جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چشمه نگهدار

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز چشمه نگهدار


اذان صبح: ٠٤:٤١:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٢٢
اذان ظهر: ١٣:١٠:١٤
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٤٥
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٤٧
نیمه شب: ٠٠:٢٤:١٥

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چشمه نگهدار (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای چشمه نگهدار)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای چشمه نگهدار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه نگهدار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
دنیا از كسی گرفته نشده است مگر این كه (این گرفتن) برای او خیر (به همراه) دارد. (دوری از دنیا و دل نبستن به آن، برای انسان خیر است.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای چشمه نگهدار

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چشمه نگهدار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه نگهدار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چشمه نگهدار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه نگهدار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چشمه نگهدار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢٤:١٢١٣:٠١:٣٨١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٧:٣٧٠٠:١٨:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:١٨٠٦:٢٣:١١١٣:٠١:٢٩١٩:٤٠:١٥١٩:٥٨:٢١٠٠:١٨:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٠٢٠٦:٢٢:١١١٣:٠١:١٩١٩:٤٠:٥٦١٩:٥٩:٠٥٠٠:١٧:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢١:١١١٣:٠١:١١١٩:٤١:٣٨١٩:٥٩:٥٠٠٠:١٧:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٣٣٠٦:٢٠:١٣١٣:٠١:٠٢١٩:٤٢:٢٠٢٠:٠٠:٣٤٠٠:١٧:٢٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:١٩٠٦:١٩:١٥١٣:٠٠:٥٥١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠١:١٨٠٠:١٧:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٠٧٠٦:١٨:١٩١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٢:٠٢٠٠:١٦:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٥٥٠٦:١٧:٢٣١٣:٠٠:٤١١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٢:٤٧٠٠:١٦:٣٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٤٤٠٦:١٦:٢٩١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٣:٣١٠٠:١٦:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١٥:٣٦١٣:٠٠:٢٩١٩:٤٥:٤٩٢٠:٠٤:١٥٠٠:١٦:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٢٥٠٦:١٤:٤٤١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٥:٠٠٠٠:١٥:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:١٧٠٦:١٣:٥٢١٣:٠٠:١٩١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٥:٤٤٠٠:١٥:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:١١٠٦:١٣:٠٢١٣:٠٠:١٥١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٦:٢٨٠٠:١٥:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٠٥٠٦:١٢:١٤١٣:٠٠:١٢١٩:٤٨:٣٦٢٠:٠٧:١٢٠٠:١٥:١٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١١:٢٦١٣:٠٠:٠٩١٩:٤٩:١٧٢٠:٠٧:٥٧٠٠:١٥:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٥٧٠٦:١٠:٤٠١٣:٠٠:٠٧١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٨:٤١٠٠:١٤:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٥٥٠٦:٠٩:٥٥١٣:٠٠:٠٥١٩:٥٠:٤٠٢٠:٠٩:٢٥٠٠:١٤:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٥٤٠٦:٠٩:١١١٣:٠٠:٠٤١٩:٥١:٢٢٢٠:١٠:٠٩٠٠:١٤:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٥٥٠٦:٠٨:٢٨١٣:٠٠:٠٤١٩:٥٢:٠٣٢٠:١٠:٥٢٠٠:١٤:٣٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٥٦٠٦:٠٧:٤٧١٣:٠٠:٠٤١٩:٥٢:٤٤٢٠:١١:٣٦٠٠:١٤:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٠٠٠٦:٠٧:٠٧١٣:٠٠:٠٤١٩:٥٣:٢٥٢٠:١٢:١٩٠٠:١٤:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٠٤٠٦:٠٦:٢٩١٣:٠٠:٠٦١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٣:٠٣٠٠:١٤:٠٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:١١٠٦:٠٥:٥١١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٣:٤٦٠٠:١٤:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:١٨٠٦:٠٥:١٦١٣:٠٠:١٠١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٤:٢٨٠٠:١٣:٥٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٢٧٠٦:٠٤:٤١١٣:٠٠:١٣١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٥:١١٠٠:١٣:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٣٨٠٦:٠٤:٠٨١٣:٠٠:١٦١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٥:٥٣٠٠:١٣:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٥٠٠٦:٠٣:٣٦١٣:٠٠:٢٠١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٦:٣٤٠٠:١٣:٤٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٣:٠٦١٣:٠٠:٢٥١٩:٥٨:٠٤٢٠:١٧:١٦٠٠:١٣:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٢:٣٧١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:٥٦٠٠:١٣:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه نگهدار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه نگهدار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه نگهدار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چشمه نگهدار

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای چشمه نگهدار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چشمه نگهدار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه نگهدار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای چشمه نگهدار

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای چشمه نگهدار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای چشمه نگهدار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای چشمه نگهدار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چشمه نگهدار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه نگهدار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه نگهدار

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای چشمه نگهدار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه نگهدار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه نگهدار

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٩٠٦:١٣:٤٥١٣:١٠:١٢٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٥:٢٤٠٠:٢٤:٠٦
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٢٠٦:١٤:٢٢١٣:١٠:١٤٢٠:٠٥:٤٥٢٠:٢٤:٤٧٠٠:٢٤:١٥
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٦٠٦:١٤:٥٩١٣:١٠:١٥٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٤:٠٨٠٠:٢٤:٢٤
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٠٠٦:١٥:٣٧١٣:١٠:١٥٢٠:٠٤:٣١٢٠:٢٣:٢٨٠٠:٢٤:٣٣
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٥٠٦:١٦:١٥١٣:١٠:١٥٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٢:٤٧٠٠:٢٤:٤١
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٩٠٦:١٦:٥٤١٣:١٠:١٤٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٢:٠٤٠٠:٢٤:٤٨
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٤٠٦:١٧:٣٢١٣:١٠:١٣٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢١:٢٠٠٠:٢٤:٥٥
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١٨:١١١٣:١٠:١١٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢٠:٣٥٠٠:٢٥:٠١
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٥٠٦:١٨:٤٩١٣:١٠:٠٨٢٠:٠١:٠٣٢٠:١٩:٤٨٠٠:٢٥:٠٧
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:١١٠٦:١٩:٢٨١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٠:١٨٢٠:١٩:٠٠٠٠:٢٥:١٢
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٦٠٦:٢٠:٠٧١٣:١٠:٠١١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:١٠٠٠:٢٥:١٦
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٢٠٦:٢٠:٤٦١٣:٠٩:٥٧١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٧:٢٠٠٠:٢٥:٢٠
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٨٠٦:٢١:٢٥١٣:٠٩:٥٢١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٦:٢٨٠٠:٢٥:٢٤
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٤٠٦:٢٢:٠٤١٣:٠٩:٤٦١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٥:٣٥٠٠:٢٥:٢٦
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٩٠٦:٢٢:٤٣١٣:٠٩:٤٠١٩:٥٦:١١٢٠:١٤:٤١٠٠:٢٥:٢٨
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٥٠٦:٢٣:٢٢١٣:٠٩:٣٣١٩:٥٥:١٨٢٠:١٣:٤٥٠٠:٢٥:٢٩
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٠٠٦:٢٤:٠١١٣:٠٩:٢٦١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٢:٤٩٠٠:٢٥:٣٠
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٤:٣٩١٣:٠٩:١٨١٩:٥٣:٢٩٢٠:١١:٥١٠٠:٢٥:٣٠
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٢٥:١٨١٣:٠٩:٠٩١٩:٥٢:٣٣٢٠:١٠:٥٢٠٠:٢٥:٢٩
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٥:٥٧١٣:٠٩:٠٠١٩:٥١:٣٦٢٠:٠٩:٥٢٠٠:٢٥:٢٨
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢٦:٣٥١٣:٠٨:٥٠١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٨:٥١٠٠:٢٥:٢٦
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢٧:١٤١٣:٠٨:٣٩١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٧:٤٩٠٠:٢٥:٢٣
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٨٠٦:٢٧:٥٢١٣:٠٨:٢٨١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٦:٤٧٠٠:٢٥:٢٠
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٢٨:٣٠١٣:٠٨:١٧١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٥:٤٣٠٠:٢٥:١٦
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٦٠٦:٢٩:٠٨١٣:٠٨:٠٥١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٤:٣٨٠٠:٢٥:١١
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٢٩:٤٦١٣:٠٧:٥٢١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٣:٣٢٠٠:٢٥:٠٦
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٣٠:٢٤١٣:٠٧:٣٩١٩:٤٤:٢٦٢٠:٠٢:٢٦٠٠:٢٥:٠٠
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣١:٠٢١٣:٠٧:٢٦١٩:٤٣:٢١٢٠:٠١:١٩٠٠:٢٤:٥٤
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٧٠٦:٣١:٤٠١٣:٠٧:١١١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٠:١١٠٠:٢٤:٤٧
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٩٠٦:٣٢:١٧١٣:٠٦:٥٧١٩:٤١:٠٨١٩:٥٩:٠٢٠٠:٢٤:٣٩
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٠٠٦:٣٢:٥٥١٣:٠٦:٤٢١٩:٤٠:٠١١٩:٥٧:٥٢٠٠:٢٤:٣١

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چشمه نگهدار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه نگهدار روستای چشمه نگهدار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه نگهدار روستای چشمه نگهدار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چشمه نگهدار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه نگهدار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای چشمه نگهدار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چشمه نگهدار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چشمه نگهدار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چشمه نگهدار

روستای چشمه نگهدار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چشمه نگهدار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چشمه نگهدار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چشمه نگهدار
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای چشمه نگهدار + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای چشمه نگهدار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه نگهدار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چشمه نگهدار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چشمه نگهدار رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چشمه نگهدار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا چشمه نگهدار دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق چشمه نگهدار
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چشمه نگهدار دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چشمه نگهدار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چشمه نگهدار
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چشمه نگهدار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چشمه نگهدار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چشمه نگهدار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو