠٣١٩:٤٢:٠٨٢٠:٠٠:٢٢٠٠:١٧:٢٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٣٦٠٦:١٩:٢٨١٣:٠٠:٥٥١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠١:٠٦٠٠:١٧:٠٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٢٣٠٦:١٨:٣١١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠١:٥٠٠٠:١٦:٥١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:١١٠٦:١٧:٣٦١٣:٠٠:٤١١٩:٤٤:١٤٢٠:٠٢:٣٤٠٠:١٦:٣٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٠٠٦:١٦:٤١١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٣:١٩٠٠:١٦:٢٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٥:٤٧١٣:٠٠:٢٩١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٤:٠٣٠٠:١٦:٠٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٤:٥٥١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٤:٤٨٠٠:١٥:٥٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٤:٠٤١٣:٠٠:١٩١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٥:٣٢٠٠:١٥:٤٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٢٦٠٦:١٣:١٤١٣:٠٠:١٥١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٦:١٧٠٠:١٥:٣١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٢٠٠٦:١٢:٢٥١٣:٠٠:١٢١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٧:٠١٠٠:١٥:٢٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:١٥٠٦:١١:٣٧١٣:٠٠:٠٩١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٧:٤٥٠٠:١٥:٠٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:١٢٠٦:١٠:٥٠١٣:٠٠:٠٧١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٨:٣٠٠٠:١٤:٥٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٠٩٠٦:١٠:٠٥١٣:٠٠:٠٥١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٩:١٤٠٠:١٤:٤٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٠٨٠٦:٠٩:٢١١٣:٠٠:٠٤١٩:٥١:١١٢٠:٠٩:٥٨٠٠:١٤:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چشمه نگهدار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چشمه نگهدار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چشمه نگهدار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چشمه نگهدار

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای چشمه نگهدار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چشمه نگهدار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه نگهدار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای چشمه نگهدار

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای چشمه نگهدار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه نگهدار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه نگهدار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چشمه نگهدار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه نگهدار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه نگهدار

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه نگهدار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه نگهدار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه نگهدار

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٠٠٦:٠٣:٣٦١٣:٠٠:٢٠١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٦:٣٤٠٠:١٣:٤٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٣:٠٦١٣:٠٠:٢٥١٩:٥٨:٠٤٢٠:١٧:١٦٠٠:١٣:٤٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٢:٣٧١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:٥٦٠٠:١٣:٤٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٧٠٦:٠٢:١٠١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٨:٣٧٠٠:١٣:٣٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٧٠٦:٠١:٤٤١٣:٠٠:٤٢١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٩:١٦٠٠:١٣:٣٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٧٠٦:٠١:٢٠١٣:٠٠:٤٩٢٠:٠٠:٣٥٢٠:١٩:٥٦٠٠:١٣:٣٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٠٠٦:٠٠:٥٧١٣:٠٠:٥٦٢٠:٠١:١١٢٠:٢٠:٣٤٠٠:١٣:٣٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٤٠٦:٠٠:٣٥١٣:٠١:٠٣٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢١:١٢٠٠:١٣:٣٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣١٠٦:٠٠:١٥١٣:٠١:١١٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢١:٤٩٠٠:١٣:٤١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٩٠٥:٥٩:٥٧١٣:٠١:١٩٢٠:٠٢:٥٧٢٠:٢٢:٢٦٠٠:١٣:٤٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٩٠٥:٥٩:٤٠١٣:٠١:٢٨٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٣:٠٢٠٠:١٣:٤٦
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠١٠٥:٥٩:٢٤١٣:٠١:٣٧٢٠:٠٤:٠٤٢٠:٢٣:٣٧٠٠:١٣:٤٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٥٠٥:٥٩:١٠١٣:٠١:٤٧٢٠:٠٤:٣٧٢٠:٢٤:١١٠٠:١٣:٥٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٠٠٥:٥٨:٥٧١٣:٠١:٥٧٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٤:٤٤٠٠:١٣:٥٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٨٠٥:٥٨:٤٦١٣:٠٢:٠٧٢٠:٠٥:٤٠٢٠:٢٥:١٧٠٠:١٤:٠٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٨٠٥:٥٨:٣٦١٣:٠٢:١٧٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٥:٤٨٠٠:١٤:١٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٠٠٥:٥٨:٢٨١٣:٠٢:٢٨٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٦:١٩٠٠:١٤:١٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٣٠٥:٥٨:٢١١٣:٠٢:٣٩٢٠:٠٧:٠٧٢٠:٢٦:٤٩٠٠:١٤:٢٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٩٠٥:٥٨:١٦١٣:٠٢:٥١٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٧:١٧٠٠:١٤:٣١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٧٠٥:٥٨:١٢١٣:٠٣:٠٢٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٧:٤٥٠٠:١٤:٣٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٧٠٥:٥٨:١٠١٣:٠٣:١٤٢٠:٠٨:٢٧٢٠:٢٨:١٢٠٠:١٤:٤٨
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٩٠٥:٥٨:٠٩١٣:٠٣:٢٦٢٠:٠٨:٥١٢٠:٢٨:٣٧٠٠:١٤:٥٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٣٠٥:٥٨:٠٩١٣:٠٣:٣٩٢٠:٠٩:١٥٢٠:٢٩:٠١٠٠:١٥:٠٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٩٠٥:٥٨:١١١٣:٠٣:٥١٢٠:٠٩:٣٧٢٠:٢٩:٢٥٠٠:١٥:١٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٧٠٥:٥٨:١٥١٣:٠٤:٠٤٢٠:٠٩:٥٨٢٠:٢٩:٤٦٠٠:١٥:٢٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٧٠٥:٥٨:١٩١٣:٠٤:١٧٢٠:١٠:١٨٢٠:٣٠:٠٧٠٠:١٥:٣٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٠٠٥:٥٨:٢٥١٣:٠٤:٣٠٢٠:١٠:٣٧٢٠:٣٠:٢٧٠٠:١٥:٥١
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٤٠٥:٥٨:٣٣١٣:٠٤:٤٣٢٠:١٠:٥٥٢٠:٣٠:٤٥٠٠:١٦:٠٣
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١١٠٥:٥٨:٤٢١٣:٠٤:٥٦٢٠:١١:١٢٢٠:٣١:٠٢٠٠:١٦:١٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٩٠٥:٥٨:٥٢١٣:٠٥:٠٩٢٠:١١:٢٧٢٠:٣١:١٧٠٠:١٦:٢٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٩٠٥:٥٩:٠٣١٣:٠٥:٢٢٢٠:١١:٤١٢٠:٣١:٣٢٠٠:١٦:٤٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای چشمه نگهدار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه نگهدار روستای چشمه نگهدار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه نگهدار روستای چشمه نگهدار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چشمه نگهدار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه نگهدار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چشمه نگهدار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چشمه نگهدار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چشمه نگهدار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چشمه نگهدار

روستای چشمه نگهدار بر روی نقشه

روستای چشمه نگهدار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چشمه نگهدار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چشمه نگهدار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چشمه نگهدار
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای چشمه نگهدار + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای چشمه نگهدار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چشمه نگهدار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چشمه نگهدار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چشمه نگهدار رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چشمه نگهدار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ چشمه نگهدار دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق چشمه نگهدار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چشمه نگهدار
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ چشمه نگهدار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چشمه نگهدار دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا چشمه نگهدار دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق چشمه نگهدار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چشمه نگهدار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو