جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چشمه محمدقلی

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز چشمه محمدقلی


اذان صبح: ٠٤:٤٢:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٤٩
اذان ظهر: ١٣:١٠:٤٦
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٢٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٢٥
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٤٥

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چشمه محمدقلی (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای چشمه محمدقلی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای چشمه محمدقلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه محمدقلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل آفریقایی
دروغ شكوفه می آورد، اما میوه ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چشمه محمدقلی

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چشمه محمدقلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه محمدقلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چشمه محمدقلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه محمدقلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چشمه محمدقلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٢٤:٤١١٣:٠٢:١٠١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٨:١٤٠٠:١٨:٥٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٤٣٠٦:٢٣:٣٩١٣:٠٢:٠١١٩:٤٠:٥٠١٩:٥٨:٥٨٠٠:١٨:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٢٢:٣٩١٣:٠١:٥١١٩:٤١:٣٢١٩:٥٩:٤٢٠٠:١٨:٢٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:١٢٠٦:٢١:٤٠١٣:٠١:٤٣١٩:٤٢:١٤٢٠:٠٠:٢٦٠٠:١٨:٠٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٥٨٠٦:٢٠:٤١١٣:٠١:٣٤١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠١:١٠٠٠:١٧:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٤٤٠٦:١٩:٤٣١٣:٠١:٢٧١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠١:٥٥٠٠:١٧:٣٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٣٢٠٦:١٨:٤٧١٣:٠١:٢٠١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٢:٣٩٠٠:١٧:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٢٠٠٦:١٧:٥١١٣:٠١:١٣١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٣:٢٣٠٠:١٧:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٦:٥٧١٣:٠١:٠٧١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٤:٠٨٠٠:١٦:٥١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١٦:٠٤١٣:٠١:٠١١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٤:٥٢٠٠:١٦:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٥٠٠٦:١٥:١١١٣:٠٠:٥٦١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٥:٣٧٠٠:١٦:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١٤:٢٠١٣:٠٠:٥١١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٦:٢١٠٠:١٦:١٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٣٥٠٦:١٣:٣٠١٣:٠٠:٤٧١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٧:٠٥٠٠:١٦:٠٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٢:٤١١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٧:٥٠٠٠:١٥:٤٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٢٤٠٦:١١:٥٤١٣:٠٠:٤١١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٨:٣٤٠٠:١٥:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٢١٠٦:١١:٠٧١٣:٠٠:٣٩١٩:٥٠:٣٦٢٠:٠٩:١٨٠٠:١٥:٢٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:١٩٠٦:١٠:٢٢١٣:٠٠:٣٧١٩:٥١:١٧٢٠:١٠:٠٢٠٠:١٥:١٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:١٨٠٦:٠٩:٣٨١٣:٠٠:٣٦١٩:٥١:٥٨٢٠:١٠:٤٦٠٠:١٥:٠٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:١٨٠٦:٠٨:٥٥١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٢:٤٠٢٠:١١:٣٠٠٠:١٥:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٢٠٠٦:٠٨:١٤١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٣:٢١٢٠:١٢:١٤٠٠:١٤:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٢٣٠٦:٠٧:٣٤١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٢:٥٧٠٠:١٤:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٢٧٠٦:٠٦:٥٥١٣:٠٠:٣٨١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٣:٤٠٠٠:١٤:٣٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٣٤٠٦:٠٦:١٨١٣:٠٠:٤٠١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٤:٢٣٠٠:١٤:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٤١٠٦:٠٥:٤٢١٣:٠٠:٤٢١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٥:٠٦٠٠:١٤:٢٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٥٠٠٦:٠٥:٠٨١٣:٠٠:٤٥١٩:٥٦:٤٣٢٠:١٥:٤٩٠٠:١٤:٢٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٠١٠٦:٠٤:٣٥١٣:٠٠:٤٨١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٦:٣١٠٠:١٤:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:١٣٠٦:٠٤:٠٣١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٨:٠٢٢٠:١٧:١٢٠٠:١٤:١٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٢٧٠٦:٠٣:٣٣١٣:٠٠:٥٧١٩:٥٨:٤١٢٠:١٧:٥٤٠٠:١٤:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٤٢٠٦:٠٣:٠٤١٣:٠١:٠٢١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٨:٣٥٠٠:١٤:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه محمدقلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه محمدقلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه محمدقلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چشمه محمدقلی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای چشمه محمدقلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چشمه محمدقلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه محمدقلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای چشمه محمدقلی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای چشمه محمدقلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای چشمه محمدقلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای چشمه محمدقلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چشمه محمدقلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه محمدقلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه محمدقلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای چشمه محمدقلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه محمدقلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه محمدقلی

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٢٠٦:١٤:١١١٣:١٠:٤٤٢٠:٠٦:٥٧٢٠:٢٦:٠٢٠٠:٢٤:٣٦
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٥٠٦:١٤:٤٩١٣:١٠:٤٦٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٥:٢٥٠٠:٢٤:٤٥
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٩٠٦:١٥:٢٦١٣:١٠:٤٧٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٤:٤٦٠٠:٢٤:٥٤
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٣٠٦:١٦:٠٤١٣:١٠:٤٧٢٠:٠٥:٠٨٢٠:٢٤:٠٦٠٠:٢٥:٠٣
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٨٠٦:١٦:٤٢١٣:١٠:٤٧٢٠:٠٤:٢٩٢٠:٢٣:٢٥٠٠:٢٥:١١
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١٧:٢١١٣:١٠:٤٦٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٢:٤٢٠٠:٢٥:١٨
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٨٠٦:١٧:٥٩١٣:١٠:٤٥٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢١:٥٨٠٠:٢٥:٢٥
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٣٠٦:١٨:٣٨١٣:١٠:٤٣٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢١:١٢٠٠:٢٥:٣١
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٩٠٦:١٩:١٧١٣:١٠:٤٠٢٠:٠١:٤٠٢٠:٢٠:٢٥٠٠:٢٥:٣٧
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٤٠٦:١٩:٥٦١٣:١٠:٣٧٢٠:٠٠:٥٤٢٠:١٩:٣٧٠٠:٢٥:٤٢
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٠٠٦:٢٠:٣٤١٣:١٠:٣٣٢٠:٠٠:٠٨٢٠:١٨:٤٨٠٠:٢٥:٤٧
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٦٠٦:٢١:١٣١٣:١٠:٢٩١٩:٥٩:١٩٢٠:١٧:٥٧٠٠:٢٥:٥١
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٢٠٦:٢١:٥٣١٣:١٠:٢٤١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٧:٠٥٠٠:٢٥:٥٤
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٨٠٦:٢٢:٣٢١٣:١٠:١٨١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٦:١٢٠٠:٢٥:٥٦
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٣٠٦:٢٣:١١١٣:١٠:١٢١٩:٥٦:٤٨٢٠:١٥:١٧٠٠:٢٥:٥٨
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٩٠٦:٢٣:٥٠١٣:١٠:٠٥١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٤:٢٢٠٠:٢٦:٠٠
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٤٠٦:٢٤:٢٨١٣:٠٩:٥٨١٩:٥٥:٠١٢٠:١٣:٢٥٠٠:٢٦:٠٠
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٠٠٦:٢٥:٠٧١٣:٠٩:٥٠١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٢:٢٧٠٠:٢٦:٠٠
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٢٥:٤٦١٣:٠٩:٤١١٩:٥٣:٠٩٢٠:١١:٢٩٠٠:٢٥:٥٩
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢٦:٢٥١٣:٠٩:٣٢١٩:٥٢:١١٢٠:١٠:٢٩٠٠:٢٥:٥٨
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٢٧:٠٣١٣:٠٩:٢٢١٩:٥١:١٣٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٢٥:٥٦
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٩٠٦:٢٧:٤٢١٣:٠٩:١١١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:٢٦٠٠:٢٥:٥٣
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢٨:٢٠١٣:٠٩:٠٠١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٧:٢٣٠٠:٢٥:٥٠
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٢٨:٥٩١٣:٠٨:٤٩١٩:٤٨:١١٢٠:٠٦:١٩٠٠:٢٥:٤٦
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢١٠٦:٢٩:٣٧١٣:٠٨:٣٧١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٥:١٤٠٠:٢٥:٤٢
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٤٠٦:٣٠:١٥١٣:٠٨:٢٤١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٤:٠٨٠٠:٢٥:٣٦
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٧٠٦:٣٠:٥٣١٣:٠٨:١١١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٣:٠٢٠٠:٢٥:٣١
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٣١:٣١١٣:٠٧:٥٨١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠١:٥٤٠٠:٢٥:٢٤
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٢٠٦:٣٢:٠٨١٣:٠٧:٤٣١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠٠:٤٦٠٠:٢٥:١٧
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٣٢:٤٦١٣:٠٧:٢٩١٩:٤١:٤٣١٩:٥٩:٣٧٠٠:٢٥:١٠
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٦٠٦:٣٣:٢٣١٣:٠٧:١٤١٩:٤٠:٣٦١٩:٥٨:٢٨٠٠:٢٥:٠٢

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چشمه محمدقلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه محمدقلی روستای چشمه محمدقلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه محمدقلی روستای چشمه محمدقلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چشمه محمدقلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه محمدقلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای چشمه محمدقلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چشمه محمدقلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چشمه محمدقلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چشمه محمدقلی

روستای چشمه محمدقلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چشمه محمدقلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چشمه محمدقلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چشمه محمدقلی
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای چشمه محمدقلی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای چشمه محمدقلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه محمدقلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چشمه محمدقلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چشمه محمدقلی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چشمه محمدقلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق چشمه محمدقلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چشمه محمدقلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا چشمه محمدقلی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چشمه محمدقلی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق چشمه محمدقلی
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ چشمه محمدقلی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق چشمه محمدقلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چشمه محمدقلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو