جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چشمه مرغک

موسی آباد | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز چشمه مرغک


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٢٩
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٥٤
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٥٨
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٠٥
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٤٣

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چشمه مرغک (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای چشمه مرغک)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای چشمه مرغک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه مرغک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان كولینز
راز موفقیت در زندگی را تنها افرادی آموخته اند كه در زندگی موفق شده اند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چشمه مرغک

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چشمه مرغک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه مرغک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چشمه مرغک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه مرغک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چشمه مرغک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٢٣:٣١١٣:٠١:١٩١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٧:٤٣٠٠:١٧:٥٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:١٧٠٦:٢٢:٢٩١٣:٠١:٠٩١٩:٤٠:١٨١٩:٥٨:٢٨٠٠:١٧:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٠١٠٦:٢١:٢٨١٣:٠١:٠٠١٩:٤١:٠٠١٩:٥٩:١٢٠٠:١٧:٢٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢٠:٢٩١٣:٠٠:٥١١٩:٤١:٤٢١٩:٥٩:٥٧٠٠:١٧:٠٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٣٠٠٦:١٩:٣٠١٣:٠٠:٤٣١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠٠:٤٢٠٠:١٦:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:١٥٠٦:١٨:٣٢١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠١:٢٧٠٠:١٦:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٠٢٠٦:١٧:٣٥١٣:٠٠:٢٨١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠٢:١٢٠٠:١٦:١٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٥٠٠٦:١٦:٣٩١٣:٠٠:٢١١٩:٤٤:٣١٢٠:٠٢:٥٦٠٠:١٦:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٣٨٠٦:١٥:٤٤١٣:٠٠:١٥١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٣:٤١٠٠:١٥:٥٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١٤:٥٠١٣:٠٠:٠٩١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٤:٢٦٠٠:١٥:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:١٨٠٦:١٣:٥٧١٣:٠٠:٠٤١٩:٤٦:٣٨٢٠:٠٥:١١٠٠:١٥:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٠٩٠٦:١٣:٠٦١٣:٠٠:٠٠١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٥:٥٦٠٠:١٥:١١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٠٢٠٦:١٢:١٥١٢:٥٩:٥٦١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٦:٤١٠٠:١٤:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٥٥٠٦:١١:٢٦١٢:٥٩:٥٢١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٧:٢٥٠٠:١٤:٤٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٥٠٠٦:١٠:٣٨١٢:٥٩:٥٠١٩:٤٩:٢٧٢٠:٠٨:١٠٠٠:١٤:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٤٦٠٦:٠٩:٥١١٢:٥٩:٤٧١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٨:٥٥٠٠:١٤:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٤٣٠٦:٠٩:٠٥١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٠:٥١٢٠:٠٩:٣٩٠٠:١٤:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٤١٠٦:٠٨:٢١١٢:٥٩:٤٥١٩:٥١:٣٢٢٠:١٠:٢٣٠٠:١٤:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٤١٠٦:٠٧:٣٨١٢:٥٩:٤٤١٩:٥٢:١٤٢٠:١١:٠٨٠٠:١٣:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٤٢٠٦:٠٦:٥٦١٢:٥٩:٤٤١٩:٥٢:٥٦٢٠:١١:٥٢٠٠:١٣:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٠٦:١٦١٢:٥٩:٤٥١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٢:٣٦٠٠:١٣:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٤٩٠٦:٠٥:٣٧١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٤:١٨٢٠:١٣:١٩٠٠:١٣:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٥٤٠٦:٠٤:٥٩١٢:٥٩:٤٨١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٤:٠٣٠٠:١٣:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٠١٠٦:٠٤:٢٣١٢:٥٩:٥٠١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:٤٦٠٠:١٣:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:١٠٠٦:٠٣:٤٨١٢:٥٩:٥٣١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٥:٢٩٠٠:١٣:٢٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٢٠٠٦:٠٣:١٥١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٦:١١٠٠:١٣:١٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٣٢٠٦:٠٢:٤٣١٣:٠٠:٠١١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٦:٥٣٠٠:١٣:١٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٤٥٠٦:٠٢:١٢١٣:٠٠:٠٦١٩:٥٨:١٩٢٠:١٧:٣٥٠٠:١٣:٠٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٠٠٠٦:٠١:٤٣١٣:٠٠:١١١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٨:١٦٠٠:١٣:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه مرغک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه مرغک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه مرغک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چشمه مرغک

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای چشمه مرغک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چشمه مرغک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه مرغک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای چشمه مرغک

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای چشمه مرغک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای چشمه مرغک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای چشمه مرغک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چشمه مرغک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه مرغک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه مرغک

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای چشمه مرغک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه مرغک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه مرغک

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤١٠٦:١٢:٥١١٣:٠٩:٥٣٢٠:٠٦:٣٣٢٠:٢٥:٤٢٠٠:٢٣:٣٤
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٤٠٦:١٣:٢٩١٣:٠٩:٥٤٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٢٣:٤٣
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٩٠٦:١٤:٠٧١٣:٠٩:٥٥٢٠:٠٥:٢٢٢٠:٢٤:٢٦٠٠:٢٣:٥٣
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١٤:٤٥١٣:٠٩:٥٦٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٣:٤٥٠٠:٢٤:٠١
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٩٠٦:١٥:٢٤١٣:٠٩:٥٥٢٠:٠٤:٠٤٢٠:٢٣:٠٣٠٠:٢٤:٠٩
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٤٠٦:١٦:٠٢١٣:٠٩:٥٥٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٢:٢٠٠٠:٢٤:١٧
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٠٠٦:١٦:٤١١٣:٠٩:٥٣٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢١:٣٥٠٠:٢٤:٢٤
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٦٠٦:١٧:٢٠١٣:٠٩:٥١٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢٠:٥٠٠٠:٢٤:٣٠
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٢٠٦:١٧:٥٩١٣:٠٩:٤٩٢٠:٠١:١٤٢٠:٢٠:٠٢٠٠:٢٤:٣٦
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٨:٣٩١٣:٠٩:٤٦٢٠:٠٠:٢٨٢٠:١٩:١٤٠٠:٢٤:٤١
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٤٠٦:١٩:١٨١٣:٠٩:٤٢١٩:٥٩:٤١٢٠:١٨:٢٤٠٠:٢٤:٤٦
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥١٠٦:١٩:٥٧١٣:٠٩:٣٧١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٧:٣٣٠٠:٢٤:٥٠
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٧٠٦:٢٠:٣٧١٣:٠٩:٣٢١٩:٥٨:٠٢٢٠:١٦:٤٠٠٠:٢٤:٥٣
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٤٠٦:٢١:١٦١٣:٠٩:٢٧١٩:٥٧:١١٢٠:١٥:٤٧٠٠:٢٤:٥٦
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٠٠٦:٢١:٥٦١٣:٠٩:٢٠١٩:٥٦:١٩٢٠:١٤:٥٢٠٠:٢٤:٥٨
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٦٠٦:٢٢:٣٥١٣:٠٩:١٤١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٣:٥٦٠٠:٢٤:٥٩
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٣٠٦:٢٣:١٤١٣:٠٩:٠٦١٩:٥٤:٣١٢٠:١٢:٥٩٠٠:٢٥:٠٠
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٨٠٦:٢٣:٥٤١٣:٠٨:٥٨١٩:٥٣:٣٦٢٠:١٢:٠١٠٠:٢٥:٠٠
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٤٠٦:٢٤:٣٣١٣:٠٨:٤٩١٩:٥٢:٣٩٢٠:١١:٠١٠٠:٢٤:٥٩
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٢٥:١٢١٣:٠٨:٤٠١٩:٥١:٤١٢٠:١٠:٠١٠٠:٢٤:٥٨
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٥٠٦:٢٥:٥١١٣:٠٨:٣٠١٩:٥٠:٤٢٢٠:٠٩:٠٠٠٠:٢٤:٥٦
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢٦:٣٠١٣:٠٨:٢٠١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٧:٥٧٠٠:٢٤:٥٤
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٢٧:٠٩١٣:٠٨:٠٩١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٦:٥٤٠٠:٢٤:٥٠
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٠٠٦:٢٧:٤٨١٣:٠٧:٥٧١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٥:٤٩٠٠:٢٤:٤٦
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٤٠٦:٢٨:٢٦١٣:٠٧:٤٥١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٤:٤٤٠٠:٢٤:٤٢
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٢٩:٠٥١٣:٠٧:٣٣١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٣:٣٨٠٠:٢٤:٣٧
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٢٩:٤٣١٣:٠٧:٢٠١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٢:٣١٠٠:٢٤:٣١
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٣٠:٢١١٣:٠٧:٠٦١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠١:٢٣٠٠:٢٤:٢٥
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٣١:٠٠١٣:٠٦:٥٢١٩:٤٢:١٦٢٠:٠٠:١٤٠٠:٢٤:١٨
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢١٠٦:٣١:٣٨١٣:٠٦:٣٧١٩:٤١:٠٨١٩:٥٩:٠٥٠٠:٢٤:١١
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٣٠٦:٣٢:١٦١٣:٠٦:٢٢١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٧:٥٥٠٠:٢٤:٠٣

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چشمه مرغک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه مرغک روستای چشمه مرغک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه مرغک روستای چشمه مرغک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چشمه مرغک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه مرغک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای چشمه مرغک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چشمه مرغک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چشمه مرغک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چشمه مرغک

روستای چشمه مرغک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چشمه مرغک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چشمه مرغک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چشمه مرغک
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای چشمه مرغک + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای چشمه مرغک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه مرغک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چشمه مرغک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چشمه مرغک رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چشمه مرغک
زمان پخش اذان زنده به افق چشمه مرغک
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چشمه مرغک
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چشمه مرغک دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ چشمه مرغک دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا چشمه مرغک دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق چشمه مرغک
زمان پخش اذان مستقیم به افق چشمه مرغک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چشمه مرغک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو