جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای چشمه محمدقلی

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز چشمه محمدقلی


اذان صبح: ٠٤:٢٤:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:٠٦
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٠٠
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٠٩
اذان مغرب: ٢٠:٢٣:٤١
نیمه شب: ٠٠:١٤:١٦

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چشمه محمدقلی (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای چشمه محمدقلی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای چشمه محمدقلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چشمه محمدقلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

عنصرالمعالی
بسیار [ اتفاق ] افتد كه ابهت و شجاعت سود ندارد و هر دانش كه بدانی روزی به كار آید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چشمه محمدقلی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چشمه محمدقلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه محمدقلی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای چشمه محمدقلی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه محمدقلی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چشمه محمدقلی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٥٩٠٦:٣٧:٠٥١٣:٠٤:٣١١٩:٣٢:٢٦١٩:٥٠:٠٨٠٠:٢٢:٣٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٣٧٠٦:٣٥:٥٥١٣:٠٤:١٦١٩:٣٣:٠٧١٩:٥٠:٥٠٠٠:٢٢:١١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:١٥٠٦:٣٤:٤٦١٣:٠٤:٠٢١٩:٣٣:٤٨١٩:٥١:٣٣٠٠:٢١:٥١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٣٣:٣٧١٣:٠٣:٤٨١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٢:١٦٠٠:٢١:٣١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٣٢:٢٩١٣:٠٣:٣٥١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٢:٥٩٠٠:٢١:١١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:١٢٠٦:٣١:٢٢١٣:٠٣:٢٢١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٣:٤٢٠٠:٢٠:٥١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٥٢٠٦:٣٠:١٦١٣:٠٣:٠٩١٩:٣٦:٣١١٩:٥٤:٢٥٠٠:٢٠:٣٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٣٢٠٦:٢٩:١٠١٣:٠٢:٥٧١٩:٣٧:١٣١٩:٥٥:٠٨٠٠:٢٠:١٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:١٣٠٦:٢٨:٠٥١٣:٠٢:٤٥١٩:٣٧:٥٤١٩:٥٥:٥١٠٠:١٩:٥٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٥٤٠٦:٢٧:٠١١٣:٠٢:٣٤١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٦:٣٥٠٠:١٩:٣٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٣٦٠٦:٢٥:٥٨١٣:٠٢:٢٣١٩:٣٩:١٦١٩:٥٧:١٨٠٠:١٩:١٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:١٨٠٦:٢٤:٥٥١٣:٠٢:١٢١٩:٣٩:٥٨١٩:٥٨:٠٢٠٠:١٨:٥٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٠١٠٦:٢٣:٥٣١٣:٠٢:٠٢١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٨:٤٦٠٠:١٨:٤٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٤٥٠٦:٢٢:٥٣١٣:٠١:٥٣١٩:٤١:٢١١٩:٥٩:٣٠٠٠:١٨:٢٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٢١:٥٣١٣:٠١:٤٤١٩:٤٢:٠٢٢٠:٠٠:١٤٠٠:١٨:٠٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢٠:٥٤١٣:٠١:٣٥١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠٠:٥٨٠٠:١٧:٥٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٠١٠٦:١٩:٥٦١٣:٠١:٢٧١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠١:٤٢٠٠:١٧:٣٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٤٨٠٦:١٨:٥٩١٣:٠١:٢٠١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٢:٢٧٠٠:١٧:٢٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٣٦٠٦:١٨:٠٤١٣:٠١:١٣١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٣:١١٠٠:١٧:٠٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١٧:٠٩١٣:٠١:٠٧١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٣:٥٥٠٠:١٦:٥٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:١٤٠٦:١٦:١٥١٣:٠١:٠١١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٤:٤٠٠٠:١٦:٣٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٠٥٠٦:١٥:٢٣١٣:٠٠:٥٦١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٥:٢٤٠٠:١٦:٢٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٥٧٠٦:١٤:٣١١٣:٠٠:٥١١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٦:٠٩٠٠:١٦:١٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٥٠٠٦:١٣:٤١١٣:٠٠:٤٧١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٦:٥٤٠٠:١٦:٠٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٤٤٠٦:١٢:٥٢١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٧:٣٨٠٠:١٥:٥٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٣٩٠٦:١٢:٠٤١٣:٠٠:٤١١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٨:٢٣٠٠:١٥:٣٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٣٦٠٦:١١:١٨١٣:٠٠:٣٩١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٩:٠٧٠٠:١٥:٢٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٣٣٠٦:١٠:٣٢١٣:٠٠:٣٧١٩:٥١:٠٧٢٠:٠٩:٥١٠٠:١٥:١٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٣٢٠٦:٠٩:٤٨١٣:٠٠:٣٦١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:٣٥٠٠:١٥:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چشمه محمدقلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چشمه محمدقلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چشمه محمدقلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چشمه محمدقلی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای چشمه محمدقلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چشمه محمدقلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه محمدقلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای چشمه محمدقلی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای چشمه محمدقلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه محمدقلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه محمدقلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چشمه محمدقلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه محمدقلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه محمدقلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه محمدقلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه محمدقلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه محمدقلی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٣٠٦:٠٤:٠٣١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٨:٠٢٢٠:١٧:١٢٠٠:١٤:١٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٧٠٦:٠٣:٣٣١٣:٠٠:٥٧١٩:٥٨:٤١٢٠:١٧:٥٤٠٠:١٤:١٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٢٠٦:٠٣:٠٤١٣:٠١:٠٢١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٨:٣٥٠٠:١٤:١٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٠٠٦:٠٢:٣٧١٣:٠١:٠٨١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٩:١٥٠٠:١٤:٠٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٩٠٦:٠٢:١١١٣:٠١:١٤٢٠:٠٠:٣٥٢٠:١٩:٥٥٠٠:١٤:٠٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٩٠٦:٠١:٤٦١٣:٠١:٢١٢٠:٠١:١٣٢٠:٢٠:٣٤٠٠:١٤:٠٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٢٠٦:٠١:٢٣١٣:٠١:٢٨٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢١:١٣٠٠:١٤:٠٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٦٠٦:٠١:٠٢١٣:٠١:٣٥٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢١:٥١٠٠:١٤:٠٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٣٠٦:٠٠:٤٢١٣:٠١:٤٣٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢٢:٢٨٠٠:١٤:١٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢١٠٦:٠٠:٢٣١٣:٠١:٥١٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٣:٠٥٠٠:١٤:١٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٠٠٦:٠٠:٠٦١٣:٠٢:٠٠٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٣:٤١٠٠:١٤:١٦
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٢٠٥:٥٩:٥٠١٣:٠٢:٠٩٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٤:١٦٠٠:١٤:١٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٦٠٥:٥٩:٣٦١٣:٠٢:١٩٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٤:٥٠٠٠:١٤:٢٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٢٠٥:٥٩:٢٣١٣:٠٢:٢٩٢٠:٠٥:٤٧٢٠:٢٥:٢٣٠٠:١٤:٢٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٩٠٥:٥٩:١٢١٣:٠٢:٣٩٢٠:٠٦:١٨٢٠:٢٥:٥٦٠٠:١٤:٣٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٩٠٥:٥٩:٠٢١٣:٠٢:٤٩٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٦:٢٧٠٠:١٤:٣٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣١٠٥:٥٨:٥٤١٣:٠٣:٠٠٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٦:٥٨٠٠:١٤:٤٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٥٠٥:٥٨:٤٧١٣:٠٣:١١٢٠:٠٧:٤٥٢٠:٢٧:٢٨٠٠:١٤:٥٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٠٠٥:٥٨:٤٢١٣:٠٣:٢٣٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٧:٥٦٠٠:١٥:٠٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٨٠٥:٥٨:٣٨١٣:٠٣:٣٤٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٨:٢٤٠٠:١٥:٠٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٨٠٥:٥٨:٣٥١٣:٠٣:٤٦٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٨:٥١٠٠:١٥:١٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٠٠٥:٥٨:٣٥١٣:٠٣:٥٨٢٠:٠٩:٢٩٢٠:٢٩:١٦٠٠:١٥:٢٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٤٠٥:٥٨:٣٥١٣:٠٤:١١٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٢٩:٤٠٠٠:١٥:٣٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٠٠٥:٥٨:٣٧١٣:٠٤:٢٣٢٠:١٠:١٥٢٠:٣٠:٠٤٠٠:١٥:٤٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٨٠٥:٥٨:٤٠١٣:٠٤:٣٦٢٠:١٠:٣٧٢٠:٣٠:٢٦٠٠:١٥:٥٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٨٠٥:٥٨:٤٥١٣:٠٤:٤٩٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣٠:٤٦٠٠:١٦:٠٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢١٠٥:٥٨:٥١١٣:٠٥:٠٢٢٠:١١:١٦٢٠:٣١:٠٦٠٠:١٦:٢٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٥٠٥:٥٨:٥٩١٣:٠٥:١٥٢٠:١١:٣٤٢٠:٣١:٢٤٠٠:١٦:٣٣
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣١٠٥:٥٩:٠٧١٣:٠٥:٢٨٢٠:١١:٥٠٢٠:٣١:٤١٠٠:١٦:٤٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٠٠٥:٥٩:١٨١٣:٠٥:٤١٢٠:١٢:٠٦٢٠:٣١:٥٧٠٠:١٦:٥٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٠٠٥:٥٩:٢٩١٣:٠٥:٥٤٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣٢:١١٠٠:١٧:١١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای چشمه محمدقلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه محمدقلی روستای چشمه محمدقلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه محمدقلی روستای چشمه محمدقلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چشمه محمدقلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه محمدقلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چشمه محمدقلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چشمه محمدقلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چشمه محمدقلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چشمه محمدقلی

روستای چشمه محمدقلی بر روی نقشه

روستای چشمه محمدقلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چشمه محمدقلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چشمه محمدقلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چشمه محمدقلی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای چشمه محمدقلی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای چشمه محمدقلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چشمه محمدقلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چشمه محمدقلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چشمه محمدقلی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ چشمه محمدقلی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چشمه محمدقلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ چشمه محمدقلی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا چشمه محمدقلی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا چشمه محمدقلی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق چشمه محمدقلی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چشمه محمدقلی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چشمه محمدقلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چشمه محمدقلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو